Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004"

Transkript

1 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

2 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 FødevareRapport 2006:19 1. udgave, 1. oplag september 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer Denne publikation findes kun elektronisk Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 300 årsværk i Mørkhøj. 2

3 Indhold English summary...4 Indledning...5 Tabel Tabel Tabel Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud...9 Indberettede enkelttilfælde af fødevarebåren sygdom

4 English summary Every year the Danish Veterinary and Food Administration publish a report of outbreaks of food borne diseases in Denmark. The report is based on information on outbreaks reported by the Regional Veterinary and Food Control Authorities. Outbreaks of food borne diseases are included in the report if there is well-documented evidence that a specific foodstuff or a specific meal has caused the illness. The outbreaks in this report are defined as incidents in which two or more cases of illness have arisen in a limited period of time and which have been connected to consumption of a specific foodstuff or meal. The purpose of the report is to collect and pass on experience in tracing sources of infection and to give inspiration so as to prevent the occurrence of similar cases in the future. In 2004, 29 outbreaks reported by the Regional Veterinary and Food Control Authorities were investigated. Of these, zoonotic bacteria were responsible for two, other bacteria caused three and three were the result of virus infection. In six outbreaks histamine was identified as the cause and a chemical substance caused one outbreak. In 14 outbreaks no specific agents could be identified as the cause. In total there were 28 local outbreaks and one wide-spread outbreak of food borne disease caused by foodstuffs that were distributed across the country. Verotoxigenic E. coli 0157 caused this outbreak and involved 25 laboratory confirmed cases and was related to pasteurised milk from a specific dairy. The outbreak started in September 2003 and ended in March 2004 after temporary closure of the dairy followed by thorough cleaning and disinfection of production equipment and surroundings. Despite a comprehensive investigation and sampling, it was not possible to determine the source of the contamination. 4

5 Indledning Fødevarestyrelsen udarbejder årligt en oversigt over registrerede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud i Danmark. Rapporten udarbejdes på baggrund af indberetninger fra de regionale fødevareregioner. Udredning og opfølgning på fødevarebårne sygdomsudbrud sker lokalt i et samarbejde mellem fødevareregionerne, embedslægerne og de kliniske mikrobiologiske afdelinger på sygehusene. De indberetninger, der er medtaget i rapporten er de tilfælde, hvor der er en begrundet mistanke til en bestemt fødevare eller et bestemt måltid som årsag til sygdomstilfældene. Fødevareregionerne modtager et langt større antal henvendelser, hvor personer har været syge, men hvor den mistænkte fødevare, mulig kilde, symptomer og inkubationstid ikke stemmer overens. Det skal bemærkes, at det langt fra er alle tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud, der kommer til fødevareregionernes kendskab. Et udbrud er i denne rapport defineret som 2 eller flere sygdomstilfælde opstået indenfor et begrænset tidsrum i relation til indtagelse af et bestemt måltid eller en bestemt fødevare. Rapporten er primært tænkt som relevante og aktuelle eksempler på fødevarebårne sygdomsudbrud og skal give fødevareregionerne og andre interesserede et overblik over, hvor og hvornår det går galt. Rapporten kan videregive erfaring om opsporing af smittekilder og give inspiration til hvordan lignende tilfælde kan forebygges. Fødevareregionernes indberetning af fødevarebårne sygdomsudbrud udgør et af de tre indberetningssystemer af fødevarebårne sygdomme, der eksisterer i Danmark. De to øvrige er indberetning fra de praktiserende læger og hospitalslæger af sygdomstilfælde, hvor der er en konkret mistanke til en fødevare eller et måltid (det individuelle meldesystem) og indberetning fra de mikrobiologiske afdelinger på sygehusene af fund af sygdomsfremkaldende tarmbakterier (laboratoriemeldesystemet). Begge disse indberetningssystemer administreres af Statens Serum Institut. Dansk Zoonosecenter under Danmarks Fødevareforskning udgiver en årlig rapport Annual Report on Zoonosis, som indeholder en opgørelse over alle tre meldesystemer. Fra 2005 er der taget en ny fælles udbrudsdatabase i brug, således at sygdomsudbrud fra de 3 indberetningssystemer nu samles i en fælles oversigt over fødevarebårne sygdomsudbrud i Danmark. Det betyder, at indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud fra fødevareregionerne, ikke fremover vil blive afrapporteret særskilt. Denne rapport er således den sidste af sin art. Det samlede antal indberettede sygdomsudbrud er lidt lavere i 2004 sammenlignet med 2003, mens antallet af involverede personer er det laveste i mange år. Der er fortsat en del sygdomsudbrud, hvor virus (norovirus) er fundet eller mistænkes som årsag. I disse tilfælde er der ofte en forhistorie om at personer, der har håndteret fødevarer, selv har været syge. Norovirus, bedre kendt som Roskildesyge, er meget smitsom og der skal kun få viruspartikler 5

6 til for at give sygdom. Det er derfor fortsat vigtigt, at der skabes opmærksomhed omkring at personale i fødevarevirksomheder i perioder, hvor der florerer meget omgangssyge, skal være ekstra omhyggelige med overholdelse af de basale hygiejneregler, såsom hyppig vask af hænder. Det er endvidere vigtigt at præcisere, at personale, der føler sig syge med symptomer som opkastning og diarre, ikke må beskæftiges med tilberedning af mad. Hvis de gør dette, vil der være stor risiko for at de kan forurene maden og derved være årsag til sygdomsudbrud. Der blev i 2004 registreret et sygdomsudbrud forårsaget af en fødevare, der blev distribueret i hele landet. Udbruddet var forårsaget af verotoksinproducerende E. coli 0157 og omfattede 25 laboratoriekonfirmerede sygdomstilfælde. Kilden blev ved en spørgeskemaundersøgelse (casekontrol undersøgelse) udpeget til at være pasteuriseret mælk produceret på et mindre mejeri og købt i en specifik supermarkedskæde. Udbruddet startede i september 2003 og stoppede i marts 2004, hvor mejeriet blev midlertidigt lukket og der blev foretaget en omfattende rengøring og desinfektion af produktionsudstyr og omgivelser. Trods en omfattende efterforskning med udtagning af et stort antal prøver af produkter og produktionsudstyr, lykkedes det ikke at udpege forureningskilden. Årsopgørelsen indeholder tre tabeller. I tabel 1 er sygdomsudbruddene grupperet efter årsag. Årsag til sygdomstilfældene er angivet i de tilfælde, hvor smittekilden er fundet hos personer, der er ramt af sygdom eller i fødevarer eller begge steder. I opgørelsen figurerer en del udbrud med "ukendt årsag". Generelt for disse udbrud er, at årsagen ikke med rimelig sikkerhed har kunnet fastslås. Det kan være fordi fødevareregionerne først er kommet ind i sagen på et så sent tidspunkt, at der ikke har været mulighed for at udtage prøver af mistænkte fødevarer eller at det ikke har været muligt at finde smittekilden i de undersøgte fødevarer. Det er heller ikke i alle tilfælde at personer, der har været syge, har været til læge og fået taget prøver. I tabel 2 er forsøgt angivet hvilke forhold ved fremstilling og håndtering, der anses for at være af størst betydning for udvikling af sygdomsudbruddene. Ved udbrud af fødevarebåren sygdom, vil der typisk være sket mere end én fejl under produktionen af fødevarerne. I praksis kunne det være krydsforurening fra en forurenet råvare til et færdigtilberedt produkt, der efterfølgende bliver opbevaret ved for høj temperatur. Disse to forhold vil tilsammen give gode betingelser for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier og optimale forhold for produktion af giftstoffer (toksiner). I tabel 3 angives, hvor de mistænkte fødevarer er fremstillet. Af opgørelsen fremgår i lighed med tidligere år, at restauranter og lign. hyppigst sættes i forbindelse med sygdomsudbrud. Udover tabellerne er der en kort beskrivelse af de enkelte udbrud med en angivelse af hvilke faktorer, der vurderes at være af betydning for sygdomsudbruddene. Der er endvidere bagerst i listen over de enkelte sygdomsudbrud, beskrevet en række enkelttilfælde, som vurderes, at være af særlig interesse 6

7 Tabel 1 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter årsag. Årsag Udbrud Sygdomsramte pers. Antal i procent Antal i procent Bacillus cereus Clostridium perfringens Salmonella Typhimurium Verotoksinprod. E. coli Virus Histamin Kemisk forurening Ukendt I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) 2 Procent af samlet antal sygdomsramte (afrundet til hele tal) Tabel 2 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter fejl ved fremstilling eller salg af fødevarer. Produktionsfejl Antal udbrud i procent 1 Forurenede fødevarer * 7 24 Forkert opbevaringstemperatur 1 3 Utilstrækkelig afkøling og/eller varmebehandling 5 17 Krydskontamination 1 3 Overførsel fra Inficerede personer 8 28 Generel dårlig hygiejne 2 7 Ukendt 5 17 I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) * Produkter, der modtages som spiseklare, og som ikke efterfølgende undergår en behandling som fjerner smitstoffet (bakterie, virus eller kemisk forbindelse). 7

8 Tabel 3 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter sted for fremstilling. Sted for fremstilling Antal udbrud i procent 1 Autoriseret virksomhed 2 7 Restaurant, pizzeria og lign Kantine og lign Bager, slagter, fiskeforretning m.m I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) 8

9 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Bacillus cereus Clostridium perfringens Clostridium perfringens Salmonella Typhimurium Slagterforretning Verotoksinproducerende E. coli 0157 Antal syge Dominerende symptomer Shawarma-pizza 4 3 Mavesmerter, diarré og feber. Helstegt oksefilet, sovs, kartofler og grøntsager. Tarteletter med høns i asparges. Diverse pålægsprodukter, herunder spegepølser, samt røget kylling, frikadeller og kartoffelsalat. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Pizzeria Der blev fundet et højt indhold af Bacillus cereus, samt fækale colibakterier ved undersøgelse af shawarmakød Diarré Restaurant Ved undersøgelse af oksefileten, blev der fundet et højt indhold af Stafylokokker og Clostridium perfringens Diarré Kantine Der blev fundet 300 mill. Clostridium perfringens i tarteletfyldet Mavesmerter, diarré, feber og hovedpine. Pasteuriseret mælk - 25 Mavesmerter, diarré, feber og hovedpine. Virus Laksecarpaccio, mørbrad med tilbehør, æblesorbet og marcipankage Kvalme, mavesmerter og Autoriseret virksomhed Der blev fundet Salmonella Typhimurium DT12 hos 24 personer. Bakterien kunne ikke genfindes ved undersøgelse af prøver fra forretningen. På prøvetidspunktet var der kun få prøver, som følge af ferielukning. Der blev fundet verotoksinproducerende E. coli 0157 hos 25 personer. Bakterien kunne ikke genfindes ved undersøgelse af prøver fra produktionsmiljøet eller i det færdige produkt. Restaurant Der blev fundet calicivirus hos 2 af de sygdomsramte. Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af madvarer. Faktorer af betydning For lang nedkølingsfase for shawarmakødet kombineret med dårlig produktionshygiejne. For langsom nedkøling af oksefilet efter afbruning af kødet. Nedkøling i en stor beholder uden omrøring, som har resulteret i en for lang nedkølingsfase. Ved interview med de sygdomsramte viste det sig, at de fleste havde handlet hos en specifik slagterforretning. Sandsynlig årsag krydsforurening mellem råt kød og færdigtilberedte produkter. En spørgeskemaundersøgelse pegede på, at smittekilden var mælk købt i en specifik supermarkedskæde og produceret på et specifikt mejeri. Mulig årsag en utilstrækkelig pasteurisering af mælken eller forurening af mælken efter pasteurisering. Det har dog ikke været muligt at bekræfte dette ved laboratorieundersøgelse eller ved tilsyn i virksomheden. Smitte kan være sket mellem personer, idet der er oplysning om sygdom blandt personale i restauranten, eller smitten kan være sket via madvarer fra buffeten. 9

10 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Virus Traditionel julefrokost Opkastning, diarré og feber. Virus Buffet med kalvefilet, kylling, tortilla, diverse salater og brød Kvalme, mavesmerter, diarré og feber. Histamin Tun i dåse 30 8 Rødmen, udslæt, hjertebanken, kvalme, mavesmerter og diarre. Histamin Tunfilet 80 8 Rødmen, prikkende fornemmelser i munden, opkastning og Histamin Stegt sværdfisk i safransovs Rødt udslæt, kvalme og Histamin Røget tun Kvalme, mavesmerter, diarré, prikkende fornemmelser i munden og rødmen. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Ved undersøgelse af 3 spisegæster, blev der fundet den samme type norovirus. Restaurant Ved undersøgelse af 2 spisegæster, samt en datter til en af køkkenmedarbejderne, blev der fundet samme type norovirus. Kantine Ved undersøgelse af tun fra salatbar, fandtes et højt indhold af histamin på 3500 mg pr. kg. Kantine Der var ingen rester af tun filet til undersøgelse. Kantine Ved undersøgelse for histamin i frosne fileter af sværdfisk, blev der fundet histaminindhold på op til 1000 mg pr. kg. Restaurant Ved undersøgelse af røget tun fandtes et histaminindhold på 400 mg pr. kg. Faktorer af betydning Kokken, som tilberedte og anrettede julefrokosten, var sandsynlig smittekilde, idet han havde været syg i dagene forinden, men gik på arbejde, på trods af, at han stadig ikke var rask. 5 forskellige selskaber var involveret i udbruddet. Sandsynlig årsag overførsel af smitte med norovirus til maden fra køkkenmedarbejderen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. 10

11 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Histamin Røget tun 12 4 Kvalme, mavesmerter, diarré, rødt udslæt, hurtig puls og åndedræt. Histamin Smørfisk - 4 Opkastning, Kemisk forurening diarré, kvalme, prikkende fornemmelser i munden, samt rødmen. Marcipan roulade - 5 Opkastning, hovedpine, svimmelhed og kvalme. Ukendt Kyllingefilet med champignonsovs, krydret oksekød, bulgur, ris, samt pandekager med is Diarré, feber, mavesmerter, hovedpine, kvalme og opkastning. Ukendt Pizza 12 4 Opkastning og Ukendt Honningglaseret skinke, tomatflødekartofler med bacon og blandet salat Mavesmerter og Ukendt Buffet Kvalme, mavesmerter og Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Ved undersøgelse af røget tun fandtes et højt indhold af histamin på 1800 mg pr. kg. Restaurant Ved undersøgelse af den rå fisk, havde denne et forholdsvist højt histaminindhold på 200 mg pr. kg. Autoriseret virksomhed To kager smagte og lugtede af benzin. Ved kemisk undersøgelse blev ligeledes fundet indhold af kulbrinter med samme kogepunkt som benzin. Ved undersøgelse af en referenceprøve fandtes normale forhold. Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af madvarer eller produktionsmiljø. Pizzeria Der blev konstateret udpræget skimmelvækst på et indleveret pizzastykke. Dinner transportable Ved undersøgelse af rester fra måltidet, blev der fundet mange forureningsbakterier i salaten. Restaurant Der var ingen rester tilbage af madvarer. Ved undersøgelse af nogle af de sygdomsramte, blev der ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier eller virus. Faktorer af betydning Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Ved opfølgning på virksomheden er der ikke fundet forhold, der peger på at forureningen kan være sket her. Det vurderes, at forureningen kan være sket under transporten. Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene. Dårlige råvarer. Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Symptomer og forløb tyder på en Cl. perfringens forgiftning, men det har ikke været muligt, at få dette endeligt bekræftet. Et barn i selskabet var sygt inden selskabet begyndte. Det er ikke muligt at afgøre, om barnet har smittet de øvrige, eller smitten er sket via madvarer fra buffeten. 11

12 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Ukendt Varmrøget laks med flødestuvet spinat, samt oksemørbrad med grøntsager og kartofler. Ukendt Brunch med bl.a. røræg, bacon, tærter, pandekager, pastasalat med kylling, samt ost og brød. Antal syge Dominerende symptomer Kvalme, og Kvalme, mavesmerter, diarré og feber. Ukendt Salatbar Diarré, kvalme, mavesmerter, hovedpine og feber. Ukendt Buffet Kvalme, mavesmerter og Ukendt Fastelavnsboller med creme og flødeskum. Ukendt Indbagt pizza med fyld af kødsauce og spaghetti. Ukendt Morgenmad med rundstykker, tebirkes og franskbrød Kvalme, mavesmerter og 2 2 Kvalme, mavesmerter og hovedpine Kvalme, mavesmerter og Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Der var ingen rester tilbage af madvarer og ingen af de sygdomsramte har fået udtaget prøver. Restaurant Der er ikke påvist sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af de sygdomsramte. Der var ingen rester af måltidet tilbage. Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af de sygdomsramte, eller de madvarer, der blev serveret de pågældende dage. Restaurant Der er ikke undersøgt rester fra buffeten Bagerforretning Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af fastelavnsbollerne. Pizzeria Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier eller giftstoffer ved undersøgelse af den kødsovs, som blev anvendt til pizzaen. Bagerforretning Der er ikke udtaget prøver fra de sygdomsramte eller madvarer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene Mulig årsag virus. Det har dog ikke været muligt at afgøre, om smitten er sket via madvarerne eller ved personsmitte. Den person, der tilberedte maden måtte gå hjem pga. sygdom. Mulig årsag virus. Sygdomsforløb, samt det forhold, at der er oplysninger om personsmitte og mangelfulde muligheder for at foretage en ordentlig håndhygiejne, understøtter dette. Mulig årsag virus. Kokken, som havde tilberedt maden, havde været syg i dagene forinden og kan have overført smitte til madvarerne på buffeten. Der var sygdom i 3 forskellige selskaber fordelt på to dage. Mulig årsag Bacillus cereus, men det har ikke været muligt at bekræfte mistanken ved undersøgelse af resterende fastelavnsboller. Mulig årsager Stafylokok aureus eller Bacillus cereus. Det har dog ikke været muligt at få dette bekræftet ved laboratorieundersøgelse. Mulig årsag norovirus. Dette underbygges af forløbet af sygdomsudbruddet og det forhold, at ekspeditricen i bagerafdelingen selv var syg og gik hjem efter at have solgt de mistænkte brød. 12

13 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Ukendt Tatar med rå æggeblomme. Ukendt Buffet med bl.a. kylling, kødboller, lasagne og salat. Ukendt Æggekage med stegt flæsk Antal syge Dominerende symptomer 7 7 Mavesmerter, diarré og feber. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af prøver fra de sygdomsramte Diarré Restaurant Der er ikke taget prøver af de sygdomsramte eller madvarer Mavesmerter, diarré og feber. Restaurant Der er ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af en af de sygdomsramte. Madvarer er ikke undersøgt. 1 Det har ikke været muligt at få oplyst det eksakte antal syge personer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene. En medvirkende årsag kan være, at kokken ikke har husket at lægge låg på æggekagen, så denne ikke har været tilstrækkeligt varmebehandlet. 13

14 Indberettede enkelttilfælde af fødevarebåren sygdom Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Histamin Tun i vand - 1 Prikkende fornemmelser i munden og rødmen. Histamin Tun steaks - 1 Hovedpine, prikkende fornemmelser i munden. samt rødmen og udslæt på kroppen. Kemisk forurening Virus - Hepatitis A Kildevand - 1 Brændende Buffet med bl.a. smørrebrød og grønne salater. fornemmelse og ætsninger i mund, svælg og hals Influenzalignende symptomer og gul misfarvning af huden. Sted for fremstilling Importeret produkt Laboratorieresultater Ved organoleptisk undersøgelse af dåser fra klageren, var der reaktion for indhold af histamin. Ved den kemiske undersøgelse fandtes et histaminindhold på under 50 mg. pr. kg. Supermarked Ved undersøgelse af partiet for Importeret produkt histamin fandtes dette at overholde lovgivningens krav. Ved undersøgelse af vandet, fandtes dette at være stærkt basisk (ph 13,9). Kantine En person fik påvist infektion med leverbetændelse (Hepatitis A). Der er ikke udtaget prøver af madvarer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt ved laboratorieundersøgelse, at bekræfte mistanken til et højt histaminindhold i partiet. Det har ikke været muligt ved laboratorieundersøgelse, at bekræfte mistanken til et højt histaminindhold i partiet. Alkalisk rengøringsmiddel er sandsynligvis ikke skyllet korrekt ud inden aftapning af kildevandet. En køkkenmedarbejder i kantinens køkken har arbejdet i 2 uger med symptomer på leverbetændelse. Det er sandsynligt, at smitte er sket fra den syge køkkenmedarbejder til madvarer på buffeten. 14

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2002

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2002 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2002 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2002 FødevareRapport 2004:01 1. udgave, 1. oplag januar 2004 Copyright: Fødevaredirektoratet ISBN: 87-91399-68-8

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2003

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2003 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2003 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2003 FødevareRapport 2005:05 1. udgave, 1. oplag marts 2005 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN: 87-91569-48-6

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2001

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2001 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2001 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2001 FødevareRapport 200212 1. udgave, 1. oplag, september 2001 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 1999

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 1999 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 1999 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 1999 FødevareRapport 2000:27 1. udgave, 1. oplag, august 2000 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI

De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI De 10 trin Udbrudsopklaring på SSI Steen Ethelberg Seniorforsker, afsnitsleder, Statens Serum Institut set@ssi.dk Hvem er vi? Udbrudsteam Afsnittet 4 personer Ref lab Bakterierne Os selv Danske samarbejdspartnere

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2000

Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2000 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2000 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2000 FødevareRapport 2001:13 1. udgave, 1. oplag, oktober 2001 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Konference 30. maj 2013 Forudsætninger for vurdering af kritisk produktion

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Wittrups mad ud af huset 2015

Wittrups mad ud af huset 2015 Selskabsmenu Frit valg mellem følgende forretter, hovedretter og desserter: Forretter Tarteletter (3 stk) med høns i asparges og frisk persille Rejecocktail serveret med traditionel rød sauce Varmrøget

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Rubrik C. Relevante kemiske sundhedsfarer. Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles fryses med henblik

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Gravide og råmælksoste Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Flowdiagram for ostefremstilling Opvarmning af mælk til 32gr Syrevækker og løbe Modning Opvarmning til 50gr Lagesaltning Afkøling og valleaftapning

Læs mere

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede.

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 272 Offentligt Fødevarestyrelsen Dato: 28.08.2005 J.nr.: 433-42 Samrådsdrøftelse 6. september 2005 Ad FLF alm.

Læs mere

Indledning. rsopg relsen indeholder tre tabeller.

Indledning. rsopg relsen indeholder tre tabeller. Indledning Veterin¾r- og F devaredirektoratet udarbejder Œrligt en oversigt over registrerede tilf¾lde af f devarebœrne sygdomme i Danmark. Rapporten udarbejdes pœ baggrund af indberetninger fra levnedsmiddelkontrolenhederne.

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch HCA Golfbuffet Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami anrettet med peberfrugter, agurk, tomat. Røræg, serveres

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 8 Virksomheder der bager brød og kager og lignende der efter varmebehandling kan opbevares ved rumtemperatur i mere

Læs mere

Lille portion (1800-2100 kj)

Lille portion (1800-2100 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Lille portion (1800-2100 kj) til 7-10 årige børn Bestil. nr. 2009207 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

Alfabetisk oversigt over opskrifter

Alfabetisk oversigt over opskrifter A: aftensmad, fra side 53 agurkesalat, side 63 andesteg, side 116 appelsinmarmelade, råsyltet til jul, side 123 appelsinmarmelade, side 123 asparges i tarteletter, side 95 Alfabetisk oversigt over opskrifter

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Mad. ud af huset. Hadsund SMØRREBRØD PÅLÆGSKAGEMÆND ANRETNINGER LETTE LUNE RETTER 3-7 %

Mad. ud af huset. Hadsund SMØRREBRØD PÅLÆGSKAGEMÆND ANRETNINGER LETTE LUNE RETTER 3-7 % Mad ud af huset SMØRREBRØD PÅLÆGSKAGEMÆND ANRETNINGER LETTE LUNE RETTER 3-7 % Hadsund Smørrebrød Pålægskagemand 8-10 pers...360,- 10-12 pers...425,- Hel pålægsplade 12-15 pers...500,- ¼ pålægsplade 3 pers...125,-

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Vossevang Kro. Hvis De ønsker at se vores lokaler, så er De selvfølgelig altid velkomme til at ringe og aftale en tid for fremvisning.

Vossevang Kro. Hvis De ønsker at se vores lokaler, så er De selvfølgelig altid velkomme til at ringe og aftale en tid for fremvisning. Vossevang Kro Vossevang kro er en gammel landevejs kro, hvis historie skriver sig tilbage til året 1826. I 1979 startede en æra for den gamle kro. Med nænsom hånd begyndte der en gennemgribende restaurering,

Læs mere

Velkommen i vort køkken!

Velkommen i vort køkken! Menukort Velkommen i vort køkken! I vort køkken arbejder vi med den gode smag, tilberedt af friske råvarer og helt fra bunden. Vi kokkerer med hjerte og engagement, for vi ved, at en fest ikke kan gøres

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop. Mad ud af huset TØNDER Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.dk Forretter (min. 10 courverter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dampet laks

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Selskab og Diner transportable

Selskab og Diner transportable Selskab og Diner transportable Vi byder dem velkommen til vores nye diner transportable kort Mørkøv Cafes køkken, håber de vil finde vores nye kort bredere og mere spændende, samt åbne en masse nye muligheder

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

fiskbæk gl. mejeri fiskbæk gl. mejeri menukort www.fiskbækglmejeri.dk

fiskbæk gl. mejeri fiskbæk gl. mejeri menukort www.fiskbækglmejeri.dk menukort Festarrangement Jeres næste fest kan blive holdt i mejeriets eksklusive lokaler, hvor vi laver mad til alt lige fra barnedåb, fødselsdage, bryllupper, receptioner, konfirmationer, firmafester,

Læs mere

Receptions- & festmad

Receptions- & festmad Receptions- & festmad RØDEKRO DELIKATESSEN HÆRVEJEN 18 6230 RØDEKRO TLF. 73 66 18 09 Smo/rrebro/d Pr. stk. Smørrebrød... 27,- Snitter... 22,- Håndmadder... 11,- Ostemad... 22,- Franskbrød m/rullepølse...

Læs mere

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch Restaurant H.C. Andersen Golf HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00 Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami

Læs mere

Selskabskort 2015-16

Selskabskort 2015-16 RESTAURANT LYSTBÅDEHAVNEN Selskabskort 2015-16 *Ved bestilling af min. 20 kuverter. Vi kan selvfølgelig hjælpe med at sammensætte menuer med vine. Og alt hvad der til festen hører. Hvis I har nogen specielle

Læs mere

Buffet. Brunch buffet... 6. Stegebuffet... 7. Herrebuffet... 8. Helaftensbuffet... 9. Traditionelle selskabsmenuer... 10

Buffet. Brunch buffet... 6. Stegebuffet... 7. Herrebuffet... 8. Helaftensbuffet... 9. Traditionelle selskabsmenuer... 10 Menu På Vejlegården serveres der god dansk mad - ærlig mad - i rustikke omgivelser. Der har været restaurant på adressen siden 1961, hvilket gør stedet til en af Vejles ældste restaurationer med stolte

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET

BUFFET UFFET BUFFETKONFIRMATION BRUNCH OVERNATNING BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET BUFFET FET B Se også vores øvrige menuforslag og tilbud: FET FESTMENU FET UFFET FET B UFFET KONFIRMATION FET BRUNCH OVERNATNING FET FET B FET B FET B FET B FET B Ørstedvej 10, Jels. DK-6630 Rødding Telefon: +45

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.:

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: 2013-28-629-00004 BAGGRUND OG FORMÅL Der er gennem

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder

Delikatesse/Slagter tilbyder Delikatesse/Slagter tilbyder Færdigretter Menuér Pølseborde Smørrebrød Sandwich Ring og få en uforpligtende menusnak på 98 28 33 00 www.eurosparhjallerup.dk Hjallerup Butikscenter 7 9320 Hjallerup Tlf.

Læs mere

DINER TRANSPORTABLE 2012

DINER TRANSPORTABLE 2012 Side 1 Sammensæt selv en 3-retters menu Forret Tunmousse serveret med rejer, asparges, kaviar og dressing Tarteletter med høns i asparges (2 stk.) Letrøget andebryst serveret med brombærkompot og marinerede

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 7 Virksomheder der varmebehandler fødevarer og holder dem varme indtil salg eller servering. F.eks. sovse, varme retter

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Madam Bagger. stedet hvor kvalitet, omhyggelighed og god betjening forenes - beliggende i hjertet af Korsør vis-a-vis Cityparkeringen

Madam Bagger. stedet hvor kvalitet, omhyggelighed og god betjening forenes - beliggende i hjertet af Korsør vis-a-vis Cityparkeringen Madam Bagger stedet hvor kvalitet, omhyggelighed og god betjening forenes - beliggende i hjertet af Korsør vis-a-vis Cityparkeringen Restaurant Madam Bagger har hermed fornøjelsen af at præsentere et udvalg

Læs mere

Stor portion (2200-2500 kj)

Stor portion (2200-2500 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Stor portion (2200-2500 kj) til de 11-15 årige børn Bestil. nr. 2009208 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009 HYGIEJNE INSTRUKS v/anna Høgberg Onsdag d. 17/6 2009 Dagens Program Instruks og videre formidling Forureningsformer Mikroorganismer Hygiejne Sygdom Egenkontrolprogram Viden Den ansvarlige for et midlertidigt/lejlighedsvis

Læs mere

Tarteletter m. Høns i asparges + kartofler & gnavegrønt. Onsdag Dansk bøf m. Kartofler & alm. salat

Tarteletter m. Høns i asparges + kartofler & gnavegrønt. Onsdag Dansk bøf m. Kartofler & alm. salat Uge 47 Mandag Pasta & kyllingespyd Tarteletter m. Høns i asparges + kartofler & gnavegrønt Dansk bøf m. Kartofler & alm. salat Torsdag Hamburgerryg m. Flødekartofler & grønkålssalat Mexicanske pandekager

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv.

MAD UD AF HUSET. Lods-Kroen kan levere personalet til din fest. De kan sørge for anretning af maden, opdækning, servering, opvask, oprydning mv. MAD UD AF HUSET Min. 10 kuverter. Maden skal bestilles min. 5 hverdage inden afholdelse, smørrebrød dog undtaget, dette kan bestilles samme dag og der er intet minimum antal. Priserne er baseret på at

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar 2013 2. januar 2014

Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar 2013 2. januar 2014 RUTE: YSTAD RØNNE BISTRO BORNHOLM (afgange kl. 06.30, 08.30 og 10.30) FRONT CAFÉ (øvrige afgange) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM H/F VILLUM CLAUSEN Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 25 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles eller fryses Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

Glyngøre Hallens Selskabslokaler

Glyngøre Hallens Selskabslokaler Glyngøre Hallens Selskabslokaler Mad Ud af huset Frokostmenu 1. Tunmoussé med rejer pyntet med citron, tomat, agurk og kaviar. Dertil serveres dressing samt brød. Crostini med røget laks. Pandekager med

Læs mere

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8.

Risikoværktøjet Hvordan det startede. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. Nordisk Tilsynskonference BERGEN NORGE Om Fødevarestyrelsens risikoværktøj fredag d. 8. februar 2013 1 Mejeriingeniør Per R. Hansen pha@fvst.dk Fødevarestyrelsen DANMARK KONTROLSTYRING 2 Risikoværktøjet

Læs mere

TEAM LONGWOOD ROBOTECH

TEAM LONGWOOD ROBOTECH TEAM LONGWOOD ROBOTECH V i er et top-motiveret, arbejdsomt og dygtigt valgfagshold på Langeskov Skole, der for andet år i træk arbejder med naturvidenskab og robotter. Vores mission er at deltage i konkurrencen

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden

Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden MÆRKEDAGE 2012 Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden Agersø Kro har hermed fornøjelsen at præsentere dig for vores festmenuer Men inden

Læs mere

MENUKORT TIL GRUPPER 2016

MENUKORT TIL GRUPPER 2016 MENUKORT TIL GRUPPER 2016 Rute: YSTAD - RØNNE H/F LEONORA CHRISTINA og H/F VILLUM CLAUSEN Ved bestilling til min. 10 personer i perioden: 3. januar 2016 2. januar 2017 MENU NR. DKK Morgenafgange H/F Leonora

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE 6 N SE S A KL in mad D Dig og d A M N E K K Ø K D O G K S HU HYGIEJNE LÆS PÅ MÆRKERNE BAKTERIER OG VIRUS I MADEN HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE MADKLASSEN 6 God hygiejne i køkkenet er vigtig, hvis du ikke vil

Læs mere

RESTAURANT LYSTBÅDEHAVN. Selskabskort 2014-15. *Ved bestilling af min. 10 kuverter.

RESTAURANT LYSTBÅDEHAVN. Selskabskort 2014-15. *Ved bestilling af min. 10 kuverter. RESTAURANT LYSTBÅDEHAVN Selskabskort 2014-15 *Ved bestilling af min. 10 kuverter. FORRETTER Alle forretter serveres med hjemmebagt fuldkornsbrød og smør. Hvidløgsbrød m/tomatsauce, ost og hvidløgsolie

Læs mere

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5 viden vækst balance Æg i køkkenet 1/5 Fakta om æg og hygiejne se hvordan ægget bliver dannet inde i hønen. den lille film er på engelsk: How an egg is made : http://www.youtube.com/watch?v=l_d1qtndyjc

Læs mere

M enukort. Kirkebakken 19 - Taasinge Svendborg

M enukort. Kirkebakken 19 - Taasinge Svendborg M enukort Bregninge Mølle er en hyggelig gammel mølle som er indrettet til restaurant i 1950, Vi har plads til 100 personer i stueetagen, 48 personer på 1 sal & 32 personer på 2 sal, bemærk at der er trapper

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Prædiktiv mikrobiologi

Prædiktiv mikrobiologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Prædiktiv mikrobiologi Hansen, Tina Beck Publication date: 2015 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2015).

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

Velkommen til Sct. Jørgens Gaard. Frokostkort. Nyd en lækker tapas, sandwich eller salat. Tapastallerken med lækre anretninger 155 kr.

Velkommen til Sct. Jørgens Gaard. Frokostkort. Nyd en lækker tapas, sandwich eller salat. Tapastallerken med lækre anretninger 155 kr. Velkommen til Sct. Jørgens Gaard Frokostkort Nyd en lækker tapas, sandwich eller salat Tapastallerken med lækre anretninger 155 kr. Salat m/ varmrøget laks Salat m/ røget tun Salat m/ kylling/bacon Sandwich

Læs mere