Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater"

Transkript

1 Faglig dag i vest Svinestalde Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak Agenda Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Tal fra virkeligheden Løbestalde anno 2015 Lovgivning & anbefalinger Lukning af spalter Lovgivning & anbefalinger VSP-afprøvninger På staldområdet 1

2 Udbudsformer i landbruget Total entreprise Storentreprise Fagentreprise Jord Kloak Støbe Murer/element Tømrer Malerarbejde Inventar Foderanlæg Ventilation Gødningshåndtering El VVS Projektering Byggestyring Tilsyn Bygherreleverance Del af entreprisen Den rationelle byggeplan Behovsafklaring & skitser Udbudsmateriale TEKNIK - skitser, aftalegrundlag Projektering + udbud Råhus + grej + el/vvs Tilbudsvurdering & Kontrakt Opstartende byggemøde + byggestyring + tilsyn Teknik- / funktionskrav- Afleveringsforretning + opstart 2

3 Hvordan sikres den rigtige pris? Nybyggeri Skab ens udbudsgrundlag (overblik + kontrol) Fast pris til og med aflevering AB 92 (ABT 93) Renovering (Konkurrence) Fast pris på materialer Fast timeløn + Overslag over timeforbrug Hvad har betydning for prisen? Konkurrence Skarpe entreprisegrænser Byggeriets størrelse Byggeriets kompleksitet Sammenbygninger Støbeplan Mekaniseringsgrad Arbejdets tilrettelæggelse Byggestyring & Tilsyn 3

4 Antal bydende Total entreprise: 2-3 (max. 4) Storentreprise: 5-6 råhusentreprenører» Grej: efter eget valg 2-3 leverandører/entreprise» El/VVS: 3-5 entreprenører/entreprise Fagentreprise:» Jord/Støbe/kloak/Murer/element: 3-5 entreprenører» Stål-/Tømrer: 3-5 entreprenører» El/VVS: 3-5 entreprenører Entreprise salær - billigste kombination Licitationsresultateter Afholdte indbudte licitationer Udbud Sagsnr Areal, kvm Fagentreprise 1 Forskel billigst - næstbilligst, % Forskel billigst - dyrest, % aug aug aug jan apr apr apr aug jan jun jun

5 Afholdte indbudte licitationer Udbud Sagsnr Areal, kvm Fagentreprise 2 Forskel billigst - Forskel billigst - dyrest, % næstbilligst, % aug aug aug jan apr apr apr aug jan jun jun Afholdte indbudte licitationer Udbud Sagsnr Areal, kvm Storentreprise Forskel billigst - næstbilligst, % Forskel billigst - dyrest, % Forskel billigste kombi og billigste storentreprise, % aug aug aug jan kun 1 tilbud kun 1 tilbud 21 apr apr apr aug jan jun jun

6 Udnyt konkurrencen! Udbud Sagsnr Areal, kvm Fagentreprise 1 Fagentreprise 2 Storentreprise Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - næstbilligst, % dyrest, % næstbilligst, % dyrest, % næstbilligst, % dyrest, % Forskel billigste kombi og billigste storentreprise, % Projekteringsomk./ Projektering+bygge entreprisesum, % styring+tilsyn/entre prisesum, % aug aug aug jan kun 1 tilbud kun 1 tilbud 21 4 ej byggestyring apr apr apr aug ej byggestyring jan jun ej byggestyring jun ej afsluttet Udbud i 4 fagentrepriser kvm. Forskel billigst - næstbilligst, % Jord + udv. Kloak Forskel billigst - dyrest, % Indv. Kloak, støbe, murer/element + overfl.beh. Stål Tømre Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - Forskel billigst - næstbilligst, % dyrest, % næstbilligst, % dyrest, % næstbilligst, % dyrest, % , Forskel billigst - næstbilligst, % Storentreprise Forskel billigst - dyrest, % Forskel billigste kombi og billigste storentreprise, % Projekteringsomk./entreprise sum, % Projektering+byggestyring+tilsyn/e ntreprisesum, % 0,

7 Udbud af EL og VVS entrepriser (Eksterne projekterende) Udbud Sagsnr Areal, kvm El-entreprise VVS-entreprise Forskel billigst - Forskel billigst - dyrest, Forskel billigst - Forskel billigst - næstbilligst, % % næstbilligst, % dyrest, % nov dec ~ maj jun ,5 2,5 23,5 Løbestalde anno

8 Fra boks til løsdrift 1. januar 2015 Lov nr. 83 om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte Overgangsordning indtil 1. januar 2035 Løsgående efter fravænning i grupper Gylte (polte), goldsøer og drægtige søer er omfattet af loven Side 8

9 Lovkrav om løsdrift i større eller mindre grupper Lovkrav: minimum 3 m Arealkrav og krav om strøelse som til løsgående gylte og løsgående drægtige søer i den nuværende lov 3 m -reglen gælder, undtagen i stier med gylte før løbning (polte) med færre end 6 dyr (2,4 m) Side Anbefalet stibredde Anbefalet bredde: 4-5 m Side 9

10 Afvisning og flugt 93 % af opspringene blev afvist dag 3 efter fravænning 41 % blev afvist dag 5 60 % afviser, skriger/bider 31% flygter i lejet 9 % flygter ind i boksene 12 % af søerne fik lettere benproblemer Ingen sammenhæng til: om søerne deltog i opspring søernes alder Mulighed (lov) for opstaldning af gold-søer boks/sti i højest 3 dage i den egentlige brunst Anbefaling: Opstaldning i boks dag 3-5 efter fravænning Side 10

11 Loven omfatter polte fra indsættelse i stald eller staldafsnit Kan ikke opstaldes i boks Udfordringer: Observation og registrering af 1. og 2. brunst Restriktiv fodring fra cirka 60 kg Flushing 7-10 dage før løbning Reduceret fodertildeling igen efter løbning Side Stier til polte/gylte Gulvudformning (0,95 m 2 /dyr med fast/drænet gulv) Strøelse i lejet samt beskæftigelses-/rodemateriale Placering af åbent/lukket inventar vigtigt Linespil 3 m/2,4 m bredde på stien Side 11

12 Stier til løsgående søer Areal og dimensioner Gulvudformning og strøelse Æde-/insemineringsbokse Antal hold/stier i løbestalden Side Drænet, strøet skridsikkert underlag Linespil Daglig tildeling, snittet halm kg/stiplads/år 12

13 Krav til bokse Sikkerhed for soen Sikkerhed for personalet Nemt at inseminere søerne God holdbarhed Ornekontakt 13

14 Sortering af ugeholdet skal overvejes Opdeling af sti Sorteret efter alder Unge søer fik 0,6 flere totalfødte grise pr. kuld Medd. 698 Overvejelser: Flokstørrelse Styring af huld efter løbning Fodringsprincip i drægtighedsstalden Side Anbefaling Ny lovgivning fra 2015 Flokopstaldning Opstaldning af søerne i boks i brunstperioden (3 dage) Opstaldning og fodring af polte en udfodring God plads ca. 3-3,5 m 2 /so inkl. boks Æde-/insemineringsbokse Skridsikkert underlag drænet halmmåtte, linespil Antal ugehold i løbestalden Sortering af ugeholdet fodringsprincip i drægtighedsperioden Side 14

15 Lukning af spalter Efter 1/7-2015: Smågrise: ½-delen af minimumsarealkravet (f.eks. 30 kg: 0,15 kvm/pl) Slagtesvin: 1/3-del af minimumsarealkravet (f.eks. 110 kg: 0,22 kvm/pl) Løsningsmuligheder Udskifte elementer og ilægge drængulvselementer i en del af stiarealet Lukke en del af spalteåbningerne med tilpasningsstykker Overstøbe dele af spaltegulvet i lejet (3 % fald) Udlægge måtter/plader i en del stiarealet Lukke en del af spalteåbningerne med tilpasningsstykker Kravet til drænet gulv er maks. 10 % åbningsareal 15

16 Plast-løsning Flere løsninger Beton-løsninger Epoxy-løsninger Fås m/u Skruer Montagevenlighed varierer Holdbarhed synes god Ikke certifikatkrævende Eksempler på leverandører: Hyldgaard Trading BJD Spaltelukkere MS Schippers Hurtig ibrugtagning Pris: Materiale: 33 kr/lbm Ved samtidig reparation af spalter opnås større udbytte af omkostningen Ikke certifikatkrævende Eksempler på leverandører: Forsroc Ibrugtagning: 1½-2 dage Pris: Materiale: 16 kr/lbm Mat. + arbejde: kr/lbm Spalteforbedring: 150 kr/kvm. Ved samtidig reparation af spalter opnås større udbytte af omkostningen Kræver epoxycertifikat Eksempler på leverandører: Vesla Ibrugtagning: 4-5 dage Pris: Mat. + arbejde: kr/lbm VSP afprøvninger På staldområdet 16

17 Nye stielementer til kassestier Erfaring 1401, dateret 3/ Dræn under krybbe og stiside + Ny boks baglåge + Løsninger til halm"hæk" + Adgangsforhold ind i stien - Integreret afspærringslåge til opdeling af pattegrisehulen - Opdelt foder-/vandkrybbe - Test af halmhække til slagtesvin Erfaring 1403, dateret 7/

18 Produkttest af Pigscale Gennemløbsvægt til slagtesvin Erfaring 1407, dateret 29. juli 2014 Præcision ok Reducerer fysisk arbejde Teknologien er ikke billig Krav til bruger brug af ny software & korrekt tolkning af data. Fejl risiko ved stor vægtspredning Ledeplader i drægtighedsstalde med stråleventilation Erfaring 1413, dateret 22/ Det kan ikke anbefales at etablere ledeplader rettet mod lejer i stalde med vægventiler. Det var ikke muligt at reducere graden af svineri i redekasser til drægtige søer vha. ledeplader. Indretning og lejedimensioner kan have haft indflydelse på resultatet. 18

19 Test af strålevarmekilder i pattegrisehuler Erfaring 1414, dateret 22/ Aflange armaturer temp., ifht. trad. kegleformede lamper Ikke tydelig forskel på grisenes brug af hulen Større spredebillede Kuldebro Ingen belæg for at fremhæve en type lampe/armatur frem for andre. Effekt af gylletilsætningsproduktet Active NS på NH3 og luftemission fra slagtesvinestalde Erfaring 1418, dateret 14/

20 Spørgsmål er altid velkomne BYGGERI & TEKNIK I/S Tlf: Cathrine Magrethe Bak Tlf: Mail: 20

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

JERES BEHOV VORES LØSNING

JERES BEHOV VORES LØSNING JERES BEHOV VORES LØSNING 2015 IKADAN TRADITION FOR AT TÆNKE FREMADRETTET Navnet Ikadan er en sammentrækning af Ikast og Danmark. Vi holder stædigt fast i vores innovation, udvikling, kundekontakt, salg

Læs mere

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven.

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven. Forord Omkostninger og image Året 1999 vil blive husket for den katastrofalt dårlige økonomi og for en væsentlig forbedring af svineproduktionens image. Måske er der sammenhæng mellem indtjening og samfundets

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Stalde til økologiske slagtesvin

Stalde til økologiske slagtesvin Stalde til økologiske slagtesvin Katalog til inspiration om staldtype og -indretning Landscentret, Økologi oktober 2007 Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug Tak: Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP

BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BEVAR FORSPRINGET DE NYESTE RESULTATER OG ANBEFALINGER FRA VSP BERETNING VED VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTIONS ÅRSMØDE VED DIREKTØR NICOLAJ NØRGAARD TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 1 Indholdsfortegnelse Bevar

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

LØBEAFDELING TIL LØSGÅENDE SØER.

LØBEAFDELING TIL LØSGÅENDE SØER. & European Agricultural Fund for Rural Development LØBEAFDELING TIL LØSGÅENDE SØER. RAPPORT 39 Når søer opstaldes i grupper i løbestalden, belastes nogle af søerne, ved at andre søer springer på dem. Opspringene

Læs mere

PATTEGRISES FYSISKE KARAKTERISTIKA BETYDNING FOR OVERLEVELSE

PATTEGRISES FYSISKE KARAKTERISTIKA BETYDNING FOR OVERLEVELSE PATTEGRISES FYSISKE KARAKTERISTIKA BETYDNING FOR OVERLEVELSE MEDDELELSE NR. 923 Pattegrises fysiske karakteristika havde betydning for grisenes overlevelse i et system med løsdrift. Forskellige karakteristika

Læs mere

Din partner i stalden

Din partner i stalden Din partner i stalden Jyden 90 års erfaring 1923 2013 One company four brands Samarbejde med Jyden giver dig en mulighed for at vælge imellem fire individuelle brands. Vores brands tilbyder forskellige

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012

Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012 Rapport fra studietur til Catalonien, Spanien September 2012 Videncenter for Svineproduktions studietur for svinerådgivere og -dyrlæger 1 Indholdsfortegnelse Struktur, udvikling og national lovgivning...

Læs mere

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed Sofodring - en del af løsningen Reproduktionsseminar Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende, Københavns Universitet Mail: avha@sund.ku.dk Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende Christian Fink Hansen, Lektor,

Læs mere

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 4 FAKTA ViDs konference 2014 6 FAKTA Sådan er ViD organiseret 8

Læs mere

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Struktur, strukturudvikling og lovgivning... 4 Økonomi...5 Omsætning af grise... 7 Slagtesvineproduktion i Tyskland...

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol Bilagsmateriale til kursus i medicinhåndtering Besætningsmanual for CHR nr.: Følgende er et bilagsmateriale til medicinhåndteringskurserne. Materialet indeholder en

Læs mere

STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013

STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013 STUDIETUR TIL HOLLAND 8. TIL 12. SEPTEMBER 2013 RAPPORT NR. 44 I 2013 gik studieturen for rådgivere og dyrlæger til Holland. Indtryk og billeder er samlet i denne rapport. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013 Faglig redegørelse og teknologiliste 2013 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Egebjerg avisen INDHOLD. Ny faresti til løsgående søer - og et komplet inventarprogram! vi står klar. - altid et. skridt foran. Egebjerg præsenterer:

Egebjerg avisen INDHOLD. Ny faresti til løsgående søer - og et komplet inventarprogram! vi står klar. - altid et. skridt foran. Egebjerg præsenterer: Egebjerg avisen E G E B J E R G N Y H E D E R S O M M E R E N 2 014 w w w. e g e b j e r g. c o m Egebjerg præsenterer: Ny faresti til løsgående søer - og et komplet inventarprogram! Det er mig en stor

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere