Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko"

Transkript

1 HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard

2 TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre for: - Samspillet mellem afkastningsgraden og egenkapitalforrentningen - Hvordan man kan analysere driftsmæssig og finansiel gearing og risiko - Begrebet og sammenhængen imellem forskellige iso-risikokurver - Hvordan man kan analysere den driftsmæssige og den finansielle risiko - Forskelle virksomheders økonomiske strukturer Stikord: - egenkapitalens forrentning - sammenhængen mellem afkastningsgraden, den gennemsnitlige lånerente og finansiel gearing - risikoanalyse - driftsmæssig risiko - finansiel risiko - samlet risiko - faktorer af betydning for en virksomheds driftsmæssige og finansielle risiko - økonomiske strukturer

3 Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel 4 i Strategisk regnskabsanalyse, der fokuserer på samspillet mellem afkastningsgraden (AG) og egenkapitalens forrentning (EKF) samt begreberne driftsmæssig og finansiel gearing samt risikobegrebet. Sammenhængen mellem afkastningsgrad og egenkapitalforrentning: Afkastningsgraden måler rentabiliten på den samlede kapital, uafhængig af den valgte kapitalstruktur. Egenkapitalens forrentning måler rentabiliteten ud fra en ejersynsvinkel. Forskelle i størrelsen af AG og EKF kan forklares ud fra samspillet mellem totalkapitalens forrentning og og forrentningen af fremmedkapitalen samt udnyttelsen af den finansielle gearing, d.v.s. forholdet mellem gælden og egenkapitalen. Figur 4.3 på side 102 viser samspillet mellem AG, den gennemsnitlige lånerente (r) og den finansielle gearing. Hvis AG = r, vil EKF = AG. Hvorfor? Overstiger AG lånerenten (r), d.v.s. at der tjenes på fremmedkapitalen, vil den finansielle gearing kunne anvendes til at øge egenkapitalens forrentning. Hvorfor? En stadig stigende finansiel gearing vil øge den finansielle risiko. Forskellen mellem AG og den gennemsnitlige lånerente (r) kaldes virksomhedens rentemarginal. Sammenhængen mellem AG og EKF kan udtrykkes som vist i figur 4.4. på side 103. Figur 4.5 på side 104 viser gearingseffekten s betydning for rentabiliteten i de børsnoterede handels-, service- og industrivirksomheder i perioden fra AG er svagt faldende i det første år, derefter stigende de næste 2 år, for at falde det sidste år. Den gennemsnitlige lånerente er nogenlunde konstant de første 3 år for derefter at falde det sidste år.

4 Rentemarginalen fremgår af figuren, som gap'et mellem AG-kurven og kurven, der viser den gennemsnitlige lånerente. Med undtagelse af 1993 har rentemarginalen været stigende. I perioden er den finansielle gearing stabil, men den stigende AG medfører en stigning i EKF. EKF falder fra , forårsaget af faldende AG, faldende finansiel gearing og uændret rentemarginal. Effekten af den finansielle gearing ses på figuren som gap'et mellem totalkapitalens (AG) og egenkapitalens (EKF) forrentning. Driftsmæssig og finansiel risiko: Al erhvervsvirksomhed er forbundet med en risiko. For årsregnskabets interessenter er det ofte af betydning, at kunne danne sig et skøn over, om den virksomhed, man analyserer, kan siges at være mere eller mindre risikobetonet. Hvis risikoen i den pågældende virksomhed må betragtet som relativ lille, siges virksomheden at være solid. Ved en risikoanalyse af en virksomhed ønskes en vurdering af, om virksomhedens indtjening ikke bliver som forventet. Dette kaldes variabilitetsrisikoen. Da investorer normalt er risikoaverse, må en øget risiko kompenseres ved et højere afkast. Som mål for risikoen kan anvendes standardafvigelsen på indtjeningen over årene, jfr. formelen øverst side 107 i figur 4.9. Formelen viser, at investorernes risiko øges ved voksende gældsandel og ved voksende variabilitet i forbindelse med afkastningsgraden. Den samlede risiko for investorerne består af: Den driftsmæssige risiko x den finansielle risiko hvor den driftsmæssige risiko er variansen på afkastningsgraden og den finansielle risiko er gældsandelen. Den finansielle risiko måler kapitalstrukturens indflydelse på udsving i indtjeningen efter finansielle poster, og den driftsmæssige risiko måler sandsynligheden for udsving i den ordinære indtjening. Virksomhedens samlede risiko kan således udtrykkes som produktet af den driftsmæssige og den finansielle risiko. Dette illustreres af isokvantkurverne i figur 4.11 på side 108.

5 Analyse af den driftsmæssige risiko: I fokus for vurderingen af en virksomheds driftsmæssige risiko er en analyse af virksomhedens omkostningsstruktur. Måling af den driftsmæssige risiko forudsætter viden om størrelsen af de variable og faste omkostninger, d.v.s. der kræves anvendelse af bidragsprincippet i regnskabsopstillingen, hvilket ofte vil medføre, at analytikeren selv må tilpasse de eksterne årsregnskaber. Se figur 4.12 på side 109. Ved indførelse af ny produktionsstrategi sker der typisk en ændring af en virksomheds omkostningsstruktur. Virksomhederne erstatter ofte variable lønomkostninger med vedligeholdelsesomkostninger, afskrivninger m.m., som er faste omkostninger. Hermed øges den driftsmæssige risiko. Betydning for den driftsmæssige risiko har bl.a. også virksomhedstype, om man producerer selv eller køber udefra m.v.. Se eksempel 4.1 side 111. Andre forhold end omkostningsstrukturen må tages i betragtning ved vurdering af den driftsmæssige risiko. Væsentlige eksempler på disse forhold fremgår af figur 4.15 på side 115. Analyse af den finansielle risiko: Når den finansielle gearings betydning for en virksomhed skal analyseres, må der inddrages en række faktorer i vurderingen: - Gældens afdragsprofil - Rentestabiliteten - Valutarisiko m.v. Figur 4.18 på side 118 sammenfatter de forhold, der har betydning ved vurderingen af en virksomheds finansielle risiko.

6 Forskellige virksomhedstypers økonomiske strukturer: Der er forskellige særkender for forskellige virksomhedstypers økonomiske struktur: Driftsmæs- Finansiel Samlet sig risiko: risiko: risiko: Handelsvirksomheder Lav Høj Produktionsvirksomheder: Ordreproducerende Middel Middel Ens Serieproducerende Høj Lav Servicevirksomheder Lav/høj Lav/høj Se eksempel 4.19, der illustrerer 4 virksomheders økonomiske struktur.

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion

Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion HA, 5. SEMESTER STUDIEREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 0: Introduktion Valdemar Nygaard TEMA: INTRODUKTION Regnskabsanalysens idé, grundlag og begrænsninger Du skal kunne

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN

INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C.4. 2000 Frederiksberg RENTABILITETSANALYSE AF A.P. MØLLER-SELSKABERNE I DEN DANSKE DEL AF NORDSØEN I PERIODEN 1962-2001

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION...

AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION... Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 1.3 METODEVALG OG DISPONERING... 4 AFSNIT 2 DANSKE TRÆLAST A/S... 4 2.1 HISTORIE... 4 2.2 FORRETNINGSOMRÅDER...

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone 39 45 39 45 Facsimile 39 45 39 87 Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Regnskabsanalyse 2007

Regnskabsanalyse 2007 Regnskabsanalyse 2007 Regnskabsanalyse 2007 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Redaktion: Dansk

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

Læs mere

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Afsluttende projekt 4. semester, HD 1. del, Aarhus Universitet 2014 Af: Kurt Møller Jensen (201210003) og Casper Bech Olesen (201210392) Vejleder:

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere