UDENLANDSKE ERFARINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENLANDSKE ERFARINGER"

Transkript

1 UDENLANDSKE ERFARINGER Hans Thor Andersen, Ph.D. Lektor Geografisk Institut Indledning projektets baggrund Henvendelse fra BL om at analysere udenlandske erfaringer. Fonden Realdania har finansieret projektet tre udenlandske eksempler England (ej UK) - mest omtalte, mest ekstreme salg, Sverige, ligner DK, men K-ejede boliger NL: selvst selskaber som DK Komplekse sammenhænge: Boligpolitikken indgår som vigtigt element i velfærds- og socialpolitikken. Dvs tingene er vævet tæt sammen og piller man ét sted sker der noget et andet sted Derfor forsigtighed med drastiske konklusioner og overførsel af udenlandske erfaringer.

2 ENGLAND 1960erne og 1970erne: lavvækst, stor ledighed, voksende sociale og økonomiske problemer Britisk finanskrise medfører nedskæring i offentlige budgetter - det rammer de offentligt ejede boliger: Resultatet var stigende misligholdelse. Det engelske boligmarked 1981: 58 % ejerboliger, 11 % privat udlejning, 2 % housing associations (omtrent som danske boligselskaber 28 % council housing (kommunalt ejede boliger). De to sidste udgør Registrated Social Landlords (RSL) - non-profit housing companies. Council housing terraced housing (34 %) 1981: flats or maisonettes (33 %) semi-detached houses (30 %) 1979: Thatcher - et ideologisk opgør mistillid til kommunerne - handlefrihed beskæres til fordel for central government privatisering: kommunerne kan ikke administrere boliger opgør med den offentlige sektor - mål: a home owning democracy løsning opfattes som en privatisering af den sociale boligsektor og dannelse af privatejede selskaber med sociale forpligtelser (Housing associations) Hovedelement i politikken var Right to Buy act 1980 [tabel] 1980: 5,2 mill council housing dwellings (af ca 18 mill)

3 2000: 2,9 mill council housing dwellings (af ca 21 mill) - ca 1,6 mill council houses er RtB-solgte RtB er ikke blevet suspenderet ved New Labours sejr 1997; det er en populær ordning! 2 fotos af typiske London-boligejendomme (Islington, september 2002), der er blevet købt af hidtidige lejere Resultaterne nybyggeriet er gået stærkt tilbage [Figur 1] council housing omdannes til housing associations [Figur 2] de atraktive, største og bedst lokaliserede boliger (især i Sydengland), oftest nyere rækkehuse er blevet solgt lejere, der har købt opnår generelt en betydelig kapitalgevinst - det gælder især pt hvor UK er præget af økonomisk vækst og stærkt stigende boligpriser generelt husstande med højere indkomster, der køber egen bolig gennem RtB forstærket residualisering af ikke-solgte boliger i kraft af den bolig-sociale opgave [Figur 3] stigende behov for individuel boligstøtte i Storbritannien [figur 4] residualiseringen forstærker den sociale segregation

4 SVERIGE markedstilpasning o 1970: bruksvärdesystemet for at nærme sig markedshusleje og minimere huslejespænd (pointsætning på baggrund af objektive kriterier kan øge/ mindske husleje) almennyttan er markedsbestemmende for hele lejesektoren sidst i 1980erne og til midten af 1990erne stor turbulens på boligmarkedet pga. statens finansielle problemer + ideologi [tabel 3!] Kommunale boligselskaber mister særstatus o 1990 og skal konkurrere på lige fod med andre udlejere: Ingen støtte til nyopførelser Ingen driftsstøtte, dvs generel sikring af lav husleje i de almene boliger huslejeniveauet er steget pga skattereformen i 1990ernes start [FIG 5] Konsekvens: kommunale selskaber er ikke specielt interesserede i boligsociale opgave kommunerne har tilsvarende ikke længere interesse i selskaberne, hvorfor en del frasælges - helt eller delvist. I Stockholm også konvertering til bostadsrätter (72% af alle konverteringer i Sverige sker i Stockholm) ledige boliger i dele af Sverige nedrives (1999: 3600, 2000: 4500) Stockholms kommune begynder salg (ialt 15000)- store gevinster gennem konverteringer : - typisk fra til kr/m² [tabel 4] Stockholm Stad opretter AB Stockholm Rådhus som koncernbolag og kanaliserer lejeindtægter over i underskudsgivende selskaber som fx Globen og Sotckholms Stadsteatern

5 Fra almennyttig bolig til bostadsrätt En familie overtog 1994 en lejlighed på Södermalm, efteråret 2000 købtes boligen som bostadsrätt for 1,2 mill kr. 5 måneder senere solgtes den via ejendomsmægler for 3,9 mill. (Dagens Nyheter ) Et eksempel på konverteringsgenvinsten i Stockholm pga de særlige markedsforhold og reguleringer. samlet set: hovedparten af alle salg sker i de centrale bydele (innerstaden) [tabel 5] almene boliger udgør en mindre del af boligmarkedet pga salg og nedrivning den almene sektor residualiseres, dvs beboerne i den almene sektor udgør i stigende omfang samfundets dårligst stillede administrationen professionaliseres, det sociale engagement nedprioriteres (nogle kommuner tjener direkte penge på deres boligselskaber) salgene sker kun i de i forvejen mest attraktive bydele [2 fotos fra Södermalm, dvs det centrale Stockholm]

6 NEDERLANDENE socialt boligbyggeri 23 % 41 % 36 % privat udlejning 47 % 14 % 12 % ejerboliger 30 % 45 % 52 % Social Housing act 1901, boliger for de socialt svageste tæt samarbejde mellem stat, kommune og boligselskaber i alt 6,5 mill boliger Sociale boliger støttedes gennem generelle (billiggørelse af byggeri) og individuelle tilskud (boligsikring for visse grupper) Rapport 1989: Housing in the 1990s anbefaler at staten trækker sig gradvist ud af boligmarkedet og at ansvaret for boligpolitikken overlades til kommuner og boligselskaber subsidier til social boliger aftrappes og afskaffes fra 1995: Boligselskaber skal bruge egne reserver/ låne på kapitalmarkedet den boligsociale opgave varetages via individuel huslejestøtte 0-aftalen 1993: Staten eftergiver de statslige lån og selskaberne mister tilskud - de skal klare sig på markedsvilkår [figur 6] et særligt forhold i Nederlandene: huslejen i sociale boliger reguleres årligt af parlamentet!

7 Effekt af disse aftaler er nybyggeri af sociale boliger reduceres fra årligt i starten af 1990erne til i år 2000 (heraf ejerboliger målsætning: modvirke mismatch højindtægtsgrupper, der bor billigt [tabel 6] Resultat: mismatch mindsket = flere lavindkomst husstande i sociale sektor + udflytning af højindkomst-husstande = voksende segregation! Boligministeren: afvikling af ghettoer kræver radikal ændring af boligmassen, dvs ombygning, salg eller nedrivning... men de resterende bliver endnu mere ghettoiserede maj 2000 nyt boligpolitisk memorandum: MENSEN - WENSEN - WONEN (MENNESKER - ØNSKER - BOLIGER) Hovedsigtet: at reducere omfanget af den almene boligsektor via salg og lade boligselskaberne koncentrere sig om de svageste grupper i samfundet. Salg sker som ejerboliger til markedspris, rabat typisk 10 %. Boligselskaber betinger sig forkøbsret. De fleste boliger sælges ved fraflytning. 2002: boliger udbudt til salg, solgt - husleje flerdobles ved salg - oprindelige mål om salg af boliger bliver nu drastisk neddroslet Problem: det er ikke let at sælge almene boliger, lejerne ønsker kun i begrænset omfang (det bliver dyrere), ca en fjerdedel af de udbudte boliger er solgt

8 Konklusion: salg sker primært hvor der er økonomisk incitament, dvs hvor der kan gøres en god handel (Sverige og England, mens interessen er beskeden i NL) det er de velstillede, der køber mindre attraktive boliger, fx større bebyggelser fra 1970erne, er ikke attraktive og sælges ikke - selv når prisen er kunstigt lav salg af almene boliger øger segregationen huslejeniveauet er generelt stigende provenuet bruges oftest på andre formål (S: teater og forlystelser, England: alm budgetbeskæringer) - det giver ikke flere boliger den sociale/ almene boligsektor bygger næsten ikke noget nyt

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Kapitel 13. Udenlandske erfaringer

Kapitel 13. Udenlandske erfaringer Kapitel 13. Udenlandske erfaringer 13.1. Indledning Spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler hænger i en vis udstrækning sammen med, hvordan sektoren og dens midler styres.

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE

BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE 1 INDHOLD Program Side 4 Kort om Birmingham Side 5 Kort om boligpolitik i England Side 6 Birmingham Byråd ved Lisa Trickett, Labour Side 8 Midland

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Århus Kommune Kollegiekontoret i Århus februar 2005 Indhold 1 Indledning...2 2 Boligmarkedet for unge...3 2.1 Beskrivelse af ungdomsboliger udenfor den Fælles Opnotering...5

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Signe Thora Larsen Hans Hannibal Rasmussen Plan, By og Proces, ENSPAC Roskilde Universitet Vejleder - Thomas Skou Grindsted Efterår 2013

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK

ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Økonomiske Midler Til Byggerier I Nuuk VEJLEDER: Vibeke Kragh FORFATTER: Andreas Kold Larsen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere