Et historisk tilbageblik og en skitse til en løsning: Almennyttigt i gennemsnit pr år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk tilbageblik og en skitse til en løsning: Almennyttigt i gennemsnit pr år"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 38 Offentligt Stabiliser boligbyggeriet og samfundsøkonomien. Afskaf boligmangelen og hjemløsheden. Problembeskrivelse og løsningsforslag De kommunale grundkapital-indskudslån, det savnede almennyttige boligbyggeri, - og et løsningsforslag! I 6-erne og 7-erne sikrede byggeriet høj beskæftigelse og boliger til alle, med typehuse og montagebyggeri. Vi byggede os fri af arbejdsløshed og boligmangel. Husvilde blev fortid, og hjemløse var et ukendt begreb. Efter oliekriserne med høj inflation og ekstreme renter fik vi faldende byggeri og stigende ledighed, samt voksende boligmangel. Hjemløshed anses nu for normalt, og vi oplever perioder med vildt stigende priser på ejerboliger, til skade for samfundet. Et historisk tilbageblik og en skitse til en løsning: Perioder Boliger opført i gennemsnit pr år Almennyttigt i gennemsnit pr år Almene af alle % Kommunal grundkapital , %, 1973 Bygge-rekord ,2 %, ,8 % 5 %, 6 %, 4 % ,6 % 4 %, 7 %, 14 % ,1 % 7 %, 14 %, 1 % Boblen ,1 % 7 %, 14 % ,4 % 14 %, 7 %, 1 % Behov prognose Det samlede boligbyggeri BYGV5B Ejer Private bygherre Offentlig myndighed Almennyttige boliger pr år

2 Krav om kommunalt grundkapitalindskud bremser det almennyttige boligbyggeri Almennyttige boliger pr år. Krav om kommunale Grundkapital-indskuds-lån, % af byggepris,15,14,13,12,11,1,9,8,7,6,5,4,3,2, Tabellen og graferne viser hvordan vi har bygget og løst boligproblemerne i 97 år. Hele nye boliger i 1973, men kun 1.83 almene boliger i snit de seneste 5 år. Det normale boligbyggeri er omkring 21. boliger årligt. Ministeriets prognose fra 26 anslår et behov for 6. almene boliger årligt. Det har vi ikke været i nærheden af i ca. 25 år. - Det er katastrofalt for såvel de boligløse, hjemløse og studerende, som for byggefagene. En af graferne viser hvordan det alment-nyttige, byggeri bremses, og næsten standses, af kravet om kommunale tilskud, kaldet grundkapital-indskud. Når der samtidige kræves besparelser i kommunerne går byggeriet af almene boliger praktisk taget i stå. Statens gæld Nedskæringerne i Nyrups SR regering kan forklares af statsgælden, som siden de 2 oliekriser i 7- erne var på katastrofekurs. Københavns kommune havde et tilsvarende problem. Den rentebærende gæld skulle ned; men det blev ikke forklaret særlig godt for folket. Konsekvenserne var, at fattigfirserne fortsatte i 9-erne, med flere nedskæringer: Kommunerne skulle betale 14 % af det almene nybyggeri. De kommunale udlignings- & refusionsordninger slog ikke til. Baneplanudvalgets forslag til bedre baner blev tilsvarende skrottet. Efterlønnen blev anfægtet. Staten måtte dække tab på KomBus, samt milliardtabet på salg af Københavns kommunes 19. lejeboliger. SR fik gælden vendt efter, men boligbyggeriet gik i stå, og de tabte valget i 21. 7,% 65,% 6,% 55,% 5,% 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Statens nettogæld i % af BNP statsgæld % af BNP gammel opgørelsesmetode statsgæld % af BNP til 213 statsgæld % af BNP gammel fra 214 statsgæld % af BNP fra Københavns økonomi var desperat

3 Københavns kommunes gæld Tallene er i tusinder. Den samlede gæld tangerede 2 millarder i Underfinansieringen oversteg 12 millarder i Udarbejdet p.g.a. kommunens beretninger og regnskaber + Kbh.Statistisk årbog + dst.dk langfristet gæld fremmedkapital i alt "balancekonto" i status = underfinansiering / / København havde en sund økonomi med overskud frem til oliekrisen i 1973/74, men fik stigende underskud, gæld og rentebyrder fra 1975, på grund af stigende arbejdsløshed, stigende sociale udgifter, og faldende skatteindtægter, samt den høje amerikanske rente. Opretningen af Københavns økonomi i 9-erne betød salg af store værdier: De 19. kommunale lejligheder, kraftværkerne, elforsyningen, Tivoli, samt meget andet, og salget fortsætter. Gælden skulle betales og underskuddet stoppes. Statens hjælp var begrænset. Der måtte skæres i udgifterne: BR vedtog stop for byggeri af små boliger, og for byggeri af almene boliger. Der måtte kun bygges ejer- & andelsboliger til gode skatteydere. Misforstået og misbrugt analyse Københavnske socialchefer lavede en Cost-Benefit-Analyse i, der sammenlignede Mjølnerparken med Midtermolen. Den anbefalede mere støtte til mursten frem for mennesker, for at sikre en blandet beboersammensætning og bedre kommunal økonomi. En større støtte til det almene nybyggeri ville kunne sænke huslejen, og gøre boligerne tiltrækkende for gode skatteydere. Derimod medfører en lav støtte til byggeriet, en høj husleje, så de gode skatteydere flytter og kun de på overførsel og boligsikring bliver boende, hvilket ødelægger kommunens økonomi og den sociale balance i bebyggelsen. Forslagets hensigt var at fremme en god blandet beboersammensætning og en god økonomi i kommunen i stedet for at fremme koncentrationen af bistandsmodtagere. De ønskede lovændringer, blev ikke indført, og i stedet blev det almene byggeri i København stoppet i 1 år, mens byens vise fædre ensidigt satsede på ejer og andelsboliger. Dermed blev den sociale opdeling, ghettoiseringen, forværret med stadig flere socialt anviste overførselsmodtagere i de alt for få almene boliger, mens de høje indkomster satsede på skattefradrag og skattefrie kapitalgevinster i ejerboligerne. Boligsocial syndebuk Ildsjælen Jesper Nygaard introducerede det boligsociale begreb i, fordi der var problemer med mange langtidsledige hjemmegående, og deres børn.

4 Regeringens Byudvalg blev nedsat, hvorefter regeringen, nogle kommuner, samt LBF Landsbyggefonden delte udgifterne til et lille plaster på såret. Arbejdsløsheden, som følge af teknologiske spring til digitalisering og globalisering med containere og produktion i andre verdensdele, samt de store problemer med flygtningenes anderledes kultur og krigstraumer blev, indlysende, ikke løst. Med Anders Fogh i spidsen af nullerne, blev de sunde, præmierede & velplanlagte almene boliger ikke bare symptomer på sygdom i samfundet, men blev beskyldt for at være årsagen! De sociale problemer var pludselig ikke et arbejdsløsheds- & integrationsproblem. Man påstod frejdigt, at de skyldtes fejl ved de almene boliger, som skulle rives ned eller sælges. Arbejdsløse beboere og utilpassede balladebørn blev gjort til den almene boligsektors eget ansvar og egen skyld. Når gode boliger gøres til syndebuk for sociale problemer, der klart udspringer af arbejdsløshed og lediggang pga. globalisering, samt den svigtende integrationsindsats over for flygtninge og indvandrede, må det forklares med uvidenhed og en ideologisk hetz, som afledte opmærksomheden fra regeringens flugt fra ansvaret. Uanset ejerform kan beboernes arbejdsløshed, lediggang og sociale problemer aldrig være udlejernes eller kreditforeningernes skyld. Mangelsymptomer I de perioder hvor, der har været tilstrækkelig med lønarbejde og almene boliger, har der hverken været hjemløse eller sociale ghettoer. Når store dele af lønmodtagerne uanset uddannelse og erhvervserfaring rammes af arbejdsløshed, pga. globalisering og teknologiske spring, der overflødiggør velfungerende menneskers arbejde, så må de ramte søge billigere boliger, og efterfølgende vil deres boligområder statistisk være økonomisk belastede, og blive kaldt ghettoer ; men det er hverken boligernes fejl eller skyld. Når kommuner nedlægger gamle små boliger for studerende og pensionister uden at bygge nyt til kompensation for det, der fjernes, så opstår der boligmangel. Når der er indvandring fra andre dele af Danmark og andre dele af verden til enkelte store byer, uden at der bygges ekstra boliger, så opstår der boligmangel. Når der er mangel på almene boliger vil den kommunale boliganvisning uvægerlig sætte tunge socialt anviste ind i de almene boliger, mens de velfungerende med kreditværdighed selv søger andre boliger, til stigende priser, og de svageste ender på gaden, som husvilde og hjemløse. Hvis vi vil afskaffe hjemløshed og sikre velfungerende boligområder, som forudsætter gode og velfungerende beboerdemokratier, der kan sikre en sund bygningsdrift, så skal der på en og samme tid være bygget almene boliger nok til både velfungerende og dårligt fungerende. Blandede ejerformer giver ikke blandede borgere. Blandede ejerformer giver nok bredere grundlag for butikkerne og skolernes elev-sammensætning, men de voksne beboere i de forskellige ejerformer omgås ikke med hinanden, uanset om der er fælles arealer til fælles ophold med fælles ansvar. De mange små ejendomme bliver til enklaver for henholdsvis ejere, andelshavere, private lejere og almene ghettoer uden samkvem eller samarbejde mellem beboerne. Ønsket om blandede beboere af hensyn til den sociale forståelse, integration, og bebyggelsernes demokratiske ledelse, fremmes ikke af de blandede ejerformer, men formentlig af reglerne om fleksibel anvisning til almene boliger, hvis der bygges tilstrækkeligt mange almene boliger, samt en kommunal indsat med kultur og fritidsaktiviteter.

5 De sociale ghettoer opløses kun med en væsentlig større andel almennyttige boliger, så skattebetalere og ydelses-modtagere kan bo side om side. Det forudsætter et langt større almennyttigt boligbyggeri, og det forudsætter nok også lavere start-huslejer i nybyggeriet. Boligmangel betyder tab. Arbejdsløse bygningshåndværkere koster store udgifter til understøttelse samt manglende skatteindtægter for staten, og giver ingen nye boliger. Herberger for husvilde og hjemløse, har gennemsnitlige priser for helårspladser på over 4. kr. Krisecentre koster gennemsnitlig over 5. kr. Det vejede gennemsnit for disse overnatningsmuligheder er dog kun 389. kr. for et helt år. Omkostningerne bør sammenholdes med de kommunale grundkapital-indskud til kollegier og familieboliger omkring kr. Herberger og krisecentre kan ikke undværes, men det er en dårlig forretning for kommunerne at betale for senge på herberger i stedet for at bygge almene boliger, når en plads på et herberg koster flere gange så meget pr. år, som det kommunale indskud i nyt alment byggeri Kommunernes betaling for borgeres helårsophold på 19 krisecentre & 11 herberger jfr Socialstyrelsens Tilbudsportal dec Krisecentre 11 Herberger Kvartiler og gennemsnit Boligmangelen i København I København mistede de fattige, studerende og pensionister fra til gamle og billige boliger under 6 m2, og i 9-erne solgte kommune 19. husvilde-boliger til andelsboliger, som er utilgængelige for de tidligere målgrupper. Der blev ikke bygget erstatninger for det tabte. København skylder altså de mindrebemidlede, kontanthjælpsmodtagere og studerende mindst 44. boliger! Mængden af husvilde, som kun har det ene problem, at de ikke kan finde en bolig, de kan betale, er derfor stærkt stigende. Kommunal grundkapital som automatisk regulering. Dansk Byggeri har peget på at det almene byggeri er langt under prognosen i VK-regeringens store rapport fra 26 Den almene boligsektors fremtid (side 249 midt for) som anslår et årligt behov fra 25 til 23 på 3. ældreboliger, 2.7 familieboliger og 3 ungdomsboliger, i alt 6. årligt. I de 1 år, , er der kun bygget almene boliger. Det er under prognosen.

6 Dansk Byggeri har derfor foreslået lavere kommunale grundkapital-indskud, så kommunerne kan få råd til nybyggeri uden at skulle gribe for dybt i de tomme lommer Fuldført Under opførelse Lineær (Fuldført) Lineær (Under opførelse) Årligt Boligbyggeri - Bygv Grafen viser at boligbyggeriet svinger uhyggeligt fra optur til nedtur. Uanset at gennemsnittet siden er 2.7 nye boliger årligt, så var der i kun bolig under opførelse, mens der under boblen i 26 var 42.7 under opførelse. De store sving mellem vilde inflations-skabende lønstigninger og fortjenester ved opgang og belastende arbejdsløshed og konkurser ved nedtur skader samfundet. Ud fra alle de beskrevne omkostninger og sociale problemer, der opstår af boligmangelen, bør der laves mere automatiske reguleringsmekanismer for det almene boligbyggeri fx via regler for de kommunale grundkapital-indskud. Det bør være gratis for kommuner, uden ledige almene boliger, at bygge alment når beskæftigelsen i byggeriet er lav. Det bør derimod være dyrt at bygge, når byggeriet boomer, og overopheder byggebranchen, især hvis der er ledige almene boliger i kommunen. Der er behov for en automatisk regulering af byggeaktiviteten. Skitseforslag til tabel for variable kommunale grundkapital-indskudslån: Det samlede boligbyggeri årligt: Almennyttig tomgang i den enkelte kommune: -1 promille % 5 % 1 % 15 % 1-5 promille 5 % 1 % 15 % 2 % 5 promille 1 % 15 % 2 % 25 % Teoretisk forklaring: Byggeriet har gennem de seneste 97 år svinget omkring et gennemsnit på boliger årligt. Dermed er lidt over 2. nye boliger årligt det normale. I 25 år har byggeriet været over 25. boliger årligt og kun 8 år har været under 15.. Hvis vi antager at mere end 25. kan give ophedning og lønpres, og mindre end 15. medfører arbejdsløshed og boligmangel, så bør det være dyrt for kommunerne at bygge alment ved et samlet byggeri over 25., og til gengæld være billigt at bygge alment når, der er lediggang og mulighed for at bygge til rimelige priser. Byggeaktiviteten opgøres af Danmarks Statistik mindst en gang i kvartalet, og modellen er baseret på BYGV5B og BYGV3. Tomgang opgøres hver måned af LBF på baggrund at indberetninger fra samtlige boligselskaber.

7 Modellen vil dermed kvartalsvis kunne fastlægge de kommunale grundkapital-krav uden behov for politiske studehandler. Det bør være billigere for kommunerne at bygge, hvis der er fuldt udlejet og dermed praktisk taget ingen tomgang. Om laveste grænse skal være helt nede ved nul eller,5 eller 1, promille kan diskuteres. Derimod må det være rimeligt at kommunerne skal betale, hvis de insisterer på at bygge trods en tomgang over 5 promille. Modellen kunne under den seneste bolig-boble have medført et krav om grundkapital på %, som er over de daværende 14 %, og dermed have været en bedre dæmper på byggeaktiviteten. Til gengæld vil modellen i tider med lav byggeaktivitet gøre det ekstra billigt at dække behovet for boliger i kommuner uden tomgang. I perioder med et normalt boligbyggeri over 2. boliger årligt vil modellen give større grundkapital-indskuds-betalinger fra kommunerne til staten og LBF, end nu, og kun når byggeriet er lavt vil betalingen blive lavere. Lars Vestergaard, September 215

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 33 76 20 00, Fax 33 76 20 01, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 33 76 20 00, Fax 33 76 20 01, www.bl.dk, email bl@bl.dk Boliger og velfærd Boligselskabernes Landsforenings kommentarer til Velfærdskommissionens forslag på det boligpolitiske område med særligt henblik på den almene sektor og det boligsociale arbejde Studiestræde

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Aarhus en mangfoldig by

Aarhus en mangfoldig by Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/15 09.36 Foto: Simon

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Økonomisk analyse Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Indhold 1. EJER/LEJER BALANCEN, BEREGNINGER FRA AER... 2 2. VISMÆNDENE ANALYSERER BALANCEN PÅ BOLIGMARKEDET, MAJ 2001... 3

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Privat udlejning Udlejer i Køge rettede ind En lejer i Køge fik nedsat lejen af huslejenævnet og medhold i, at han ikke skulle efterbetale

Læs mere

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer.

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer. TALE Grundlag for departementchef Michael Dithmers indlæg om "Den boligpolitiske udvikling" på Center for boligforsknings årsmøde 8. april 2002. BY og BYG Hørsholm. Tak for invitationen. Jeg er glad for

Læs mere

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Indsatser i udsatte boligområder

Indsatser i udsatte boligområder 13:01 Indsatser i udsatte boligområder Hvad virker, hvorfor og hvordan? Gunvor Christensen 13:01 Indsatser i udsatte boligområder. Hvad virker, hvorfor og hvordan? Gunvor Christensen Indsatser i udsatte

Læs mere

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER BY, BOLIG OG EJENDOM A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 DATO 5.2.2015 UDREDNING OM BLANDEDE EJERFORMER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Arbejdsnotat udarbejdet af SBI (Claus Bech- Danielsen,

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Signe Thora Larsen Hans Hannibal Rasmussen Plan, By og Proces, ENSPAC Roskilde Universitet Vejleder - Thomas Skou Grindsted Efterår 2013

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger

Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Himmerland Andelsboligforening Samfundsøkonomiske konsekvenser af almene ungdomsboliger Analyse Juni 2010 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering. En retfærdig boligpolitik

Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering. En retfærdig boligpolitik Debatoplæg om den almene sektors fonde og finansiering En retfærdig boligpolitik Forord Eksistensen af fonde i den almene sektor er en nødvendighed. Uden fondene ville vi ikke have mulighed for at løse

Læs mere

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2005 Vi lejere TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE www. lejerneslo.dk LEDER Af Klaus

Læs mere