Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:"

Transkript

1 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning Af Søren Godskesen Pensionskonsulent Handelsområdet Som selvstændig er du ikke pr. automatik omfattet af en firmapension. Du må derfor selv sørge for at få etableret en god pensionsordning. Nylige undersøgelser viser, at mange selvstændige ender med at få for lidt ud af mange års arbejde, når de endelig går på pension. Enten fordi de sparer for lidt op, begynder for sent eller har valgt den forkerte strategi. Som selvstændig tager du et ansvar, men løber også en risiko. Du har år, hvor du investerer og år, hvor du høster frugterne. Der vil naturligvis også være dårlige år, men i det lange løb skulle det gerne ende med et stort plus. Men der er som bekendt ingen garantier. Derfor er opsparing på en pensionsordning et fordelagtigt supplement til opsparing i virksomheden. Både for at sprede din risiko og for at opnå skattefordele. Som selvstændig har du meget andet end pension at tænke på, men uanset om du driver virksomhed i personligt regi eller selskabsform, bør du planlægge din pensionsstrategi nøje. I Spar Nord vil din rådgiver, som har adgang til pensionseksperter, gerne hjælpe dig. FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Løbende skattefordel Flere penge til udbetaling som pensionist Lavere beskatning ved salg af virksomhed Pengene placeret sikkert ved konkurs Selvstændige Lønmodtager topleder Lønmodtager højt niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtager grundniveau Omgående udbetaling af midlerne til efterladte i tilfælde af død tættere på

2 Markedskommentar. kvartal AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT PÅ LANDE. STORPOLIK OG HÅRD VINTER I USA SATTE S PRÆG PÅ. KVARTAL Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 MARKEDSKOMMENTAR. KVARTAL Krisen omkring Ukraine kulminerede i. kvartal med en russisk annektering af Krim-halvøen. I USA påvirkede en usædvanlig streng vinter nøgletallene. I Europa lysner det mere og mere vækstmæssigt. Danmark, % USA, % Tyskland, % Japan, % Frankrig, % England, % Belgien Markedsføringsmateriale, % Norge, %. april Hong Kong, % Holland, % Danske og italienske aktier var. kvartals Storpolitik absolutte og topscorer hård vinter med afkast i USA på over satte sit præg på. kvartal pct. Europæiske, amerikanske og globale aktier steg derimod kun med mellem til Schweiz, % Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 pct. Sverige,9 % Krisen omkring Ukraine kulminerede i. kvartal med en russisk annektering af Krim-halvøen. I USA påvirkede en Krisen omkring Ukraine og Krim-halvøen satte sit tydelige præg på obligationsmarkederne. De lange renter faldt således knap, pct.-point i Tyskland og Danmark, og I alt, % usædvanlig streng vinter nøgletallene. I Europa lysner det mere og mere vækstmæssigt. Danske og italienske aktier var. kvartals absolutte topscore med afkast på over pct. Europæiske, amerikanske ca., pct.-point i USA. og globale aktier steg derimod kun med mellem til pct. Krisen omkring Ukraine og Krim-halvøen satte sit tydelige præg på obligationsmarkederne. De lange renter faldt Vækstfrygt relateret til både USA og emerging markets har præget de finansielle markeder. Vi vurderer, at denne vækstfrygt således har været knap, overdreven. pct.-point i Tyskland Vores hovedscenario med tiltagende global vækst i er fortsat intakt. og Danmark, og ca., pct.-point i USA. Vækstfrygt relateret til både USA og emerging markets har præget de finansielle markeder. Vi vurderer, at denne vækstfrygt har været overdreven. Vores hovedscenario med tiltagende global vækst i er fortsat intakt. MAKROØKONOMI Makroøkonomi Storpolitik satte dagsorden i. kvartal både i medierne og på finansmarkederne. Uroen i Ukraine tog til i styrke Storpolitik satte dagsorden i. kvartal både i medierne og på finansmarkederne. Uroen gennem kvartalet og endte med, at præsidenten flygtede i Ukraine tog til i styrke gennem kvartalet og endte med, at præsidenten flygtede og efterfølgende blev afsat. Det udløste megen på tumult, Krim-halvøen og på (som Krim-halvøen overvejende er (som beboet overvejende af etniske er og efterfølgende blev afsat. Det udløste megen tumult, og beboet af etniske russere) blev ukrainske russere) militære blev ukrainske anlæg overrendt militære anlæg og halvøen overrendt blev og kort efter annekteret af Rusland efter en hurtigt halvøen arrangeret blev kort efter folkeafstemning. annekteret Rusland Det har efter foreløbigt en hurtigt arrangeret folkeafstemning. Det har foreløbigt udløst stærke politiske fordømmelser fra den øvrige verden og der er blevet iværksat nogle udløst stærke politiske fordømmelser fra den øvrige få økonomiske sanktioner, primært rettet mod den russiske elite. verden og der er blevet iværksat nogle få økonomiske USA har haft en usædvanlig streng vinter og det satte også sine spor i de økonomiske nøgletal. ISM-indekset faldt således meget overraskende fra, til, i januar, som det også sanktioner, primært rettet mod den russiske elite. fremgår af figur. Derfor var der i kvartalet USA har en vis haft bekymring en usædvanlig om streng den underliggende vinter og det satte amerikanske vækst: Er det blot den strenge også vinter, sine eller spor er i de væksten økonomiske gået nøgletal. i stå? ISM-indekset faldt således meget overraskende fra, til, i Den amerikanske centralbank (Fed) har ikke været i tvivl om, at det har været vinteren, der januar, som det også fremgår af figur. Derfor var der i har påvirket nøgletallene. Centralbanken fastholdt på de to rentemøder i. kvartal det forventede tempo med hensyn til neddrosling amerikanske af opkøbene vækst: af Er stats- det blot og realkreditobligationer, den strenge vinter, eller så kvartalet en vis bekymring om den underliggende banken samlet set nu er gået fra opkøb på er væksten mia. gået USD i stå? til mia. USD om måneden. Den nye centralbankchef Yellen sagde efter rentemødet i marts, at der ville kunne gå cirka måneder Den amerikanske centralbank (Fed) har ikke været i tvivl fra opkøbene er tilendebragt og til den første renteforhøjelse kommer, men det i sidste ende om, at det har været vinteren, der har påvirket afhænger af nøgletallene. nøgletallene. Centralbanken fastholdt på de to rentemøder Den europæiske økonomi viste i kvartalet i. overraskende kvartal det gode forventede takter, tempo om end med det hensyn stadig til foregår på et relativt lavt niveau. PMI-indekset neddrosling er således af steget opkøbene jævnt, jf. figur af, og stats- alle landene og i Eurozonen er nu kommet over, som realkreditobligationer, adskiller fremgang så fra banken tilbagegang. samlet set nu er gået fra Derimod vedbliver inflationen med at falde opkøb og på udgør mia. et stigende USD til problem mia. USD for om Den måneden. Europæiske Den nye centralbankchef Yellen sagde efter rentemødet i Centralbank (ECB), som fastholdte pengepolitikken uændret igennem kvartalet. ECB-chef marts, at der ville kunne gå cirka måneder fra opkøbene Draghi gentog således, at renten vil være uændret eller lavere i en længere periode. er tilendebragt og til den første renteforhøjelse kommer, Kina oplevede derimod stigende problemer men det i løbet i sidste af ende kvartalet. afhænger Væksten af nøgletallene. er presset af problemer med de såkaldte skyggebanker og boligsektoren. Det har dæmpet aktiviteten i industrien og detailhandlen. Den europæiske økonomi viste i kvartalet overraskende gode takter, om end det stadig foregår på relativt lavt Samlet set lysnede det dog vækstmæssigt i. kvartal, hvilket blandt andet afspejlede niveau. PMI-indekset er således steget jævnt, jf. figur, sig i, at IMF opjusterede den globale vækstskøn fra, pct. til, pct. i. Det kan synes lidt, men alene det, at man opjusterer og ikke nedjusterer, er bemærkelsesværdigt. AKTIER Danske aktier har igen performet bemærkelsesværdigt flot med et samlet afkast på godt pct., mens de europæiske, amerikanske og globale aktier kun har givet mellem til pct. i afkast i. kvartal, jf. tabel. og alle landene i Eurozonen er nu kommet over, som adskiller fremgang fra tilbagegang. FIG. : AKTIVETSBAROMETRE EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre 9 EU USA Kina K ilde: E c o Win o g M arkit Kilde: EcoWin og Markit Derimod vedbliver inflationen med at falde og udgør et stigende problem for Den Europæiske Centralbank (ECB), som fastholdte pengepolitikken uændret igennem kvartalet. ECB-chef Draghi gentog således, at renten vil være uændret eller lavere i en længere periode. Kina oplevede derimod stigende problemer i løbet af kvartalet. Væksten er presset af problemer med de såkaldte skyggebanker og boligsektoren. Det har dæmpet aktiviteten i industrien og detailhandlen. Samlet set lysnede det dog vækstmæssigt i. kvartal, hvilket blandt andet afspejlede sig i, at IMF opjusterede den globale vækstskøn fra, pct. til, pct. i. Det kan synes lidt, men alene det, at man opjusterer og ikke nedjusterer, er bemærkelsesværdigt. Side af

3 I Danmark steg flere selskaber med over pct. i kurs i. kvartal. Det gjaldt bl.a. Vestas, Novo og Danske Bank. Derimod er fx Carlsberg blevet hårdt ramt af krisen omkring Ukraine og er faldet med ca. pct. i kursværdi. Også høreapparatsfabrikanten William Demant tabte bemærkelsesværdigt i kursværdi med et fald på pct. I Europa har de to bedste markeder være Italien ( pct.) og Danmark, mens Tyskland kun steg med, pct. og England faldt med knap pct. USA oplevede i lighed med de øvrige aktiemarkeder kursfald frem til begyndelsen af februar. Frem til. februar fald S&P således, pct., men efterfølgende steg markedet med, pct. og endte kvartalet med et samlet afkast på, pct. målt i DKK Sektormæssigt var det globalt set forsyning og sundhed, der klarede sig bedst med afkast på hhv., pct. og, pct. Bundskraberne blev telekom og cyklisk forbrug med afkast på hhv. -, pct. og -, pct. Størst fald oplevede russiske (ca. pct.) og japanske aktier (ca. pct.), begge målt i DKK. OBLIGATIONER Krisen omkring Ukraine og Krim-halvøen satte sit tydelige præg på obligationsmarkederne i. kvartal. De lange renter faldt således knap, pct.-point i Tyskland og Danmark, og ca., pct.-point i USA, som det fremgår af figur. Flere europæiske lande oplevede endnu større rentefald, da merrenten på de gældstyngede, sydeuropæiske landes statsobligationer faldt. Det betød samlet set, at europæiske statsobligationer gav hele, pct. i afkast i. kvartal, jf. tabel. Danske realkreditobligationer gav en halv procent mere i afkast end danske statsobligationer, når man ser på det samlede markedet, som vi gør i tabel. Set i forhold til en effektiv rente på den -årige danske statsobligation på, pct. ved kvartalets slutning, er et kvartalsafkast på, pct. og, pct. for henholdsvis stats- og realkredit-obligationer bemærkelsesværdigt højt. Ud over generelt faldende renter, faldt kredittillægget (merrenten) også på europæiske virksomhedsobligationer. Det betød, at de mest sikre virksomhedsobligationer (Investment Grade - IG) gav et marginalt bedre afkast end danske realkreditobligationer med et afkast på, pct. De mere risikofyldte virksomhedsobligationer (High Yield - HY), der risikomæssigt ligger mellem statsobligationer og aktier, gav i. kvartal et afkast på, pct. målt i DKK. FORVENTNINGER Danske aktier har igen performet bemærkelsesværdigt flot med et samlet afkast på godt pct., mens de europæiske, amerikanske og globale aktier kun har givet De finansielle markeder har de seneste mellem måneder til pct. været i afkast præget i. kvartal af en, frygt jf. for tabel væksten. i specielt USA og vækstmarkederne (emerging markets). Det er vores vurdering, at denne Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) vækstfrygt har været overdreven og vores hovedscenario er fortsat, at den tiltagende globale vækst i er intakt. Alt tyder på, at den ekstremt lempelige pengepolitik fortsætter i lang tid endnu. Første renteforhøjelse ser ud til at komme i USA og kan komme i løbet af. markederne vil dog i løbet af få stigende fokus på, hvornår stramningerne for alvor vil begynde og straks indiskontere effekterne heraf. Krisen omkring Ukraine og Krim-halvøen vil politisk set fortsætte lang tid endnu. Det er imidlertid vores vurdering, at krisen er mere politisk end økonomisk. Kun hvis man for alvor begynder med økonomiske sanktioner, afbryder gasforsyningerne fra Rusland til Europa eller krisen begynder at få mere militært islæt, vil det for alvor få længerevarende betydning for finansmarkederne. Da både Rusland og Europa har store og betydningsfulde handelsrelationer forventer vi ikke, at det vil komme så vidt. 9 Danmark: Omvendt OMXC CAP vil en afklaring Europa: MSCI af (i den DKK) aktuelle USA: S&P (i DKK) krise betyde stigende lange renter og stigende aktiekurser, da krisen har lagt et låg på markedet det seneste stykke tid. K ilde: E c o Win Den amerikanske -årige statsrente er fortsat for lav i forhold til makroøkonomiske forhold også selvom der korrigeres for den ekstremt lempelige pengepolitik. Dette lægger I Danmark steg flere selskaber med over pct. i kurs i. kvartal. Det gælder bl.a. Vestas, Novo og Danske Bank. opadgående pres på også danske og tyske Derimod statsrenter. er fx Carlsberg Risikoen blevet for deflation hårdt ramt i Europa af krisen lægger indtil videre låg på danske og tyske statsrenter. omkring Ukraine Vi forventer og er faldet svagt med stigende ca. pct. stats- i kursværdi. og realkreditrenter over de næste - måneder. Også høreapparatsfabrikanten William Demant tabte Virksomhedsobligationer er attraktivt prisfastsat bemærkelsesværdigt i forhold i kursværdi til statsobligationer, med et fald på da pct. der bl.a. indprises flere misligholdelser i virksomhedsobligationer, end vi forventer. Vi forventer stabile til svagt faldende kreditspænd over de næste - måneder. I Europa har de to bedste markeder være Italien ( pct.) og Danmark, mens Tyskland kun steg med, pct. og forventes at byde på en indtjeningsfremgang England faldt med (EPS) knap på pct. pct. for europæiske aktier. Dermed er det vores vurdering, at europæiske aktier er fair prisfastsat, når der ses på den absolut prisfastsættelse. Relativt til statsobligationer USA oplevede er i lighed europæiske med de aktier øvrige dog aktiemarkeder stadig attraktivt prisfastsat. Vi forventer stigende aktiemarkeder kursfald frem over til begyndelsen næste - af februar. måneder. Frem til. februar fald S&P således, pct., men efterfølgende steg markedet med, pct. og endte kvartalet med et samlet afkast på, pct. målt i DKK Danske aktier har igen performet bemærkelsesværdigt flot med et samlet afkast på godt pct., mens de europæiske, amerikanske og globale aktier kun har givet mellem til pct. i afkast i. kvartal, jf. tabel. FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK...9 = Figur : Aktiemarkederne (..9 = ) 9 I Danmark steg flere selskaber med over pct. i kurs i. TABEL kvartal. : Det UDVALGTE gælder bl.a. MARKEDSAFKAST Vestas, Novo og I DKK Danske Bank. Derimod er fx Carlsberg blevet hårdt ramt af krisen. kvt. omkring Ukraine og er faldet med ca. pct. i kursværdi. Land Indeks Også høreapparatsfabrikanten William Demant tabte bemærkelsesværdigt i kursværdi med et fald på pct. Danmark OMXC, pct. I Europa Danmark har KAXCAP de to bedste markeder være Italien, ( pct. pct.) og Europa Danmark, MSCI mens Europe Tyskland kun steg med,, pct. pct. og England USA faldt S&P med knap pct., pct. Verden MSCI World, pct. USA oplevede i lighed med de øvrige aktiemarkeder kursfald frem til begyndelsen af februar. Frem til. Danmark Statsobl. (EFFAS -), pct. februar fald S&P således, pct., men efterfølgende Danmark Realkredit (Nykredit), pct. steg markedet med, pct. og endte kvartalet med et Europa Statsobl. (EFFAS), pct. samlet afkast på, pct. målt i DKK Europa Investm. Grade (ML), pct. Europa High Yield (ML), pct. Sektormæssigt var det globalt set forsyning og sundhed, Krisen omkring Ukraine og Krim-halvøen satte sit tydelige der klarede sig bedst med afkast på hhv. præg på obligationsmarkederne i. kvartal Kilde:, pct. Bloomberg og,. De pct. Bundskraberne blev telekom og cyklisk forbrug med lange renter faldt således knap, pct.-point i Tyskland afkast på hhv. -, pct. og -, pct. og Danmark, og ca., pct.-point i USA, som det fremgår af figur. Størst FIG. : fald RENTEN oplevede PÅ russiske -ÅRIG (ca. pct.) og japanske aktier (ca. STATSOBLIGATION pct.), begge målt i DKK. Figur : Renten på -årige statsobligationer, Tabel, : Udvalgte markedsafkast i DKK Land Indeks. kvt. Danmark, OMXC CAP,% Danmark KAX CAP,% Europa, MSCI Europe,% USA S&P,% Verden, MSCI World,% De viste indeks er beskrevet nærmere i boksen på sidste side. K ilde: Bloomberg,,, 9 Danmark Tyskland USA Kilde: EcoWin og K ilde: Markit E c o Win Flere europæiske lande oplevede endnu større rentefald, da mer-renten på de gældstyngede, sydeuropæiske landes statsobligationer faldt. Det betød samlet set, at europæiske statsobligationer gav hele, pct. i afkast i. kvartal, jf. tabel. Danske realkreditobligationer gav en halv procent mere i afkast end danske statsobligationer, når man ser på det samlede markedet, som vi gør i tabel. Set i forhold til en effektiv rente på den -årige danske statsobligation på, pct. ved kvartalets slutning, er et kvartalsafkast på Kapitalforvaltning,. april, pct. og, pct. for henholdsvis stats- og realkreditobligationer bemærkelsesværdigt højt. Ud over generelt faldende renter, faldt kredittillægget Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) USA: S&P (i DKK) Kilde: K ilde: EcoWin E c o Win

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har samtidig klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe AFKAST I PROCENT, -. KVARTAL Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe, pct., pct., pct.,9 pct. -, pct., pct. -, pct. 9 åtd AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe 9, pct., pct. -, pct., pct., pct.,9 pct. Gruppe, pct., pct. -,9 pct , pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER -, pct. - pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) pct. Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas 9, A.P. Møller Mærsk A, Novozymes, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Terex, Bank of America, Gilead Sciences, Adidas Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation, % Realkredit DK 9, 9, % Nordea Kredit, pct. % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING pct. pct., pct., pct. pct., pct., pct., pct., pct. gruppe Gruppe - - -, pct.,9 pct., pct., pct , pct., pct. - -, pct.,9 pct.,9 pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (9,) Aftaleindlån (,) ppe Gruppe Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE - aktier - har bidraget positivt til afkastet AFKAST I PROCENT, -. KVARTAL Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og Gruppe , pct.. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING Gruppe I AFKAST, -, pct. Gruppe, pct Gruppe AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,9 pct. Gruppe, pct., pct. - -, pct. -, pct., pct. ne har samtidig klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen., pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct. -, pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct., pct., pct.,9 pct., pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas 9, A.P. Møller Mærsk A, Novozymes, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Terex, Bank of America, Gilead Sciences,9 Adidas, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation,% Realkredit DK,,% Danske Stat, % Totalkredit, AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct., pct., pct., pct. Gruppe, pct., pct. - -,,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal,9 pct., pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (9,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (9,),

6 - - uppe Gruppe GRUPPE pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. pct. uppe pe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen. Både porteføljens obligationer og aktier - har bidraget positivt til afkastet kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, -. KVARTAL, pct , pct. Gruppe. pct. Gruppe,9 pct., pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER - Gruppe Gruppe AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER,,9 pct. - -, pct. -, pct., pct. ne har samtidig klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling, mens obligationerne har klaret sig på niveau med markedsudvikingen., pct., pct., pct. -,9 pct.,9 pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 Danske Bank, Vestas 9, A. P. Møller Mærsk A, Novozymes, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Terex, Bank of America, Gilead Sciences, Adidas, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation, % Realkredit DK,, % Danske Stat, % Nordea Kredit, AKTIVSAMMENSÆTNING, pct.,9 pct. pct. pct., pct. pct. Gruppe,,, pct.,9 pct., pct., pct.,,, -, pct., pct.,9 pct., pct. Kursværdi i mio. kr.,9 pct., pct., pct., pct. -,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,9) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,9)

7 uppe pe - - GRUPPE kvartal. kvartal. kvartal. kvartal - AFKAST I PROCENT, -. KVARTAL Gruppe, pct. Gruppe, pct., pct. - pct. -. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe -,, pct. Gruppe,, pct.,,9 pct., pct. Både porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet, og har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct., pct., pct., pct. pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk 9, Danske Bank, Vestas, A.P. Møller Mærsk A,9 Novozymes, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Apple, Terex, Bank of America, Gilead Sciences, Adidas, : største positioner (i procent af obligationer) pct. pct. pct. pct., pct. pct. Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct., hvilket er bedre end markedsudviklingen., pct.,, -, -, -,9 pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct.,9 pct. Obligation % Danske Stat, % Totalkredit, % Realkredit DK, AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct.,9 pct., pct.,9 pct.,9 pct. Kursværdi i mio. kr., pct. Danske obligationer (.,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, 9,, Samlet afkast,9, 9,, PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. maj Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere