Værdiansættelse af FLSmidth A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af FLSmidth A/S"

Transkript

1 HA 6. Semester Forfattere Bachelorafhandling Jens Pinderup (287836) Erhvervsøkonomisk Institut Mads Kring (286281) Finansiering Vejleder David S. Pedersen Værdiansættelse af FLSmidth A/S Aarhus School of Business Maj 2011

2 Executive summary The purpose of this task is to estimate the fair value of the industrial conglomerate FLSmidth. FLSmidth is one of the leading suppliers of equipment and services to the global cement and minerals industries. The firm supplies everything from individual machinery to complete cement plants and mineral processing solutions including services before, during and after the construction. The global interaction results in a local presence in over 50 countries including project and technology centres in Denmark, Germany, India and the USA. The company holds a dominant position with over employees worldwide and in 2010 had revenues of DKK 20,2 billion, where 50 pct. of sales consisted of cement and 49 pct. was minerals. Through their operations of the business, FLSmidth takes particular account of different environmental aspects to ensure sustainable growth throughout the market and within the company. The task at hand includes a brief company introduction to FLSmidth followed by a basic analysis, which includes a strategic analysis and a historical performance analysis. In addition, the firm s cost of capital is estimated. The valuation is carried out with the chosen DCF model using the cost of capital rate at 9,92 pct. as a discount rate. After the valuation section a sensitivity analysis is performed on the expected base case scenario. Subsequently two scenarios are produced to compare FLSmidth s future development in a best case and worst case scenario. By using the DCF approach, a weighted fair value pr. share at 549 DKK is reached. The value contains a weighted base scenario at 75 pct. and a best and worst case scenario at 12,5 pct. each. The estimated intrinsic value from the base case scenario is therefore changed to a probability weighted value. However, the value from the base case scenario is the most likely for the future, which means the sensitivity analysis will focus on a price at 545 DKK pr. share. The estimated intrinsic value is validated through a relative comparison with theories about real option models, which are used to make a critical view of using the DCF model valuating FLSmidth. However, the result of the task is affected by essential uncertainties in estimating the DCF inputs, which is caused by the unclear model assumptions and the high amount of uncertainty in relevant variables. The estimated intrinsic value is furthermore validated through a rough comparison with price targets from different financial institutions. Despite that the results from the sensitivity analysis show that small changes in input parameters can reduce the intrinsic value and make a reverse in stock recommendations, we assume that the estimated value is fully validated for prospective application. Although the intrinsic value is fully validated the investors have to observe and review the used assumptions and prerequisites during the task, which reflects the final value.

3 Indhold 1. Indledning Problemformulering Struktur Metode Afgrænsning Kvalitet & verificering Virksomhedsbeskrivelse Markedsdefinition Markedsvurdering Strategisk analyse Omverdens analyse Politiske faktorer Økonomiske faktorer Socio kulturelle faktorer Teknologiske faktorer Konklusion på PEST analyse Porters Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Truslen fra potentielle indtrængere Substituerende produkter Intern rivalisering Værdikædeanalyse Primære aktiviteter Support aktiviteter Konkurrentanalyse Cementkonkurrenter Mineralkonkurrenter Opsamling på den strategiske analyse Regnskabsanalyse Regnskabskvalitet Analyse af revisionspåtegning Regnskabspraksis Reformulering af regnskabet af 114

4 6.3 Vækst Frit Cash Flow Rentabilitet ROE ROIC Risikoanalyse Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Kapitalomkostninger Egenkapitalomkostninger Delkomponenter i CAPM Estimering af WACC Forecasting og værdiansættelse Forecasting og budgetteringsmæssige antagelser Værdiansættelsesscenarier Base case scenariet Worst case Best case Scenarieanalyse opsamling Følsomhedsanalyse Realoptioner Plausibilitets analyse Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt af 114

5 1. Indledning I takt med at især emerging economies vokser og bliver rigere, vil efterspørgslen på byggematerialer som cement samt mineraler mærke en eksplosiv stigning. Dette sker i takt med, at primært cementindustrien står over for enorme samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med reduceringen af udledningen af de meget omdiskuterede drivhusgasser (CO 2 ) ( A blueprint for a climate friendly cement industry, 2008). Disse faktorer vil hver især have en stor effekt på virksomhederne indenfor industrien, hvilket stiller særlige krav til analytikerens evne til at sammenkoble de strategiske og økonomiske aspekter i et værdimæssigt perspektiv, når de værdiansætter virksomhederne. Derfor er disse varierende aspekter med til at understrege, at værdiansættelse af virksomheder ikke er en eksakt videnskab. Dette kommer til udtryk i selv den mest gennemførte værdiansættelse, idet analytikeren er nødsaget til at gradbøje den valgte model ud fra en række antagelser og forudsætninger for at få værdiansættelsen tilpasset til den konkrete virksomhed, samtidigt med at eksternt informationsmateriale oftest er den eneste mulighed for tilførsel af data til værdiansættelsesmodellen. Derfor ser vi det som en spændende udfordring at analysere alle de forskellige aspekter i cement og mineralindustrien, med henblik på værdiansættelse af den danske industrikoncern FLSmidth, som er en af de største aktører inden for levering af produktionsudstyr og tjeneste til cement og mineralindustrien. Derved har FLSmidth en hovedrolle i balancegangen mellem forskning og udvikling af mere miljørigtige produktionsløsninger samt optimering af forretningsgrundlaget for fremtiden. Derfor vil FLSmidths fremadrettede forretningsgrundlag samt handlinger afspejle den værdiansatte markedsværdi for FLSmidth. En fair markedspris for FLSmidth vil derfor estimeres ud fra en objektiv vurdering af samtlige faktorer, der kan udledes af nuværende og fremtidige vilkår for såvel virksomheden (internt) som for det eksterne markedsmiljø. 1.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er at estimere værdien af industrikonglomeratet FLSmidth ud fra en ekstern analysetilgang. Værdiansættelsen af koncernen foretages ud fra en going concern betragtning. Research question for rapporten udformes således: Baseret på en going concern forudsætning hvad er værdien af industrikonglomeratet FLSmidth? Besvarelsen af det overordnede research question vil udføres ud fra en strategisk samt regnskabsmæssig analyse, der tilsammen danner fundamentet til den endelige værdiansættelse. 3 af 114

6 1.2 Struktur Værdiansættelsen af virksomheden vil udarbejdes og struktureres imod det mål at skabe en rød tråd samt en ideel læsestrøm. Dette sker ud fra en naturlig og logisk opdeling af opgaven. Opgaven indledes først med en kort indledning efterfulgt af opgavens problemformulering. Problemformuleringen er opdelt ud fra et overordnet research question, som igennem opgaven analyseres ud fra en række underliggende sub questions. De anvendte sub questions benyttes for at skabe en mere deltaljeret proces over de informationer, læseren skal kunne udlede af rapporten. Det indledende afsnit efterfølges af en gennemgang af de anvendte metoder samt opgavens afgrænsninger. Dette gøres med henblik på at redegøre for opgavens forudsætninger, som har til formål at skabe et struktureret overblik over de efterfølgende faser. Indledningsvis til den strategiske analyse gives en uddybende virksomheds samt markedsbeskrivelse for FLSmidth (herefter FLS). Dette gøres for at give læseren en bedre forståelse for de valg vi foretager i de efterfølgende analyser. Opgavens tre hovedafsnit er vist i figur 1 med underliggende analyser. Figur 1 Fremgangsmåden for værdiansættelsen Strategisk analyse Ekstern analyse af omverdenen, industrien samt konkurrenterne Intern analyse af ressourcer og kapabiliteter samt konkurrence position. Regnskabsanalyse Regnskabsmæssig analyse af FLS de seneste 5 år. Udarbejdelse af vækst, likviditets og rentabilitets analyser. Kapitalomkostningerne Værdiansættelse Forecasting af fremadrettet driftsperformance. Estimering af værdiansættele ud fra DCF metode. Analyse af base, worst og best case scenarie. Verificering af analyse og værdi Opgaven opbygges ud fra 3 overordnede afsnit; strategisk analyse, regnskabsanalyse og værdiansættelsen. Resultaterne fra den fundamentale analyse, i form af strategisk og regnskabsmæssige analyse, anvendes med henblik på estimering af FLS værdi under afsnittet Værdiansættelse. 1.3 Metode Virksomheden er valgt ud fra en række selektive krav, såsom at analysevirksomheden skal være en troværdig international virksomhed samt eksisterede på den danske fondsbørs OMXC20 1. FLS er ligeledes 1 OMXC20 står for OMX Copenhagen 20 og er et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på københavnsfondsbørs. 4 af 114

7 valgt ud fra kriterier om virksomhedens størrelse samt at de udarbejder et konvergeret og verificeret regnskab, samt troværdige publikationer og andet børsmateriale. Fundamentalanalysen udarbejdes overordnet ud fra teorierne omkring PEST, Porters five forces, Porters value chain, Key factors for succes, VRIO framework samt en konkurrentanalyse. Metoderne er i høj grad baseret på udgivelser fra anerkendte professorer og forfattere, herunder Kotler et al. Marketing Management 2009, samt R. Lynch Strategic Management Begge bøger anvendes som undervisningsmateriale på universiteter og kan derfor antages som troværdige til analyseformålet. Gennemgangen af regnskabsanalysen vil i høj grad udarbejdes ud fra undervisningsmateriale fra valgfaget Regnskabsanalyse på Århus Handelshøjskole. Direkte referencer kan her være svære at identificere, idet fagets forløb byggede på private udgivelser fra regnskabsmedarbejder i Vestas og tidligere PWC revisor Jesper Thoft Wium. Den anvendte teori bygger på anerkendte regnskabsmæssige metoder i form af ROICtree, Free cash flow, NOPLAT, vækst, soliditets, rentabilitets og likviditetsanalyser. Teorien for analyserne vil som udgangspunkt ikke forklares og gennemgås, men i større omfang anvendes i direkte sammenhæng med FLS. Igennem opgaven vil formålet samt resultatet dog udledes med henblik på konsekvenser for værdiansættelsen. Indledningsvis til værdiansættelsen estimeres virksomhedens vægtede kapitalomkostninger (WACC) ud fra anbefalinger fra Koller et al. samt empiriske undersøgelser. Til den endelige estimering af værdien på FLS anvender vi Enterprise Discounted Cash Flow metoden (DCF metoden). DCF metoden er valgt ud fra anbefalinger af Koller et al og James, M., Koller T. 2000, samt en statistisk undersøgelse som fastlægger, at det er den foretrukne metode blandt praktikere (Prisfastsættelse på aktiemarkedet, PWC 2010). Anvendelsen af DCF baserer på cash flows frem for regnskabsmæssige tal, som kan resultere i misvisende resultater (Koller et al. 2010). DCF metoden vil blive beskrevet yderligere i afsnit 8 Værdiansættelse og forecasting. I forbindelse med valget af DCF metoden forholder vi os konstruktivt over for væsentlige kritikpunkter. Et væsentligt kritikpunkt er dens statiske analyseform, hvilket begrænser anvendelsen af metoden, da den ikke korrigerer for fremtidige forudsætninger og tilpasninger i takt med, at nye muligheder opstår, som følge af markedsændringer. Med henblik på værdiestimatet fra DCF modellen vil der foretages en sammenligning med den aktuelle aktieværdi for at bedømme aktiens investeringspotentiale. Ligeledes vil der sidst i opgaven perspektiveres til en alternativ værdiansættelsesmetode i form af realoptionsmodellen. Kildehenvisninger vil foretages løbende for at skabe en klar indikation over det anvendte materiales oprindelse, samt understrege troværdigheden af de anvendte kilder. Ligeledes vil anvendelsen af fodnoter begrænses til en supplerende tekstforklaring, eller nødvendige udspecificeringer af konteksten. Metoderne der anvendes igennem opgaven, er valgt med henblik på empiri igennem bearbejdning af materiale der vedrører opgavens hovedformål. Metoderne og teorierne er ligeledes valgt ud fra inspiration omkring lignende værdiansættelser. Informationsmateriale omkring FLS baseres i høj grad på artikler, bøger samt andre publikationer. Der vil foretages en stærk selektering af anvendt materiale for at sikre plausibilitet videre i analysen. 5 af 114

8 1.4 Afgrænsning Afgrænsningerne anvendes for at sikre, at rapportens omfang ikke overskrider de opstillede rammer. Et andet formål er at sikre læseren den nødvendige information omkring rapportens omfang samt begrænsninger. Den anvendte teori vil i høj grad antages som kendt stof for læseren, idet opgavens essens ikke er at udforme og informere omkring teorierne, men at anvende dem i forbindelse med værdiansættelsen af FLS. De anvendte teorier vil diskuteres kort, herunder formål og konklusion som vil udledes til analyseformålet. Opgavens analysegrundlag er baseret på materiale indsamlet til og med d. 28. februar Skæringsdatoen er passende, idet årsregnskabet for 2010 udkom d. 17. februar Materiale udgivet efter d. 28. februar 2011 vil ikke inddrages i opgaven, grundet forudsætningsændringer i analysematerialet. Igennem hele dataindsamlingsperioden har det været vanskeligt at indsamle konkret viden omkring data og materiale for det kinesiske marked, samt de kinesiske udbydere. Ligeledes har FLS igennem sine årsrapporter samt publikationer angivet data eksklusiv Kina. Derfor vil dele af opgaven ikke omhandle Kina. Det antages dog derfor ikke at have en væsentlig betydning for værdiansættelsen. Der tages alligevel forbehold for misvisende markedsandele på verdensplan. Behandlingen af FLS konkurrenter foretages i nogen grad ud fra FLS udgivet materiale. Vi antager derfor, at dette repræsenterer de væsentligste konkurrenter på begge markeder. Der vil ikke foretages nogen yderligere produktanalyser, grundet manglende information på produktniveau samt at FLS opgør de finansielle poster ud fra et SBU niveau 2. Den historiske analyse af FLS baseres på de seneste 5 års finansielle udvikling. En længere analyseperiode havde været at foretrække, da en længere periode ville være mere retvisende. FLS gennemgik dog store omstruktureringer omkring , hvilket påvirkede regnskaberne væsentligt, idet et stort frasalg af ikke kernekompetencer fandt sted i årene. Resultaterne af disse frasalg medvirkede til 26 pct. af årsresultatet i 2004 (FLS årsrapport 2004). Ligeledes har FLS ændret regnskabspraksis, hvilket bevirker at vi vurderer den seneste 5 årige analyseperiode som mest retvisende i forhold til værdiansættelse af det nuværende FLS (2010). Analysen vil primært baseres på cement og mineraldivisionerne. Begrundelsen herfor er, at de to forretningsområder tilsammen i 2010 havde en omsætningsandel på 93 pct. samt en EBIT 3 andel på 99 pct. (FLS årsrapport 2010). Af denne grund er der ikke foretaget nogen detaljeret analyse af forretningsområdet Cembrit, da det antages ikke at have en væsentlig effekt på den endelige værdiansættelse. Derfor vil en isoleret analyse af Cembrit ikke finde sted. Forretningsområdet vil dog inddrages i visse regnskabsmæssige sammenhænge, da udarbejdelsen af et reorganiseret regnskab uden Cembrit vil være alt for komplekst. I forbindelse med forecastingprocessen vil Cembrit ikke behandles yderligere, og antages derfor at udvikle sig konstant. De finansielle markeder antages at være fuldt ud effektive, da dette er en vigtig antagelse for, at den estimerede værdiansættelse regnes for valid. Denne antagelse sker ud fra den finanskrise, verdensøkonomien netop har gennemgået, som muligvis kan have haft en effekt på pengeinstitutters strategier overfor virksomheder. Der vil ud over ovenstående afgrænsninger foretages løbende afgrænsninger igennem opgaven, og dette vil gøres ved konkrete afgrænsninger i forhold til konteksten. Disse afgrænsninger vil tydeligt skildres til fordel 2 Strategic Business Unit I FLS er det Cement, Mineraler og Cembrit. 3 Earnings before interest and taxes. 6 af 114

9 for læseren. Ydermere er analysen udfærdiget ud fra et going concern princip, hvilket betyder at FLS antages at fortsætte deres operationelle niveau i fremtiden. 1.5 Kvalitet & verificering Kvaliteten af analysen afhænger af forfatterens evne til at inkludere den relevante og korrekte information, ligeledes at ekskludere den irrelevante information. Endvidere afhænger det af, at den relevante information inddrages korrekt samt i den retmæssige kontekst. Derudover er der en risiko for, at en opgave som denne er mindre troværdig end analytikernes erfaringer med estimater og vurderinger af virksomheder. Desuden har de ofte en langt større indsigt i virksomhederne, igennem flere års analysearbejde, samt deres mulighed for at inddrage internt materiale fra virksomheden, hvilket antages at medføre et bedre analysegrundlag. Kvaliteten af analysen vil i højere grad vurderes ud fra den strategiske analyse, da risikoen for forfatterens påvirkning og fortolkning vurderes højere her end ved den regnskabsmæssige analyse. I bestræbelserne på at nå et højere kvalitetsniveau er flere underlæggende faktorer væsentlige. Faktorerne som kendetegner en plausibel kvalitativ analyse er; credibility, transferability, dependability og confirmability, som forklares nærmere i bilag 1. Det anvendte materiale i den strategiske analyse er primært internt udgivet eller påvirket af nyhedsbureauer, hvilket har været nødvendigt for at indsamle information om virksomheden. Det er herfor vigtigt at forholde sig kritisk og tage forbehold overfor dataindsamlingen samt at forholde sig kritisk overfor virksomhedens egne interesser i forbindelse med udgivelser af eksternt materiale. Det afhænger derfor af vores evner til at referere samt tilsidesætte egne meninger, idet egne holdninger og fortolkninger kan medføre misvisende analyser. Dette er afhjulpet ved kontinuerlig gennemlæsning af udarbejdede afsnit, hvor der verificeres for fortolkningsfejl. Ved sammenligning af FLS og deres konkurrenter skal der tages forbehold for varierende virksomheder med forskellige forretningsstrategier, idet mange af virksomhederne opererer indenfor et bredt felt af forretningsområder, som derfor skaber et forskelligt sammenligningsgrundlag. Det kan ligeledes diskuteres hvorvidt det historiske cash flow kan sammenlignes med det fremtidige cash flow. Dette skyldes fremtidige markedsændringer, som kan ændre sammenligningsgrundlaget i forhold til det historiske data. Grundet opgavens begrænsninger har vi ikke udarbejdet strategiske analyser for konkurrenter, som kan sammenlignes med FLS. Igennem analysen af FLS vil vi forsøge at mindske antallet af bias og helt eliminere disse. Det kan dog diskuteres, hvorvidt studerende har et misvisende syn på markedet og den globale økonomi frem for en erfaren analytiker. Der kan ligeledes opstå bias på resultatet af værdiansættelsen, hvis en virksomhed består af et stort antal minoriteter, som hver især forventer en præmie (merværdi) for aktierne. Dette kaldes for kontrol værdien, og betegnes som det ekstra beløb pr. aktie, der gør det muligt at overtage aktiemajoriteten i en aktuel virksomhed. Opgaven udarbejdes ud fra den kvalitative samt kvantitative metodologi, dette gøres for at opnå en mere faglig analyse. Eftersom der er tale om to forskellige analyseformer, vil de anvendes særskilt i form af kvalitative metoder i den strategiske analyse samt kvantitative metoder i regnskabsanalysen. Det er vigtigt at adskille de to analyseformer, idet de grundlæggende forudsætninger er vidt forskellige. I vores bedømmelse af regnskaberne må vi antage, at den interne validitet er forholdsvis høj, idet FLS er en børsnoteret virksomhed, hvorved et stort antal analytikere og revisorer gennemgår regnskaberne jævnligt. Hvis ikke den interne validitet er høj, ville FLS miste troværdigheden overfor investorer. Selvom den interne 7 af 114

10 validitet antages høj, er det stadig væsentligt at forholde sig kritisk overfor skjulte budskaber i det publicerede materiale. Ved værdiansættelse af FLS vil vi med den samme metode og forudsætninger opnå ens resultater, dog vil en tidsforskydning af analysen medføre ændrede resultater. Reliabiliteten af vores undersøgelse og resultat ændres ligeledes, hvis vi foretager analysen med andre værdiansættelsesmetoder. Uafhængigheden af forfatterne og det analyserede er et krav der udformes fra starten, idet en objektiv redegørelse for koncernens situation fremadrettet være mere anvendelig. 2. Virksomhedsbeskrivelse FLS er en international produktions og ingeniørvirksomhed stiftet i år Virksomheden var allerede fra begyndelsen udadvendt og eksportfokuseret, hvilket i dag har medvirket til, at de er en af de førende virksomheder inden for levering af produktionsudstyr og tjenester til den globale cement og mineralindustri. FLS leverer i dag et bredt sortiment lige fra enkeltmaskiner/komponenter til komplette cement og mineralanlæg samt tjenester og serviceydelser til før, under og efter opførelse, hvilket er illustreret i bilag 2 og bilag 3. Produkter samt tjenesteydelser tilbydes i form af rådgivende ingeniører og andre fagfolk. FLS globale tilgang har medført at de i dag beskæftiger ca medarbejdere fordelt på over 50 forskellige lande world wide. Dog har FLS stadig valgt at bevare hovedsædet i Danmark, hvor koncernens overordnede strategier udarbejdes. Ud over FLS primære forretningsområder cement og mineraler som står for henholdsvis 46 pct. og 47 pct. af omsætningen, opererer FLS på et nicheforretningsområde i form af produktion af fibercement til byggematerialeindustrien. Dette sker via datterselskabet Cembrit A/S 4, som står for de resterende 7 pct. af omsætningen. Efter en turbulent periode med manglede afkast på forskellige forretningsområder, påbegyndte FLS ved starten af det 21. århundrede en ny strategi med henblik på optimering og koncentration af kerneforretningsområderne som er cement og mineraler. Dette medførte herigennem frasalg af ikke rentable datterselskaber, heriblandt cementproducenten Aalborg Portland i år Ligeledes besluttede FLS som følge af denne strategi at outsource produktionen af standardkomponenter til underleverandører primært i Indien og Kina, hvor FLS har stor markedsinteresse. Derudover etablerede FLS fire projektdivisioner med det formål, at sikre større ejerskab og strammere styring af de store projekter i industrierne. Hver projektgruppe har derfor alene ansvaret for gennemførelsen af projekter fra start til slut. Dette indbefatter et underliggende ansvar for salg, indkøb, samt egne ingeniørafdelinger i forhold til tilrettelæggelse af projekter. Formålet med denne nye forretningsmodel er at skabe en mere effektiv koncern samt et bedre going concern udgangspunkt for fremtiden. Koncernen fordeler sine opgaver ud under 4 kategorier; nye fabrikker, kapacitetsudvidelser, moderniseringsprojekter samt service og reservedele. Markederne til disse kategorier er forskellige, alt afhængig af de enkelte landes udviklingsproces (FLS årsrapporter ). Koncernen leverede i 2010 et resultat på DKK 1,278 mia. ud fra en omsætning på DKK 20,186 mia. Sammenlignet forventes et resultat på ca. DKK 2 mia. samt en omsætning på DKK mia. for FLS har siden 1968 været børsnoteret på Københavns fondsbørs, hvormed kursen pr. 28/ var DKK 475 pr. 4 Jf. afgrænsning vil Cembrit A/S ikke inddrages yderligere i de forskellige analyser i opgaven. 8 af 114

11 aktie. I bilag 4 er den seneste 5 årige kursudvikling vist. Aktionærstrukturen har især i de seneste år medført en stigende andel udenlandske investorer, hvilket er vist i bilag Markedsdefinition FLS overordnede marked betegnes som markedet for levering af produktionsudstyr til udvinding af råstoffer. Herunder har FLS specialiseret sig over hele verden indenfor områderne levering af udstyr og tjenester indenfor cement og mineral industrien 5. Forretningsområdet for cement repræsenteres ved en bred produktportefølje, som følge af levering til samtlige led i forarbejdnings og produktionsprocessen. FLS produktsortiment indeholder blandt andet knusere, møller, kølere, opbevaring og ovne (Capability brochure 2011, FLSmidth). Forretningsområdet for mineraler repræsenteres ligeledes ved en bred produktportefølje, idet mineralområdet kendetegnes som mere omfangsrigt i kraft af en bredere efterspørgsel. Den bredere efterspørgsel udledes af et stort antal mineraltyper, hvor FLS essentielle markeder er grund og ædelmetaller, kalksten, jernmalm, fosfat og kul (FLS Årsrapport 2010). Da hele produktions og forarbejdningsprocessen forsøges afdækket af FLS, er det resulteret i, at FLS er den førende leverandør af knusere, møller, hydrocykloner 6, pumper, separations, kalcinerings 7 og materialehåndteringsudstyr. 4. Markedsvurdering Den strategiske analyse illustrerer de interne og eksterne forhold på markedet, som virksomheden skal korrigere for, mens regnskabsanalysen redegør for de økonomiske aspekter. Den egentlige værdiansættelse baseres derimod i høj grad på forventninger til fremtidens marked, samt virksomhedens reelle planlægningshorisont. Indledningsvist til den strategiske analyse og regnskabsmæssige analyse er det relevant at se på holdbarheden af de anvendte analyser i forhold til forudsigelighed og omskiftelighed. Resultatet af holdbarheden anvendes i forbindelse med vurdering af anvendeligheden af det historiske data i forhold til forecastingsprocessen, hvorfra det endelige værdiestimat udledes. Derfor foretages en Degree of Turbulence analyse i bilag 5, hvoraf de væsentligste hovedtræk uddrages nedenfor. Markederne for FLS karakteriseres som relative stabile, hvilket får en markant betydning for at opnå en mere valid forecasting senere i opgaven. De afgørende effekter som kendetegnes ved et stabilt marked afgøres ved graden af forudsigelighed af ændringer i fremtiden. Det vurderes at FLS evne til at forudsige markedsændringer er relativ høj, idet væsentlige faktorer historisk set følger ændringer i BNP samt befolkningsudviklingen. Derudover ændres markedet langsomt, hvilket fører til en lav omskiftelighed, som resulterer i en mere forudsigelig fremtid. Det præskriptive teorier danner de altafgørende rammer for vores 5 FLSmidth er en global leverandør af udstyr og tjenester til cement og mineralindustrien verden over. Tjenester indbefatter herunder opfølgning og service på leverede anlæg, samt knowhow omkring ingeniør arbejde og udfærdigelse af anlæg. 6 Hydrocykloner er en beholder hvori partikler kan udskilles ved hurtig rotation. Cyklonbeholderen er stillestående og rotationen kommer i stand ved at materialet sendes tangentielt ind i cyklonen. Partiklerne udledes ved at materialet slynges ud mod vægen hvor partiklerne udledes i en form for afløb. Effektive hydrocykloner er relativt små og man anvender derfor ofte et betydeligt antal parallelkoblinger (FLSmidth.dk). 7 Kalcinering er en betegnelse for fremstilling af kalk ved høj opvarmning. 9 af 114

12 efterfølgende værdiansættelse, idet et stabilt og forudsigeligt marked medvirker til en mere plausibel udformning af forecastingen. 5. Strategisk analyse Formålet med den strategiske analyse er sammen med regnskabsanalysen at danne fundamentalanalysen, som skal bedømme FLS fremadrettede indtjenings og vækstpotentiale. Bedømmelsen af disse danner fundamentet for forecastingen af den fremtidige udvikling, hvilket ligger til grund for den endelige værdiansættelse af virksomheden. Den strategiske analyse er opbygget omkring eksterne og interne analyser. I den eksterne del foretages en dybdegående vurdering af relevante omverdensfaktorer, som enten påvirker FLS positivt eller negativt. Derudover vil den interne del analysere FLS værdikæde samt ressourcer. Resultaterne at den strategiske analyse opsamles herefter i en SWOT model. 5.1 Omverdens analyse Mange makroøkonomiske og eksterne forhold kan have en effekt på cement og mineralindustrien, hvorved FLS nuværende og fremtidige situation vil påvirkes. Det er derfor vigtigt at give en indikation af disse forhold for at skabe et godt udgangspunkt til videre analyseformål. PEST analysen benyttes til at kortlægge trends og udviklinger i omverdenen (Lynch, R. 2009). PEST beskriver som omverdensmodel de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer, som herfor er medbestemmende til udarbejdelse og beskrivelse af trends på såvel kortere som længere sigt. Formålet med PEST analysen er derfor, at afdække de faktorer der har en væsentlig indvirkning på industrien og derfor FLS fremtidige indtjeningspotentiale, herunder going concern 8 princippet. Da produktgrupperne cement og mineraler på mange måder er identiske, vurderer vi det for validt at foretage en samlet analyse. Vi har valgt at benytte PEST analysen, som er en forkortet version af PESTELanalysen, idet mange af de miljø og lovgivningsmæssige aspekter kan henføres direkte til den politiske påvirkning Politiske faktorer Politisk ustabilitet: Cement og mineral industrien er i høj grad påvirket af den offentlige lovgivning samt andre politiske bestemmelser. Dette sker i form af lokale samt globale faktorer, som kan have en væsentlig betydning for FLS interaktioner og handlemåder i samfundet. En påvirkende politisk faktor er politisk ustabilitet, hovedsageligt i udviklingslandene, som resulterer i en forlænget arbejdsproces for implementering af produkter og vedligeholdelse. Dette skete eksempelvis under Muhammed krisen og senest under de politiske uroligheder i mellemøsten 2011 (FLSmidth trækker ansatte hjem fra Egypten, Børsen 2011). Manglende politisk stabilitet medfører negative påvirkninger for industrien, idet den forøger risikoen for uforudsete hændelser, som påvirker virksomhederne i industrien negativt. Alt andet lige medfører politisk stabilitet større muligheder for at forecaste og derved tilpasse virksomheden til fremtiden. Generelt er udviklingslande 9 en stor bestanddel af FLS kundeportefølje (45 pct. af 8 Going concern er en betegnelse for en forretning eller virksomhed der fungere uden truslen om konkurs. Denne trussel skal minimum være elimineret 12 måneder frem, dvs. virksomhedens evne til at fortsætte som en forretningsenhed. 9 Lande som Tunesien, Egypten, Angola og Jordan etc. 10 af 114

13 omsætningen, 2010), hvilket medfører ressourcekrævende opgaver i forbindelse med pludselig opstået politisk ustabilitet (FLS årsrapport 2010). En undersøgelse viser, at politisk stabilitet i verden har befundet sig på et stabilt niveau siden 1996 (Kaufmann, Daniel Kraay, Aart Mastruzzi, Massimo., 2008). Vi vurderer at tendensen ikke vil ændre sig væsentlig over tid. Den fremadrettede politiske stabilitet kan derfor afhænge af, hvorvidt situationerne i Nordafrika og mellemøsten udvikler sig. Vi antager dog, at der er tale om en midlertidig krisesituation for FLS. Statsejede selskaber: Kina er en af verdens største økonomier samtidig har de verdens største cementforbrug pr. indbygger, derfor er markedspotentialet enormt (Investor presentation, 2008). Dog har Kinas mange statsejede selskaber, heriblandt Sinoma, begrænset FLS samt udenlandske virksomheders forretningsmuligheder i landet. Dette skyldes primært, at der hidtil ikke har været nogen miljømæssige restriktioner i forhold til cementproduktion i landet, hvilket har resulteret i, at billigere kinesiske udbydere har opnået en enorm konkurrencefordel. Graden af statsejede selskaber kan derfor medføre en konkurrenceforvridning til ulempe for FLS, da det må antages at offentlige investeringer indenfor cementproduktionsudstyr udbydes til statsejede selskaber frem for udenlandske (Sydbank: Lukning af virksomheder i Kina gavner på sigt, 2010). Generelle politiske ændringer: Generelt har de enkelte landes politiske tiltag afgørende betydning indenfor cement og mineralindustrien, da nye lovgivende faktorer enten kan forringe eller forbedre virksomhedens forretningsincitament. Dette kan blandt andet ske gennem regeringernes beslutninger omkring offentlige investeringer, eksempelvis forventes Brasiliens værts skab for VM i fodbold 2014, samt de Olympiske lege i 2016 at medføre stigende efterspørgsel efter cement og herigennem cementproduktionsudstyr (FLS chef: Brasil ordre blot første af flere, Børsen 2010). Miljøpolitiske ændringer: De politiske ændringer har i høj grad effekt på markedets succeskriterier, herunder har særligt miljødebatten omkring cementproduktion stor betydning for industrien samt for FLS fremadrettede forretningsvilkår. Det skyldes at forskellige miljøfokuserede organisationer samt politikere (WWF A blueprint for a climate friendly cement industry, 2008), har stort fokus på verdenssamfundets udledning af drivhusgasser. Her fastlægger anerkendte undersøgelser, at cementproduktionen er ansvarlig for udledningen af op til 8 pct. af den globale CO 2 udledning (2006). Den estimeres fremadrettet til at udvikle sig fra 2 gigaton i 2006 til 5 gigaton i 2050 (Dyrskjøt 2008). Klimadebatten har eksempelvis medført, at Kinas regering har skærpet kravene til cementproduktionens CO 2 udledning i landet. Dette har medført lukning af omkring 2000 lavteknologiske cementfabrikker samt utallige moderniseringsprojekter. Endvidere har en skærpelse af lovgivningen på det amerikanske marked medført at samtlige cementfabrikker fra 2013, skal opfylde nye miljømæssige standarder (US NESHAP 10 ). Dette skal ske via moderne luftrensningsanlæg samt alternative energikilder, hvorved udledningen af skadelige stoffer reduceres (FLS årsrapport, 2010). Resultaterne af ændringerne af den kinesiske og amerikanske miljølovgivning har medført en stigning i efterspørgslen på miljøvenligt udstyr (Kinesisk jernnæve kan give milliarder til FL Smidth, Ingeniøren, 2010). Det øgede globale pres på cementindustriens CO 2 udledning kan derfor have en positiv effekt på FLS 10 National Emission Standards for Hazardous Air pollutants 11 af 114

14 fremadrettede forretningsgrundlag, da FLS er en førende udbyder af miljøvenligt produktionsudstyr til cement og mineralindustrien (FLS: Vi udkonkurrerede kinesere på miljøfokus, Børsen, 2010) Økonomiske faktorer Konjunkturer: Ligesom det er tilfældet for de fleste andre industrier, er cement og mineralindustrien i høj grad påvirket af konjunkturerne. Dette skyldes de makroøkonomiske forhold, hvilket, i forbindelse med højkonjunkturer, medfører stigende investeringer, som ligeledes påvirker cement og mineralindustrien. Markederne for cement og mineralindustrien påvirkes dog forskelligt af konjunkturerne. Efterspørgslen på cementkapacitet er i mindre grad udledt af de globale konjunkturer, da den oftest påvirkes af lokal økonomisk vækst samt lokalt udbuds og efterspørgselsforhold, da cement er et relativt homogent produkt som er tungt og voluminøst, og som derved er dyrt at transportere (FLS årsrapport, 2010). Dette medfører, at der lokalt kan være behov for ny cementkapacitet uafhængig af de overordnede globale konjunkturer, hvilket har været aktuelt i forbindelse med de seneste års recession (finanskrisen) hvor cementindustrien, på trods af nedgangen i den globale konjunktur, oplevede stigende efterspørgsel i produktionsudstyr i Indien og Kina (FLS årsrapport, 2009). Mineralindustrien er derimod et globalt marked, som påvirkes af en global prissætning. Efterspørgslen på ny kapacitet til udvinding af mineraler er derfor i langt højere grad end cement afhængig af de overordnede globale konjunkturer. Mineralpriserne steg i 2010 til nye rekordniveauer, hvilket påvirkede mineselskabers forventninger til fremtidig investering positivt. Investeringerne i mineralindustrien steg derfor mærkbart i 2010 i forhold til 2009, og stigningen forventes at fortsætte i de kommende år. Påvirkningen fra den finansielle recession antages dog kun at påvirke markederne på kort og mellemlang sigt, da det antages at markedet på lang sigt, vil stabilisere sig og følge den naturlige udvikling. I kraft af at FLS forretningsområder består af mineral og cementindustrien, opnår de en vis form for risikoafdækning overfor globale konjunkturer, idet de to markeder påvirkes uafhængigt af hinanden. FLS sencykliske forretningsmodel resulterer i en forsinket reaktion fra markedet som følge af finanskrisen. Dette skyldes at størstedelen af FLS ordrer indbefatter en leveringstid på op til 24 måneder. Dette medfører en faldende levering på nuværende tidspunkt som følge af mindre ordre i indgang i 2007, 2008 og Ligeledes kan eventuelle lavkonjunkturer med de efterfølgende konsekvenser medføre muligheden for strategiske opkøb som kan øge FLS konkurrencemæssige situation samt forretningsgrundlag for fremtiden (FLS Topchef klar til hurtige opkøb, Børsen 2010). Manglende investeringer: Fremtidens forventninger til mineralmarkedet baseres på en stigende forventning om øgede mineinvesteringer. Dette skyldes, at investeringsprocenten igennem 90 erne lå på et lavt niveau (FLS årsrapport, 2010). Det forventes derfor at føre til yderligere investeringer de kommende år for at opnå et ligevægtsniveau (udbud/efterspørgsel). Dette kan medføre et forbedret indtjeningsincitament for FLS. Økonomisk vækst: I takt med at de økonomiske forhold i udviklingslandene forbedres, øges vækstpotentialet indenfor cement og mineralindustrien. Mineral og cementmarkedet har eksempelvis i de seneste år oplevet en massiv vækst som resultat af samfundsmæssige forandringer i udviklingslandene, hvor de voksende økonomiske forhold har skabt en stigende efterspørgsel på infrastruktur og forbrugsgoder, der er baseret på cement, mineraler og metaller. I fremtiden forventes en markant stigning i 12 af 114

15 efterspørgslen på cement i Indien, som konsekvens af efterspørgslen af cement pr. indbygger på sigt forventes at stige fra 130 kg. til 800 kg. pr. indbygger årligt, hvilket er samme niveau som i Kina. Derved er markedsforventningerne til Indien med et indbyggertal på. Ca. 1,2 mia. mennesker enorme. Dette vil føre en markant stigende efterspørgsel af ny cementkapacitet igennem produktionsudstyr (Fremtidens FLS starter i Indien Ministry of Foreign Affairs, 2007). Væksten i købekraften samt antallet af globale forbrugere er derfor en af de primære værdidrivere bag stigende global efterspørgsel på cement og mineraler. Endvidere er stigende urbanisering og industrialisering, samt vestlige landes investeringer i produktions og personaleressourcer i BRIK landene ligeledes dominerende værdidrivere. Disse forhold er alle vigtige i forhold til bedømmelse af FLS fremadrettede forretningspotentiale. Råvarepriser: Ændringer i råvarepriserne har generelt en stor indflydelse på markederne for cement og mineraludstyr. I et scenarie med stigende råvarepriser vil mineralindustrien påvirkes positivt, idet mineselskaberne vil opnå en større fortjeneste. Dette medfører en stigende investeringslyst hos mineselskaberne, hvilket derved øger efterspørgslen på produktionsudstyr til mineralindustrien. Råvarepriserne har været jævnt stigende indtil 2008, hvor den finansielle krise påvirkede priserne negativt. Siden 2008 er råvarepriserne steget kraftigt, se bilag 7. Derfor forventes det på kort og mellemlang sigt at føre til stigende investeringer indenfor mineralindustrien. Det antages dog, at den kraftige vækst i råvarepriserne ikke kan opretholdes i fremtiden, hvilket vil føre til stagnering på lang sigt. Der kan derfor forventes en reducering i investeringslysten på langt sigt. I forhold til cementindustrien har ændringer i oliepriserne en tvetydig indflydelse, da stigende oliepriser kan medføre stigende produktionsomkostninger, hvilket sænker investeringslysten blandt cementproducenter. Samtidigt er Nordafrikas cementforbrug primært drevet af høje oliepriser og deraf øgede investeringer i infrastruktur samt boligbyggeri. Ligeledes er det sydamerikanske cementforbrug drevet af indtægter fra eksport af olie. Derfor er indvirkningen af ændringen i oliepriserne forskellig alt afhængig af landenes forhold (FLS årsrapport, 2010). Valutakurs udsving: Virksomheder der opererer internationalt som FLS, er i høj grad udsat for valutakursrisiko. Dette skyldes at virksomhedens pengestrømme føres i forskellige valutaer alt efter hvilket land omkostninger/indtjeningen henføres til. Derfor kan uafdækkede valutatransaktioner medføre store indtægter/omkostninger for FLS (De vinder og taber på kinesisk Valutaskift,2010). Da FLS funktionelle valutaer ved mineraler og cement er henholdsvis USD og Euro, er det primært kursudsving indenfor disse valutaer, som får betydning. Ligeledes er et usikkert og skiftende marked kendetegnende ved svingende valuta præstationer for det sammensatte marked, derved ikke kun FLS Socio kulturelle faktorer Demografi og livsstil: Forbedringer i levevilkår og økonomisk vækst har medført, at en række udviklingslande gennemgår en udvikling, hvor sammensætningen af befolkningen bevæger sig mod en forøget middelklasse. Middelklassen forventes globalt at stige fra anslået 400 mio. i 2008 til omkring 1,2 mia. i 2030, hvilket primært skyldes forøgelsen af befolkningsgruppen i Asien og Latinamerika (se bilag 8). Det vil alt andet lige have en positiv indvirkning på FLS fremadrettede forretningspotentiale jf. stigning i efterspørgslen på infrastruktur samt forbrugsgoder Dette er beskrevet under økonomiske faktorer Økonomisk vækst. 13 af 114

16 Social og miljømæssig ansvarlighed: Mange undersøgelser har vist, at fokus på social ansvarlighed kan have en positiv indvirkning på virksomhedens finansielle forretning (Cochran & Wood, 1984, McGuire et al, 1988, Kotler & Keller, 2006). Derfor har øget fokus på CSR 12 udviklet sig til et generelt samfundskrav 13. Dette har igennem en årrække medført, at CSR er blevet et betydningsfuldt emne for mange brancher. Dette er ligeledes tilfældet for mineral og cementindustrien, idet særligt den miljømæssige debat har skabt incitament for øget fokus, da udelukkelse vil medføre konsekvenser for virksomhedens brand og omdømme. FLS har igennem FN Global Compact fokuseret på CSR gennem forretningsetik, medarbejderforhold, leverandørstyring og sikkerhed Teknologiske faktorer Forskning og udvikling: Den teknologiske udvikling og forskning har en stor betydning for cement og mineralindustriens forretningspotentiale. Betydningens væsentlighed er ikke reduceret efter det enorme miljømæssige fokus jf. Miljøpolitiske ændringer. Dette medfører en afgørende betydning af virksomhedernes fremadrettede forsknings og udviklingsaktiviteter i bestræbelsen på at udvikle alternative produktionsmetoder med miljøvenlige energiformer. I takt med reduceringen af mængden af ressourcer i fremtiden har det af stor betydning, at virksomhederne udvikler produktionsudstyr, som forbedrer udnyttelsen af knapressourcerne. Som tidligere beskrevet har FLS stort fokus indenfor begge områder, hvoraf det forventes at bidrage positivt til FLS fremadrettede indtjeningsgrundlag. Udviklingssamarbejde: Samarbejdet med omverdenen kan skabe nye muligheder for brancherne. Dette kan ske via en række samarbejdsprojekter på tværs af forskellige interesser, som kan medføre fornyet viden og forskning indenfor udvikling af produktionsudstyr til cement og mineralindustrien. Derved kan brancherne drage nytte af samfundets interesse mod eksempelvis en mere miljøfokuseret produktion. Derfor kan dette give virksomheder indenfor cement og mineralindustrien fordele i forbindelse med forskning og udvikling, da denne aktivitet dermed forbedres Konklusion på PEST analyse Overordnet er der en lang række eksterne faktorer, der kan påvirke cement og mineralindustriens fremtidige forretningspotentiale. Dette er opsummeret i nedenstående tabel 1 PEST opsummering, i form af påvirkningen af de enkelte faktorer samt den samlede betydning for FLS. 12 CSR kendetegnes som virksomheders sociale ansvar overfor omverdenen, det sociale ansvar opdeles i flere forskellige niveaues, herunder økonomisk, lovgivningsmæssig, etisk og filantropisk ansvar (Carroll 1991). 13 Dansk logivning har eksempelvis fra 2009 gjort det lovpligtigt for større danske virksomheder at berette om CSR i deres årsrapporter (Videnscenter for arbejdsmiljø, 2010). 14 af 114

17 Tabel 1 PEST opsummering Omverdensfaktorer Underfaktorer Beskrivelse Påvirkning på FLS Politiske Politisk ustabilitet Statsejede selskaber Generelle politiske ændringer Miljøpolitiske ændringer Øget omkostning Konkurrenceforvridning Øget omkostning ift. Skærpelser Øget indtægt ift. Offentlige investeringer Øget indtjeningspotentiale Øget omkostning ift. F&U + + Samlet betydning ** ** *** *** *** ** Økonomiske Lav konjunkturer Negativ påvirkning af efterspørgslen (Mineraler) Negativ påvirkning af efterspørgsel (cement) Opkøbsmuligheder + *** ** * Høj konjunkturer Manglende investeringer Positiv påvirkning af efterspørgslen. Øget omsætning (mineraler) + + *** * Økonomisk vækst Råvarepriser Valutakurs udsving Vækst i udviklingslande øget omsætning. Stigende urbanisering og industrialisering Stigende råvarepriser (mineraler) Stigende råvarepriser (cement) Indtægter/Omkostninger / +/ *** ** *** ** ** Socio kulturelle Demografisk udvikling Social og miljømæssigansvarlighed Voksende middelklasse medfølger større efterspørgsel. Øget omkostning Bedre brand og omdømme + + ** * * Teknologiske Forskning og udvikling Øget omkostning Positivt fremtidigt forretningsgrundlag + ** *** Note: +/ indikerer påvirkning ikke er udelukkende positiv eller negativ 15 af 114

18 5.2 Porters Five Forces Som en del af den strategiske analyse af FLS omverden er der ligeledes behov for at analysere cement og mineralbranchens indtjeningspotentiale ud fra attraktivitet og konkurrenceintensitet. Dette gøres med henblik på at udlede faktorer omkring den pågældende industri FLS opererer på, som vil have markant indflydelse på den endelige værdiansættelse. Analysen tager udgangspunkt i Portes Five Forces modellen, udviklet af Porter (1980). Formålet med udførelsen er at beskrive en branches konkurrencesituation ud fra fem hovedområder indenfor; leverandører, kunder, mulige konkurrenter og substituerende produkter. De enkelte områder beskrives hver for sig, hvorefter det vurderes, om der er tegn på faktorer, der vil have indflydelse på FLS fremtidige forretningsmuligheder. Vurderingen af de enkelte konkurrenceområder baseres på kriterierne i Lynch (2009). For at undgå et statisk billede af branchen er udviklingen i hovedområderne beskrevet, hvor det har været muligt. Branchen er tidligere defineret som levering af udstyr tjenester til cement og mineral industrien Leverandørernes forhandlingsstyrke Under dette punkt vurderes mulighederne for at skifte leverandør samt muligheden for forlæns integration. Muligheden for at skifte leverandør: Generelt er der mange metalproducenter, som har mulighed for at servicere FLS og deres konkurrenter med standardkomponenter. Dette medfører, at industrien har mulighed for at føre en fleksibel omkostningsstruktur, hvor størstedelen af den fysiske produktion udliciteres til underleverandører. Da der her er tale om standardkomponenter, bibeholdes den vidensbaserede produktion samt ingeniørarbejdet stadig internt i virksomhederne. Grundet de lave produktionsomkostninger er leverandørernes produktion ofte placeret i Kina og Indien, hvilket medvirker til, at udbuddet af producenter er stort (FLS årsrapport, 2009). Dog oplevede man i højkonjunkturen op til finanskrisen mangel på udbud i forhold til efterspørgslen. Dette medvirkede til, at leverandørerne havde en højere forhandlingsstyrke, grundet kompleksiteten ved at skifte leverandør uden at risikere flaskehalsproblemer pga. længere leveringstider (Flaskehalse er vores største problem, 2008). Dette betød, at leverandørerne kunne fortsætte produktionen på fuld kapacitet, selvom FLS eller andre kunder opsagde deres samarbejde. Det skyldes, at metalproducenterne ligeledes var i stand til at producere til en række andre industrier. Denne situation ændrede sig dog i forbindelse med finanskrisen, idet branchen samt størstedelen af andre industrier oplevede et markant fald i efterspørgslen (FLS årsrapport, 2008). Dette resulterede i, at markedet automatisk bevægede sig mod en tilpasning af udbud og efterspørgsel, som vi ser det i dag. Derimod oplevede Kina og Indien ikke det samme vækstfald som de vestlige lande i forbindelse med finanskrisen. Dette resulterede i, at de kinesiske og indiske producenters forhandlingskraft faldt mindre sammenlignet med andre vestlige lande. Det er ligeledes afledt af, at finanskrisen har medvirket til øget fokus på omkostningsminimering, hvilket har resulteret i, at mange brancher har flyttet størstedelen af deres produktion til lavindkomst lande som Kina og Indien (Sådan påvirker krise og klimafokus globaliseringen, 2009.) Muligheden for forlæns integration: Selvom der er mange udbydere af produktion til branchen, har man fra leverandørernes side ikke oplevet scenarier med vertikal integration, i en størrelsesorden der påvirker industrien. Det skyldes forskellige årsager såsom behovet for knowhow i forbindelse med opføring af cement og mineralproduktionsanlæg (FLS årsrapport, 2010). Resultatet af dette har medført en videnstung proces, hvilket begrænser interessen for vertikal integration blandt leverandørerne. Ligeledes er der i 16 af 114

19 forbindelse med forretningsområdet en massiv kapitalbinding, da størstedelen af FLS opførte produktionsanlæg overstiger en total værdi på over DKK 0,5 mia. (FLS Annual Report Presentation, 2010). Den massive kapitalbinding er derfor en væsentlig faktor, som er med til at begrænse den samlede interesse for vertikal integration. Det vurderes at den samlede indvirkning på attraktiviteten ud fra leverandørernes forhandlingsstyrke at være begrænset, da der forekommer et stort udbud af underleverandører til branchen. Yderligere kan der argumenteres for, at de mindre underleverandører i øjeblikket har en generel lavere forhandlingsstyrke, grundet de likviditetsproblemer den finansielle krise har skabt (Banker: Erhvervslivet kritiserer stram kreditpolitik, 2009). Ligeledes vurderes der ikke at være en væsentlig trussel for vertikal integration fra underleverandørernes side, idet den massive kapitalbinding samt følgen af et videnstungt forretningsområde medfører høj kompleksitet Kundernes forhandlingsstyrke For at vurdere kundernes forhandlingsstyrke er det nødvendigt at identificere branchens; kunder, mulighed for baglæns integration samt kundekoncentration. Kunder:Kunderne i branchen omfatter cementproducenter samt mineselskaber, hvis forretningsområde består af udvinding af forskellige mineraltyper samt produktion af cement. Generelt er der et stort antal kunder inden for de to industrier, dog har man gennem de seneste år oplevet eksempler på konsolidering for at udnytte synergieffekter mellem industrierne (Acquisition of GL&V Process Division, 2007). Cement produceret ved hjælp af moderne teknologier er et relativt homogent produkt, hvor pris og kvalitet er vigtige salgsparametre overfor kunden. Derudover er det samtidig et tungt og voluminøst produkt, som derfor er dyrt at transportere. Overordnet set er det derfor ikke rentabelt at transportere cement på land længere end få hundrede kilomenter fra produktionsstedet. Det resulterer i, at cementproduktionen oftest foregår lokalt eller regionalt i nærheden af den endelige slutbruger, hvilket stiller høje krav til producenterne af cementfabrikkerne/udstyr i forhold til pris, effektivitet og miljøbelastning. Hvilket er medvirkende til en forbedret forhandlingsstyrke blandt kunderne (FLS årsrapport, 2010). En yderligere faktor der har indvirkning på kundernes forhandlingsstyrke er produktlighed. Produktlighed er afgørende for, at kunden let kan skifte til et konkurrerende produkt. Overordnet vurderes produktligheden til at være forholdsvis ens indenfor både cement og mineralindustrien. Det er dog kun få aktører, som er i stand til at levere turn key projekter 14. De forskellige udbydere differentierer sig ved inddragelse af det miljømæssige aspekt, hvilket har udviklet sig til en væsentlig faktor de seneste år. Den øgede differentiering har medført, at kundernes forhandlingsstyrke de seneste år er faldet. Ligeledes er kunderne nødsaget til at efterleve de nye krav til cement og mineralproduktionen, hvilket har medført en større efterspørgsel af cement og mineralproducenter af miljørigtige produktionsløsninger. Dette medfører derfor højere switching cost i fremtiden, til de kunder som i højere grad har handlet ud fra en omkostningsbetragtning. Baglæns integration: Baglæns integration vurderes ikke til at udgøre en markant trussel, da det kræver stort knowhow at udvikle samt opføre produktionsanlæg. Der eksisterer ligeledes kun få store udbydere 15, 14 Et turn key projekt er en form for projekt, der er konstrueret af en udvikler og sælges eller overgives til en køber i en klar til brug stand. 15 FLS, Sinoma, Polysius og KHD 17 af 114

20 som er i stand til at levere tilfredsstillende turn key projekter. Dette medfører, at mindre cementproducenter oftest ikke besidder reelle muligheder for at opkøbe indflydelsesrige aktører i branchen. Endvidere vil det kræve store organisationsændringer at håndtere udvikling, produktion og distribution af komplette produktionsanlæg samt bibeholde fokus på produktion af cement. Risikoen opstår ved en reducering af fokus omkring virksomhedens kerneforretning. Dette var problematikken for FLS som indtil 2004 ejede Aalborg Portland (FLS sælger Aalborg Portland og Unicon, 2004). Frasalget skete som led i problemer med manglede koncentration på den ingeniørbaserede kerneforretning. Endvidere er der ikke forekommet eksempler på baglæns integration indenfor mineral industrien. Derfor vurderes det, at der ikke forekommer en væsentlig trussel for baglæns integration fra kundernes side, hvilket reducerer kundernes forhandlingsstyrke. Kundekoncentration: En anden vurderingsfaktor i forhold til kundernes forhandlingsstyrke er kundekoncentrationen. Kundekoncentrationen varierer afhængigt af, hvilket nationalt marked der beskrives. Dette argumenteres ud fra, at der i USA er omkring 140 virksomheder (140 Portland Cement Companies in the U.S, 2010) i forhold til omkring 750 virksomheder i Kina, som alle beskæftiger sig med cementproduktion (China Listed Cement Companies, 2010). Tilsvarende opererer cirka 50 virksomheder indenfor udvinding af mineraler i USA mod 70 virksomheder i Kina (Mining in China, 2010). Forhandlingsstyrken indenfor disse virksomheder varierer ligeledes alt afhængig af størrelse samt markedsandel på det totale marked. Det antages derfor, at store kommercielle kunder, som Anhui Conch Cement 16, har en større forhandlingsstyrke end en mindre producent. Samlet vurderes kundernes forhandlingsstyrke som middel afhængigt af kundekoncentrationen på markedet. Ligeledes vurderes kundernes størrelsesforhold at have en afgørende effekt på forhandlingsstyrken i forbindelse med indkøb af nyt produktionsudstyr eller services Truslen fra potentielle indtrængere Truslen fra potentielle indtrængere vurderes ud fra industriens indgangsbarrierer som påvirkes af; stordriftsfordele, adgangsforhold til distributionskanaler, kapitalkrav, patenter og produktskifteomkostninger. Stordriftsfordele: Industrien for produktionsudstyr til cement og mineralindustrien kendetegnes særligt ved stordriftsfordele, da produktionen af komponenterne har en ekstrem høj startomkostning. Dette er et resultat af udviklingsomkostningerne samt omkostningerne til produktionen af støbeforme af de enkelte komponenter. Dette medfører, at stordriftsfordele er en nødvendighed for at opretholde konkurrenceevnen på det konkurrenceprægede marked, hvor prisen er et væsentligt salgsparameter overfor kunderne (FLS årsrapport, 2010). Dette medfører derfor en reducering i interessen fra nye potentielle indtrængere. Adgangsforhold til distributionskanaler: Adgangsbarriererne til distributionskanalerne i branchen er herimod lave, idet distributionen primært foretages igennem direkte distribution til slutbrugeren. Kompleksiteten af distributionskanalerne er dermed begrænset, hvilket resulterer i, at de er kopier bare for nye indtrængere. Dette medfører generelt lave indgangsbarrierer for potentielle indtrængere. 16 Anhui Conch Cement er med en årlig produktionskapacitet på over 100 millioner tons cement Kinas største Cementproducent (FLSmidth får hul på det kinesiske marked, 2010). 18 af 114

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Værdiansættelse. Udarbejdet af: Stephan Jørgensen. Martin Høirup

Værdiansættelse. Udarbejdet af: Stephan Jørgensen. Martin Høirup Værdiansættelse Af Udarbejdet af: Stephan Jørgensen Martin Høirup Indhold 1.0 Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 6 1.2 Disponering... 6 1.3 Metodevalg... 9 1.4 Afgrænsning... 12 1.5 Kildekritik...

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere