HR-træfpunkt Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG"

Transkript

1 Øksnehallen HR-træfpunkt 2015 Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

2 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt Vi håber informationerne vil være en hjælp til dig før og under arrangementet og beder dig om at gennemlæse materialet grundigt, således at messen kommer til at fungere så godt som muligt, til glæde for alle involverede. Hvis du er i tvivl om praktiske forhold, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Øksnehallen /DGI- Byen se side 3 for kontaktperson. Alle stande er som udgangspunkt adskilte med hvide bannere. Bannerne er 3,70m. høje. Vær særlig opmærksom på: Deadline for bestilling af tekniske ydelser Tidspunkt for levering af varer Tidspunkter for opsætning og nedtagning af stande Adgangsforhold før, under og efter messen Parkering før, under og efter messen

3 2 Indholdsfortegnelse Side

4 3 ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør: Navn: DANSK HR Adresse: Brunbjergvej 10 A 8240 Risskov Telefon: (+45) Hjemmeside: Kontaktperson: Anne Kjeldgaard Venue: ØKSNEHALLEN DGI-byen Halmtorvet 11 Tietgensgade København V 1704 København V Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Hjemmeside: Øksnehallen & DGI-byen: Projektkoordinator: Dorte Jørgensen Tlf nr.: / mobil Alle tekniske og praktiske spørgsmål vedr. stande bedes stiles direkte til venue. Arrangør kan svare på alle generelle spørgsmål omkring arrangementet, herunder de indgående aftaler, deltagere og programmet for dagen.

5 4 ÅBNINGSTIDER Opsætning Ugedage og datoer: Adgangstider: Tirsdag den 29. september 2015 kl OBS: På opsætningsdagen kan produktionskontoret ikke garantere at ekstra bestillinger på teknisk arbejde kan blive udført inden messestart. Adgang for udstillere under messen Ugedage og datoer: Adgangstider: Onsdag den kl Torsdag den kl Adgang for publikum under messen Ugedage og datoer: Åbningstider: Onsdag den kl Torsdag den kl Nedtagning Ugedage og datoer: Adgangstider: Torsdag den kl Bemærk: Nedtagning må først påbegyndes kl

6 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adgang til Øksnehallen På opsætningsdagen bedes udstiller / fragtmand henvende sig i Øksnehallens reception/produktionsteknikker hvor der udleveres et loadingpermit til brug for aflæsning. Udstiller henvises til bagindgangen(255b x 315H) for aflæsning. Hvis der er behov for at en sideport åbnes aftales det med receptionist eller produktionsteknikker. Samme procedure ved afhentning af udstyr. Efter endt aflæsning/ afhentning kontaktes reception / produktionsteknikker for låsning af sideport og køretøj flyttes til Øksnehallens forplads. NB i messeåbningstid er det ikke tilladt at køre udstyr ind i Øksnehallen. Opfyldning af varer/ materialer foregår ad Øksnehallens bagport. Alle Øksnehallens sideporte er sikret med alarmer på arrangementet åbningsdage og må ikke åbnes kun i tilfælde af brand. Uberettiget åbning af porte faktureres med kr ,- Affald Ved Øksnehallens bagindgang findes affaldscontainere. Papkasser skal foldes sammen, flasker skal i flaskecontainer. Til lettere affald, plastkopper, servietter etc. er der rundt om i hallen opstillet affaldsspande Afhentning af varer efter messen Såfremt varer skal retur med fragtmand, skal paller/kasser færdigpakkes indenfor nedtagningstidspunktet og tydeligt påføres returadresse og kontaktoplysninger. De nærmere detaljer om afhentning og opbevaring skal aftales med Øksnehallens teknisk afdeling. Ved behov for assistance i forbindelse med afhentningen faktureres kr. 300,- Alarm For at sikre de udstillede genstande er Øksnehallen sikret med alarmer udenfor åbningstid. Under arrangementet er sideportene sikret med alarmer og må kun benyttes i tilfælde af brand. Hvis portene åbnes aktiveres alarmen. Igangsættelse af alarmen vil blive faktureret til standen med kr ,00. Hvis du under messen får brug for at benytte sideportene, beder vi dig rette henvendelse til Øksnehallens tekniske afdelings kontor beliggende til højre for bagindgangen. Arrangørkontor Er beliggende i lokale 101 til venstre for bagindgangen. Bestilling og betaling Til bestilling af ydelser bruges fremsendte bestillingsliste, som mailes til senest mandag den 7. september 2015, kl. 12:00. Ved bestilling efter denne dato pålægges et ekspeditionsgebyr på 20%. Betaling af ydelser bestilt inden messen faktureres af Øksnehallen efter endt messe. Bestilling af supplerende ydelser under messen sker hos Øksnehallens tekniske afdeling. Der tages forbehold for udsolgt produkter samt ydelser der ikke kan leveres. Belastning af tagkonstruktion

7 6 Hvert enkelt hanebånd må maksimalt belastes med 80/160 kg med/uden snebelastning. Ophængning af tunge genstande skal foretages af teknisk afdeling. Bespisning for udstillere Kaffe, the, sandwich og frokost m.m kan bestilles på forhånd på teknisk bestillingsliste. Alternativt er udstiller velkommen til at benytte Øksnehallen cafe under afvikling. Der gøres opmærksom på at det IKKE er muligt at købe mad- og drikkevarer uden for messens åbningstid i Øksnehallen. På op- og nedtagningstidspunkterne henvises der til foyer-cafeen i DGI-byen eller Vestaurantens a la carte menu Café Det understreges, at al servering og salg af mad - og drikkevarer i Øksnehallen foretages af og sorterer under Øksnehallen og skal bestilles hos Øksnehallens Café. Såfremt reglerne vedrørende udskænkning ikke overholdes, kan standholder pålægges serverings- og prop afgift til Øksnehallen. Udstiller må gerne uddele smagsprøver eller sample med i følge nedenstående retningslinier: Alm. drikkevarer må maks. indeholde 5 cl. Spiritus dog maks. 1cl. Mad - max 5 gr. per prøve. Kunden/gæsten må maks. få udleveret 10 gr. i alt Maden skal serveres fra den enkelte stand og må ikke indgå som del af et arrangement uden for standen Brand- og flugtveje Teknisk afdeling rådgiver gerne om optimal udnyttelse af rummet i forhold til det specifikke arrangement og den efterfølgende brandgodkendelse. Følgende praktiske regler skal altid overholdes: Dørene til rum i Øksnehallens administrationsfløje skal holdes lukket Brand- og flugtveje må ikke spærres uden forudgående aftale med Øksnehallens teknisk afdeling Brand- og elskabe må ikke skjules eller beklædes Røg, damp og os må ikke frembringes Alt letantændeligt materiale, som opstilles i Øksnehallen, skal være brandimprægneret Overdækning af standen/tagkonstruktioner skal godkendes af teknisk afdeling før opsætning Brug af åben ild må ikke finde sted uden forudgående aftale med Øksnehallen, som er ansvarlig for brandgodkendelse Der må ikke placeres udstillingsgenstande i gangarealer Øksnehallens personale ophænger brandskilte i hallen i fornødent omfang. Garderobe Der vil være ubemandet garderobe, i Øksnehallens foyer i messens åbningstider. Gulve Øksnehallens stengulv er oliebehandlet, men kan være modtagelig for især farvede væsker, maling, olie, rødvin og lignende. Tunge, spidse og skarpe genstande vil ridse gulvet. Udstillere skal være opmærksomme på, at gulvet ikke beskadiges og skal om

8 7 nødvendigt lægge et fedt- og oliesugende underlag. Ønskes genstande, som vejer over 750 kg, opstillet, kontaktes teknisk afdeling. Tilladt brug af dobbeltklæbende tape er TESA nr Hvis der er behov for at bruge andre former for tape, kontakt venligst teknisk afdeling for godkendelse. Internetforbindelse Øksnehallens tilbyder trådløst eller kablet internetadgang. Kablet internetadgang skal bestilles på bestillingssedlen. Wifi kode kan afhentes i Øksnehallens reception. Computer der ønskes tilsluttet Øksnehallens trådløse internet skal være klargjort til trådløst internetadgang. OBS I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at foretage ændringer på computeren der kræver administrator rettigheder. Levering af varer inden messen Varer eller udstillingsmateriale må tidligst leveres den 29. september 2015 da Øksnehallen ikke har mulighed for at opbevare gods før eller efter messen. Får du varer med fragtmand, skal der i fragtpapirerne tydeligt noteres messens navn, firma kontaktoplysninger og stand nummer, samt at godset skal leveres på din stand. Desuden er det nødvendigt, at varerne leveres fragtfrit, da arrangører eller Øksnehallen ikke kan betale for modtagelsen. Bemærk venligst at arrangør eller Øksnehallen ikke hæfter for varer, som leveres før eller under messen. Selvom arrangør eller Øksnehallen har kvitteret for modtagelsen, henstår godset på udstillerens eget ansvar. Behov for assistance i forbindelse med levering faktureres med minimum kr. 300,- Leverings adresse se under Adresser og telefon numre side 3. Logobannere og skiltning Der kan trykkes logoer, navnetræk, informationer etc. på de hvide bannere, som benyttes i Øksnehallens udstillingssystem. Bestillingen foretages på teknisk bestillingsliste og logofiler skal sendes til i formatet High-Res PDF med beskæring og skæremærker. Farver: CMYK. For andre format eller materiale til tryk af logobannere kontakt venligst projektkoordinator på Medbragte bannere skal være af ubrandbart materiale eller effektivt brandimprægneret. Lyssætning Lyssætningen bestilles på vedlagte bestillingsliste. Opsætning, nedtagning og fokusering af lyset foretages af Øksnehallens tekniske afdeling. Opbevaring og lager Tom emballage må ikke opbevares på standen af brandsikkerhedshensyn. Øksnehallen har begrænset opbevaringsmulighed. Derfor bedes udstiller bestille opbevaring på tekniksbestillingsliste. Når varer er klar til afhentning på standen kontaktes produktionskontoret for nærmere aftale. Opbevaringen sker på eget ansvar. Varer / paller til opbevaring skal være tydeligt mærket med navn på messen, navn på standholder og standnummer.

9 8 Ophængning Øksnehallens tekniske afdeling hjælper gerne med råd og vejledning til ophængning på standen. Ingen skilte eller lignende må hænges eller fremskydes ud over gange og åbne arealer. Der må ligeledes ikke bygges over standhøjden (3,7 m) uden særlig aftale med Øksnehallen. Bannervæggene til naboer hænger i et skinnesystem hvor det er muligt at hænge wirer, logobanner eller lign. foran bannervæggene. Det er ikke tilladt at beskadige Øksnehallens gulve, ydervægge, tagkonstruktion og materiel med skruer, bor, søm eller på nogen anden måde. Ligeledes kan der ikke fastgøres eller fastklæbes noget på bannervæggene. For yderligere information kontakt venligst projektkoordinator på Parkering På opsætningsdag er det muligt for udstiller efter endt af-læsning at parkere på pladsen foran Øksnehallen. Udstiller bedes afhente loading-permit i Øksnehallens reception inden aflæsning foretages. Der tages forbehold for igangsættelse af KBH Kommunes lokalplan for området. På messedage henvises udstillere til DGI- byens P-hus (192 pladser)som er beliggende centralt med indkørsel via Ingerslevsgade, 1704 København. P-billet trækkes ved indkørsel og betales ved udkørsel. Priserne er: Kl kr. i timen Kl kr. i timen Døgnbillet kr. Parkering i P-huset kan alene udstedes til køretøjer under kg tilladt totalvægt eller max 2 m i højden. Parkering er på eget ansvar. Personlige genstande Tasker, overtøj og lignende personlige genstande på standene bedes venligst være skjult for publikum for at sikre et smukt og ordentligt indtryk. Alternativt henvises til garderoben. Reception Øksnehallens reception er bemandet alle dage, også under opsætning og nedtagning i de anførte åbningstider. Reklamationer Har du som udstiller reklamationer på leverancer leveret af Øksnehallen skal vi bede om at have dem skriftligt inden messen lukker. I modsat fald kan reklamationer ikke godtages. Rengøring Under messen forestår Øksnehallen rengøring af fællesarealer, dvs. gangarealer, foyer, toiletter og café. Udstillere er selv ansvarlige for rengøring af stande, podier, montre etc. Ønsker man rengøring på standen, foretaget af Øksnehallens rengøringspersonale, kan denne bestilles

10 9 på vedlagte bestillingsliste til tekniske ydelser. Rengøring på stande kan kun bestilles for hele udstillingsperioden. Rygning. Rygning er ikke tilladt i Øksnehallen. Teknisk afdeling Øksnehallens tekniske afdeling er ansvarlig for opsætning af stande, lys, lyd etc. og vil under hele opbygningen være til rådighed med rådgivning og assistance til udstillerne. Teknisk afdeling er beliggende i stueplan til højre for bagindgangen i lokale 1.7. For at afviklingen af messen kan planlægges bedst muligt er det meget vigtigt, at de tekniske ydelser bestilles senest den 7. september 2015, kl. 12:00. Ydelser bestilt efter deadline faktureres med ekstra 20 %. Ønskes assistance fra teknisk afdeling, udover forudbestilte ydelser, bedes du venligst kontakte teknisk afdeling. Der tages forbehold for udsolgt produkter samt ydelser der ikke kan leveres grundet tidspres. Øksnehallens personale faktureres efter medgået tid for den bestilte ydelse, dog minimum 30 minutter. Brug af eksternt teknisk udstyr skal forhåndsgodkendes af Øksnehallens tekniske afdeling. Alle anvisninger fra teknisk afdeling skal følges. Toiletter Dametoiletter findes i stueplan, bagerst i hallens venstre side og herretoiletter i stueplan, bagerst i hallens højre side. Handicaptoiletter findes i begge sider i hallen. Transport i Øksnehallen På grund af Øksnehallens særlige gulvkonstruktion kan der ikke benyttes andre køretøjer i Øksnehallen end dem, der udlånes eller godkendes af teknisk afdeling. Det gælder f.eks. lifte, palleløftere, rullevogne og trucks. Vi anbefaler udstillerne selv at medbringe sækkeeller rullevogn. Øksnehallen transporterer gerne varer på betingelse af, at varerne er forsvarligt emballeret, mærket med håndteringsmærkning som f.eks. fragile. Øksnehallen påtager sig ikke ansvaret for transport af varer, som ikke overholder disse standarder. Transporten faktureres efter medgået tid for håndteringen. Transport af varer er ikke tilladt i messens åbningstid. Vand Det er muligt at tilslutte vand, vask og opsamlingstank i Øksnehallen. Bestilles på teknisk bestillingsliste.

11 10 Hotel I forbindelse med messer er der muligt at booke værelser på DGI-byens hotel der er beliggende i umiddelbar nærhed af Øksnehallen. Der tilbydes en speciel messepris for udstillere hvorfor du ved booking bedes oplyse hvilken messe du udstiller på. DGI-byens Hotel Tietgensgade København V Tlf.: Booking tlf.: Booking Online hotel-booking: Transporttid fra lufthavnen Taxa til DGI-byen Ca. 10 min. Tog til Hovedbanegården Ca. 20 min. Bus til Hovedbanegården Ca. 30 min. Fra Hovedbanegården er der ca. 2 min. gang til DGI-byen og ca. 7 min. gang til Øksnehallen

12 11 Bykort

13 12 DGI byen områdekort

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 Vagabond - REJS 10 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udstillermappe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige datoer og deadlines s.3-5 Generel udstiller information s.6-10 Generel information gæsterne på messen s.8 Navneskilte til gæsterne på messen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: 33 26 53 80 Projektleder Bolette Westh Mobil: 28 87 20 20 E-mail: messer@ing.

Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: 33 26 53 80 Projektleder Bolette Westh Mobil: 28 87 20 20 E-mail: messer@ing. Kære udstiller Velkommen til E-10 Maj 2010 Idet vi takker for din tilmelding til Ingeniørens E-10 messe den 21.-23. september, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende messens informations- og bestillingsmappe

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015 Udstillermappe Hent den danske og engelske version som pdf på www.studerende.dk/dma15info Get the Danish and English version as pdf on www.studerende.dk/dma15info 2 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer

Læs mere

1. udgave, 20. august 2015

1. udgave, 20. august 2015 1. udgave, 20. august 2015 Udstillermanual Scandinavian Congress Center Aarhus 13. - 14. april 2016 2 INDEN SKOLEMESSEN Standinformationer Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den 8. september

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 OPDTERET 26.03.15 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER rrangørhåndbogen henvender sig til alle arrangører, og

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion Symbion Servicebog Velkommen til Symbion Symbion er Danmarks førende iværksættermiljø stedet hvor iværksættere bor, mødes, netværker og udvikler deres forretning til en sund og levedygtig vækstvirksomhed.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K

VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K. Husorden for kontorfællesskabet 38 K VELKOMMEN TIL KONTORFÆLLESSKABET 38K Husorden for kontorfællesskabet 38 K Vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003 med færdiggørelse af bestyrelsen den 10. november 2003:

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere