D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30"

Transkript

1 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra møde den 22. marts 2012 og 8. maj 2012 Bilag nr /. Vedlagt: Referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts Referat fra mødet den 8. maj udsendes senere. Indstilling Bestyrelsen godkender referaterne som underskrives. ORIENTERING: 3. Orientering om social- og sundhedsskolens frivillige mentorordning v/mette Møller og Mette Bogh Ud over skolens professionelle mentorer, har skolen i nogle år haft en frivillig mentorordning, hvor frivillige udefra stiller sig til rådighed for støtte til elever. Der kan være tale om elever, der har brug for en erfaren person at tale med om personlige eller sproglige problemer eller som måske har brug for støtte/hjælp til at forstå det danske samfund eller andet, der har med uddannelsen at gøre. Målet med den frivillige mentorordning er at støtte eleven, så denne bedre bliver i stand til at gennemføre uddannelsen. De frivillige mentorer er ulønnede. Elev og frivillig mentor aftaler selv tid og sted for møderne, skolen stiller lokale o.a. til rådighed, hvis de ønsker det. Skolens kontaktpersoner for de frivillige mentorer er underviserne Mette Møller og Mette Bogh, som på bestyrelsesmødet nærmere vil fortælle om den frivillige mentorordning. Orienteringen om den frivillige mentorordning tages til efterretning. GODKENDELSE: 4. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks Skolen har revideret sin regnskabsinstruks. Ifølge vedtægternes 17 stk. 3 skal bestyrelsen godkende regnskabsinstruksen. Bilag nr og nr /. Vedlagt: 1

2 Revideret regnskabsinstruks for Århus Social- og Sundhedsskole (Bilag nr ) og Bilag til regnskabsinstruks (Bilag nr ). Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen, som underskrives. ORIENTERINGER: LUKKET PUNKT: 5. Orientering om status for forhandlingerne om skolens fremtidige lokalisering 6. Regnskabsresultat for 1. kvartal 2012 til fremlæggelse v/morten Guldmann Olsen Der er realiseret et overskud på kr. 4,0 mio., hvilket er kr. 1,6 mio. over budget. På indtægtssiden er der realiseret en omsætning på kr. 28,0 mio., hvilket er kr. 2,2 mio. over budget. Den positive afvigelse er sammensat af et lavere frafald på de ordinære uddannelser samt en stor partnerafregning i projektenheden. På de ordinære uddannelser er der realiseret en større fastholdelse end forventet, hvilket har resulteret i taxameterindtægter, der er kr. 1,2 mio. over budget. Afvigelsen er størst på grundforløbene og den pædagogiske assistentuddannelse, hvor budgetafvigelserne er hhv. kr. 0,5 mio. og kr. 0,4 mio. I projektenheden har der været en ekstraordinær stor partnerafregning på kr. 1,0 mio. Skolen modtager, som projektansvarlig, EU-midler til projektet, hvilket giver positiv påvirkning af indtægtssiden. Samtidig skal skolen betale udgifter til partnerne i projektet, hvilket giver negativ påvirkning af omkostningssiden. Denne partnerafregning var budgetteret senere på året. Omkostningerne til løn er realiseret til kr. 16,0 mio., hvilket er kr. 0,2 mio. under budget. I forhold til samme periode sidste år er der tale om et markant fald i omkostningerne til løn, hvilket først og fremmest skyldes, at der i 2011 var en stigning i overtiden i løbet af første kvartal. Dette er ikke tilfældet i år. På omkostningssiden er driftsomkostningerne realiseret kr. 1,0 mio. over budget, men som nævnt ovenfor skyldes dette en periodeforskydning af en partnerafregning. Omkostningerne til undervisningsmidler bøger mv. er realiseret kr. 0,2 mio. under budget, mens de øvrige omkostningsposter følger budgettet. Bilag nr /. Vedlagt: Oversigt over resultat for 1. kvartal Orienteringen om regnskabsresultat 2012 tages til efterretning 2

3 7. Fremlæggelse af nøgletal for social- og sundhedsskolerne for regnskabsåret Skolen har fra SOSU-Lederforeningen modtaget sammenskrivning af nøgletal for social- og sundhedsskolerne, som de fremgår af skolernes årsrapporter. I forhold til Århus Social- og Sundhedsskole skal følgende bemærkes: Århus Social- og Sundhedsskole er den 6. største skole målt på omsætning. Årets resultat - 2,6 % af omsætningen - ligger på det niveau, som Ministeriet for Børn og Unge sædvanligvis anbefaler. Skolens omkostningsstruktur er sammenlignet med øvrige skoler kendetegnet af at have de højeste omkostninger pr. 100 årselever til undervisningens gennemførelse, mens vi ligger ca under gennemsnittet i forhold til omkostninger til ledelse og administration pr. 100 årselever. Skolen har forholdsvis høje omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud, herunder er bl.a. konteret omkostninger til eksternt finansierede projekter Bilag nr /. Vedlagt: Nøgletal for social- og sundhedsskolerne i regnskabsåret Orientering om nøgletal for social- og sundhedsskolerne tages til efterretning 8. Orientering om strategiarbejdet På baggrund af strategidagen for alle medarbejdere i slutningen af marts, er der dannet 25 arbejdsgrupper om konkrete temaer og områder. Alle medarbejdere er inviteret til at bidrage med konkrete forslag til handlinger på temaerne. Foreløbigt har ca. 40 medarbejdere meldt sig til at deltage i arbejdet og 20 arbejdsgrupper bliver oprettet. Produktet af arbejdsgruppernes anstrengelser bliver fremlagt for alle medarbejdere på en workshop den 12. juni kl ca. 16. Bestyrelsen er naturligvis velkomne til at deltage i workshop-en. Bilag nr /. Vedlagt: Ledestjerner, som var udgangspunkt for arbejdet på strategidagen for medarbejdere den Bilag nr /. Vedlagt: Invitation til arbejdsgrupper. Orienteringen om strategiarbejdet tages til efterretning 9. Formandens beretning 10. Skolelederens beretning a) Status for til- og afgang af personale i perioden 1. marts 2012 til 24. maj

4 Periode Tilgang Afgang 1. marts maj december februar ,84 1) 3,38 2,33 Note 1) 1 årsværk fra Afdelingen for Pædagogisk Assistentuddannelse 0,84 årsværk pædagogisk IT og SOSU-media (tidsbegrænset løntilskud AC) 1 årsværk fra projekt- og internationalt team (tidsbegrænset. løntilskud AC) Orienteringen om status vedr. til- og afgang af personale tages til efterretning. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 22. marts 2012 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Maj 2012 Optaget: 139 Forventet: 157 Antal ansøgere: 201* * På social- og sundhedshjælperuddannelsen har 43 trukket deres ansøgning, mens 15 er overført til senere optag/grundforløbet efter aftale med uddannelsesvejlederne, 3 ansøgninger er i færd med at blive behandlet, og 1 ansøger har fået afslag. Orienteringen om optagne elever siden sidste bestyrelsesmøde tages til efterretning. c) Status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn Som oplyst på bestyrelsesmødet den 22. marts har Arbejdstilsynet i februar været på skolen til risikobaseret tilsyn, senere har der været opfølgning på tilsynet i form af drøftelser med medarbejdere og ledere. Bilag nr c).1../. Vedlagt. Status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn. Orienteringen om status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn tages til efterretning. d) Information om skolens kriseberedskabsplan På baggrund af, at Undervisningsministeriet har opfordret alle uddannelsesinstitutioner til at drøfte og udforme et konkret kriseberedskab, har skolen udformet en kriseberedskabsplan. Falck har ved gennemgang af skolens beredskaber fundet den tilfredsstillende. Bilag nr d).1./. Vedlagt: Skolens kriseberedskabsplan. 4

5 Orienteringen om skolens kriseberedskabsplan tages til efterretning. e) Revision af social- og sundhedsuddannelsen Af dagsorden til bestyrelsesmødet den 22. marts fremgik, at ny bekendtgørelse/uddannelse for social- og sundhedsuddannelsen forventes at træde i kraft pr , en revision, der ligeledes vil have konsekvenser på grundforløbet. Efterfølgende er det oplyst, at ikrafttrædelse sandsynligvis tidligst vil være den Bestyrelsen vil blive orienteret, når vi har yderligere oplysninger. Orienteringen om revision af social- og sundhedsuddannelsen tages til efterretning. 11. Ansvarsforsikring for bestyrelsen. På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det aftalt, at bestyrelsen ønsker at tegne en ansvarsforsikring, bl.a. da oplysninger fra Aarhus Tech tydede på, at det kan gøres for en overkommelig pris. Det har ikke vist sig muligt blot at overtage betingelserne fra Aarhus Tech, da der skal foretages en vurdering af den enkelte skole. Der arbejdes på et tilbud og kontakt med en mægler. Orienteringen om ansvarsforsikring for bestyrelsen tages til efterretning. 12. Eventuelt 5

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsesprotokol for:

Bestyrelsesprotokol for: Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 20. december 2012 31. møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social- og Sundhedsskole Dokument: Foreløbigt

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere