REACH-IT - Industriens brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REACH-IT - Industriens brugermanual"

Transkript

1 REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013

2 2 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 Version Ændringer 2.1 Marts 2013: Kapitel 2.10 Betaling af fakturaer. Ny tekst om muligheden for at anmode om forlængelse af den anden betalingsfrist i visse særlige tilfælde 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout Figurer i overensstemmelse med den seneste udgave af REACH-IT Mindre tekstrevisioner 1.3 Oktober 2010: Gebyrberegning og fakturering Figurer opdateret Mindre tekstrevisioner 1.2 Marts 2010: Fakturaer for ændring af juridisk enhed Fremsendelse af faktura 1.1 December 2009: Mindre tekstrevisioner Dokument i nyt layout 1.0 December 2008: Oprettelse af den første version

3 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version Del 08 - Fakturering Reference: ECHA-12-G-24-DA Udstedelsesdato: Marts 2013 Sprog: Dansk Det Europæiske Kemikalieagentur, 2013 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, kan du indsende dem (med reference og udstedelsesdato) ved hjælp af forespørgselsblanketten. Der er adgang til blanketten via ECHA's kontaktside på: Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsinki, Finland

4 4 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om fakturering Baggrund Definitioner Gebyrberegning og fakturering Gebyrfritagelse Fælles indsendelse Anmodning om fortrolig behandling Spontane opdateringer Plug-in til gebyrberegning Fakturaens layout Betaling af en faktura Kreditnota Betalingsstatus Beskeder, der modtages i "Message box" Besked om, at en faktura er åben Besked om, at en kreditnota er tilgængelig Fakturering trin for trin Sortering og gennemsyn af fakturaer Download af fakturaer Download af betalingspåmindelser Download af kreditnotaer Figurer Figur 1: Faktura med detaljer... 9 Figur 2: Meddelelse til brugeren om, at en faktura er åben Figur 3: Meddelelse, der påminder om den første betalingsfrist Figur 4: Besked om, at en kreditnota er tilgængelig Figur 5: Fakturamenu Figur 6: Download-side med fakturaliste Figur 7: Sortering af fakturaer Figur 8: Visningsmulighed for 10 fakturaer Figur 9: Valg af en enkelt faktura Figur 10: Valget "Show all"(vis alle) Figur 11: Valg af faktura til download Figur 12: Faktura som pdf Figur 13: Valg af betalingspåmindelse til download Figur 14: Betalingspåmindelse som pdf... 19

5 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 15: Valg af kreditnota til download Figur 16: Kreditnota som pdf... 21

6 6 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: Indledning Industriens brugermanual (IUM) er den referencemanual, der over for industriens brugere beskriver, hvordan de kan indsende og se data i REACH-IT. Efterhånden som REACH-IT udvikles, vil yderligere og ajourførte dele af denne IUM blive udgivet og gjort tilgængelige via ECHA s websted. Før anvendelse af denne Del 8 (Fakturering) anbefales det på det kraftigste, at brugeren læser Del 1 Sådan kommer du i gang med REACH-IT, hvor følgende emner er beskrevet mere detaljeret: denne IUM s opbygning anvendte konventioner mht. ikoner, tekst, knapper, links... baggrundsinformation om REACH-IT samt forbindelsen til IUCLID 5-webstedet og anvendelsen. I Del 1 beskrives desuden, hvordan man får yderligere support. Hver efterfølgende del af denne IUM dækker derfor de trinvise instrukser til udførelse af de opgaver, som kræves for indsendelse af data i henhold til REACH. 2. Generelt om fakturering 2.1 Baggrund Det juridiske grundlag for gebyrer og afgifter findes i artikel 74, stk. 1, og 132 i REACHforordningen (EF nr. 1907/2006) samt gebyrforordningen (EF nr. 340/2008). Der pålægges gebyr og/eller afgift på bl.a. registrering, PPORD og anmodninger om godkendelse. Parametre, der bestemmer gebyrerne, definerer det beløb, som opkræves. Disse kan bl.a. omfatte dossiertype (registrering, PPORD...), virksomhedskategori (lille, mellemstor...), fælles indsendelse, fritagelse, mængde, opstillede fortrolighedskrav eller en ændring af registrantens identitet, herunder ændring af den juridiske person. 2.2 Definitioner I dette kapital anvendes flere termer, som er defineret nedenfor: gebyr: beløb, der skal betales for en ydelse nævnt i REACH-forordningen andre afgifter: andre beløb, der skal betales debitérbare ydelser ("Chargeable services" - CS): en tjenesteydelse, der kan opkræves gebyr eller andre afgifter for faktura: en regning for den udførte debitérbare ydelse part: en hvilken som helst part, der kan modtage faktura (såsom en virksomhed eller en tredjepart). 2.3 Gebyrberegning og fakturering I de fleste tilfælde vil fakturaer for indsendelser og ændring af juridisk enhed være tilgængelige online i REACH-IT inden for tre ECHA-arbejdsdage. Hver indsendelse vedrørende registrering eller ændring af juridisk enhed skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX i REACH-forordningen og gebyrforordningen (EF) nr. 340/2008.

7 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: En indsendelse vedrørende en registrering kan være en førstegangsindsendelse eller en opdatering af en indsendelse. For en førstegangsindsendelse opkræves altid gebyr, uanset om stoffet er et mellemprodukt. Ved flere registreringer i samme indsendelse (ikke-mellemprodukt og/eller transporteret isoleret mellemprodukt og/eller isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet) pålægges gebyr for hver af dem. En opdatering af en indsendelse kan klassificeres som: spontan opdatering af et allerede anmeldt stof (NONS), anden spontan opdatering samt opdatering på anmodning. For en spontan opdatering af et NONS beregnes gebyr for registrering af et ikke-mellemprodukt, hvis det nye mængdeinterval er højere end det tidligere anmeldte mængdeinterval. Der beregnes ligeledes gebyr, hvis NONS-stoffet er registreret som et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet. For andre spontane opdateringer beregnes gebyr for registrering af stoffet, når det nye mængdeinterval er højere end det tidligere anmeldte mængdeinterval for ikkemellemprodukter, og for mellemprodukter, som der ikke tidligere er betalt gebyr for. Når en opdatering sker på anmodning efter manglende beståelse af teknisk fuldstændighedskontrol, og de gebyrbestemmende parametre er ændret (bortset fra ændring af mængdeintervallet) i forhold til den tidligere indsendelse, oprettes en ny faktura, og den eksisterende faktura annulleres. I så fald bliver en eventuel indbetaling til dækning af den tidligere faktura modregnet i den nye faktura. 2.4 Gebyrfritagelse Registranten kan begære gebyrfritagelse for registrering af et stof i en mængde på mellem 1 og 10 ton/år, når registreringsdossieret indeholder alle oplysningerne i bilag VII. I så fald kræves ikke gebyr for registreringen, men det er en forudsætning, at registranten begærer gebyrfritagelse ved udarbejdelsen af dossieret i IUCLID (for både førstegangsregistreringer og ajourføring af registreringer). Nærmere oplysninger om begæring af gebyrfritagelse i IUCLID findes i Vejledning i dataindsendelse, del 4: "Sådan bestås kontrol af forretningsregler" og i Vejledning i dataindsendelse, del 5: "Udfyldelse af et teknisk dossier til registrering og PPORDanmeldelse". 2.5 Fælles indsendelse Bemærk, at hver registrant i en fælles indsendelse opnår gebyrnedsættelse i forhold til en individuel indsendelse, medmindre registranten beslutter at fravælge fælles indsendelse for relevante oplysninger i dossierets afsnit 2-7 (vedrørende bilag VI til XI i REACH-forordningen og som foreskrevet i gebyrforordningens artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 3). 2.6 Anmodning om fortrolig behandling En registrant kan anmode om, at de oplysninger, der indsendes til ECHA i henhold til artikel 10 i REACH-forordningen, ikke offentliggøres på internettet, fordi offentliggørelse kan skade registrantens eller en eventuel anden relevant parts kommercielle interesser. Er oplysningerne omfattet af artikel 119, stk. 2, i REACH-forordningen og bilag IV til gebyrforordningen, opkræver ECHA gebyr for en sådan anmodning om fortrolig behandling: anmodning om fortrolighed vedrørende renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer anmodning om fortrolighed vedrørende mængdeinterval anmodning om fortrolighed vedrørende undersøgelsesresuméer eller fyldestgørende

8 8 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 undersøgelsesresuméer anmodning om fortrolighed vedrørende andre oplysninger i sikkerhedsdatabladet anmodning om fortrolighed vedrørende stoffets handelsnavn anmodning om fortrolighed vedrørende IUPAC-navnet for farlige stoffer, der ikke er indfasningsstoffer anmodning om fortrolighed vedrørende IUPAC-navnet for farlige stoffer, der anvendes som mellemprodukter, i videnskabelig forskning og udvikling eller i produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD). Bemærk, at der pålægges gebyr for anmodningen, men ECHA afgør, om de angivne grunde er tilstrækkelige til, at disse oplysninger skal behandles fortroligt. Ved udarbejdelse af dossieret og før indsendelse tilrådes det at kontrollere de afsnit i dossieret, der kan være pålagt gebyr. Yderligere oplysninger finder du i bilag III til Vejledning i dataindsendelse nr. 5 og Vejledning i dataindsendelse nr Spontane opdateringer For opdateringer af indsendelser beregnes kun gebyr i henhold til afsnit IX i REACHforordningen og gebyrforordningen (EF) nr. 340/2008, når dette ikke er sket ved tidligere fakturaer. Bemærk, at ECHA ikke nødvendigvis yder gebyrfritagelse i tilfælde, hvor en spontan opdatering af en indsendelse medfører lavere gebyr end den oprindelige indsendelse (dvs. spontan opdatering af registreringen af et stof med et mængdeinterval på 1-10 ton årligt, når indsendelsen oprindeligt vedrørte et stof med et mængdeinterval på 1-10 ton årligt uden gebyrfritagelse). 2.8 Plug-in til gebyrberegning Registranten kan simulere gebyrberegningen for dossieret ved hjælp af et plug-in til gebyrberegning, der kan hentes fra IUCLID-webstedet: Dette plug-in gennemgår IUCLID 5-dossieret og beregner en liste over gebyrer i henhold til gebyrforordningen for REACH (forordning (EF) nr. 340/2008). Det virker for dossierer både vedrørende REACH-registrering og PPORD-anmeldelse og kan beregne omkostningerne ved anmodning om fortrolighed. Ved hjælp af dette plug-in kan man således beregne de sandsynlige omkostninger på forhånd. Registranterne skal dog afvente fakturaen fra ECHA, før de foretager betalingen. 2.9 Fakturaens layout Fakturaer kan downloades i pdf-format. Figur 1 nedenfor viser en faktura i pdf og visse detaljer om gebyrerne og andre afgifter.

9 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 1: Faktura med detaljer 2.10 Betaling af en faktura Fakturaen fra ECHA vises i afsnittet fakturaer ("Invoices") for brugeren i REACH-IT. Brugeren modtager desuden en besked i sin "REACH-IT message box" om, at der er åbnet en faktura. Brugeren kan derefter downloade fakturaen og betale den. Fakturaerne vil ikke blive fremsendt på papir og kan derfor kun ses i REACH-IT. Bemærk, at der i det ledige tekstbesked-/kommunikationsfelt ved betalingen kun må angives den betalingsreference, der er angivet på fakturaen. Angiv venligst kun ét referencenummer (ikke flere betalinger samtidig). Tilføj venligst ikke noget hverken før eller efter det.

10 10 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 En faktura skal betales før den oprindelige betalingsfrist, der er angivet på fakturaen. Hvis fakturaen ikke betales før den oprindelige frist, registreres den af ECHA som forfalden. Hvis brugeren i dette tilfælde downloader den forfaldne faktura, er der angivet en forlænget (anden) betalingsfrist på fakturaen. For andre ajourføringer af en registrering end mængdeintervallet kan registranten anmode om yderligere udsættelse af den anden betalingsfrist for det pågældende gebyr. I praksis gælder denne anmodning om udsættelse af den anden betalingsfrist kun for: gebyrer, der opkræves for nye debitérbare fortrolighedskrav angivet i spontane opdateringer gebyrer, der opkræves som følge af ændring af juridisk enhed. Anmodningen om udsættelse skal indgives før udløbet af den anden frist og via ECHA's helpdesk ved hjælp af kontaktformularen på idet man vælger "Contact the ECHA Helpdesk" (kontakt ECHA s helpdesk) og derefter menupunktet "I have a question related to the dossier submission to ECHA" (jeg har et spørgsmål vedrørende dossierindsendelse til ECHA). Hvis fakturaen ikke senest betales til den forlængede betalingsfrist, og den indeholder en eller flere debitérbare ydelser, som repræsenterer gebyrer for dossierindsendelser, medfører det en afvisning af det indsendte dossier. I de tilfælde, hvor registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden udløbet af fristerne, vil de gebyrer, der er blevet betalt i forbindelse med registreringen, ikke blive tilbagebetalt eller på anden måde krediteret til registranten Kreditnota Der kan optræde omstændigheder, som kræver en ny beregning af de debitérbare ydelser og følgelig en annullering af fakturaen. Således kan en faktura annulleres af ECHA, og der genereres en tilsvarende kreditnota, som bliver tilgængelig på fakturasiden. Brugeren modtager også en besked i sin "Message box" i REACH-IT, som oplyser om, at en faktura er blevet annulleret, og at den tilsvarende kreditnota er klar til at blive downloadet. Partens bruger kan derefter downloade kreditnotaen. Den annullerede faktura kan imidlertid stadig downloades ved anvendelse af fakturaskabelonen. Forskellene på en faktura og en kreditnota ligger i udformningen og i det signal, der gives til de forfaldne beløb, samt de samlede beløb deraf (positive i det annullerede fakturadokument og negative i kreditnotadokumentet). Hvis virksomheden efter udstedelsen af fakturaen har foretaget ændringer i faktureringsadressen, momsnummeret osv., vil disse ændringer ikke indgå i kreditnotaen. Partens brugere får via deres "Message box" i REACH-IT besked, når en faktura annulleres Betalingsstatus Betalingsstatus opdateres, når betaling modtages af ECHA, eller den forlængede betalingsfrist er udløbet. Dette kan du se i "Submission report" (indsendelsesrapport), som du kan åbne enten fra funktionen "Search dossier" (søg dossier) eller ved at klikke på linket til denne funktion fra en relateret meddelelse i meddelelsesboksen. Er betalingen modtaget, vil status i indsendelsesrapporten ændres til:

11 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: "Pay Submission Fee Succeeded" (Indsendelsesgebyr betalt). Har ECHA ikke modtaget betalingen inden for den udvidede betalingsfrist, vil status i indsendelsesrapporten ændres til: "Pay Submission Fee Failed" (Indsendelsesgebyr udestår). 3. Beskeder, der modtages i "Message box" Dette kapitel beskriver de beskeder, der modtages af partens bruger, og som vedrører faktureringsaktiviteter. Beskederne hjælper brugeren med at holde styr på faktureringsaktiviteterne. De viser i kronologisk rækkefølge, hvilke aktiviteter der blev udført for den pågældende faktura (åbnet, påmindelse, downloadet). For yderligere oplysninger om, hvordan du anvender din "Message box", henvises til Del 3 (Log-in og "Message box") i Industriens brugermanual. 3.1 Besked om, at en faktura er åben Når ECHA åbner en faktura, modtager registranten i sin "Message box" en besked om, at der er blevet udstedt en faktura. Fakturaen downloades ved at klikke på linket i beskeden. Figur 2 illustrerer den besked, som partens brugere modtager, når en faktura er åben. Figur 2: Meddelelse til brugeren om, at en faktura er åben Såfremt registranten ikke betaler fakturaen inden forfaldsdatoen, sendes der en ny besked til registrantens "Message box". Betalingspåmindelsen downloades ved at klikke på linket i beskeden. Figur 3 viser den meddelelse, der modtages af brugeren som påmindelse om den første betalingsfrist.

12 12 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 Figur 3: Meddelelse, der påminder om den første betalingsfrist

13 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Besked om, at en kreditnota er tilgængelig Hvis ECHA annullerer en faktura, genereres der en tilsvarende kreditnota. Registranten vil via sin "Message box" i REACH-IT få besked om, at en faktura er blevet annulleret, og at en tilsvarende kreditnota er tilgængelig til download. Partens bruger kan efterfølgende downloade kreditnotaen. Figur 4 viser den besked, der modtages af partens brugere, når en kreditnota er tilgængelig. Figur 4: Besked om, at en kreditnota er tilgængelig 4. Fakturering trin for trin 4.1 Sortering og gennemsyn af fakturaer I menuen <Invoices> (fakturaer) vælger du <Download>. Figur 5: Fakturamenu Siden <Download> åbnes og viser listen over partens fakturaer (åbne eller lukkede) og kreditnotaer.

14 14 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: 2.1 Figur 6: Download-side med fakturaliste Du kan sortere listen over fakturaer i en stigende eller faldende sorteringsorden ved at klikke på overskriften for den kolonne, du ønsker at sortere. Der vises derefter et < > eller < > i overskriften til den kolonne, du ønsker at sortere, afhængigt af den valgte sorteringsorden. Se et eksempel nedenfor med fakturaer, der er sorteret efter fakturanummer i faldende sorteringsorden. Den oprindelige viste sorteringsorden er den oprindelige betalingsfrist i faldende sorteringsorden. Figur 7: Sortering af fakturaer Du kan vælge at vise alle fakturaer på skærmen eller ti ad gangen. Du har også mulighed for at vise de næste eller tidligere 10 fakturaer ved at klikke på henholdsvis <Next> (næste) og <Previous> (forrige). Se nedenstående figurer, der illustrerer de forskellige visningsmuligheder.

15 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 8 viser de 10 fakturaer, som vises i REACH-IT. Figur 8: Visningsmulighed for 10 fakturaer Figur 9 viser de ekstra resultater, du får ved at klikke på linket <Next 1> (næste 1) (figur 8). Figur 9: Valg af en enkelt faktura I rullemenuen kan du også vælge <Show All> (vis alle) som vist i figur 10. Figur 10: Valget "Show all"(vis alle)

16 16 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: Download af fakturaer Vælg den faktura, du vil downloade, ved at klikke på radioknappen < som vist i figur 11. > i venstre kolonne Figur 11: Valg af faktura til download Klik på knappen <Invoice in PDF>(faktura i pdf) [ ] for at downloade fakturaen. Din browser åbner en dialogboks og giver dig muligheden <Open> (åbn) for at åbne fakturadokumentet eller <Save to disk> (gem på drev) for at lagre filen på din harddrive til yderligere behandling. Vælg den ønskede mulighed, og klik på <OK>. Figur 12 viser fakturaen i pdf-format.

17 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 12: Faktura som pdf Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

18 18 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: Download af betalingspåmindelser Vælg den faktura, der skal downloades, ved at klikke på radioknappen < > i venstre kolonne. Figur 13: Valg af betalingspåmindelse til download Klik på knappen <Invoice reminder in PDF> (betalingspåmindelse i pdf) [ ] for at downloade betalingspåmindelsen. Din browser åbner en dialogboks og giver dig muligheden <Open>(åbn) for at åbne påmindelsesdokumentet eller <Save to disk> (gem på drev) for at lagre filen på din harddisk til yderligere behandling. Vælg den ønskede mulighed, og klik på <OK>. Figur 14 viser betalingspåmindelsen i pdf-format.

19 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 14: Betalingspåmindelse som pdf Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

20 20 REACH-IT - Industriens brugermanual Version: Download af kreditnotaer Vælg den kreditnota, du vil downloade, ved at klikke på radioknappen < > i venstre kolonne. Figur 15: Valg af kreditnota til download Klik på <Credit note in PDF> (kreditnota i pdf) [ ], hvis du vil downloade kreditnotaen. Din browser åbner en dialogboks, hvor du kan vælge mellem <Open> (åbn) for at åbne fakturaen eller <Save to disk> (gem på drev) for at gemme filen på din harddrive til videre behandling. Vælg det ønskede, og klik på <OK>. Figur 16 viser kreditnotaen i pdfformat.

21 Del 08 - Fakturering Frigivelsesdato: marts 2013 Version: Figur 16: Kreditnota som pdf Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

22

23 DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende 17.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed REACH-IT - Brugermanual for industrien Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli 2012Udstedelsesdato: juli 2012 2 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Version Ændringer 2.0

Læs mere

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 06 - Indsendelse af dossier

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 06 - Indsendelse af dossier REACH-IT - Brugermanual for industrien Dokumenthistorik Version Ændringer 1.6 August 2010 1.5 Maj 2010 Referencer til tilvalg fjernet Fig. 1 opdateret 1.4 Marts 2010 Opdatering af REACH-IT 2.0 1.1 December

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Lær mere om. Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet

Lær mere om. Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet Lær mere om Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet Du finder let alle oplysninger i REACH-IT fra hjemmesiden

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet Praktisk vejledning Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet 1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH, beskriver forpligtelserne i REACHforordningen og

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indhold Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indledning Vejledningen beskriver generel håndtering af rykning af medlemmer der skylder penge. En del antenneforeningsmedlemmer

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Videreformidling og fortrolighed i henhold til REACHforordningen

Videreformidling og fortrolighed i henhold til REACHforordningen Videreformidling og fortrolighed i henhold til REACH-forordningen rigivelsesdato: April 2016 1 Videreformidling og fortrolighed i henhold til REACHforordningen Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121 Helsinki,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Vejledning til Dine Gravetilladelser

Vejledning til Dine Gravetilladelser Vejledning til Dine Gravetilladelser Indholdsfortegnelse 1. Brugergrænseflade... 2 1.1. Menu... 2 1.1.1. Alle sager... 3 1.1.2. Tilladelser... 3 1.1.3. Færdigmeldte... 3 1.1.4. Godkendte sager... 3 1.1.5.

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere