R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015"

Transkript

1 R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

2 2 Af journalist Carsten Jørgensen Ærgerligt at det glippede med Nørresundby Bank Fra Spar Nord blev der stillet en garanti for, at man ikke i de næste tre år ville kræve afskedigelser i Nørresundby Bank. Nu er konsekvensen at der skal afskediges 50 medarbejdere i de to fusionerede banker. Det betyder tab af finansielle arbejdspladser, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, sagde kredsformand Ole Skov i sin mundtlige beretning på Spar Nord Kreds generalforsamling. Spar Nord Kreds generalforsamling onsdag den 11. marts på Scandic Hotel i Aalborg fandt sted 35 dage efter Spar Nord fremlagde sit 2014-regnskab med det bedste resultat siden finanskrisens start i 2008 (705 millioner kroner før skat). Det kan og skal I være stolte af! Det er jer og jeres kollegers fortjeneste. Giv lige dig selv og alle os andre en ordentlig klapsalve, lød opfordringen fra kredsformand Ole Skov til de 100 fremmødte delegerede, som naturligvis kvitterede. Ole Skov kom derefter ind på den nok mest medieomtalte begivenhed om Spar Nord i det forgangne år; fusionen mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank, hvor det en periode sidst i 2014 tegnede til, at Spar Nord i stedet ville fusionere med Nørresundby Bank. Vi synes, det er ærgerligt, at det ikke lykkedes at få Nørresundby Banks ledelse og bestyrelse til at se perspektiverne i en fusion med Spar Nord. Tilbuddet om at videreføre Nørresundby Bank helt uændret i mindst tre år synes jeg både var et godt tilbud og en god løsning på det ejerskab på godt 50 procent, Spar Nord har haft i Nørresundby Bank igennem mange år. For Nørresundby Bank er en god og veldrevet bank med meget kompetente og dygtige medarbejdere. Nørresundby Bank har et stærkt brand, og det ville ikke være urealistisk, at Spar Nord, hvis fusionen var blevet mulig, ville videreføre Nørresundby Bank også efter de tre år sagde Ole Skov og fortsatte: Foto: Martin Dam Kristensen

3 3 Fra Spar Nord blev der stillet en garanti for, at man ikke i de næste tre år ville kræve afskedigelser i Nørresundby Bank. Nu er konsekvensen, at der skal afskediges 50 medarbejdere i de to fusionerede banker. Det betyder tab af finansielle arbejdspladser, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og noget vi som faglig organisation skal gøre alt for at forhindre eller reducere. Medarbejdertrivsel på højt niveau Bankens egen måling af det psykiske ar- bejdsmiljø viser, at medarbejdertrivslen er høj, og i Finansforbundets seneste trivselsundersøgelse ligger medlemmer fra Spar Nord Kreds højere end medlemmerne fra de øvrige kredse. Det glæder vi os over, og det gør ledelsen også. Resultaterne fra begge målingerne har været præsenteret og behandlet i bankens Samarbejdsudvalg og i bankens bestyrelse. Vi tror at en af de væsentlige grunde til, at vi skiller os positivt ud, er lokalstrategien, hvor vi er fokuseret på nærmiljøet og tager hånd om hinanden. Derudover er der for os ingen tvivl om, at dialogen og medarbejderinvolveringen gennem Afdelingsudvalgene og tillidsmændenes repræsentation i ledergrupperne har enorm betydning, idet det er fora, hvor det er helt naturligt, at temperaturen blandt medarbejderne bliver målt og vi spørger til, hvordan vi har det, sagde Ole Skov fra talerstolen. Spar Nord Kreds har prioriteret arbejdet med Social Kapital - der handler om begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde meget højt, og selv om ledelsen i Spar Nord ikke har været voldsomt begejstret, er det lykkedes at drøfte emnet i SU og at afholde en workshop, hvor man blev enige om, at sammenhængskraft i organisationen, oplevelse af fællesskab og bred videndeling er forudsætninger for et godt samarbejde i Spar Nord. Ledelsen skal sætte medarbejderne fri konceptet, der handler om de kvantitative krav, som rådgiverne i banken skal opfylde med hensyn til kundemøder, fyldte en del på kredsgeneralforsamlingen i Og også i år blev emnet om målinger, der bygger på antallet af den enkelte rådgivers kundemøder, vendt. God trivsel genererer mere forretning En god stemning med kollegerne på arbejdet og muligheder for at lave andre typer opgaver er afgørende for, at rådgiver Lisbeth Oxholm i Horsens afdeling trives på jobbet Horsens afdeling, hvor Lisbeth Oxholm har arbejdet som kunderådgiver siden 2007, har specifikt beskæftiget sig med trivsel på arbejdspladsen. Og det har virket. Vi tog udgangspunkt i resultaterne af den APV (arbejdspladsvurdering red.), der er gennemført, og det er mærkbart, at trivslen i afdelingen er blevet løftet. Blandt andet ved at vi har fokus på at sige tingene til hinanden og ikke om hinanden, fortæller Lisbeth Oxholm, der er med i afdelingsudvalget. For mig er der ingen tvivl om, hvis folk trives, så genererer det både mere forretning og gør medarbejderne glade. Derfor er det vigtigt at arbejde med Social Kapital eller trivsel, tilføjer hun. For Lisbeth Oxholm betyder en god stemning med kollegerne og det, at hun ind imellem har mulighed for at udføre andre opgaver end kunderådgivning, meget for hendes trivsel. To til fire gange om året underviser jeg internt i Spar Nord, når der for eksempel skal implementeres nye ting, og jeg har også været involveret i ansættelse af vores finansøkonom-studerende sammen med HR. Og det sætter jeg stor pris på, at komme rundt og få inputs fra kolleger andre steder i banken, siger hun. Som flere af de andre deltagere på kredsgeneralforsamlingen oplever hun også, at der er travlhed og pres på medarbejderne. Jeg tror dog ikke, at det er værre her end i andre banker eller i andre virksomheder. Presset gør, at du skal være skarpere til at prioritere din hverdag og i nogle tilfælde må nøjes med at levere 95 procent kvalitet i stedet for 110 procent i en konkret opgave, siger Lisbeth Oxholm.

4 4 Generelt må vi sige, at vi har en fornemmelse af, at det egentlig fungerer ganske fornuftigt. Men det er lidt tankevækkende, at andre virksomheder er begyndt at tænke anderledes og i stedet fokusere på teamets resultater og har stort fokus på at skabe kundetilfredshed. Kundetilfredshed er ikke noget banken foretager egne målinger på. Banken benytter sig af de sektorbaserede undersøgelser, der ind imellem bliver offentliggjort af forskellige bureauer, forklarede Ole Skov og kom med en opfordring til ledelsen om nøje at overveje værdien af alle de målinger, der finder sted på salg og kundemøder. Jeg tror, der vil opstå en meget større gejst i organisationen, såfremt ledelsen sætter medarbejderne fri. Det vil skabe en endnu stærkere holdånd og jeg tror på, at det vil give bedre resultater. Der er stadig behov for tydelig ledelse, som kan motivere, coache og angive retningen og sikre at succeser bliver fejret, sagde Ole Skov i sin beretning. Den enkelte chef har stor betydning for trivslen Kunderådgiver Charlotte Brøndsted fra Brønderslev, der har været næsten 25 år i banken, mener, at tilstedeværelsen af høj Social Kapital hænger tæt sammen med, hvem der er chef og afdelingsdirektør Jeg har været i banken i næsten 25 år, og det er der naturligvis en grund til, siger Charlotte Brøndsted med et smil. Hun er nu kunderådgiver i Brønderslev afdeling, men har tidligere været i en række andre afdelinger, og Spar Nord har for hende i alle årene fremstået som en god arbejdsplads. Hvis en medarbejder bliver syg eller ønsker orlov, er det min oplevelse, at banken strækker sig langt for at støtte den pågældende. Min oplevelse af Social Kapital om der er tillid, retfærdighed og samarbejde har varieret meget i de afdelinger, jeg har været i. Det har meget at sige, hvem der er chef og direktør det pågældende sted. Jeg tror, de fleste af os trives bedst med, at man får lidt snor og oplever at have frihed under ansvar, siger Charlotte Brøndsted. Hun har deltaget i tre-fire generalforsamlinger i Spar Nord Kreds og roser både indholdet og stemningen på den seneste på Scandic Hotel. Debatten om målinger af den enkelte rådgivers performance i forhold til måling af teamet var interessant. Jeg mener, cheferne bør være opmærksomme på de forskellige porteføljer, rådgiverne har. Derfor er det mest retfærdigt, at man bliver målt som et team med sine kolleger i afdelingen. Så bliver holdånden også stærkere. Chefen kan så altid ta en individuel snak med den enkelte rådgiver om hans/hendes resultater, siger Charlotte Brøndsted. Med 24 års erfaring fra banken i ryggen har Charlotte Brøndsted et godt netværk til mange kolleger i andre afdelinger, men det har de nye, som er kommet til i de senere år fra blandt andre Sparbank ikke. Derfor kan hun godt forstå, hvis de føler sig lidt fremmede ind imellem. I gamle dage var der mange interne kurser i banken, hvor man mødte medarbejdere fra andre afdelinger og fik skabt et netværk. Det er der ikke mere. Jeg tror, vi ville opnå en større sammenhængskraft og et endnu bedre samarbejde på tværs i banken, hvis man gjorde plads til nogle personalekonferencer eller erfa-grupper med medarbejdere fra de afdelinger, der geografisk lå tættest på ens egen. Det ville også styrke de nye i banken, mener hun.

5 5 REFERAT Forløbet af generalforsamlingen Ialt 125 personer deltog i generalforsamlingen. Heraf var de 103 stemmeberettigede delegerede Såvel den skriftlige som den mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg til kredsbestyrelsen Jannie Skovsen blev genvalgt som næstformand ved fredsvalg. Lene Aaen og Rikke Henriksen blev ligeledes genvalgt som bestyrelsesmedlemmer ved fredsvalg. Alle er valgt for en 2 årig periode. Valg af revisor og suppleant Per Larsen fra Direktionssekretariatet blev genvalgt som revisor og Dorte Krogshave fra Forretningsudvikling som revisorsuppleant. Eventuelt Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, som gæstede generalforsamlingen, ønskede alle tillykke, tillykke, fordi I er super dygtige, og I kan i den grad være stolte af jer selv og takkede kredsbestyrelsen for et godt samarbejde og en speciel tak til Ole Skov for samarbejdet i Finansforbundets hovedbestyrelse. Herefter takkede Ole Skov for en god debat, og fordi I er så engagerede. Sammenhængskraften kan styrkes Spar Nord er en god arbejdsplads, men samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af afdelinger og hovedsædet bør styrkes, mener Chris Leue, der er privatrådgiver i Vodskov afdeling Tillid, retfærdighed og samarbejde er nøgleordene i begrebet Social Kapital. Og det er langt fra fremmed for Chris Leue, der er privatrådgiver i Vodskov afdeling. Vi har drøftet det i Afdelingsudvalget, som jeg er en del af, og det har været medvirkende til, at vi løbende sætter fokus på trivslen. I forvejen synes jeg, at trivslen er høj i min afdeling. Det hænger blandt andet sammen med, at min leder er god til at lægge op til en positiv dialog med medarbejderne, siger Chris Leue, der for fem år siden begyndte som trainee i Vodskov og efter et par afstikkere til andre afdelinger nu er tilbage. Spar Nord er en god arbejdsplads, fordi der er et uhøjtideligt arbejdsklima, og så sætter jeg personlig pris på, at der er en stor fleksibilitet. Til maj skal jeg holde fædreorlov, hvilket overhovedet ikke har givet anledning til problemer med kolleger eller leder, siger han. På spørgsmålet om, hvordan samarbejdet på tværs i banken fungerer, er Chris Leues svar, at det godt kan blive bedre. Tidligere var der flere projekter på tværs mellem afdelingerne og mere udveksling af erfaringer mellem hovedsæde og afdelinger. Fokus er blevet flyttet igennem de sidste par år. Jeg tror, sammenhængskraften i banken kan styrkes, hvis der blev plads til noget mere erfaringsudveksling, siger han.

6 6 Rådgiverne er overbebyrdet med papirarbejde, efter at Effektiv Boligsag er implementeret, lød det fra flere deltagere fra de lokale banker. De frygtede samtidig virkningerne af, at de decentrale produktionsgrupper nu centraliseres i Spar Nord Produktion. Jeg kan ikke skaffe dig mere tid, men vi kan rejse problemet overfor ledelsen, svarede kredsformand Ole Skov Hvor skal tiden komme fra? En lang række deltagere tog ordet under den timelange debat på kredsgeneralforsamlingen for at kommentere på kredsformand Ole Skovs mundtlige beretning eller spørge mere ind til de emner, som optager medarbejderne i det daglige. Debatten kom langt omkring. Overgangen til BEC fik lidt kommentarer med fra salen. Der kunne spores lidt bekymring for det ukendte men størsteparten af kommentarerne Sociale arrangementer styrker trivslen Spar Nord er stadig den bedste arbejdsplads, jeg kan forestille mig at være på, men mange er udfordret af en stor arbejdsmængde, mener Torben Thorup Søndergaard, supporter i Spar Nord Direkte, der har været i banken i 10 år Torben Thorup Søndergaard roser som hovedparten af kollegerne Spar Nord for at være en god arbejdsplads. Men han mærker også, at trivslen er under mere pres end tidligere. Det er mit indtryk, at der bliver løbet stærkt rundt omkring, og fra min kontakt til kolleger i andre afdelinger hører jeg, at mange er udfordret, siger Torben Thorup Søndergaard, der arbejder som supporter i Spar Nord Direkte. Jeg tror, at 2015 bliver et meget udfordrende år i banken blandt andet fordi vi skal forberede it-konverteringen til BEC s platform, og det ekstra pres, som det kan medføre, kan sætte trivslen under endnu mere pres, mener han. I Spar Nord Direkte arrangerer et trivselsteam løbende socialt samvær udenfor arbejdstiden. I efteråret var medarbejderne ude at køre med racerbiler, hvorefter de spiste middag sammen, og til maj er der et arrangement med vinsmagning. Som travl familiefar er man ikke altid så begejstret ved tanken om at gå ud med kollegerne efter en travl arbejdsdag. Men jeg deltog og er rigtig glad for det. Man bliver rystet bedre sammen socialt og får talt sammen med kollegerne om alt muligt. Til daglig har vi hver vores funktion at passe og sidder og supporterer kunder og kolleger i telefonen, så det er godt, at der en gang imellem er mulighed for at være mere sammen, siger Torben Thorup Søndergaard.

7 7 var positive og indtrykket var, at man glæder sig til konverteringen. Også Timebanken blev denne gang kommenteret. Der var fra salen meldinger om problemer med at få lov at indrapportere optjente timer i Timebanken og problemer med at få lov at få dem udbetalt blev kommenteret. Budskabet fra kredsbestyrelsen var klart. Har du mere arbejde, end du kan nå indenfor din normale arbejdstid må du gøre din leder opmærksom herpå. Skal du arbejde ekstra, skal det naturligvis regi-streres. Ønsker du penge udbetalt, bogføres de til udbetaling. Ønsker du dem afviklet som frihed, skal det aftales med lederen, lød svaret fra næstformand Jannie Skovsen. En delegeret spurgte ind til, hvor stor saldoen er i Timebanken, idet der er en oplevelse af, at den må være stor. Ole Skov kunne fortælle, at SU følger udviklingen tæt pr. bankområde. Der optjenes løbende timer men langt størsteparten afvikles som frihed eller udbetales. Gennemsnitssaldoen pr. medarbejder er det seneste år steget med 2 timer. Det er ikke alarmerende men naturligvis noget, som følges med stor opmærksomhed. Flere gav udtryk for stor utilfredshed med, at de decentrale produktionsgrupper centraliseres. Vi kommer til at miste kolleger, fordi Produktionsgruppen er blevet centraliseret. Det er ikke tilfredsstillende, sagde en delegeret fra de lokale banker. En anden delegeret fulgte op på spørgsmålet: Vi kommer til at savne produktionsmedarbejderne, som nu forsvinder. Men opgaverne forsvinder ikke. Rådgiverne er overbebyrdet af papirarbejde. Kredsbestyrelsen har løbende haft dialog med bankens ledelse om Effektiv Boligsag og senest beslutningen om at centralisere hele produktionen. En af forklaringerne er, at manuelle processer automatiseres og at rådgiverne nu selv gennemfører ordren i Effektiv Boligsag, hvor rådgiverne tidligere skulle bestille opgaven i Arbejdsdeling i Privatkundemappen, oplyste kredsformand Ole Skov. Jeg kan ikke skaffe dig mere rådgiver tid, men jeres oplevelse og den øgede arbejdsbyrde, I som rådgivere oplever, kan vi rejse overfor ledelsen, sagde Ole Skov som svar til spørgsmålene. Andre steder har man ikke haft samme problem med Effektiv Boligsag. Nærmest tværtimod. Den konverteringsbølge, der har været, ville vi ikke have kunnet klare uden Effektiv Boligsag, sagde en anden delegeret. Kommer bussen til Jylland? Kredsformand Ole Skov fortalte i sin beretning om aktiviteten i forbindelse opstarten af Finansforbundets nye medlemstilbud Worklife Investment. Det fik en delegeret til at komme med en frisk bemærkning om nu kampagnebussen kan finde vej til Jylland. Det kunne Kent Petersen heldigvis bekræfte. Bussen kører rundt i hele landet og besøger i alt 10 virksomheder i sektoren. Besøget i Spar Nord Bank bliver i bankens hovedsæde den 20. april, hvor 6 medlemmer får muligheden for som de første i banken at få en karrieresamtale med en konsulent. Målinger af teams frem for individer Performance-målingerne af den enkelte rådgiver ud fra konceptet var også et emne, som flere deltagere kommenterede på. Der var udbredt enighed om, at det ikke altid er retfærdigt at benchmarke rådgiverne direkte, fordi kundeporteføljerne er så forskellige. I stedet bør man måle i teams. Kredsbestyrelsen var helt enig. Ligesom der er forskel på, hvad hvert enkelt bankområde skal levere afhængigt af kundeunderlag og historik i porteføljen, ja så er der også forskel på, hvad den enkelte rådgiver kan levere. Nuancerne skal med, når der målsættes og følges op, ellers mister man gejsten. Og i værste fald hjælper man ikke hinanden. En deltager efterlyste større fokus på at servicere eksisterende kunder bedre, så kundetilfredsheden steg, frem for at fokusere så meget på at trække nye kunder til banken. Virkeligheden er nemlig, at man også mister kunder, som ellers har været i banken i en årrække. Jeg er helt enig i, at vi skal sætte en prop i hullet. Tilfredse kunder er vigtige, da de er gode ambassadører og dermed kan gøre det lettere at tiltrække nye. Banken har med det seneste tiltag omkring loyalitetsscore netop øget opmærksomheden på at fastholde de eksisterende kunder, replicerede Spar Nord Kreds næstformand Jannie Skovsen fra podiet.

8 8 Samarbejdsånden er god Tina Moreau Pihl, der er investerings- og formuekonsulent i Handels- og udlandsområdet, trives bedst med frihed under ansvar og udfordringer i opgaverne Da Tina Moreau Pihl trådte ind i lokalet på Scandic Hotel i Aalborg, hvor Spar Nord Kreds holdt sin generalforsamling, blev hun glad. Der var en rigtig fed stemning, hvor folk snakkede og hyggede sig, og i forhold til den første generalforsamling, jeg deltog i sidste år, lagde jeg mærke til, at folk virkede gladere nu, siger Tina Moreau Pihl, der er investerings- og formuekonsulent i Handels- og udlandsområdet på Skelagervej. Til daglig oplever hun også, at Spar Nord er en god arbejdsplads, hvor der er en vis mængde Social Kapital tillid, retfærdighed og samarbejde. Generelt synes jeg, der er et godt samarbejde i banken. Selv sidder jeg i en supportfunktion for kolleger i kundelinjen, hvor der ind imellem er behov for sparring i en kundesag eller særlig bistand, hvis en kundesag er kørt lidt af sporet. Men her oplever jeg, at der er en forståelse for, at vi sammen må gøre alt for at få sagen klar, så kunden får en god oplevelse. Samarbejdsånden er god, mener Tina Moreau Pihl. Selv er hun typen, der trives godt med frihed under ansvar, at der konstant skal være udfordringer i opgaverne men også mulighed for at få sparring fra leder og kolleger. Og så trives hun også godt, når hun jævnligt har mulighed for at være i kontakt med kollegerne ude i kundelinjen. Som det fremgik under debatten på kredsgeneralforsamlingen, er der nogle gange pres på medarbejderne i forhold til at nå opgaverne og udføre dem i en god kvalitet. Vi kunne godt bruge flere ressourcer, men i forhold til de ressourcer vi har, strækker vi os langt for at levere god kvalitet. Hvis vi med de nuværende ressourcer skulle forbedre noget, kunne det være, at vi skal huske at have respekt for hinandens opgaver at spørge så tidligt som muligt om sparring, så vi kan give hinanden de bedste betingelser for at nå vores opgaver, siger Tina Moreau Pihl. Bankerne skal skabe et større marked Mange ledelser er bundet til regneark og tænker kun i besparelser. De burde fokusere mere på at udvikle forretningsområderne, mener Finansforbundets formand Kent Petersen. Finansforbundets formand Kent Petersen var i sit indlæg på generalforsamlingen kritisk i forhold til bankernes store fokus på at beskære omkostninger Der er ikke nogen krise længere. Derfor bør bankerne nu være mere optaget af, hvordan de kan skabe et større marked, i stedet for at holde fast i det ensidige fokus på omkostningsbesparelser, som har præget sektoren i de senere år, sagde Finansforbundets formand Kent Petersen i sit indlæg på Spar Nord Kreds generalforsamling. Kent Petersen benyttede også lejligheden til at fortælle om Worklife Investment, der er Finansforbundets største projekt nogensinde i forhold til at hjælpe medlemmerne med at udvikle deres arbejdsliv. I Finansforbundet har vi fokus på at støtte vores medlemmer i at styrke deres markedsværdi, så de vil være en attraktiv medarbejder i den finansielle sektor eller i andre brancher. Det handler om at give jer jobsikkerhed, ved at jeres kompetencer udvikles, så I kan blive førstevælgere i jeres arbejdsliv, sagde forbundsformanden.

9 9 Vi kan ikke være Ronaldo alle sammen Det er vigtigt, at lederne kan se os som et fodboldhold, hvor vi har forskellige roller og opgaver, mener Per Jørgensen, erhvervsrådgiver og tillidsmand i Odense afdeling Trivslen har det godt i Spar Nord, viste bankens egen undersøgelse i efteråret, og det kan Per Jørgensen, tillidsmand og erhvervsrådgiver i Odense afdeling, nikke til. Men som mangeårig medarbejder konstaterer han, at hverdagen i banken er en anden end før krisen. Jeg oplever, at folk virker stressede fra tid til anden. Der er mere pres på, men det virker også som om, at kollegerne har vænnet sig til hverdagen, og at de ved, at den hverdag, der var før 2008, ikke kommer tilbage igen, siger Per Jørgensen. Flere indlæg på Spar Nord Kreds generalforsamling var kritiske over for det stigende antal individuelle målinger af rådgiverne. Per Jørgensen mener, at banken bør fokusere mere på målinger af teamets eller afdelingens resultater. Vi er nødt til at løfte i flok i stedet for at fokusere på den, der ligger øverst eller nederst på måleskalaen. Lederne bør se os medarbejdere som et fodboldhold. Alle kan ikke være Ronaldo. Der skal også være nogle gode forsvarsspillere, hvis holdet skal have succes. Hvis flokken så samlet set præsterer det, den skal, kan det godt være, at der skal måles på særlige områder men problemet er bare, at der aldrig måles på bløde mål. Hvis en medarbejder er meget social, og en god støtte for sine kolleger, bliver det for eksempel ikke registreret i den måde, der måles på i dag, selvom den kompetence kan have stor betydning for flokkens samlede performance, mener den fynske tillidsmand. Per Jørgensen bakker op om Finansforbundets worklife investment-projekt, som går ud på at gøre medlemmerne bevidste om, at de selv skal tage styringen i deres arbejdsliv, så de kan tilegne sig de kompetencer, der er brug for på det nuværende og det fremtidige arbejdsmarked. Vi skal alle have et andet mindset. Vi kan ikke lave branchen om, men vi kan ændre os selv. Jeg prøver ofte på morgenmøder at huske kollegerne på, at de bør tilmelde sig de kurser og arrangementer i forbundet, hvor de får nogle inputs til personlig eller faglig udvikling. Det er vigtigt at udvikle sig og sikre sin værdi på arbejdsmarkedet, siger Per Jørgensen. Vinderne af konkurrencen i den skriftlige beretning Vindere af Har du læst dit blad-konkurrencen Spar Nord Kreds har udtrukket følgende vindere i konkurrencen fra beretningsbladet i præmien: Kro- og Hotelophold med middag for 2 personer Janni Filsø Christensen Spar Nord Skive 2. præmien: En god bøf for 2 personer Keld Thomsen Spar Nord Horsens 3. præmien: Luksusbrunch for 2 personer Pia Mandal Hansen Spar Nord Slagelse Vinderne vil få direkte besked. Udgiver: Spar Nord Kreds Skelagervej Aalborg Telefon Redaktion: Ole Skov (ansv.) Lene Aaen Kommunikation, Finansforbundet Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Udgives af Spar Nord Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

10 10 Kredsbestyrelsen Ole Skov Formand, Kredskontoret / Jannie Skovsen Næstformand, Kredskontoret / Gitte Holmgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem, Kredskontoret / Rikke Henriksen Bestyrelsesmedlem, Kredskontoret / Mette Haugaard Andersen Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Hjørring / Michael Jensen Bestyrelsesmedlem, deltid Handels- og Udlandsområdet / Lone Elmenhoff Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Rebild / Brian Volder Gulbæk Bestyrelsesmedlem, deltid Bankområde Vejgaard / Kontaktoplysninger: På kredskontoret møder du vores kredssekretær Dorthe Kræmmergaard / Kredsens hjemmeside: Postadresse: Spar Nord Kreds Skelagervej 15 Postboks Aalborg Lene Aaen Bestyrelsesmedlem Kredskontoret / 42903

Nærværende avis er udgivet i henhold til vedtægternes 5, stk. 12 som referat af generalforsamlingen

Nærværende avis er udgivet i henhold til vedtægternes 5, stk. 12 som referat af generalforsamlingen beretning for spar nord Kreds / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2013 REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLING Nærværende avis er udgivet i henhold til vedtægternes 5, stk. 12 som referat af generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 10 PÅ SCANDIC, AALBORG

GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 10 PÅ SCANDIC, AALBORG BERETNING FOR SPAR NORD KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 10 PÅ SCANDIC, AALBORG 2 BERETNING Af Ole Skov 2014 - et

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S

Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S Forretningsorden for Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bank en kæde af lokale banker. Spar Nord Bank er kendetegnet ved en flad organisation. Kædebeslutninger kombineret med lokale frihedsgrader

Læs mere

Generalforsamlingen i Spar Nord Kreds

Generalforsamlingen i Spar Nord Kreds fra generalforsamlingen / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / April 2014 2 Generalforsamlingen i Spar Nord Kreds I alt 135 var mødt op til generalforsamlingen i Spar Nord Kreds den 19. marts 2014.

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg

Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg Beretningsblad for spar nord kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Generalforsamling i Spar Nord Kreds onsdag den 19. marts kl. 10 på Scandic Aalborg 2 Beretning Af Ole Skov, kredsformand

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 10 PÅ COMWELL HVIDE HUS, AALBORG

GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 10 PÅ COMWELL HVIDE HUS, AALBORG FOR SPAR NORD KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2017 GENERALFORSAMLING I SPAR NORD KREDS ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 10 PÅ COMWELL HVIDE HUS, AALBORG 2 Af Ole Skov Et historisk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Referat af: Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Der startes med spisning kl. 18.00 tilmelding påkrævet (nederst)

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015

Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015 Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015 Den gode bager ved, at et godt brød afhænger af ingrediensernes kvalitet, temperatur og proces. Og skal brødet være rigtig flot, kræver det også lidt kunstnerisk

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge

Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge Referat FOA Køges generalforsamling torsdag den 23. mats 2017 kl. 19.00 På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge 1. Valg af dirigenter Carsten Juncher Christensen og Britt Petersen er valgt. 2. Valg

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere