INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU"

Transkript

1 BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU EUD-reformen rummer store udfordringer og mange spændende muligheder. Der skal iværksættes en række indsatser for at realisere reformens målsætninger, der først og fremmest har sigte på bedre resultater på elevniveau. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol og Praxis Erhvervsskolernes Forlag har forenet deres kræfter og inviterer til EUD-reformkonference, hvor vi i fællesskab kan diskutere og arbejde med reformens didaktiske pejlemærker: Strategisk anvendelse af differentiering Talent Praksisrelateret undervisning Styrket anvendelse af it Mere og bedre undervisning Motion og bevægelse KONFERENN FORLØBER OVER TO DAGE: 16/9 2014: ET STRATEGISK PERSPEKTIV Forandringsledelse/pædagogisk ledelse og elevorienteret ledelse Hvordan arbejder vi strategisk med reformens didaktiske pejlemærker? 17/9 2014: ET PRAKTISK PERSPEKTIV Differentiering i praksis hvordan gør vi? Hvordan arbejder vi i praksis med reformens didaktiske pejlemærker? 1 ELLER 2 DAGE Konferencens 2 dage hænger sammen, men fungerer også hver for sig. Konferencen foregår på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. PRISEN ER KR ,- FOR HELE KONFERENN INKLUSIV MIDDAG PÅ 1. DAG, (eksklusiv overnatning) Deltagelse i dag 1 eller 2 alene koster kr ,Middag dag 1 indgår ikke i denne pris, men kan tilkøbes for kr. 495,Alle priser er ekskl. moms. PROGRAM Se det foreløbige program nedenfor. TILMELDING Tilmelding senest 12/ FABOOK: EUD- TWITTER: EUD-

2 PROGRAM DAG 1 16/9 2014: ET STRATEGISK PERSPEKTIV PÅ EN 9.30 Ankomst og kaffe Velkommen PÆDAGOGISK LEDELSE I PRAKSIS RENE NORDIN BLOCH, ADJUNKT, N N har gennem årene afviklet en lang række uddannelser i pædagogisk ledelse og har indsamlet viden og erfaringer fra diverse forsøgs- og udviklingsprogrammer. Rene vil præsentere os for det sidste nye om pædagogisk ledelse i praksis. SLIP DIN VISUELLE HJERNE - OG LEDELSE - LØS! ANNE METTE HEDE JENSEN, ACUBIA Vi har brug for tydelige mål i forandringsprocessen. Anne Mette viser, hvordan vi skaber fælles forståelse for budskaber og mål med enkle grafiske virkemidler. Det handler om at stille skarpt og fastholde fælles engagement og dialog på alle niveauer i organisationen. Det handler om gennemslagskraft og synlighed i forandringsledelse. Anne Mette er ekspert i styrkebaseret læring og kommunikation, grafisk facilitator. Forvent aktivitet ved bordene! BREAKOUT SESSIONS Her kan du fordybe dig i et område af reformen. Breakout sessions kan være oplæg og dialog eller en workshop, hvor du selv er aktiv. Læs om de enkelte breakout sessions her. Pædagogisk ledelse, it og differentiering Effektivt lærersamarbejde Kompetenceudvikling Gamification MinMission Talenter i EUD kloge hoveder og hænder Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag edre elevresultater med virtuelle læringsuniverser B Sam-undervisning på små uddannelser Talent i et lederperspektiv Kompetenceudvikling af lærere True Norths læringssystem Partner Call PERSPEKTIVER FOR EN DIGITAL UDVIKLING - THOMAS SKYTTE, DIREKTØR I PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG De digtiale muligheder er uendelige, og det er vigtigt at fokusere sin digitale strategi! Men hvilke relevante didaktiske pejlemærker kan man have for sin digitale kurs? Som en afrunding og opsamling på dagen ser vi på perspektiver for en digital udvikling: Hvor er vi på vej hen, og hvilke steps giver fast grund under fødderne nu og her? Dagen afsluttes med en invitation Praxis Erhvervsskolernes Forlag byder på et glas og en saltstang samt networking og hygge Middag på Odense Congress Center

3 PROGRAM DAG 2 17/9 2014: ET PRAKTISK PERSPEKTIV PÅ EN 9.30 Ankomst og kaffe DIFFERENTIERING I PRAKSIS GAMLE IDEER I NYE (IT-) FORTOLKNINGER MARIANNE RIIS & PALLE BERGSTEDT, N Differentiering er ikke noget nyt princip, men kravene er skærpede, og lærerne efterlyser mere viden om konkrete handlemuligheder. På baggrund af både forskning og FoU-projekter gives eksempler på didaktiske modeller, metoder og ikke mindst nye it-baserede værktøjer, der kan styrke lærernes arbejde i praksis og fremme det fælles didaktiske-pædagogiske grundlag. Både Marianne og Palle er adjunkt på N. BREAKOUT SESSIONS RUNDE 1 Her kan du fordybe dig i differentiering i forhold til en særlig målgruppe: EUX merkantil og talent EUX teknisk og talent Ungdomsmiljø, på vej ind i uddannelse, G1 Ungdomsmiljø, på vej ind i EUD og 1. praktik, G2 Brobygning og EUD10 Voksenmiljø, EUV BREAKOUT SESSIONS RUNDE 2 Her kan du fordybe dig i et område af reformen. Breakout sessions kan være oplæg og dialog eller en workshop, hvor du selv er aktiv. Læs om de enkelte breakout sessions her. Multimodale Muligheder OL i praksisrelateret undervisning 5 pejlemærker til bedre undervisning Gamification MinMission I-bøger og differentiering Talentarbejde i praksis Praktiske strategier til din pædagogiske værktøjskasse Praksisrelateret undervisning fra grundskole til erhvervsskole Udvikling af undervisning og lærerkompetencer i praksis Frontread læsning og fastholdelse KLOGE HÆNDER MATTIAS TESFAYE Et kernepunkt i EUD-reformen er kvalitet i erhvervsuddannelserne, men kvalitet er et relativt begreb, der bl.a. påvirkes af den betydning, vi tillægger praktisk arbejde og håndværk. Mattias reflekterer over vores erhvervsuddannelser, og han fortæller, hvordan vi efter hans mening kan skabe bedre resultater på elevniveau. Mattias er murersvend, socialdemokrat, forfatter og ivrig debattør i medierne Konferencen slutter

4 BREAKOUT SESSIONS 16/ Vælg mellem: PÆDAGOGISK LEDELSE, IT OG DIFFERENTIERING MARIANNE RIIS, ADJUNKT & PALLE BERGSTEDT, ADJUNKT, N Marianne og Palle stiller skarpt på den pædagogiske ledelses rolle ift. brug af it og differentiering. På baggrund af både forskning og FoU-projekter gives konkrete eksempler på, hvordan den pædagogiske ledelse kan skabe rammer for og støtte op omkring lærernes arbejde i praksis og derigennem styrke det fælles didaktisk-pædagogiske grundlag. EFFEKTIVT LÆRERSAMARBEJDE FLEMMING PENTZ MADSEN, IT-CHEF, AALBORG HANDELSSKOLE For at nå reformens målsætning med mere undervisning og mindre forberedelse er der behov for øget samarbejde blandt underviserne. Hvordan bliver dette samarbejde så effektivt som muligt, og kan man skele til andre brancher, når man skal blive klogere på dette område? KOMPETENUDVIKLING SUSANNE GOTTLIEB, AFDELINGSLEDER, METROPOL Aftalepartnerne er enige om, at alle lærere inden 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer svarende til 10 ECTSpoint. Hvordan kan koncepter for diplommoduler se ud, så de tager udgangspunkt i de erfarne læreres praksis? Hvordan kan man som skole koble skoleudvikling sammen med kompetenceudvikling i bred forstand? Dette vil blive drøftet i denne workshop. GAMIFICATION - MINMISSION CHARLOTTE HØJRUP, SENIORKONSULENT, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Hvordan kommer motion og bevægelse ind i skoledagen på en sjov måde? Med game-app en MinMission sender 3 erhvervsskoler eleverne på missioner, der kalder på bevægelse ud af klasserummet. En mission udløser point, eleverne dyster indbyrdes og oplever, at det kan være både sjovt og lærerigt at gå i skole (også 17/9). TALENTER I EUD - KLOGE HOVEDER OG HÆNDER SUNA CHRISTENSEN, ADJUNKT, N Hvem er talenterne? Hvordan forholder vi os til dem? Og hvilke rammer kræver de? Suna vil komme ind på erfaringer fra EUDtalentmiljøer med at udpege talent og på erfaringer med organisatoriske og pædagogiske udfordringer i forhold til målretning af undervisning. Baseret på et pilot-forskningsprojekt vil vi diskutere ligheder og forskelle mellem talentfulde elever i EUD-miljøer og andre læringsmiljøer såsom folkeskolen og gymnasiet. FÆLLES DIDAKTISK OG PÆDAGOGISK GRUNDLAG KARIN SVEJGAARD, LEKTOR, N Opgaven med at udvikle et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag giver erhvervsskolerne en række muligheder, men også vanskeligheder. Karin tager udgangspunkt i erfaringerne fra et FoU-projekt, hvor 21 skoler deltager, og der lægges op til debat om, hvorledes erhvervsskolerne kan skabe varige forandringer ved at involvere lærerne. BEDRE ELEVRESULTATER MED VIRTUELLE LÆRINGSUNIVERSER JENS JØRGEN JØRGENSEN, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Jens giver et bud på, hvordan vi kan gøre læring mere spændende og differentieret ved hjælp af digitale læringsuniverser. Vi ser nærmere på et par rene online-skoler, der underviser store hold med fremragende resultater, og vi diskuterer, hvordan vi kan gøre brug af deres erfaringer i erhvervsuddannelserne. Jens er produktionsdirektør i Praxis - Erhvervsskolernes Forlag.

5 BREAKOUT SESSIONS 16/ SAM-UNDERVISNING PÅ SMÅ UDDANNELSER CHARLOTTE HØJRUP, SENIORKONSULENT, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Det kan være svært at sikre dynamik og økonomi i en lille uddannelse med få elever. På 4 erhvervsskoler underviser lærerne elever på Teknisk Design fra alle skolerne samtidigt via virtuel kommunikation. Lærerne udarbejder fælles undervisningsmateriale, der er ens for alle elever uanset skole. Det frigør lærerressourcer til mere elev-vejledning. Hør om erfaringer og anbefalinger! TALENT I ET LEDELSESPERSPEKTIV JOHN VINSBØL, UDVIKLINGS- & VEU-CHEF, SELANDIA Kom og hør om erfaringerne fra projektet Talentvejen.nu. John giver input til, hvordan skolens ledelse kan arbejde strategisk med talentarbejde, og hvordan talentudvikling kan tænkes ind i alle led af EUD herunder et særligt fokus på praktiktiden og en målrettet kobling til virksomhederne. Deltag efterfølgende i en debat om perspektiverne i talentarbejde på erhvervsskolerne. KOMPETENUDVIKLING AF LÆRERE TRUE NORTHS LÆRINGSSYSTEM LARS REEDTZ KRISTENSEN OG NICOLAI MOLTKE-LETH, TRUE NORTH Gennem en række projekter på erhvervsskoler og Plan B har True North erfaringer med, hvordan lærere med de rette pædagogiske værktøjer, kan styrke relationen mellem elever, lærere og tilknytningen til skolen, og derved styrke fagligheden og reducere frafaldet. Lars og Nicolai vil komme med bud på, hvordan man kan skabe et reelt kompetenceløft og en kulturforandring hos lærergruppen. PARTNER CALL THOMAS SKYTTE, DIREKTØR, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Praxis Erhvervsskolernes Forlag er i fuld gang med at skabe læremidler til reformens nye uddannelser. Forlaget har over 100 års erfaring i at samarbejde med skoler og faglige foreninger om udvikling af læremidler. I anledning af reformen er der etableret et ambitiøst program, hvor skolerne kan være med i alle dele af udviklingsprocessen. Thomas fortæller om programmet og de muligheder, som de deltagende skolerne får. Måske skal din skole også være med?

6 BREAKOUT SESSIONS 17/ Vælg mellem: MULTIMODALE MULIGHEDER KARIN ECKERSBERG, FORRETNINGSUDVIKLINGSCHEF, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Multimodale Muligheder er et delprojekt i UVMs projekt Bedre faglig læsning og skrivning i EUD. I projektet har Praxis Erhvervsskolernes Forlag, EUC Vest, Byggeriets Uddannelser og Læremiddel.dk samarbejdet om at udvikle et eksemplarisk multimodalt læremiddel og en faglig undervisning, der kombinerer principper fra faglig læsning og it. I workshoppen afprøver vi elementer fra den faglige undervisning. OL I IT OG PRAKSISRELATERET UNDERVISNING THOMAS SKYTTE, DIREKTØR, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Kom og deltag i en tempofyldt workshop! Kom og se, hvad der sker, når vi kombinerer betydelige trendspottere, læringsforskere og læringsteoretikere som Gartner, Hattie og Kolb. Du skal bidrage til en dynamisk proces, hvor du i samarbejde med gode kollegaer ide-udvikler frem mod en mulig OL-medalje i It og praksisrelateret undervisning. 5 PEJLEMÆRKER TIL BEDRE UNDERVISNING RENE NORDIN BLOCH, ADJUNKT, N Reformen peger på områder og metoder, hvor undervisningen kan forbedres. Her er der fokus på, hvordan vi håndterer elevernes forskellige kompetenceniveauer og baggrunde. Hvordan vi benytter relationskompetencer, anerkendelse og feedback. Hvordan vi bringer nye undervisnings- og samarbejdsformer og undervisningsdifferentiering i spil. Og hvordan vi deler viden. Der vil være blik på John Hattie og diverse FoU-projekter. GAMIFICATION - MINMISSION CHARLOTTE HØJRUP, SENIORKONSULENT, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Hvordan kommer motion og bevægelse ind i skoledagen på en sjov måde? Med game-app en MinMission sender 3 erhvervsskoler eleverne på missioner, der kalder på bevægelse ud af klasserummet. En mission udløser point, eleverne dyster indbyrdes og oplever, at det kan være både sjovt og lærerigt at gå i skole (også 16/9). I-BØGER OG DIFFERENTIERING HELLE GRUBBE, REDAKTØR, PRAXIS ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Praxis Erhvervsskolernes Forlag har udviklet et i-bogskoncept, der understøtter faglig læsning og differentiering. I-bøgerne henvender sig til både svage og stærke læsere. Samtidig er der mulighed for, at læreren kan oprette personlige varianter af i-bøgerne og tilføje egne differentierede opgaver eller kommentarer. Kom og få en rundvisning i det didaktiske koncept og prøv selv at arbejde med varianter. PRAKTISKE STRATEGIER TIL DIN PÆDAGOGISKE VÆRKTØJSKASSE CAMILLA MØRK, TRUE NORTH True Norths Læringssystem er en samling af effektive lærings- og undervisningsstrategier, der beviseligt forbedrer elevernes resultater. Hvordan involverer, engagerer og motiverer du eleverne? Forskning viser, at hvis eleverne sidder stille uden aktivitet i ca. 10 minutter, begynder kroppen at gå i dvale! Hør om True Norths teknikker og erfaringer med at bruge bevægelse og motion i undervisningen. PRAKSISRELATERET UNDERVISNING - FRA GRUNDSKOLE TIL ERHVERVSSKOLE HELLE ROSTGAARD SONNE, EUC NORDVESTSJÆLLAND Erhvervsskolen EUC Nordvestsjælland har gennem de seneste tre år haft forsøg med EUD10 i en 20/20-model. Hvad er erfaringerne? Har det overhovedet nogen betydning for de unges vej ind i erhvervsskolesystemet, at undervisningen er praksisrelateret? Og gør det en forskel? Helle er afdelingsleder i 10. erhverv på EUC Nordvestsjælland. TALENTARBEJDE I PRAKSIS NAVNE PÅ VEJ! To undervisere fra erhvervsuddannelserne, som har deltaget i projektet Talentvejen.nu, giver konkret input til, hvordan vi kan arbejde i praksis med talentudvikling i undervisningen af forskellige elevgrupper. Deltag efterfølgende i en debat om perspektiverne i talentarbejde på erhvervsskolerne.

7 BREAKOUT SESSIONS 17/ UDVIKLING AF UNDERVISNING OG LÆRERKOMPETENR I PRAKSIS ALBERT ASTRUP CHRISTENSEN, LEKTOR, N Hvordan er lærernes pædagogiske kompetencer og undervisningen blevet udviklet i praksis? Hvordan har lærersamarbejdet mellem yngre, uerfarne og erfarne lærere beriget kompetenceudvikling til gavn for alle lærere? Hvordan har skolen sikret, at lærerne får lejlighed til at bruge, det de har lært? Albert fremlægger eksempler på, hvordan resultaterne fra den meget praksisrelaterede kompetenceudvikling er blevet bearbejdet, så de kan bruges i videreudvikling af den faglige og pædagogiske praksis. FRONTREAD - LÆSNING OG FASTHOLDELSE KARIN ECKERSBERG, FORRETNINGSUDVIKLINGSCHEF, PRAXIS - ERHVERVSSKOLERNES FORLAG Frontread er et nyt, digitalt læsetræningskursus, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læseniveau og løfter eleven herfra. Kurset egner sig både til den utrænede læser, for hvem en ungdomsuddannelse kan være en stor mundfuld, men også til talenter, der har brug for at få trænet læsemusklen og for alvor tage fat på uddannelse. Karin giver en kort demo af læsetræningskurset.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere