Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Midtjylland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Samspil om innovation Projektets navn Vælg CVR el. CPR Virksomhedsudviklingsprogrammet VækstMidt CVR CVR/CPR EAN Væksthus Midtjylland Adresse Åbogade 15 Postnr By Aarhus N Telefon Telefax Hjemmeside AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 1

2 Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Erik Krarup Sabine Krupka Larsen Erik Krarup Andet Erhvervsdrivende fond Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Jyske Bank Adresse Østergade 4 Postnr By Aarhus C Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Tilsagnsmodtager Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR Væksthus Midtjylland CVR CVR/CPR Adresse Åbogade 15 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Aarhus N Region Midtjylland Erik Krarup Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 3

4 Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 4

5 Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 CVR-nr. Netværksdeltager 2 CVR-nr. Netværksdeltager 3 CVR-nr. Netværksdeltager 4 CVR-nr. Netværksdeltager 5 CVR-nr. Netværksdeltager 6 CVR-nr. Netværksdeltager 7 CVR-nr. Netværksdeltager 8 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 5

6 CVR-nr. Netværksdeltager 9 CVR-nr. Netværksdeltager 10 CVR-nr. Netværksdeltager 11 CVR-nr. Netværksdeltager 12 CVR-nr. Netværksdeltager 13 CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 6

7 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 på tilsagnsmodtager 1 Væksthus Midtjylland Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) nyetableret Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 33 Tilsagnsmodtager 2 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 7

8 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) 1. Resumé Væksthus Midtjylland ansøger om midler fra regionalfonden til at medfinansiere Regionsrådets godkendte ramme til et virksomhedsudviklingsprogrammet Vækstmidt. Programmet består af sammenhængende indsatsområder, der i form af otte konkrete værktøjer, med forskellige vinkler og metodiske tilgange afdækker og dækker behov for rådgivning, facilitering og vejledning for små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Projektet gennemføres i samarbejde med lokale erhvervsserviceenheder og andre relevante miljøer, der kan visitere deltagere. Programmet gennemføres i og har et budget på ca. 21,9 mio. kr. Heraf udgør bevilling fra Region Midtjylland på 6. mio. kr. i Regionalfonden mål 2 søges om 6 mio. kr. til medfinansiering heraf. Privat medfinansiering udgør ca. 9,9 mio. kr. årligt, der udgøres af virksomheders kontante medfinansering/egenbetaling for ekstern konsulentbistand. Væksthus Midtjylland forventer at indsende ny ansøgning i 2008 til udvidelse af aktiviteterne i 2008 og En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter 2. Baggrund Regionsrådet godkendte på møde i januar 2007 en ramme for arbejdet med et regionalt virksomhedsudviklingsprogram, hvor der skal ske en videreførelse og videreudvikling af de bedste erfaringer fra eksisterende regionale indsatser i forbindelse med vejledning, facilitering og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Iværksættelse af virksomhedsudviklingsprogrammet har siden afventet dannelsen af Væksthus Midtjylland, og at sekretariatet for Vækstforum har udarbejdet et program, der udpeger strategiske og taktiske mål med indsatsen. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 8

9 3. Formål I denne ansøgning er det konkretiseret, hvordan programmet VÆKSTmidt udgøres af en række værktøjer til vækstorienterede SMVér under programmets fokusområder, samt hvorledes disse værktøjer tilbydes til SMVér. Programmet, der betegnes "Vækstmidt" består af i alt fire (tre) sammenhængende indsatsområder, hvorunder der iværksættes konkrete værktøjer, der med forskellige vinkler og metodiske tilgange afdækker og dækker behov for rådgivning, facilitering for små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Programmets strategiske mål er at skabe vækst og udvikling i regionens små og mellemstore virksomheder ved at sikre, at virksomhederne tilpasser sig udviklingstendenser og krav fra markedet, herunder effekter af globaliseringen. Programmets tager udgangspunkt i Vækstforums seks prioriteringskriterier og har i forhold hertil nærmere til formål, at Videreføre best practise Anvende metoder på fokus på strategisk og teknologisk udvikling Anvende metoder med fokus på virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer Understøtte en indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder Anvende metoder til inddragelse af leverandører, brugere, medarbejdere og forskere i innovationsprocesser Sikre samspil mellem yderområdernes virksomheder og videninstitutioner i området Programmets rationale er, at mange SMVér underinvesterer i eksterne videninput. Der er derfor behov for at tilbyde SMVér med vækstambitioner en programpakke, der får SMVér til at; erkende behov for eksterne videninput overskue markedet for rådgivning og sparring overkomme evt. økonomiske begrænsninger Programmet sikrer, at SMV er har adgang til; indledende, behovsvurdering (lokal erhvervsserive og/eller Væksthus Midtjylland) efterfølgende specialiseret behovsafklaring (Væksthus Midtjylland) relevant problemløsning aforetaget af eksterne rådgivere (Eksterne rådgivere) 4. Indhold Vækstmidt er et program der sikrer SMVér (EU definition respekteres) ekstern bistand i form af rådgivning og samspil om innovation. Med virksomheder med vækstambitioner menes virksomheder, som har en operativ vækststrategi, der markedsmæssigt rækker udenfor regionen, et vækstpotentiale og AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 9

10 skønnes at have vilje og evne til at udvikle virksomheden. Programmet støtter dog ikke små og mellemstore vækstvirksomheder inden for primærerhvervene landbrug, skovbrug og fiskeri. Vækstmidt består af følgende sammenhængende indsatsområder: STRATEGO - Strategi og ledelse GLOBO - Eksport og globalisering TEKNO - Teknologi og viden VISIO - Kompetenceudvikling 4.1. STRATEGO - strategi og ledelse kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på: Rådgivning og sparring om global markedsudvikling, strategisk udvikling og strategisk ledelsesudvikling, herunder generationsskifte. Facilitering af netværkssamarbejde om strategisk udvikling og strategisk ledelsesudvikling. Faclitering af netværkssamarbejde/ underleverandørnetværk omkring optimering af værdikæder og strategiske muligheder. Chef til leje (ekstern rådgivning i indtil 400 timer), Udviklingskompas (ekstern rådgivning i indtil 60 timer), Sparring med erfaring (sparring i indtil 50 timer mellem vækstorienteret virksomhed og erfaren erhvervsleder), Plato (2-årigt netværksforløb for ledere i SMV) (Se bilag for uddybning af projektbetingelser og en nærmere beskrivelse af det enkelte værktøj) 4.2. GLOBO - eksport og globalisering kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på: Rådgivning om udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing Facilitering af eksportrettede initiativer, der med udgangspunkt i samarbejdsregioner kan bidrage til facilitering af kontakter og samarbejdsaftaler. Facilitering af initiativer der sætter fokus på kontakter til udenlandske virksomheder i form af virksomhedstræf, eksportfremstød og lignende. Rådgivning om eksport og globalisering (ekstern rådgivning i indtil 60 timer), Vækstgrupper (netværksgrupper med henblik på eksport eller sourcing) (Se bilag for uddybning af projektbetingelser og en nærmere beskrivelse af det enkelte værktøj) 4.3. TEKNO - teknologi og IKT kan særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: Rådgivning med henblik på udvikling af nye produkt- eller servicekoncepter AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 10

11 Rådgivning med heblik på automation, certificering, patentering m.v Rågvivning med henblik på at udvikle virksomhedens anvendelse af IKT. Facliteirng af teknologidemonstrationer for netværk af virksomheder Teknologiudvikling (ekstern rådgivning i indtil 60 timer), IKT rådgivning (ekstern rådgivning i indtil 60 timer) (Se bilag for uddybning af projektbetingelser og en nærmere beskrivelse af det enkelte værktøj) 4.4. VISIO - kompetenceudvikling skal således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: Facilitering af samspil mellem SMV og uddannelsesstederne. Facilitering af kompetenceudvikling for virksomhedsledere i regionen samt kompetenceudvikling på alle niveauer i arbejdsstyrken. Formidling af de potentialer, der ligger for vækst, ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Under fokusområdet kompetenceudvikling indtænkes værktøjer/ydelser under Regionsrådets initiativ vedrørende kompetenceplatform (se Region Midtjyllands hjemmeside under Vækstforums initiativer). Initiativet udvikles i løbet af Der er endnu ikke udviklet konkrete værktøjer under fokusområdet kompetenceudvikling. Det skal præciseres, at der senere søges om Regionsrådets indstilling af socialfondsmidler hertil i separat ansøgning. 5. Organisering Væksthus Midtjylland: Udbyder og administrerer programmet i forhold til bevillingsgivere. Herunder udarbejdes individuelle projektbetingelser, der beskriver de vilkår, hvorpå tilskudet gives til den enkelte virksomhed og alle relevante dokumenter til brug i korrespondancen mellem virksomheden og Væksthuset samt mellem konsulent og Væksthuset. (Projektbetingelser er vedhæftet i bilag) Varetager i samarbejde med lokal erhvervsservice og evt. andre relevante parter indledende behovsvurdering og behovsafklaring efter retningslinier i samarbejdsaftaler (foreligger endnu ikke endeligt). Visiterer efterfølgende SMV med vækstpotentiale til et forløb under et af programmets indsatsområder. Implementerer og sikrer problemløsning ved at forestå udvælgelse af ekstern problemløser i samråd med virksomheden. Forestår, at der sker relevant kommunikation til interessenter efter retningslinier, der beskrives i resultatkontrakt med Vækstforum. Forestår, at der foretages effekt- og brugerevaluering efter retningslinier, der beskrives i resultatkontrakt med Vækstforum. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 11

12 Er ansvarlig for, at virksomheder opfylder de dokumentationskrav, som kan stilles ifm. overholdelse af EU s regler om støtte til SMV under gruppefritagelsen for SMV. Udarbejder en vedledning for klageadgang over visitationen til værktøjer i programmet. Udarbejder et kommissorium for et brugerpanel, der kan rådgive om virksomhedernes behov, give input til kvalitetssikring af rådgivningen, vurdere indsatsens strategiske sigte, bidrage til udvikling af temaer og værktøjer, monitorere programmets økonomi og fremdrift samt bidrage til evaluering mv. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Væksthus Midtjylland er en fusion af de tidligere Ringkøbing amts ErhvervsServicecenter, TIC Viborg amt og VirksomhedsStart & Vækst Århus amt endvidere indgår dele af det tidligere IværkCenter i Vejle amt. Som sådan har Væksthus Midtjyllands medarbejdere lang erfaring med virksomhedsudvikling såvel på individuel som kollektiv basis. Eksempelvis havde det tidl. Ringkøbing amts ErhvervsServicecenter ansvaret for den udførende del af virksomhedsudviklingsprogrammet FUTURA, det tidl. TIC Viborg amt havde ansvaret for den udførende del af virksomhedsudviklingsprogrammet Virksomhedsudvikling i Viborg amt (ViVa), og det tidligere VirksomhedsStart & Vækst havde ansvaret for gennemførelse af virksomhedsrettede initiativer som bl. a. Sparring med Erfaring og Plato. Væksthus Midtjyllands faglige medarbejdere repræsenterer ca. 20 forskellige uddannelses/erfaringsbaggrunde, inden for bl. a. strategi, salg, ledelse, teknologi, it mv. Projektets additionalitet og nyhedsværdi Projektets gennemførelse er afhængig af støtten fra regionalfonden, da dette kontante tilskud er forudsætning for den regionale medfinansering og medvirker til at reducere omkostninger for de deltagende virksomheder. Projektet vil ikke kunne gennemføres uden støtte fra regionalfonden. Det er erfaringen, at SMVér undervurderer værdien af ekstern rådgivning og samspil med øvrige SMVér om innovation. Det er erfaringen, at flere SMVér med udviklingspotentiale benytter sig af ekstern rådgivning, såfremt det kommunikeres tydeligere, at den findes, hvor den findes, og at virksomheden tilbydes ydelserne til en reduceret pris. Via midler til erhvervsservice er det muligt for Væksthus Midtjylland at identificere innovationspotentialet hos små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Gennem det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt får Væksthus Midtjylland mulighed for at tilbyde virksomhederne en overbygning til erhvervsserviceydelsen i form af et program, som dels støtter en yderligere afklaring af virksomheden med henblik på præcisering af virksomhedens udviklingsbehov, dels støtter den efterfølgende eksterne rådgivning, der medvirker til at virksomheden øger sin evne til innovation eller evne til samspil om innovation. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 12

13 Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets informations- og pr-foranstaltninger Der gennemføres forud for programmets opstart - og derefter løbende - markedsføring af programmet og de tilknyttede aktiviteter/produkter. Dette vil ske via hjemmeside og i form af nyhedsbreve, arrangementer, annoncer, spots, reklamefilm mv. I en årlig redegørelse vil effekter af programmet blive kommunikeret til en kreds af relevante aktører, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, Regionsrådet, små og mellemstore virksomheder og en række relevante aktører i erhvervsfremmesystemet mv. Væksthus Midtjylland indgår i foråret/forsommeren 2007 samarbejdsaftaler med alle lokale erhvervsserviceenheder/kommuner i Region Midtjylland, hvori der indgår aftalte terminer for informationsudveksling (opfølgende møder) ved disse lejligheder kan der blive drøftet status over programmet. Endelig indgår Væksthus Midtjylland samarbejde med en række interessenter om udvikling og gennemførelse af nye tilbud til iværksættere og virksomheder med vækstambitioner (bl. a. Vækstfonden, Danmarks Eksportråd, Idea, Connect Denmark m. fl.). I dette netværk vil der generelt blive informeret om programmets status og udvikling. Projektets evaluering Der gennemføres løbende overvågning af indsatsen og gennemføres effektvurdering. Overvågningen skal sikre, at der er den tilsigtede balance mellem indsatsområderne holdes, og at der udvikles ydelser og tilbud, der efterspørges og kan anvendes af virksomhederne. Effektevalueringskriterier vil blive varieret efter produkttypen. Effektvurderingen gennemføres på tidspunkter i programmets forløb, hvor der er statistiske og datamæssige muligheder herfor. Denne vil blive suppleret kvalitativ vurdering af brugertilfredshed mv. Eksempler på måleparametre kan være: Væksten i virksomhedens omsætning Væksten i virksomhedens omsætning på eksportmarkedet Væksten i antal medarbejdere Væksten i værditilvækst Opgørelsen, der tager udgangspunkt i data året før vejledningen, relateres til en lang række variable som f.ek.s AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 13

14 Virksomhedsstørrelse Branche/ressourceområde Geografi I 2008 gennemføres en brugerevaluering til måling af virksomhedernes tilfredshed, herunder evaluering af markedsføringsindsatsen. Resultat af programevaluering formidles til erhvervsfremmesystem og virksomheder med henblik på bidrag til justering af koncept og ydelser. Særligt i forhold til udbudsregler I forhold til virksomhederne er programmet tilrettelagt, så der dels er lagt stor vægt på information og synlighed om tilbuddet, og dels er lagt vægt på, at sikre at programmets ydelser er tilgængelige for alle virksomheder i målgruppen. Ingen virksomheder i målgruppen er på forhånd afskåret fra at kunne drage nytte af den tilbudte ydelse, og ydelsen rettes ikke eksklusivt mod enkeltvirksomheder. Som led i programmet formidler ansøger kontakt til en række specialiserede rådgivere. I den forbindelse er der lagt vægt på en ensartet, fælles økonomisk grænse for tilskud indenfor den enkelte produkttype, idet virksomhederne selv finansiererer evt. merudgifter hvis der er tale om rådgivere, der beregner et honorar ud over det maksimalt fastsatte niveau, som støtten kan beregnes af. Ansøger fungerer som neutral formidler af tilbuddene om specialiseret rådgivning, idet der er tale om et bredt spekter af meget forskelligartede rådgivere, der har en særlig viden og kompetence om det enkelte delområde. Rådgiverne har lige adgang til at tilbyde deres ydelser overfor ansøger og virksomheder. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 14

15 8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter: juli Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Nedsættelse af interne faggrupper Igangsættelse af rådgivnings- og faciliteirngs aktiviteter (Der genenmføres i alt 223 visitationer til programmets ydelser Hovedaktiviteter: marts august 2008 Opfølgning på og facilitering af igangsatte forløb Brugerevaluering Der gennemføres effektevaluering af programmet (se nærmere herom under effektevaluering) (For uddybning se vedhæftede fil "budget og finanisieringsplan mål 2") Hovedaktiviteter: september december 2008 Opfølgning på og facilitering af igangsatte forløb Der gennemføres effektevaluering af programmet (se nærmere herom under effektevaluering) (For uddybning se vedhæftede fil "budget og finanisieringsplan mål 2") Milepæle: juli August 2007 indgås resultatkontrakt mellem Vækstforum og Væksthus Midtjylland. August -september 2007 Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer August -september 2007 Iværksættelse af program December 2007 status til Vækstforum om iværksættelse AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 15

16 Milepæle: marts august 2008 Medio 2008 effektevaluering Medio 2008 brugerevaluering Milepæle: september december AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 16

17 9. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet? Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Indsatsområdet innovation, videndeling og videnopbygning Følgende tre spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning Antal / Kr. Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? 223 Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? 223 Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 223 Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning og kategorien regional innovationskapacitet Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at styrke deres innovationskompetencer? 223 Indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder Følgende tre spørgsmål besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? - Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? - Følgende spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien rådgivning Antal / Kr. Hvor mange iværksættere /potentielle iværksættere forventes at gennemgå et rådgivningsforløb? - Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien finansiering til iværksættere Antal / Kr. Hvor meget kapital forventes at blive stillet til rådighed for iværksættere (kr.)? - Hvor mange SMVere forventes at få bedre adgang til kapital? - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 17

18 Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye Antal / Kr. virksomheder og kategorien iværksætterkultur Hvor mange kulturforløb om iværksætteri forventes der gennemført i projektet? - Hvor mange potentielle iværks. forventes at få øget risikovillighed/lyst til at blive iværksætter? - Indsatsområdet anvendelse af ny teknologi Følgende tre spørgsmål skal besvares af alle projekter under indsatsområdet anvendelse af ny teknogi Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at øge deres ikt-anvendelse? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? - Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? - Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet anvendelse af ny teknologi og kategorien digitalisering og infrastruktur Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? - Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet anvendelse af ny teknologi og kategorien adgang til viden Antal / Kr. Hvor mange af de deltagende virk./inst./org. forventes at forbedre adgangen til viden? - Effektvurdering 2 - Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Hvis positiv eller negativ effekt skal projektet forholde sig til nedenstående miljøindikatorer Antal ture ind i beskyttede områder (antal ture) - Areal der udspredes gylle på i forbindelse med biogasanlæg der har opnået programstøtte (hektar) - Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons) - Mængde energi udvundet fra fornyelige ressourcer/sparet på ikke-fornyelige ressourcer (megawatt) - Indiker hvis projektet har anden effekt Anden effekt Hvis anden effekt beskriv hvorledes Visitationen vil, så vidt muligt, indeholde en overvejelse om, hvorvidt der i virksomhedens vækstambition, der taget hensyn til omstilling til et mindre miljøbelastende ressourceforbrug. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 18

19 Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Der forventes markante, positive indvirkninger på beskæftigelsen, da forbedring af virksomhedernes innovationkapacitet og samspil om innovation vil afføde et øget behov for arbejdskraft. Såfremt denne arbejdskraft er tilgængelig for virksomhederne, kan der forventes markante beskæftigelsesmæssige effekter af projektet. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Der kan forventes positive indvirkninger på udviklingen i Region Midtjyllands yderområder, da programmet er tilgængeligt for vækstvirksomheder i disse områder. Der vil være fokus på, at vækstvirksomheder i regionens yderområder udnytter de muligheder, der tilbydes via programmets værktøjer. Det forventes, at 5-6 % af midlerne i programmet vil tilfalde vækstvirksomheder i de udpegede yderområder. Effektvurdering 3 - Andre effekter Eventuelle andre effekter fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema Der gennemføres løbende overvågning af indsatsen, og der gennemføres effektvurdering. Overvågningen skal sikre, at der er den tilsigtede balance mellem indsatsområderne holdes, og at der udvikles ydelser og tilbud, der efterspørges og kan anvendes af virksomhederne. Effektevalueringskriterier vil blive varieret efter produkttypen. Effektvurderingen gennemføres på tidspunkter i programmets forløb, hvor der er statistiske og datamæssige muligheder for som udgangspunkt at gennemføre en kvantitativ effektvurdering. Denne kan danne grundlag for en supplerende og uddybende kvalitativ vurdering. Eksempler på måleparametre kan være: Væksten i virksomhedens omsætning AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 19

20 Væksten i virksomhedens omsætning på eksportmarkedet Væksten i antal medarbejdere Væksten i værditilvækst Opgørelsen, der tager udgangspunkt i data året før vejledningen, relateres til en lang række variable som f.ek.s virksomhedsstørrelse, branche/ressourceområde, geografi. 10. Udgifts- og finansieringsposter Regionalfondsprojektets udgiftsbudget Løn til projektansatte juli Ansatte med særlige kvalifikationer 0,00 0,00 0,00 0, Andre ansatte 0,00 0,00 0,00 0, Nyansatte med særlige kvalifikationer 0,00 0,00 0,00 0, Andre nyansatte 0,00 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Andre udgifter juli Indirekte omkostninger 0,00 0,00 0,00 0, Husleje 0,00 0,00 0,00 0, Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00 0,00 0, Evaluering 0,00 0,00 0,00 0, Rejser, kost og logi 0,00 0,00 0,00 0, Afskrivninger 0,00 0,00 0,00 0, Materialer og forbrugsartikler (ikke-afskrivelige) 0,00 0,00 0,00 0, Leje og leasing 0,00 0,00 0,00 0, Ikke refundérbar moms 0,00 0,00 0,00 0, Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00 0,00 0, Forsikringer 0,00 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: 10 % udgifter (støtteberettigede udgifter under Socialfonden) juli Internt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00 0, Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00 0, Uddannelse af personale 0,00 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 20

21 Konsulent- og tjenesteydelser juli Ekstern konsulentbistand , , , , Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,00 Noter: Ekstern konsulentbistand Ekstern konsulentbistand Udstyr, jord og bygninger juli Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00 0,00 0, Grundkøb 10 % 0,00 0,00 0,00 0, Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00 0,00 0, Byggemodning 0,00 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Salg af prototype/scrapværdi juli Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: 0,00 Udstyr, jord og bygninger i alt juli Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Immaterielle aktiver juli Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: 0,00 Revisionsudgifter juli Revisionsudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: 0,00 Naturalier juli Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 21

22 841. Jord 10 % 0,00 0,00 0,00 0, Fast ejendom 0,00 0,00 0,00 0, Udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00 0, Deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Indtægter og kontante tilskud juli Indtægter fra projektet 0,00 0,00 0,00 0, Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen , , , , Kontante statslige tilskud 0,00 0,00 0,00 0, Kontante regionale tilskud , , , , Kontante kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00 0, Kontante private tilskud , , , , Kontante tilskud fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,00 Noter: Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Regionalfondsstøtte Kontante regionale tilskud Region Midtjylland Kontante private tilskud Private tilskud Overførte deltagerudgifter (naturalieudgift) juli Overførte deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansiering af deltagerudgifter juli Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0, Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0, Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0, Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0, Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Checksum (skal være 0) juli Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført jord (10 %) - naturalieudgift juli Overført Jord 10 % 0,00 0,00 0,00 0, Interim justeringskonto 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 22

23 Finansiering af jord (10 %) juli Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Private naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Checksum (skal være 0) juli Cheksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overførte øvrige naturalieudgifter juli Overført løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00 0, Overført fast ejendom 0,00 0,00 0,00 0, Overført udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansiering øvrige naturalieudgifter juli Statslige øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Regionale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kommunale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Private øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 Noter: Checksum (skal være 0) juli Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 23

24 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget Indtastede egenfinansieringskilder Systemberegnet egenfinansiering juli februar 2008 marts august 2008 september december Overført egenfinansiering 0,00 0,00 0,00 Fordel på finansieringskilder juli februar 2008 marts august 2008 september december Statslig egenfinansiering 0,00 0,00 0, Regional egenfinansiering 0,00 0,00 0, Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00 0, Privat egenfinansiering 0,00 0,00 0, Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00 0,00 Noter: AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 24

25 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget (fortsat) Udgifter og finansiering fordelt på underposter Samlede støtteberettigede udgifter juli februar 2008 marts august 2008 september december Ansatte med særlige kvalifikationer 0,00 0,00 0, Andre ansatte 0,00 0,00 0, Nyansatte med særlige kvalifkationer 0,00 0,00 0, Andre nyansatte 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0, Indirekte omkostninger 0,00 0,00 0, Husleje 0,00 0,00 0, Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00 0, Evaluering 0,00 0,00 0, Rejser, kost og logi 0,00 0,00 0, Afskrivninger 0,00 0,00 0, Materialer og forbrugsartikler 0,00 0,00 0, Leje og leasing 0,00 0,00 0, Ikke refunderbar moms 0,00 0,00 0, Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00 0, Forsikringer 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0, Internt undervisningspersonale 0,00 0,00 0, Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00 0, Uddannelse af personale 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0, Interim justeringskonto for 10% 0,00 0,00 0, Ekstern konsulentbistand , , , Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0, Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00 0, Grundkøb 10% 0,00 0,00 0, Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00 0, Byggemodning 0,00 0,00 0, Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00 0, Andet 0,00 0,00 0, Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00 0, Revisionsudgifter 0,00 0,00 0, Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0, Jord 10% 0,00 0,00 0, Interim justeringskonto for jord 10% 0,00 0,00 0, Fast ejendom 0,00 0,00 0, Udstyr eller materialer 0,00 0,00 0, Deltagerunderhold 0,00 0,00 0, Indtægter 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 25

26 Akkumuleret finansiering juli februar 2008 marts august 2008 september december Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00 0, Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00 0, Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00 0, Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0,00 0,00 0, Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00 0, Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00 0, Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00 0, Private naturalieudgifter 0,00 0,00 0, Naturalieudgifter fra offentlig lignende 0,00 0,00 0, Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen , , , Kontante Statslige tilskud 0,00 0,00 0, Kontante Regionale tilskud , , , Kontante Kommunale tilskud 0,00 0,00 0, Kontante Private tilskud , , , Kontante tilskud fra offenlig lignende 0,00 0,00 0, Statslig egenfinansiering 0,00 0,00 0, Regional egenfinansiering 0,00 0,00 0, Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00 0, Privat egenfinansiering 0,00 0,00 0, Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00 0, Regionalfondsstøtte 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 26

27 Udgifter og finansiering fordelt på hovedposter Samlede støtteberettigede udgifter juli februar 2008 marts august 2008 september december Løn til projektansatte i alt 0,00 0,00 0, Andre udgifter i alt 0,00 0,00 0, % udgifter i alt 0,00 0,00 0, Konsulent og tjenesteydelser i alt , , , Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00 0, Immaterielle aktiver i alt 0,00 0,00 0, Revisionsudgifter i alt 0,00 0,00 0, Naturalier i alt 0,00 0,00 0, Indtægter 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 Samlet finansiering juli februar 2008 marts august 2008 september december Deltagerfinansiering 0,00 0,00 0, Øvrige betalte udgifter og naturalier 0,00 0,00 0, Kontante tilskud , , , Egenfinansiering 0,00 0,00 0, Regionalfondsstøtte 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 27

28 12. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet? Ja Hvis ja, hvorfra? Vækstforum Midtjylland Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger og oplysninger i tilhørende skemaer og bilag er rigtige, jf. 17 i Lov nr af 20/ om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Projektansvarliges underskrift Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 6. December :16 28

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE Projektets navn. Startdato (dd.mm.åååå). Hvilken vækstkilde hører projektet primært under (kun ét kryds)?... Søges der anden støtte til projektet?... Virksomhedsudviklingsprogrammet

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 15-11-2010 Projekt slut dato: 26-10- Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danmark som højhastighedssamfund.pdf

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at DI repræsenteres med 4 i stedet for 5.

Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at DI repræsenteres med 4 i stedet for 5. 32 1-01-76-15-07 10. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens pkt.6.5 Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at igangsætte et program for virksomhedsudvikling,

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012)

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts 2015 Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Regional innovationskapacitet. HASLE Refractories: Global styrke - Lokal vækst

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Regional innovationskapacitet. HASLE Refractories: Global styrke - Lokal vækst Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 31-12-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Investeringsoversigt2010_2013.xls

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere