Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition. Side 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition. Side 04"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Internationalt kæmpe-campus på Syddansk Universitet side 22 Pharmadanmark ønsker autorisationsordning side 24 Drop frygten for det ubeskrevne blad side 26 Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition Side 04

2 Leder 2014 blæser det den rigtige vej? Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Foto: Colourbox Politikere og økonomer står næsten i kø for at levere deres synspunkter på, om vi er lige ved eller måske allerede har bevæget os ind i en økonomisk opgangsperiode. Signalerne er usikre, og tolkningerne kan næsten gives farve efter det politiske tilhørsforhold. Men et synes der dog at være nogenlunde enighed om: Dansk lægemiddelindustri står stærkt, biotekvirksomheder under ét har det bedre end i de foregående år, og dansk medicoindustri demonstrerer sin styrke. Alt i alt ikke dårligt, hvis man ser på beskæftigelsesmulighederne for vores medemmer. Når hertil kommer, at den kliniske farmaci er i fremgang, at værdien af især farmaceuternes medvirken ved sygehusenes håndtering af lægemidler i bred forstand bliver stadig mere åbenbar, og når forskningen både på sygehuse og i forskningscentre tillægges større værdi, så tegner der sig en god og varieret fremtid mht. jobmuligheder og faglig udvikling. Hvis vi så oven i købet får en modernisering af apotekslovgivningen, der værner mod de mest merkantile træk ved apoteksområdet og sikrer, at det faglige ansvar og -lederskab er forankret hos farmaceuter, kan vi på en gang se frem til bedre udviklingsmuligheder for vores medlemmer og større sikkerhed og bedre tilbud til patienterne. Og de faktiske forholdpeger på, at vinden blæser den rigtige vej. Vi har en lav ledighed på vores område. Med en ledighed på kun 2,5 procent skal man helt tilbage til før finanskrisen for at finde en tilsvarende god beskæftigelsessituation. Dimittendledigheden er stadig høj, men er faldende. Det betyder både, at der er færre dimittender, der mangler job, og at den tid, en dimittend, der ikke har fået job inden afslutningen skal regne med at skulle være jobsøgende, er faldet til mellem fem og seks måneder. Forhåbentligt bliver 2014 året, hvor det for alvor bliver lettere for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Lønstatistikken for Pharmadanmark-medlemmer er trods alt også ganske positiv læsning. Selv om lønstigningerne nu er mere moderate end for nogle år siden, er der for de fleste fortsat tale om en lønudvikling, der ligger over udviklingen i priserne. Og dimittenderne opnåede faktisk en højere startløn, end vi havde forventet. Alt i alt vidner det om, at akademikere på lægemiddelområdet holder deres høje markedsværdi. Både de store etablerede lægemiddelvirksomheder og de mest betydende medicovirksomheder er slået ind på en bane med flere ansættelser. Det samme gælder for en række af de nye mindre biotekvirksomheder. Flere har formået at rejse kapital på deres vej frem mod kommercialisering af deres projekter. Man kan med rette håbe på, at 2014 bliver året, hvor en ellers noget vingeskudt dansk biotekbranche rejser sig og indfrier noget af sit potentiale. Det ser ud som om grunden på mange områder er lagt, og at vinden blæser den rigtige vej. Bekymringerne retter sig mere mod det, der er i støbeskeen: Fremdriftsreformen på universiteterne, en kvalitetsreform, der skal baseres alene på økonomiske vurderinger, en produktivtetskommission, der flittigt byder ind i alle diskussioner, herunder diskussionen om prioritering af de højere uddannelser, primært ud fra, hvad der giver økonomisk afkast, og en patentreform der risikerer at blive væltet af en uhellig alliance mellem højre og venstre. Måtte fremdriften mod bedre løsninger få rigeligt med medvind. Velkommen til Dansk lægemiddelindustri står stærkt, biotekvirksomheder under ét har det bedre, og dansk medico industri demonstrerer sin styrke. Antje Marquardsen Formand 2 pharma januar 2014

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Internationalt kæmpe-campus på Syddansk Universitet side 22 Pharmadanmark ønsker autorisationsordning side 24 Drop frygten for det ubeskrevne blad side 26 Indhold 04 Fælles vækst muligheder og samme kompetencebehov 09 Valgte produkt udvikling inden for medico 10 Det lysner for Contura 12 Kort om 14 Trainee på Novo Nordisks største produktionssite 16 Har Pharmadanmark stadig de mest tilfredse medlemmer blandt ACorganisationerne? 18 Handicap bør ikke stå i vejen for job 20 Kort om 22 Syddansk Universitet får internationalt kæmpecampus 24 Farmaceuter skal autoriseres 26 Frygten for det ubeskrevne blad 28 Kort om Har Pharmadanmark stadig de mest tilfredse medlemmer blandt AC-organisationerne? s Pharmadanmark går i rette med artikel i Ugeskrift for Læger 32 Én indgang for industrien til kliniske forsøg 40 Pharma in English 42 Meddelelser s.04 s.22 s.24 Januar 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2014 Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition Side 04 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup Journalist Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Februar: februar Marts: marts April: april Medlemsblad for Pharmadanmark Janur 2014 pharma januar

4 Af Kenneth Grothe Toustrup og Christian K. Thorsted / Foto Tom Ingvardsen Dansk medico og farma: Fælles vækstmuligheder og samme kompetencebehov Væksten og ikke mindst behovet for højtuddannet arbejdskraft er i stor udstrækning fælles for farmaområdet og medico området. Pharma sætter nu og fremadrettet fokus på dansk medico tendenserne, virksomhederne og menneskerne i den. Medicobranchen er en dansk styrkeposition med flere store, globale virksomheder, en underskov af mindre, nye virksomheder og et stærkt samspil med det offentlige sundhedsvæsen. Hertil kommer en stor og veluddannet arbejdsstyrke.»vi har i Danmark fået en stor og innovativ medicoindustri en industri, som på mange måder begynder at ligne lægemiddelindustrien, ikke mindst i forhold til behovet for højtuddannet arbejdskraft. Dette behov vil øges i takt med, at myndighedernes krav om dokumentation for produkternes kvalitet og sikkerhed vil stige. Det er baggrunden for, at vi i Pharmadanmark i stigende grad fokuserer på medicoområdet og dets jobmuligheder for vores medlemmer. Farmaindustrien og medicoindustrien har i stor udstrækning de samme jobfunktioner fx i forhold til safety, og allerede i dag ser vi et arbejdsmarked, hvor der sker en rig udveksling imellem de to sektorer,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Hun fortsætter:»vores fokus på medicoområdet indebærer også, at vi er meget opmærksomme på, at industrien på linje med farma-biotekområdet har gode rammevilkår at arbejde under, så den kan udnytte sit potentiale til at skabe nye vidensarbejdspladser i Danmark.«Medicoindustrien herhjemme spiller en meget væsentlig rolle for samfundsøkonomien. De 32 største medicovirksomheder i Danmark omsatte i 2012 for 51 milliarder kroner og beskæftigede ansatte. Omkring 220 virksomheder i Danmark arbejder dedikeret med de forskellige grene af medicobranchen, men i alt er godt virksomheder i større eller mindre grad beskæftiget med medicoområdet. Fælles om muligheder og udfordringer Medicobranchen er meget fragmenteret i forskellige nicheområder og dækker et bredt produktsortiment. Det strækker sig lige fra hæfteplaster til kørestole og fra pacemakere til kunstige knæ. Men selv om der kan være endog meget langt fra et lægemiddel til et stykke medicinsk udstyr, så er lighederne mellem lægemiddelindustri og medicoindustri alligevel udtalte. De to industrier deler potentiale for vækst og behovet for specialiseret arbejdskraft, der kan drive den nødvendige innovation.»udviklingen inden for farma og medico er ikke i modstrid med hinanden, tværtimod. De er to dele af samme system og supplerer hinanden godt både i forhold til afsætning og innovation, og de er fælles om væksten. Medicobranchen er bl.a. kendetegnet ved højt specialiserede medarbejdere, og netop den specialiserede arbejdskraft er endnu et fælles træk for de to brancher,«siger Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien. Det globale marked for medico anslås at ligge på mellem milliarder kroner og milliarder kroner, og fremtiden byder på øget efterspørgsel efter nye sundhedsteknologiske løsninger. Verdens befolkning vokser 4 pharma januar 2014

5 Fokusområde Medico Hvad er medicinsk udstyr? Sundhedsstyrelsen giver på styrelsens hjemmeside følgende definition på medico og lægemidler:»medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap, skader m.m. I modsætning til lægemidler fremkaldes hovedvirkningen ved medicinsk udstyr ikke ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej. Medicinsk udstyr dækker et meget bredt produktsortiment, der strækker sig lige fra hæfteplaster og kørestole til pacemakere og kunstige knæ.«medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, eller når vi bliver indlagt på et sygehus og de hjælpemidler som bruges på fx plejehjem og i forbindelse med hjemmeplejen. Som eksempler på medicinsk udstyr kan nævnes pacemakere, røntgenapparater, CT-scannere, produkter til minimalkirurgi fx. ballonkatetre til udvidelse af blodårer, sårplejeprodukter, øjenkontaktlinser, hofte-, knæ- og brystimplantater, dentaludstyr samt engangsprodukter som sugekatetre og urinposer. Hertil kommer hjælpemidler som kørestole, rollatorer, stomiposer etc. Endelig skal nævnes det udstyr, som bruges til at diagnostisere sygdomme med som f.eks. HIV-test, graviditetstest og lignende. Omsætningen i den danske medicoindustri fordeler sg således: Forbrugsvarer (bandager, katetre, stomiposer, plasthandsker, førstehjælpsudstyr, kanyler) 39,1 procent Kapitalprodukter (ultralydsapparater, MR-scannere, CT-scannere, røntgenudstyr) 10,1 procent Dentalprodukter (tandlægebor, tandlægestole, røntgenudstyr til tandbehandling) 2,4 procent Ortopædiske produkter m.v. (kunstige hofter, knæ og andre implantater) 1,0 procent Personlige hjælpemidler (høreapparater, pacemakere) 39,5 procent Andet 8,0 procent Kilde: Medicoindustrien pharma januar

6 nemlig, og der bliver stadig flere ældre. Samtidig stiger levestandarden, og det samme gør forventningerne til sundhed og livskvalitet. Medicobranchen står med løsningerne til at kunne opfylde de stigende behov for bedre og mere effektive diagnoser og behandlinger. Danmark har en lang historie og tradition inden for medico, hvor flere virksomheder har opnået globale markedsandele. Men skal branchen bevare sin styrkeposition, kræver det, at branchen formår at udvikle nye innovative teknologier og bringe dem frem til markedet. Lægemiddelindustrien har præcis samme udfordringmht. kravene til innovation.. Innovation og vækst At innovation og vækst præger de to områder konkluderer også Højteknologifonden, der i fondens otteårige levetid har investeret i lang række forskningsprojekter inden for både farma og medico.»i løbet af de otte år har farma, medico og biotek udgjort procent af vores samlede aktiviteter. Vores erfaring er, at resultaterne af projekterne ligner hinanden, men at der er forskel på naturen af projekterne inden for henholdsvis medico og farma,«siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i Højteknologifonden. Han peger på, at der er en afgørende forskel i produktudviklingen.»inden for farma arbejder man mere med hypoteser, og produktudviklingen foregår i laboratoriet fx med et mikromolekyle i en musemodel. Medico har til forskel herfor muligheden for at lave en prototype af produktet. Tidshorisonterne er også forskellige, og især farma arbejder med langsigtet produktudvikling år mod 3-5 år på medicoområdet.«netop forskellighederne i produktudviklingen har en afsmittende effekt på finansieringen af ny projekter, fortæller Peter Huntley:»Medico passer godt til risikovillig kapital. Tidshorisonten adskiller sig fra farmas, og produktudviklingen sker i høj grad i et klinisk miljø på sygehuset og i et samarbejde mellem hospitalet og virksomheden modsat farma, der arbejder i laboratoriet og er langt mere forskningsbaseret. Medico har en åben udviklingsproces, hvor lægerne ofte inddrages direkte og kan komme med ønsker til produktet. Det betyder, at de to området appellerer til Medicoindustrien i Danmark De 32 største danske medicovirksomheder baseret i Danmark og udlandet omsatte i 2012 for 51 milliarder kroner en stigning fra 2011 på 4,5 procent. Til sammenligning var den samlede danske eksport af medicin og farmaceutiske produkter i 2012 på over 66 milliarder kroner. De 32 største medicovirksomheder i Danmark og danske virksomheder i udlandet beskæftigede i ansatte en stigning fra 2011 på fire procent. Det danske marked for medicinsk udstyr udgør 0,5 procent af det globale marked. Udgifter til medicinsk udstyr udgør cirka fem procent af de samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet. Det offentlige sundhedsvæsen via de fem regioner er den største aftager af branchens produkter Andre aftagere er kommuner (fx i forbindelse med pleje og genoptræning), private hospitaler og private borgere. Branchen er kendetegnet ved at have få dominerende spillere, der står for den primære andel af omsætningen. Blandt de største virksomheder kan nævnes Coloplast, Ambu, Oticon, BK Medical, Uno Medical, GN Resound, Novo Nordisk, og Widex. Men samtidig er der en stor andel af små og mellemstore virksomheder i branchen. To tredjedele af virksomhederne har under 50 ansatte. Kilde: Medicoindustrien. 6 pharma januar 2014

7 Fokusområde Medico forskellige former for venturekapital, hvor det kan være sværere at tiltrække penge til farma,«siger Peter Huntley. Risiko og dokumentation Den aktuelle debat om, om hvorvidt reglerne for godkendelse og overvågning af medicinsk udstyr skal strammes og i hvilken grad, udtrykker en forskel på de to områder, mener Peter Huntley.»Når vi taler risiko, så er der både ligheder og forskelle. Medico har mere end slags udstyr, mens der findes omkring forskellige lægemidler. Regulatorisk har man de samme krav inden for farma et biologisk eller kemisk lægemiddel møder fx de samme krav til dokumentation. Medicinsk udstyr adskiller sig her, for der er enormt stor forskel på en ct-scanner, en hofte, en hjerteklap og et hospitalsbord det er vidt forskellige risikoklasser. Inden for farma er det er svært at definere risikoen på forhånd, hvorfor man har en lang række omfattende kliniske forsøg. Hvis produktet er en brille, kan man godt på forhånd definere risikoen som lav, mens en insulinpumpe eller en kunstig hofte nærmer sig lægemiddelområdet i graden af risiko,«siger Peter Huntley. I debatten har Pharmadanmark i øvrigt gjort sig til talsmand for behovet for en strengere godkendelsesproces, når det handler om højrisiko-produkter. For at øge patientsikkerheden ønsker foreningen bl.a. en central godkendelsesmyndighed for disse produkter. Grænserne flytter sig Medico-området rummer produkter så forskellige som plastre, sonder, implantater og diagnosticeringsudstyr, og der er ifølge Peter Huntley så meget gang i produktudviklingen, at selv tilsyneladende enkle produkter bliver avancerede.»vi ser flere områder i vækst fx inden for invasiv kirurgi, kikkerter og sonder, også hvis man ser på noget så simpelt som en skalpel her er det seneste, at man kan placere en censor i spidsen af kniven. Selv kitlerne bliver bedre og er både antiseptiske og antibakterielle,«fortæller Peter Huntley og peger desuden på udviklingen inden for drug delivery, som er et grænseområde mellem medico og farma, der også udvikler sig hurtigt.»dispensere til astmamedicin, insulinpumper og insulinpenne er eksempler på produkter, der vækster og trækker på de samme kompetencer blandt medarbejdere på tværs af områderne. Her kommer vi givetvis til at se mere vækst og flere af de højt specialiserede arbejdspladser. Men også på de andre produktområder har vi nogle spændende virksomheder herhjemme, der går forrest fx Coloplast inden for stomi og kontinens og Ambu inden for genoplivningsudstyr og anæstesi,«siger Peter Huntley. Han fremhæver også en række mindre, men spændende virksomheder med interessante produkter som Magventure, der udvikler elektromagnetisk stimulering til behandling af depression, Ictalcare, der udvikler en epilepsialarm og NRT, der udvikler diagnosticeringsudstyr til at sikre, at implantater opereres korrekt ind i kroppen. Endelig peger han på, at der er en lang række store udenlandske virksomheder til stede i Danmark, fx Cook Medical, der laver stents og udstyr til ballonudvidelser, Medtronic, der udvikler diabetespumper og pacemakere, og de store scannerproducenter Phillips Danmark og Siemens healthcare. Historien om medicoindustrien Den danske medicoindustri er grundlagt af mennesker, som ønskede at finde nye løsninger på behandling af sygdomme. Coloplast blev således grundlagt, fordi en sygeplejerske ville hjælpe sin søster til et mere normalt liv med stomi. Det blev fundamentet for Coloplasts stomipose. Ingeniører på Radiometer udviklede blodgasmålere i forbindelse med polioepidemien i 1950 erne, og Ambu blev etableret af en ingeniør, som ville redde menneskeliv ved at udvikle genoplivelsesudstyr. Historien om dansk medico er også historien om en tradition for et frugtbart samarbejde mellem dels teknikere og ingeniører, dels personer med kliniske kompetencer, fx læger og sygeplejersker. De bedste medicoløsninger udvikles typisk i samarbejde mellem praktikere, som har viden om behovene ved diagnosticering og behandling, pharma januar og teknikere, som kan udvikle løsninger, der virker.

8 8 pharma januar 2014

9 Fokusområde Medico Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Tom Ingvardsen Valgte produktudvikling inden for medico Da Morten Vestergaard blev færdig som farmaceut i 2007, søgte han bredt og var opsat på at komme hurtigt i gang med sit første job. Snart stod han med to tilbud på hånden og skulle vælge mellem medicinsk udstyr og lægemidler. Han valgte medicovejen med en stilling hos Contura, der har bragt ham flere forskellige kasketter i dag en stilling som leder af produktionen. Produktudvikling, design inputs, kravspecifikationer, risikoanalyser, regulatoriske ansøgninger, procesvalidering og produktion Morten Vestergaard har i løbet af sine seks år hos Contura haft vidt forskellige opgaver på sit bord og trukket flittigt på bredden i sin baggrund som farmaceut.»jeg kendte ikke Contura på forhånd, men faldt over opslaget i en af de store jobbanker. Min erfaring var begrænset, jeg kendte Lundbeck, men ellers vidste jeg ikke så meget og ville egentlig bare i gang. Allerhelst ville jeg gerne have et job inden for produktudvikling, men der kommer man ikke langt i industrien uden en ph.d. Så jeg søgte i stedet bredt, bl.a. inden for det regulatoriske område, hos Contura og en lægemiddelvirksomhed. Jeg fik tilbudt job hos begge, men da jeg fik mulighed for at arbejde med produktudvikling hos Contura, valgte jeg det,«fortæller Morten Vestergaard, development & operations manager hos Contura. Learning by doing Det viste sig at være et godt valg på den måde, at opgaverne var mange, og Morten Vestergaard blev med det samme kastet ud i det. Ud over et kortere ophold i udviklingsafdelingen hos Lundbeck, hvor han lavede dyreforsøg i target research, var rollen helt ny.»mine første opgaver lå inden for research & development produktudvikling inden for bl.a. endoskopi og vores hydrogel implantater. Jeg stod for at koordinere forskellige opgaver, fx at udarbejde design history files dokumenter, udvikle og teste prototyper samt koordinere diverse prækliniske forsøg. Inden for medicoområdet opstiller man de kliniske forsøg alt efter produktets risici. Der er ikke noget specifikt krav om, at alle produkter skal igennem de forskellige faser 1 4 af kliniske forsøg som i traditionel lægemiddeludvikling. I stedet inddeles medicinsk udstyr i forskellige risikoklasser, og afhængig af risikoen af det medicinske udstyr tilrettelægges den kliniske afprøvning,«siger Morten Vestergaard. Han fortæller videre, at baggrunden som farmaceut er en fordel på en arbejdsplads, hvor der løbende lander nye og meget forskellige opgaver på bordet, og hvor han har skiftet titel flere gange.»at vide lidt om mange ting og være mere generalist end specialist har været en hjælp. Ellers er det learning by doing, og man må spørge sig frem hos kollegaer, konsulenter eller i netværket,«siger Morten Vestergaard. En ny lederrolle Sommeren 2012 fik Morten Vestergaard igen en ny titel, da han blev ansvarlig for produktionen og herunder fik personaleansvar for fem fastansatte og en studentermedhjælper. Afdelingen tæller bl.a. en fysiker, en, en nanoteknolog, operatører og en supply chain manager, og det nye ansvar har igen krævet ny viden.»inden for medicinsk udstyr følger vi direktivet og ISO-standarder for produktionen, men ikke GMP-reglerne (Eudralex vol. 4). Der er dog mange ligheder mellem ISO-standarderne og GMP-reglerne. Jeg var tidligere ansvarlig for process development og leder af en afdeling på fire ingeniører, så jeg kendte til området, før jeg overtog ansvaret som leder af produktionen. Jeg har i stedet fået opkvalificeret mine lederkompetencer med en supplerende uddannelse,«siger Morten Vestergaard. Medico du følger produktet hele vejen Ifølge Morten Vestergaard har det givet nogle fordele at vælge Contura og medico frem for en lægemiddelvirksomhed, hvor de fleste studiekammerater er søgt hen fagligt har det givet masser af udvikling og muligheden for at følge produktet hele vejen.»hvis man sammenligner medico med lægemiddelområdet, så trækker man stort set på de samme kompetencer, men der er nogle forskelle, især omkring produkterne. Hvis du har fundet et molekyle med potentiale til at blive til et lægemiddel, så kan der gå rigtig mange år, før der er et produkt på markedet. Med medicinsk udstyr har man i højere grad mulighed for at følge produktet hele vejen fra den første produktudvikling, til produktet er på markedet. Du har en anden brugerinddragelse og er undervejs i dialog med både patienter og læger,«siger Morten Vestergaard. pharma januar

10 Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Tom Ingvardsen Det lysner for Contura Efter flere år med underskud og afskedigelser lysner det forude for Contura. Lovende salgstal og en mulig entré på det amerikanske marked har løftet forventningerne og åbnet for vækst og nyansættelser i virksomheden. Contura blev stiftet i 2000 og har sin levetid oplevet både underskud og afskedigelser, men nu begynder fremtiden at se lysere ud. I foråret 2013 blev Contura opkøbt af britiske Speciality European Pharma (SEP), og det har sammen med en række interessante nyheder fra produktudviklingen tilført virksomheden ny energi.»det er ingen hemmelighed, at det har været svære tider for os. Men det lysner, salget stiger, og det ser generelt godt ud, når vi kigger frem. Der er sket nye ting, efter vi har fået nye ejere, og vi både lærer og profiterer af hinanden,«siger Leva Ankorina-Stark, Chief Scientific Officer, Contura International A/S. Hun henviser her til Bulkamid og behandlingen af urininkontinens, et af virksomhedens hovedområder, som især har drevet den gode udvikling i salgstallene. Netop urologi er det primære forretningsområde for SEP, der i august 2013 overtog salgsrettighederne til Bulkamid fra Johnson & Johnson. Bejler til det amerikanske marked Potentialet for Bulkamid er ifølge Leva Ankorina-Stark stort ikke mindst fordi udsigterne til en FDA-godkendelse er rykket tættere på, efter at Contura har gennemført et stort studie i USA med lovende resultater.»vores studie er det hidtil største og bedste på området. Det har været en succes, og nu baserer vi vores ansøgning til FDA, der skal af sted inden for en kort tidshorisont, på det«fortæller Leva Ankorina-Stark. Hun peger desuden på, at der ikke er nogen direkte konkurrenter med en lignende kombination af gel og eksklusivt injektionssystem til behandlingen, hvorfor forventningerne er store til en fremtidig lancering i USA.»Bulkamid er en gel, der implanteres i urinrørets slimhinde ved brug af et endoskop og fungerer som en slags indvendig pakning. Behandlingen er både effektiv og skånsom og giver lægen fuld visuel kontrol, fordi den udføres sammen med et specielt udviklet endoskopisk udstyr. Vi er førende på det her område, og det begynder at afspejle sig i væksten,«siger Leva Ankorina-Stark. Hun forklarer videre, at behandling med Bulkamid på sigt også kan bruges til anal inkontinens. Her er muligheden i øjeblikket en omfattende og dyr operation, hvorfor Bulkamid kan blive et konkurrencedygtigt alternativ det er endnu et projekt for fremtiden. Porteføljen rører på sig Ud over de gode takter med Bulkamid og behandlingen af inkontinens, sker der også udvikling på de øvrige produktområder kosmetiske behandlinger og behandling af slidgigt.»aquamid, der anvendes til kosmetiske ansigtskorrektioner, oplever stort vækst på det asiatiske marked. Desuden har vi gode resultater med behandling af halthed hos heste, hvor vores kliniske data viser, at mere end 70 pct. af hestene bliver rengående efter behandlingen. For en halt hest er det også en behandling, der redder liv. Udviklingen på vores tre hovedområder betyder, at vi i den kommende tid kommer til at ansætte på det regulatoriske område, i produktionen og inden for produktudvikling,«siger Leva Ankorina-Stark. Hun understreger dog, at Contura fortsat skal være en mindre og derved fleksibel virksomhed. 10 pharma januar 2014

11 Fokusområde Medico Om Contura Contura blev stiftet i 2000 som datterselskab af Ferrosan. Virksomheden udvikler, producerer og sælger en gel, der bruges som medicinske implantater inden for tre områder: kosmetiske behandlinger, inkontinens og slidgigtsbehandling. I 2002 blev Contura solgt fra Ferrosan. De to virksomheder er i dag naboer i Søborg. I sommeren 2013 blev Contura købt af britiske Speciality European Pharma, der har urologi som hovedområde. pharma januar

12 Foto: Kamilla Brøndum Kort om Professor trækker sig fra komite Professor, dr.med. Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet og Rigshospitalet, trækker sig som medlem af Novo Nordisk Fondens Natur- og Lægevidenskabelige Komite. Det sker som konsekvens af afgørelsen i hendes sag i UVVU (Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed). Bente Klarlund Pedersen har været medlem af komiteen siden 2006, men tog orlov fra arbejdet i den i maj 2011 pga. sagen i UVVU. Den 18. december 2013 offentliggjorde UVVU sin afgørelse af tre klager vedrører Bente Klarlund Pedersen. En af klagerne blev rejst af professor Henrik Galbo med en påstand om videnskabelig uredelighed i 12 artikler. UVVU s konklusion er, at der i seks af artiklerne er begået videnskabelig uredelighed. Bente Klarlund Pedersen siger flg. om afgørelsen:»uvvu s afgørelser har været to og et halvt år undervejs og har affødt megen omtale i medierne og diskussion i videnskabelige kredse. Jeg har gentagne gange beklaget, at jeg ikke opdagede den af Milena Penkowa udførte billedmanipulation, og jeg har også beklaget, at der i enkelte artikler var sket utilsigtede fejl, som jeg efterfølgende har taget ansvar for at rette. Den beklagelse står jeg ved. Det er imidlertid fortsat min opfattelse, at der er en afgørende forskel på at snyde og at begå utilsigtede fejl, og derfor har jeg gjort opmærksom på, at de påpegede fejl havde en karakter, som ikke kunne sidestilles med uredelighed. «Hun fortsætter:»med tanke på det lange forløb og de mange ressourcer, der er blevet brugt på at belyse denne sag, så burde man kunne forvente, at den endelige afgørelse ville være korrekt og uangribelig. Dette er desværre ikke tilfældet, da der er såvel formelle som konkrete og faktuelle fejl i afgørelsen, som kunne have været undgået. Det støder mig, at man kan blive erklæret uredelig, når man ikke har snydt.«nye og udvidede patientrettigheder inden for EU Hvornår er det en mulighed at rejse til et andet EU-land og modtage behandling? Og hvad kan man få dækket af det offentlige? Det er nu blevet klarere på europæisk plan med det lovforslag, L33, som Folketinget har vedtaget. Loven, som har til formål at implementere dele af et EU-direktiv, betyder nemlig, at der nu gælder nye, fælles regler for grænseoverskridende patientrettigheder i EU.»Lovændringen fastlægger nu et sæt klare fælles regler for, hvornår EU-borgere har mulighed for at modtage sundhedsydelser i et andet EU-land, og sikrer patienter adgang til det samlede europæiske sundhedsvæsen,«siger sundhedsminister Astrid Krag. Direktivet fra EU betyder bl.a., at det er patientens hjemlige rettigheder, der er afgørende for, hvad der er muligt i udlandet. Det betyder fx, at danske patienter efter nærmere kriterier har adgang til behandling i andre EU-lande og kan modtage refusion for behandlingen, hvis de har ret til den pågældende behandling i Danmark. Dermed er der også åbnet for at opnå tilskud til lægemidler købt i udlandet. Det beløb, man kan få refunderet, svarer til, hvad en tilsvarende behandling koster i det offentlige sygehusvæsen herhjemme. Hvis behandlingen i udlandet er billigere end behandlingen i Danmark, refunderes dog kun op til det beløb, som patienten har betalt i udlandet.»danske patienter har jo i forvejen gode muligheder for at modtage behandling i udlandet, så direktivet får måske mindre betydning herhjemme i forhold til i andre lande. Men pointen er, at man med direktivet får skabt et fælles grundlag, der kommer alle europæiske borgere til gavn fra Danmark til Slovenien og til Sverige. Og så er der også nogle nye muligheder for danskere; fx bliver det muligt at få tilskud til lægemidler købt i et andet EU-land,«forklarer ministeren. 12 pharma januar 2014

13 Er du studerende? Tjek studiekonto.dk Få Danmarks højeste rente på din lønkonto Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Som medlem af Pharmadanmark kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en bund solid bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på din lønkonto og 0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem. For at få den høje rente skal du være medlem af Pharmadanmark, have afsluttet din uddannelse og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. Ændringer af eksisterende og evt. nye realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. LSBprivat Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto. SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO Ring: Ring til os på Online: Gå på lsb.dk/pharma og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto. pharma januar

14 Boksord de flytter sig Blå bog: Jonas Arendal Grønskov, 33 år 2013: Novo Nordisk A/S, Kalundborg, Teamleder Trainee : Næstved Løve Apotek, souschef : Hvidovre Apoteket Friheden 2006: Cand.pharm., Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Af Christian K. Thorsted /Harry Nielsen Trainee på Novo Nordisks største produktionssite Du har taget et stort spring fra souschef på apotek til trainee på Novo Nordisk i Kalundborg Hvorfor? Jeg var ved at være der, hvor jeg skulle beslutte mig for, om jeg skulle gå meget målrettet efter at blive apoteker, eller om jeg skulle skifte job og på den måde få opbygget nogle andre ledelsesmæssige kompetencer. Samtidig forholder det sig sådan, at apotekerverdenen er lidt usikker, i alt fald så længe rapporten om modernisering af sektoren ikke er kommet. Den usikkerhed om fremtiden påvirker også souscheferne. Jeg afviser bestemt ikke at skulle tilbage til sektoren på et tidspunkt, men jeg nåede frem til, at jeg qua min unge alder ville have godt af at udfordre mig selv ledelsesmæssigt. Når man bor i det midtsjællandske, så er det meget nærliggende at se, hvad Novo Nordisk i Kalundborg kan tilbyde. Hvorfor et trainee-job? Jeg søgte en stilling som teamleder i en supportafdeling en stilling som kræver stor viden om og erfaring med bl.a. GMPregler og produktion i det hele taget. Jeg var glad for at kunne konstatere, at de anerkendte, at jeg som apotekssouschef har mange gode ledelsesmæssige kompetencer, og at disse kompetencer er umiddelbart anvendelige i en virksomhed som Novo Nordisk. Det tror jeg måske i virkeligheden kom lidt bag på dem. De ville gerne ansætte mig, men mente samtidig, at jeg manglede noget erfaring med at arbejde i et produktionsmiljø, før jeg kunne sætte mig i en tung teamlederfunktion. Derfor tilbød de mig en trainee-stilling, hvor jeg i god ro og orden kan få mulighed for at lære området, kulturen og ledelsesstilen at kende. Når de vurderer, at jeg er klar, finder de så en officiel plads som teamleder til mig. Trainee-stillinger er et nyt initiativ på Novo Nordisk, og jeg synes virkelig, at de er godt tænkt. De er etableret i erkendelse af, at der er rigtig mange ting at sætte sig ind i, når man kommer udefra, fx fra apoteksverdenen. Vil man ruste nye medarbejdere til at kunne træde ind i en teamlederfunktion, er det en god idé først at sætte dem fri, når de er klar til det. Skabelonen for disse stillinger er ikke lagt helt fast, men for mig fungerer det godt, at jeg kan prøve mig selv af og få en god sparring med et team, jeg er koblet på. Hvad laver du som trainee? Jeg er koblet på afdelingens teamleder, som styrer to team: Et team, som bl.a. kalibrerer udstyr, og et substratlaboratorium. 14 pharma januar 2014

15 Jeg er blevet uofficiel teamleder af substratlaboratoriet og tager mig af de ledelsesmæssige opgaver i den forbindelse, bl.a. morgenmøder. På det ledelsesmæssige plan kan jeg mærke, at de redskaber, jeg har erfaring for virker i apoteksverdenen, også virker her. Det er ledelse, hvor man er tæt på sine medarbejdere. Har det været en stor omvæltning at gå fra apotek til en stor produktionsvirksomhed? Egentlig ikke, selv om der selvfølgelig er forskel på at være på en arbejdsplads med ansatte og på et provinsapotek. Men der er rigtig meget, jeg skal sætte mig ind i fx GMP-regler og SOP er. Det er da også en omvæltning, at jeg i dette job ikke som på apotek hele tiden har slutbrugeren patienten i fokus. Jeg er kommet meget længere væk fra patienten og er helt tilbage i værdikæden. På apotek kan man have uformelle samtaler med en patient om, hvordan det nu lige går med hans eller hendes sygdom. Den dialog vil jeg nok komme til at savne, men jeg har jo så fået noget andet i stedet for. Job siden sidst Aidin Esfanjani Apotek 1 Aldin Ugarak Linde Apoteket Anas Al-Khawaja Københavns Universitet, KU Anita Tranberg Simonsen Aarhus Universitetshospital Anne Lisbeth Wind Novo Nordisk A/S, Måløv Anne Thestrup Nielsen Esbjerg Jerne Apotek Anne-Sofie Studsgaard Voss Novo Nordisk A/S Bettina Bryde Nielsen DTU,Risø, Afd. for stråleforsk Birgitte Drøhse Høgedal Alectia A/S Charlotte Møller Kristensen Novo Nordisk A/S Christian Ansgar Hundahl Novo Nordisk A/S, Kalundborg Christina Boye Jensen Novo Nordisk A/S, Hillerød Christina Møller Hansen Frederiksberg Apotek Dennis Aslak Olsen Hvidovre Apoteket Friheden Diana Mark Skovgårds Region Syddanmark Ditte Christina Koch LEO Pharma Ditte Tulinius Novartis Healthcare A/S Durita R. Olsen Tjaldurs Apotek Fatma Schmücker Conteh LEO Pharma Flemming Seier Nielsen Novo Nordisk forskningssite, Beijing Gitte Süleyman Hassan Ferring Pharmaceuticals A/S Hongjian Song Novo Nordisk A/S Inna Larsen Santaris Pharma A/S Jonas Arendal Grønskov Novo Nordisk A/S, Kalundborg Karen Søndergaard Madsen LEO Pharma Katrine Ask Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) Kenny Glæsner Sundhedsstyrelsen Kristoffer Rigbolt Gubra ApS Lars Orup Andersen Odense Apoteket Bryggergården Lars Skovgaard Novo Nordisk A/S Line Nielsen Hvalsø Apotek Lise Harthøj MSD Danmark ApS Liselotte Jensen Andersen Rødovre Apotek Lone Grodt Novo Nordisk A/S Louise Fogh Novo Nordisk A/S Mads Dyrholm Jørgensen Pharmacosmos A/S Mads Kjelgaard-Hansen Novo Nordisk A/S, Måløv Malene Hammer Krag Region Hovedstadens Apotek, Nordsjællands Hospital Malene Skovgaard Terkildsen Ferring Pharmaceuticals A/S Manal Al Nairab Sygehus Apotek, Amager Maria Oxenbøll Knudsen Actavis A/S Marie Muus Simonsen H. Lundbeck A/S Martin Kaae Kock-Mogensen Sygehus Apotek, Roskilde Mikkel Klindt Sølbeck Novo Nordisk A/S Morten Jonassen Ditt Apotek Kongsvinger Morten Vinther Ammitzbøll Novartis Healthcare A/S Morten Østergaard Bayer A/S Nina Winther Jakobsen Novo Nordisk A/S Pernille Damgaard Petersen Novo Nordisk A/S, Kalundborg Rasmus Olsen Nordic Bioscience A/S Rikke Søborg Novo Nordisk A/S Rune Busk Damgaard University of Oxford Samir Taha Ghazal Vitusapotek CC Vest Sandra Brorson Stendal Roche A/S Sarah Nejlund CytoTrack ApS Sherry Dadsetan Prince Filipe Research Center Stina Ehlig-Jensen Novartis Healthcare A/S Stine Glasdam Novo Nordisk A/S Stine Skov Jensen Novo Nordisk A/S Thomas Bisgaard Olsen ALK Abello A/S Thy Dinh Boots Tina Bay Novo Nordisk A/S Zarmina Waziri Århus Jernbane Apotek pharma januar

16 Pharmadanmark Af Christian K. Thorsted Medlemstilfredshed: Har Pharmadanmark stadig de mest tilfredse medlemmer blandt ACorganisationerne? Bente Gade Da Pharmadanmark i 2011 gennemførte en tilfreds heds undersøgelse, viste resultatet, at foreningens medlemmer var de mest tilfredse sammenlignet med de øvrige ACorganisationers. Nu gennemføres undersøgelsen snart igen. Pharmadanmark gennemfører snart for tredje gang en Membership Satisfaction Index-undersøgelse (MSI) blandt foreningens medlemmer. Håbet er, at resultatet vil være mindst lige så godt som for to år siden. Dengang var foreningens medlemmer de mest tilfredse akademikere.»da Pharmadanmark i 2009 for første gang gennemførte MSI- undersøgelsen var resultatet flot, og anden gang i 2011 var resultatet endnu bedre. Naturligvis ser vi meget gerne fortsat øget tilfredshed hos medlemmerne. Men det handler ikke bare om at klare sig godt i undersøgelsen. Det handler primært om at få en pålidelig vurdering af medlemmernes tilfredshed, så vi kan bruge resultatet til at blive endnu bedre,«siger chef for medlemsrelationer Bente Gade, der er ansvarlig for undersøgelsen. Fra 2009 til 2011 steg den generelle tilfredshed hos Pharmadanmarks medlemmer med 5 indekspoint og loyaliteten med 6 eks indekspoint. Resultaterne var de bedste blandt de deltagende akademiske faglige organisationer.»det betød også, at vores tal var MSI best practice AC-organisationer. Så vi har virkelig noget at leve op til,«siger Bente Gade. Sammenholder man niveauerne for tilfredshed og loyalitet med de øvrige AC-organisationers, lå Pharmadanmark i indekspoint højere i forhold til medlemstilfredshed og 15 indekspoint højere i forhold til medlemsloyalitet. Tilfredse nye medlemmer Undersøgelsen fra 2011 viste i øvrigt, at der blandt foreningens medlemmer ikke var de store forskelle i vurderingerne mellem offentligt, apoteks- og privatansatte, ligesom de studerende ikke skilte sig ud fra færdiguddannede. Derimod skilte medlemmer med en anden uddannelse end farmaceut og humanbiolog 16 pharma januar 2014

17 der er foreningens traditionelle medlemmer sig ud som værende markant mere tilfredse med foreningen. Også loyaliteten var højere end gennemsnittet for gruppen af medlemmer med en af de nye uddannelser på lægemiddelområdet.»netop disse nye medlemmers tilfredshed er også i år et område, som vi interesserer os meget for. Det er vores fornemmelse, at de værdsætter de traditionelle fagforenings ydelser endnu højere end vores traditionelle medlemmer,«siger Bente Gade. Indsatsområder Ud over at give en samlet beskrivelse af medlemmernes tilfredshed og loyalitet identificerer MSI-rapporten, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi, og som dermed har den største påvirkning på deres tilfredshed og loyalitet.»msi-modellen er et strategisk værktøj, der skal bruges til at identificere indsatsområder. Ud over at vise, hvilke tilbud medlemmerne er mindre tilfredse med, viser analysen også, hvilke områder der tillægges den største betydning og dermed har størst påvirkning på tilfredsheden. Det handler om hele tiden at tilpasse og blive bedre,«siger Bente Gade. Undersøgelsen fra 2011 viste bl.a. stor tilfredshed med foreningens medlemsrådgivning. Fakta om MSI MSI-medlemstilfredshedsundersøgelsen (Membership Satisfaction Index) er en gennemtestet model, som er udviklet på initiativ af EU-kommissionen. Herhjemme bruges MSI efterhånden af bl.a. mange faglige organisationer, herunder Djøf, IDA, FOA og Dansk Sygeplejeråd. I Danmark var Finansforbundet den første organisation, som gennemførte undersøgelsen. Spørgeskemaet og de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Som en del af analysen konverterer forskerne ved Aarhus Universitet medlemmernes svar på en skala fra 1 til 10 til en skala fra 0 til 100. I 2011 blev alle aktive medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf udfyldte personer det elektroniske spørgeskema, hvilket gav en svarprocent på 33,4. pharma januar

18 Løn & Ansættelse Af Christian K. Thorsted / Foto Colourbox Handicap bør ikke stå i vejen for job Kun halvdelen af danskere med et handicap er i beskæftigelse til sammenligning er tre ud af fire uden handicap i job. Også Pharmadanmark har medlemmer, som på grund af handicap har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Men der findes tekniske og praktiske hjælpemidler, som kan kompensere for et handicap. Mange ordninger er gratis for arbejdsgiverne. Hvis beskæftigelsesandelen for personer med handicap skulle være lige så høj som den øvrige befolknings, skulle yderligere personer med handicap i beskæftigelse. Virkeligheden er desværre, at vejen kan være lang til et job, hvis man har et handicap også selv om kvalifikationerne er i orden. Det oplever man også i Pharmadanmarks medlemsrådgivning.»problemet kan ligge i, at virksomhederne ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at man faktisk kan få støtte til fx at indrette arbejdspladsen handicapvenligt eller støtte til hjælpemidler, så den handicappede kan fungere på linje med de øvrige ansatte,«siger juridisk konsulent i Pharmadanmark Maria Lundskær. Hun har rådgivet medlemmer, som føler sig ignoreret og tilsidesat, fordi de trods stor iver i jobsøgningen og de rigtige uddannelsesmæssige kvalifikationer ikke formår at komme i job. Hun oplever, at den handicappede kan blive mødt med afslag, som bunder i, at virksomheden vurderer handicappet som en hindring for udførslen af jobbet, fx et problem for sikkerheden i et laboratorium eller belastende skrankearbejde på apotek.»der vil være tilfælde, hvor man vil kunne rejse en sag om forskelsbehandling af den handicappede. Der er tale om direkte forskelsbehandling på grund af handicap, hvis fx en ansøger til en ledig stilling får afslag med den begrundelse, at han eller hun har et handicap. Indirekte forskelsbehandling sker, hvis fx et krav i jobopslaget, der tilsyneladende er neutralt, vil stille personer med fx handicap ringere end andre personer.«hun fortsætter:»men det er naturligvis så langt at foretrække, at det slet ikke kommer til at handle om jura. Virksomheden kan i stedet vælge at se handicappet som en udfordring, der skal løses. Og huske på, at et handicap ikke behøver at fylde særlig meget i dagligdagen, når de gode løsninger er fundet. Mange virksomheder ser jo også en værdi i at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor medarbejderne bidrager med noget forskelligt.«maria Lundskær anerkender, at selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, som kan være vanskelige for en medarbejder med handicap. Løsningen kan være en personlig assistent, der hjælper medarbejderen med konkrete og praktiske opgaver som sekretæropgaver eller tegnsprogstolkning. Det kan også være hjælp til de sociale relationer på arbejdspladsen.»de rigtige hjælpemidler eller en mindre indretning af arbejdspladsen kan være afgørende for, at en jobsøger eller en allerede ansat medarbejder kan klare jobbet. Udvalget af hjælpemidler er stort og som regel er medarbejderen med handicap den bedste til at vurdere, hvad der er brug for.«23 procent af de personer med handicap, som er i beskæftigelse, er ansat på særlige vilkår, fx i fleksjob og skånejob. De øvrige 77 procent er ansat på ordinære vilkår. Her står deres handicap altså ikke i vejen for et arbejde. Tilpasning af arbejdspladsen Lovgivningen siger, at arbejdsgivere har en særlig tilpasningspligt i forhold til handicappede. Det betyder, at der skal foretages visse tilpasninger af arbejdspladsen for at give personer med handicap lige adgang til beskæftigelse. Det gælder, hvor en jobsøger eller en medarbejder med handicap i øvrigt har de nødvendige kvalifikationer for at kunne bestride jobbet. Det afgørende er, hvilke behov for tilpasning af arbejdspladsen den pågældende person med handicap konkret har. 18 pharma januar 2014

19 Der kan fx ske en tilpasning af arbejdspladsen gennem: indretning af lokaler tilpasning af udstyr tilpasning af arbejdsmønstre og opgavefordeling tilpasning af adgangen til uddannelse og instruktion at arbejde med holdninger til personer med handicap på arbejdspladsen videreuddannelse af kolleger i fx tegnsprog eller viden om handicap Det er dog kun rimelige tilpasninger, som arbejdsgivere har pligt til at foretage. Om en nødvendig tilpasning er rimelig, vil afhænge af, hvor dyr den er, hvor stor virksomheden er, og hvor meget støtte der kan opnås fra det offentlige. Hjælpemidler En person med handicap kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap, han eller hun har. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde. Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen. Eksempler på kompenserende hjælpemidler er: mindre arbejdsmaskiner til personligt brug særlige arbejdsstole håndgreb installation af ramper og lift m.m. Barrierer for ansættelse En nyere rapport om virksomheders sociale engagement, byggende på interviewoplysninger med cirka virksomheder, belyser arbejdsgivernes vurdering af barrierer for ansættelse af personer med handicap. Næsten halvdelen af virksomhederne nævner, at personer med handicap ikke matcher kvalifikationskravene i de udbudte job, 43 procent siger, det er en barriere, at virksomhederne ikke modtager ansøgninger fra personer med handicap, 37 procent. nævner, at det kræver for mange særlige hensyn, og 33 procent. er nervøse for, om personer med handicap kan fungere på virksomheden. Virksomhederne nævner ikke så ofte, at det giver for meget papirarbejde og bureaukrati, eller at der ikke er tilstrækkelige muligheder for kompensation fra det offentlige. I undersøgelsen har man også spurgt til forhold, der kan få virksomhederne til at overveje ansættelse af personer med handicap. Her nævnes egne positive erfaringer hyppigst (60 procent) efterfulgt af ansøgninger fra personer med handicap (50 procent). I undersøgelsen angiver 40 procent, at de ikke kendte til eller har tilstrækkeligt kendskab til ordninger, der gør det muligt at fastholde eller ansætte personer med nedsat arbejdsevne. Blandt private virksomheder med under 50 ansatte er det næsten halvdelen, som ikke kender eller har tilstrækkeligt kendskab til ordningerne.»det viser igen, at handicappedes problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis skyldes modvilje hos arbejdsgiverne. Man må derfor håbe, at mere information til arbejdsgiverne om støtte i forbindelse med ansættelse af en handiappet medarbejder på sigt vil gøre adgangen lettere for denne gruppe,«siger Maria Lundskær, Pharmadanmark. pharma januar

20 Kort om Medicin bliver nemmere at genkende Apotekerne er nu begyndt at skrive navnet på det aktive indholdsstof på de hvide etiketter, som apoteket sætter på medicinpakningen, og hvor bl.a. patientens navn og dosering af medicinen også står. Initiativet skal gøre det lettere for både den enkelte medicinbruger, sygeplejersker og sosu er at genkende og holde styr på medicinen, selvom den ikke ser ens ud hver gang.»det er klart, at det kan skabe forvirring og utryghed, når medicinen pludselig bliver blå i stedet for hvid. Det gælder særligt for borgere, som bruger meget medicin. Dette tiltag gør livet lidt nemmere for patienterne og også for det personale, som hjælper med at holde styr på medicinen,«siger Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen. Baggrunden for, at patienternes medicin kan se forskellig ud fra gang til gang, er generisk substitution. Den indebærer, at apotekerne skal tilbyde patienten det billigste lægemiddel inden for en gruppe af lægemidler med samme indholdsstof, som har samme virkning. Priser på lægemidler bliver sat i en slags licitation hver 14. dag. Det sikrer en meget skarp konkurrence mellem producenterne om at have den billigste variant i en lægemiddelgruppe. Den nye ordning om etiketterne på medicinpakningerne er aftalt mellem Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen og trådte i kraft 6. januar. Flere danske børn skal vaccineres Mange forældre glemmer at få deres børn vaccineret mod mæslinger, kighoste, polio og de andre sygdomme, som børnevaccinationsprogrammet beskytter mod. Derfor lægges der i et lovforslag fra regeringen op til, at forældre fremover vil få en påmindelse, hvis deres børn ikke har fået de anbefalede vaccinationer. Tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram er lavere end i de lande i Europa, vi normalt sammenligner os med. En UNICEF-rapport fra april i år viser, at under 90 procent af danske børn får de anbefalede vaccinationer. Det er et stykke fra WHOs målsætning om, at 95 procent af alle børn skal vaccineres mod mæslinger, difteri, kighoste, stivkrampe og polio, og en hel del lavere end i eksempelvis Sverige, hvor næsten 97 procent er vaccineret. Og endnu færre danske børn får de anbefalede vaccinationer efter toårsalderen. Ser man eksempelvis på tilslutningen til den MFR-vaccination, der gives mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, når barnet er fyldt 12 år, er det procent af børnene, der er født i årene fra , som er vaccineret. Sundhedsministeriet vurderer, at nogle forældre ikke tager imod tilbuddet om gratis vaccination pga. et aktivt fravalg. En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Statens Serum Institut viser bl.a., at en af de hyppigste årsager til, at børn ved femårsalderen ikke havde fået en revaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio, var en forglemmelse hos forældrene. Lovforslaget betyder konkret, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister kan sende påmindelser til forældre til børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Det forventes, at loven vil træde i kraft 1. maj De mest populære LinkedInbuzzwords Det sociale arbejdsnetværk Linked- In har nu opgjort, hvilke ord brugerne helst beskriver sig med. Det viser sig, at brugerne i år har forvist det tidligere mest populære buzzword «kreativ» til en tredjeplads. I stedet bruger største delen af medlemmerne nu ordet «ansvarlig», mens «strategisk» er det næstmest brugte i 2013 et ord, der end ikke har nået på top-ti tidligere. LinkedIn anbefaler i øvrigt, at man bruger konkrete eksempler på sine talenter, frem for at bruge buzzwords. 20 pharma januar 2014

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. December 2015

ØKONOMISK NYHEDSBREV. December 2015 ØKONOMISK NYHEDSBREV December 2015 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: De gunstige konjunkturudsigter. Dansk økonomi forventes at vokse i 2016, og sandsynligvis i et højere

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

MEDICOBRANCHEN I DANMARK

MEDICOBRANCHEN I DANMARK MEDICOBRANCHEN I DANMARK Danmark er et af de absolut stærkeste lande i Europa, når det gælder medicinsk udstyr. Når der tages højde for populationens størrelse er Danmark det næststørste marked for medicinsk

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Spar en formue på din medcin Se prisforskellen: Oversigt og fakta sider Oktober Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Se prisforskellen: Spar en formue på din medcin 16 sider Oversigt og fakta Dyr medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar en formue på

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere