Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør

2 Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5 Skoler, hvor uddannelsen gennemføres...5 Læsevejledning...5 Ansvarlig for undervisningsplanen...6 Ansvarlig kontaktperson...6 Bekendtgørelse...6 Revision...6 Lokale undervisningsplan udarbejdet af...6 Godkendt Skolen Odense Tekniske Skoles adresse...8 Odense Tekniske Skoles formål og rolle...8 Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring...8 Odense Tekniske Skoles værdigrundlag...9 Skolens pædagogiske principper...10 Afdelingens pædagogiske principper...10 Anvendelse af IKT...11 Elevplan...11 Sygefravær og andet fravær...11 Studie- og ordensregler...11 Studieaktiv...12 Elevdemokrati...13 Særlige forhold omkring fysiske rammer...13 Uddannelses- og erhvervsvejledning...13 Det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsen Uddannelsens formål...13 Uddannelsens varighed...13 Adgangskrav...14 Skolevejledning...15 Skolebeviser...15 Praktikerklæring...15 Afsluttende praktikerklæring...16 Uddannelsesbevis...16 Skolepraktik...17 Retningslinjer for supplerende undervisning...17 Uddannelsesplan og uddannelsesbog...17 Modulisering...18 Merit...18 Samarbejdet med praktikstedet...18 Regler for forlængelse af uddannelsen...19 Procedure ved manglende beståelse...19 Udbud af påbygningsfag...19 Udbud af valgfag...19

3 Uddannelse: Frisør Side: 3 af 36 Delkompetencer...19 Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser...20 Uddannelsesskift fra frisøruddannelsen Lærerroller og teamkompetencer Lærernes roller...20 Kontaktlærerens rolle...20 Elevforudsætninger...20 Teamsammensætning og kompetencer Undervisning Didaktiske overvejelser...21 Organiseringen af undervisningen...22 Time-fagfordelingsoversigt...23 Udbud af de valgfrie specialefag...25 Samarbejdsaftaler...25 Valgfagsudbud...25 Skoleperioder i hovedforløbet...26 Valgfrie specialefag...28 Samlæsning...28 Elevens arbejdsuge...28 Undervisning i læringsaktiviteter Evaluerings- og bedømmelsesplaner Afdelingens bedømmelsesplan...28 Bedømmelsesplanens formål Bedømmelsesformer...28 Hvordan og hvornår gennemføres løbende og afsluttende bedømmelse...30 Eksamensplan og regler...30 Regler for fritagelse for prøver...31 Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve Ressourcer og udstyr IKT...35 Elevplan...35 Elevrekvisitter...35 Læremidler...35 Lokaler...35 Udstyr...36

4 Uddannelse: Frisør Side: 4 af Indledning Hvad er en undervisningsplan: Den lokale undervisningsplan er et vigtigt planlægnings- og styringsinstrument på for undervisningen i afdelingen. Med Reformen i 2001 fik skolen nye vilkår for det daglige virke, hvor styringen er ændret til mål- og rammestyring. Det indebærer, at skolen har fået et langt større ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. De nye rammer for undervisningens gennemførelse betyder, at den enkelte skole skal dokumentere, hvad der skal foregå inden undervisningen påbegyndes og være beskrevet, så den enkelte elev kan skabe sig overblik over uddannelsens samlede forløb. Desuden danner den et stadigt omdrejningspunkt for de pædagogiske diskussioner i lærerteamet. På den baggrund udarbejder skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg for frisøruddannelsen en lokal undervisningsplan, der indeholder en orientering om skolen generelt, om skolens målsætning for undervisningen, selve undervisningsforløbene inkl. bedømmelsen, samt de ressourcer der er til rådighed for gennemførelsen. Den Lokale Undervisningsplan skal i sammenhæng med Elevplan og Elevens personlige Uddannelsesbog være grundlaget for den samlede beskrivelse af den enkelte elevs undervisning i uddannelsesforløbet. System niveau IT-værktøj Elevniveau Bekendtgørelser Vejledninger Fagbilag Den lokale undervisningsplan forholdet mellem fagbeskrivelser og undervisningsfagene indholdet i undervisningen de pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser delmål for undervisningen undervisningstid og elevens arbejdstid lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr meritbestemmelser samarbejdet mellem skolen og eleverne og praktikvirksomheder arbejdet med elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog skolesamarbejdet skolebedømmelsesplan Kontaktlæreren Elevplan Elevens personlige uddannelsesbog elevens mål læringsaktiviteter praktikuddannelse specialefag supplerende undervisning eventuel individuelt tilrettelagte delkompetenceforløb elevens planer vedrørende praktikpladssøgning oplysninger vedrørende evt. alternativt valg af skoleundervisning Undervisning/ læring

5 Uddannelse: Frisør Side: 5 af 36 Uddannelse: Frisør: Hovedforløb Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet: Beskrivelse af skoleperiodernes placering i frisøruddannelsen: Model over uddannelsesforløb for en elev. Hovedforløb Evt. 20 Prakti uger k Grundforløb Praktik Skoltik Prak- 5 uger Sko-le Praktik 5 uger Skole 5 uger Praktik Skoltik Prak- 5 uger Skole 5 uger Praktik 5 uger Sko-le Praktik Sko-le Praktik 5 uger Skole 5 uger Praktik Ny mesterlære Svendeprøve efter 8. skoleperiode Skoler hvor frisøruddannelsen gennemføres: Odense Tekniske Skole Center for Serviceuddannelser Munkebjergvej Odense M Telefon CPH West Aalborg Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Randers Tekniske Skole EUC Sjælland EUC-Syd EUC-Vest CEU-Herning CEU-Kolding Læsevejledning: Det fulde udbytte samt indgående indsigt i undervisningens planlægning, får man ved, at kombinere indholdet i alle kapitler. De enkelte kapitler kan læses i en vilkårlig rækkefølge. Undervisningsplanen er opdelt i følgende 7 kapitler: - 1. Indledning Skolen Uddannelsen - 4. Lærerroller og teamkompetencer

6 Uddannelse: Frisør Side: 6 af Undervisning - 6. Evaluerings- og bedømmelsesplaner - 7. Ressourcer og udstyr Det vil være nødvendigt, at supplere denne uddannelsesplan med at læse følgende læringsaktiviteter, som er beskrevet selvstændigt for hver skoleperiode og som forefindes på og på Elevplan: Frisør - H1 Frisør - H2 Frisør - H3 Frisør - H4 Frisør - H5 Frisør - H6 Frisør - H7 Frisør - H8 Desuden skal man læse de særlige undervisningsplaner/forløbsbeskrivelser for de enkelte valgfrie specialefag, som findes samme sted. Ansvarlige for undervisningsplanen: Inspektør Niels Mølhave Rasmussen Ansvarlig kontaktperson: Teamkoordinator Annie Hjort Thomsen Undervisningsplan jf. bekendtgørelse: Undervisningsministeriets gældende bekendtgørelse for frisøruddannelsen Bekendtgørelse og vejledning kan hentes på Revision: Denne plan er gældende for et år fra godkendelsesdatoen. En revision af den lokale undervisningsplan iværksættes dog løbende efter behov af skolen og udarbejdes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg for frisøruddannelsen: - efter gennemført undervisningsforløb ud fra elevevaluering af undervisningens indhold og metoder - i forhold til ændringer i love eller bekendtgørelser inden for undervisningsplanens dækningsområde. Lokal undervisningsplan udarbejdet af: Lærerteamet for hovedforløbet i Center for Serviceuddannelser i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og indstillet af: Pia Skjødt f/ Det lokale uddannelsesudvalg

7 Uddannelse: Frisør Side: 7 af 36 Godkendt: Den 29. maj 2006 Niels Rasmussen Inspektør

8 Uddannelse: Frisør Side: 8 af Skolen: Odense Tekniske Skoles adresse: Odense Tekniske Skole Munke Mose Allé Odense C Tlf Afdelingens adresse: Center for Serviceuddannelser (CSU) Munkebjergvej Odense M Tlf Afdelingens hjemmeside Odense Tekniske Skoles formål og rolle: Kompetencer til mennesker i udvikling Odense Tekniske Skole er grundlæggende til for kundernes skyld og er et kompetenceudviklingscenter der arbejder såvel lokalt og regionalt som landsdækkende og internationalt. Odense Tekniske Skole producerer fleksible erhvervsrelaterede uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø hvor der tages individuelle hensyn til kunder og ansatte. Odense Tekniske Skole gennemfører erhvervsrelaterede og studieforberedende uddannelser fra grunduddannelse over voksen- og efteruddannelse til praksisnær videregående uddannelse på bachelorniveau. Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring: Kvalitetsniveauet skal sikres ved : at styrke dialog og forståelse for andre. at opstille kvalitetsmål som muliggøre en systematisk evaluering via MARS efteruddannelsesplanlægning som sikrer fagligt og samarbejdsmæssigt ajourførte medarbejdere. udvikling af de administrative, organisatoriske og servicemæssige rutiner. etablering af attraktive fysiske rammer. tilvejebringelse af nødvendige ressourcer for undervisningen. Kvalitetsniveauet skal nås løbende og vedligeholdes gennem samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejder. Dette gøres blandt andet ved, at man i afdelingen laver en målsætning, omhandlende det / de arbejdsopgaver, der søges løst i året. Det være sig både pædagogisk og faglige mål. Skolens kvalitetssikring baseres væsentligst på evaluering. Denne evaluering baseres på 4 elementer: 1. Jævnlige elevundersøgelser, som indikerer hvordan eleverne er tilfredse med deres uddannelsesforløb

9 Uddannelse: Frisør Side: 9 af Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 3. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser 4. Jævnlige selvevalueringer i afdelingerne, efter MARS metoden, hvor man på baggrund af målinger aftaler indsatsområder og igangsætter handlingsplaner for forbedring af kvaliteten I Center for Serviceuddannelser gennemføres desuden en elevevaluering (EVA) efter afsluttet grund- og hovedforløb. Dette sker i ESEV, som er et IKT-baseret evalueringssystem, der giver hurtige tilbagemeldinger af evalueringsresultatet til ledelsen og lærerteamet. På grundforløbet sker dette efter hvert afsluttet grundforløb. På hovedforløbet sker dette efter afslutning af på følgende skoleperioder: Frisør H2, Frisør H4, Frisør H6 og Frisør H8. Dette er afstemt med den fælles mundtlige evaluering, der foregår imellem elev, mester og kontaktlæreren på de øvrige skoleperioder i hovedforløbet (se afsnittet Samarbejdet med praktikstedet). Elevevalueringerne bliver taget op i lærerteamet i forbindelse med lærerteamets forløbsevaluering, og disse danner tilsammen en vurdering af eventuelle behov for justeringer i undervisningsforløbet. Afdelingen deltager endvidere i et benchmarkingssamarbejde med Randers Tekniske Skole, Aalborg Tekniske Skole, Aarhus Tekniske Skole og Ceu-Kolding. Én gang om året omkring oktober måned gennemføres en elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) med 12 temaer, og i alt ca. 60 spørgsmål. Resultatet indgår i det videre samarbejde skolerne imellem med det sigte at lære og dermed af hinanden for at forbedre tilfredsheden hos eleverne. EVA og ETU danner grundlag for handlingsplaner, som bliver præsenteret på skolens hjemmeside, og som indgår i det videre arbejde i MARS (se nedenstående) og virksomhedsplanen for afdelingen. Virksomhedstilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år og giver ledelse og lærerteam et grundlagt for at vurdere behovet for justeringer. Hvert andet år gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som sammen med ovenstående grundlag for at vurdere behovet for en indsats i afdelingen. Kvalitetsarbejdet foregår i en kontinuerlig proces efter princippet i MARS: Måling / resultater selvevaluering målsætning handling / aktiviteter måling / resultater osv. Én gang om året foretages en selvevaluering af de opnåede resultater for de målsætninger, der blev stillet i det forrige år. Herefter opstilles nye målsætninger med tilhørende aktiviteter til det kommende år. Odense Tekniske Skoles værdigrundlag: Kunden i centrum Højt engagement Åben dialog

10 Uddannelse: Frisør Side: 10 af 36 Kontinuerlig udvikling Frihed under ansvar Synlig ledelse Man kan læse mere på Skolens pædagogiske principper: Der er seks overordnede pædagogiske værdier: 1. Eleven / den studerendes læring og læringsproces i centrum 2. Højt pædagogisk engagement 3. Åben dialog om skolens pædagogiske praksis 4. Kontinuerlig udvikling af læringsaktiviteter 5. Frihed under ansvar for det pædagogiske personale 6. Synlig pædagogisk ledelse Man kan læse mere på Afdelingens pædagogiske principper: At sikre, at underviserne har fokus på læring og er i stand til at analysere den enkelte elevs/studerendes læringsstil, således at undervisningen kan tilrettelægges under hensyntagen til dette. Via forventningsafklaring sikres individualiseret og situationsbestemt læring med konstante udfordringer for eleven, som tager medansvar. De læringsaktiviteter eleven tilbydes, tager udgangspunkt i den enkelte elev forudsætninger. Underviserne skal beherske en bred vifte af undervisningsmetoder for at understøtte den optimale læringssituation. At sikre mulighed for erfaringsudveksling både team og afdelinger imellem for at skabe, udvikle og fastholde en åben dialog om pædagogik og pædagogisk praksis så teamorganiseringen stadig udvikles. At sikre, at differentieret undervisning, i både indhold og form, er mulig. At fastholde en udvikling af læringsaktiviteterne også i forhold til den øvrige uddannelsesverden. Afdelingsledelsen påtager sig pædagogisk ansvar, prioriterer og igangsætter løbende pædagogisk udvikling. Afdelingens rammer er åbne læringsmiljøer, som giver mulighed for personlig fordybelse, i det faglige som det personlige, i arbejdsgrupperne. Eleverne har mulighed for at arbejde som de vil, men er for det meste opdelt i grupper. Faglæreren følger op på deres opgaver i dagligdagen, og deltager aktivt i elevernes opgaveløsning, for at sikre elevernes kompetenceudvikling.

11 Uddannelse: Frisør Side: 11 af 36 Anvendelse af IKT: Nødvendige grundlæggende kvalifikationer er senest erhvervet på grundforløbet, da eleverne i stor udstrækning anvender PC er til udarbejdelsen af forskellige projekter og opgaver. Elevplan: Odense Tekniske Skole anvender Elevplan via internetadressen Elevplan er således et IT-baseret system, der giver overblik over opnåede og mulige kompetencer og sikrer elevernes adgang til deres personlige uddannelsesplan og logbog. Hver enkelt elev får sin egen personlige adgang til Elevplan. Elevplan rummer faciliteter og funktioner, der giver eleven mulighed for i samspil med sin kontaktlærer blandt andet: at udforme og løbende ajourføre sin uddannelsesplan at skaffe sig information over udbudt undervisning at tilmelde sig udbudte læringsaktiviteter/undervisning på egen skole at føre logbog over undervisningsprocessen og uddannelsesforløbet at modtage og opbevare bedømmelser og godkendelser af gennemførte læringsaktiviteter/undervisning (scorekort). Eleven får ved opstart på hver skoleperiode tildelt et password til systemet, som udleveres af kontaktlæreren. Eleven skal ved første opstart have instruktion i anvendelsen af elevplan ellers efter behov. Eleven udarbejder i samarbejde med kontaktlæreren en uddannelsesplan senest på Frisør H1 og eleven reviderer den løbende efter behov. Eleven tilmelder sig til læringsaktiviteterne Eleven og mesteren vælger valgfrie specialefag i samarbejde med kontaktlæreren på Frisør H2 Lærerne afgiver pt. ikke karakterer i elevplan, men dette vil blive realiseret inden årsskiftet. Sygefravær og andet fravær: Fravær fra undervisningen skal i sygdomsfravær meddeles skolen inden kl Fritagelser fra undervisningen af kortere varighed kan søges hos kontaktlæreren. Fritagelse af længere varighed forelægges den skolens ledelse, hvis dette skønnes. Fritagelser gives i reglen kun til særlige begivenheder og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Fravær uden lovlig grund vil blive registreret som ulovligt fravær. I forbindelse med ulovligt fravær kan elever med uddannelsesaftale risikere, at virksomheden kan tage uddannelsesaftalen op til nærmere drøftelse med henblik på ophør. I skoleperioden modtager mesteren hver uge en opgørelse om eventuelt fravær. Studie- og ordensregler: Vi har nogle flotte lokaler, som skolen er meget stolte over. Vi ønsker, at Center for Hår og Design bliver et fagligt omdrejningspunkt for frisører og kosmetikere. Derfor er det vigtigt, at vi passer på udstyr og lokaler. Eleven har derfor pligt til at rydde op og rengøre efter sig. Eleven har pligt til at meddele i receptionen, hvis eleven ser defekte ting. På grund af rengøringen må elever ikke gå ind i lokalerne før kl Rygning er kun tilladt uden for bygningerne. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden.

12 Uddannelse: Frisør Side: 12 af 36 Da lokalerne er meget åbne, skal man tage hensyn til undervisningsaktiviteterne. Undgå derfor unødig støj. Hvis eleven indtager narkotika og/eller alkohol på skolens område, vil eleven øjeblikkelig blive bortvist og udmeldt fra skolen. Ved visse særlige arrangementer på skolen er alkohol dog tilladt i begrænsede mængder. Spisning er ikke tilladt i salonerne, teorilokalerne, studiecaféen eller computerområdet. Eleven skal rydde op efter sig, også i storrummet og computerområdet. Det sker desværre, men heldigvis sjældent, at enkelte elever kommer i konflikt med hinanden. Hvis denne konflikt udarter og fører til, at man forulemper hinanden, så vil man blive bortvist. Det sker heldigvis sjældent, men desværre forsvinder der ting fra skolen. Ud over det ærgerlige i at skulle erstatte stjålne ting, må vi også konstatere, at det virker ødelæggende for undervisningen. Vi har oplevet, at vi pludselig mangler f.eks. fladjern eller pincetter, hvilket har ødelagt undervisningen for alle andre elever. Derfor har vi nu indført, at visse eftertragtede typer af værktøj, skal hentes/lånes i receptionen. Hvis tingene bliver væk, når eleven har ansvaret for det skal eleven erstatte det forsvundne. Bemærk: Det er ikke kun er skolen, der bliver offer for tyveri. Desværre sker det, at eleverne mister både penge og mobiltelefoner. Skolen erstatter ikke stjålne ting. Tyveri vil medføre øjeblikkelig udmeldelse af skolen. Tyveri vil blive meldt til politiet. Studieaktiv: Elever skal gennemføre et grundforløb indenfor en periode op til 60 uger. Uddannelsens varighed er således et udtryk for elevens mål under hensyntagen til elevens forudsætninger, interesser, ønske om fordybelse, ønske om almen opkvalificering m.v. Et redskab til at eleven kan opnå sine mål er uddannelsesplanen. Denne uddannelsesplan skal ses som en kontrakt/aftale mellem eleven og skolen (kontaktlæreren) Uddannelsesplanen er således dokumentation for aftaler mellem elev og kontaktlærer. Aftalerne i denne skal således ses som grundlag for om eleven er studieaktiv. At være studieaktiv vil sige At eleven overholder aftaler At eleven styrer efter aftalte mål og efterfølgende handlingsaftaler. At eleven arbejder aktivt mod aftalte mål. Kontaktlæreren er som konsekvens af ovenstående den person, der i hvert tilfælde tager stilling til i samråd med afdelingens øvrige lærere, om en elev er studieaktiv og er således også den person, der skal være udfarende i forhold til henvendelse til elev ang. manglende studieaktivitet. Manglende studieaktivitet kan i værste fald medføre, at skolen må udmelde eleven fra grundforløbet. I henhold til bekendtgørelse om ungdomsvejledning skal skolen underrette den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, når Den unge under 25 år er i færd med at afbryde ungdomsuddannelsen Den unge under 25 år har afbrudt ungdomsuddannelsen Studieaktivitet eller manglende studieaktivitet og manglende overholdelse af aftaler er således grundlaget for iværksættelse af henvendelse til eleven vedrørende manglende studieaktivitet.

13 Uddannelse: Frisør Side: 13 af 36 Elevdemokrati: Der er etableret et elevråd i afdelingen. Der vælges repræsentant og suppleant i henhold til vedtægter. Eleverne på grundforløbet tilbydes at deltage i elevrådet. En repræsentant fra elevrådet deltager i møder i det lokale uddannelsesudvalg. Eleverne informeres om elevrådets arbejde, samt valget til dette ved skolestart. Særlige forhold i forbindelse med skolens fysiske rammer: Der forekommer trapper i afdelingen, men der er en elevator. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Skolens studie- og erhvervsvejledning skal løbende inddrages i de vejledningsopgaver, der opstår i undervisningssituationen. Herudover henvises eleverne til at benytte studie- og erhvervsvejledningen i vejledningskontorets åbningstid. Se skiltningen på opslagstavlen eller ved vejledningskontorets informationstavle. Vejledningen indgår i et hensigtsmæssigt samarbejde med kontaktlærerne og regionale vejledningssystemer. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge specialpædagogisk støtte til eleverne. Det lokale uddannelsesudvalg: Det lokale samarbejdsudvalg er sammensat af 3 repræsentanter fra Danmarks Frisørmesterforening og 3 repræsentanter fra Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund fra skolens lokalområde. Skolens ledelse samt en repræsentant fra lærerteamet og en repræsentant for hovedforløbseleverne er tilforordnede. 3. Uddannelsen Der henvises til relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og evt. retningslinjer vedrørende: Gældende Lov om erhvervsuddannelser Gældende Hovedbekendtgørelse Gældende Grundforløbsbekendtgørelse Gældende Grundfagsbekendtgørelse Gældende bekendtgørelse til Uddannelsen til frisør Gældende vejledning til bekendtgørelse til Uddannelsen til frisør Gældende Meritbekendtgørelse (læs nærmere på: ) Uddannelsens formål: Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som frisør. Uddannelsens varighed: Samlet uddannelsestid for frisøruddannelsen er 4 år. Eleven godskrives de obligatoriske 20 ugers grundforløbsundervisning. Hovedforløbets obligatoriske del er 40 uger. Der gives merit i uddannelsen efter nedenstående retningslinjer:

14 Uddannelse: Frisør Side: 14 af 36 Meritskema: Der gives merit efter følgende skema: = fritagelse for faget. Kosmetikere Elever med anden erhvervsuddannelse Afkortning af praktiktid i uger Fritagelse for skoleundervisning i uger Ergonomi Førstehjælp og brandbekæmpelse Dansk Læring, kommunikation og samarbejde Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktudvikling, produktion og service Stil, form, farve. Design Områdefaget Frisør 1 X X Områdefaget service og hygiejne X X i frisør salonen Områdefaget faglig teori 1 X X Områdefaget faglig kemi X X Engelsk Erhvervsøkonomi Psykologi Valgfag - 3 uger - 3 uger - 3 uger Valgfri specialefag - 7 uger X De uddannelsesrettede områdefag skal gennemføres på 5 uger, jf. regel om skiftekompetence. Elever med uddannelsesbevis som skomager eller beklædningshåndværke r Elever med uddannelsesbevis eller svendeprøve fra udlandet. Elever med udenlandsk uddannelsesbevis eller svendebrev skal have deres udenlandske eksamen vurderet af Center for vurdering af udenlandske uddannelser (CVUU) med henblik på afkortning af uddannelsestiden, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 2 a. Adgangskrav: De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af uddannelsesbekendtgørelsens 5, dels af grundforløbsbekendtgørelsens 9 med tilhørende vejledning udsendt af Undervisningsministeriet (Vejledning til skolerne om bedømmelse af eleverne i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløb (grundforløbsbekendtgørelsens 9)). Det er en forudsætning at have en uddannelsesaftale for at starte på hovedforløbet. Der er adgangsbegrænsning til de uddannelsesrettede områdefag frisør på grundforløbet.

15 Uddannelse: Frisør Side: 15 af 36 Eleven har adgang til hovedforløbet, hvis eleven har en praktikaftale i forhold til den nye mesterlære. Denne elev har ikke et grundforløbsbevis. Elever med relevante forudsætninger Elever der er fyldt 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen, kan henvises til en GVU. Elever der ikke opfylder kravene til en GVU, kan få udarbejdet en individuel uddannelsesplan. Eleven kan få godskrevet de formelle og reelle kompetencer, eleven er i besiddelse af. Skolen udarbejder en uddannelsesplan med forventet skole og praktiktid, som indsendes til fællesudvalget. Uddannelsesplanen er omfattet af adgangsbegrænsningen. Elever der ikke opfylder ovenstående krav, kan efter gennemført kursus jf. 8, få merit for fag, hvor eleven har realkompetencer svarende til det danske niveau jf. 2. Skolen udarbejder en uddannelsesplan, med forventet uddannelsestid, uddannelsesplanen indsendes til fællesudvalget. Uddannelsesplanen kan indeholde undervisning i grundfag og supplerende undervisning i område, speciale og valgfrie specialefag. Hvis der samlet mangler mere end 2 år, er aftalen omfattet af adgangsbegrænsning. Skolevejledning: Generelle bemærkninger: Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning til praktikvirksomheden. Hvis en skolevejledning ikke kan udstedes, har eleven krav på et bevis på gennemført undervisning. I skolevejledningen beskrives elevens standpunkt for den skolemæssige bedømmelse ved skoleopholdes afslutning. Endvidere anføres skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. Skolevejledningen må ikke indeholde andre vurderende udsagn end det forannævnte. Skolevejledningens indhold er jf. bekendtgørelsen: Standpunktskarakterer, efter 13 skalaen i: - Grundfag - Områdefag - Evt. også valgfag - Bemærkninger om supplerende skole- og praktikuddannelse. Skolebeviser: Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. Når skoleundervisningen (alle 8 skoleperioder a 5 uger + eventuelt supplerende valgfrie specialefag) er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, udsteder skolen en skolevejledning. Praktikerklæring: Hovedbekendtgørelsen Praktikerklæring

16 Uddannelse: Frisør Side: 16 af Ved afslutningen af en praktikperiode forud for en skoleperiode, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Stk. 2. Praktikerklæringen afgives af virksomheden i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysning om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger blanketter til brug for praktikerklæringerne. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden. Stk. 4. Praktikerklæringen skal indeholde de fornødne oplysninger til identifikation af elev, virksomhed, praktikperiode, uddannelse og speciale. Afsluttende praktikerklæring: Hovedbekendtgørelsen 72. Når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, udsteder praktikvirksomheden en erklæring herom (den afsluttende praktikerklæring). Hvis flere virksomheder har indgået uddannelsesaftale med eleven, udsteder hver af virksomhederne en afsluttende praktikerklæring. I disse tilfælde underretter praktikvirksomheden den eventuelt følgende virksomhed i uddannelsesforløbet om udstedelsen af praktikerklæringen. Stk. 2. Erklæringen udstedes til eleven, skolen og det faglige udvalg. Stk. 3. Erklæringen skal indeholde: 1) Betegnelse for uddannelsen herunder eventuelt speciale, profil eller lignende. 2) Angivelse af praktikvirksomhed og praktikperioder. Ved eventuel udstationering anføres, i hvilke virksomheder eleven har været udstationeret og i hvilke perioder. 3) Virksomhedens underskrift. Stk. 4. Det faglige udvalg udformer blanketter til brug for udstedelse af de afsluttende praktikerklæringer og forsyner skolerne hermed. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden. Stk. 5. Den afsluttende praktikerklæring skal efter det faglige udvalgs bestemmelse indeholde oplysninger til brug ved indstilling til svendeprøve. Stk. 6. Hvis praktikuddannelsen afbrydes, har eleven krav på at modtage bevis for den gennemførte del af praktikuddannelsen. Stk. 7. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen. Uddannelsesbevis: Hovedbekendtgørelsen 73. Uddannelsesbevis udstedes til eleven, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og eventuel svendeprøve uden for skoleundervisningen er bestået.

17 Uddannelse: Frisør Side: 17 af 36 Stk. 2. Det fastsættes i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse, om uddannelsesbevis skal udstedes af skolen eller af det faglige udvalg. Den instans, der udsteder uddannelsesbeviset, skal underrette det faglige udvalg henholdsvis skolen om uddannelsesbeviset. 74. Uddannelsesbeviset udstedes efter bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskolerne mv., herunder reglerne om affattelse på fremmedsprog, og skal i øvrigt indeholde: 1) Betegnelse for den gennemførte uddannelse, herunder det gennemførte speciale og eventuel profil. 2) Henvisning til skolebevis og afsluttende praktikerklæring. 3) Erklæring om at eventuel svendeprøve er bestået samt eventuel angivelse af svendeprøvekarakter. Stk. 2. De øvrige oplysninger, som efter bekendtgørelse om eksamen skal fremgå af beviserne, kan gives i form af supplerende bilag, hvortil beviset henviser. Stk. 3. Udstederen opbevarer kopier af skolebeviser og uddannelsesbeviser i 30 år. Skolepraktik: Der er ingen skolepraktik inden for frisørfaget Retningslinjer i forbindelse med supplerende undervisning: Der kan ansøges om ekstra timer til supplerende undervisning ifølge gældende regler for specialpædagogisk støtte. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge om specialpædagogisk støtte. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencevurderingen og uddannelsesplanen skal elevens kontaktlærer meddele studie- og erhvervsvejlederen om behov for støtte. Skolen tilbyder supplerende undervisning jfr. Undervisningsministerens fastsatte regler. Skolen tilbyder pædagogiske hjælpemidler, så som: Bærbar pc., undervisningsmateriale på bånd/cd/dvd. Eneundervisning tilbydes efter skønnet behov. Ved hver skoleforløbets afslutning vurderer faglæreren om de faglige målet er nået. Hvis målet ikke er nået, iværksættes i samråd med mesteren og eleven, om der skal indgå ekstraundervisning, eller eleven skal gå en skoleperiode om. Uddannelsesplan og uddannelsesbog: Kontaktlæreren udarbejder sammen med eleven og mesteren efter reglerne om uddannelsen en personlig uddannelsesplan for eleven. Dette skal ske umiddelbart efter starten af Frisør H1. Kontaktlæreren er ansvarlig for, at eleven og mester inviteres til en samtale om uddannelsesplanen. Eleven udarbejder sin egen uddannelsesplan i Elevplan, som kontaktlæreren herefter skal godkende. Den personlige uddannelsesplan skal beskrive elevens samlede uddannelsesforløb, herunder elevens valg af valgfrie specialefag. Kontaktlæreren vurderer løbende om der er behov for justeringer af uddannelsesplanen. Eleven kan i forbindelse med de løbende evalueringssamtaler påtale eventuelle behov for justeringer i uddannelsesplanen. Dette kan f.eks. være et behov for supplerende undervisning/værkstedstræning i studiecaféen. De valgfrie specialefag vælges i samråd med elev, mester og kontaktlærer på Frisør H2. Eleven modtager på Frisør H1 en uddannelsesbog, der skal indeholde skolevejledninger og beviser, praktikerklæringer samt andre oplysninger i gavn i uddannelsen. Elever fra den nye mesterlæreordning har en uddannelsesplan, som skal følges og justeres efter behov. Lærerne skal være opmærksomme på, at der i planen kan forekomme oplysninger om evt. undervisning, der skal flyttes fra grundforløbet til hovedforløbet uden forlængelse.

18 Uddannelse: Frisør Side: 18 af 36 Modulisering: På og i Elevplan ligger beskrivelserne af de otte skoleperioder, og kan følgelig hentes til nærmere eftersyn. Desuden kan beskrivelserne af de valgfrie specialefag hentes på samme steder. Titel: Frisør H1 til Frisør H8 samt navnet på de udbudte valgfrie specialefag. Merit: Der gives merit for tidligere opnåede kvalifikationer efter gældende regler. Hvis der gives merit for et fag, vil eleven som hovedregel kunne fritages for at gå til eksamen i det pågældende fag, og det er altid eleven, der skal ansøge om fritagelse fra eksamen. Med hensyn til undervisningen, gennemføres den ofte som projekter. Når der er tale om projekter, betyder merit som regel ikke, at man er fritaget fra undervisning. Hvis der derimod er tale om almindelige skemalagte fag, bliver man fritaget for undervisning i faget. Du vil derefter blive bedt om at aflevere: En skriftlig anmodning om at blive fritaget for eksamen Det originale eksamensbevis eller attesteret kopi af dit tidligere eksamensbevis Disse papirer skal afleveres senest, når du begynder uddannelsen, og du skal være opmærksom på, at du skal til eksamen, hvis du ikke har fået merit. Efter aftale med det lokale uddannelsesudvalg, anbefales eleven alligevel at følge den del af undervisningen, der er fagrelateret. Meritten bruges i sådanne tilfælde til fritagelse for eksamen. Eleven tilbydes undervisning på højere niveau eller anden fagrelateret undervisning. Hvis eleven vælger ikke at følge denne undervisning, er eleven fritaget for undervisningen. Det er en forudsætning, at eleven efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen inden for den fastsatte uddannelsestid. Samarbejdet med praktikstedet: Praktikstedet holdes løbende ajour med forløbet via standpunktsmeddelelser/skolevejledninger efter hvert skoleophold, og i tilfælde af særlige forhold. Praktikstedet har mulighed for at koble sig på Elevplan for at følge elevens forløb. Afdelingen har for at øge kvaliteten i informationen om afdelingen og rammerne omkring uddannelsen udarbejdet et hæft Frisøruddannelsens håndbog, som udleveres til både eleven og mestre under den første samtale omkring elevens uddannelsesplan. Fælles evaluering af undervisningsforløbet Mesteren indkaldes sammen med eleven til samtale med elevens kontaktlærer for at drøfte elevens uddannelsesforløb og få en orientering om mulighederne for valg af valgfrie specialefag. Dette sker på Frisør H1. Valget af de valgfrie specialefag sker dog først på Frisør H2. Mesteren indkaldes sammen med eleven til samtale med elevens kontaktlærer for at drøfte elevens undervisningsforløb. Dette sker på sidste skoledag på følgende skoleperioder: Frisør H2, Frisør H4, Frisør H6, Frisør H8.

19 Uddannelse: Frisør Side: 19 af 36 Regler for forlængelse af uddannelsen: I samråd med det faglige udvalg tages der stilling til forlængelsen af uddannelsen. Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev: 1) på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid, 2) er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter 24, stk. 3 og 4, og 51, stk. 1. 3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller 4) har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Stk. 2. Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Stk. 3. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Procedurer ved manglende beståelse: Hvis en elev ikke opnår et tilfredsstillende standpunkt ved et fags afslutning, giver skolen eleven tilbud om hjælp, evt. ved at deltage på dele af undervisningen igen. Hvis skolen vurderer, at eleven har behov for at styrke enkelte faglige områder, bliver mesteren orienteret. Dette vil enten ske via skolevejledning eller pr. telefon med opfordring om, at styrke eleven i pågældende område. Indstilling til ny svendeprøve Se under Regler for svendeprøver side 30 Udbud af påbygningsfag: Skolen har på nuværende tidspunkt ikke et bredt tilbud, men afdelingen forventer at kunne udbyde sådanne fag i løbet af efterårssemestret Udbud af valgfag: Valgfag udbydes som kursus i hvert hovedforløb (se time-fagfordelingsoversigt). Valgfaget aftales i dialog mellem eleven og lærerteamet, når eleven påbegynder hovedforløbet (Frisør H1), men justeres løbende efter behov. Skolen vil altid sikre, at udbuddet passer sammen med målet for elevens uddannelse, som angives i uddannelsesplanen. Det vil således være muligt, at eleven kan bruge valgfaget til at opnå de almene og faglige kundskaber, som er nødvendige for at gennemføre hovedforløbet. Denne udbudspolitik betyder, at et hold elever fra samme skoleperiode ikke nødvendigvis gennemfører samme valgfagsundervisning under skoleopholdet. Delkompetencer/trindelt uddannelse: Frisøruddannelsen ikke er trindelt. Skolen kan dog med godkendelse fra det faglige udvalg tilrettelægge forløb, der omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser. Forløbet beskrives i

20 Uddannelse: Frisør Side: 20 af 36 elevens personlige uddannelsesplan. Forløbet består af skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser: Uddannelsen har en sammenhæng med kosmetikeruddannelsen. Uddannelsesskift fra frisøruddannelsen: Hvis man har en uddannelse som frisør, kan man søge merit på dele af kosmetikeruddannelsen. 4. Lærerroller og teamkompetencer Lærerens rolle: Lærerens rolle er mange, og kan kort beskrives som værende: a. I samarbejde med lærerteamet at planlægge undervisningen i skoleperioden. b. I samarbejde med lærerteamet at gennemføre undervisningen c. Faglig, teknisk og personlig guidning/vejledning d. I samarbejde med lærerteamet at evaluere undervisningen e. Evaluere elevens standpunkt og give feed back til eleven f. Løbende at evaluere elevens skoleforløb med eleven g. Evaluere elevens skoleforløb med eleven og mesteren (Se også afsnittet med elevplan) Kontaktlærerrollen: Udover de punkter, der er beskrevet i det generelle afsnit, er kontaktlærens rolle på hovedforløbene at følge eleverne til de afslutter uddannelsen. Der vil typisk være en kontaktlærer pr. hold. Kontaktlæreren har ansvaret for at uddele skemaer og andre nødvendige informationer til eleverne. Rådgivning af elev og virksomhed i forhold til valg af valgfrie specialefag Rådgivning af elev og virksomhed i forhold svendeprøven Medansvarlighed for holdets trivsel Faglig, teknisk og personlig guidning/sparring Medarrangør af eventuelle besøg af teknikere og eksperter Medarrangør af den faglige studietur til skolens leverandør af kemiprodukter Der er ofte et sammenfald imellem lærerrollen og kontaktlærerrollen Elevforudsætninger: Eleven har et grundforløbsbevis fra indgang Service. Desuden skal eleven have mindst karakteren 6 i grundforløbets afsluttende projekt og i faglig kemi. Endvidere skal eleven have en uddannelsesaftale. Eleven har i en periode arbejdet som elev i salonen og har derved opnået en basal viden om arbejdspladsen og dens metoder. Undtaget fra ovennævnte er dog elever eller GVU ere med relevant merit, samt elever, som har indgået en mesterlærerkontrakt efter 1. august Teamsammensætning og lærerkompetencer: Lærerne er fast tilknyttet i en periode i enten et grundforløbsteam eller et hovedforløbsteam. Det betyder at lærerne i hovedforløbsteamet opnår et tæt samarbejde i forhold til deres faglige og pædagogiske styrker og forbedringsmuligheder. Den faste tilknytning forhindre dog i praksis

21 Uddannelse: Frisør Side: 21 af 36 ikke, at lærerne i mindre omfang kan undervise på enten hovedforløbet eller grundforløbet, når behovet og mulighederne er til det. Lærerteamets kvalifikationer skal dække skoleperiodernes overordnede mål, delmål og indhold samt de teoretiske, faglige, tekniske og kreative kompetencer, der er relevante for en professionel og differentieret undervisning i forhold til periodernes rammer og indhold. Underviserne har pædagogisk, praktisk og teoretisk erfaring. Alle fastansatte lærere har bestået den Pædagogisk Grunduddannelse for erhvervsskolelærere. Skolen anvender lærere med anerkendte faglige kompetencer i de fag, som indgår i uddannelsen. Dvs. at frisørfaglærerne har alle et svendebrev fra den 4 årige frisøruddannelse, og har arbejdet minimum 5 år i branchen. Lærerne bliver løbende efteruddannet i faget. Grundfagslærerne har en seminaruddannelse i pågældende liniefag eller minimum en bachelor, og har 2 års relevant erhvervsarbejde. Lærerne bliver løbende efteruddannet i deres faglige område, samt deltager løbende i relevant kompetenceudvikling, som er beskrevet i hver enkelt medarbejders uddannelses- og udviklingsplan. Disse planer aftales og justeres løbende ved den årlige MUS (medarbejderudviklingssamtale). Uddannelsens fag dækkes således af et team af lærere, og skolen vil til stadighed udvikle teamkompetencen hos lærerne, således at lærernes tilrettelæggelse af den konkrete undervisning foretages ud fra det mål, at eleven skal opleve undervisningen som en helhed. 5. Undervisning Didaktiske overvejelser: Det er vigtigt, at eleven tilskyndes til at arbejde selvstændigt med problemløsninger. Undervisningens mål skal forklares eleven og temaforløbene skal tilrettelægges som en deltageraktiv proces, hvor eleven tilegner sig stoffet ved en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning under vejledning af læreren. En gennemgang af arbejdsopgaven og opgavens sammenhæng med andre opgaver, vil give eleven et billede af opgavens karakter og omfang. Ved, for eleven, vanskelige arbejdsopgaver opdeles opgaven i delemner med individuelle instruktioner og vejledninger. Ved gruppedannelse vælger eleven sig ind i arbejdsgrupperne. Ved gruppedannelse, hvor der er forskellige arbejdsopgaver, vælger eleven gruppe på baggrund af oplysninger om den enkelte gruppes arbejdsopgave. Læreren rådgiver eleven om valg af gruppe. Afdækning af elevens erfaringer eller viden Realkompetencevurdering. Eleverne har meget forskellige erfaringer og viden. Eftersom sigtet med undervisningen er, at eleven når de fastsatte mål i skoleperioden, er det vigtigt at underviseren kender elevens niveau. Niveauet kan fås ved at gennemføre små korte test som et led i den løbende evaluering. Under hele forløbet af skoleperioden analyseres elevens udvikling i læringen og undervisningen justeres i overensstemmelse hermed. Hvis eleven har opnået målene inden for et fag, skal eleven tilbydes mulighed for at arbejde med andre fag på skoleperioden. Differentiering Erfaringerne viser, at eleverne har forskellige forudsætninger for at tilegne sig stoffet. De bedste forudsætninger for den enkelte elevs vej mod målet skal sikres af læreren. Alle elever skal have passende udfordringer, hvorfor det er nødvendigt at tilrettelægge stoffet og opgaverne under

22 Uddannelse: Frisør Side: 22 af 36 hensyntagen til den enkelte elev og ikke et hold. Det vil i nogle tilfælde medføre, at undervisningen får en større spredning og at undervisningen må formidles på forskellige niveauer. Det vil derfor være nødvendigt, at målet i undervisningen er klart defineret og planlægningen af undervisningsindholdet er lagt an på den nødvendige differentiering i forhold til eleven og målet i undervisningen. Helhedsorientering For at sikre helheden i undervisningen skal der ved gennemgangen af stof og arbejdsopgaver drages sammenligning med og gøres brug af brancheuafhængige begreber, metoder og principper. Undervisningen gennemføres som en deltageraktiv proces, hvor eleven delvis selvstændigt og under vejledning får mulighed for at tilegne sig viden og erfaring. Undervisningen skal foregå som en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang af stoffet og praktisk opgaveløsning. Det tilstræbes at give eleven en viden om sammenhængen mellem arbejdsprocessen, emnet og de paralleller der er på arbejdsmarkedet. Lærerrollen og elevstyring Det er vigtigt, at eleven trænes i selv at anvende de grundlæggende metoder og principper i forbindelse med de problemløsninger, de bliver involveret i. Eleven skal gradvis i skoleperioden mere og mere selvstændigt kunne udføre de teoretiske og praktiske arbejdsdiscipliner, der er tilrettelagt i skoleperioden. Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men også at fungere som igangsætter, inspirator, rammesætter, vejleder og konsulent. Elevaktiv deltagelse i beslutningsprocesserne er en forudsætning for, at der finder indlæring sted. Underviseren skal argumentere og problematisere ud fra sin faglige baggrund og eleven ud fra sin. Eleven inddrages med henblik på et medansvar for egen læring. Organisering af undervisningen: Generelt. Lærerteamet tilrettelægger undervisningen således der generelt er et stigende krav til elevens selvstændighed. Dette gør sig gældende i skoleperioderne, men dette manifesterer sig i høj grad fra første til ottende skoleperiode. Grundfagene i hovedforløbet er tilrettelagt med den nødvendige faglige toning, således eleverne kan se forbindelsen til frisørbranchen. Skolen tilrettelægger undervisningen som et udbud af læringsaktiviteter af forskellig form: Projekter: Læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem tværfaglige tema- eller projektforløb med udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver. I disse forløb tilstræbes, at de praktiske arbejdsopgaver omfatter flest mulige af frisørernes arbejdsfunktioner. Kursus: Læringsaktiviteter, hvor de faglige mål opnås gennem fagopdelt undervisning af kursuspræget karakter. Selvstudietimer Eleven skal være til stede på skolen i selvstudietimerne. Selvstudietimerne er en forudsætning

23 Uddannelse: Frisør Side: 23 af 36 for at eleven kan færdiggøre sit projekt og fordybe sig i emnet. Eleverne har inden for almindelig åbningstid adgang til afdelingens faciliteter. For at støtte op om elevernes selvstudietimer har afdelingen oprettet en studiecafé, hvor eleverne kan arbejde med grundfag og de frisørfaglige fag. Der er forskellige lærerkvalifikationer tilstede, hvilket fremgår af skemaet til studiecafeen. Udgangspunktet er, at studiecafeen er med til at underbygge det individuelle læringsforløb for den enkelte elev. Det overordnede formål med studiecaféen er: Tilbyde kurser/kursusbaseret undervisning Supplerende undervisning Ekstraopgaver indenfor fag Lektiehjælp Studiecafeen medtænkes aktivt i de forskellige undervisningsforløb, således eleven altid kan få yderligere støtte og supplerende undervisning i skoleforløbet. Hjemmearbejde På alle skoleperioder indgår der hjemmearbejde, hvor eleverne dels gør praktikarbejdet færdigt ved at beskrive vurderinger og konklusioner til praktikarbejdet mv. Dels løse teoretiske opgaver som hjemmearbejde i forbindelse med grundfagene eller forberedelse til næste emne/tema. Ekskursioner, studierejser m.v.: Læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem en konfrontation med produkter (serviceydelser) og/eller produktionsformer (arbejdsmønstre), som ikke indgår i det normale skolemiljø, eller med personer uden for skolemiljøet, som er udøvere af arbejdsfunktioner, som er væsentlige for en ansat eller en selvstændigt arbejdende frisør. Elevers indflydelse på undervisningen søger skolen at imødekomme således, at eleven har mulighed for at vælge blandt flere læringsformer, der fører mod samme faglige mål. Endvidere tilstræbes, at tilbudte læringsformer kan tilpasses en elev med særlige forudsætninger, hvad enten det er manglende forudsætninger eller forudsætninger ud over det sædvanlige. Se nærmere i de enkelte læringsaktiviteter på og i Elevplan. Time-/fagfordelingsoversigt: Fagplan Frisør Grundf. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Grundfag lek Førstehjælp og brand 15 x Ergonomi 30 x Læring kommu. Og samarb. 30 x Psykologi Arbejdsmiljø 30 x Matrialeforståelse 30 x Produktudv, produktion,ser. 60 x Dansk F 60 x Engelsk F Erhvervsøkonomi F

24 Uddannelse: Frisør Side: 24 af 36 Stil, form, farve 45 x Design E 60 x Områdefag Frisør x Service og hygiejne i frisør 30 x Faglig teori 1 30 x Faglig kemi 60 x IT-frisør Dameklippeteknik Dame frisuredesign Herreklippeteknik 74, Herre frisuredesign Jernondulation 13,6 10 Kemisk behandling/farve 20, Kemisk behandling/perm 20, Teori Specialefag Langthårsfrisering Coloration Strukturbehandling Valgfag Valgfrie specialefag Brudefrisure/aftenfrisure 34 Ekstension/afrohår 34 EU- frisøruddannelsen 34 Fremstilling af forskel.mond. 34 Fremstilling af paryk 1 34 Fremstilling af paryk 2 34 Frisering og påsæt. af modur 34 Langthårsfrisering 34 Make-up Art 170 Make-up film/tv 34 Make-up teater 34 Manicure 34 Manicure med negleteknologi 34 Sminkør/maskør 170 Stilhistorie 34 Stylist Stylist Tilklipning af paryk og toupe 34 Trend, damemode 34 Trend, herremode 34 Trend herre/damemode 34 Typebestemt make-up aften 34

25 Uddannelse: Frisør Side: 25 af 36 Typebestemt make-up/konku. friser. 68 Udbuddet af de valgfrie specialefag: Eleven og mesteren skal i samarbejde med skolen vælge 7 ugers valgfrie specialefag, og der kan vælges 4 uger ekstra. Valgfrie specialefag som gennemføres på Uger Odense Tekniske Skole 1 Brudefrisure/aftenfrisure 1 2 Frisering og påsætning af mondurer 1 3 Langt hår 1 4 Trend, damemode 1 5 Trend, herremode 1 6 Trend, herre/damemode 1 7 Typebestemt make-up aften 1 8 Typebestemt make-up/konkurrencefrisering 2 9 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 1 10 Grøn Frisør/Trend, damemode 1 11 Grøn Frisør/Trend, herremode 1 Valgfrie specialefag som gennemføres på andre skoler 12 Tilklipning af paryk og toupé 1 13 Ekstension/afrohår 1 14 Make-up art 5 15 Stylist Stylist Manicure med negleteknologi 1 18 Fremstilling af paryk Fremstilling af paryk Make-up teater 2 21 Sminkør/maskør 5 22 Fremstilling af forskellige mondurer 1 23 Faglig teori inden for de grønne produkter 1 24 EU-frisøruddannelsen 1 25 Make-up film/tv 1 26 Manicure 1 27 Stilhistorie 1 Samarbejdsaftaler: Skolen har en samarbejdsaftale med CHP West for de valgfrie specialefag, som afdelingen ikke selv udbyder. Valgfagsudbud: Valgfag udbydes som kursus i hvert hovedforløb (se time-fagfordelingsoversigt). Valgfaget aftales i dialog mellem eleven og lærerteamet, når eleven påbegynder hovedforløbet (Frisør H1), men justeres løbende efter behov. Skolen vil altid sikre, at udbuddet passer sammen med målet for elevens uddannelse, som angives i uddannelsesplanen. Det vil således være muligt,

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør (Afløb)

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør (Afløb) Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør (Afløb) Uddannelse: Frisør Side: 2 af 34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Serviceassistent Uddannelse: Serviceassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent Uddannelse: HTA Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan... 4 Uddannelse... 4 Skoleperiodernes

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Stenhugger Afstigningsmulighed som stenindustriarbejder Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation LBK nr. 183 af

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet anlægsstruktør og bygningstruktør Med afstigningsmulighed som kloakrørlægger Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering EUD - leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på www.uvm.dk Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Hovedforløbet VVS-energiuddannelsen VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere