Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring."

Transkript

1 Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende forslag til ny struktur på klub/bygger området Til efterretning. Revidering af Ballerup Kommunes ungdomspolitik den 2. oktober 2001, pkt. 4 den 6. november 2001, pkt. 9 Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Den april 1999 blev der afholdt en ungdomspolitisk konference i Baltoppen. Formålet var evaluere den kommunale ungdomspolitiske indss, konkretiseret i Ballerup Kommunes ungdomspolitik, som Kommunalbestyrelsen vedtog i På konferencen blev det besluttet, Det ungdomspolitiske udvalg skulle revidere ungdomspolitikken - dels fordi den overvejende del af de opstillede mål i politikken var nået, dels fordi ungdomspolitikken ikke længere virkede tidssvarende. Den reviderede ungdomspolitik har været sendt til høring. Høringsfristen udløber 1. marts 2002, hvorfor eventuelle høringssvar vil blive udsendt senest fredag fra Kulturforvaltningen. Kommissoriet for Det permanente ungdomspolitiske udvalg er godkendt den 6. november Ena Juhl, Kulturforvaltningen deltager under dette punkt Revideret ungdomspolitik (udsendes) Høringssvar fra Ballerup Ungdomsråd (udsendes) Revideret oversigt pr. 20. februar 2002 over kulturtilskudskontoen (udsendes) Kommunalbestyrelsen

2 forslaget til en revideret ungdomspolitik godkendes ungdomspolitikken revideres i efteråret 2004 der i en forsøgsperiode på 2 år udsendes et gris ungdomsblad 4 gange om året. Ungdomsbladet skal delvist finansieres af Ungdomsrådet, Ungdomshuset Vognporten, fritids- og ungdomsklubberne i Ballerup Kommune, SSP, BAFE, Ungdomsvejledningen, Ballerup Ungdomsskole og Ballerup Musikskole ansøges om et tilskud på kr. årligt i årene 2002 og 2003, hvilket svarer til halvdelen af den samlede udgift til ungdomsbladet, og udgiften foreslås finansieret af kulturtilskudskontoen Indstilles til godkendelse med de på mødet faldne bemærkninger. Ungdomsbladet udgives op til 4 gange om året. besluttede, udvalget ikke deltager i finansieringen af ungdomsbladet. Søndagsåbent på Ballerup Bibliotekerne den 8. maj 2001, punkt 2 den 7. august 2001, punkt 4 den 4. september 2001, punkt 4 den 8. januar 2002, punkt 10 Forslag om holde søndagsåbent på Ballerup Bibliotek i perioden oktober -marts fra og med oktober Der foreligger nu et forslag til finansiering af søndagsåbent 4 timer pr. søndag i perioden oktober til marts. Udgifterne er beregnet til kr. for 25 søndage. Udgiften foreslås finansieret ved skære i åbningstiden på fredage, således der lukkes kl på alle 3 biblioteker. Dette giver en besparelse på 2 timer på Hovedbiblioteket og på én time på henholdsvis Skovlunde og Måløv biblioteker. Uden for sæsonen med søndagsåbent foreslås det endvidere, Hovedbiblioteket lukker kl mod kl i dag. Stadsbibliotekaren gør opmærksom på, alle bibliotekets sædvanlige tilbud er tilgængelige om søndagene dog med undtagelse af fuldt niveau for rådgivning,

3 telefonservice (kun automisk telefonsvarer med oplysning om åbningstider) og arrangementer. Stadsbibliotekaren deltager under dette punkt. Stadsbibliotekarens forslag til omfanget og finansiering af søndagsåbent (udsendes) Udtalelse fra Brugerrådet ved Måløv Bibliotek omkring søndagsåbent (udsendes) stadsbibliotekarens forslag til indhold og finansiering af søndagsåbent godkendes ordningen starter 1. oktober 2002, uanset om renovering/modernisering af biblioteket er færdiggjort ordningen evalueres efter afslutning af 1. sæson (pr. 31. marts 2003) Udsættes til næste møde. Samarbejde med Visoko Økonomiudvalget den 23. oktober 2001, punkt 21 den 27. november 2001, punkt 2 den 8. januar 2002, punkt 13 Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om overveje eventuelle initiiver til opfølgning af rapporten Fact Finding Mission Visoko. Udvalget besluttede på deres januarmøde, stadsbibliotekaren og idræts- og fritidsinspektøren skulle udarbejde henholdsvis en programskitse for et studieophold for en bibliotekar og et projektforslag vedrørende sportssamarbejde i bred forstand mellem bosniske og danske foreninger. Forslagene foreligger nu. Vicestadsbibliotekarens not af 18. januar 2002 (udsendes) Idræts- og fritidsinspektørens not af 27. februar 2002 (udsendes)

4 Økonomiudvalget forslagene fremsendes til Økonomiudvalget Godkendt. Forslag om afskaffe ansøgningsfrister for kulturtilskudsansøgninger Forslag om fremover have løbende ansøgningsfrist for tilskud til kulturarrangementer. I dag arbejdes der med 2 ansøgningsfrister for tilskud til kulturelle arrangementer nemlig 15. maj og 15. november. Da foreningslivet ofte har svært ved have en lang planlægningshorisont kniber det for foreningerne få indsendt ansøgningerne rettidigt. Selvom der er optrykt en pjece, som ligger fremme mange steder i kommunen og selvom der annonceres i lokalavisen med ansøgningsfristerne hjælper dette heller ikke med få ansøgningerne frem rettidigt. Pjece om kulturtilskud (udsendes) ansøgningsfristerne ophæves med øjeblikkelig varsel Godkendt. V kan ikke medvirke.

5 Baldur - forårskoncert Baldur har den 28. januar 2002 fremsendt ansøgning om underskudsgaranti på kr. til deres forårskoncert den 10. marts Baldur har fremsendt budget for deres forårskoncert, der udviser et overskud på 235 kr. I 2001 søgte Baldur også om en underskudsgaranti på kr., som kom til udbetaling. I 2001 blev Baldur opfordret til også søge foreningspuljen, idet underskuddet var kr. Efter oplysning fra Baltoppen er foreningspuljen ikke søgt i hverken 2001 eller Ansøgning af 28. januar 2002 med budget fra Baldur (udsendes) sagen behandles. Udvalget vedtog yde en underskudsgaranti på kr. under forudsætning, Baldur søger foreningspuljen. V kunne ikke medvirke. Den gode historie Hvert 4. år afholdes der festival Den gode historie på tværs En festival for de årige, hvor bogen og den gode historie står i centrum landet over. Festivalen afholdes i perioden 30. september til den 13. oktober I Ballerup samarbejder Bibliotekerne, Pædagogisk Center og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om festivalen. De har planlagt et inspirionsmøde, for få festivalen udbredt til alle, der arbejder med børn og unge. Målet er, alle børn og unge i festivalperioden skal møde Den gode historie, i deres skole, institution og i fritiden.

6 Omdrejningspunktet er bogen, læsning, læselyst og den mundtlige fortælling. Festivalen henvender sig især til de lidt større børn. Der er planlagt med festivalen åbnes med 4 forestillinger i Baltoppen, delt på 2 aldersgrupper. I Måløv arbejdes med en række arrangementer som kædes sammen med forskellige lokaliteter i bydelen. Der planlægges skriveværksteder, hvor forftere arbejder sammen med børnegrupper, og rollespilsgrupper skal opføre historier. Der er budgetteret med udgifter på i alt kr. til inspirionsmøde, åbningsforestillinger i Baltoppen, plaker, kalog/program, fælles arrangementer i Måløv, rollespillere og skriveværksteder. Der søges om tilskud til de eksterne arrangementer. Til de arrangementer der foregår på skolerne og bibliotekerne, dækkes udgifterne via institutionernes egne midler. Da festivalen blev afholdt i 1998 gav et tilskud på kr. Skole- og Uddannelsesudvalget bevilgede kr. Ansøgningen er samtidig sendt til Skole- og Uddannelsesudvalget. Forvaltningen har undersøgt muligheden for få dækket nogle af udgifterne til leje af Baltoppen via foreningspuljen. Dette er der mulighed for. Ansøgning af 28. januar 2002 (udsendes) sagen behandles Udvalget vedtog yde et tilskud på kr. V kunne ikke medvirke. Bog om kunst og bygninger i Grantoften Grantoftens Kunstgruppe har fremsendt ansøgning om tilskud til udgivelse af en bog om kunst og bygninger i Grantoften.

7 Grantoftens Kunstgruppe ønsker udgive en bog omkring kunsten i Grantoften. Bogen skal sælges fra Grantoftens Kiosk og bruges som gave ved officielle besøg i Grantoften. Det er gruppens vision oplyse og bevidstgøre beboerne i alle aldre om udsmykning, kunst og arkitektur i Grantoften. Gruppen har søgt om tilskud 43 steder. De har fået 1 tilsagn og 8 afslag. Resten har de ikke fået svar fra endnu. Tilsagnet er kommet fra Nordea med kr. Gruppen ville også udarbejde et indstikshæfte/cd til undervisningsbrug, men har revurderet projektet på grund af, det var svært skaffe midler, Gruppen har fremsendt budget på kr. Kunstgruppen har selv afholdt kr. til fotos af udendørs værker, og har ikke flere midler. Ansøgning af 25. januar 2002 og 16. februar 2002 fra Grantoftens Kunstgruppe (udsendes) Oversigt over forbrug på kunstkontoen (udsendes) sagen behandles Udvalget besluttede ikke yde tilskud til projektet. Pederstrupmuseernes fremtid - forslag om nedsættelse af en museumsbestyrelse Forslag om nedsættelse af en museumsbestyrelse i forbindelse med etablering og den senere drift af en permanent udstilling. Detailprojekteringen af den nye permanente udstilling er nu så langt, selve indretningen af museet vil kunne påbegyndes. I den forbindelse er det vigtigt ansvarliggøre de mennesker, der har en umiddelbar interesse i museets etablering og drift. Bestyrelsen skal referere til, der også skal udarbejde et kommissorie.

8 Indholdet af kommissoriet udarbejdes efterfølgende på baggrund af denne 1. drøftelse i og kommissoriet fremsendes herefter til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen der nedsættes en museumsbestyrelse bestående af følgende: Formanden for En repræsentant for Historisk Forening Lederen af Stadsarkivet En repræsentant for Ballerup Bibliotekerne En repræsentant for folkeskolerne (brugerrepræsentant) Sekretær for bestyrelsen er den daglige leder af Pederstrupmuseet der udarbejdes et kommissorie til næste udvalgsmøde Godkendt med den bemærkning, det er en leder-/lærerrepræsentant for folkeskolerne. Ordet brugerrepræsentant slettes. Baltoppens underskudsgaranti vedrørende regnskabsåret 2001 Baltoppens ansøgning om underskudsgaranti for regnskabsåret 2001 og har den 6. marts 2001 besluttet stille en underskudsgaranti for Baltoppens egne arrangementer på op til kr. i regnskabsåret Dog på den betingelse, et eventuelt overskud på Baltoppens totale drift modregnes i arrangementsgarantien. I budget 2002 er afs kr. til dækning af arrangementsgarantien. Regnskabet over Baltoppens arrangementer 2001 viser et underskud på kr. mod et budget på kr. Overskuddet kan herefter beregnes til kr. Underskudsgarantien vil derfor ikke blive udløst i Baltoppen ansøger samtidig om en underskudsgaranti for De nuværende vilkår dækker en garanti på op til kr., på den betingelse et eventuelt overskud på

9 Baltoppens totale drift modregnes i arrangementsgarantien. Garantien er ikke blevet udløst for regnskabsårene 2000 og Baltoppen ansøger om få vilkårene ændret til kun omfte arrangementsdelen, da det er her der tages chancer og det er her publikums reaktioner kan ændre de økonomiske forudsætninger drastisk. Til gengæld skønnes en underskudsgaranti på kr. være tilstrækkelig. Baltoppens not af 12. februar 2002 (udsendes) underskudsgarantien for 2001 medtages i budgetopfølgningen der meddeles en underskudsgaranti for 2002 på maksimum kr. på uændrede vilkår Godkendt. V og O kunne ikke medvirke til 2. -punkt. Musikskolen - deltagerbetaling Forhøjelse af deltagerbetalingen i faget musik. dans og teknikhold. I mange år har danselærerne i musikskolen haft en del ekstra opgaver i form af indkøb, fremstilling, opbevaring og vedligeholdelse af kostumer samt koreografering. Der er derfor indgået aftale om ny aflønning, som giver faget et temmeligt stort lønløft, men da udvalget tidligere har besluttet, faget økonomisk skal hvile i sig selv, er det tilsvarende nødvendigt hæve brugerbetalingen for faget musik, dans og teknik. Ved budgetvedtagelsen for blev deltagerbetalingen fasts til 135,00 kr. pr. måned for sæson 2002/2003. Deltagerbetalingen ønskes nu hævet til 150,00 kr. pr. måned, hvilket vil give en merindtægt på ca kr. Den nuværende deltagerbetaling for sæson 2001/2002 er 130,00 kr. pr. måned. Kommunalbestyrelsen

10 kontingent for faget musik, dans og teknik forhøjes til 150,00 kr. fra sæson 2002/2003 Indstilles til godkendelse. s arbejdsprogram for de kommende 4 år - forts behandling, 8. januar 2002, punkt 8, 5. februar 2002, punkt 6 har besluttet punkt 9-14 i kulturpolitikken drøftes på nærværende møde afsnit 9-14 drøftes de resterende afsnit drøftes på udvalgets aprilmøde Udsættes til næste møde.

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere