R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015"

Transkript

1 R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

2 2 Af journalist Carsten Jørgensen Ærgerligt at det glippede med Nørresundby Bank Fra Spar Nord blev der stillet en garanti for, at man ikke i de næste tre år ville kræve afskedigelser i Nørresundby Bank. Nu er konsekvensen at der skal afskediges 50 medarbejdere i de to fusionerede banker. Det betyder tab af finansielle arbejdspladser, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, sagde kredsformand Ole Skov i sin mundtlige beretning på Spar Nord Kreds generalforsamling. Spar Nord Kreds generalforsamling onsdag den 11. marts på Scandic Hotel i Aalborg fandt sted 35 dage efter Spar Nord fremlagde sit 2014-regnskab med det bedste resultat siden finanskrisens start i 2008 (705 millioner kroner før skat). Det kan og skal I være stolte af! Det er jer og jeres kollegers fortjeneste. Giv lige dig selv og alle os andre en ordentlig klapsalve, lød opfordringen fra kredsformand Ole Skov til de 100 fremmødte delegerede, som naturligvis kvitterede. Ole Skov kom derefter ind på den nok mest medieomtalte begivenhed om Spar Nord i det forgangne år; fusionen mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank, hvor det en periode sidst i 2014 tegnede til, at Spar Nord i stedet ville fusionere med Nørresundby Bank. Vi synes, det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at få Nørresundby Banks ledelse og bestyrelse til at se perspektiverne i en fusion med Spar Nord. Tilbuddet om at videreføre Nørresundby Bank helt uændret i mindst tre år synes jeg både var et godt tilbud og en god løsning på det ejerskab på godt 50 procent, Spar Nord har haft i Nørresundby Bank igennem mange år. For Nørresundby Bank er en god og veldrevet bank med meget kompetente og dygtige medarbejdere. Nørresundby Bank har et stærkt brand, og det ville ikke være urealistisk, at Spar Nord, hvis fusionen var blevet mulig, ville videreføre Nørresundby Bank også efter de tre år sagde Ole Skov og fortsatte: Foto: Martin Dam Kristensen

3 3 Fra Spar Nord blev der stillet en garanti for, at man ikke i de næste tre år ville kræve afskedigelser i Nørresundby Bank. Nu er konsekvensen, at der skal afskediges 50 medarbejdere i de to fusionerede banker. Det betyder tab af finansielle arbejdspladser, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og noget vi som faglig organisation skal gøre alt for at forhindre eller reducere. Medarbejdertrivsel på højt niveau Bankens egen måling af det psykiske ar- bejdsmiljø viser, at medarbejdertrivslen er høj, og i Finansforbundets seneste trivselsundersøgelse ligger medlemmer fra Spar Nord Kreds højere end medlemmerne fra de øvrige kredse. Det glæder vi os over, og det gør ledelsen også. Resultaterne fra begge målingerne har været præsenteret og behandlet i bankens Samarbejdsudvalg og i bankens bestyrelse. Vi tror at en af de væsentlige grunde til, at vi skiller os positivt ud, er lokalstrategien, hvor vi er fokuseret på nærmiljøet og tager hånd om hinanden. Derudover er der for os ingen tvivl om, at dialogen og medarbejderinvolveringen gennem Afdelingsudvalgene og tillidsmændenes repræsentation i ledergrupperne har enorm betydning, idet det er fora, hvor det er helt naturligt, at temperaturen blandt medarbejderne bliver målt og vi spørger til, hvordan vi har det, sagde Ole Skov fra talerstolen. Spar Nord Kreds har prioriteret arbejdet med Social Kapital - der handler om begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde meget højt, og selv om ledelsen i Spar Nord ikke har været voldsomt begejstret, er det lykkedes at drøfte emnet i SU og at afholde en workshop, hvor man blev enige om, at sammenhængskraft i organisationen, oplevelse af fællesskab og bred videndeling er forudsætninger for et godt samarbejde i Spar Nord. Ledelsen skal sætte medarbejderne fri konceptet, der handler om de kvantitative krav, som rådgiverne i banken skal opfylde med hensyn til kundemøder, fyldte en del på kredsgeneralforsamlingen i Og også i år blev emnet om målinger, der bygger på antallet af den enkelte rådgivers kundemøder, vendt. God trivsel genererer mere forretning En god stemning med kollegerne på arbejdet og muligheder for at lave andre typer opgaver er afgørende for, at rådgiver Lisbeth Oxholm i Horsens afdeling trives på jobbet Horsens afdeling, hvor Lisbeth Oxholm har arbejdet som kunderådgiver siden 2007, har specifikt beskæftiget sig med trivsel på arbejdspladsen. Og det har virket. Vi tog udgangspunkt i resultaterne af den APV (arbejdspladsvurdering red.), der er gennemført, og det er mærkbart, at trivslen i afdelingen er blevet løftet. Blandt andet ved at vi har fokus på at sige tingene til hinanden og ikke om hinanden, fortæller Lisbeth Oxholm, der er med i afdelingsudvalget. For mig er der ingen tvivl om, hvis folk trives, så genererer det både mere forretning og gør medarbejderne glade. Derfor er det vigtigt at arbejde med Social Kapital eller trivsel, tilføjer hun. For Lisbeth Oxholm betyder en god stemning med kollegerne og det, at hun ind imellem har mulighed for at udføre andre opgaver end kunderådgivning, meget for hendes trivsel. To til fire gange om året underviser jeg internt i Spar Nord, når der for eksempel skal implementeres nye ting, og jeg har også været involveret i ansættelse af vores finansøkonom-studerende sammen med HR. Og det sætter jeg stor pris på, at komme rundt og få inputs fra kolleger andre steder i banken, siger hun. Som flere af de andre deltagere på kredsgeneralforsamlingen oplever hun også, at der er travlhed og pres på medarbejderne. Jeg tror dog ikke, at det er værre her end i andre banker eller i andre virksomheder. Presset gør, at du skal være skarpere til at prioritere din hverdag og i nogle tilfælde må nøjes med at levere 95 procent kvalitet i stedet for 110 procent i en konkret opgave, siger Lisbeth Oxholm.

4 4 Generelt må vi sige, at vi har en fornemmelse af, at det egentlig fungerer ganske fornuftigt. Men det er lidt tankevækkende, at andre virksomheder er begyndt at tænke anderledes og i stedet fokusere på teamets resultater og har stort fokus på at skabe kundetilfredshed. Kundetilfredshed er ikke noget banken foretager egne målinger på. Banken benytter sig af de sektorbaserede undersøgelser, der ind imellem bliver offentliggjort af forskellige bureauer, forklarede Ole Skov og kom med en opfordring til ledelsen om nøje at overveje værdien af alle de målinger, der finder sted på salg og kundemøder. Jeg tror, der vil opstå en meget større gejst i organisationen, såfremt ledelsen sætter medarbejderne fri. Det vil skabe en endnu stærkere holdånd og jeg tror på, at det vil give bedre resultater. Der er stadig behov for tydelig ledelse, som kan motivere, coache og angive retningen og sikre at succeser bliver fejret, sagde Ole Skov i sin beretning. Den enkelte chef har stor betydning for trivslen Kunderådgiver Charlotte Brøndsted fra Brønderslev, der har været næsten 25 år i banken, mener, at tilstedeværelsen af høj Social Kapital hænger tæt sammen med, hvem der er chef og afdelingsdirektør Jeg har været i banken i næsten 25 år, og det er der naturligvis en grund til, siger Charlotte Brøndsted med et smil. Hun er nu kunderådgiver i Brønderslev afdeling, men har tidligere været i en række andre afdelinger, og Spar Nord har for hende i alle årene fremstået som en god arbejdsplads. Hvis en medarbejder bliver syg eller ønsker orlov, er det min oplevelse, at banken strækker sig langt for at støtte den pågældende. Min oplevelse af Social Kapital om der er tillid, retfærdighed og samarbejde har varieret meget i de afdelinger, jeg har været i. Det har meget at sige, hvem der er chef og direktør det pågældende sted. Jeg tror, de fleste af os trives bedst med, at man får lidt snor og oplever at have frihed under ansvar, siger Charlotte Brøndsted. Hun har deltaget i tre-fire generalforsamlinger i Spar Nord Kreds og roser både indholdet og stemningen på den seneste på Scandic Hotel. Debatten om målinger af den enkelte rådgivers performance i forhold til måling af teamet var interessant. Jeg mener, cheferne bør være opmærksomme på de forskellige porteføljer, rådgiverne har. Derfor er det mest retfærdigt, at man bliver målt som et team med sine kolleger i afdelingen. Så bliver holdånden også stærkere. Chefen kan så altid ta en individuel snak med den enkelte rådgiver om hans/hendes resultater, siger Charlotte Brøndsted. Med 24 års erfaring fra banken i ryggen har Charlotte Brøndsted et godt netværk til mange kolleger i andre afdelinger, men det har de nye, som er kommet til i de senere år fra blandt andre Sparbank ikke. Derfor kan hun godt forstå, hvis de føler sig lidt fremmede ind imellem. I gamle dage var der mange interne kurser i banken, hvor man mødte medarbejdere fra andre afdelinger og fik skabt et netværk. Det er der ikke mere. Jeg tror, vi ville opnå en større sammenhængskraft og et endnu bedre samarbejde på tværs i banken, hvis man gjorde plads til nogle personalekonferencer eller erfa-grupper med medarbejdere fra de afdelinger, der geografisk lå tættest på ens egen. Det ville også styrke de nye i banken, mener hun.

5 5 REFERAT Forløbet af generalforsamlingen Ialt 125 personer deltog i generalforsamlingen. Heraf var de 103 stemmeberettigede delegerede Såvel den skriftlige som den mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg til kredsbestyrelsen Jannie Skovsen blev genvalgt som næstformand ved fredsvalg. Lene Aaen og Rikke Henriksen blev ligeledes genvalgt som bestyrelsesmedlemmer ved fredsvalg. Alle er valgt for en 2 årig periode. Valg af revisor og suppleant Per Larsen fra Direktionssekretariatet blev genvalgt som revisor og Dorte Krogshave fra Forretningsudvikling som revisorsuppleant. Eventuelt Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, som gæstede generalforsamlingen, ønskede alle tillykke, tillykke, fordi I er super dygtige, og I kan i den grad være stolte af jer selv og takkede kredsbestyrelsen for et godt samarbejde og en speciel tak til Ole Skov for samarbejdet i Finansforbundets hovedbestyrelse. Herefter takkede Ole Skov for en god debat, og fordi I er så engagerede. Sammenhængskraften kan styrkes Spar Nord er en god arbejdsplads, men samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af afdelinger og hovedsædet bør styrkes, mener Chris Leue, der er privatrådgiver i Vodskov afdeling Tillid, retfærdighed og samarbejde er nøgleordene i begrebet Social Kapital. Og det er langt fra fremmed for Chris Leue, der er privatrådgiver i Vodskov afdeling. Vi har drøftet det i Afdelingsudvalget, som jeg er en del af, og det har været medvirkende til, at vi løbende sætter fokus på trivslen. I forvejen synes jeg, at trivslen er høj i min afdeling. Det hænger blandt andet sammen med, at min leder er god til at lægge op til en positiv dialog med medarbejderne, siger Chris Leue, der for fem år siden begyndte som trainee i Vodskov og efter et par afstikkere til andre afdelinger nu er tilbage. Spar Nord er en god arbejdsplads, fordi der er et uhøjtideligt arbejdsklima, og så sætter jeg personlig pris på, at der er en stor fleksibilitet. Til maj skal jeg holde fædreorlov, hvilket overhovedet ikke har givet anledning til problemer med kolleger eller leder, siger han. På spørgsmålet om, hvordan samarbejdet på tværs i banken fungerer, er Chris Leues svar, at det godt kan blive bedre. Tidligere var der flere projekter på tværs mellem afdelingerne og mere udveksling af erfaringer mellem hovedsæde og afdelinger. Fokus er blevet flyttet igennem de sidste par år. Jeg tror, sammenhængskraften i banken kan styrkes, hvis der blev plads til noget mere erfaringsudveksling, siger han.

6 6 Rådgiverne er overbebyrdet med papirarbejde, efter at Effektiv Boligsag er implementeret, lød det fra flere deltagere fra de lokale banker. De frygtede samtidig virkningerne af, at de decentrale produktionsgrupper nu centraliseres i Spar Nord Produktion. Jeg kan ikke skaffe dig mere tid, men vi kan rejse problemet overfor ledelsen, svarede kredsformand Ole Skov Hvor skal tiden komme fra? En lang række deltagere tog ordet under den timelange debat på kredsgeneralforsamlingen for at kommentere på kredsformand Ole Skovs mundtlige beretning eller spørge mere ind til de emner, som optager medarbejderne i det daglige. Debatten kom langt omkring. Overgangen til BEC fik lidt kommentarer med fra salen. Der kunne spores lidt bekymring for det ukendte men størsteparten af kommentarerne Sociale arrangementer styrker trivslen Spar Nord er stadig den bedste arbejdsplads, jeg kan forestille mig at være på, men mange er udfordret af en stor arbejdsmængde, mener Torben Thorup Søndergaard, supporter i Spar Nord Direkte, der har været i banken i 10 år Torben Thorup Søndergaard roser som hovedparten af kollegerne Spar Nord for at være en god arbejdsplads. Men han mærker også, at trivslen er under mere pres end tidligere. Det er mit indtryk, at der bliver løbet stærkt rundt omkring, og fra min kontakt til kolleger i andre afdelinger hører jeg, at mange er udfordret, siger Torben Thorup Søndergaard, der arbejder som supporter i Spar Nord Direkte. Jeg tror, at 2015 bliver et meget udfordrende år i banken blandt andet fordi vi skal forberede it-konverteringen til BEC s platform, og det ekstra pres, som det kan medføre, kan sætte trivslen under endnu mere pres, mener han. I Spar Nord Direkte arrangerer et trivselsteam løbende socialt samvær udenfor arbejdstiden. I efteråret var medarbejderne ude at køre med racerbiler, hvorefter de spiste middag sammen, og til maj er der et arrangement med vinsmagning. Som travl familiefar er man ikke altid så begejstret ved tanken om at gå ud med kollegerne efter en travl arbejdsdag. Men jeg deltog og er rigtig glad for det. Man bliver rystet bedre sammen socialt og får talt sammen med kollegerne om alt muligt. Til daglig har vi hver vores funktion at passe og sidder og supporterer kunder og kolleger i telefonen, så det er godt, at der en gang imellem er mulighed for at være mere sammen, siger Torben Thorup Søndergaard.

7 7 var positive og indtrykket var, at man glæder sig til konverteringen. Også Timebanken blev denne gang kommenteret. Der var fra salen meldinger om problemer med at få lov at indrapportere optjente timer i Timebanken og problemer med at få lov at få dem udbetalt blev kommenteret. Budskabet fra kredsbestyrelsen var klart. Har du mere arbejde, end du kan nå indenfor din normale arbejdstid må du gøre din leder opmærksom herpå. Skal du arbejde ekstra, skal det naturligvis regi-streres. Ønsker du penge udbetalt, bogføres de til udbetaling. Ønsker du dem afviklet som frihed, skal det aftales med lederen, lød svaret fra næstformand Jannie Skovsen. En delegeret spurgte ind til, hvor stor saldoen er i Timebanken, idet der er en oplevelse af, at den må være stor. Ole Skov kunne fortælle, at SU følger udviklingen tæt pr. bankområde. Der optjenes løbende timer men langt størsteparten afvikles som frihed eller udbetales. Gennemsnitssaldoen pr. medarbejder er det seneste år steget med 2 timer. Det er ikke alarmerende men naturligvis noget, som følges med stor opmærksomhed. Flere gav udtryk for stor utilfredshed med, at de decentrale produktionsgrupper centraliseres. Vi kommer til at miste kolleger, fordi Produktionsgruppen er blevet centraliseret. Det er ikke tilfredsstillende, sagde en delegeret fra de lokale banker. En anden delegeret fulgte op på spørgsmålet: Vi kommer til at savne produktionsmedarbejderne, som nu forsvinder. Men opgaverne forsvinder ikke. Rådgiverne er overbebyrdet af papirarbejde. Kredsbestyrelsen har løbende haft dialog med bankens ledelse om Effektiv Boligsag og senest beslutningen om at centralisere hele produktionen. En af forklaringerne er, at manuelle processer automatiseres og at rådgiverne nu selv gennemfører ordren i Effektiv Boligsag, hvor rådgiverne tidligere skulle bestille opgaven i Arbejdsdeling i Privatkundemappen, oplyste kredsformand Ole Skov. Jeg kan ikke skaffe dig mere rådgiver tid, men jeres oplevelse og den øgede arbejdsbyrde, I som rådgivere oplever, kan vi rejse overfor ledelsen, sagde Ole Skov som svar til spørgsmålene. Andre steder har man ikke haft samme problem med Effektiv Boligsag. Nærmest tværtimod. Den konverteringsbølge, der har været, ville vi ikke have kunnet klare uden Effektiv Boligsag, sagde en anden delegeret. Kommer bussen til Jylland? Kredsformand Ole Skov fortalte i sin beretning om aktiviteten i forbindelse opstarten af Finansforbundets nye medlemstilbud Worklife Investment. Det fik en delegeret til at komme med en frisk bemærkning om nu kampagnebussen kan finde vej til Jylland. Det kunne Kent Petersen heldigvis bekræfte. Bussen kører rundt i hele landet og besøger i alt 10 virksomheder i sektoren. Besøget i Spar Nord Bank bliver i bankens hovedsæde den 20. april, hvor 6 medlemmer får muligheden for som de første i banken at få en karrieresamtale med en konsulent. Målinger af teams frem for individer Performance-målingerne af den enkelte rådgiver ud fra konceptet var også et emne, som flere deltagere kommenterede på. Der var udbredt enighed om, at det ikke altid er retfærdigt at benchmarke rådgiverne direkte, fordi kundeporteføljerne er så forskellige. I stedet bør man måle i teams. Kredsbestyrelsen var helt enig. Ligesom der er forskel på, hvad hvert enkelt bankområde skal levere afhængigt af kundeunderlag og historik i porteføljen, ja så er der også forskel på, hvad den enkelte rådgiver kan levere. Nuancerne skal med, når der målsættes og følges op, ellers mister man gejsten. Og i værste fald hjælper man ikke hinanden. En deltager efterlyste større fokus på at servicere eksisterende kunder bedre, så kundetilfredsheden steg, frem for at fokusere så meget på at trække nye kunder til banken. Virkeligheden er nemlig, at man også mister kunder, som ellers har været i banken i en årrække. Jeg er helt enig i, at vi skal sætte en prop i hullet. Tilfredse kunder er vigtige, da de er gode ambassadører og dermed kan gøre det lettere at tiltrække nye. Banken har med det seneste tiltag omkring loyalitetsscore netop øget opmærksomheden på at fastholde de eksisterende kunder, replicerede Spar Nord Kreds næstformand Jannie Skovsen fra podiet.

8 8 Samarbejdsånden er god Tina Moreau Pihl, der er investerings- og formuekonsulent i Handels- og udlandsområdet, trives bedst med frihed under ansvar og udfordringer i opgaverne Da Tina Moreau Pihl trådte ind i lokalet på Scandic Hotel i Aalborg, hvor Spar Nord Kreds holdt sin generalforsamling, blev hun glad. Der var en rigtig fed stemning, hvor folk snakkede og hyggede sig, og i forhold til den første generalforsamling, jeg deltog i sidste år, lagde jeg mærke til, at folk virkede gladere nu, siger Tina Moreau Pihl, der er investerings- og formuekonsulent i Handels- og udlandsområdet på Skelagervej. Til daglig oplever hun også, at Spar Nord er en god arbejdsplads, hvor der er en vis mængde Social Kapital tillid, retfærdighed og samarbejde. Generelt synes jeg, der er et godt samarbejde i banken. Selv sidder jeg i en supportfunktion for kolleger i kundelinjen, hvor der ind imellem er behov for sparring i en kundesag eller særlig bistand, hvis en kundesag er kørt lidt af sporet. Men her oplever jeg, at der er en forståelse for, at vi sammen må gøre alt for at få sagen klar, så kunden får en god oplevelse. Samarbejdsånden er god, mener Tina Moreau Pihl. Selv er hun typen, der trives godt med frihed under ansvar, at der konstant skal være udfordringer i opgaverne men også mulighed for at få sparring fra leder og kolleger. Og så trives hun også godt, når hun jævnligt har mulighed for at være i kontakt med kollegerne ude i kundelinjen. Som det fremgik under debatten på kredsgeneralforsamlingen, er der nogle gange pres på medarbejderne i forhold til at nå opgaverne og udføre dem i en god kvalitet. Vi kunne godt bruge flere ressourcer, men i forhold til de ressourcer vi har, strækker vi os langt for at levere god kvalitet. Hvis vi med de nuværende ressourcer skulle forbedre noget, kunne det være, at vi skal huske at have respekt for hinandens opgaver at spørge så tidligt som muligt om sparring, så vi kan give hinanden de bedste betingelser for at nå vores opgaver, siger Tina Moreau Pihl. Bankerne skal skabe et større marked Mange ledelser er bundet til regneark og tænker kun i besparelser. De burde fokusere mere på at udvikle forretningsområderne, mener Finansforbundets formand Kent Petersen. Finansforbundets formand Kent Petersen var i sit indlæg på generalforsamlingen kritisk i forhold til bankernes store fokus på at beskære omkostninger Der er ikke nogen krise længere. Derfor bør bankerne nu være mere optaget af, hvordan de kan skabe et større marked, i stedet for at holde fast i det ensidige fokus på omkostningsbesparelser, som har præget sektoren i de senere år, sagde Finansforbundets formand Kent Petersen i sit indlæg på Spar Nord Kreds generalforsamling. Kent Petersen benyttede også lejligheden til at fortælle om Worklife Investment, der er Finansforbundets største projekt nogensinde i forhold til at hjælpe medlemmerne med at udvikle deres arbejdsliv. I Finansforbundet har vi fokus på at støtte vores medlemmer i at styrke deres markedsværdi, så de vil være en attraktiv medarbejder i den finansielle sektor eller i andre brancher. Det handler om at give jer jobsikkerhed, ved at jeres kompetencer udvikles, så I kan blive førstevælgere i jeres arbejdsliv, sagde forbundsformanden.

9 9 Vi kan ikke være Ronaldo alle sammen Det er vigtigt, at lederne kan se os som et fodboldhold, hvor vi har forskellige roller og opgaver, mener Per Jørgensen, erhvervsrådgiver og tillidsmand i Odense afdeling Trivslen har det godt i Spar Nord, viste bankens egen undersøgelse i efteråret, og det kan Per Jørgensen, tillidsmand og erhvervsrådgiver i Odense afdeling, nikke til. Men som mangeårig medarbejder konstaterer han, at hverdagen i banken er en anden end før krisen. Jeg oplever, at folk virker stressede fra tid til anden. Der er mere pres på, men det virker også som om, at kollegerne har vænnet sig til hverdagen, og at de ved, at den hverdag, der var før 2008, ikke kommer tilbage igen, siger Per Jørgensen. Flere indlæg på Spar Nord Kreds generalforsamling var kritiske over for det stigende antal individuelle målinger af rådgiverne. Per Jørgensen mener, at banken bør fokusere mere på målinger af teamets eller afdelingens resultater. Vi er nødt til at løfte i flok i stedet for at fokusere på den, der ligger øverst eller nederst på måleskalaen. Lederne bør se os medarbejdere som et fodboldhold. Alle kan ikke være Ronaldo. Der skal også være nogle gode forsvarsspillere, hvis holdet skal have succes. Hvis flokken så samlet set præsterer det, den skal, kan det godt være, at der skal måles på særlige områder men problemet er bare, at der aldrig måles på bløde mål. Hvis en medarbejder er meget social, og en god støtte for sine kolleger, bliver det for eksempel ikke registreret i den måde, der måles på i dag, selvom den kompetence kan have stor betydning for flokkens samlede performance, mener den fynske tillidsmand. Per Jørgensen bakker op om Finansforbundets worklife investment-projekt, som går ud på at gøre medlemmerne bevidste om, at de selv skal tage styringen i deres arbejdsliv, så de kan tilegne sig de kompetencer, der er brug for på det nuværende og det fremtidige arbejdsmarked. Vi skal alle have et andet mindset. Vi kan ikke lave branchen om, men vi kan ændre os selv. Jeg prøver ofte på morgenmøder at huske kollegerne på, at de bør tilmelde sig de kurser og arrangementer i forbundet, hvor de får nogle inputs til personlig eller faglig udvikling. Det er vigtigt at udvikle sig og sikre sin værdi på arbejdsmarkedet, siger Per Jørgensen. Vinderne af konkurrencen i den skriftlige beretning Vindere af Har du læst dit blad-konkurrencen Spar Nord Kreds har udtrukket følgende vindere i konkurrencen fra beretningsbladet i præmien: Kro- og Hotelophold med middag for 2 personer Janni Filsø Christensen Spar Nord Skive 2. præmien: En god bøf for 2 personer Keld Thomsen Spar Nord Horsens 3. præmien: Luksusbrunch for 2 personer Pia Mandal Hansen Spar Nord Slagelse Vinderne vil få direkte besked. Udgiver: Spar Nord Kreds Skelagervej Aalborg Telefon Redaktion: Ole Skov (ansv.) Lene Aaen Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Udgives af Spar Nord Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

10 10 Kredsbestyrelsen Ole Skov Formand, Kredskontoret / Jannie Skovsen Næstformand, Kredskontoret / Gitte Holmgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem, Kredskontoret / Rikke Henriksen Bestyrelsesmedlem, Kredskontoret / Mette Haugaard Andersen Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Hjørring / Michael Jensen Bestyrelsesmedlem, deltid Handels- og Udlandsområdet / Lone Elmenhoff Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Rebild / Brian Volder Gulbæk Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Vejgaard / Kontaktoplysninger: På kredskontoret møder du vores kredssekretær Dorthe Kræmmergaard / Kredsens hjemmeside: Postadresse: Spar Nord Kreds Skelagervej 15 Postboks Aalborg Lene Aaen Bestyrelsesmedlem Kredskontoret / 42903

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / maj 2011 Kirsten vil til OL i London/3 Årets største medlemsmøde/5 Klare budskaber og god debat/6 Kamp om at sidde i bestyrelsen/8

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013

Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013 Medlemsblad for Kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2013 Peber og krudt på BEC/2 London var en rejse værd/5 Løn, løn og løn/6 Behersket lønstigning på Færøerne/7 Styr dit liv/8 Fire årstider

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Her er krisen en by i Danmark!

Her er krisen en by i Danmark! medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening,

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012 Når chefen lytter med/2 Minister kritiserer Nordeas profitkrav/4 I medarbejdernes interesse/7 Arbejdsglæden på turné/9 Nu

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Syg med stress SIDE 6 GLOBALT BLIVER MERE NORMALT /2 BANKEN ER EN DEL AF DIN PRIVATE PROFIL /8 DET GODE SAMARBEJDE ER ET FÆLLES ANSVAR /10

Syg med stress SIDE 6 GLOBALT BLIVER MERE NORMALT /2 BANKEN ER EN DEL AF DIN PRIVATE PROFIL /8 DET GODE SAMARBEJDE ER ET FÆLLES ANSVAR /10 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2015 Syg med stress Det er muligt at vende tilbage i jobbet efter en sygeperiode med stress. Med den rigtige håndtering vel at

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere