KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE."

Transkript

1 2015 KONFERENCE PROGRAM SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at vi nu sammen med Danske Erhvervsskoler kan afholde den tredje konference i denne række.

2 KONFERENCEN I UVMs strategi er der fire konkrete sigtelinjer, som alle vil blive behandlet på konferencen: Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vidensdeling Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen Kobling mellem skole og praktikforløb Konferencen kobler den digitale strategi med implementering af reformen. Konferencen holdes over to dage med følgende fokus: 23/9 2015: Strategisk perspektiv 24/9 2015: Praktisk perspektiv

3 PROGRAM ONSDAG 23/9: 09.30: KAFFE OG INDSKRIVNING 10.00: VELKOMMEN 10.15: NU MED STRATEGI! Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og Thomas Skytte, adm. direktør i PRAXIS, slår temaet an : FLIPPED LEARNING RØV TIL BÆNK, NU MED VIDEO???? Roland Hachmann, lektor, UC Syddanmark Hvis Flipped Learning kun handler om at flytte lærersnakken over på video hvad flipper vi så? I oplægget skaber Roland Hachmann sammenhæng mellem den digitale strategi for eud og begrebet Flipped Learning. Der stilles skarpt på elevernes aktive deltagelse i egen læring, nye tilrettelæggelsesformer i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt vidensdeling og netværk : LAD OS LÆRE AF UDLANDET GLOBALE ERFARINGER MED E-LÆRING OG BLENDED LEARNING I EUD Karsten Gynther, forskningsprogramleder for Teknologi og Uddannelsesdesign, UC Sjælland Oplægget tager afsæt i en rapport til UVM 2014, hvor UCSJ har kortlagt den nyeste forskningsviden inden for området og indsamlet udenlandske erfaringer med e-læring i eud-systemet i Norge, England, Tyskland og Australien. Oplæggets primære fokus er, hvordan man på ledelsesniveau strategisk og taktisk kan forholde sig til innovationsprocesser med fokus på e-læring. Læs mere på : FROKOST 12.50: TAL ELLER TALENT? Torben Størner, Epuc Erhvervspædagogisk Udviklingscenter Hvad er erhvervspædagogisk ledelse? Ny dagsorden fra tal og frafaldspædagogik til sparring og talentudvikling. Lederne på erhvervsskolerne har brugt megen energi på at tælle og på at forhindre frafald eller i hvert fald skubbe frafaldet til efter tælledag. Nu skal der bruges energi på at hjælpe lærerne med, at eleverne lærer så meget som muligt. Hvordan kan reformens intentioner om intensivering af it i undervisningen integreres i den pædagogiske ledelse af og i lærernes didaktiske arbejde?

4 PROGRAM ONSDAG 23/9: : BREAKOUT SESSION #1 (se længere fremme) 14.10: PAUSE KAFFE : BREAKOUT SESSION #2 (se længere fremme) 15.20: UDEN LEDELSE ER DIGITALISERING SKADELIG Lars Goldschmidt, Goldschmidt Rise and Shine Internetfravær er en udbredt effekt af den digitalisering af klasselokalerne, der allerede er sket men digitalt fællesskab er vejen frem mod en mere konstruktiv anvendelse af it. Digitalt fællesskab kræver aktiv og tilstedeværende ledelse. Hvordan gør vi? 16.00: AFRUNDING AF KONFERENCEDAGEN 16.10: MULIGHED FOR NETVÆRK PRAXIS serverer et glas vin i standområdet, hvor du kan møde: Uddata Ordbogen.com MV Nordic Nota PRAXIS 18.00: MIDDAG UNDERHOLDNING SURPRISE

5 BREAKOUT SESSIONS ONSDAG 23/9: A B ONLINE UNDERVISNING HVAD KRÆVER DET? Tue Bjerl Nielsen, centerchef, SmartLearning Online undervisning rejser ind imellem mange spørgsmål. Hvad skal et LMS kunne? Hvilke platforme er velegnede? Hvad kræver det af lærerne? Hvordan lukker vi kompetencegabet mellem den analoge og den digitale lærerstab? Hvordan kan en kompetenceudvikling foregå? Tue vil svare på ovenstående spørgsmål, og han runder også perspektiver vedrørende Big Data. DIGITAL REVOLUTION Torben Stolten Thomsen, projekt- og kvalitetskonsulent, Hansenberg Digital revolution? Torben stiller skarpt på, hvad der forventes at blive åbenbare udfordringer for skolerne inden for de næste 5 år. I denne workshop vil vi beskæftige os med, hvilke tendenser, der vil være fra ekspansion i digitale tests til stigning i brugen af hybrid læringsdesign. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud Computing til robotteknologi og programmering. C D SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF IT-SYSTEMER Katrine Gorrissen, External IT Project Manager, Københavns VUC Implementering af it-systemer kræver opbakning fra hele organisationen og primært fra ledelsen. Tænk stort, begynd småt og sørg for at skabe konsensus blandt nøglepersonerne i organisationen. Målet er, at alle forstår og ser it som redskaber, der løbende skal udvikles i sammenhæng med organisationen. Det og meget mere kan du høre Katrine fortælle om, når hun deler ud af sine erfaringer med implementering af it-systemer. DIGITALISERING AF UNDERVISNING NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Lasse Ziska, specialkonsulent, Ecens Erhvervsskolerne har nu udviklet digitale strategier, og mange af dem rummer mål om digitalt distribueret undervisning. Uddannelse, der er uafhængig af tid og sted, skaber nye muligheder og et større kundegrundlag. I denne workshop fortæller Lasse om sine erfaringer med online undervisning i Grønland og indleder en dialog om de nye forretningsmuligheder, der ligger foran skolerne. E DEMO AF PRAXISONLINE Thomas Skytte, adm. direktør, PRAXIS Har du endnu ikke fået set praxisonline, så har du chancen nu. Thomas Skytte står for en demo af de tre delkoncepter: webbog, ipraxis og mobilmission. Thomas kommer også ind på, hvordan praxisonline understøtter skolernes vidensdeling, lærernes fælles forberedelse og samarbejde om udvikling af undervisningen i fagteams på skolerne.

6 PROGRAM TORSDAG 24/9: 09.30: KAFFE OG INDSKRIVNING 10.00: VELKOMMEN 10.15: DIGITAL STRATEGI I PRAKSIS Jeppe Egendal, VIA University College Hvad går den digitale strategi ud på, og hvad kan du som underviser gøre, når du skal omsætte strategien for den digitale erhvervsuddannelse i din egen undervisning? Få konkrete eksempler på digitale læringsforøb fra forskellige erhvervsuddannelser og idéer til, hvordan du og din skole didaktisk kan tænke digitale teknologier og læremidler ind i undervisningen : IT SOM TRANSFERFREMMENDE VÆRKTØJ MELLEM SKOLE OG PRAKTIK Marianne Riis, adjunkt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol, København Hvordan kan it anvendes i forbindelse med transfer mellem skole og praktik? I oplægget præsenterer Marianne foreløbige resultater fra et forskningsprojekt, der undersøger dette. Undervejs deler Marianne ud af praktiske eksempler på it-værktøjer og metoder, der kan fremme læring og transfer : FROKOST : WORKSHOP #1 (se længere fremme) 13.15: PAUSE KAFFE : WORKSHOP #2 (se længere fremme)

7 PROGRAM TORSDAG 24/9: 14.30: FED FEJL OP IGEN! Catrine Engelgreen, foredragsholder hende med den grønne tråd! Det kommer ikke af sig selv. Det gode humør, den positive attitude og modet til at gå til reformen i en meget travl hverdag med oprejst pande lysten til at prøve noget nyt, at fejle og grine af det! Catrine Engelgren serverer skarpe pointer og fortæller sjove anekdoter fra sit eget liv. Her er input til at tackle reformhverdagens små og store udfordringer på en humoristisk måde. I skal regne med at få rørt såvel hjerneceller som lattermuskler : AFRUNDING 15.45: KONFERENCEN SLUTTER

8 WORKSHOPS TORSDAG 24/9: HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: F FREMTIDENS DIGITALE FAGLÆRER Jakob Brøndum Pedersen, medstifter af Center for Digital Dannelse Skolen er et virtuelt fællesskab og digital arbejdsplads. Workshoppen sætter fokus på underviserens rolle og tilstedeværelse sammen med elever og kolleger i den virtuelle verden. Udgangspunktet for workshoppen er erfaringer fra hele landet krydret med den nyeste viden om de unges færden på sociale medier. Målet for workshoppen er konkrete handlingsforslag og inspiration til, hvordan man tackler digitale dilemmaer i sin hverdag som faglærer. G FILM I UNDERVISNINGEN Helle Risager Grubbe, redaktør, PRAXIS Flipped Learning er hot! Men hvordan gør man i praksis? Hvad er en god film? Skal man lave dem selv, eller kan man bruge de andres? Og hvad med eleverne skal de også lave film? I denne workshop vil Helle skabe rammerne for, hvordan man kan flippe undervisningen. Fokus i denne workshop er på didaktikken ikke på teknikken. I workshoppen vil du arbejde med storyboard til en konkret undervisningsfilm. Medbring pc og mobil. H WIKI I UNDERVISNINGEN Tina Ottov, lærer på Randers Social- og Sundhedsskole Vi styrker og forandrer elevernes læreprocesser via digitale kollaborative arbejdsformer, vidensdeling, refleksion og transformative læreprocesser. I workshoppen indgår beskrivelse af, hvordan der opstår et fokuseret læringsforløb, når skriftlighed, billeder og video inddrages, og eleverne producerer egne faglige wikis i fællesskaber. I MOTIVERENDE LÆRING MED GAMIFICATION Jesper Geisler Hansen, gamification designer, Next EUD, Amazing Rocket Er du interesseret i gamification, bevægelse og digitale læringsformer, som kan motivere og engagere dine elever så er denne workshop noget for dig. Jesper fortæller om Next EUD et stort projekt med fokus på fremtidens erhvervsskole. Jesper var i en projektansættelse på TEC med til at designe innovative, tværfaglige læringsforløb i Next EUD med fokus på elevinddragelse, differentiering og bevægelse. I workshoppen vil du både få inspiration til, hvordan du selv kan inddrage gamification i undervisningen, og du vil også få hands on. Medbring pc og mobil.

9 WORKSHOPS TORSDAG 24/9: HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: K QUIZZER I IPRAXIS Bo Klercke, redaktør, PRAXIS For de lærere, som har købt praxisonline, tilbyder vi denne workshop, der alene handler om muligheden for at udvikle quizzer og tilføje dem i et ipraxisforløb. Bo vil gennemgå quizmodulet i ipraxis, og du vil selv lave en enkel quiz. Medbring gerne spørgsmål til en quiz og din pc. L DIFFERENTIERING I PRAKSIS Tina Ottov, lærer på Randers Social- og Sundhedsskole 4/3 modellen er en ny differentieringsmetode, der fremmer elevernes fordybelse, aktivitetsniveau, samarbejde og læring. I workshoppen præsenteres metoden og eksempler fra praksis. Modellen består af 2 dele - en obligatorisk del med forskellige opgavetyper, der kan løses på forskellige niveauer og med forskellige faglige tilgange samt en fordybelsesdel, som er valgfri. I undervisningen indgår en del teknologi, fx materialer på fælles digital platform/intranet, elevproduktioner, wiki og vidensøgning. M FÅ EN UNDERVISNING MED AURA! Helle Grubbe, redaktør, PRAXIS Du kender sikkert lidt til QR-koder, og hvordan de kan bruges i undervisningen. I denne workshop præsenteres en anden mulighed for at kombinere den fysiske og den digitale verden til anvendelige læringselementer. Vi ser på app en Aurasma og prøver både at bruge og at skabe Auras i et læringsperspektiv. Medbring pc, mobil/tablet og også gerne et headset. N SOSU MISSIONS APP Martin Rance, konsulent, PRAXIS Hvordan får vi bevægelse i undervisningen på en faglig måde, som samtidig er sjov og motiverer eleverne i hverdagen? SOSU Randers, SOSU Sjælland og SOSU Syd har udviklet SOSU Missionsapp en sammen med PRAXIS. Kom og prøv selv at spille og udføre missioner og bliv inspireret til at udvikle faglige missioner med bevægelser til din egen undervisning.

10 WORKSHOPS TORSDAG 24/9: HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: O EUX TVÆRFAGLIGE MULIGHEDER Heidi Puk Hermann, fysiklærer på eux, Københavns Tekniske Skole Htx s frække lillebror, eux, har rundet de fem år og vinder frem på flere og flere skoler. Fokus i denne workshop er på, hvordan Købehavns Tekniske Skole arbejder med tværfaglige projekter mellem håndværksfagene og gymnasiefagene. Heidi vil komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan hun inddrager tømrerfaget i gymnasiefagene, særligt fysik. Efterfølgende arbejder vi med idéer til, hvordan vi generelt kan udnytte mulighederne i eux endnu bedre. Du behøver ikke være fysiklærer for at deltage. P QUIZ OG TEST I UNDERVISNINGEN Bo Klercke, redaktør, PRAXIS Alt tyder på, at quiz og test vinder mere og mere frem i uddannelserne. Teknologien giver mulighed for instant feedback, adaptive læringsforløb og differentiering. Bo vil i sin workshop præsentere deltagerne for forskellige muligheder for at inddrage quiz og test i undervisningen. Forbered dig på, at det godt kan blive lidt teknisk nørdet. Medbring pc. Q TWITTER-CAFÉ Karin Eckersberg, forretningsudviklingschef, PRAXIS 59% af danskerne er på Facebook kun 4% er på Twitter! Danskerne har ikke fået øjnene op for mulighederne med Twitter, og det er synd, for Twitter kan noget, som de andre medier ikke kan. Workshoppen er for dig, der har lyst til at lære Twitter at kende og få idéer til at inddrage Twitter i undervisningen. Vi kommer også kort ind på Instagram og Snapchat. Medbring mobil. Læs også om konferencen på praxis.dk ARRANGØRER

11 KONFERENCEN ER ARRANGERET AF PRAXIS OG DANSKE ERHVERVSSKOLER. Du kan også møde disse udstillere på konferencen:

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU EUD-reformen rummer store udfordringer og mange spændende muligheder. Der skal iværksættes en række indsatser for at realisere reformens målsætninger, der først og fremmest

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015 Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM INDHOLD HELDAGSKURSUS

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 Insero Horsens inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene Ud Af Boksen d. 3.-4. september 2013 Inspiration til den tekniske/naturvidenskabelige undervisning

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik IPad og tablets i undervisningen Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2 IPad og tablets i undervisningen Forfatter: Leif Rye Hauerslev Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, 2012 Tagensvej

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side

Læs mere

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog Den digitale erhvervsuddannelse Inspirationskatalog Indhold Indledning 3 It-vokabularium 6 Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 8 Onlineundervisning og blended learning

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere