PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves"

Transkript

1 PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast for 1. kvartal 1 9,39 pct., pct.,9 pct. 1,9 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Særlig Pension ophæves... side 1 Markedskommentar 1. kvartal 1... side Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3... side Gruppe... side Puljeresultater... side 8 Særlig Pension ophæves Interessen for at hæve den Særlige Pensionsopsparing ( SP pension ) har været overvældende stor. Det har vist sig, at der er så få ordninger tilbage, at Folketinget har besluttet at ophæve SP pensionen. Ifølge de nye regler udvides udbetalingsperioden, således at alle resterende SP-kontohavere inden 1. maj 1 kan vælge mellem at få indeståendet udbetalt eller flyttet til en ratepensionsordning. Hvilke muligheder har du? Ophævelse af SP pension sker som en videreførelse og udbygning af de regler, der gav mulighed for ekstraordinær udbetaling af SP pensionen i perioden fra den 1. juni 9 til den 31. december 9. Denne periode er udvidet så den løber frem til 3. april 1. Med ændringen skal de personer, der endnu ikke har hævet deres SP pension vælge mellem en af følgende muligheder: At lade opsparingen fortsætte i en ratepensionsordning, eller At få pengene udbetalt. Har du ikke brug for pengene, bør du overveje at overføre indeståendet til en ratepension. Dette sikre, at eventuelle investeringer fortsat omfattes af reglerne om beskatning af pensionsafkastskat, samt at skatteværdien af uudnyttet negativt afkast videreføres på ratepensionen. Dette beløb bruges til modregning i fremtidige stigninger på pensionsordningen. Hvordan beskattes udbetalingen? Udbetalingen beskattes efter et særligt regelsæt. Det betyder, at du skal betale 3 pct. af de første 1. kr. og pct. af resten. Herudover afregnes pensionsafkastskat på 1 pct. af positivt afkast siden sidste afregning pr. 8. december 9. Hvad sker, hvis du ikke anmoder om udbetaling m.v.? Har du ikke bedt om udbetaling af din SP Pension eller fået den overført til en ratepension senest 3. april 1, udbetales SP Pensionen automatisk. Nettobeløbet indsættes på din lønkonto i Banken. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at udbetale en ordning - f.eks. fordi kunden ikke kan findes - overføres indeståendet til ATP. Hvis din SP Pension allerede er under udbetaling Det er ikke muligt at få udbetalinger fra SP Pension efter den 3. april 1. Du skal derfor også tage stilling til, om du vil hæve resten af din SP Pension eller overføre den til en ratepensionsordning. Hvad med evt. LD-midler på en SP-pension? Adgangen til at få udbetalt indeståendet på den særskilte SP Pension omfatter ikke midler på en SP pension, der hidrører fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Har du gæld, kan det være en god ide, at bruge en udbetaling af SP Pensionen til indfrielse heraf. Det er naturligvis helt afhængigt af vilkårene for din gæld. En eventuel udbetaling af din SP pension kan naturligvis også indbetales på en anden pensionsopsparing. Kontakt din rådgiver Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte dine muligheder i forbindelse med udbetaling af din SP Pension.

2 Markedskommentar 1. kvartal 1 Det går langsomt, men støt fremad, når vi ser på den generelle økonomiske udvikling jorden rundt. Som det fremgår af figur 1, der viser de økonomiske indikatorer for de store økonomier, er niveauet fastholdt over, hvilket er tegn på fremgang. På mange måder følger den økonomiske udvikling i 1. kvartal 1 i kølvandet på det, som vi så i forrige kvartal: Det værste ligger bag os, men der ligger stadig udfordringer forude med hensyn til vækst, beskæftigelse og langsigtet økonomisk stabilitet. Figur 1: Økonomiske indikatorer: G3 og Kina Figur 1: Økonomiske indikatorer: G3 og Kina PMI Indeks USA EU Kina Japan Det er fx positivt at meget tyder på, at den amerikanske arbejdsløshed toppede i oktober 9 med 1,1 pct. og er i marts faldet til 9, pct. Glædeligt er det, at beskæftigelsen udenfor landbruget steg i 1. kvartal efter års fald. Europa halter bagefter og her stiger arbejdsløsheden fortsat og nåede i februar op på 1 pct. i Eurozonen, men stigningstakten ser ud til at være aftagende. Grækenland blev kvartalets store emne på de finansielle markeder. Grunden til, at Grækenland er kommet i søgelyset selvom mange andre lande har tilsvarende store problemer med store underskud og høj statsgæld er, at Grækenland ikke har været ærlig omkring det og tidligere har oplyst stærkt misvisende tal. Det har ødelagt tilliden til landet. Trods den fælles europæiske valuta, oplever Grækenland 1-årige obligationsrenter, der ligger 3,-, procentpoint højere end Tyskland. Udviklingen har sat EU i lidt af en kattepine, da man på den ene side ikke ønsker at destabilisere euro-samarbejdet, og på den anden side heller ikke ønsker at udstede fribilletter til redning af de lande, som ikke har orden i eget hus. De ekstraordinære tiltag, som centralbankerne satte i søen i forbindelse med finanskrisen, er langsomt ved at blive udfaset. Det drejer sig om opkøb af værdipapirer og ekstra lange udlån til banker og finansielle institutioner. Der var spekulationer om, at nogle af programmerne ville blive forlænget, men det ser ud til, at vi stille og roligt er i gang med en normalisering via udløbet af disse ordninger. Næste skridt bliver renteforhøjelser eller rettere normalisering i forhold til det gældende helt ekstraordinære lave niveau og her ser det ud til, at tidspunktet er skudt yderligere ud i fremtiden vurderet på udtalelser fra den amerikanske centralbank (Fed) og den europæiske centralbank (ECB). I Danmark satte Nationalbanken indlånsrenten ned hele tre gange i kvartalet, fra,9 pct. til, pct. Udlånsrente blev kun sat ned to gange fra 1, pct. til 1, pct. Alle gangene blev det begrundet i stor indstrømning af valuta Figur : Aktiemarkederne i USA, Europa og Danmark = 1 Figur 3: Renten på 1-årig statsobligation Figur 3: Renten på 1-årig statsobligation Aktier Aktiemarkederne fortsatte den positive tendens i 1. kvartal, med det danske marked i spidsen, jf. figur. Det danske aktiemarked steg således med 1, pct. i første kvartal, mens Morgan Stanleys verdensindeks steg med 8,9 pct. De europæiske aktiemarkeder, bortset fra de skandinaviske, har generelt klaret sig dårligere end det amerikanske og de asiatiske markeder i 1. kvartal. Det skyldes primært den uro, der har præget EURO-området, på grund af den økonomiske situation Grækenland befinder sig i. Stigningerne på aktiemarkederne skyldes først og fremmest, at der er stigende tiltro til at økonomierne er vendt langsomt på vej frem igen. Det medfører en tro på, at virksomhedernes omsætning og indtjening igen vil vise fremgang, efter en periode under recessionen med faldende indtjening. Obligationer Obligationsmarkederne leverede gode afkast i 1. kvartal. Den 1-årige rente på tyske statsobligationer kom for første gang siden april 9 under 3,1 pct. i marts. Det blev den foreløbige kulmination på de faldende lange renter, som vi har set hen over kvartalet i Europa. Den 1-årige tyske statsrente faldt i kvartalet ca.,3 procentpoint og sluttede i 3,9 pct., som det også fremgår af figur 3. Tabel 1: Udvalgte markedsafkast i DKK Aktier 9 1. kvt. 1 Danmark OMXC 3,9% 13,8% Danmark Totalindeks (Cappet) 3,3% 1,% Europa MSCI Europe,% 3,% USA S&P,1% 11,1% Verden MSCI World 3,% 8,9% Obligationer Danmark Statsobl. (EFFAS) 1,8% 3,% Danmark Realkredit (Nykredit),%,% Europa Statsobl. (EFFAS),3%,3% Europa Kreditobl. (iboxx) 1,% 3,3% Kilde: Bloomberg

3 3 I USA faldt de 1-årige renter frem til starten af februar og steg derefter så meget, at renterne stort set sluttede på samme niveau, som de startede på ved årsskiftet, som det også fremgår af figur 3. Dermed er renteforskellen mellem lange tyske og amerikanske obligationer steget ca., procentpoint siden november 9, hvor renten var ens på de to 1-årige obligationer. I Danmark kunne realkreditobligationerne ikke helt matche de afkast, som statsobligationerne gav, hvilket også fremgår af tabel 1. Fokus har især været på ekstraordinære udtrækninger og om pct. 1 ville komme over kurs 9, så markedet igen ville blive ramt af en stor konverteringsbølge. Det skete ikke, men de lave renter på rentetilpasningslån fik alligevel mange til at konvertere specielt og pct.-obligationer. Udsigterne Den politiske risiko er tilbage på banen med reguleringer, statsgæld og exit strategier fra centralbankerne som de vigtige temaer i 1. Vi forventer stærk vækst i Asien, forholdsvis høj vækst i USA og lav vækst i Europa. Vi ser gode muligheder for positive vækstoverraskelser i Asien og USA. Vi forventer, at inflationen forbliver lav og stabil gennem 1. Af samme grund har vi udskudt tidspunktet for, hvornår Fed og ECB begynder at hæve renterne. Vi forventer, at ECB først hæver i slutningen af 1 og Fed først hæver i begyndelsen af 11. Aktiebeholdningen i gruppe 1-3 fordelt på lande. Gruppe må kun indeholde danske aktier Land Procent Danmark,1 USA, England,18 Japan 3,38 Hong Kong,89 Frankrig, Schweiz 1,9 Tyskland 1,8 Sverige,3 Italien,3 Sum 1, Vi er på kort sigt stadig positive på aktier, men på længere sigt er udsigterne knap så klare for markederne generelt. Derimod ser vi gode muligheder på tværs af markederne, da mange selskaber er kommet godt igennem krisen og mange står reelt stærkere på banen end før. På obligationsmarkedet forventer vi generelt stigende renter, men i udgangspunktet ikke noget alarmerende. Derimod rummer problemstillingerne omkring for store statsgælde i mange lande - og i første omgang Grækenland latent så meget sprængstof, at det kan skabe megen ravage, hvis finansmarkederne for alvor mister tilliden til statsobligationer. Disse vurderinger danner baggrund for den strategi, som vi forventer at forfølge det kommende kvartal. Kapitalforvaltningen 13. april 1

4 Gruppe 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 1. kvartal et afkast på 9,39 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 1. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har både danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier givet et merafkast i 1. kvartal. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 1. kvartal. Afkast i procent, 1-9 og 1. kvartal 1 3, pct kvt. 1 -, pct. Bedste Gennemsnit,3 pct. Dårligste -, pct. Udsving i afkast, 1-9 1,33 pct. 1,8 pct. Afkast i procent.-. kvartal 9 og 1. kvartal , pct. 1,39 pct. 11,8 pct. -,3 pct. -38, pct.,1 pct., pct. 9,39 pct. 9,39 pct.. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1, Carlsberg A/S 1, Danske Bank 8,8 Vestas 8, A.P. Møller Mærsk A 8, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Mosaic 1, Swedish Match 1, Apple 1, Shire Plc 1, Axa 1, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit 1, % Nykredit 1 1, % Nykredit 38 13, aktivsammensætning Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3,8 pct.,% 1,%,% 18, pct. 3,% 1 1, pct. 1, pct.,3% 1,9 pct. Energi 3,8 pct. Materialer Industri,3 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans,9 pct. IT, pct. Telekommunikation, pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,) Kontant (8,1) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,3) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (18,) e i investeringsforeninger (,)

5 Gruppe Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 1. kvartal et afkast på, pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 1. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har både danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier givet et merafkast i 1. kvartal. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 1. kvartal. Afkast - i procent, 1-9 og 1. kvartal Udsving i afkast, 1-9 Gruppe ,31 pct kvt. 1 -, pct. Bedste Gennemsnit 1,83 pct. -18, pct. 13,1 pct. 1 1, pct., pct. 11, pct. -8, pct. Afkast i procent.-. kvartal 9 og 1. kvartal 1 9,98 pct. 1 9,3 pct.,1 pct. 1,8 pct., pct., pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1, Carlsberg A/S 1, Danske Bank 8,8 Vestas 8, A.P. Møller Mærsk A 8, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Mosaic 1, Swedish Match 1, Apple 1, Shire Plc 1, Bank of America 1, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit 1, % Nylkredit DK 1 19, % Realkredit DK 38 11, Dårligste -. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal aktivsammensætning,8% Aktiebeholdning i procent, 8 fordelt på brancher 3,1 pct. 8,3% 3,3% 18 1, pct. 18,8 pct. 1,8 pct. 1,9 pct. Energi 3,81 pct. Materialer Industri,1 pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans,9 pct. IT, pct. Telekommunikation,1 pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. 3,8%,8% Danske obligationer (31,) Kontant (3,3) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Derivater (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (3,8) e i investeringsforeninger (,)

6 Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 1. kvartal et afkast på,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen er afkastet meget tilfredsstillende. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet i 1. kvartal. Set i forhold til markedsudviklingen har både danske obligationer, danske aktier og udenlandske aktier givet et merafkast i 1. kvartal. Der har ikke været investeret i udenlandske obligationer i 1. kvartal. Afkast -3 i procent, 1-9 og 1. kvartal Udsving i afkast, 1-9 Gruppe ,1 pct. -1, pct kvt. 1 3 Bedste Gennemsnit 3,3 pct. Dårligste -8, pct. 1, pct ,3 pct., Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher, pct.,3 pct. 1, pct. -1,1 pct. Afkast i procent.-. kvartal 9 og 1. kvartal 1,3 pct. 1, pct.,3 pct. 1,89 pct. 1, pct.,9 pct.,9 pct. -.3 pct.. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1,1 Carlsberg A/S 1, Danske Bank 8,8 A.P. Møller Mærsk A 8, Vestas 8, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Mosaic 1, Swedish Match 1, Apple 1, Shire Plc 1, Bank of America 1, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 1 8,3 % Realkredit DK 1 1,9 % Nordea 38 1,3 aktivsammensætning 1,3%,% 18 1,8 pct. 18, pct. 1, pct 18,%,% 1, pct. Energi 3,3 pct. Materialer Industri, pct. Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans,1 pct. IT, pct. Telekommunikation,1 pct. Forsyningsselskaber Kursværdi i mio. kr. 1,% Danske obligationer (83,) Kontant (3,) Udenlandske obligationer (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (1,) Derivater (,) Danske aktier (8,) Udenlandske aktier (38,) e i investeringsforeninger (,)

7 Gruppe Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 1. kvartal et afkast på 1,9 pct. Set i forhold til markedsudviklingen har porteføljen være lidt for defensive på danske obligationer og på danske aktier har porteføljen haft en lidt for lav eksponering. Trods dette anser vi afkastet for tilfredsstillende. Både obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet i 1. kvartal. Afkast i procent, 1-9 og 1. kvartal , pct. Bedste Gennemsnit,33 pct., pct.,3 pct. 1, 1,,, pct., pct.,1 pct.,9 pct kvt. 1 Udsving i afkast, 1-9 -,38 pct. Afkast i procent.-. kvartal 9 og 1. kvartal 1, 1,9 pct. 1, pct. 1, pct.,9 pct., pct. 1,9 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 1,9 Carlsberg A/S 1, Danske Bank 9,3 A.P. Møller Mærsk A 9,1 Vestas 9, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nordea 3 1,1 % Nykredit 1 9, % DLR Kredit 1,3 aktivsammensætning 1,3% 8,% Dårligste,. kvartal 3. kvartal. kvartal 1. kvartal Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 3,3 pct. 3, pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (1.,) 9,1% Aftaleindlån (,) Danske aktier (13,9) Derivater (,) Kontant (,) e i investeringsforeninger (,) 18 1, pct. 13,88 pct. 9 3,1 pct.,8 pct., pct., pct. Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT

8 8 Puljeafkast for 1-9 årlige AFKAST I PROCENT Puljeafkast 1. kvartal 1 Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast, 1, 1, 1, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 8,9, 3,9, Samlet afkast 9,,, 1,9 Puljeafkast. kvartal 9 Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast,,,9 1, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,3 1, 1,, Samlet afkast,, 1,9 1, Puljeafkast for 9 Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast 1,,8,,8 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 3,9 18, 1,, Samlet afkast,3 1,3 1,,8 Puljeafkast for 8 Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast 1,1,1 -, 1, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -39, -8, -11,1-3, Samlet afkast -38, -8, -1, -,* * Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i 8. Puljeafkast for Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast, 1,3 1,9 3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -1, -1, -, -, Samlet afkast -,,3 1,,9 Puljeresultater Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks 1 91 Aalborg Telefon Redaktionen er sluttet 19. april 1 Puljeafkast for Afkast i procent gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe Skattepligtigt afkast,, 1, 1,9 Skattefrit afkast,,1,1, Aktieafkast 13,9 1,,,3 Samlet afkast 1, 11,,,

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent Puljenyt Nr. 1 Februar 212 tættere på 2 1-1 -2-3 -4 - - -7-8 -9-1 -11-12 pct. Afkast for 211 1,71 pct. -1,79 pct. -,8 pct. -1,7 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Pulje eller kontant?...side

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2.

--0,46 pct. Puljeresultater... side. 8 Puljeafkast... side. 8-10 -9,79 pct. Ser vi på puljernes resultater (i procent. Gruppe 2. PuljeNyt Nr Oktober Afkast kvartal --, pct INDHOLD Forsidehistorie side Markedskommentar side --,9 pct Gruppe side Gruppe side - Gruppe side Gruppe side - -, pct Puljeresultater side Puljeafkast side -

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension PuljeNyt Nr. 1 Februar 21 3 2 2 1 1 Afkast for 29 2,26 pct. 21,28 pct. 1,46 pct.,76 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Interessen for at hæve SP Pension har været overvældende stor. Der er så få

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere