FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)"

Transkript

1 FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) Forlagshåndbogen er et supplement til de øvrige informationer, som findes på Kodas hjemmeside. Indholdet af Forlagshåndbogen vil på sigt blive en integreret del af hjemmesiden, ligesom de øvrige informationer til vores medlemmer. Pdf-versionen her vil være tilgængelig i overgangsperioden. Hvor informationen allerede findes på selve hjemmesiden henvises dertil. Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til forlagshåndbogen, er du altid velkommen til at kontakte Marianne Thorkildsen på 1

2 INDHOLD MUSIKFORLAG OG MUSIKFORLAGSKONTRAKTER 04 Medlemskab af Koda og NCB Musikforlagskontrakter mellem forlag og ophavsmand Generalkontrakter Forlags forskellige roller Subforlagskontrakt mellem to forlag Katalogaftaler ANMELDELSE AF VÆRKER 07 Metoder til værkanmeldelse Anmeldelse på papir Anmeldelse via internet Anden elektronisk anmeldelsesform Anmeldelse af katalogaftaler Tilladelse til bearbejdelse af eksisterende beskyttet musik/tekst Bearbejdelse af et frit værk ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER 09 Andelsstørrelse på værker af danske ophavsmænd med originalforlagskontrakt med dansk forlag Andel til forlaget Andele til ophavsmændene Andelsstørrelse på værker af udenlandske ophavsmænd med originalforlagskontrakt med dansk forlag Andelsstørrelse på værker af danske ophavsmænd med subforlagskontrakt med udenlandsk forlag Andel til forlagene Andel til udenlandsk lokal oversætter og/eller arrangør Andelsstørrelse på værker af udenlandske ophavsmænd med subforlagskontrakt med dansk forlag Andel til forlagene Andel til dansk oversætter og/eller arrangør KONTRAKTDATOER 12 BESKYTTELSESTIDER 13 Generelt Gensidighed Nationalitet Samtidig udgivelse i et EU/EØS Land Den amerikanske lovgivning Kodas administrative praksis vedrørende værker skabt af amerikanske ophavsmænd KUN UDBETALING FOR ANMELDTE VÆRKER 16 Generelt (anmeldelsesfrister, se direkte på hjemmesiden) Uropførelsestillæg 2

3 INDDÆKNING AF FORSKUD 17 Forskud fra originalforlag Forskud fra subforlag Der gælder følgende undtagelser for forskudsreglen Transport SYNKRONISERINGSRETTIGHEDER (SELVFORVALTNING) 19 SYNKRONISERINGSRETTIGHEDER PÅ UDENLANDSKE VÆRKER 19 RETTIGHEDSTVISTER 20 DOBBELTKRAV 21 ADGANG TIL AT SE EGNE VÆRKER I KODAS VÆRKREGISTER 22 Værklister ADGANG TIL AT SE EGNE FORLAGSAFTALER I KODAS VÆRKREGISTER 23 FREMFØRELSER / SALG I UDLANDET AF FILM MED DANSK MUSIK 24 AFREGNING OG UDBETALING 25 Oplysninger før og efter afregning Betalingsadresse 3

4 MUSIKFORLAG OG MUSIKFORLAGSKONTRAKTER Det er som udgangspunkt ophavsmanden og kun ophavsmanden selv der har ophavsretten til sine musikværker. Når en musikforlægger indgår en kontrakt med en ophavsmand, får musikforlæggeren nogle rettigheder til de værker, kontrakten vedrører. Musikforlagskontrakten med en ophavsmand går typisk ud på, at forlæggeren skal arbejde for udbredelsen af komponistens eller sangskriverens musikværker og bistå ophavsmanden med tilladelser, Værkanmeldelser til Koda m.v. Til gengæld får musikforlæggeren typisk ret til at udgive musikken på tryk eller indspilning og ret til at få en andel af ophavsmandens Koda- og NCB-vederlag. Når et forlag har indgået aftale med en ophavsmand, optræder forlaget i rollen som originalforlag. Et forlag kan også erhverve rettighederne (og forpligtelserne) til et værk i rollen som subforlag ved at indgå aftale med et originalforlag i et andet land. Retten og pligten som subforlag kan fx være at sørge for en lokal oversættelse og udgivelse. MEDLEMSKAB AF KODA OG NCB For at et musikforlag kan blive medlem af Koda, skal det opfylde kriteriet for at drive musikforlagsvirksomhed, d.v.s. trykke, udgive eller på anden måde arbejde for at udbrede de musikværker, der er indgået forlagsaftale på. Et forlag kan blive medlem ved at udfylde og indsende en medlemserklæring og samtidig indbetale et engangsbeløb på kr. Medlemskab af Koda er samtidig medlemskab af NCB. Koda forvalter rettighederne til offentlig fremførelse af musikværker, og NCB forvalter indspilningsrettighederne (også kaldet de mekaniske rettigheder). Forlaget har ret til at modtage betaling for sin andel i et værk fra den dato, der fremgår af kontrakten med ophavsmanden. Fra Koda kan forlaget dog tidligst modtage betaling for de fremførelser af et værk, der finder sted fra og med d i det kalenderår, forlaget er blevet medlem af Koda. Fra NCB kan forlaget modtage betaling med tilbagevirkende kraft efter indmeldelse i henhold til kontrakten med ophavsmanden. MUSIKFORLAGSKONTRAKTER MELLEM FORLAG OG OPHAVSMAND Det er et indbyrdes anliggende mellem forlag og ophavsmand at indgå en kontrakt. Fra Kodas side blander vi os ikke i indholdet, og vi har ikke mulighed for at yde juridisk vejledning, idet vi repræsenterer begge parter. Koda kan ikke levere eksempler på udformningen af en musikforlagskontrakt. Vi opfordrer til, at forlag og/eller ophavsmand eventuelt henvender sig til en af de musikorganisationer, der har viden og erfaring på området. Det er bl.a. DJBFA (Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, DPA (Danske Populærautorer, DKF (Dansk Komponistforening, DMFF (Dansk Musikforlægger Forening, DAF (Dansk Artist Forbund, eller DMF (Dansk Musiker Forbund, Af hensyn til korrekt forvaltning af rettighederne og anmeldelse af værkerne til Koda, gør vi opmærksom på en række forhold, der minimum bør være aftalt i kontrakten mellem forlag og ophavsmand: Navn på ophavsmand og forlag Hvilke værker er omfattet af kontrakten Størrelsen af forlagets andel se afsnit om Andelsstørrelse Kontraktens løbetid se afsnit om Kontraktdato Territorium (i hvilke lande/områder har forlaget rettigheder) Størrelsen af den samlede forlagsandel ved evt. subforlægning 4

5 Når et forlag har indgået kontrakt med en ophavsmand, er det forlagets ansvar at anmelde sine rettigheder til Koda på de værker, der er indgået aftale om. Koda registrerer værkoplysningerne til brug for både Koda og NCB. Koda og NCB afregner kun for værker, der er anmeldt til Koda. En forudsætning for at et forlag kan få andel er, at værket er anmeldt af forlaget selv, og forlaget kan udelukkende få andel fra den/de ophavsmænd, der er indgået aftale med. Kun musikforlag, der er medlemmer af Koda (eller af et af vores udenlandske søsterselskaber) kan få andele. GENERALKONTRAKTER Et forlag kan indgå generalkontrakt med en ophavsmand, hvilket betyder, at forlaget har ret til andele på samtlige af ophavsmandens værker. Aftalen kan eventuelt være begrænset til kun at gælde værker skrevet i en bestemt afgrænset periode. Når der indgås generalkontrakt med en ophavsmand, skal alle værker eksisterende og fremtidige, der er omfattet af aftalen, anmeldes af forlaget. FORLAGS FORSKELLIGE ROLLER Et forlag kan optræde i forskellige roller som originalforlag eller subforlag afhængigt af, hvordan rettighederne til et værk er erhvervet. Et forlag optræder i rollen som originalforlag, når det har erhvervet sine rettigheder til et værk ved at indgå aftale direkte med en ophavsmand. Ifølge en typisk aftale mellem forlag og ophavsmand har forlaget rettighederne for hele verden. Da et originalforlag dog ofte ikke selv arbejder på det udenlandske marked, kan originalforlaget, hvis det er aftalt i kontrakten med ophavsmanden, indgå aftale med et forlag i et andet land. Det nye (udenlandske) forlag optræder i rollen som subforlag. Et originalforlag kan indgå aftaler med flere subforlag, som dækker hvert deres land/område. Der skal dog være mindst ét land (som oftest originalforlagets hjemland), hvor det kun er originalforlaget, der har rettigheder. Et forlag optræder i rollen som subforlag, når det har erhvervet sine rettigheder til et værk ved en aftale med et originalforlag. Subforlaget repræsenterer originalforlagets repertoire i et underområde (ét eller flere bestemte lande) af originalforlagets område og arbejder for ophavsmandens interesser i dette område. Subforlaget kan have erhvervet sine rettigheder på betingelse af at arbejde for at udbrede værket og/eller sørge for udgivelse af en lokal version (oversættelse) af værket. Subforlaget kan have rettigheder kun på det oprindelige værk eller kun på lokalversionen, eller subforlaget kan have rettighederne på både det oprindelige værk og en lokal version. Det skal fremgå af kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvilke rettigheder subforlaget har erhvervet. SUBFORLAGSKONTRAKT MELLEM TO FORLAG Det er et indbyrdes anliggende mellem to forlag at indgå en subforlagskontrakt. Fra Kodas side blander vi os ikke i indholdet, og vi har ikke mulighed for at yde juridisk vejledning, idet vi repræsenterer begge parter. Vi opfordrer til, at man eventuelt henvender sig til en af de musikorganisationer, der har viden og erfaring på området. Det er blandt andet: DJBFA (Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, DPA (Danske Populærautorer, DKF (Dansk Komponistforening, DMFF (Dansk Musikforlægger Forening, DAF (Dansk Artist Forbund, eller DMF (Dansk Musiker Forbund, 5

6 Koda kan ikke levere eksempler på udformningen af en subforlagskontrakt, men af hensyn til korrekt forvaltning af rettighederne og anmeldelse af værkerne til Koda, gør vi opmærksom på en række forhold, der minimum bør være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag: Navn på forlag og subforlag Hvilke værker er omfattet af aftalen (titler og ophavsmænd) I hvilket territorium har subforlaget rettigheder Kontraktens løbetid, se afsnit om Kontraktdato Den indbyrdes andelsfordeling mellem forlag/subforlag se afsnittet Andelsstørrelse Den indbyrdes andelsfordeling mellem ophavsmændene Ved oversættelse eller arrangement kan aftales: Andelsstørrelse til oversætter eller arrangør se afsnittet Andelsstørrelse Gælder aftalen kun oversættelses- eller arrangementsversionen, eller har subforlaget også ret til andel på originalværket KATALOGAFTALER Et forlag kan, i rollen som subforlag, indgå en aftale med et originalforlag om, at subforlaget varetager rettighederne af en række værker i et underområde af originalforlagets område. Det kaldes en katalogaftale eller en generel subforlægning, når de samme kontraktbetingelser er gældende for en større del af det repertoire, forlaget repræsenterer. 6

7 ANMELDELSE AF VÆRKER Koda og NCB anvender værkanmeldelser som grundlag for at kunne registrere detaljerede oplysninger om rettighederne på et værk. Værkanmeldelsen er således den vigtigste dokumentationskilde, og derfor er det af afgørende betydning, at anmeldelsen er korrekt. Værkerne skal anmeldes til Koda, som registrerer værkerne i den fælles nordiske værkdatabase Nord-Doc. Både Koda, NCB og de øvrige nordiske selskaber benytter oplysningerne fra Nord-Doc som grundlag for afregningerne. Der skal ikke indsendes kopi af forlagskontrakten, da Koda ikke går ind på at fortolke rettighederne i eller afgøre gyldigheden af en forlagsaftale. Koda forholder sig til de oplysninger, ophavsmændene og forlagene giver og betragter anmeldelserne som den gyldige dokumentation. Når et dansk forlag (som originalforlag) har indgået aftale med en ophavsmand (dansk eller udenlandsk), er det forlagets ansvar at anmelde til Koda, hvilke værker de har indgået forlagsaftale på. Koda og NCB afregner kun for værker, der er anmeldte, og vi afregner kun andel til et forlag, når værket er anmeldt af forlaget selv. Har ophavsmændene selv tidligere anmeldt værket, giver vi ophavsmændene besked om, at værket nu er registreret med en andel til forlaget. Når et dansk forlag (som originalforlag) indgår aftaler med udenlandske subforlag, skal originalforlaget oplyse det til Koda. Der findes ingen blanket til dette formål, men send en mail til eller til forlagets egen kontaktperson. Det er også muligt at tilføje det som en bemærkning på den enkelte værkanmeldelse. Vi registrerer informationen som en note på forlaget eller værket, hvorefter vi kan oprette særlige territoriebestemte aftaler i det omfang det viser sig nødvendigt, når vi sidenhen modtager afregning fra udlandet. I visse tilfælde vil vi registrere en territoriebestemt aftale med det samme. Når et dansk forlag (som subforlag) har indgået aftale med et udenlandsk forlag om at varetage interesserne for Danmark, er det subforlagets ansvar at anmelde værkerne til Koda. METODER TIL VÆRKANMELDELSE ANMELDELSE PÅ PAPIRBLANKET Ved forlagsanmeldelser af værker på papir anvendes Kodas blanketter, som er udformet specielt til brug for forlag. Blanketter kan downloades fra Kodas hjemmeside De kan også rekvireres ved henvendelse til Kodas Medlemsafdeling på eller ANMELDELSE VIA INTERNETTET Elektronisk anmeldelse af enkeltværker foregår via værkanmeldelsesmodulet til forlag på Mit Koda: Modulet er tilgængeligt via hjemmesiden: sammen med de øvrige Mit Koda funktioner. ANDEN ELEKTRONISK ANMELDELSESFORM Hvis et forlag ønsker at anmelde et stort antal værker med samme aftalebetingelser (som oftest katalogværker), er det i reglen bedst håndterligt fra både forlagets og Kodas side, at værkerne anmeldes elektronisk. Hvis det drejer sig om mere end 200 værker ad gangen, er det et krav, at anmeldelsen sker elektronisk. Der er forskellige muligheder for elektronisk anmeldelse, og nærmere oplysninger herom kan fås ved at kontakte Signe K. Overgaard på eller Det er også muligt at sende sin forespørgsel til Repertoire på hvorefter forlaget vil blive kontaktet af en medarbejder fra afdelingen. ANMELDELSE AF KATALOGAFTALER 7

8 Inden katalogværker kan anmeldes, skal selve aftalens betingelser oplyses særskilt til Koda. Dette gøres på en blanket, som fås ved henvendelse til Signe K. Overgaard på eller Det er også muligt at sende sin forespørgsel til Repertoire på hvorefter forlaget vil blive kontaktet af en medarbejder fra afdelingen. Når katalogaftalen er registreret af Koda, kan værkerne anmeldes med oplysning om, hvilken aftale de tilhører. TILLADELSE TIL BEARBEJDELSE AF EKSISTERENDE BESKYTTET MUSIK/TEKST Hvis et værk indeholder bearbejdelse af eksisterende beskyttet musik og/eller tekst, skal der være indhentet tilladelse fra de oprindelige ophavsmænd eller deres forlag. Ved anmeldelse til Koda er det en forudsætning, at det anmeldende forlag er i besiddelse af skriftlig tilladelse. Dette gælder for følgende typer af bearbejdelser: ved ny musik til eksisterende tekst, skal der indhentes tilladelse fra forfatteren ved ny tekst til eksisterende musik, skal der indhentes tilladelse fra komponisten ved arrangement af eksisterende musik, skal der indhentes tilladelse fra komponisten. Hvis der er tekst på værket, skal der også indhentes tilladelse til andel fra forfatteren, for at opnå fuld arrangørandel ved oversættelse af tekst, skal der indhentes tilladelse fra forfatteren og for at opnå fuld oversætterandel, skal der også indhentes tilladelse til andel fra komponisten ved sampling fra eksisterende beskyttede værker skal der indhentes tilladelse fra ophavsmændene til det eksisterende værk, der samples fra. Ved anmeldelse til Koda af et samplingsværk skal det fremgå, hvilket eksisterende værk, der er samplet fra, og det skal fremgå, hvor stor procentandel rettighedshaverne til det eksisterende værk har krævet at få af hele samplingsværket. BEARBEJDELSE AF ET FRIT VÆRK Et arrangement af et frit værk kræver selvsagt ingen tilladelse. Et sådan arrangement vil umiddelbart kunne afregnes af NCB, når bare det er anmeldt til Koda. For at arrangementet kan udløse andele til de beskyttede rettighedshavere (arrangøren og et eventuelt forlag) på Kodasiden, skal arrangøren indsende det nødvendige materiale til vurdering hos Kodas musikkonsulent. Arrangøren kan sende sit materiale i form af vedhæftet lydfil, wordfil eller pdf til Jens Bruno Hansen på 8

9 ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER AF DANSKE OPHAVSMÆND MED ORIGINALFORLAGSKONTRAKT MED DANSK FORLAG (Både ophavsmænd og forlag er medlem af Koda) ANDEL TIL FORLAGET Koda andelen til forlag kan ikke overstige 33,33%, men den kan godt være mindre. Har et forlag aftale med samtlige ophavsmænd på et værk, vil forlagets totale max andel af hele værket være 33,33%. Har et forlag kun aftale med enkelte ophavsmænd på et værk, kan forlagets andel ikke overstige 33,33% af den/de ophavsmænds andel, der er indgået aftale med. Har forlaget fx kun aftale med én ophavsmand, som inden afgivelse af andel til forlag får 16,67%, bliver forlagets totale andel 5,55% af hele værket (og ophavsmandens endelige andel bliver 11,11%). Er der flere forlag på samme værk, som har aftale med hver deres ophavsmand, kan den samlede forlagsandel ikke overstige 33,33%. NCB andelen giver to muligheder for maksimumsgrænser for andel til originalforlaget: 33,33%, hvis der er tekst til værket, og komponist og forfatter ikke er samme person 50%, hvis der ikke er tekst til værket, eller komponist og forfatter er én og samme person ANDELE TIL OPHAVSMÆNDENE Et forlag skal kende den fordeling af andele, som ophavsmændene indbyrdes er blevet enige om inden afgivelse af andele til forlag, det vil sige værkets "manus-fordeling". Andelene til ophavsmændene kan være fordelt under følgende forudsætninger: Værket er standardfordelt, hvilket vil sige, at ophavsmændene får andele i forhold til Kodas standardfordelingsregler se Værkets fordeling er aftalt, hvilket vil sige, at ophavsmændene indbyrdes er blevet enige om en fordeling, som afviger fra Kodas standardfordeling. Der er dog nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes se Når et forlag anmelder et nyt værk til Koda, vil ophavsmændene automatisk få besked herom i deres eget Mit Koda. Har ophavsmændene selv tidligere anmeldt værket, vil ophavsmændene ligeledes få en automatisk besked i Mit Koda. Dette sker for at orientere om, at værket nu er registreret med andel til forlaget. Er forlagets fordeling af andelene mellem ophavsmændene anderledes end den fordeling, ophavsmændene selv oprindelig har anmeldt, benyttes den oprindelige fordeling, og vi orienterer forlaget om dette. ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER AF UDENLANDSKE OPHAVSMÆND MED ORIGINALFORLAGSKONTRAKT MED DANSK FORLAG (Ophavsmændene er medlem af et udenlandsk selskab, forlaget er medlem af Koda) Nogle udenlandske selskaber har regler, som tillader, at originalforlag får mere end 33,33%. Indgår et dansk forlag aftale med en udenlandsk ophavsmand, kan forlagets andel derfor overstige 33,33%, hvis det aftales med ophavsmanden og er i overensstemmelse med ophavsmandens selskabs regler. 9

10 ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER AF DANSKE OPHAVSMÆND MED SUBFORLAGSKONTRAKT MED UDENLANDSK FORLAG (Ophavsmænd og originalforlag er medlemmer af Koda, subforlaget er medlem af et udenlandsk selskab) ANDEL TIL FORLAGENE Når et dansk forlag indgår aftale med et udenlandsk subforlag på danske værker, skal Kodas og NCBs fordelingsregler overholdes. For Koda gælder, at de to forlag tilsammen kan få max 50% af den/de ophavsmænds andel, de har aftale med. For NCB gælder, at de to forlag tilsammen kan få max 50% af den/de ophavsmænds andel, de har aftale med. Ved lokal oversættelse eller arrangement gælder dog for NCB, at forlagene tilsammen kan indkassere op til 66,67% i de tilfælde, hvor det er subforlaget, som indkasserer til lokal oversætter eller arrangør. Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlaget og ophavsmændene, hvor stor andel forlagene tilsammen kan råde over ved evt. subforlægning. Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være. ANDEL TIL UDENLANDSK LOKAL OVERSÆTTER OG/ELLER ARRANGØR For Koda gælder, at lokaloversætterens og/eller lokalarrangørens andel tages fra de oprindelige ophavsmænd. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør kan max udgøre 8,33%, hvilket skal forklares med, at oversætter/arrangør bidrager med andel til forlagene af deres oprindelige oversætter/arrangør andel på 16,67%. For NCB gælder, at lokal oversætterens og/eller lokalarrangørens mekaniske andel max kan udgøre 16,67%. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør tages normalt fra subforlagets andel. Det kan aftales i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvor stor andel lokal oversætter og/eller arrangør kan få både ved offentlig fremførelse og ved mekanisk udnyttelse. ANDELSSTØRRELSE PÅ VÆRKER AF UDENLANDSKE OPHAVSMÆND MED SUBFORLAGSKONTRAKT MED DANSK FORLAG (Ophavsmænd og originalforlag er medlemmer af et udenlandsk selskab, subforlaget er medlem af Koda) ANDEL TIL FORLAGENE Et dansk forlag har rolle som subforlag, når det danske forlag har indgået aftale med et udenlandsk forlag om, at det danske forlag repræsenterer et værk i fx Danmark eller Norden. Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse. Koda forventer også, at subforlaget har kendskab til og anmelder den indbyrdes fordeling mellem evt. flere ophavsmænd. Det skal oplyses, hvilket selskab ophavsmændene er medlem af og helst også ophavsmændenes IPI nummer. ANDEL TIL DANSK OVERSÆTTER OG/ELLER ARRANGØR Det kan aftales i kontrakten mellem forlag og subforlag, hvor stor andelen til den danske oversætter og/eller arrangør skal være, både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse. 10

11 Når det danske subforlag anmelder en dansk oversættelse/arrangement af et udenlandsk værk, skal der på værkanmeldelsen oplyses forlagsandele for både Koda og NCB. Der skal tilsvarende oplyses andelsstørrelse til oversætteren/arrangøren for både Koda og NCB. Desuden skal det oplyses, om oversætter/arrangør andelen skal tages fra subforlagets andel. Hvis subforlaget har rettigheder på både en dansk oversættelsesversion og originalversionen, skal de to værker anmeldes særskilt. 11

12 KONTRAKTDATOER En kontrakts start- og slutdato er afgørende for forlagets afregning fra Koda og NCB. Da vi er blevet opmærksomme på, at dato-begrebet kan opfattes meget forskelligt, definerer vi her begreberne. Vi har medtaget de engelske udtryk, da de for nogle er mere sigende end de danske. Start dato for optjening (eller indkassering) (collection period start): Fra denne dato har forlaget retten til at begynde at optjene/indkassere vederlag for udnyttelsen af værket. Hvis der ikke er en bestemt optjenings/indkasserings startdato, kaldes kontrakten retroaktiv. Er kontrakten retroaktiv, er der ikke en bestemt startdato for optjening. Forlaget har i så fald ret til vederlag, der allerede er optjent, men endnu ikke er udbetalt. Slut dato for optjening (eller indkassering) (collection period end): Ved denne dato slutter forlagets ret til at optjene/indkassere vederlag for udnyttelsen af værket. Hvis en subforlagsaftale kan forlænges, skal der ved anmeldelsen ikke oplyses nogen slutdato. Det skal oplyses til Koda, når optjenings-/indkasseringsretten faktisk slutter. Ved overtagelse af et katalog mellem to subforlag, kan det blive aktuelt at aftale en udbetalings slutdato (collection termination date). Ved denne dato stopper al udbetaling til det gamle forlag uanset, at der måtte ligge ikke-udbetalte vederlag, som stammer fra optjeningsperioden. Life of Copyright (LOC) Hvis en forlagsaftale gælder for Life Of Copyright, betyder det, at forlaget har ret til at optjene/indkassere vederlag for udnyttelsen af værket i den fulde beskyttelsestid (som for danske værker p.t. er 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår). Forlaget bevarer altså sine rettigheder til de værker, der oprindelig var inkluderet i LOC-aftalen, også selv om aftalen måske ophører for nye værker. 12

13 BESKYTTELSESTIDER GENERELT Ifølge den danske ophavsretslov beskyttes en ophavsmands værker i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. Det betyder fx, at hvis ophavsmanden til et værk dør i 2008, nyder værket beskyttelse til og med udgangen af Indtil 1. juli 1995 var beskyttelsestiden i den danske lov 50 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. Et EU direktiv fra 1993 forpligtede os imidlertid til at ændre beskyttelsen til de nuværende 70 år. Udvidelsen indebar en genoplivning af beskyttelsen af en række værker, som ellers var blevet frie som følge af 50-års beskyttelsen. Kravet om genoplivning fandt dog alene anvendelse på EU/EØS-værker. I praksis fik genoplivningen betydning for værker af ophavsmænd fra EU og EØS, der var døde mellem 1925 og Var en ophavsmand fx død i 1940, udløb beskyttelsen af hans værk efter de gamle regler ved udgangen af Med udvidelsen af beskyttelsestiden blev værket genbeskyttet frem til udgangen af Var der derimod ikke tale om et EU/EØS-værk, skete der ikke en genoplivning af beskyttelsen af de værker, der pr. 1. juli 1995 var frie og ubeskyttede. Ophavsretlige relevante handlinger foretaget i den periode, hvor værket var frit, blev ikke ulovlige som følge af genoplivningen af beskyttelsen. Havde man fx kopieret et værk til offentlig brug i den mellemliggende periode, var disse kopier fortsat lovlige, eftersom en handlings lovlighed skal bedømmes efter lovgivningen på det tidspunkt, da handlingen fandt sted. GENSIDIGHED EU/EØS-værker nyder samme beskyttelse i Danmark som danske værker; værkerne beskyttes i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. Beskyttelsestiden for værker fra andre lande end dem, der er med i EU/EØS afhænger af, hvilken beskyttelse de pågældende værker nyder i deres hjemland. Er værket i sit eget hjemland beskyttet i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår eller længere, nyder værket samme beskyttelse som danske værker 70 år. Har værket i sit hjemland derimod en kortere beskyttelse end de 70 år, er værket kun beskyttet i Danmark i en periode svarende til denne kortere beskyttelsestid. Med andre ord: Vi beskytter ikke værker fra tredjelande i længere tid, end de beskytter deres egne værker. I praksis betyder det, at værker fra fx Canada, hvor beskyttelsestiden er 50 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår i Danmark kun beskyttes i en tilsvarende periode og ikke i de 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. NATIONALITET Ved afgørelsen af hvilken varighed beskyttelsen af et bestemt værk har, er det vigtigt at kende til værkets nationalitet, da beskyttelsestiden som ovenfor beskrevet afhænger af, hvorfra i verden værket kommer. Til danske værker henregnes værker af ophavsmænd, der er danske statsborgere og værker, der udgives første gang i Danmark. I nordisk forvaltningsmæssig sammenhæng benyttes ophavsmandens medlemskab af et forvaltningsselskab som udgangspunkt til at afgøre en ophavsmands nationalitet; er ophavsmanden medlem af SACEM, lægges det til grund, at værket er fransk, og beskyttelsestiden er dermed de 70 år. Er ophavsmanden derimod medlem af SOCAN lægges det til grund, at værket er canadisk; beskyttelsestiden er i så fald kun 50 år. Koda er opmærksom på, at dette udgangspunkt kan føre til, at et dansk værk skabt af en dansk ophavsmand, der har valgt at lade det canadiske forvaltningsselskab SOCAN forvalte sine rettigheder, som udgangspunkt kun nyder beskyttelse i 50 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. Koda fraviger derfor 13

14 det ovenfor nævnte udgangspunkt, når det kan dokumenteres, at der ikke er sammenfald mellem et forvaltningsselskabs og et værks nationalitet. SAMTIDIG UDGIVELSE I ET EU /EØS LAND Et værks nationalitet og dermed udstrækningen af den ophavsretlige beskyttelse kan afvige fra ophavsmandens nationalitet, hvis værket første gang udgives i et andet land end det land, hvor ophavsmanden er statsborger. Som anført ovenfor under nationalitet, henregnes til danske værker dels værker af danske ophavsmænd, dels værker der første gang udgives i Danmark. Det betyder, at et værk beskyttes i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår, såfremt værket er udgivet første gang i Danmark, selvom ophavsmanden til værket fx er canadisk statsborger. Det samme gælder, hvis værket er udgivet første gang i et andet EU-land eller i et EØS-land. Et værk der udgives samtidig i fx Canada og Danmark vil således anses for (også) at være et dansk værk og dermed nyde fuld beskyttelse efter de danske regler om beskyttelsestid. For at et værk kan anses for at være udgivet samtidig i flere lande, skal værket være udgivet i de forskellige lande inden for en periode af max. 21 dage. Udgives et værk først i Canada og fx 12 dage efter i Danmark, vil der dermed være tale om samtidig udgivelse, og værket vil være beskyttet i overensstemmelse med de danske regler. Det kan være vanskeligt at dokumentere, at et værk er udgivet inden for 21 dage i flere forskellige lande. Koda har derfor valgt at acceptere samtidig udgivelse, når det blot kan dokumenteres, at udgivelsen i de forskellige lande er sket inden for samme år. Det er ophavsmanden eller dennes repræsentanter, der er forpligtet til at dokumentere dette over for Koda. Koda anerkender følgende som gyldig dokumentation for udgivelse inden for samme år: Forlagskontrakt med kontraktdato indenfor 30 dage fra udgivelsestidspunkt i ophavsmandens hjemland Fysisk bevis (label, 1. side i nodehæfte ) Kopi fra nationalbiografi med udgivelsesår Nationale bibliografiske registreringer DEN AMERIKANSKE LOVGIVNING Amerikansk ophavsret har altid adskilt sig og adskiller sig fortsat på væsentlige områder fra europæisk ophavsret. I USA har der ikke tidligere været tradition for, at det var ophavsmandens dødsår, der var afgørende for beskyttelsestiden, ligesom man stillede krav til formel registrering af værker, for at disse nød fuld beskyttelse. I forbindelse med at USA tiltrådte TRIPS og Bernerkonventionen blev USA dog nødsaget til at tilpasse sine regler til de internationale konventioner, hvilket bl.a. indebar en ændring i beregningen af beskyttelsestid samt en ophævelse af formalitetskravet om registrering en fuldstændig ophævelse af formalitetskrav er dog ikke gennemført endnu. Reglerne om beskyttelsestid i USA indebærer, at værker der er skabt før 1978 nyder beskyttelse i op til 95 år efter offentliggørelsen af værket. Den fulde beskyttelse på de 95 år opnås kun, såfremt man har iagttaget alle formalitetskrav op gennem tiden: Frem til 1964 nød værker kun beskyttelse i 28 år fra offentliggørelsen af værket med mulighed for forlængelse i yderligere 28 år (i alt 56 år). I 1964 udvidede man den sidste 28- års periode til 47 år denne udvidelse fandt dog kun anvendelse, såfremt man havde ønsket forlængelse efter den første periode på de 28 år og indebar, at et værk kunne være beskyttet i 75 år ( ). I 1998 udvidede man beskyttelsen for værkerne fra før 1978 fra i alt 75 år til i alt 95 år fra offentliggørelsen. Værker der efter de gamle regler var beskyttede i 1998 fik automatisk denne forlængede beskyttelsestid. Amerikanske værker, der var frie i 1998, blev derimod ikke genbeskyttede. 14

15 Det betyder, at alle amerikanske værker publiceret i 1922 eller tidligere, er frie i USA uanset ophavsmandens dødsår. Derimod vil et værk, der er skabt og registreret fx i 1923, og hvor alle formaliteter er iagttaget undervejs, som følge af udvidelserne ovenfor, nyde beskyttelse til og med Værker der er skabt efter 1978 var frem til 1998 beskyttet i 50 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. I 1998 udvidede man beskyttelsestiden til 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår, hvilket bragte den amerikanske beskyttelsestid på niveau med beskyttelsestiden i EU. Et værk beskyttes dog kun i de fulde 70 år, såfremt man ved udgangen af den 50-årige periode indbetaler et vedligeholdelsesgebyr på 10 dollars pr. værk. Dette formalitetskrav er ikke umiddelbart i overensstemmelse med Bernerkonventionen. KODAS ADMINISTRATIVE PRAKSIS VEDRØRENDE VÆRKER SKABT AF AMERIKANSKE OPHAVSMÆND Kodas praksis vedrørende amerikanske værker omhandler de rene amerikanske værker og ikke værker, der fx samtidig med udgivelsen i USA er udgivet også i et EU/EØS-land. Hvis der kan føres dokumentation for, at et amerikansk værk samtidig med udgivelsen i USA også er udgivet i et EU/EØS-land, vil værket nemlig skulle behandles som et EU/EØS-værk. Udgangspunktet for Kodas forvaltning af amerikanske værker er, at hvis værket er beskyttet i USA, så er det også beskyttet i Danmark, dog sådan at beskyttelsen maksimalt kan vare i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. Hvis værket på den anden side er frit i USA, vil det også være frit i Danmark, da vi ikke giver udenlandske værker (ikke EU/EØS-værker) en bedre beskyttelse end den, de pågældende værker nyder i deres hjemland. Hvis værket i 1995 var frit efter de daværende danske regler, fx fordi den amerikanske ophavsmand havde været død i mere end 50 år, vil værket fortsat være frit. Det gælder også selvom værket fortsat er beskyttet i USA, fx som følge af at der endnu ikke var gået 95 år fra værkets udgivelse. Der er to årsager hertil; et udenlandsk værk kan ikke få bedre beskyttelse end et dansk værk, og reglerne fra 1995 om genoplivning af rettigheder finder ikke anvendelse på værker fra ikke EU/EØS-lande. 15

16 KUN UDBETALING FOR ANMELDTE VÆRKER Koda og NCB udbetaler kun for værker, der er anmeldte. For at vi kan garantere, at værkerne kommer til udbetaling i den kommende ordinære afregning, er der nogle tidsfrister der skal overholdes. Fristerne for værkanmeldelser blev i 2012 væsenligt forbedrede og forenklede. De kan ses på Kodas hjemmeside: Forlagskontrakter kan få retroaktiv virkning for afregning af opførelser i Danmark og de øvrige nordiske lande for alle de opførelser, som endnu ikke er afregnet. Er et dansk værk anmeldt af en ophavsmand, som forlaget (senere) har indgået aftale med, får forlaget ikke automatisk udbetalt sin andel med tilbagevirkende kraft ved anmeldelse af forlagsaftalen. I sådanne tilfælde skal man gøre særskilt opmærksom på det, hvis et afregningsbeløb, der allerede er udbetalt til ophavsmanden, skal reguleres. Dette skal gøres indenfor reklamationsfristen, som for Kodas vedkommende er 15 mdr. fra afregningsdatoen og for NCBs vedkommende 3 år. UROPFØRELSESTILLÆG Når et værks første offentlige fremførelse finder sted i Danmark, på Grønland eller Færøerne, honoreres det med et uropførelsestillæg. Det er dog en betingelse, at værket er anmeldt. Hvis ophavsmændene er udenlandske, men uropførelsen faktisk finder sted i Danmark, skal der gøres opmærksom på det ved anmeldelsen. De nærmere detaljer om hvornår et værk er berettiget til et uropførelsestillæg finder du på hjemmesiden: 16

17 INDDÆKNING AF FORSKUD Når et forskud fra originalforlag eller subforlag til en ophavsmand (medlem af Koda/NCB) skal dækkes ind (recoupes), kan det ske på følgende måder: FORSKUD FRA ORIGINALFORLAG Ophavsmanden kan give originalforlaget transport i samtlige indtægter eller i afgrænsede fremførelsesområder/værker. En transport er bindende for ophavsmanden i den periode, den er noteret for. Se mere om dette i afsnittet om transport. En anden mulighed er at lade forlaget blive registreret som betalingsadresse. Så bliver ophavsmandens udbetalinger sendt til forlaget, indtil enten ophavsmanden selv eller forlaget giver besked om, at denne ordning skal ophøre. Koda og NCB oplyser ophavsmandens indtjening til Skat uanset, at der er hel eller delvis transport eller betalingsadresse hos et forlag. FORSKUD FRA SUBFORLAG Det kan aftales, at et subforlag i et andet land må indkassere hele ophavsmandens andel af et værks mekaniske indtægter. Dette er muligt, hvis originalforlaget har givet subforlaget et forskud (eller omvendt), og ophavsmanden har fået del i dette forskud. Ophavsmanden skal skrive under på, at han/hun er indforstået hermed. Koda skal have besked, når forskuddet er dækket ind, så vi kan sørge for orientering til vores søsterselskaber om, at der igen skal udbetales mekanisk andel til ophavsmanden (gennem NCB). Hvis et forlag anmelder, at subforlaget må indkassere 100 % af de mekaniske rettigheder, uden at der medfølger en underskrift fra ophavsmanden, giver Koda besked til denne. Det gør vi for, at han/hun får mulighed for at gøre indsigelse. Hvis vi får det svar, at der ikke er givet forskud, eller at forskuddet er dækket ind, vil vi give vores søsterselskaber besked på, at ophavsmandens andel skal sendes til NCB. DER GÆLDER FØLGENDE UNDTAGELSER FOR FORSKUDSREGLEN NCB anbefaler subforlægning med 100% til subforlag, uden at der er givet forskud, i nogle specifikke områder, nærmere bestemt følgende: Sydamerika (dog ikke Brasilien og Argentina) Fjernøsten (dog ikke Japan, Australien og Hong Kong) Mellemamerika Afrika (dog ikke Sydafrika) USA, (accepteres fordi det kan være svært at forhandle sig til en subforlagsaftale, hvis subforlaget ikke får lov til at indkassere 100%, som det er praksis med nationale amerikanske værker.) TRANSPORT En ophavsmand (transportgiver) kan frivilligt give et musikforlag (transporthaver) transport på sin udbetaling fra Koda og/eller NCB. Ved transportens indgåelse skal indsendes en transporterklæring. Transport skal noteres separat hos Koda og NCB. Transporten har en begrænset varighed på maksimalt 1 år ad gangen, dog med følgende undtagelse: Hvis transporten er etableret på baggrund af et forskud, som musikforlaget har betalt til ophavsmanden, er den ikke omfattet af grænsen for gyldighed på 1 år. 17

18 Det er en forudsætning at transportgiver (ophavsmanden) er medlem af Koda, og at transporthaver (musikforlaget) er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaber. Det er ligeledes en forudsætning, at forlaget mindst en gang om året giver ophavsmanden en status på inddækning (recoupment) af forskuddet. Transporten kan gælde hele ophavmandens udbetaling eller en mere detaljeret transport af udbetaling for fx udvalgte værker, eller den kan være afgrænset til visse fremførelsesområder. Koda og NCB oplyser hele ophavsmandens indtjening til Skat også den del, der er transport på. Forlaget og ophavsmanden skal i samråd sikre, at forskud ikke bliver skatteberegnet to gange. Se mere om transporter, udlæg og betalingsadresser på Kodas hjemmeside: 18

19 SYNKRONISERINGSRETTIGHEDER (SELVFORVALTNING) Ved synkronisering forstås rettigheder ved sammenstilling af musik og billeder. Som medlem af Koda har en ophavsmand mulighed for at forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv. Udgangspunktet, for at en ophavsmand selv kan forvalte sine synkroniseringsrettigheder, er at vedkommende indgår en aftale med Koda herom. Ophavsmanden skal udfylde en ansøgningsblanket. Når ansøgningen er godkendt, sender Koda en bekræftelse med en vejledning om, hvad det medfører selv at administrere sine synkroniseringsrettigheder. Et musikforlag kan forvalte en ophavsmands synkroniseringsrettigheder, hvis ophavsmanden har en aftale med Koda om selvforvaltning og i den forbindelse beder sit forlag forvalte disse rettigheder. De nærmere regler og omstændigheder for selvforvaltning af synkroniseringsregler findes på kodas hjemmeside: SYNKRONISERINGSRETTIGHEDER PÅ UDENLANDSKE VÆRKER Et dansk subforlag kan ved anmeldelse af en katalogaftale på udenlandske værker oplyse, om forlaget selv forvalter synkroniseringsrettighederne på alle aftalens værker. Forudsætningen for selvforvaltning er, at subforlaget må indkassere 100% for disse rettigheder. 19

20 RETTIGHEDSTVISTER Der er tale om en tvist, når der er berettiget tvivl om rettighederne til et værk. Et eksempel på berettiget tvivl er uenighed mellem ophavsmand og forlag om indgåelse af forlagskontrakt eller om indhold, omfang og misligholdelse af en forlagskontrakt. Der er ikke berettiget tvivl, hvis det f.eks. er muligt at afklare sagen ved at henvise til Kodas fordelingsregler, fx ved overskridelse af grænsen for forlagsandel eller ved manglende overholdelse af betingelser for aftalt fordeling mellem ophavsmændene indbyrdes og andet. Er det dokumenteret over for Koda, at der er berettiget tvivl, kan vi i en begrænset periode spærre for de andele, der er tvivl om. Hvis der indledes retssag eller forhandling, kan spærringen forlænges. Koda er altid neutral, når det drejer sig om rettighedstvister, bl.a. fordi vi repræsenterer begge parter i forbindelse med opkrævning og fordeling af vederlag. Læs mere detaljeret om rettighedstvister på 20

21 DOBBELTKRAV Hvis mere end ét forlag eller sub-forlag anmelder det samme værk, så de samlede andele overstiger de mulige forlagsandele ifølge fordelingsreglerne, er der tale om et såkaldt dobbeltkrav. Dobbeltkravet kan for eksempel opstå fordi: Et forlag anmelder alle værker i en katalogaftale uden at være bekendt med, at der allerede eksisterer aftale med et andet subforlag på enkelte værker. Anmeldelsen viser maksimal forlagsandel i tilfælde, hvor der er flere ophavsmænd på værket, og forlaget ikke har aftale med alle ophavsmænd. Forlagsaftalen gælder for et andet territorium end det oplyste. Den ophavsmand, der er aftale med, råder over en mindre andel end anmeldt af forlaget. Vi ikke har fået oplyst, at en forlagsaftale er udløbet. Forlagsaftalen typisk sub-forlagsaftaler er blevet fortolket med en større andel end den korrekte. Eksempelvis kan en 50%-aftale både dække over 50% af forlagsrettighederne og over 50% af hele værket/ophavsmandens andele. Der er uoverensstemmelse mellem aftalernes collection-perioder. Der er uoverensstemmende oplysninger om ophavsmændenes indbyrdes fordeling. En ophavsmand har skrevet kontrakt med mere end et forlag på en måde så fordelingsreglerne ikke kan overholdes. NÅR DOBBELTKRAVSVÆRKER SKAL AFREGNES, GØR VI FØLGENDE: Det/de involverede forlag, som er medlem af Koda, får tilsendt en liste med oplysning om, hvilke andre forlag, der også kræver for de pågældende værker. Koda-forlaget bliver bedt om at kontakte det/de andre forlag for at nå til enighed. Hvis forlagene, som er berørt af dobbeltkravet, er medlem af forskellige selskaber inden for Norden, er praksis, at der sker en gensidig orientering mellem selskaberne og at hvert selskab beder sit forlagsmedlem om at kontakte modparten for at få afklaret rettighederne. Indtil der er opnået enighed om rettighederne, bliver eventuelle afregningsbeløb for de andele, der er tvivl om, tilbageholdt. Koda går ikke ind på at fortolke rettighederne i eller afgøre gyldigheden af en forlagsaftale. Koda forholder sig til de oplysninger, ophavsmændene og forlagene giver og betragter anmeldelserne som den gyldige dokumentation. Desuden sondres der ikke imellem, hvem der først har anmeldt et værk eller angiver at have den ældste kontrakt-dato. 21

22 ADGANG TIL AT SE EGNE VÆRKER I KODAS VÆRKREGISTER Via Kodas hjemmeside er det muligt for alle medlemmer at få adgang til at se sine Egne musikværker med detaljer om fordelingen i Kodas værkregister. Forlag har desuden mulighed for at se Alle musikværker i Kodas værkregister, dog kun med detaljer om fordelingen på de musikværker, som forlaget er rettighedshaver til. Adgangen findes på Kodas hjemmeside via Mit Koda. For forlag er det også muligt at få direkte adgang til det fællesnordiske værkregister Nord-Doc, som også er Kodas værkregister. I takt med at Mit KODA er blevet forbedret og udbygget, er det ikke længere så relevant for forlag at få adgang til Nord-Doc. Flere oplysninger om, hvornår denne adgang kunne være relevant fås ved at kontakte Signe K. Overgaard på eller Det er også muligt at sende sin forespørgsel til Repertoire på hvorefter forlaget vil blive kontaktet af en medarbejder fra afdelingen. VÆRKLISTER Med henblik på et mere målrettet check af de registrerede værker har forlag også mulighed for at få forskellige typer af værklister. Listen over de mulige typer af værklister, vi p.t. kan tilbyde, finder du på Kodas hjemmeside: Forlag kan desuden få adgang til en fælles forlagsmappe på Kodas ftp-server. Fra denne mappe kan lister med ikke-anmeldte værker downloades både danske og udenlandske værker. Adgangsoplysninger (link og kode) fås ved at kontakte Signe K. Overgaard på eller Det er også muligt at sende sin forespørgsel til Repertoire på hvorefter forlaget vil blive kontaktet af en medarbejder fra afdelingen. 22

23 ADGANG TIL AT SE EGNE FORLAGSAFTALER I KODAS VÆRKREGISTER Visning af forlagsaftaler Via Kodas hjemmeside er det muligt for et forlag at se sine egne aftaler, både originalforlagsaftaler og subforlagsaftaler. Adgangen findes på Kodas hjemmeside under punktet Mit Koda. Gå ind i Mit Koda og vælg menupunktet Vis aftaler. Så vises en oversigt over alle forlagets aftaler. Hvis man som forlag ejer andre forlag, kan man vælge en oversigt over det/de pågældende forlags aftaler ved at trykke Vælg ejede forlag. For at komme tilbage til oversigten over forlagets egne aftaler trykkes Nulstil. Oversigtsbilledet På oversigtsbilledet kan man søge på Aftale-nummer, på Aftale-navn og på henholdsvis Originalforlag og Subforlag (enkeltvis eller kombineret). Den enkelte aftale Tryk på Vælg ud for en aftale for at se detaljer om denne: Der vises aftalens hovedoplysninger og en oversigt over de værker, som indgår i aftalen. Det enkelte værk Tryk på Vælg ud for et værk for at se detaljer om dette: Der vises værkets forlagsaftaler og fordelinger. Man kan vælge at se fordelingen for forskellige territorier og fordelingen på forskellige datoer for henholdsvis optjening/indkassering af vederlag og afregning. Desuden kan man vælge at se fordelingen for forskellige typer af fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder. 23

24 FREMFØRELSER /SALG I UDLANDET AF FILM MED DANSK MUSIK Ideelt set burde ophavsretsselskaberne i udlandet kende til alle relevante film-fremførelser i deres eget territorium samt indhente de cue-sheet oplysninger, de måtte behøve for at kunne foretage en korrekt afregning. I praksis er dette ikke altid tilfældet. Et af problemerne er, at film ofte får lokale titler i de forskellige lande i forbindelse med fremførelse og salg - uden henvisning til den danske originaltitel. Koda/NCB har derfor etableret et samarbejde med henblik på at skabe større viden om fremførelser/salg i udlandet af film indeholdende dansk musik. Formålet er at sikre, at ophavsretsselskaberne i udlandet modtager relevante oplysninger om filmsalg og fremførelser i deres territorium. Derudover vil vi sikre, at vi kan bevare overblikket over udnyttelsen af den enkelte film. Oplysningerne om fremførelser og salg henter vi bl.a. fra Internettet, DR Sales, TV2, andre ophavsretsselskaber, og vi arbejder endvidere på at etablere kontakt til diverse aktører inden for dansk film. Hvis man som forlag har indgået aftale med en filmkomponist og modtager oplysninger om salg eller filmfremførelser i udlandet, hører vi også gerne fra jer. Det kan fx være oplysninger om: OFFENTLIGE FREMFØRELSER Land, oplysninger om den enkelte fremførelse (navn på tv-kanal, festival eller lign.), lokal titel, dato/licensperiode. MEKANISK SALG Salgsland og antal solgte VHS og DVD er, navnet på den respektive distributør i salgslandet, lokal titel. Fremførelser i Norden bliver normalt afregnet uden problemer, så vi behøver ikke oplysninger om disse. Sluttelig bør fremførelserne have fundet sted indenfor 3 år, da mange selskabers reklamationsfrist ellers vil være overskredet. Udover dette opsøgende arbejde har vi forsøgt at identificere komponister, som i betydelig grad satser på at komponere musik til film. Som en ekstra service sender vi dem årligt en oversigt indeholdende oplysninger om de fremførelser/salg af deres film, som vi har kendskab til. Hvis et forlag har indgået forlagsaftale med en filmkomponist, kunne en sådan film-oversigt måske også være relevant. I så fald kan man kontakte International afdeling på 24

25 AFREGNING OG UDBETALING Koda udbetaler ligesom NCB fire gange årligt: i marts, juni, september og december. Juni afregningen er den største. Her udbetales for de fleste af de fremføresler der har været det foregående kalenderår. Den opdaterede information finder du på hjemmesiden: Årets udbetalingskalender finder du her: OPLYSNINGER FØR OG EFTER AFREGNING Det er muligt at få oplysninger om fremførelser, som Koda har modtaget rapportering på, men som endnu ikke er afregnet. Man kan få oplyst, hvor og hvornår et værk er fremført og af hvilken kunstner. Forventet afregningsbeløb for en fremførelse kan dog ikke oplyses. Spørgsmål om rapporterede fremførelser kan stilles til Kodas Medlemsafdeling på telefon eller Via Mit Koda kan forlag desuden se oplysninger om cue sheets - enten ved at gå direkte ind på et cue sheet, eller ved at gå fra et værk til det/de cue sheets, som det pågældende værk er brugt i. Når en udbetaling er klar, kan bilagene fra både Koda og NCB ses via Mit Koda på Bilagene viser detaljerede oplysninger om hvert enkelt afregnet værk, og i de fleste tilfælde kan man også se oplysninger om, hvor og hvornår værket er fremført. Forlag har mulighed for at se afregningsoplysninger for de ophavsmænd, som har givet fuldmagt til det pågældende forlag. Det kræver at forlaget har informeret Koda om denne fuldmagt. Adgangen sker via forlagets eget login på Mit Koda, og forlaget får adgang til ophavsmandens afregningsoplysninger i den periode, fuldmagten gælder. BETALINGSADRESSE En ophavsmand kan oplyse til Koda, at vedkommende ønsker sine udbetalinger sendt til en anden adresse end privatadressen fx til et forlag. Betalingsadressen kan til enhver tid ændres af ophavsmanden. Koda og NCB oplyser hele ophavsmandens indtjening til Skat uanset, at der er betalingsadresse hos et forlag. Se mere om transporter, udlæg og betalingsadresser på Kodas hjemmeside: 25

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk. link til Mit KODA under Medlemmer. Så vises log onbillede Log på Mit KODA På Mit KODA kan du se

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden )

MUSIKFORLAGSAFTALE. (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Ophavsmanden ) MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt Forlaget ) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Respondenterne 727 musikforlagsmedlemmer pr. 31/12-08 371 musikforlag KODA-indtjening i 2008 = aktive forlag 193 aktive musikforlag har mailadresse registreret

Læs mere

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011

ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORDLISTE TIL CODE OF CONDUCT FRA DEN 22. JUNI 2011 ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors

Læs mere

Komponist og /eller forfatter.

Komponist og /eller forfatter. ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder): B Beskatning

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget")

FORLAGSAFTALE. Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt Forlaget) FORLAGSAFTALE Mellem Publishingselskab Adresse Postnummer (i det følgende benævnt "Forlaget") og X person X (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) (i det følgende benævnt "Ophavsmanden")

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi Film i udlandet Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi afregningspraksis på film-området kan variere meget fra land til land. korrekt identifikation kan være vanskelig, bl.a. fordi film ofte

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Danske Populærautorer, DJBFA, og Musikforlæggerne i Danmark) ( 18, stk. 2, c).

Danske Populærautorer, DJBFA, og Musikforlæggerne i Danmark) ( 18, stk. 2, c). J.nr. 2812-123 EN/ml D00000179.doc 20/2 2017 REGULATIV FOR KULTURELLE MIDLER - INDLEDNING I henhold til Kodas vedtægter, 17, stk. 1, nr. 4, afsætter Koda midler til kulturelle formål, herunder til kulturpolitisk

Læs mere

KODA VEDTÆGTER. vedtage, at der erlægges et indmeldelsesgebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

KODA VEDTÆGTER. vedtage, at der erlægges et indmeldelsesgebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen. (Vedtaget 20. april 1927, revideret 22. maj 1930, 30. april 1934, 21. december 1934, 26. juni 1935, 8. maj 1940, 28. maj 1941, 19. maj 1960, 18. april 1963, 2. februar 1966, 3. april 1968, 28. maj 1974,

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

One Song A Day Keeps The Doctor Away. Anonym graffiti på husmur i London. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 One Song A Day Keeps The Doctor Away Anonym graffiti på husmur i London 156 157 Musikforlag og forlagsaftaler Lidt historie Siden tidernes morgen [eller i hvert fald lige så længe musik er blevet nedskrevet

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Gramex

Forslag til nye vedtægter for Gramex 1. Navn og hjemsted Gramex er en uafhængig, økonomisk og retligt i sig selv hvilende forening uden egen formue. Gramex har hjemsted i Storkøbenhavn. 2. Formål Gramex er godkendt af Kulturministeriet til

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret NOTAT Til ministeren 11. december 2012 Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret Kulturministeriet sendte den 29. oktober 2012 et udkast til lov om ændring af lov

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010 Kære medlem, I nyhedsbrevet kan du denne gang læse om kommende medlemsmøder, Grønlandsprisen samt vores planer om kommende komponist- og sangskriverkurser på Grønland og ikke mindst lidt vejledning i brug

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere