1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Finansiering til iværksættere Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Early Warning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Early Warning projektet har til formål at;sikre at potentielt levedygtige, men kriseramte, iværksættere, kommer over krisen og ind i et nyt vækstforløbsikre at ikke-levedygtige virksomheder lukkes med mindst mulige tabsikre at flere vælger at starte virksomheder, og at flere af dem vælger at blivevækstvirksomheder, idet konsekvenserne af at fejle reduceresreducere den generelle stigmatisering af konkursramte - sikre mere "amerikanske tilstande"dermed påvirkes både det generelle iværksættermiljø, etableringen af nye virksomheder, og at flere bliver vækstiværksættereaktiviteterne vil være:vejledning af 400 virksomhederafholdelse af diverse aktiviteter; årsmøde for alle konsulenter og frivillige. Landsmøde, for alle konsulenter og frivillige samt uddannelse i væksthjulet. Desuden skal der gennemføres en kvalitativ analyse samt en formidling af dels viden om den generelle tilbud om vejledning og dels formidling af resultaterne af den kvalitative analyse Vedhæftede filer Ingen Break Break AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 1

2 1. Information om Konkurrenceudsatte midler Information om konkurrenceudsatte midler fremgår af selve ansøgningen. Der søges konkurrenceudsatte midler Jeg accepterer at ansøgningen kan forelægges ekstern høring Ja 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori Vælg tema 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Finansiering til iværksættere Den konkurrenceudsatte pulje Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Frygten for økonomisk fallit er en af de største hindringer i forhold til at starte egen virksomhed og i forhold til at iværksættere tør igangsætte initiativer som skaber høj vækst. At der gennem Early Warning ydes rådgivning til iværksættere som kommer i vanskeligheder betyder at flere overlever og kommer ind i et nyt vækstforløb. Men det betyder også at den generelle iværksætterånd styrkes, og at flere tør blive vækstvirksomheder Early Warning har følgende hovedformål: Sikre at potentielt levedygtige, men kriseramte, iværksættere, kommer over krisen og ind i et nyt vækstforløb Sikre at ikke-levedygtige virksomheder lukkes med mindst mulige tab Sikre at flere vælger at starte virksomheder, og at flere af dem vælger at blive vækstvirksomheder, idet konsekvenserne af at fejle reduceres Reducere den generelle stigmatisering af konkursramte - sikre mere "amerikanske tilstande" Dermed påvirke både det generelle iværksættermiljø, etableringen af nye virksomheder, og at flere bliver væk Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Early Warning bidrager til følgende formål: Medvirker til at reducere den oplevede stigmatisering ved at fejle med sin virksomhed. Frygten for personlig fallit reduceres når der er rådgivning i krisesituationer, og rådgivning om mulighederne for at komme videre via en gældssanering er til stede. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 2

3 Dermed gøder Early Warning iværksætterkulturen, og fokuserer på at der skal være en second chance Flere kriseramte, men grundlæggende set levedygtige, virksomheder overlever og kommer ind i et nyt vækstforløb Flere konkursramte arbejdspladser bevares, idet en del af de konkursramte arbejdspladser videreføres i en ny virksomhed AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 3

4 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Early Warning CVR CVR-nummer EAN nummer Navn DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJY Adresse Åbogade 15 Postnummer 8200 By Århus N Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Svend Røge Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Casper Steenfeldt- Møller Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Erik Krarup Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Adresse Jyske Bank Østergade Postnr By Århus C Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 4

5 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse Faktisk afholdte udgifter og dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Vejledning/rådgivning af virksomheder: Indsats:400 virksomheder screenes af Væksthusenes EW konsulenter. Screeningen består i en analyse og vurdering af situatione, samt fastlæggelse af hovedelementerne i en løsnings-plan. Overordnet vurderes der her om virksomheden ikke er levedygtig og bør lukkes, om der er mulighed for at rekonstruere virksomheden så levedygtige dele af den videreføres, eller om der er mulighed for at lave en turn-around, hvorved virksomheden idenfor kort tid får vendt en negativ drift til et et positivt cashflow. Output: 25 % modtager længerevarende sparring fra en frivillig rådgiver. Rådgivningen af den frivillige kan vare forholdsvis lang tid, og strække sig fra nogle få dage til op til et år. 40% modtager afklarende rådgivning fra en af de samarbejdende insolvensadvokater. Afklaringen består af en juridisk/økonomisk gennemgang, som regel omfattende såvel virksomhedens som ejerens forhold. Der lægges en plan, som kan indeholde konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Effekt: Højere overlevelsesrate (effektmålinger). Flere videreførelser af aktiviteter efter konkurs. Flere genstartere, da vi bistår konkursramte indtil der indledes gældssaneringssag Uddannelsesaktiviteter (Væksthjul, årsmøde og landsmøde) Aktivitet: Årsmøde for alle konsulenter og frivillige. Mødet varer knap to dage, og har fokus på at styrke deltagernes kompetence som rådgivere. Fagligt fokus er på forandringsledelse og eksekvering/handlekraft Landsmøde, for alle konsulenter og frivillige, af en dags varighed. Fokus er at styrke deltagernes kompetencer og at styrke netværk og fælles værdier Uddannelse i væksthjulet. Forventeligt 60 deltagere over 2 dage. Udover træning i brug af Væksthjulet til krisestyring bliver der fokus på de grundlæggende kompetencer i forhold til at rådgive ejere af mindre kriseramte virksomheder. Mødet her vil også dække den obligatoriske uddannelse af nye EW konsulenter og nye frivillige Effekt: Større viden og kompetence blandt både konsulenter og frivillige rådgivere. Det er et kompetencefokus som ingen andre arbejder så professionelt med som os, idet vi skal have et sikkert overblik over følgende væsensforskellige rådgivningsområder: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 5

6 Insolvensretslige løsningsmodeller Finansiering, tilbud bankerne ikke tør sige nej til Rekonstruktionsmodeller Turnaround management Krise leadership (om hvordan man sikrer ejerens initiativ og handlekraft i en meget belastet situation Mødet med mennesker i krise. Krisepsykologi, socialpsykologi, pædagogik og familieforhold Effekt: Bedre rådgivning af vores kunder Effektmåling: Aktivitet: Opgørelse af effekterne, blandt andet målt på SKAT s tab på konkursramte. Beskrivelse af beskæftigelse og overlevelse af virksomhederne. Effekt af frivillig rådgivning. Blotlægning af regionale variationer Output: Viden om de samfundsmæssige effekter af indsatsen. Begrundede forslag til justeringer af indsatsen, eksempelvis rådgivningspraksis, brancher, størrelser, virksomhedsstruktur Kvalitativ analyse: Indsats: Analyse af eksisterende CRM data på over 4000 virksomheder, suppleret af statistik fra tilgængelige offentlige registre. De kantitative data suppleres i et vist omfang af dybde undersøgelser af forskellige typiske kunder i Early Warning. Output: Krisers opståen og løsning er en kompleks størrelse i de mindre, ejerledede virksomheder. Vi er nødt til at inddrage en række andre elementer end selve virksomhedens grundlag, herunder personlige forhold og familieforhold Størrre viden om: Årsager til at virksomheder kommer i krise Personlige, sociale og familiemæssige forholds betydning for krisers opståen og deres løsning Professionelle bestyrelsers betydning for krisers opståen og løsning Effekt: Mere viden om hvordan man bedst muligt understøtter selvstændighedskulturen Styrkelse af rådgivningskompetencen i Early Warning Input i forhold til den rådgivning der ydes mindre ejerlede virksomheder, ikke kun i krisesituationen, men også i relation til start af virksomhed, salg af virksomhed eller AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 6

7 generationsskifte. Relevante rådgivere er bl.a. revisorer, advokater, bankfolk, private rådgivere og erhvervsservicesystemet i almindelighed Formidling: Formidlingsindsatsen dækker over, at projektet gerne vil publicere den viden der opnås jf. ovenstående. Det kan være artikler i aviser, elektroniske medier, earlywarning.dk og indlæg på forskellige arrangementer Effektmålingen og den kvalitative analyse af kriseårsager mv. vil blive formidlet i form af artikler, debatindlæg, arrangementer og foredrag. Konkret forestiller vi os følgende aktiviteter: Månedlig omtale i vores nyhedsmail. Der er ca abonnenter Omtale hver anden måned i Væksthusenes nyhedsmails Indlæg i elektroniske medier, herunder TV2 regionerne og P1 og P4 Omtale i andre organisationers nyhedsbreve, eksempelvis DANA, ASE, DI, DS håndværk og industri Omtale i en lang række fagmedier. Grundlaget vil være tre temaartikler om udvalgte emner Løbende presseomtale og debatindlæg i netmedier og papiraviser, herunder Berlingske, Politiken og JP Afslutningsvist udarbejdes et samlet papir, som opgør projektets resultater, viden, erfaringer og anbefalinger vedr. best practise 6. Effektvurdering Følgende spørgsmål skal besvares af projekter registreret under indsatsområdet Etablering og udvikling af nye virksomheder Antal (kun heltal) Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Følgende spørgsmål besvares af projekter registreret under kategorien Finansiering til iværksættere Antal / Kr. Hvor meget kapital forventes der stillet til rådighed for iværksættere som følge af projektet (i kr.)? Hvor mange små og mellemstore virksomheder (SMV er) forventes gennem projektet at få bedre adgang til kapital? Hvor mange iværksættere/potentielle iværksættere forventes projektet at være i kontakt med - uanset om de får tilvejebragt kapital eller ej? Eventuelle andre effekter fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema Early Warning har tidligere i samarbejde med Erhvervsstyrelsen fået udarbejdet effektmålinger - disse kan ses her: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 7

8 - earlywarning_effekt.pdf AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 8

9 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Regionalfondsprojektet Udgifter til intern projektadministration Beløb Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) , Inventar og udstyr 0, Grundkøb (10 %) 0, Køb og opførelse af bygning 0, Salg af prototype/scrapværdi (indsæt negativt beløb) 0, Patenter, knowhow og produktionslicenser 0, Andet 0,00 Total ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Udgift til administration Projektarbejde, faktiske udgifter Løn til projektleder og løn til Early Warning vejleder i de fem Væksthuse Ekstern konsulentbistand Udgifter til eksterns konsulenter Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til obligatorisk revision Øvrige udgifter til intern projektadministration Beløb Indirekte udgifter, faktiske udgifter 0, Husleje 0, Annoncering , Interne kantine udgifter, standardsats 0, Rejser, kost og logi , Afskrivninger 0, Materialer, forbrugsartikler, leje/leasing 0, Ikke refunderbar moms , Bankudgifter og forsikringer 0,00 Total ,00 Noter: Annoncering Udgifter til markedsføring og kommunikationsopgaver Rejser, kost og logi Udgifter til: Kørsel til vejleder Ikke refunderbar moms Ikke refunderbar moms I alt ,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 9

10 Check at øvrige udgifter udgør mindst 40 % Ja AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 10

11 Socialfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) Støtteberettigede socialfondsudgifter Beløb Undervisning, standardsats 0, Undervisning, faktiske udgifter 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 Noter: Naturalier Beløb Fast ejendom 0, Udstyr eller materialer 0, Jord 10 % 0, Interim justeringskonto for jord 10 % 0, Jord i alt (max 10 % af konto 1430) 0, Naturalier i alt 0,00 Noter: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 11

12 Deltagerudgifter Beløb Deltagerudgifter (underhold/løn), standardsats 0, Deltagerudgifter (underhold/løn), faktiske udgifter 0, Deltagerudgifter i alt 0,00 Noter: Samlede støtteberettigede udgifter Beløb Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 Noter: Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 12

13 Finansiering af Regionalfondsprojektet (overførte beløb) Regionalfondsstøtte Beløb 892. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 910. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 930. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb 956. Kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0, Kontante statslige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 971. Statslig egenfinansiering , Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentligt lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,00 Noter: Kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen Midler fra Early Warning bevillingen og fra Forankringstilsagnet Statslig egenfinansiering Midler fra ERST's bevilling i 2015 til EW plus midler fra ERST's forankringstilsagn Væksthusene AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 13

14 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Nov Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Jun Hovedaktiviteter: Nov Feb Betjening af 200 virksomheder Afholdelse af årsmøde for alle frivillige og konsulenter Igangsætning af ny efffektmåling med fokus på Igangsætning af kvalitativ analyse og udredning af kriseårsager og hvordan kriser bedst muligt forebygges, begrænses eller løses Hovedaktiviteter: Mar Jun Landsmøde for alle frivillige og konsulenter Færdiggørelse af den igangsatte effektmåling Færdiggørelse af den igangsatte kvalitative analyse Formulering og formidling af resultater og indsigter fra effektmålingen og den kvalitative analyse Uddannelse og træningsforløb i Væksthjulet til krisestyring Milepæle: Nov Feb November: 2014: Årsmøde afholdt Januar 2015: Effektmåling og kvalitativ analyse igangsættes Februar 2015: Betjening af 200 virksomheder Formidling af viden, erfaringer og anbefalinger: Foretages løbende, afsluttes i juni Primære medier forventes at være earlywarning.dk, partnernes hjemmesider, artikler og indlæg i massemedier samt afholdelse af indlæg for interesserede organisationer Milepæle: Mar Jun AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 14

15 Juni 2015: Landsmøde afholdt Maj 2015: Uddannelses- og træningsforløb i Væksthjulet til krisestyring er gennemført Juni 2015: I alt 400 virksomheder betjent i projektperioden Formidling af viden, erfaringer og anbefalinger: Foretages løbende, afsluttes i juni Primære medier forventes at være earlywarning.dk, partnernes hjemmesider, artikler og indlæg i massemedier samt afholdelse af indlæg for interesserede organisationer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 15

16 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 5 4 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Væksthus Midtjylland er af Erhvervsstyrelsen udpeget som operatør på Early Warning projektet. Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? Væksthus Midtjylland vil være operatør og forestå den samlede projektledelse af projektet. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Administration Projektarbejde Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Annoncering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms CVR-nummer EAN nummer Navn DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJY Adresse Åbogade 15 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Århus N Midtjylland Svend AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 16

17 Kontaktperson efternavn Røge Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 17

18 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Væksthus Nordjylland er en del Early Warning projektet og er udførende på projektet i region Nordjylland Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Væksthus Nordjylland vil være opsøgende og vejledene overfor iværksætere og virksomheder i region Nordjylland. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Projektarbejde Rejser, kost og logi Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS NORDJ Adresse Niels Jernes Vej 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Aalborg Øst Nordjylland Torben Jespersen Kontaktperson telefon Kontaktperson Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 18

19 Væksthus Syddanmark er en del Early Warning projektet og er udførende på projektet i region Syddanmark. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Væksthus Syddanmark vil være opsøgende og vejledene overfor iværksætere og virksomheder i region Syddanmark. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Projektarbejde Rejser, kost og logi Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Adresse DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SYDDA Forskerparken 10C Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Odense M Syddanmark Bo Jacobsen Kontaktperson telefon Kontaktperson Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Væksthus Sjælland er en del Early Warning projektet og er udførende på projektet i region Sjælland. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 19

20 Væksthus Sjælland vil være opsøgende og vejledene overfor iværksætere og virksomheder i region Sjælland. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Projektarbejde Rejser, kost og logi Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SJÆLL Adresse Marienbergvej 132 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Vordingborg Sjælland Flemming Colberg Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 20

21 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Væksthus Hovedstadsregionen er en del Early Warning projektet og er udførende på projektet i region Hovedstaden. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Væksthus Hovedstadsregionen vil være opsøgende og vejledene overfor iværksætere og virksomheder i region Hovedstaden. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Projektarbejde Rejser, kost og logi Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Adresse Fruebjergvej 3 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København Ø Hovedstaden Peter Bausager Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 21

22 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJY Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 32 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 55 Noter: - Resultat (før afskrivning) Resultat - Statusbalance Statusbalance - Egenkapital Egenkapital - Antal ansatte Antal ansatte Partner 1 Navn på partner DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS NORDJ Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 2 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 31 Noter: - Resultat (før afskrivning) Resultat - Statusbalance Statusbalance - Egenkapital Egenkapital - Antal ansatte Antal ansatte Partner 2 Navn på partner DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SYDDA Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 727 Statusbalance AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 22

23 Egenkapital Antal ansatte 48 Noter: - Resultat (før afskrivning) Resultat - Statusbalance Statusbalance - Egenkapital Egenkapital - Antal ansatte Antal ansatte Partner 3 Navn på partner DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SJÆLL Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 232 Statusbalance Egenkapital 905 Antal ansatte 47 Noter: - Resultat (før afskrivning) Resultat - Statusbalance Statusbalance - Egenkapital Egenkapital - Antal ansatte Antal ansatte Partner 4 Navn på partner FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 53 Noter: - Resultat (før afskrivning) Resultat - Statusbalance Statusbalance - Egenkapital Egenkapital - Antal ansatte Antal ansatte AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 23

24 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Medfinansiering fra Regionalfonden muliggør at følgende ekstra aktiviteter kan gennemføres: Flere virksomheder/iværksættere kan betjenes Effektmålingen og den kvalitative analyse kan gennemføres. De vil tilsammen betyde at vital viden tilføres ikke blot parnterne selv, men det danske iværksættermiljø og en lang række af aktører på området. Med indsigt fra kortlægning af mere end 4000 kriseramte virksomheder har vi en helt unik mulighed for at blive væsentlig klogere på effekter, dybereliggende kriseårsager og hvordan rammebetingelserne skal tilrettes for at reducere antallet af kriseramte virksomheder, samt begrænse omfanget af tab når kriser alligevel opstår Spredning af viden om ovenstående Implementering af Væksthjulet til krisestyring. Værktøjet er udviklet, og det er os bekendt helt unikt i dets formål og opbygning Aktiviteterne og niveauet i disse vil ikke kunne gennemføres uden støtten fra Regionalfondsprogrammet. Det vil således på ingen måde være muligt at gennemføre projektets elementer mv. i samme omfang uden støtten fra Regionalfondsprogrammet. Projektets nyhedsværdi Ingen andre organisationer arbejder systematisk og målrettet med rådgivning af kriseramte små virksomheder. Projektets nyhedsværdiimplementeringen af Væksthjulet til krisestyring er nyt der findes ikke andre tilsvarende værktøjer målrettet krisehåndtering. Udrulningen via 100 frivillige rådgivere, 15 samarbejdende insolvensadvokater og Væksthusenes egne konsulenter sikrer stor nyttevirkning af implementeringenen væsentlig del af effektmålingen vedr. SKATS tab på konkursramte debitorer. I nærværende effektmåling vil samspillet med SKAT om registeradgang og udvælgelse af kontrolgruppe i SKATs registre være et væsentligt element. Det vil fremadrettet sikre at en opgørelse for et kalenderår kan udføres hvert år den første uge af januar, for meget få penge I EW CRM findes konsulentens vurdering af de grundlæggende årsager til krisens opståen i hver enkelt virksomhed. Der findes ikke tilsvarende oplysninger andre steder og slet ikke i den størrelsesorden og på den målgruppe. Den kvalitative analyse vil tage udgangspunkt i en analyse af disse data, suppleret af nærmere studier af de typer af virksomheder og dybere kriseårsager som dataanalysen kommer frem til. Disse data, som ikke tidligere er blevet analyseret, rummer over 4000 virksomheder AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 24

25 Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektets informations- og pr-foranstaltninger Effektmålingen og den kvalitative analyse af kriseårsager mv. vil blive formidlet i form af artikler, debatindlæg, arrangementer og foredrag. Konkret forestiller vi os følgende aktiviter: - Månedlig omtale i vores nyhedsmail. Der er ca abonnenter - Omtale hver anden måned i Væksthusenes nyhedsmails - Indlæg i elektroniske medier, herunder TV2 regionerne og P1 og P4 - Omtale i andre organisationers nyhedsbreve, eksempelvis DANA, ASE, DI, DS håndværk og industri - Omtale i en lang række fagmedier. Grundlaget vil være tre temaartikler om udvalgte emner - Løbende presseomtale og debatindlæg i netmedier og papiraviser, herunder Berlingske, Politiken og JP - Afslutningsvist udarbejdes et samlet papir, som opgør projektets resultater, viden, erfaringer og anbefalinger vedr. best practise Desuden vil der selvfølgelig løbende ske maredsføring af iniatiativets tilbud Projektets overholdelse af udbudsregler Projektet vil overholde gældende udbudsregler. Væksthus Midtjylland vil således tage de gældende udbudsregler i agt i regi af programmet, herunder afdække om køb af eksterne konsulentydelser er under eller over de gældende tærskel-værdier. Er værdien over, vil der blive gennemføre udbud efter de gældende regler. Væksthus Midtjylland har gennem de senere år opnået betydelig erfaring i gennemførelsen af udbud jf. både gældende tilbudslov og udbudsdirektiv. Projetket vil selvfølgleig også fortage markedsafsøgninger i det omfang det er nødvendigt ved indkøb under tærskel-værdierne. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 25

26 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Fra de tidligere effektmålinger vides det, at frivillig rådgivning sikrer bevarelse af flere arbejdspladser end ellers. Citat: Virksomheder sendt til frivillig rådgivning skiller sig positivt ud og formår at fastholde 72 procent af beskæftigelsen og omsætningen. Til sammenligning fastholder virksomheder uden frivillig rådgivning kun 57 procent af beskæftigelsen og 64 procent af omsætningen Vi ved også at 20 % af de arbejdspladser som lukker ved en konkurs, sikres videreført i en ny juridisk opsætning. I øvrigt henvises til effektmålingerne nævnt under afsnit 6 omkring Effektvurdering. Citat En kvalitativ undersøgelse af videreførelser af ophørte virksomheder viser, at deltagerne i Early Warning ofte formår at videreføre virksomhederne, og de opretholder dermed en del af beskæftigelsen. 18 procent af de ophørte virksomheder videreføres under en ny konstruktion, hvilket betyder, at næsten hvert femte tabte job genskabes det svarer til 289 job. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Ingen udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 26

27 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Early Warning projektet har til formål at; sikre at potentielt levedygtige, men kriseramte, iværksættere, kommer over krisen og ind i et nyt vækstforløb sikre at ikke-levedygtige virksomheder lukkes med mindst mulige tab sikre at flere vælger at starte virksomheder, og at flere af dem vælger at blive vækstvirksomheder, idet konsekvenserne af at fejle reduceres reducere den generelle stigmatisering af konkursramte - sikre mere "amerikanske tilstande" Dermed påvirkes både det generelle iværksættermiljø, etableringen af nye virksomheder, og at flere bliver vækstiværksættere Aktiviteterne vil være: Vejledning af 400 virksomheder Afholdelse af diverse aktiviteter; årsmøde for alle konsulenter og frivillige. Landsmøde, for alle konsulenter og frivillige samt uddannelse i væksthjulet. Desuden skal der gennemføres en kvalitativ analyse samt en formidling af dels viden om den generelle tilbud om vejledning og dels formidling af resultaterne af den kvalitative analyse 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet? Ja Hvis ja, hvorfra? Ja, støtte fra Erhvervsstyrelsen (den alm. bevilling til Early Warning), desuden anvendes efter aftale med Erhvervsstyrelsen midler fra Væksthusenes forankringstilsagn. Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Svend Røge AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 27

28 Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Navn Erik Krarup Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 1- Dato: 4. November :39 28

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.1 Rådgivning Ansøgte

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE Projektets navn. Startdato (dd.mm.åååå). Hvilken vækstkilde hører projektet primært under (kun ét kryds)?... Søges der anden støtte til projektet?... Virksomhedsudviklingsprogrammet

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter"

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 2.2.1 Iværksætterkompetencer

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-7-2007 Projekt slut dato: 31-12-2008 Bevilling A: Midtjylland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder:

Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud til kriseramte virksomheder: Indledning/baggrund Dette notat er en beskrivelse af, som er udarbejdet ifm. ansøgning om medfinansiering af aktiviteterne i perioden 1. januar 2017 31. december 2019 fra Færchfonden, Region Midtjylland

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts 2015 Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om innovation

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 15-11-2010 Projekt slut dato: 26-10- Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danmark som højhastighedssamfund.pdf

Læs mere

EARLY WARNING. RÅDGIVNING TIL KRISERAMTE VIRKSOMHEDER (og til deres ejere og ejernes familie )

EARLY WARNING. RÅDGIVNING TIL KRISERAMTE VIRKSOMHEDER (og til deres ejere og ejernes familie ) EARLY WARNING RÅDGIVNING TIL KRISERAMTE VIRKSOMHEDER (og til deres ejere og ejernes familie ) Hvad er EW? Uvildig og fortrolig hjælp på Danmarks regning til At sikre nødvendige ændringer så konkurs undgås

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB)

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB) ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Vedrørende KOMPETENCEmidt 2.0 2.12.2011-31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-22-9-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012)

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. Bright Green Test Island BGTI Modelleringsprojekt

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. Bright Green Test Island BGTI Modelleringsprojekt ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere