Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004"

Transkript

1 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004

2 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme 2004 FødevareRapport 2006:19 1. udgave, 1. oplag september 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer Denne publikation findes kun elektronisk Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 300 årsværk i Mørkhøj. 2

3 Indhold English summary...4 Indledning...5 Tabel Tabel Tabel Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud...9 Indberettede enkelttilfælde af fødevarebåren sygdom

4 English summary Every year the Danish Veterinary and Food Administration publish a report of outbreaks of food borne diseases in Denmark. The report is based on information on outbreaks reported by the Regional Veterinary and Food Control Authorities. Outbreaks of food borne diseases are included in the report if there is well-documented evidence that a specific foodstuff or a specific meal has caused the illness. The outbreaks in this report are defined as incidents in which two or more cases of illness have arisen in a limited period of time and which have been connected to consumption of a specific foodstuff or meal. The purpose of the report is to collect and pass on experience in tracing sources of infection and to give inspiration so as to prevent the occurrence of similar cases in the future. In 2004, 29 outbreaks reported by the Regional Veterinary and Food Control Authorities were investigated. Of these, zoonotic bacteria were responsible for two, other bacteria caused three and three were the result of virus infection. In six outbreaks histamine was identified as the cause and a chemical substance caused one outbreak. In 14 outbreaks no specific agents could be identified as the cause. In total there were 28 local outbreaks and one wide-spread outbreak of food borne disease caused by foodstuffs that were distributed across the country. Verotoxigenic E. coli 0157 caused this outbreak and involved 25 laboratory confirmed cases and was related to pasteurised milk from a specific dairy. The outbreak started in September 2003 and ended in March 2004 after temporary closure of the dairy followed by thorough cleaning and disinfection of production equipment and surroundings. Despite a comprehensive investigation and sampling, it was not possible to determine the source of the contamination. 4

5 Indledning Fødevarestyrelsen udarbejder årligt en oversigt over registrerede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud i Danmark. Rapporten udarbejdes på baggrund af indberetninger fra de regionale fødevareregioner. Udredning og opfølgning på fødevarebårne sygdomsudbrud sker lokalt i et samarbejde mellem fødevareregionerne, embedslægerne og de kliniske mikrobiologiske afdelinger på sygehusene. De indberetninger, der er medtaget i rapporten er de tilfælde, hvor der er en begrundet mistanke til en bestemt fødevare eller et bestemt måltid som årsag til sygdomstilfældene. Fødevareregionerne modtager et langt større antal henvendelser, hvor personer har været syge, men hvor den mistænkte fødevare, mulig kilde, symptomer og inkubationstid ikke stemmer overens. Det skal bemærkes, at det langt fra er alle tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud, der kommer til fødevareregionernes kendskab. Et udbrud er i denne rapport defineret som 2 eller flere sygdomstilfælde opstået indenfor et begrænset tidsrum i relation til indtagelse af et bestemt måltid eller en bestemt fødevare. Rapporten er primært tænkt som relevante og aktuelle eksempler på fødevarebårne sygdomsudbrud og skal give fødevareregionerne og andre interesserede et overblik over, hvor og hvornår det går galt. Rapporten kan videregive erfaring om opsporing af smittekilder og give inspiration til hvordan lignende tilfælde kan forebygges. Fødevareregionernes indberetning af fødevarebårne sygdomsudbrud udgør et af de tre indberetningssystemer af fødevarebårne sygdomme, der eksisterer i Danmark. De to øvrige er indberetning fra de praktiserende læger og hospitalslæger af sygdomstilfælde, hvor der er en konkret mistanke til en fødevare eller et måltid (det individuelle meldesystem) og indberetning fra de mikrobiologiske afdelinger på sygehusene af fund af sygdomsfremkaldende tarmbakterier (laboratoriemeldesystemet). Begge disse indberetningssystemer administreres af Statens Serum Institut. Dansk Zoonosecenter under Danmarks Fødevareforskning udgiver en årlig rapport Annual Report on Zoonosis, som indeholder en opgørelse over alle tre meldesystemer. Fra 2005 er der taget en ny fælles udbrudsdatabase i brug, således at sygdomsudbrud fra de 3 indberetningssystemer nu samles i en fælles oversigt over fødevarebårne sygdomsudbrud i Danmark. Det betyder, at indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud fra fødevareregionerne, ikke fremover vil blive afrapporteret særskilt. Denne rapport er således den sidste af sin art. Det samlede antal indberettede sygdomsudbrud er lidt lavere i 2004 sammenlignet med 2003, mens antallet af involverede personer er det laveste i mange år. Der er fortsat en del sygdomsudbrud, hvor virus (norovirus) er fundet eller mistænkes som årsag. I disse tilfælde er der ofte en forhistorie om at personer, der har håndteret fødevarer, selv har været syge. Norovirus, bedre kendt som Roskildesyge, er meget smitsom og der skal kun få viruspartikler 5

6 til for at give sygdom. Det er derfor fortsat vigtigt, at der skabes opmærksomhed omkring at personale i fødevarevirksomheder i perioder, hvor der florerer meget omgangssyge, skal være ekstra omhyggelige med overholdelse af de basale hygiejneregler, såsom hyppig vask af hænder. Det er endvidere vigtigt at præcisere, at personale, der føler sig syge med symptomer som opkastning og diarre, ikke må beskæftiges med tilberedning af mad. Hvis de gør dette, vil der være stor risiko for at de kan forurene maden og derved være årsag til sygdomsudbrud. Der blev i 2004 registreret et sygdomsudbrud forårsaget af en fødevare, der blev distribueret i hele landet. Udbruddet var forårsaget af verotoksinproducerende E. coli 0157 og omfattede 25 laboratoriekonfirmerede sygdomstilfælde. Kilden blev ved en spørgeskemaundersøgelse (casekontrol undersøgelse) udpeget til at være pasteuriseret mælk produceret på et mindre mejeri og købt i en specifik supermarkedskæde. Udbruddet startede i september 2003 og stoppede i marts 2004, hvor mejeriet blev midlertidigt lukket og der blev foretaget en omfattende rengøring og desinfektion af produktionsudstyr og omgivelser. Trods en omfattende efterforskning med udtagning af et stort antal prøver af produkter og produktionsudstyr, lykkedes det ikke at udpege forureningskilden. Årsopgørelsen indeholder tre tabeller. I tabel 1 er sygdomsudbruddene grupperet efter årsag. Årsag til sygdomstilfældene er angivet i de tilfælde, hvor smittekilden er fundet hos personer, der er ramt af sygdom eller i fødevarer eller begge steder. I opgørelsen figurerer en del udbrud med "ukendt årsag". Generelt for disse udbrud er, at årsagen ikke med rimelig sikkerhed har kunnet fastslås. Det kan være fordi fødevareregionerne først er kommet ind i sagen på et så sent tidspunkt, at der ikke har været mulighed for at udtage prøver af mistænkte fødevarer eller at det ikke har været muligt at finde smittekilden i de undersøgte fødevarer. Det er heller ikke i alle tilfælde at personer, der har været syge, har været til læge og fået taget prøver. I tabel 2 er forsøgt angivet hvilke forhold ved fremstilling og håndtering, der anses for at være af størst betydning for udvikling af sygdomsudbruddene. Ved udbrud af fødevarebåren sygdom, vil der typisk være sket mere end én fejl under produktionen af fødevarerne. I praksis kunne det være krydsforurening fra en forurenet råvare til et færdigtilberedt produkt, der efterfølgende bliver opbevaret ved for høj temperatur. Disse to forhold vil tilsammen give gode betingelser for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier og optimale forhold for produktion af giftstoffer (toksiner). I tabel 3 angives, hvor de mistænkte fødevarer er fremstillet. Af opgørelsen fremgår i lighed med tidligere år, at restauranter og lign. hyppigst sættes i forbindelse med sygdomsudbrud. Udover tabellerne er der en kort beskrivelse af de enkelte udbrud med en angivelse af hvilke faktorer, der vurderes at være af betydning for sygdomsudbruddene. Der er endvidere bagerst i listen over de enkelte sygdomsudbrud, beskrevet en række enkelttilfælde, som vurderes, at være af særlig interesse 6

7 Tabel 1 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter årsag. Årsag Udbrud Sygdomsramte pers. Antal i procent Antal i procent Bacillus cereus Clostridium perfringens Salmonella Typhimurium Verotoksinprod. E. coli Virus Histamin Kemisk forurening Ukendt I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) 2 Procent af samlet antal sygdomsramte (afrundet til hele tal) Tabel 2 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter fejl ved fremstilling eller salg af fødevarer. Produktionsfejl Antal udbrud i procent 1 Forurenede fødevarer * 7 24 Forkert opbevaringstemperatur 1 3 Utilstrækkelig afkøling og/eller varmebehandling 5 17 Krydskontamination 1 3 Overførsel fra Inficerede personer 8 28 Generel dårlig hygiejne 2 7 Ukendt 5 17 I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) * Produkter, der modtages som spiseklare, og som ikke efterfølgende undergår en behandling som fjerner smitstoffet (bakterie, virus eller kemisk forbindelse). 7

8 Tabel 3 Indberettede udbrud af fødevarebårne sygdomme grupperet efter sted for fremstilling. Sted for fremstilling Antal udbrud i procent 1 Autoriseret virksomhed 2 7 Restaurant, pizzeria og lign Kantine og lign Bager, slagter, fiskeforretning m.m I alt Procent af samlet antal udbrud (afrundet til hele tal) 8

9 Indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomsudbrud Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Bacillus cereus Clostridium perfringens Clostridium perfringens Salmonella Typhimurium Slagterforretning Verotoksinproducerende E. coli 0157 Antal syge Dominerende symptomer Shawarma-pizza 4 3 Mavesmerter, diarré og feber. Helstegt oksefilet, sovs, kartofler og grøntsager. Tarteletter med høns i asparges. Diverse pålægsprodukter, herunder spegepølser, samt røget kylling, frikadeller og kartoffelsalat. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Pizzeria Der blev fundet et højt indhold af Bacillus cereus, samt fækale colibakterier ved undersøgelse af shawarmakød Diarré Restaurant Ved undersøgelse af oksefileten, blev der fundet et højt indhold af Stafylokokker og Clostridium perfringens Diarré Kantine Der blev fundet 300 mill. Clostridium perfringens i tarteletfyldet Mavesmerter, diarré, feber og hovedpine. Pasteuriseret mælk - 25 Mavesmerter, diarré, feber og hovedpine. Virus Laksecarpaccio, mørbrad med tilbehør, æblesorbet og marcipankage Kvalme, mavesmerter og Autoriseret virksomhed Der blev fundet Salmonella Typhimurium DT12 hos 24 personer. Bakterien kunne ikke genfindes ved undersøgelse af prøver fra forretningen. På prøvetidspunktet var der kun få prøver, som følge af ferielukning. Der blev fundet verotoksinproducerende E. coli 0157 hos 25 personer. Bakterien kunne ikke genfindes ved undersøgelse af prøver fra produktionsmiljøet eller i det færdige produkt. Restaurant Der blev fundet calicivirus hos 2 af de sygdomsramte. Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af madvarer. Faktorer af betydning For lang nedkølingsfase for shawarmakødet kombineret med dårlig produktionshygiejne. For langsom nedkøling af oksefilet efter afbruning af kødet. Nedkøling i en stor beholder uden omrøring, som har resulteret i en for lang nedkølingsfase. Ved interview med de sygdomsramte viste det sig, at de fleste havde handlet hos en specifik slagterforretning. Sandsynlig årsag krydsforurening mellem råt kød og færdigtilberedte produkter. En spørgeskemaundersøgelse pegede på, at smittekilden var mælk købt i en specifik supermarkedskæde og produceret på et specifikt mejeri. Mulig årsag en utilstrækkelig pasteurisering af mælken eller forurening af mælken efter pasteurisering. Det har dog ikke været muligt at bekræfte dette ved laboratorieundersøgelse eller ved tilsyn i virksomheden. Smitte kan være sket mellem personer, idet der er oplysning om sygdom blandt personale i restauranten, eller smitten kan være sket via madvarer fra buffeten. 9

10 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Virus Traditionel julefrokost Opkastning, diarré og feber. Virus Buffet med kalvefilet, kylling, tortilla, diverse salater og brød Kvalme, mavesmerter, diarré og feber. Histamin Tun i dåse 30 8 Rødmen, udslæt, hjertebanken, kvalme, mavesmerter og diarre. Histamin Tunfilet 80 8 Rødmen, prikkende fornemmelser i munden, opkastning og Histamin Stegt sværdfisk i safransovs Rødt udslæt, kvalme og Histamin Røget tun Kvalme, mavesmerter, diarré, prikkende fornemmelser i munden og rødmen. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Ved undersøgelse af 3 spisegæster, blev der fundet den samme type norovirus. Restaurant Ved undersøgelse af 2 spisegæster, samt en datter til en af køkkenmedarbejderne, blev der fundet samme type norovirus. Kantine Ved undersøgelse af tun fra salatbar, fandtes et højt indhold af histamin på 3500 mg pr. kg. Kantine Der var ingen rester af tun filet til undersøgelse. Kantine Ved undersøgelse for histamin i frosne fileter af sværdfisk, blev der fundet histaminindhold på op til 1000 mg pr. kg. Restaurant Ved undersøgelse af røget tun fandtes et histaminindhold på 400 mg pr. kg. Faktorer af betydning Kokken, som tilberedte og anrettede julefrokosten, var sandsynlig smittekilde, idet han havde været syg i dagene forinden, men gik på arbejde, på trods af, at han stadig ikke var rask. 5 forskellige selskaber var involveret i udbruddet. Sandsynlig årsag overførsel af smitte med norovirus til maden fra køkkenmedarbejderen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. 10

11 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Histamin Røget tun 12 4 Kvalme, mavesmerter, diarré, rødt udslæt, hurtig puls og åndedræt. Histamin Smørfisk - 4 Opkastning, Kemisk forurening diarré, kvalme, prikkende fornemmelser i munden, samt rødmen. Marcipan roulade - 5 Opkastning, hovedpine, svimmelhed og kvalme. Ukendt Kyllingefilet med champignonsovs, krydret oksekød, bulgur, ris, samt pandekager med is Diarré, feber, mavesmerter, hovedpine, kvalme og opkastning. Ukendt Pizza 12 4 Opkastning og Ukendt Honningglaseret skinke, tomatflødekartofler med bacon og blandet salat Mavesmerter og Ukendt Buffet Kvalme, mavesmerter og Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Ved undersøgelse af røget tun fandtes et højt indhold af histamin på 1800 mg pr. kg. Restaurant Ved undersøgelse af den rå fisk, havde denne et forholdsvist højt histaminindhold på 200 mg pr. kg. Autoriseret virksomhed To kager smagte og lugtede af benzin. Ved kemisk undersøgelse blev ligeledes fundet indhold af kulbrinter med samme kogepunkt som benzin. Ved undersøgelse af en referenceprøve fandtes normale forhold. Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af madvarer eller produktionsmiljø. Pizzeria Der blev konstateret udpræget skimmelvækst på et indleveret pizzastykke. Dinner transportable Ved undersøgelse af rester fra måltidet, blev der fundet mange forureningsbakterier i salaten. Restaurant Der var ingen rester tilbage af madvarer. Ved undersøgelse af nogle af de sygdomsramte, blev der ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier eller virus. Faktorer af betydning Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Histamin stammer sandsynligvis fra brist i produktionshygiejnen i tidligere led, da der ikke har kunnet konstateres fejl ved tilberedningen i kantinen. Ved opfølgning på virksomheden er der ikke fundet forhold, der peger på at forureningen kan være sket her. Det vurderes, at forureningen kan være sket under transporten. Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene. Dårlige råvarer. Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Symptomer og forløb tyder på en Cl. perfringens forgiftning, men det har ikke været muligt, at få dette endeligt bekræftet. Et barn i selskabet var sygt inden selskabet begyndte. Det er ikke muligt at afgøre, om barnet har smittet de øvrige, eller smitten er sket via madvarer fra buffeten. 11

12 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Ukendt Varmrøget laks med flødestuvet spinat, samt oksemørbrad med grøntsager og kartofler. Ukendt Brunch med bl.a. røræg, bacon, tærter, pandekager, pastasalat med kylling, samt ost og brød. Antal syge Dominerende symptomer Kvalme, og Kvalme, mavesmerter, diarré og feber. Ukendt Salatbar Diarré, kvalme, mavesmerter, hovedpine og feber. Ukendt Buffet Kvalme, mavesmerter og Ukendt Fastelavnsboller med creme og flødeskum. Ukendt Indbagt pizza med fyld af kødsauce og spaghetti. Ukendt Morgenmad med rundstykker, tebirkes og franskbrød Kvalme, mavesmerter og 2 2 Kvalme, mavesmerter og hovedpine Kvalme, mavesmerter og Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Der var ingen rester tilbage af madvarer og ingen af de sygdomsramte har fået udtaget prøver. Restaurant Der er ikke påvist sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af de sygdomsramte. Der var ingen rester af måltidet tilbage. Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af de sygdomsramte, eller de madvarer, der blev serveret de pågældende dage. Restaurant Der er ikke undersøgt rester fra buffeten Bagerforretning Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af fastelavnsbollerne. Pizzeria Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier eller giftstoffer ved undersøgelse af den kødsovs, som blev anvendt til pizzaen. Bagerforretning Der er ikke udtaget prøver fra de sygdomsramte eller madvarer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene Mulig årsag virus. Det har dog ikke været muligt at afgøre, om smitten er sket via madvarerne eller ved personsmitte. Den person, der tilberedte maden måtte gå hjem pga. sygdom. Mulig årsag virus. Sygdomsforløb, samt det forhold, at der er oplysninger om personsmitte og mangelfulde muligheder for at foretage en ordentlig håndhygiejne, understøtter dette. Mulig årsag virus. Kokken, som havde tilberedt maden, havde været syg i dagene forinden og kan have overført smitte til madvarerne på buffeten. Der var sygdom i 3 forskellige selskaber fordelt på to dage. Mulig årsag Bacillus cereus, men det har ikke været muligt at bekræfte mistanken ved undersøgelse af resterende fastelavnsboller. Mulig årsager Stafylokok aureus eller Bacillus cereus. Det har dog ikke været muligt at få dette bekræftet ved laboratorieundersøgelse. Mulig årsag norovirus. Dette underbygges af forløbet af sygdomsudbruddet og det forhold, at ekspeditricen i bagerafdelingen selv var syg og gik hjem efter at have solgt de mistænkte brød. 12

13 Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Ukendt Tatar med rå æggeblomme. Ukendt Buffet med bl.a. kylling, kødboller, lasagne og salat. Ukendt Æggekage med stegt flæsk Antal syge Dominerende symptomer 7 7 Mavesmerter, diarré og feber. Sted for fremstilling Laboratorieresultater Restaurant Der blev ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af prøver fra de sygdomsramte Diarré Restaurant Der er ikke taget prøver af de sygdomsramte eller madvarer Mavesmerter, diarré og feber. Restaurant Der er ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier ved undersøgelse af en af de sygdomsramte. Madvarer er ikke undersøgt. 1 Det har ikke været muligt at få oplyst det eksakte antal syge personer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Det har ikke været muligt at finde en årsag til sygdomstilfældene. Det har ikke været muligt at finde en forklaring på sygdomstilfældene. En medvirkende årsag kan være, at kokken ikke har husket at lægge låg på æggekagen, så denne ikke har været tilstrækkeligt varmebehandlet. 13

14 Indberettede enkelttilfælde af fødevarebåren sygdom Årsag Mistænkte fødevarer Risikogruppe Antal syge Dominerende symptomer Histamin Tun i vand - 1 Prikkende fornemmelser i munden og rødmen. Histamin Tun steaks - 1 Hovedpine, prikkende fornemmelser i munden. samt rødmen og udslæt på kroppen. Kemisk forurening Virus - Hepatitis A Kildevand - 1 Brændende Buffet med bl.a. smørrebrød og grønne salater. fornemmelse og ætsninger i mund, svælg og hals Influenzalignende symptomer og gul misfarvning af huden. Sted for fremstilling Importeret produkt Laboratorieresultater Ved organoleptisk undersøgelse af dåser fra klageren, var der reaktion for indhold af histamin. Ved den kemiske undersøgelse fandtes et histaminindhold på under 50 mg. pr. kg. Supermarked Ved undersøgelse af partiet for Importeret produkt histamin fandtes dette at overholde lovgivningens krav. Ved undersøgelse af vandet, fandtes dette at være stærkt basisk (ph 13,9). Kantine En person fik påvist infektion med leverbetændelse (Hepatitis A). Der er ikke udtaget prøver af madvarer. Faktorer af betydning Det har ikke været muligt ved laboratorieundersøgelse, at bekræfte mistanken til et højt histaminindhold i partiet. Det har ikke været muligt ved laboratorieundersøgelse, at bekræfte mistanken til et højt histaminindhold i partiet. Alkalisk rengøringsmiddel er sandsynligvis ikke skyllet korrekt ud inden aftapning af kildevandet. En køkkenmedarbejder i kantinens køkken har arbejdet i 2 uger med symptomer på leverbetændelse. Det er sandsynligt, at smitte er sket fra den syge køkkenmedarbejder til madvarer på buffeten. 14

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Menukort. m e n u k o r t 2 0 1 0. Sahl minihal & v/lene & Claus Mortensen Ring 40 72 11 23 eller 21 23 98 84 www.kokkekareten.dk

Menukort. m e n u k o r t 2 0 1 0. Sahl minihal & v/lene & Claus Mortensen Ring 40 72 11 23 eller 21 23 98 84 www.kokkekareten.dk Menukort m e n u k o r t 2 0 1 0 F f e s t t i l f a s t p r i s 2 0 1 0 Fest til fast pris i Sahl minihal Velkomst drinks 3 retters menu eller buffet Øl, vand, og husets vin ad libitum Kaffe og småkager

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Landslagteren 62 61 06 30 www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Smørrebrød 3 flade madpakke Pr. bakke....kr. 30,00 Snitte Pr. stk.....kr. 13,00 Håndmad Pr. stk.....kr. 19,00 Smørrebrød uspecificeret

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

Mad ud af huset 2015

Mad ud af huset 2015 Mad ud af huset 2015 Forretter (Min. 10 couverter) 01 Røget laks i wrap med pikantcreme og salat... 39,- 02 Tunmousse på sprødt salat med rejer... 39,- 03 Hønsesalat på ananasring med bacon... 39,- 04

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Bredgade 61 7250 Hejnsvig Tlf.: 75 33 58 23 KÆRE GÆST! Idet vi takker for Deres henvendelse, fremsender vi hermed menuforslag til Deres arrangement. Har De specielle ønsker,

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale 1 Æg med karrysalat 15,00 2 Æg med tomat 15,00 3 Æg med mayonnaise og rejer 15,00 4 Rullepølse med sky og rå løg 15,00 5 Spegepølse med sky og rå løg 15,00 6 Kødpølse med remoulade og ristede løg 15,00

Læs mere

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus

guide Har du farlige GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? sider Se flere guider på bt.dk/plus guide MARTS 2012 Se flere guider på bt.dk/plus Har du farlige køkkenvaner? TEST DIG SELV HÅNDTERING AF MADVARER GOD HYGIEJNE ER DIN MAD FOR GAMMEL? 16 sider Denne guide er lavet i samarbejde med Morten

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Mad ud af huset Inspiration til selskaber og hygge Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Serveringsklare Gæstebuffetter Hyggebuffet Tunsalat på salatbund Krydderkam Kyllingefilet svøbt i limfjordsskinke

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen KOLONIMAD Ida List Larsen og Ole Poulsen 1 Københavns Lærerforenings Kolonier Kære alle kolonibrugere Her er den længe ventede nye kolonikogebog: KOLONIMAD. Vi har sammen med Ida og Ole bestræbt os på

Læs mere

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,-

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,- Julebord 2015 Marinerede sild med løgringe Kryddersild med løg og kapers Karrysild med æg og løgringe Lune Bornholmske saltstegte sild med bløde løg Rejer med mayonnaise Ferskrøget laks med rygeostcreme

Læs mere

Velkommen til Morudgaard

Velkommen til Morudgaard Morudgaard findes i noget af Fyns smukkeste natur Cirka 15 km. vest for Odense ad Rugårdsvej (303). I Morud køres ad Åbakkevej ved den lokale slagter. Kommer I ad motorvejen (E20) kører I fra ved afkørsel

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Hver fredag og lørdag tilbyder vi Stor Kinesisk buffet, med en mængde af kinesiske spændende og lækre retter, f.eks.: Kinarejer, Andesteg,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

Mad. ud af huset. Frost SuperBest Sct. Mathias Centret 8800 Viborg Telefon 8725 1822

Mad. ud af huset. Frost SuperBest Sct. Mathias Centret 8800 Viborg Telefon 8725 1822 Mad ud af huset Frost SuperBest Sct. Mathias Centret 8800 Viborg Telefon 8725 1822 Mad ud af huset En god fest starter med lækker mad. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad du vælger at servere. Med Mad

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 0-7 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Hygiejne: bh. kl. - 3. klasse Side 5 Oversigt over materialer til Hygiejne...

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT.

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. DIT LIVS FEST TIL KR. 625,00 PR. COUVERT Minimum 20 personer. Velkomstdrink, 3 retters menu/buffet, husets vine samt dessertvin (ønskes der andre vine, spørg da gerne efter andre

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Selskabskort. Bechs Hotel

Selskabskort. Bechs Hotel Selskabskort Bechs Hotel Storegade 4 6880 Tarm 97 37 29 22 www.bechshotel.dk bechshotel@email.dk Forretter. Rejecocktail med hjemmelavet dressing og brød Kr. 65,- Fisketallerken med 3 slags fisk Kr. 82,-

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 PIZZA BURGER KEBAB PASTA grillmad specialretter Ægte italienske pizzaer og deep pan Ny smag Ny stil Friskbagte pizzaer - let og lækkert mad ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 RING 64 82 64 80 for bestilling Jernbanegade

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

109,00 kr. Brunch Tallerken. Stor brunch buffet. Frisk presset appelsin juice. Lørdag og søndag. kl 10.00-14.00. kl. 10.00-13.00. 40 cl.

109,00 kr. Brunch Tallerken. Stor brunch buffet. Frisk presset appelsin juice. Lørdag og søndag. kl 10.00-14.00. kl. 10.00-13.00. 40 cl. MENUKORT... det er nemt nok at påstå, at livet skal leves i nuet. Det er straks sværere at gøre, som man selv siger. Men et lille frikvarter til sig selv er altid en god begyndelse. Brunch Tallerken Man-fredag

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Formål, målgruppe og hovedbudskaber... 3 Fagrelatering og forældreinformation...

Læs mere

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Lotte Holm Professor, Ph.d Fødevaresociologisk faggruppe Dansk Kvægs Kongres 23. februar 2009 Dias 1 Basis for det følgende.. Sociologiske undersøgelser

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere