LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER"

Transkript

1 Bliv certificeret Lean Master Kender du til Lean filosofien og de mest anvendte værktøjer, har du erfaringer med gennemførelse af konkrete Lean projekter, men vil gerne mestre processer og værktøjer lidt bedre så er Lean - Master uddannelsen lige noget for dig. På Lean Master uddannelsen lærer du at: LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER En undersøgelse af brugen af Lean metoder på danske sygehusafdelinger Bruge konsulentrollens mange facetter Lede og coache til fremdrift i Lean processer Skabe medejerskab blandt de involverede Anvende kreative og innovative processer i Lean - arbejdet Lære at se og målfastlægge forbedringspotentialer Styre Lean projekter i mål. Den certificerede Lean Master uddannelse består af 5 moduler af hver 2 dages varighed - (internat). Fakta om uddannelsen: Varighed: 5 moduler af 2 dages varighed Tid og sted: Perioden februar september 2008 Pris: kr. ekskl. moms. Ved tilmelding inden den 15. december 2007 ydes 16 pct rabat - pris da ekskl. moms Tilmelding: tlf Denne publikation er udgivet af Kompetenceforum ApS. Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve. Tlf ,.Fax Hjemmeside. www. kompetenceforum.dk Kompetenceforum Må ikke kopieres og kun citeres med kildehenvisning. Kompetenceforum

2 Indholdsfortegnelse: Bliv Lean - Agent. Undersøgelsen. Side 3 Hovedresultater. side3 Hven har deltaget i undersøgelsen! Side 4 Hvad er status for lean arbejdet i afdelingerne! Side 5 Hvorfor arbejder man med Lean! Side 9 Hvilke processer er omfattet af Lean arbejdet! Side 13 Er Lean er døgnflue! Side 14 Bilag: eksempler på lean projekter på sygehusafdelinger. Side 17. En praktisk orienteret uddannelse med certifikat. Lean - projekter skal gennemføres af organisationen selv. Herved sikres de varige og kontinuerlige kvalitetsændringer, der er essensen i Lean. Derfor udbyder vi, i samarbejde med Teknologisk Institut, en uddannelsen som Lean - agenter. Vi har indtil nu uddannet næsten 100 Lean -agenter. På Lean - Agent uddannelsen lærer du bl.a. at mestre: Filosofien bag Lean The Lean Management Forskellige metoder til at kortlægge processer De mest anvendte Lean-værktøjer Hvorledes du tilrettelægger dit eget Lean projekt Hvorledes du får commitment i Lean projektet Hvorledes du får Lean-projektet til at vare ved gå I drift Lean Agent uddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis Uddannelsen henvender sig til dig, som skal eller overveje at anvende Lean metoder i den fortsatte kvalitetsudvikling. Undervisningen er tværsektoriel, men tilrettelagt således at Lean forankres i den enkeltes faglige basis. De hidtidige Lean - Agenter kommer 40 pct. fra sundhedsområdet, 40 pct. fra offentlig administration - service og 20 pct. fra private virksomheder.. Fakta om uddannelsen: Varighed: uddannelsen strækker sig over 6 hele dage. Tid og sted: Modul 1: 26.marts 2008 øvrige moduler, se program. Alle moduler er på Teknologisk Institut i Taastrup. Pris: Den samlede uddannelse koster kr ekskl. moms. www. Kompetenceforum. dk Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater. Tilmelding: tlf Side 1 Side 22

3 Lean - Community Styrk dit Lean-netværk og få inspiration fra andre, der arbejder med Lean i praksis samtidig med, at du løbende får opdateret din værktøjs- og procesmæssige Lean - viden. Lean Community er et tilbud til dig, som arbejder med forandringsprocesser ved hjælp af Lean-værktøjer. I netværket vil du møde andre, der har gennemgået Lean-uddannelser eller/ og anvender Lean metoder i praksis. Samtidig vil du møde oplægsholdere, der kan medvirke til at din Lean - viden er på forkant med udviklingen. På Lean Community får du: Vedligeholdt og udviklet din Lean-værktøjskasse. Inspiration fra andre Lean-projekter. Erfaringsudveksling med praktikere. Førstehånds kendskab til ny viden indenfor Lean - området. I Lean Community veksler vi mellem: 1. Eksterne og interne oplæg om metoder, processer og praktiske eksempler. 2. Diskussioner og øvelser. 3. Erfaringsudveksling. 4. De enkelte sessioner tilrettelægges i samarbejde med deltagerne i Lean Community.Mellem sessionerne er medlemmerne koblet i et interaktivt netværk. Programmet for sessionerne tilrettelægges i samarbejde med commuinty medlemmerne. Fakta: Varighed: Lean Community består af 4 sessioner på et år, kombineret med det interaktive netværk. Pris: Deltagelse i netværket er gratis. Der tages gebyr for de enkelte sessioner man tilmel der sig. Tilmelding: tlf Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark. Kompetenceforum har i samarbejde med Dagens Medicin, gennemført en undersøgelse af anvendelsen af Lean på danske sygehusafdelinger. Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret spørgeskema og internetbaseret undersøgelse i august måned afdelinger fik tilsendt skemaet, hvilket resulterede i 113 besvarelser. Svarprocenten er således ca. 15. Det er lavt, men ikke unormalt i denne type undersøgelser. Hvorvidt de der har svaret, er relativt mere interesserede i Lean end de, der ikke har svaret kan der kun gisnes om. Undersøgelsens resultater kan kun med forsigtighed anvendes på landsplan. På den anden side er den nok det nærmeste, man kan og vil komme en landsdækkende undersøgelse. Undersøgelsens hovedresultater. Undersøgelsen viser at: Lean metoden har fået et gennembrud på sygehusafdelingerne. 51 pct. af de responderende afdelinger er i gang, eller har besluttet at gå i gang med Lean projekter. Lean arbejdet omfatter alle typer af sygehusafdelinger, idet de kirurgiske afdelinger er i front. Lean projekterne foregår på samme niveau i alle regioner, dog synes afdelinger i Region Sjælland at være mere tilbageholdende end de øvrige. Lean projekter iværksættes for at skabe luft til andre arbejdsopgaver og få mere tilfredse medarbejdere og brugere. De deltagende sygehusafdelingers motiver for at anvende Lean, har baggrund i ønsket om at få luft til andre arbejdsopgaver, at skabe større brugertilfredshed og få mere tilfredse medarbejdere, samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. Relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, betyder relativt mindre. Side 21 Side 2

4 Lean projekter ses i helheder på tværs af klinisk/administrative funktioner og har et udviklingspotentiale indenfor de rene kliniske funktioner. 2/3 af Lean projekterne omfatter både administrative og kliniske processer. Dette taler for at projekterne projektmulighederne ses i større helheder. Næsten 1/3 af projekterne omfatter rene administrative processer - bureaukratiet. Kun 8 pct. omfatter rene kliniske processer. I forhold til omfanget og karakteren af de samlede arbejdsgange på en given sygehusafdeling, er der her et stort potentiale. Lean vil være en integreret del af den daglige drift om 5 år. Over halvdelen af de deltagende afdelinger forventer, at Lean vil indgå som en integreret del af den daglige drift om 5 år. Hovedparten af disse, har konkret erfaringer med Lean projekter. Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt de resterende synes at være et stort potentiale for Lean aktiviteter. Undersøgelsens resultater: Hvem har deltaget? Som anført i indledningen, er spørgeskemaet udsendt til 772 sygehusafdelinger i Danmark. 113 har svaret enten på papir eller over nettet. Dette giver en svarprocent på ca. 15. Respondenternes fordeling på hovedfunktioner og geografi er angivet i det følgende: Figur 1: Afdelingernes hovedfunktioner i pct. Dagklinikken Give Sygehus Ortopædkirurgi Regionshospitalet Holstebro Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder Anæstesiologisk afdeling. Sygehus Fyn Flere projekter, såvel kliniske som administrative f.eks "A skopi medens de venter" forundersøgelse og operation samme dag. "Skulder pakken" forus ved læge + rgt+ultralyd+aftale oppe tid med sygeplejersken samme dag. Organisation af operationsgangen, antal instrumenter. Sektor opdeling. Specialist funktioner m.m. Implementering af acceleret patientforløb for patienter der får hofte- knæalloplastik. Som en del af en tværgående analyse af sekretærområdet i huset har medicinsk ambulatorium i 2006 opstartet og implementeret nye arbejdsgange som følge af et lean-projekt i afdelingen. Efterfølgende er processsen fortsat til det tværfaglige samarbejde mellem læger, sekretærer og mellemledere samt i det generelle visitationsteam. Vi har arbejdet med en driftoptimering af vore ortopædkirurgiske operationsstuer således at vi har fået bedre lejefladeudnyttelse. I år ,6 % til 1. halvår ,3% Kirurgi Medicin Diagnostik Andet 0 Side 3 Side 20

5 Organkirurgisk afdeling Vejle Sygehus Røntgenafdelingen, Sygehus Sønderjylland Karkirurgisk afdeling B Gentofte Hospital Urologisk Afdeling Fredericia Kolding Sygehus Onkologisk. Herlev Hospital Lean i operationsafsnit.udnyttelse af lokaler, afvikling af program, booking Formålet med projektet er,at udbrede en kultur for at arbejde med løbende forbedringer og målstyring på røntgenafdelingens 4 afsnit samt at nedbringe ventetiden på ambulante røntgenundersøgelser henvist fra almen praksis. Lean er indført primært på Sammedagskirurgisk afdeling 1201 og derefter på den døgndækkende operationsgang DBG. Vi har set på arbejdsgange i sekretariatet Fra 2005 til 2006 har vi implementeret et accelereret patientforløb til patienter der skal have hofte- eller knæollolalstik. Vi anvendte Gennembrudsmetoden som implementeringsmetode. Vi anvendte lean i forbindelse med udvikling af forandringskataloget. Implementeringen er foretaget i et før- efter design, hvor vi har dokumenteret, at indlæggelsestiden er reduceret fra 9 til 4 dage og den helbredsvurderede livskvalitet er øget med 10 pct, uden at der er opstået flere komplikationer under eller efter indlæggelsen. Som det fremgår af fig. 1, er besvarelserne nogenlunde ligeligt fordelt mellem hovedfunktioner med groft sagt ¼ til hver. Kategorien Andet dækker over en blandet landhandel bestående af psykiatri, administration og service samt kliniske afdelinger, der ikke kan indplaceres entydigt i de anvendte kliniske grupperinger. Den geografiske fordeling fremgår af nedenstående fig. 2: Figur 2: Fordeling af afdelinger på regioner i pct Hovedstad Sjælland Syd Midt Nord Set i forhold til sygehusregionernes størrelse, formodes det at Hovedstaden, Sjælland og Nord er rimelig repræsenteret. Syd er overrepræsenteret, medens Midt er underrepræsenteret. Hvad er status for Lean arbejdet i afdelingen? De deltagende sygehusafdelinger er blevet spurgt om, hvad status er for deres Lean arbejde eller deres overvejelser om eventuelt at gå i gang med Lean. Side 19 Side 4

6 Figur 3: Status for Lean i afdelingen i pct.: I gang Besluttet at gå i gang Overvejer Ingen planer Besluttet ikke at gå i gang 44 pct. af de responderende 113 afdelinger er rent faktisk i gang med Lean. 6 pct. svare, at de har besluttet at gå i gang. Dette betyder, at halvdelen af alle respondenter arbejder med Lean. Hertil kommer, at 18 pct. overvejer at gå i gang. 28 pct. har ingen konkrete planer og 4 pct. har besluttet ikke at gå i gang. Samlet viser undersøgelsen således, at 2/3 af afdelingerne enten er i gang, har besluttet at de vil gå i gang eller overvejer at gå i gang. Ca. hver 4. afdeling har ikke besluttet sig, medens lidt mere end hver 20. afdeling har besluttet ikke at anvende Lean. Man skal være varsom med at udstrække resultatet til hele landet. Alligevel tyder resultatet på, at Lean metoderne har fået et vist gennembrud på afdelingsniveauet. Åbenheden overfor at anvende Lean metoder kan have et sammenhæng med afdelingens faglige kontekst. På denne baggrund, er nedenfor opgjort hvorledes afdelingernes status for Lean - arbejdet ser ud i forhold til afdelingernes hovedfunktioner. Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Region- Nordjyllan d, Klinik Farsø (Sygehus Himmerland i Farsø) Kirurgisk Klinik, Herning Regionshospitalet Herning 1. Første projekt var en beskrivelse og gennemgang af sammenhængende patientforløb for patienter der kommer til planlagt hofte- og knæalloplastik. Projektet blev gennemført fara marts aug Resultat: - beskreven standarder - patientuddannelsesdag - revidering af alt informations og pjecemateriale - aktivering af patienter og pårørende som samarbejdspartnere - tværfaglig team med faste styregruppe/kaizen møder - reducering af liggetid fra 11-4 sengedage for alle vore patienter (uselekteret) 2. Andet projekt (nov maj 2006)var en gennemgribende analyse af sekretærarbejdsgange udfra Lean teorien, med deraf følgende ændringer. Resultat: - Bedre flow og udnyttelse af ressourcerne ved at nedbryde søjletænkningen - beskrivelse af standarder (sekretærhåndbog på ca 100 sider) - bedre udnyttelse af af ressourcerne ved at håndtere sagerne i samme sagsgang, herunder finde fejl og fjerne spild - styringsreoler - nedsættelse af sygefraværet fra 11 % til ca 3 % grundet fjernelse af stress 3. Tredje projekt (Okt maj 2007)var en analyse af ambulatoriet og skadestuen udfra samme koncept som beskrevet ovenfor 4. Fjerde projekt (igangværende med start ca. apr. 2007) er en analyse af Operationsgangens arbejdsprocesser og metoder. Projektet går på tværs af Ortopædkirurgien og anæstesisektoren. 5. Femte projekt er på visionsplanet, men påtænkes iværksat sidst på året eller først i 2008, med en sammenhængende patientforløbsbeskreivelse indenfor skulderkirurgien i Klinik Farsø. Projektet skal i lighed med det første projekt være tværfagligt Optimere udnyttelsen af endoskopisk kapacitet i klinikken og afdelingen. Forløbet er lavet i samarbejde med anæstesiafdelingen, som har ledelsen af den endoskopiske funktion, og processen er styret af kvalitetsafdelingen. Side 5 Side 18

7 Gynækologis k- Obstetrisk afdeling D. Sygehus Fyn Røntgendia gnostis k afdeling, OUH Region Nordjylland, Ortopædkir urgien, Klinik Ålborg 1. Produktivitetsgevinst af ultralydsundersøgelser på 32% og markant nedsættelse af ventetid for patienter til undersøgelsen 2. nedsættelse af svartid på ambulante småknogler fra 1-2 uger til under 24 timer 3. Øget produktions- og udviklingsgevinst i CT- afsnit 4. Øget fokus på medarbejderinvolvering via Kaizentavlemøder, uddannelse af personalet og interne nyhedsbrev ugentligt Gennemgribende Lean analyse af af Klinikkens arbejdsgange indenfor alle fagområder. Læger, plejen samt sekretærarbejdsgangene. Klinikken har ca 350 medarbejdere fordelt på 8 fagspecialer indenfor ortopædkirurgi. Projektet er startet 1. marts og de første faser forventes afsluttet ca. 1. oktober, hvor - arbejdsgange er analyseret - der er fundet "tidsrøvere" og - identificeret diagnoser, samt - udarbejdet plan for handlinger udfra Lean konceptet - implementeringen er påbegyndt, men vil fortsætte m.h.p.at fastholde en Lean kultur med fokus på løbende forbedringer, større flow, minimering af fejl, fjernelse af spild og beskrivelse af standarder til gavn for patienterne og personalet gennem opnåelse af bedre arbejdsmiljø Gennemgribende Lean analyse af af Klinikkens arbejdsgange indenfor alle fagområder. Læger, plejen samt sekretærarbejdsgangene. Klinikken har ca 350 medarbejdere fordelt på 8 fagspecialer indenfor ortopædkirurgi. Projektet er startet 1. marts og de første faser forventes afsluttet ca. 1. oktober, hvor - arbejdsgange er analyseret - der er fundet "tidsrøvere" og - identificeret diagnoser, samt - udarbejdet plan for handlinger udfra Lean konceptet - implementeringen er påbegyndt, men vil fortsætte m.h.p.at fastholde en Lean kultur med fokus på løbende forbedringer, større flow, minimering af fejl, fjernelse af spild og beskrivelse af standarder til gavn for patienterne og personalet gennem opnåelse af bedre arbejdsmiljø Figur 4: Afdelingernes status for Lean arbejde fordelt efter hovedfunktioner (pct.). Andet Diagnostik Medicin Kirurgi 0% 50% 100% I gang Besluttet Overvejer Ingen planer Bsluttet ikke at gå i gang De mest aktive afdelinger på Lean - området er de kirurgisk, hvor 60 pct. er i gang eller har besluttet at gå i gang. Relativt mest tilbageholdende er de medicinske afdelinger, hvor det tilsvarende tal er 40 pct. De kirurgiske afdelinger er samtidig de afdelinger, der er mest afklaret, idet kun 10 pct. har angivet, at de ingen planer har på Lean-området. For de øvrige afdelinger er det ca. hver 3. afdeling, der er i denne uafklarede fase. Overvejelserne om at anvende Lean, kan også have et sammenhæng med det organisatoriske sammenhæng afdelingen indgår i. På denne baggrund er nedenfor opgjort, hvorledes afdelingernes status for Lean arbejdet er i forhold til den regionale tilknytning: Side 17 Side 6

8 Figur 5: Afdelingernes status for Lean arbejdet i forhold til regional tilknytning (pct.) Bilag: Eksempler på Lean projekter på sygehusafdelinger. Nord Midt Syd Sjælland Hovedstad 0% 50% 100% I gang Beslutet Overvejer Ingen planer Besluttet ikke at gå i gang FBE Klinisk Immunologi Slagelse Sygehus, Sygehus Vest Der udføres sædvanligvis en blodprøve, analyse (BAS-test) og rekvisition af X antal portioner blod før mange operative procedurer. Undersøgelser viste imidlertid, at kun ca. 10% af disse analyser og reservationer førte til, at patienten rent faktisk fik blod. Vi identificerede standardoperationer, hvor der blev rekvireret blod, men hvor dette sjældent blev brugt, f.eks. fødsler, sectio, gynækologiske operationer, galdeoperationer m.v. I disse tilfælde sikrer vi nu, at blodprøven er taget og står i blodbanken, men analysen og blodreservation udføres først, når der rent faktisk bliver bestilt blod. I meget akutte tilfælde kan man bruge blod af typen 0 NEG. Derved udfører vi 50-75% færre analyser ( ca mod ca ) end sammenlignelige sygehuse uden øget risiko for patienten med en omtrentlig ressourcebesparelse på ca kr. årligt. Dette er IKKE et nyt projekt, men principperne er gradvist opbygget over de sidste 5-6 år. Det fremgår af ovenstående figur, at over halvdelen af afdelingerne i de jysk/fynske regioner er i gang eller har besluttet at gå i gang med Lean. Hovedstandsregionens afdelinger følger lige efter. Afdelingerne i Region Sjælland er endog meget tøvende. Kun 21 pct. er i gang eller har besluttet at gå i gang, 57 pct. har ingen planer, medens 22 pct. har besluttet at de ikke vil gå i gang. Sammenfattende viser undersøgelsen, at Lean arbejdet har fået et gennembrud blandt de responderende afdelinger. 2/3 af afdelingerne bruger, har besluttet at bruge eller overveje at bruge Lean. Anvendelsen sker rimelig bredt på alle afdelingstyper, idet de kirurgiske afdelinger dog synes at være i front. I forhold til den organisatoriske kontekst synes anvendelsen også at ske bredt, idet de responderende afdelinger i Region Sjælland synes mere tilbageholdende end afdelingerne i de øvrige regioner. Gyn-obst afd. Nykøbing F. sygehus Patologiafdelingen. Hillerød hospital Kontinuitet: samme læge fra 1. besøg, operation og kontrol efter operation til afslutning. -rationaliseret udredningsforløb i amb til kun ET besøg: når pt forlader amb har hun en plan i hånden med tider for planlagt behandling. -indfør sammedagskirurgi: 92 % af alle operationspatienter går efter operation hjem samme dag! og de er tilfredse! Formål: Ved anvendelse af LEAN-konceptet, at organisere processer og arbejdsgange, så der opnås bedst muligt flow og hurtigst mulig svartid for den histologiske prøve gennem Patologiafdelingen, således at svartiden for histologiske prøver på Hillerød Hospital som minimum er på niveau med de bedste patologi-svartider i Danmark. Det handler altså om at sikre at svartiden for kræftdiagnostikken nedsættes til minimum uden at der slækkes på kvaliteten. Side 7 Side 16

9 Sammenfattende forventer 56 pct. af respondenterne, at Lean vil indgå som en integreret del af den daglige drift om 5 år. Hovedparten af disse har konkret erfaringer med Lean projekter. Der synes imidlertid at være et større potentiale for Lean projekter, idet 32 pct. af de afdelinger der ikke er i gang, forventer at Lean metoden vil være en integreret del om 5 år, samtidig med at over halvdelen af disse afdelinger er uafklarede på spørgsmålet. Hvorfor arbejder man med Lean? I forbindelse med undersøgelsen, er de deltagende afdelinger blevet bedt om at prioritere mellem nogle udvalgte motiver, for at iværksætte/ overveje at iværksætte Lean aktiviteter. Nedenfor er det samlede resultat af denne prioritering sammenfattet i et prioriteringsindeks, hvor indeks 100 er det motiv der samlet set har fået den højeste prioritering. Tabel 1: Indeks for motiver til at lave Lean: Motiv Indeks Få luft til andre arbejdsopgaver 100 Skabe større brugertilfredshed 98 Mere tilfredse medarbejdere 96 Udvikle organisationen 92 Kortere ventetid 81 Spare ressourcer 81 Bedre udnyttelse af apparatur 79 www. Kompetenceforum. dk Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater. Heraf fremgår, at de deltagende afdelinger samlet set orientere sig mod Lean, for at få luft til andre arbejdsopgaver, skabe større brugertilfredshed og få mere tilfredse medarbejdere, samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. 3 af de nævnte 4 motiver er orienteret ind i organisationen selv. Lidt mere overraskende er det, at så relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, alle er i den nedre ende af den samlede prioritering. Side 15 Side 8

10 Nedenfor er prioriteringen af motiverne opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner: Tabel 2: Indeks for motiver til at lave lean opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner Motiv Alle Kirurgi Medicinostik Diag- Andet Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur For at lette overskueligheden er de 3 højest prioriterede motiver for hver faggruppe skraveret ekskl. diagnostik hvor flere motiver har fået samme prioritet. Af opgørelsen kan man se, at der groft sagt er tale om samme prioritering på tværs af faggrupper om end de diagnostiske afdelinger måske ikke overraskende prioriterer bedre udnyttelse af apparatur højere end de øvrige afdelinger. Vi har også set på, om prioriteringen af motiverne kan have sammenhæng med afdelingernes organisatoriske kontekst regionale tilhørsforhold. Resultatet er gengivet nedenfor idet de 3 højest prioriterede motiver igen er skraveret. Vi har også forfulgt mønstret efter afdelingernes regionale tilhørsforhold. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 8: Procentfordeling af svar på spørgsmålet: Om 5 år er Lean en integreret del af det daglige arbejde? Svar Alle Hovedstad Sjælland Syd Midt Nord ja Nej Ved ikke Her kan man se, at afdelingerne i regionerne Syd og Midt har relativt større forventninger til Lean metodens robusthed, samt at de mindste forventninger og den største skepsis er hos de deltagende afdelinger i Region Sjælland. Man kunne tro, at forventningerne til Lean - metodens holdbarhed kan have en sammenhæng med, om man bruger den eller ej. Dette bliver til fuldt bevidst i nedenstående tabel: Tabel 9: Forventningerne til Lean om 5 år. Svar Alle I gang eller besluttet at gå i gang Øvrige ja Nej Ved ikke Af tabellen fremgår det, at 8 ud af 10 afdelinger der er eller har besluttet at gå i gang, forventer at Lean er en del af den daglige drift om 5 år. Til tilsvarende tal for de afdelinger, der har et løsere forhold til Lean metoden er 32 pct. Sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved en stor usikkerhed om spørgsmålet. Side 9 Side 14

11 Tabel 6: Samlet oversigt. Om 5 år er lean en integreret Procent del af det daglige arbejde Ja 56 nej 9 Ved ikke 35 Generelt er forventningerne til Leans robusthed rimelig stor, idet over halvdelen af respondenterne forventer, at metoden er en integreret del af det daglige arbejde om 5 år. Lidt mere end hver 3. ved ikke, medens næsten hver 10. tror det er en døgnflue. Er Lean en døgnflue? Gennem tiden kommer og går forskellige metoder til at forbedre arbejdsgange. Vi har spurgt hvilke forventninger man har til Lean metodens robusthed, idet vi har bedt respondenterne tage stilling til, hvorvidt de tror at Lean om 5 år er en integreret del af det daglige arbejde. Ho- Nedenfor har vi forfulgt samme spørgsmål opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner. Mønstret er som det generelle dog falder gruppen andre afdelinger udenfor mønstret, idet man her finder en relativt stor gruppe af afdelinger, der er uafklarede på spørgsmålet. Tabel 7: Procentfordeling af svar på spørgsmålet: Om 5 år er lean en integreret del af det daglige arbejde? Svar Alle Kirurgi Medicin Diagnostik Andre ja Nej Ved ikke Tabel 3 indeks for motiver til at lave Lean opdelt på afdelingernes regionale tilhørsforhold. Motiv Alle Hovedst Sjælland Syd Midt Nord aden Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur Af oversigten kan man se, at Region Syd og Midt prioriterer meget lig den måde den samlede prioritering er. Region Hovedstaden ligger ligeledes tæt på, medens region Nord som de eneste har topprioritet på motivet at udvikle organisationen. De deltagende afdelinger i region Sjælland prioriterer lidt anderledes end de øvrige, idet man her har topprioritet på at spare ressourcer, samt relativt nedprioriteret motiverne omkring brugertilfredshed og tilfredse medarbejdere. I undersøgelsen indgår både afdelinger, der er i Lean projekter eller overvejelser samt afdelinger der ikke er. Nedenfor er undersøgt om der er forskel i prioriteringen mellem de afdelinger, der positivt anvender/vil anvende Lean og de øvrige afdelinger. Side 13 Side 10

12 Tabel 4: Motivindeks for afdelinger efter deres Lean aktiviteter. Motiv Alle Afdelinger der er i gang Øvrige afdelinger eller besluttet at gå i gang Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur Resultatet viser groft sagt at der ikke er forskel i prioriteringen af motiverne mellem de 2 grupper. Sammenfattende orienterer de deltagende afdelinger sig mod Lean for at få luft til andre arbejdsopgaver, skabe større brugertilfreds og få mere tilfredse medarbejdere samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. 3 af de nævnte 4 motiver er orienteret ind mod organisationen selv. Lidt mere overraskende er det, at så relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, alle er i den nedre ende af den samlede prioritering. Hvilke processer er omfattet af Lean arbejdet? Lean projekter kan have fokus på forskellige dele af en afdelings arbejdsprocesser. Vi har overordnet spurgt respondenterne om projekterne vedrører de rent administrative arbejdsgange, de rent kliniske arbejdsgange eller en kombination. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 5: Hvilke processer er omfattet af lean arbejdet. Funktioner Administrative processer 29 Kliniske processer 8 Både administrative og kliniske processer 63 Procent Det er ikke overraskende, at næsten 2/3 af Lean projekterne omfatter både administrative og kliniske processer. Dette taler for at projekterne projektmulighederne ses i større helheder - på tværs af afdelingens funktioner. Næsten 1/3 af projekterne omfatter rene administrative processer - bureaukratiet. Det er lidt overraskende, at kun 8 pct. omfatter rene kliniske processer. I forhold til omfanget og karakteren af de samlede arbejdsgange på en afdeling, synes her at være et vist potentiale. Denne samlede prioritering er relativ robust på tværs af faggrupper idet diagnostikkerne synes relativt, at opprioritere motivet om bedre udnyttelse af apparatur. Det generelle mønster går igen når man ser på afdelingernes regionale tilhørsforhold, idet de deltagende afdelinger fra Region Sjælland synes relativt at opprioritere de mere effektivitetsbetonede motiver. Side 11 Side 12

Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark

Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark Oktober 2007 Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark Kompetenceforum September 2007 Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater Indholdsfortegnelse: Vi giver dig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37 Afdeling: Lean-staben Udarbejdet af: Jørgen Ejler Pedersen Journal nr.: 2-16-0-00117-2006 E-mail: Joergen.ejler.pedersen@ouh.fyns-amt.dk Dato: 2. oktober 2007 Telefon: 6541 4448 Notat Lean-temperaturmåling

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere