Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer."

Transkript

1 Ref Linda M Jensen og Claus Heggum Dato 4. januar 2013 Side 1 af 13 Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup VEDR.:HØRING OVER UDKAST TIL VEJLEDNING OM VÆKSTHÆMNING AF LISTERIA MONOCYTOGENES Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 27. november 2012 om ovennævnte, Deres j. nr.: /GUSL, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: Vi skal indledningsvis udtrykke tilfredshed med, at der udstikkes vejledning på dette område, hvor væsentlige af de gældende bestemmelser i Forordning 2073/2005 om L. monocytogenes er uklare og modstridende. Dette har bevirket, at bestemmelser har været implementeret lidt forskelligt i virksomhederne og i de forskellige medlemslande. Det er først i løbet af det seneste 1-2 år, at der på europæisk plan er etableret en praktisk konsensus om, hvad der skulle have stået i forordningen. Fødevarestyrelsens vejledning vil derfor kommunikere fortolkninger, der er nye og vil medføre et stort pres på videncentrene i Danmark, hvis virksomhederne ikke får tilstrækkeligt tid til at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Der må derfor gives virksomhederne den nødvendige tid til at fremskaffe den dokumentation, som vejledningen lægger op til. Titel Vejledningens titel stemmer ikke overens med indholdet. Der er tale om vejledning om holdbarhedsvurdering, ikke om væksthæmning. AFSSA s vejledninger Vejledningen er i stor udstrækning baseret på de af AFSSA (referencelaboratoriet for listeria) udarbejdede vejledninger. Disse vejledninger blev færdiggjort i hast forud for en Codex vedtagelse af internationale mikrobiologiske kriterier for L. monocytogenes og betragtes derfor som mangelfulde og lidet brugervenlige - og på enkelte punkter i modstrid med forordningen. Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer. Vejledningerne er ikke kendt af danske virksomheder. I begge vejledninger er der angivet en disclaimer, at indholdet alene er til informationsformål og at de ikke på nogen måde er godkendt af EU-Kommissionen. Det kan derfor være vildledende at anføre EU som en del af titlen. Det ville være mere korrekt at referere til AFSSA. Berørte afsnit omfatter: Kapitel 5, afsnit 5 Kapitel 8.2, afsnit 5 Kapitel 12, afsnit 2 Kapitel 12.2, afsnit 1 Bilag 1 (kildeangivelser)

2 Side 2 af 13 Nomenklatur Det er vigtigt at anvende korrekt nomenklatur. Der skal henvises enten til Listeria monocytogenes (eller L. monocytogenes) eller Listeria spp. aldrig til blot Listeria. Anvendt terminologi for undersøgelsesmetoder Da vejledningen består af en række forskelligartede metoder, der kan anvendes enkeltvis eller i kombination er det formålstjenligt, at de adskilles tydeligt ved navn/betegnelse. I udkastet er det svært at finde rundt, især fordi undersøgelse anvendes i mange forskelligartede sammenhænge. Derudover anvendes holdbarhedsstudier i titlen på referencelaboratoriets vejledninger. Da vi igennem et par år har samarbejdet med svenske mejerier herom skal foreslå følgende terminologi, hvor holdbarhedsvurdering anvendes som den overordnede betegnelse. ANBEFALET BETEGNELSE Teoretiske undersøgelser Litteraturstudier Generelle vækstforhold for fysisk/kemiske egenskaber Videnskabelig litteratur og forskningsdata Prædiktiv modellering Generelle matematiske modeller Specifikke matematiske modeller Vurdering på grundlag af historiske data Eksperimentelle undersøgelser Holdbarhedsundersøgelse Holdbarhedsprøvning Belastningsundersøgelse KORT FORKLARING Dokumentation, der er baseret på lærebøger, inkl. de undtagelser, der er nævnt i fodnoter i Forordningen Dokumentation, der er baseret på videnskabelig litteratur, inkl. ComBase Browser SSSP, ComBase Predictor, PMP etc. Udviklet specifikt til pågældende produkttype, herunder modeller anbefalet i Branchekoder Verifikationsdata genereret over tid (skal evt. kombineres med anden information) Rutinemæssig mikrobiologisk undersøgelse af indhold ved udløb af produktets holdbarhed (driftskontrol) Durability test Challenge test Berørte afsnit omfatter: Lokation Ændring Kap 5, Afsnit 2 Når der refereres til undersøgelser i bilag 2 til Forordningen, bør de betegnes holdbarhedsvurderinger jf. vore bemærkninger til terminologi Kap 5, Afsnit 4 Holdbarhedsvurderingen Undersøgelserne skal ske efter forordningens.. Virksomheden kan hente hjælp dels i AFSSAEU s vejledning om holdbarhedsvurdering holdbarhedsstudier, som er rettet mod virksomhederne og Kap 5, Afsnit 5 vejleder om, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene til dokumentation, dels i AFSSAEU s tekniske vejledning om holdbarhedsvurdering holdbarhedsstudier, som er rettet mod laboratorierne. Kap 5, Afsnit 6.. besiddelse af dokumentation for de udførte holdbarhedsvurderinger undersøgelser Kap 5, Afsnit 8.. samarbejde om at udføre holdbarhedsvurderingerne undersøgelserne. Kap 7, Afsnit 2.bygge på en teoretiske undersøgelser, fx, holdbarhedsvurdering på grundlag af videnskabelig litteratur (se afsnit 9) og på vurdering af historiske data (se afsnit

3 Side 3 af 13 Kap 7, Kap 11 Kap 12, Afsnit 1 Kap 12, Afsnit 2 10) kan den bruge prædiktiv modellering matematiske modeller til at beregne vækst og reduktioner..eller få udført eksperimentelle forsøg undersøgelser (se afsnit 12). (Se bemærkninger til kapitlet). være nødvendigt at udføre eksperimentelle specifikke undersøgelser, fx laboratorieundersøgelser, for at. Eksperimentelle undersøgelser undersøgelsen kan foretages på naturligt forurenede fødevarer ( Holdbarhedsundersøgelse og Holdbarhedsprøvning eller Durability Studies, se afsnit 12.1), eller på kunstigt forurenede fødevarer ( belastningsundersøgelse eller Challenge Test, se afsnit 12.2). Udformning Kap 12.2 (titel) Kap 12.2, afsnit 1 Undersøgelse af vækst på kunstigt inficerede produkter ( Belastningsforsøg eller Challenge-test forsøg ).. I AFSSA s EU s tekniske vejledning om holdbarhedsstudier holdbarhedsvurdering er der eksempler.. Kapitel 3. Virksomhedens forholdsregler overfor Listeria monocytogenes Vi foreslår derfor, at sætningen: Hvilke krav, der bør stilles til råvarer, vil afhænge af produktet, de indgår i, og af produktionsprocessen udgår. Begrundelse: Vi er ikke uenige i, at det er vigtigt at bruge råvarer af en god hygiejnisk kvalitet, men vi frygter at denne formulering vil føre til, at produktionsvirksomheder vil blive bedt om at dokumentere niveauet af Listeria monocytogenes i de modtagne råvarer. De råvarer, der indkøbes af virksomheder, der normalt ikke oplever problemer med overskridelse af det mikrobiologiske kriterium, købes ikke ud fra specifikationer for indhold af Listeria monocytogenes. Det er kendt, at L. monocytogenes også kan opformeres i produktionsmiljø, så selv råvarer med lavt indhold af denne bakterie sikrer ikke i forhold til overholdelse af de mikrobiologiske kriterier. Afsnit 4 Nødvendig tilføjelse: For varmebehandlede produkter, der understøtter vækst af L. monocytogenes, vil muligheden for forurening.. Afsnit 5 Nødvendig tilføjelse: Risikovurderinger peger på, at de produkter, hvor Listeria monocytogenes indholdet er af størst betydning, er færdigpakkede produkter med en lang holdbarhed og som understøtter vækst af L. monocytogenes, som fx visse bløde oste, røget fisk og visse varmebehandlede kødprodukter.. 4. Mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes Generelt til kapitel 4 Vi foreslår, at afsnittene opstilles i naturlig rækkefølge, dvs. at afsnit 4.2, der omfatter produkter i kategori 1.3 kommer efter afsnittet, der omfatter produkter i kategori 1,2, Vi foreslår endvidere, at der i teksten i forbindelse med vækst af L. monocytogenes refereres til enten log-enhed (som i afsnit 4.2) eller antal (som i afsnit 4.3)

4 Side 4 af Produkter i kategori Det er produkter, hvor man ikke accepterer fund af Listeria monocytogenes. Begrundelse: Vi har ikke nul-tolerance, men et kriterium, der holder eksponeringen meget lav. 4.2 Produkter i kategori ikke vækst af Listeria monocytogenes.. For disse undtagelser vil det normalt ikke være nødvendigt at gennemføre rutinemæssig prøveudtagning og teste, og der vil derfor heller ikke være behov for yderligere dokumentation. Begrundelse: Dette er mere en vejledning i forståelse af forordningen end i dokumentation af holdbarhed. Derfor behov for en præcisering for, at brugeren ikke forvirres. Afsnit 4 Vi er ikke overbeviste om, at L. monocytogenes ikke vokser i friske grøntsager som f.eks. persille, dild, som må betragtes som spiseklare. 4.3 Produkter i kategori mulighed for vækst af Listeria monocytogenes Forklaringen mellem de to muligheder bør gøres tydeligere, også så der er bedre sammenhæng med beslutningstræet i Bilag 2. Pkt. 2) Sidste del af første sætning bør fjernes, da den kan forvirre når den sammenholdes med beslutningstræet i Bilag 2. Scenariet i pkt. 2 kan kun forekomme hvis virksomheden ikke har gennemført holdbarhedsvurderingen eller hvis en sådan er gennemført og den viser sig at væksten overstiger 100 cfu/g (hvis væksten ikke oversteg 100/g ville vi være i scenarie 1). Det er kun den første situation, der er acceptabel. Den anden situation er ikke, da et sådant produkt jo ikke må markedsføres. Det vil i øvrigt under alle omstændigheder være nødvendigt at gennemføre en holdbarhedsvurdering for at finde ud af, om produktet er i kategori 1.2 eller 1.3, så scenarie 2 vil også omfatte produkter, hvor man ikke har(kan) demonstrere(t) om der er vækst/ikke vækst. Vi mener derfor, at vejledningen ville blive bedre, hvis det klart og præcist blev sagt, at scenarie 2 gælder, hvor der ikke er gennemført en (fyldestgørende) holdbarhedsvurdering, fx Virksomheden har ikke en holdbarhedsvurdering, der dokumenterer vækstforholdene af kan ikke dokumentere væksthæmning indenfor holdbarhedsperioden, og der er mulighed for, at Listeria monocytogenes kan vokse i produktet. Afsnit 4 Det bør tydeliggøres, at der menes fund i produktet før markedsføring, f.eks. Fund i 25g i produkter før de forlader virksomheden vil betyde, at produkterne ikke må markedsføres, og at allerede markedsførte produkter skal tilbagekaldes. Afsnit 5 Det bør tydeliggøres, at der er tale om fund trods fravær i produktet før det forlod virksomheden, som følger:

5 Side 5 af 13 For produkter, der mangler dokumentation jf. mulighed 2), falder i denne kategori, er der ikke fastsat kriterier for L. monocytogenes i markedsføringsperioden. Det betyder, at konkrete fund i markedsførte produkter skal, uanset de måtte være testet fri før markedsføringen, vurderes efter artikel 14 i fødevareforordningen. I denne vurdering indgår tidspunktet for prøveudtagning og den resterende holdbarhedsperiode, idet indholdet af L. monocytogenes ikke må overstige 100 pr.g. ved udløb af holdbarhed. 5. Krav om dokumentation for holdbarhed og for væksthæmning Afsnit 2 Vejledningen bør uddybe forordningens anvendelse af frasen hvis det er nødvendigt. En sådan kunne f.eks. angive en overgangsperiode hvor denne dokumentation skal være på plads (f.eks. 6 mdr. for teoretiske, 1 år for prædiktiv og 2 år for challenge tests) Det betyder i praksis, at virksomhederne skal foretage en fyldestgørende undersøgelse af, om produkterne kan opfylde opfylder kriterierne for L. monocytogenes i hele holdbarhedsperioden... Begrundelse: Der er tale om en validering, ikke en verificering (se Codex terminologi). Med fyldestgørende menes, at der skal etableres tilstrækkeligt grundlag for vurdering af væksten af L. monocytogenes i produkterne indplacering af produkterne i de forskellige kategorier i Mikrobiologiforordningen. Begrundelse: Holdbarhedsundersøgelser har ikke til formål at kategorisere, men til at bestemme vækst/ikke vækst og væksthastighed Afsnit 5 Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekode. Næste udgave af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. Afsnit 6 Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekoder. Næste udgave af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. Afsnit 7. ved forlængelse af holdbarhedsperioden og ved brug af nye produktions- og/eller pakkeprocesser pakkemetoder, som væsentlig ændrer risiko for forekomst eller opformering af L. monocytogenes. Afsnit 8..Det forudsætter dog, at produkterne ligner hinanden og har de samme kritiske fysisk/kemiske produktions parametre. Begrundelse: Det er færdigvarens konserverende parametre, emballeringen og opbevaringen, der har betydning for, om L. monocytogenes formerer sig, ikke selve processen.

6 Side 6 af 13 Afsnit 10 Afsnittet bør fjernes, da det indebærer et unødvendigt arbejde. Det er markedet, der definerer produktsammensætning herunder evt. anvendelse af tilsætningsstoffer og i stor udstrækning produktionsmetode. Hvis der er problemer med at styre Listeria skal dette selvfølgelig tages op (bl.a. via holdbarhedsperiode), men det er en overdrivelse at alle virksomheder skal sigte mod at flytte alle produkter fra kategorien, hvor vækst af L. monocytogenes kan forekomme, til en anden kategori, hvor vækst er hæmmet eller reduceret. Det er simpelthen et forkert signal at sende. 6. Hvornår skal virksomheden have dokumentation Vi har bemærket, at kategori 1.1 ikke er nævnt. Er der en særlig begrundelse herfor? 7. Hvordan og hvor meget skal virksomheden dokumentere? Afsnit 2 Konsekvensændring: Dokumentationen bør tage højde for produkternes fysisk/kemiske egenskaber, fx ph og vandaktivitet (se afsnit 8), og den kan eventuelt bygge på en teoretiske undersøgelser, fx, holdbarhedsvurdering på grundlag af videnskabelig litteratur (se afsnit 9) og på vurdering af historiske data (se afsnit 10). Anbefalet præcisering opdelt i 3 afsnit: Hvis virksomheden ikke umiddelbart ud fra disse oplysninger kan vurdere, om L. monocytogenes kan vokse i produktet i holdbarhedsperioden, kan den bruge prædiktiv modellering matematiske modeller til at beregne vækst og reduktioner (se afsnit 11). Hvis virksomheden ikke ud fra prædiktiv modellering kan vurdere, om L. monocytogenes kan vokse i produktet i holdbarhedsperioden, kan den udføre eller få udført eksperimentelle forsøg undersøgelser (se afsnit 12). Det er også muligt at kombinere de enkelte elementer.. 8. Kendskab til produktets fysisk/kemiske egenskaber Anbefalet korrektion:.opbevaringsforholdene og holdbarhedsperioden vil ligeledes være af betydning. Begrundelse: Tiden har ikke indflydelse på væksthastigheden, kun på slutkoncentrationen. 8.1 PH og vandaktivitet Nødvendig korrektion:.i emulsioner som majonæse og smør kan ph og vandaktivitet variere og kan være svære at måle. Begrundelse: ph og vandaktivitet varierer ikke i smør pga. æltning før pakning. Afsnit 4 og 5 Mikrobiologiforordningen angiver, at et produkt kan betragtes som stabiliseret mod vækst, hvis ph er mindre end eller lig 4,4, hvis vandaktiviteten er mindre end eller lig 0,92 eller ved en kombination

7 Side 7 af 13 af et ph på højst 5,0 og en vandaktivitet på højst 0,94. Produkter, der har sådanne karakteristika, behøver ikke yderligere holdbarhedsvurdering uanset opbevaringstemperatur og andre hæmmende faktorer i øvrigt. Andre kombinationer end de nedenfor nævnte vil kunne accepteres, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for væksthæmning i form af litteratur eller forskningsdata. Til dokumentation af andre kombinationer af ph, vandaktivitet og temperatur kan man bl.a. anvende matematiske modeller, jf. afsnit 12. Begrundelse: Isoleret set virker disse afsnit virker forvirrende - også selvom de er taget fra Forordningen fordi ånden i Fødevarestyrelsens vejledning er, at enhver kombination af ph hhv. a w med enhver anden parameter kan indgå i dokumentationen (se bl.a. kapitel ). Vi er helt enige i denne linje. Formuleringerne i afsnit 4 og 5 giver imidlertid indryk af, at det kun er kombination af ph og a w, der kan accepteres og ikke fx kombinationer af a w og opbevaringstemperatur eller a w og laktat eller alle tre. De kombinationer, der er nævnt i Forordningen er universelle og uafhængigt af alle andre faktorer, herunder fødevaretype. I afsnit 5 refereres til nedenfor nævnte kombinationer (indgår i den af os overstegne tekst ovenfor). Der menes vel ovenfor nævnte? 8.2 Temperatur og 4 Fødevarer skal ifølge mærkningsreglerne forsynes med opbevaringsforskrift, hvilket i mange tilfælde er en konkret opbevaringstemperatur. Vi har vanskeligt ved at forstå, at det er opfattelsen, at virksomheden skal dokumentere, hvordan den tager højde for temperaturstigninger i detailleddet og hos forbrugeren, når der netop er angivet en konkret opbevaringstemperatur som forudsætning for den anførte holdbarhed. Særligt mener vi mener ikke, at der bør refereres til en fransk undersøgelse. I følge Danish Meat Research Institute er ¾ ved 5 o C og ¼ ved 8 o C absolut worst case for opbevaring af kødprodukter. Vi foreslår derfor, at afsnit 4 udgår. Vi skal anbefale, at der angives en reference for de 8 C for temperaturstigninger i kølemøbler i Danmark. Afsnit 5 Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekoder. Næste udgave af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. 8.4 Tilsætningsstoffer Det kan være tilsætning af konserveringsmidler, fx nitrit eller syreregulerende stoffer og/eller organiske syrer Begrundelse: Det er kun de organiske syrer, der har virkning og ikke phosphater, baser og andre ph regulerende stoffer. Sidste sætning bør formuleres, så det fremgår at mælkesyrebakterierne anvendes som starterkulturer til fermenterede fødevarer, da biokonservering ikke anvendes i Danmark Røgning Danish Meat Research Institute oplyser, at flydende røg også har effekt, som afhænger af mængden og kombination med andre hæmmende faktorer.

8 Side 8 af Videnskabelig litteratur og forskningsdata Følgende afsnit bør tilføjes: ComBase Browser indeholder en database hvor man blandt mere end resultater fra forskningsinstitutter og publikationer kan søge relevante data for vækst og overlevelse af en række af mikroorganismer under forskellige forhold. Disse data kan anvendes til udvikling af simple vækstog reduktionsmodeller. 10. Brug af historiske data som dokumentation Generelt: Afsnit 10 beskriver reelt en kombination af 2 metoder, henholdsvis brug af historiske data og holdbarhedsundersøgelser, hvilket virker forvirrende. Holdbarhedsundersøgelser bør behandles i afsnit 12 (eksperimentelle undersøgelser) og ikke indgå som en del af historiske data. Se kommentarer til pkt. 2 nedenfor samt vore bemærkninger til afsnit 12 hvoraf fremgår forslag til hvordan holdbarhedsundersøgelser kan inkorporeres i. Pkt. 1 Uanset dette, er den måde, som HACCP, verifikation og andre foranstaltninger beskrives på, noget forvirrende, og vi skal anbefale omformulering til prosa. Især skal fremhæves, at: Vandaktivitet ikke er en proces parameter Verifikation af HACCP omfatter meget andet (og væsentligere aktiviteter) end mikrobiologiske undersøgelser Miljøprøver jf. 3. dot er verifikation af HACCP/GHP procedurer Det er ikke realistisk, at der skal foreligge analyseattester fra råvareleverandører eller egne analyser af råvarer for L. monocytogenes. Vi foreslår, at denne dot slettes. Hvis dette er relevant på konkrete fødevareområder, bør dette specificeres. Pkt. 2, afsnit 1, linje 1-7 Det anføres, at det vil det være et krav, at der som supplement til historiske data er udført et tilstrækkeligt antal holdbarhedsundersøgelser. Et sådant krav fremgår ikke af Forordningen og må anses for at være Fødevarestyrelsens egen holdning. L&F finder at dette krav er for firkantet og bør gøres mere fleksibelt. Begrundelse: Generelt set, er denne metode kun værdiful, hvis der forventes forekomst i relativt høje niveauer. I de tilfælde, hvor der ventes forekomst i relativt høje niveauer vi holdbarhedsundersøgelser have værdi, og L. monocytogenes vil overvejende sandsynligt allerede udgøre et problem i produktet/processen, hvilket normalt også vil kunne ses af de historiske data. I de andre tilfælde, vil mikrobiologisk analyse ikke bidrage med nogen reel information til den samlede holdbarhedsvurdering, fordi alle analyseresultater vil vise <100 cfu/g. Dette kan bl.a. forklares ved, at forskellen mellem en verifikations resultat på ingen i 25g og et valideringsresultat på <100 cfu/g er en faktor Produkter med et vækstpotentiale på >4 log i holdbarhedsperioden vil for længst være opdaget via tilbagemeldinger fra markedet. Vi er derfor enige i udkastets linje 8-12 hvor det anføres, at krav til omfanget af de historiske data vil være forholdsmæssigt større, hvis der er tale om produkter, hvor L. monocytogenes kan forventes at forekomme i lavt niveau. Konkret, bør første sætning ændres således:

9 Side 9 af 13 For at historiske data kan accepteres, skal vil det være et krav, at der som supplement til informationerne fra den løbende egenkontrol, jf. ovenstående. punkt 1, kombineres med information fra andre holdbarhedsvurderingsmetoder, fx information fra videnskabelig litteratur, holdbarhedsundersøgelse o. lign., således at den samlede vurdering er fyldestgørende er udført et tilstrækkeligt antal holdbarhedsundersøgelser, som viser, at L. monocytogenes ikke overstiger 100 pr. g ved udløb af holdbarheden. Begrundelse: L&F finder, at det vil være ligeså legitimt at kombinere historiske data med andre metoder til at tilvejebringe fyldestgørende information. F.eks. er der tilfælde hvor information fra videnskabelig litteratur ikke findes fuldt ud fyldestgørende, og som kan gøres fyldestgørende ved supplering af historiske data jf. afsnit 10, punkt 1. I sådanne tilfælde vil det være overflødigt med holdbarhedsundersøgelser. Resten af afsnittet (linje 4-7) bør indgå i afsnit 12. Det fremgår af linje 5, at det specifikke antal holdbarhedsanalyser bl.a. afhænger af erfaring med virksomheden. Holdbarhedsanalyserne må foretages ud fra virksomheden egne erfaringer og ikke fra den tilsynsførende generelle erfaring med virksomheden. Vi foreslår at med virksomheden udgår Pkt. 2, afsnit 1, linje Nødvendig korrektion: Der bør ideelt foreligge verifikations resultater fra holdbarhedsforsøg på 100 partier af et repræsentativt udsnit af virksomhedens produkter. Undersøgelserne skal verificere, at produktionen foregår således, at L. monocytogenes ikke udgør en sundhedsrisiko. Begrundelse: Der henvises til at formålet jf. 2. sætning er verifikation. Hvis der henvises til 100 mikrobiologiske undersøgelser ved sidste holdbarhed, ligner metoden en holdbarhedsprøvning jf. afsnit Et data sæt på 100 verifikations resultater er et ideelt vurderingsgrundlag for historiske data. Resultater fra 100 partier overstiger i øvrigt hvad vi mener, er rimeligt og vi savner en faglig begrundelse for dette antal. Det må komme an på en helhedsvurdering jf. pkt. 1 i kapitel 10. Vi skal her fremhæve betydningen af at inddrage miljøprøver fremfor færdigvareprøver som en del af vurderingsgrundlaget. Pkt. 2, afsnit 2 Nødvendig korrektion: For nogle virksomheder vil det ikke være muligt at fremvise 100 verifikations resultater holdbarhedsundersøgelser. Et mindre omfang kan accepteres, hvis der er foretaget holdbarhedsundersøgelser på mindst 20 partier pr. år for hver risikogruppe. Begrundelse: Se bemærkning til afsnit 1, linje Henvisning til årlige prøver bør fjernes fordi, der kan foretages en validering (engangsvurdering) i stedet for en løbende verificering. 11. Matematiske modeller for udvikling af Listeria i en fødevare Dette afsnit bør omstruktureres under et kapitel 11: Prædiktiv modellering for udvikling af Listeria i en fødevare, der omfatter et kap. 11.1: Generelle matematiske modeller og et kap Specifikke matematiske modeller. Det kan oplyses, at Growth Predictor ikke længere findes som et selvstændigt program, men er en del af Combase Predictor

10 Side 10 af 13 Den nuværende tekst tilpasses således: Afsnit 1-4 udgør indledningen til kapitel 11.1 og 11.2 Før afsnit 4 indsættes et ny afsnit som følger: 11.1 Generelle matematiske modeller Visse computerprogrammer med matematiske modeller har desværre en tendens til at overvurdere bakteriernes vækstmulighed. Det skyldes bl.a., at nogle programmer kun beregner vækst på forholdsvis få parametre, og at andre hæmmende faktorer ikke kommer med i beregningerne. Der er derfor stor forskel på programmernes evne til at forudsige den reelle vækst i produktet, og det er vigtigt at kende programmernes begrænsning. Endvidere er der ikke brugbare modeller for alle typer produkter. Software til beregning af mikrobiel vækst og inaktivering Der er en række laboratorier og institutioner, der udfører matematisk modellering, og nogle modeller er frit tilgængelige på nettet, fx: Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP) software v. 3.1 (link: Combase predictor ( link: ) Growth Predictor (link: ) Pathogen Modelling Programme ( ) Herudover er der kommercielt tilgængelige modeller, fx DMRI s model (primært kødprodukter) på I de fleste tilfælde bygger de anvendte modeller på resultater fra eksperimenter i bouillon. Derfor har de Visse computerprogrammer med matematiske modeller har desværre en tendens til at overvurdere bakteriernes vækstmulighed. Det skyldes også bl.a., at nogle programmer kun beregner vækst på forholdsvis få parametre, og at andre hæmmende faktorer ikke kommer med i beregningerne. Der er derfor stor forskel på programmernes evne til at forudsige den reelle vækst i produktet, og det er vigtigt at kende programmernes begrænsning. Endvidere er der ikke brugbare modeller for alle typer produkter. Der er en række laboratorier og institutioner, der udfører matematisk modellering, og nogle modeller er frit tilgængelige på nettet, fx: Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP) software v. 3.1 (link: Combase predictor ( link: ) Growth Predictor (link: ) Pathogen Modelling Programme ( ) Herudover er der kommercielt tilgængelige modeller, fx DMRI s model (primært kødprodukter) på Fordelene ved disse software er, at de giver hurtig respons, er brugervenlige og giver svar i form af grafer og værdier. Det er ofte fordelagtigt at anvende flere forskellige programmer. I slutningen af kapitlet indsættes et ny afsnit som følger: 11.2 Specifikke matematiske modeller Vækstdata for specifikke fødevarer fra litteraturen ligger enten som matematiske vækstformler eller som målingsresultater over et tidsforløb, evt. med beregnet nølefase og maksimal væksthastighed. Disse kan omsættes til specifikke vækstmodeller ved at indsætte de rå måledata i softwaren DMFit, der også er frit tilgængelig på internettet. DMFit kan udregne vækstkurve type (liniær, eksponentiel etc.), nølefase og µmax.

11 Side 11 af 13 Disse data kan sammenstilles med resultatet fra ComBase Predictor, og om muligt, kan der findes en omregningsfaktor mellem de to forløb, hvorved den tilpassede ComBase model kan anvendes til andre simuleringer på lignende produkter. Visse branchekoder giver mere detaljeret vejledning på denne metode 12. Eksperimentelle undersøgelser af vækstmuligheder Nødvendig ændring: Der er ikke specifikke krav til, hvem der kan udføre disse undersøgelser, men udvalgt undersøgelsesdesign bør begrundes de bør udføres som akkrediteret prøvning. I modsætning til brug af EDB-modeller er laboratorieforsøg relativt dyre. Begrundelse: Forordningen kræver ikke akkreditering. L&F finder, at dette krav er unødvendigt sammenlignet med dokumentationskravene til de øvrige vurderingsmetoder. Det må være tilstrækkeligt, at der foreligger en begrundelse for hvordan undersøgelsen er designet. Vi henviser også til, at bl.a. belastningsprøvning af Arla Foods råmælksost ikke blev gennemført af akkrediteret laboratorie; Visse af de mikrobiologiske undersøgelser, der indgik i undersøgelsen blev foretaget på akkrediteret laboratoriet Undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter (Durability studies) Titel Anbefalet ændring: Undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter (Durability studies) Begrundelse: Jf. vores bemærkning nedenfor. Afsnit 1 & 2 & 4 Der er stor forvirring om forskellen mellem holdbarhedsundersøgelser omtalt i kapitel 10 og durability studies omtalt i kapitel 12. Der er megen overlab og formålene synes ikke klare, ej heller det faglige grundlag. Vi forslår en simplere og klarere tekst som vi foreslår, erstatter afsnittene 1, 2 og 4 (se kommentarer til afsnit 10): Holdbarhedsprøvning, finder vi ikke skal anvendes på L. monocytogenes medmindre der er tale om hyppig forekomst. Hvad der forstås ved hyppig forekomst bør specificeres vi forslår en prævalens på mere end 10 %. Holdbarhedsvurdering på grundlag af undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter kan som udgangspunkt gennemføres ved følgende metoder: Holdbarhedsundersøgelse bestående af en rutinemæssig mikrobiologisk driftskontrol (verificering, der) gennemføres ved udløb af holdbarhedsperioden), der viser, at L. monocytogenes ikke overstiger 100 pr. g. Hvis disse undersøgelser skal accepteres som supplerende dokumentation sammen med historiske data (se kapitel 10), skal der foreligge analyseresultater fra mindst 5 partier. Det er ikke muligt at angive et specifikt antal analyser, der skal indgå i denne form for dokumentation, fordi det vil afhænge af produktionsprocessen, produktets karakter, dokumentation af anden egenkontrol og erfaring. Der skal der være udtaget fem prøver fra hvert parti, der undersøges, hvoraf Listeria monocytogenes højst må være påvist i mindst en af prøverne. Det vil dog også være et krav, at der i nogle af disse undersøgelser er taget højde for forudsigelige temperaturstigninger under distribution og i detailleddet.

12 Side 12 af 13 Holdbarhedsprøvning (Durability studies) bestående af et forsøgsforløb baseret på bestemmelse af mikrobiologiske undersøgelser ved afslutning af produktionen og løbende indtil udløb af holdbarhed. Holdbarhedsprøvning på naturlig inficeret materiale vil give det bedste billede af vækstmulighederne i et produkt. Denne undersøgelse er kun anvendelig, hvis forekomsten af partier, der forventes at indeholde L. monocytogenes i kvantitative, målelige mængder, er relativ hyppig (>10 %). Hvis forekomsten er lav, er denne fremgangsmåde usikker og bekostelig. Antallet af prøver afhænger af hvor stor sikkerhed, man ønsker. Se også tabel 2 i bilag 1, som med 95 % sikkerhed viser den forventede andel af prøver over 100 L. monocytogenes/g i et parti, baseret på stikprøveplaner med henholdsvis 20 og 100 prøver. Holdbarhedsprøvning gentages, når der sker ændringer i proces, produktsammensætning og/eller holdbarhed. 13. Når dokumentationen foreligger Afsnit 2 Afsnittet bør fjernes. Der er tale om gentagelse og som nævnt i vore bemærkninger til afsnit 10, finder L&F det for firkantet at kræve holdbarhedsundersøgelser, når dokumentationen udelukkende er baseret på historiske data. Det bør tilføjes, at visse branchekoder indeholder hel eller delvis dokumentation. Vi undrer os over, at det fremgår, at dokumentationen skal være vurderet og accepteret af fødevarekontrollen som fyldestgørende. Dette er et skridt væk fra anerkendelse af princippet om egenkontrol. Den sidste sætning bør derfor udgå. Nyt afsnit Det bør angives hvornår holdbarhedsvurderinger bør gentages, f.eks. Holdbarhedsvurdering gentages i forbindelse med tilsigtede ændringer i processen (f.eks. ændrede temperaturer og tider i de enkelte trin) af mærkede holdbarhedstider og/eller opbevaringsforhold i ingredienser af pakkematerialer væsentlige ændringer i kvaliteten af råvaren, der anvendes i tilsigtet anvendelse (f.eks. ændret fødevarekategori) Bilag 1 Vi tvivler på værdien af tabel 1 og mener endvidere, at flere af de anførte oplysninger ikke er korrekte. Bl.a. opnås langt over 6D reduktion i kødprodukter og mælkeprodukter ved 70 o C i 2 min (et sted mellem 13 og 74 afhængig af valgt D-værdi). Der bør tilføjes en forklaring til eller uddybning af indholdet i Tabel 2. Bilag 2 Det bør være muligt at dokumentere, at L. monocytogenes elimineres ved varmebehandling og ikke kan tilføres efterfølgende (f.eks. når et produkt varmebehandles i emballagen og sælges som sådan), Det fremgår i kriterier-kasserne, at virksomhederne skal sikre lavt indhold i råvarerne. Dette giver, som tidligere nævnt ikke mening i forhold til varmebehandlede produkter, men er relevant for ikke varmebehandlede produkter.

13 Side 13 af 13 I sidste kasse anden bullet foreslår vi teksten formuleret til: gennemføre beregninger med matematiske modeller repræsentative for deres produkter. Beslutningstræet bør tilpasses vore bemærkninger, herunder til anvendt terminologi. Undertegnede vil gerne uddybe ovenstående ved et møde. Med venlig hilsen Linda M Jensen og Claus Heggum Chefkonsulenter D / M / E

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen UCS Ankerhus 30.maj 2013 Emner: Lidt om rammerne Forventninger til modeller

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Risikovurdering - Hvorfor?

Risikovurdering - Hvorfor? Risikovurdering - Hvorfor? LEVS 2. Marts 2016 Risikovurdering - Risikofaktoranalyse Myndigheder Risiko Sandsynligheden for at en konkret sundhedsmæssig effekt vil indtræffe i en given befolkningsgruppe

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Udkast 02.04.14 Side 1 af 55 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

Prædiktiv mikrobiologi

Prædiktiv mikrobiologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Prædiktiv mikrobiologi Hansen, Tina Beck Publication date: 2015 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2015).

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE VEJLEDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE VEJLEDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE VEJLEDNING om holdbarhedsundersøgelsen af

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin

Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin Ref Susanne Kofoed Dato 23. oktober 2014 Side 1 af 5 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin Med henvisning til Fødevarestyrelsens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Vejledning nr af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen)

Vejledning nr af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) Vejledning nr. 9044 af 27. januar 2015 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Mikrobiologivejledningen) Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Gravide og råmælksoste Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Flowdiagram for ostefremstilling Opvarmning af mælk til 32gr Syrevækker og løbe Modning Opvarmning til 50gr Lagesaltning Afkøling og valleaftapning

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser 2006 nr. 61 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Prædiktiv mikrobiologi et vigtigt redskab til forudsigelse og styring af fiskeprodukters holdbarhed og sikkerhed Paw Dalgaard (pad@difres.dk)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse VIFFOS: Heidi Friis Hansen, Birgitte Sterup Hansen, Anette Kamuk DTU Food: Tina Beck Hansen Konference 10.-11. marts 2010 v/ Anette Kamuk VIFFOS;

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Slagtehus-nyt februar 2013

Slagtehus-nyt februar 2013 Slagtehus-nyt februar 2013 Fødevarekædeoplysning Nyt CHR-register Kursus i e-smiley Slagteriweb Kommende slagtehusmøder Temadag om listeria Møde i slagtehusudvalget Rabataftale med Q8 Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Team eksport Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og omsætning J.nr.: 2011-20-2310-00947/jok 23.03.2011 Deres ref. nr.: Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Eksportcertifikaterne HC01 Certifikat

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Tilbagetrækning af fødevarer

Tilbagetrækning af fødevarer Tilbagetrækning af fødevarer 27. april 2015 Syg af mad sådan findes årsagen Møde den 27 april 2015 kl 19 til 21:30 i Ingeniørforeningen, København Gitte Ortved Bjerager gorb@fvst.dk Specialkonsulent i

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere