MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus."

Transkript

1 MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

2 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet... 6 Pengestrømme... 7 KODA... 7 NCB... 7 Synchs... 8 Pengestrømme i udlandet... 8 Eksempel på udregning af indtægter... 8 Mere info

3 Forord Ud af 30 års arbejde i musikbranchen har jeg de seneste 12 år arbejdet som musikforlægger, dels hos verdens største musikforlag EMI Music Publishing, dels som selvstændig. Jeg har fået indsigt i, hvor kompliceret en verden musikforlagsbranchen er, og hvilken kompleksitet af faglighed, musikforståelse, konstant videnopdatering og ikke mindst musikviden man skal håndtere som musikforlægger. Jeg har skrevet nedenstående på opfordring af Jesper Mardahl, og er endnu engang blevet overrasket over hvor komplekst et emne, der er tale om. Jeg har forsøgt at skrive så kort og præcist som muligt, og løbende inddraget hvad det hele betyder i praksis. Jeg havde oprindelig tænkt at indskrive et par cases, men vurderede, at det ville blive for omfattende. Det skal nævnes, at nedenstående er forenklede eksempler, dels af pladshensyn, men også af hensyn til læseren, der for nuværende blot skal have en introduktion. Indledningsvis vil jeg bringe en kortfattet introduktion til, hvilke rettigheder vi taler om i teksten; dette håber jeg øger forståelsen. God læselyst! Ole Dreyer, oktober 2011 Ole Dreyer KOMMUNIKATION // (+45)

4 Generelt Et musikforlag er en virksomhed, der arbejder med sangskriveres (eller autorer = komponister og tekstforfattere) rettigheder. De rettigheder er sangskrivere i Danmark sikret via ophavsretsloven, og de beskyttes af loven mod uretmæssig udnyttelse. For en periode kan man overdrage sine rettigheder til tredjepart, som f.eks. et musikforlag. Men overdragelsen medfører ikke tab af disse rettigheder. Man har altså fortsat fuld råderet over, i hvilke sammenhænge ens værker (sange) skal benyttes. Bliver ophavsmandens rettigheder krænket, kan ophavsmanden nedlægge forbud og/eller kræve erstatning. Det vil sige, at man ved enhver fremførelse af et værk skal spørge ophavsmanden om lov til denne fremførelse. Dette gælder også, og særligt, hvis værket ændres på nogen som helst måde, det være sig et enkelt ord i teksten, eller i dets form. De fleste ophavsmænd overdrager deres rettigheder til udnyttelse til et forvaltningsselskab; i Danmark er det KODA (opførelsesrettigheder) og NCB (mekanisk lydfæstelse). Dermed giver ophavsmanden KODA og NCB eneret til at licensere deres hans eller hendes til en række formål, såsom pladeudgivelser, downloads, radio og tv afspilning osv., uden at der skal søge tilladelse først hos denne. Der findes forvaltningsselskaber i de fleste lande. I Tyskland er det f.eks. GEMA, i Storbritannien PRS/MCPS, i Sverige STIMM og i Holland Buma/Stemra. En ophavsmand har rettighederne indtil 70 år efter sin død, den såkaldte Life of Copyright. Rettighederne kan altså gå i arv. En ophavsmand; sangskriveren, har eneretten til sit værk; en sang /melodi. Det vil sige, at han har retten til enhver form for distribution, salg, download og enhver form for offentlig fremførelse. Musikforlaget derimod er underlagt de forhold, der indskrives i de enkelte kontrakter, der normalt vil medføre at sangskriverne skal spørges ved udnyttelse af sangene i fx reklamer og film, eller ændrede versioner af sangene. Desuden er sangskriverne beskyttet af nogle lovfæstede rettigheder, også kaldet droit morale, hvor værkerne ikke må udnyttes i pornografiske, politiske eller etisk krænkende sammenhænge, uden at sangskriveren spørges først. 4 Der er dog undtagelser og også grænser for, hvad man skal give tilladelse til. Er et værk først udgivet offentligt én gang, kan enhver spille det live eller indspille en ny identisk indspilning af sangen en såkaldt 1:1 cover. Men ønsker man at indspille en ændret version, skal den cleares hos ophavsmanden eller ophavsmændene. Disse kaldes tvangslicenser. Det dækker fx også de rettigheder man overdrager til KODA, således at radio, TV, netradio, streamingtjenester, downloadtjenester osv., frit kan spille ens musik, mod at der betales et aftalt vederlag per sekund eller per stream eller hvad der nu aftales. Desuden skal enhver eksemplarfremstilling eller salgsdownload af musik have en tilladelse til salget/fremstillingen af NCB. Uden denne er der tale om en ulovlig piratkopi. Udbyderne laver aftaler med KODA/NCB, der dækker al brug, og eventuelle uenigheder behandles i ophavsretslicensnævnet. Dermed er der normalt sikret en rimelig betaling for brugen. Bliver ens sange trykt på noder af enten musikforlaget eller en anden udgiver, anmeldes bogen eller nodetrykket til COPYDAN. COPYDAN står for al afregning for kopiering af tryksager i Danmark. Her afregnes ophavsmanden 50%, og det udgivne forlag 50%. Originalforlaget får ingen betaling.

5 Når man indgår en aftale med et musikforlag om overdragelse af ens rettigheder, er der i ophavsretsloven en række bestemmelser, der beskytter kunstnere. Men ønsker man at indgå en sådan aftale, så er der nogle helt basale ting, der som minimum skal aftales, som f.eks. hvilke territorier dækker aftalen og hvilken procentsats skal forlaget modtage af indtægterne for mekanisk og offentlig fremførelse, synkronisering, nodesalg og så videre. Desuden er det vigtigt, at der aftales hvor længe aftalen skal løbe, og hvor længe forlaget er overdraget de værker der er indeholdt i aftalen, og om denne eventuelt skal begrænses, såfremt forlaget ikke får udnyttet værkerne i en bestemt kommerciel sammenhæng. Derudover har en ophavsmand de store rettigheder, som omhandler musikdramatiske værker og opførelser. Dette ligger udenfor KODA s normalområde, og er genstand for en individuel forhandling, hvor et forlag kan være en god partner at have til prisfastsættelsen. For at sikre, at en sådan aftale indgås mellem to parter der taler samme sprog, er der mellem DMFF (Dansk Musikforlæggerforening) og de tre komponistorganisationer DPA, DKF og DJBFA lavet en Code of Conduct, der skal skabe en fælles forståelsesramme for forlagsaftaler. Musikforlagets primære arbejde Mest essentielt er det naturligvis, at et musikforlag er i stand til at opkræve, indkassere og registrere alt der vedrører en ophavsmands værker, og viderebetale korrekt til ophavsmanden. Dette beskrives længere nede. Et musikforlags arbejde er derudover helt grundlæggende at arbejde for kommerciel udbredelse af en komponists værker (sange) og at sikre, at værkerne får længst mulig levetid, ved at de fortsat spilles, indspilles og udnyttes i andre sammenhænge, såsom synkronisering i reklamer og film, på TV og så videre. Dette gøres i praksis ved at forlæggeren først og fremmest forsøger at få placeret sangene hos en kunstner en artist der vil indspille dem. 5 Nogle gange er sangskriveren selv artist, og udgiver sine egne sange. I det tilfælde kan forlæggeren dels hjælpe med at skaffe artisten en udgivelse hos et pladeselskab, at få en booker eller en manager. Når en sang eller et album er udgivet, kan forlæggeren arbejde for at placere sangen(e) til synkronisering, det vil sige i film, tv serier, reklamer osv., alt sammen i samarbejde med ophavsmanden og pladeselskabet. Senere kan forlaget søge at få coverversioner af nummeret, samples eller eventuelt få skabt nye versioner med mere moderne lyd eller udtryk. Men sangskriveren kan have skrevet sange, han ikke selv ønsker at indspille, og derfor ønsker placeret hos andre artister. Der findes også en masse sangskrivere og producere, der ikke selv indspiller deres egne sange, men arbejder målbevidst med at skrive sange, som kan placeres hos ofte navngivne artister. Forlæggeren kan arbejde med at skabe samarbejder med andre sangskrivere eller producere for at optimere sangene og deres salgbarhed. Forlæggeren skaber, eller får via samarbejdspartnere, såkaldte pitchlister. Pitchlister er et fint retningsgivende værktøj for alle. Det viser hvilke artister der søger sange, hvilke stilarter, deadlines og måske med referencer til kendte sange eller artister de gerne vil i retning af. Det giver sangskriverne mulighed for at komponere målrettet, og forlæggeren mulighed for at inspirere

6 sangskrivningen, men giver ham også et værktøj til at målrette selve pitcharbejdet. Dette pitcharbejde foregår på tværs af landegrænser, og sange skrevet i Danmark finder ofte fint vej til kunstnere i stort set alle lande i hele verden. Det er forlæggerens ansvar at skabe stærke kontakter i andre lande, idet dette netværk øger mulighederne for at få pitchet sangene til andre kunstnere. Samme sang kan sagtens udkomme på flere sprog, og i mange udgaver. Desuden er der filmkomponister, som ikke søger udgivelse af deres værker, men som er eksperter i at komponere såkaldt score music, altså underlægningsmusik til film og TV-serier. De skal præsenteres for film- og tv-branchen på hvad de har lavet tidligere, som skal have en meget høj kvalitet for overhovedet at være konkurrencedygtigt. Forlæggeren kan være en medspiller, sammen med komponistens agent. Forlaget har naturligvis en forpligtelse til at overvåge, at værkerne ikke misbruges, enten ved pirateri, ulovlig brug i reklamer, ikke godkendte versioneringer, samples osv. Dette gøres både via lokale samarbejdspartnere, men i særdeleshed via organisationer og ophavsretsselskaber. Udlandet Får man sine sange udgivet i udlandet, er det væsentligt at have en forlægger til at sikre, at ens afregninger for indspilninger, afspilninger og fremførelser hentes hjem til egen bankkonto. KODA og NCB gør et stort arbejde for via deres søsterselskaber at hente en stor del af indtjeningen hjem. Men dette arbejde er ganske automatiseret, og kan ikke forventes at kunne modsvare det at have en fast person, der sikrer at registreringerne af alle værker sker korrekt, og som kan forfølge eventuelle mangler i afregningerne aktivt med det lokale selskab. 6 En vigtig del af forlæggerens arbejde er også at indkassere de vederlag, der indtjenes for brug af sangene i hele verden. Det er et meget stort arbejde, og kræver stor viden, korrekte registreringer af værkerne, forståelse for forskellige markeders regler og love, og igen et stort netværk der bindes sammen af forlæggeren. Det er ekstremt komplekst arbejde, idet hvert eneste land på jorden har sine egne love og regler for afregningen for brug af musik i alle de forskellige afregningsformer der findes. En afspilning på radio i 60 sekunder afregnes næppe ens i to lande, hvad en koncert i en lille klub heller ikke gør. Ophavsmanden må forvente, at forlæggeren har et netværk af sub-forlæggere og kontakter, der kan sikre at indtjeningen bliver korrekt hentet hjem til ham eller hende. Selve registreringen af værkerne hos KODA er grundstammen i dette arbejde, og den skal udføres med stor akkuratesse og viderebringes til alle relevante interessenter i hele verden. I mange lande findes der slet ikke forvaltningsselskaber. Her laver forlagene direkte aftaler med pladeselskaber, radio og tv-stationer om afregning for brug af værkerne. Uden et forlag kan man altså umuligt få betaling for brugen af sin musik i det pågældende land. I nogle lande får man f.eks. kun TVvisning af videoer, hvis ens forlag tilbyder f.eks. en TV-station forlagsandele af sangen det gælder således i Japan, der ellers har mindst ligeså velordnede forhold som Danmark på området. Uden en forlægger får man altså f.eks. ikke vist sin PR-video på TV i Japan.

7 I USA er forvaltningsselskaberne privatiseret, og der findes de tre primære selskaber BMI, ASCAP og SESAC samt en række mindre. De mekaniske rettigheder er samlet hos Harry Fox Agency. Harry Fox giver en såkaldt first mechanical licensing, som en udgiver skal have for at måtte udgive et værk første gang i USA. Denne indhentes direkte hos ophavsmanden og originalforlaget (det danske i dette tilfælde). De ovennævnte forvaltningsselskaber har alle hver deres styrker, da de laver individuelle licenser med hver enkelt mediekoncern, radiostation, tv-station og spillested. Afregning for offentlig fremførelse er noget forholdsvis nyt i USA, idet det først blev indført i 1990 erne. Men hvert selskab fokuserer på få og velindtjenende områder (BMI fokuserer eksempelvis på indtægter fra radio), og kan dermed undlade at fokusere bredt og stærkt hele vejen rundt, som vi kender det fra Danmark. I forhold til danske sangskrivere er det kun ASCAP, som KODA har en gensidig aftale med om afregning. Derfor vælger mange danske sangskrivere, som får deres musik udgivet i USA, at have både et amerikansk forlag og et direkte medlemskab af et af de amerikanske forvaltningsselskaber. Pengestrømme Indtægter fra forlagsvirksomhed, til såvel ophavsmand som musikforlag, er et spindelvæv der kan være uoverskueligt. KODA Der er en stor indtægtskilde fra offentlig fremførelse, der i Danmark kommer fra KODA. KODA har mere end 70 afregningsområder, som alle har sine takster, der alle forhandles individuelt. Det koster f.eks. en radioeller tv-station et bestemt antal kroner per sekund at transmittere musik. Det koster også en takst at afspille musik (streame) på en hjemmeside, en anden takst hvis musikken kan afspilles on-demand, og en helt tredje, hvis musikken kan downloades. Der afregnes også for offentlig fremførelse ved koncerter o. lign. Her afregnes typisk 5% af entréindtægten, men i nogle tilfælde også af antallet af kvadratmeter på et spillested. For en turnerende artist, der selv har komponeret størstedelen af repertoiret kan det være en stabil og fin indtægt, der kan supplere honoraret for koncerten og pladesalget. 7 NCB Den mekaniske copyright NCB afregnes med en takst per fremstillede eksemplar, eller per download. For et album afregnes f.eks. 9,009% af salgsprisen, også kaldet PPD, til pladeforretninger mv. Dvs. koster et album 100 kr. fra distributør til forhandler, afregnes rundt regnet 9,2 kroner til ophavsmændene samlet. Med 10 numre på et album er der en afregning på 92 øre per nummer. Er der så 4 ophavsmænd på nummeret, er der 22,6 øre per solgt album per nummer per mand. Et download afregnes med 12% af salgsprisen idet der også her indgår 3% til KODA og sælges typisk for 8 kr. Der er altså 96 øre per nummer der downloades til deling mellem ophavsmændene. Er der 3 ophavsmænd får hver 32 øre. Hver ophavsmand skal så afstå en andel til hvert sit forlag, hvis de har ét. Sætter vi den andel til 30%, så vil forlaget få 9,6 øre og ophavsmanden 19,2 øre per download. Dvs. et nummer der er solgt via download gange (og det er mange) indtjener typisk kr. til forlaget og kr. til hver ophavsmand, hvis der er tre af dem. Guld-certificering i Danmark er pt singler eller downloads.

8 Synchs Ved brug af værker til synkronisering, der ligger udenfor de føromtalte tvangslicenser, skal der gives tilladelse til denne brug individuelt med ophavsmanden og dennes forlag. En filmproducent skal dermed have tilladelse til såvel brugen af indspilningen med pladeselskabet og artisten, som selve værket med ophavsmanden og hans forlag. Brugen af værket kan ophavsmand og forlag have overdraget til NCB, der har faste takster for sådan brug. Men de kan også have valgt selvforvaltning, og så skal prisen forhandles frit imellem eksempelvis filmproducent (eller et reklamebureau el.lign.) og ophavsmand. Hvis ikke parterne opnår enighed om pris, antal år licensen gives i etc, så kan producenten ikke benytte det pågældende stykke musik. Ophavsmanden skal ligeledes godkende brugen, uanset om der forespørges direkte, via NCB eller via hans forlag. Traditionelt afregnes der for brugen af synchs med et begreb man kalder MFN (Most Favoured Nations). Det betyder at et beløb svarende til det ophavsmand og/eller forlag måtte aftale med f.eks. filmproducent, også skal betales for masteren. Hvis der eks. er aftalt kr. MFN betyder det, at der både skal betales 10K til ophavsmand og 10K til pladeselskab. Pengestrømme i udlandet Indtægter fra udlandet kommer i princippet på samme måde. Har ophavsmanden ikke et forlag, vil indtægterne komme via KODA og NCB, i det omfang disse formår at indkassere dem. Har ophavsmanden et forlag, vil dette forlag formentlig have en sub-forlagsaftale med forlag i andre lande. Indtægterne vil så først tilgå sub-forlaget, for derefter at blive afregnet direkte til originalforlaget. Sub-forlaget repræsenterer ophavsmandens værk(er) i det land det er givet licens til, og får en procentdel af indtægterne for arbejdet; typisk 10-20%. Det er forskelligt, om disse betales i fællesskab af ophavsmanden og forlaget, eller af forlagets andel alene (der så typisk vil være større i udlandet). 8 Eksempel på udregning af indtægter Lad os tage et eksempel. En dansk sang bliver pitchet til det næste Lada Gaga-album. Det bliver ikke en single, hvorfor offentlig fremførelse begrænser sig til de koncerter, hvor nummeret bliver spillet. Det er en sang, der allerede har været et hit i Danmark, og er med på danske albums, samt har været et P3- hit. Der er kun én komponist på sangen. I Danmark vil indtjeningen typisk være ca kr. fra KODA for radioafspilning (det var et stort hit), samt fra opførelse ved koncerter. Derudover er der måske kommet en coverindspilning; en instrumental version. Sangen indbringer kr. i offentlig fremførelses-indtægter, og albummet sælger eksemplarer. Denne sang udgør 6% af albummet. Afregningen for salget af albums (NCB) er kr. x 100 kr. x 9,009%/10= kr. for salget af det ene nummer. Dertil skal lægges mekaniske indtægter for coverversionen: x 100 x 9,009% x 6%= kr. I alt har indtjeningen for nummeret i Danmark har været kr. Hertil kommer eventuel brug i reklamer, film eller andre synkroniseringer.

9 Lady Gaga-indtægterne ser andeledes ud. Der sælges 2 millioner album fysisk i verden (gennemsnitspris til forhandlere sættes til f.eks. 65 kr.) og 8 millioner downloads (gennemsnitspris 6 kr.). Nummeret indbringer 2000 kr. per fremførelse ved stadionkoncerter, som der er 60 af, i alt kr. Der er tolv numre på albummet. Den gennemsnitlige NCB i verden er 8%, hvorfor NCB-indtægter til den danske komponist bliver: x 65 x 7%/12 = kr. Gennemsnitprisen for albumtrack downloads i verden sætter til 3 kr. Indtægterne for download er dermed: kr. x 3 x 8% = kr. For en enkelt sang på et enkelt album kan der altså indtjenes i dette tænkte eksempel kr. Det er så også en af de yderst sjældne coverversioner, hos en af verdens top 3-artister, men tjener her som et godt eksempel. Territorier Det har imidlertid stor betydning, hvilke lande den pågældende artist sælger sine udgivelser i. Skandinavien, Japan og Tyskland har generelt høje salgspriser på udgivelser samt gode takster for offentlig fremførelse, så de er attraktive. Men de største synkroniseringsvederlag opnås i USA, Storbritannien, Frankrig, Italien, Japan og Tyskland. Det kan altså være en blanding af dygtige valg fra ophavsmand og forlag, eller simpelt held, i forhold til, hvilke territorier man får sine sange udgivet i. Men da vi bor i et af verdens mindste lokale markeder der dog er interessant pga. gode takster for salg og offentlig fremførelse er eksport og placering i andre markeder særdeles attraktivt for danske ophavsmænd og forlag. Mere info Ovenstående gennemgang er meget generel, og begrænset, trods stoffets store kompleksitet. Jeg står gerne til rådighed for uddybelser, men også litteraturen byder på uddybende bemærkninger. Jeg kan anbefale All You Need to Know About The Music Business af Passmann, Musikaftaler af Schlüter m.fl., eller Music The Business, the essential guide to the law and the deals af Harrison. 9 Hvis du generelt har brug for mere information om de emner, der behandles i denne oversigt, er du altid velkommen til at henvende dig til Promus.

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 One Song A Day Keeps The Doctor Away Anonym graffiti på husmur i London 156 157 Musikforlag og forlagsaftaler Lidt historie Siden tidernes morgen [eller i hvert fald lige så længe musik er blevet nedskrevet

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Komponist og /eller forfatter.

Komponist og /eller forfatter. ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder): B Beskatning

Læs mere

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors

Læs mere

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Respondenterne 727 musikforlagsmedlemmer pr. 31/12-08 371 musikforlag KODA-indtjening i 2008 = aktive forlag 193 aktive musikforlag har mailadresse registreret

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) Forlagshåndbogen er et supplement til de øvrige informationer, som findes på Kodas hjemmeside. Indholdet af Forlagshåndbogen vil

Læs mere

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig )

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) Mellem på den ene side Pladeselskab A/S Adresse Postnummer (herefter benævnt Selskabet) og på den anden side Firma v/producernavn Adresse Postnummer (herefter

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden )

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden ) MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Forlaget ) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv.

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. Et indlæg i debatten om en rimelig betaling for musikken i radio og tv Fri forhandling frem for lovindgreb I

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget")

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt Forlaget) FORLAGSAFTALE Mellem Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget") og X person X (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt "Ophavsmanden")

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk. link til Mit KODA under Medlemmer. Så vises log onbillede Log på Mit KODA På Mit KODA kan du se

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA. DANISH MUSIC AWARDS 2014 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2014 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda. DANISH MUSIC AWARDS 2015 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2015 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 1 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 Dansk Musikomsætning 2015 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2015. Musik er overalt i vores

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014 Sag 231/2011 (2. afdeling) A, B, C, D og E (advokat Casper Andreasen for alle) mod TV2 Danmark A/S (advokat Henrik Schütze) Biintervenienter til støtte

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi Film i udlandet Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi afregningspraksis på film-området kan variere meget fra land til land. korrekt identifikation kan være vanskelig, bl.a. fordi film ofte

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

fra DR Julekalenderen 2014

fra DR Julekalenderen 2014 Klavernoder, melodi, tekst & akkorder til Titelsangen + Soundtracket i klaverarrangement fra DR Julekalenderen 201 Titelsang af Caroline Castell og Lasse Lyngbo - Soundtrack af Flemming Nordkrog Inkl.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 154 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Bidrag til samlenotat Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER

AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER Præambel Denne aftale regulerer vilkårene for kundens brug af baggrundsmusik på sin hjemmeside. Aftalen omfatter endvidere den kopiering, der er nødvendig for at

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 L 77 Bilag 2 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg 1240 København K Aalborg den 6.1.2016 Problemstillinger og løsningsforslag til L77. Vedr. Udkast til forslag til

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2011 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010 Kære medlem, I nyhedsbrevet kan du denne gang læse om kommende medlemsmøder, Grønlandsprisen samt vores planer om kommende komponist- og sangskriverkurser på Grønland og ikke mindst lidt vejledning i brug

Læs mere

Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt

Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt Når beslutninger skal træffes er det bedste man kan gøre, at gøre det rette. Det værste er ikke at gøre noget. Theodore Roosevelt 106 107 MUSIKSALG før, nu og måske i fremtiden Traditionelt har salg af

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg, 2008. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret Konkurrenceret Case 1 - Konkurrenceret I markedet for mobiltelefoni er der fire aktører. De har følgende markedsandel. Markedsandele i mobiltelefonimarkedet Aktør 0msætning, DKK mio. Markedsandel i pct.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Ophavsretsloven med kommentarer

Ophavsretsloven med kommentarer Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave/1. oplag Peter Schønning & Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3832-9

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Ophavsret og medieetik

Ophavsret og medieetik Ophavsret og medieetik - Med fokus på elevproduktioner Josephine Bock, Juridisk rådgiver for UBVA Hvad skal vi blive klogere på? Ophavsret hvad, hvor, hvorfor? Hvilke rettigheder og begrænsninger medfører

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2017 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2017 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark. DANISH MUSIC AWARDS 2017 Regelsæt gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af udgivelser og kunstnere til Danish Music Awards 2017 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale:

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: BILAG 1-3 BILAG 1 DRIFTSBETINGELSER En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: 1. Ingen offentliggørelse på

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere