Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4"

Transkript

1 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side Gruppe...side 7 Puljeafkast...side 8 Brexit hvad nu? Christian Mose Nielsen Kapitalforvaltning pct. af de britiske vælgere valgte ved EU folkeafstemningen den 3. juni at stemme for en EU-exit (også kaldet Brexit). På trods af, at udfaldet af den britiske EU afstemning nu er kendt, og uroen på de finansielle markeder har lagt sig, er usikkerheden fortsat høj. Den politiske scene i Storbritannien har således været præget af kaosagtige tilstande. Premierminister David Cameron er trådt tilbage som formand for det konservative parti og som premierminister. Efter en kort valgkamp, hvor Boris Johnson, der har været en af de mest fremtrædende fortalere for et EU-exit og favorit til at afløse David Cameron, trak sig, er den tidligere indenrigsminister Theresa May valgt til ny formand og premierminister. Hos det højreorienterede UKIP, der ønsker Storbritannien ud af EU, har lederen Nigel Farage meddelt, at han træder tilbage. Et markant flertal i Labour parlamentsgruppen har desuden udtrykt mistillid til formanden Jeremy Corbyn. I kulissen spøger endvidere risikoen for, at Skotland og Nordirland, hvor befolkningen begge steder er for fortsat EU medlemskab, vil søge om løsrivelse fra Storbritannien. Der er endvidere stadig usikkerhed om, hvornår og endda hvorvidt Storbritannien formelt anmoder om at forlade EU. Dette sker, når Storbritannien aktiverer Lissabon-traktatens artikel. Herefter indledes en periode på minimum to år, hvor Storbritannien skal forhandle om vilkårene for en EU-løsrivelse og de fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU. Når der overhovedet kan stilles spørgsmålstegn ved, om Storbritannien forlader EU, skyldes det, at den britiske EU afstemning formelt set var vejledende. Den nye britiske premierminister har i lighed med den tidligere premierminister dog sagt, at resultatet af folkeafstemningen skal respekteres, men har endnu ikke formelt anmodet EU om en løsrivelse. Der er desuden uklarhed om, hvorvidt den britiske premierminister kan anmode om et britisk EU-exit uden godkendelse i parlamentet, hvor flertallet af medlemmerne er tilhængere af EU medlemskab. Et nyt valg, hvor EUforholdet spiller den afgørende rolle, er således en mulighed, men kræver at /3 af Underhuset stemmer for et nyt valg eller regeringen får et mistillidsvotum. Fra EU s side har man sat hårdt mod hårdt. EU har således afvist at indlede både formelle såvel som uformelle forhandlinger om EU løsrivelse, før Lissabon-traktatens artikel er aktiveret. EU har samtidig slået fast, at de fremtidige forhandlinger med Storbritannien ikke bliver et britisk tagselvbord. EU har blandt andet slået fast, at adgangen til det frie marked hænger uløseligt sammen med accept af arbejdskraftens frie bevægelighed. Førstnævnte er økonomisk vigtigt for Storbritannien, mens de britiske EU modstandere ønsker at kunne kontrollere eller ligefrem stoppe immigrationen til Storbritannien. Den store politiske usikkerhed og ikke mindst usikkerheden om det fremtidige forhold til EU må forventes at få store økonomiske konsekvenser for Storbritannien på trods af medvind fra det svækkede pund. De økonomiske nøgletal har allerede vist klare tegn på svaghed og den britiske centralbank har annonceret nye stimuli i form af rentenedsættelse og øget opkøbsprogram for obligationer. I hvilket omfang Eurozonen og resten af den globale økonomi påvirkes af usikkerheden relateret til et britisk EU-exit er usikkert. Skrækscenariet er, at andre lande vælger at følge Storbritanniens eksempel, og at der derfor stilles spørgsmålstegn ved hele EU- og Eurozonesamarbejdet. Det er vores forventning, at vi undgår en ny systemisk EU-/Eurozonekrise. Selv i dette scenarie må det dog forventes, at Europa og resten af den globale økonomi vil blive negativt påvirket af faldende forbruger- og erhvervstillid. Det er vores hovedscenario, at global vækst kun bliver negativt påvirket i mindre grad, og at det globale opsving vil fortsætte, hvilket vil understøtte stigende aktiemarkeder og svagt stigende lange renter. Usikkerheden er dog øget, og efterspillet ovenpå den britiske EU-afstemning må således forventes at have indflydelse på udviklingen i aktie- og obligationskurser et godt stykke tid fremadrettet. 11. august 1 tættere på

2 Markedskommentar 1. halvår 1 AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE 1- I PROCENT, FORDELT PÅ LANDE. TURBULENT FØRSTE KVARTAL Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 3 Briternes farvel til EU, endnu mere lempelig pengepolitik fra ECB, en markant sænkning af rentebanen fra Fed og store bevægelser i olieprisen vidner om et temmelig omskifteligt 1. halvår 1. Trods en turbulent start på året, drevet af store fald i kinesiske aktier, og Brexit i slutningen af 1. halvår kom aktier trods alt rimeligt ud af 1. halvår. De globale aktier tabte kun,8 pct. i værdi målt i DKK. Mange renter nåede nye rekord lave niveauer i juni 1 i kølvandet på Brexit. Rentefaldet har betydet, at obligationer generelt har givet relativt pæne positive afkast. De britiske vælgeres beslutning om at melde sig ud af EU medfører øget økonomisk og politisk usikkerhed. På længere sigt forventes Brexit dog ikke at påvirke de globale vækst- og indtjeningsudsigter i betydeligt omfang. Danmark 38,7% USA 37,19% Japan,% Frankrig,% Schweiz,7% Norge 3,9% Kina 1,1% Holland,% MAKROØKONOMI Når man ser tilbage, har 1. halvår 1 været temmelig omskifteligt. Olieprisen startede året med et stort drop og nåede den. januar ned i 7,9 USD/tønde, men blev herefter næsten fordoblet frem til den 8. juni, hvor den foreløbigt toppede i, USD/ tønde. De kinesiske aktiemarkeder faldt frem til 8. januar med knap pct. og bevirkede, at de globale aktier også faldt. Det var frygten for, at den kinesiske økonomi havde det langt værre, end de officielle tal viste, der blandt andet drev markederne. Efterfølgende har de kinesiske aktier rettet sig med ca. 1 pct. Myndighederne er kommet med flere tiltag, der understøtter væksten, og alt peger på en såkaldt blød landing, og at Kina når målsætningen om en vækst på ½-7 pct. i år. Den amerikanske centralbank (Fed) havde ved årets begyndelse en forventning om, at de ville hæve renten gange i 1. Efter en skuffende vækst i 1. kvartal blev det hurtigt synligt, at så mange renteforhøjelser ville der ikke komme i år. I maj talte mange centrale Fed-medlemmer for en renteforhøjelse i juni, men en skuffende arbejdsmarkedsrapport den 3. juni ændrede det billede. Efter juni-mødet var forventningerne droslet ned til renteforhøjelser. Det er primært bekymringer om vækstudsigterne og en for lav inflation, der plager Fed, selv om arbejdsløsheden er kommet ned på,7 pct. Den Europæiske Centralbank (ECB) affyrede den 11. marts den store pengepolitiske bazooka, hvor ECB satte renten ned, øgede opkøbsprogrammet for statsobligationer, lancerede et nyt opkøbsprogram for virksomhedsobligationer, samt lancerede nye likviditetstildelinger til banksektoren. Alt dette for at understøtte væksten og modgå risikoen for, at den alt for lave inflation bliver permanent. Siden har ECB haft fokus på at implementere tiltagene og understrege, at man er rede til at gøre mere, hvis det bliver påkrævet. Ser man på de økonomiske aktivitetsindikatorer, jf. figur 1, er det tydeligt, at der hen over vinteren har været en afmatning i USA og Europa. Aktuelt peger aktivitetsindikatorer mod en moderat, lav vækst. Den helt store - og for finansmarkederne overraskende - omskiftning kom sidst i juni, hvor briterne stemte for at forlade EU (Brexit). Det har givet øget usikkerhed både økonomisk og politisk til skade for aktierne og drevet renterne yderligere ned. Nationalbanken hævede den 7. januar 1 renten på indskudsbeviser med,1 pct.-point til -, pct. FIG. 1: AKTIVITETSBAROMETRE EUROZONEN, USA OG KINA Kilde: DataStream og Markit

3 3 AKTIER Trods en turbulent start på året, drevet af store fald i kinesiske aktier og Brexit i slutningen af 1. halvår kom aktier trods alt rimelig helskindet ud af 1. halvår. De globale aktier tabte,8 pct. i værdi målt i DKK og de danske aktier næsten tilsvarende med et tab på -3, pct. målt på de største aktier (OMXC CAP), som det fremgår af tabel 1. Europæiske aktier blev derimod hårdere ramt med et tab hen over årets første måneder på -9,3 pct. Japanske aktier blev også hårdt ramt med et tab på -17, pct. målt i Yen. Men, da Yen er blevet styrket i samme periode, vil en dansk investor kun have tabt -,9 pct. USA (S&P ) kan, som et af de få markeder, notere et plus (+, pct. målt i DKK) til trods for, at USD er blevet svækket i samme periode. Opgjort i USD steg S&P,7 pct. i 1. halvår 1. Målt i pund klarede britiske aktier sig overraskende pænt i 1. halvår trods Brexit. En britisk investor oplevede et afkast på, pct. (FTSE 1). En dansk investor oplevede derimod et tab på -7,9 pct. Det er svækkelsen af pundet, der har betydet tab for den danske investor, mens det for britiske virksomheder har betydet konkurrenceevne-forbedring. På sektorniveau klarede energi, stabilt forbrug og forsyning sig bedst globalt set, mens finans, cyklisk forbrug og sundhed klarede sig dårligst. I Danmark blev højdespringerne blandt de største aktier Genmab (+3,9 pct.), mens Nordea (-,1 pct.) tabte mest i 1. halvår 1. OBLIGATIONER Tyske renter nåede nye rekord lave niveauer i juni 1 i kølvandet på Brexit, som det fremgår af figur 3. I Danmark faldt renterne også, men nåede ikke helt ned på rekordniveau fra starten af 1, hvor vi havde den såkaldte omvendte valutakrise. Renten på den 1-årige tyske statsobligation er for første gang nogensinde blevet negativ. Nu har tre lande i verden negative rente på de 1-årige statsobligationer: Schweiz, Japan og Tyskland. Rentefaldet har betydet, at obligationer generelt har givet relativt pæne positive afkast i både 1. halvår og. kvartal, som det fremgår af tabel 1. Overordnet set har danske stats- og realkreditobligationer begge givet et afkast på 3,8 pct. i 1. halvår, hvilket selvfølgelig dækker over store forskelle på papirniveau afhængig af løbetid mv. Graver man lidt dybere ned i tallene, klarede realkreditobligationer sig godt overfor statsobligationerne og vandt noget af det, som de tabte i 1, ind igen. Europæiske statsobligationer har givet et afkast på, pct. i 1. halvår og slår dermed europæiske virksomhedsobligationer. Virksomhedsobligationer af bedste kvalitet (investment grade IG) gav 3,8 pct., mens de mere risikofyldte virksomhedsobligationer (high yield HY) gav 3, pct. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK = Danmark: OMXC CAP USA: S&P (i DKK) FIG. 3: RENTEN PÅ 1-ÅRIG STATSOBLIGATIONER, 3, 3,,, 1, 1,,, Europa: MSCI (i DKK) TABEL 1: UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK Kilde: Kilde: DataStream D atas tream -, Danmark Tyskland USA Kilde: Kilde: DataStream D atas trea 1. halvår. kvt. Land Indeks 1 1 Danmark OMXC CAP -3,% 1,1% Danmark KAXCAP -1,% 1,7% Europa MSCI Europe -9,3% -1,7% USA S&P,%,% Verden MSCI World -,8%,9% De europæiske obligationer har også været begunstiget af, at ECB s opkøbsprogram blev udvidet i 1. halvår. For første gang åbnede ECB op for køb af virksomhedsobligationer udenfor finanssektoren. FORVENTNINGER Danmark Statsobl. (EFFAS 1-1) 3,8% 1,% Danmark Realkredit (Nykredit) 3,8% 1,8% Europa Statsobl. (EFFAS),%,% Europa Investment Grade (ML) 3,8% 1,% Europa High Yield (ML) 3,% 1,% Kilde: Bloomberg og BofAMerrillLynch De britiske vælgeres beslutning om at melde sig ud af EU medfører øget økonomisk og politisk usikkerhed. Denne øgede usikkerhed giver uro på de finansielle markeder, hvor rygmarvsreaktionen på øget usikkerhed er faldende statsrenter, stigende kreditspænd samt faldende aktier som følge af øgede risikopræmier (det forventede merafkast som investorer kræver for at købe aktier fremfor statsobligationer). Hvor længe, det tager de finansielle markeder at tilpasse sig til den øgede usikkerhed, er umuligt at spå om, og det er meget sandsynligt, at de finansielle markeder vil overreagere, inden kurserne er tilpasset den øgede usikkerhed. På trods af en massiv valutasvækkelse er der næppe nogen tvivl om, at Storbritannien vil opleve store negative økonomiske effekter af det britiske EU-exit. For global økonomi og i særdeleshed Europa forventes også negative effekter - men i langt mindre omfang. Det må således forventes, at økonomiske tillidsindikatorer vil blive negativt påvirket, og at global økonomi også kommer til at opleve modvind fra en forværring af de finansielle vilkår. Hvor stor, denne modvind bliver, er meget svært at spå om, men vi forventer ikke at Brexit vil sende global økonomi tilbage i en ny recession. Renteniveauerne er i Europa tilbage på rekord lave niveauer ikke mindst som følge af ECB s forøgede opkøbsprogram samt Brexit. Vi forventer alt andet lige stabile til svagt stigende renter fremadrettet, men at det generelt meget lave renteniveau fastholdes længe. Vores hovedscenario er således fortsat, at det globale opsving fortsætter, hvilket vil understøtte øget indtjening i virksomhederne. Brexit forventes ikke at påvirke de globale vækst- og indtjeningsudsigter i betydeligt omfang på længere sigt. Kombineret med ekstrem lempelig pengepolitik, historisk lave statsrenter og attraktiv prisfastsættelse af aktier relativt til statsobligationer forventes et fortsat globalt opsving at understøtte stigende men formentlig meget svingende aktiemarkeder på 3- måneders sigt. 1. juli 1

4 8 1 GRUPPE 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal 1 et afkast på, pct., og for første halvår har afkastet været på -, pct., hvilket er lavere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens aktier har bidraget negativt til afkastet, mens obligationer har bidraget positivt til afkastet i 1. halvår 1. Porteføljens obligationer har i. kvartal 1 leveret et højere afkast end det generelle markedsafkast, mens aktier har leveret et lavere afkast end det generelle markedsafkast. Aktiv allokeringen, overvægt af aktier på bekostning af obligationer, har bidraget negativt til porteføljens samlede afkast. Neutral investeringsstrategi pct. 8 pct. 1 pct AFKAST I PROCENT, - 1. HALVÅR ,39 pct. UDSVING I AFKAST, -1 Bedste Gennemsnit,7 pct. Dårligste -,3 pct. -38, pct., pct ,7 pct. -1,7 pct. 13,11 pct.,9 pct. 17, pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER, pct. 3. kvartal. kvartal 1. kvartal. kvartal , pct åtd 1-7,1 pct. 1, pct. -,98 pct.,3 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Genmab 1, Novo Nordisk B 11, Vestas Wind Systems 1, Pandora 1, Danske Bank 7,3 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Syngenta, Humana Inc., Renault,8 Apple Inc, Gilead Sciences Inc, : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 1% Realkredit DK, % Nykredit 19 1,3 1% Nykredit 1, AKTIVSAMMENSÆTNING,1 pct. 3,1 pct., pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 8 3,9 pct. 11, pct., pct. 19, pct. 3, pct. 1 1,8 pct. 1, pct. 7,1 pct. 1,1 pct. Energi,18 pct. Materialer Industri Forbrugsgoder 7,31 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 9,19 pct. IT 1,88 pct. Telekomm.,3 pct.,8 pct. Forsyning Andet Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (91,9) Udenlandske obligationer (8,9) Kontant (,7) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (78,) Udenlandske aktier (8,1) e i investeringsforeninger (,3)

5 8 1 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal 1 et afkast på, pct., og for første halvår har afkastet været på -,3 pct., hvilket er lavere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens aktier har bidraget negativt til afkastet, mens obligationer har bidraget positivt til afkastet i 1. halvår 1. Porteføljens obligationer har i. kvartal 1 leveret et højere afkast end det generelle markedsafkast, mens aktier har leveret et lavere afkast end det generelle markedsafkast. Aktiv allokeringen, overvægt af aktier på bekostning af obligationer, har bidraget negativt til porteføljens samlede afkast. Neutral investeringsstrategi pct. pct. 1 pct. AFKAST I PROCENT, - 1. HALVÅR 1 1,8 pct. 18,8 pct. 1 11, pct. 1,31 pct. -8, pct. - -,8 pct. 1,8 pct. 1,77 pct. 1,37 pct. 1, pct. -,37 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Genmab 1,1 Novo Nordisk B 1,9 Vestas Wind Systems 1, Pandora 9, Danske Bank 7, åtd 1 UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Bedste Gennemsnit, pct. 1 -,8 pct. 8, pct. -,91 pct., pct Dårligste AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 3. kvartal. kvartal 1. kvartal. kvartal ,7 pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Syngenta,8 Humana Inc.,1 Renault,9 Apple Inc, Gilead Sciences Inc,3 : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 1% Nykredit,% 1% Realkredit DK 1,% 3% Nykredit 3 11,% AKTIVSAMMENSÆTNING, pct. 1, pct., pct.,8 pct.,9 pct. 19,8 pct. 1 1, pct. 1,3 pct. 3, pct., pct. 1 1,98 pct. Energi,1 pct. Materialer Industri Forbrugsgoder 7, pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 8,87 pct. IT 1,87 pct. Telekomm.,3 pct. Forsyning 1,9 pct. Andet Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,3) Udenlandske obligationer (8,3) Kontant (3,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (813,9) Udenlandske aktier (1.11,) e i investeringsforeninger (191,)

6 8 1 GRUPPE 3 Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal 1 et afkast på, pct., og for første halvår har afkastet været på -, pct., hvilket er lavere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens aktier har bidraget negativt til afkastet, mens obligationer har bidraget positivt til afkastet i 1. halvår 1. Porteføljens obligationer har i. kvartal 1 leveret et højere afkast end det generelle markedsafkast, mens aktier har leveret et lavere afkast end det generelle markedsafkast. Aktiv allokeringen, overvægt af aktier på bekostning af obligationer, har bidraget negativt til porteføljens samlede afkast. Neutral investeringsstrategi pct. 3 pct. 1 pct AFKAST -3 I PROCENT, - 1. HALVÅR 1 1,7 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) 1 1 7,73 pct. 1,1 pct. -1,1 pct. 1, pct. 1, pct. -1,79 pct. 8,9 pct. 9,78 pct. 1,3 pct. 8,73 pct. -, pct. Genmab 1, Novo Nordisk B 1, Vestas Wind Systems 9, Pandora 8,8 Danske Bank, UDSVING I AFKAST, -1 Gruppe åtd 1 Bedste Gennemsnit,39 pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER ,,91 pct. -,9 pct., pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Syngenta,8 Humana Inc.,1 Renault, Gilead Sciences Inc, Apple Inc, : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 1% Nykredit 3,8 1% Realkredit DK 3, 1% Nykredit 19 1,8-1 Dårligste kvartal. kvartal 1. kvartal. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,9 pct.,3 pct. 8, pct. 9,8 pct. 18,3 pct., pct. 1 1, pct. 13,98 pct. 3,1 pct. 1 1,99 pct., pct. 7, pct. 8,73 pct. 1,8 pct.,3 pct.,7 pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.38,) 1, pct. Udenlandske obligationer (71,1) 1,3 pct. Kontant (8,) Aftaleindlån (,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekomm. Forsyning Andet Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (1,7) Danske aktier (93,) Udenlandske aktier (1.7,1) e i investeringsforeninger (39,1)

7 8 1 GRUPPE Har du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i. kvartal 1 et afkast på, pct., og for første halvår har afkastet været på -, pct., hvilket er lavere end den generelle markedsudvikling. Porteføljens aktier har bidraget negativt til afkastet, mens obligationer har bidraget positivt til afkastet i 1. halvår 1. Porteføljens obligationer har i. kvartal 1 leveret et højere afkast end det generelle markedsafkast, mens aktier har leveret et lavere afkast end det generelle markedsafkast. Aktiv allokeringen, overvægt af aktier på bekostning af obligationer, har bidraget negativt til porteføljens samlede afkast. Neutral investeringsstrategi pct. 1, pct. 1 pct. AFKAST I PROCENT, - 1. HALVÅR 1,7 pct.,37 pct.,17 pct.,9 pct. 3 1,71 pct., pct.,71 pct.,83 pct.,8 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Core Bolig VI, nr. 1,8 Genmab 3,8 Novo Nordisk B 3, Core Bolig VII, nr. 3, Core Bolig VII, nr. 9 3, 1-1 UDSVING I AFKAST, Bedste Gennemsnit 3, pct. Dårligste pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER,, 1, 1,,, -, -1, -1, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 3-1, pct., pct. -,88 pct. -, pct åtd 1, pct. 3. kvartal. kvartal 1. kvartal. kvartal Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Syngenta,8 Humana Inc.,1 Renault, Gilead Sciences Inc, Apple Inc, : 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 3% Totalkredit 3, 1% Nykredit 17, % Nykredit 18 1,3 AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct. 8,1 pct. 1, pct. 1 1,7 pct. 1, pct. 19,1 pct. 13,9 pct. 1,3 pct.,3 pct. 7,3 pct. 1,11 pct. Energi, pct. Materialer Industri Forbrugsgoder, pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 9,3 pct. IT 1,9 pct. Telekomm.,31 pct. Forsyning 1, pct. Andet Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (1.913,) Udenlandske obligationer (3,) Kontant (17,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (11,) Danske aktier (18,1) Udenlandske aktier (9,) e i investeringsforeninger (31,7)

8 8 Puljeafkast for -1 Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal 1 Skattepligtig afkast,1,3,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,3,1,1 Samlet afkast,,,, Puljeafkast 1. kvartal 1 Skattepligtigt afkast,1,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -7,1 -,1-3, -1,3 Samlet afkast -7, -,9 -, -,9 Puljeafkast 1 Skattepligtigt afkast -,1 -, -,9 -, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 1, 9,7 3, Samlet afkast,1 1,1 8,7,8 PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks 1 91 Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet 1. august 1 Puljeafkast 1 Skattepligtigt afkast, 1,,,1 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 17,1 13, 8,1,7 Samlet afkast 17, 1, 1,3,8 Puljeafkast 13 Skattepligtigt afkast,1,3,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,8 1, 9,,1 Samlet afkast,9 1,8 9,8,7 Puljeafkast 1 Skattepligtig afkast,7 1,,7,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 1, 9,3, 1, Samlet afkast 13,1 1,9 8,3, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere