SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015"

Transkript

1 SKI Årsdage for offentligt indkøb marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle Anliggender, Thomas A. Brask Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

2 Temaer på agendaen Temaer Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes?

3 Operationer INTER- NATIONALT NATIONALT

4 Operationer Operationer nationalt og internationalt Nationale opgaver Arktisk Kommando Nationale opgaver Baltikum ISAF Kosovo FN Afrika (Mali) OOS

5 Forsvarets nationale kerneopgaver Suverænitetshævdelse til vands, til lands og i luften samt forsvar af dansk territorium, med magt, om nødvendigt. Territorialforsvar Suverænitetshævdelse Suverænitetshævdelse i danske farvande og Nordatlanten

6 Danske bidrag i internationale operationer Nationale operationer

7 Nationale operationer National krisestyring Overvågning og suverænitetshævdelse Afvisningsberedskab Sø- og flyredning (SAR) Helikopterberedskab Maritime Assistance Service Havmiljø og miljøberedskab Ammunitionsrydning Assistance til politiet Ambulanceflyvning MEDEVAC Den kongelige familie Transportberedskab Sneberedskab Istjeneste og sneberedskab Søopmåling 7

8 Forsvarets (koncern)virksomhedsmodel udgør den politiske, organisatoriske og strategiske ramme for FMI virke. Forsvarsministeriet (tidl. Forsvarskommandoen) Forsvarets interne produktion Forsvarets eksterne produktion Støtteproduktion Forsvarets Personelstyrelse Fors. Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Forsvarets Bygningsstyrelse Forsvarets Regnskabsstyrelse Værnsfælles Forsvarskommando styrkeproduktion beredskab & styrkeindsættelse Missioner Opgaver Opgaveløsninger Interne Ydelser Eksterne Ydelser Interne Behov Intern Afregning Betalinger

9 Ministerområdets organisering pr. 1. oktober 2014

10 Ministerområdets organisering pr. 1. oktober 2014

11 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) organisation pr. 1. oktober 2014 Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Stab Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse Planlægnings- og Koordinationsdivision Juridisk Afdeling Kapacitetsansvarlig LAND Kapacitetsansvarlig MARITIM Kapacitetsansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

12 Den røde tråd - Hele FMI leverer materiel til operative enheder, soldaterne og Forsvaret Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Stab Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse Planlægnings- og Koordinationsdivision Juridisk Afdeling Kapacitetsansvarlig LAND Kapacitetsansvarlig MARITIM Kapacitetsansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

13 FMI Mission. FMI er Forsvarets materiel- og IT-faglige videnscenter og logistiske myndighed, der anskaffer, vedligeholder og videreudvikler materiel- og informatikkapaciteter (IT) samt sikrer forsyninger til rettidig støtte for Forsvarets operationer..og understøtter derved. Forsvarets Mission Ved at kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.

14 FMI Vision. Vi skal være de bedste inden for staten inden for vores respektive faglige områder Citat: Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, på FMI chef-lederkonference, marts 2011.

15 FMI i nøgletal, dog ekskl. IKT området! Antal stillinger inden for FMI myndighedsområde Militære ca. 480 Civile ca Total ca Finansøkonomiske nøgletal for hele FMI (mio. kr.) Materieldrift (HRN, SVN, FLV, HJV) Materielanskaffelser Lønudgifter FMI samlet 980 Generel drift og VARYD m.m. 120 Samlet økonomi Intern værdi beholdninger for hele FMI (mia. kr.) Lagerbeholdning 29,9 Anlæg 20

16 Temaer på agendaen Temaer Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes?

17 Andre prioriteter har gjort, at Forsvaret historisk ikke har været et fyrtårn indenfor strategisk indkøb og kommerciel adfærd!

18 Starten på en intergalaktisk rejse - etablering af en koncernindkøbsfunktion på materielområdet i Forsvaret Strategi udarbejdet. Implementering i gang. Implementering af Category Management og udarbejdelse af kategoristrategier bliver kernedisciplin som led i udmøntning af forligsprojekt Kategoriprogram Ny vision og mission for indkøb Ultimo 2014 & fremad McKinsey budgetanalyse om Forsvaret viser markant potentiale på indkøbsområdet i hele FSV, herunder særligt på materielområdet. Anbefaler oprettelse af en koncernindkøbsfunktion på materielområdet med særligt fokus på optimering af strategisk indkøb samt oprettelse af ny indkøbsdivision Medio til primo 2012 FMI direktion og nøglemedarbejdere involveres Rammerne for udvikling af strategisk indkøbsfunktion og for realisering af potentialer afdækkes i BC til FSV øverste ledelse Rammeaftalerproduktion intensiveres Første hjemtagede besparelser Medio 2013 til d.d. Strategisk indkøb i Forsvaret Primo 2012 Rammerne for et Kategoriprogram for indkøb fastsættes i særskilt BC til FSV øverste ledelse Etablering af ny organisation FMI Procurement Academy for indkøb og SCM opstartes Primo 2013 Medio 2012 til primo 2013 Medioultimo 2012 Vision for Strategisk Indkøb i Forsvaret indenfor rammerne af ny Indkøbsdivision i FMI designes Forsvarsforlig vedtages E1 Kategoriprogram for Indkøb 750 mio. DKK (555 mio. DKK) samt øvrige forligsprojekter på indkøbsområdet Nyt og komplet FMI forvaltningsgrundlag for indkøb & SCM udarbejdes. Implementeringsplan vedtages. Workshops pr. disciplin indenfor strategisk indkøb gennemføres med ledelse og nøglemedarbejdere

19 Strategisk forandringsledelse er vigtigere end excel-ark!.. Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes? Forandringsledelse..! Intet Andet.!

20 1 Brændende platform Skab en brændende platform en følelse af absolut nødvendighed..! Forligsaftalen pålagde Forsvaret et samlet krav om besparelser på indkøbsområdet på 750 mio. kr. årligt med virkning fra og med 2017 Politisk forligsaftale var baseret på McKinsey-budgetanalyse fra 2011, som viste, at det var muligt at hjemtage en besparelse 750 mio. kr. over fem år, alene på indkøbsområdet FMI samlede andel af provenukrav 555 mio. DDK/750 mio. DDK = 75 % Fra og 2013 skulle de første besparelser realiseres Fokus på volumen, konsolidering og standardisering Samme niveau for Forsvarets fremtidige operative opgaveløsning som hidtil, herunder ingen kvalitetsforringelser eller reduceret brugertilfredshed Implementering af Kategoriprogram gennem fokus på effektive udbud (75%) og optimering af allerede indgående rammeaftaler (25%) Besparelseskravet krævede udvikling og implementering af en for Forsvaret helt ny tilgang til indkøb! Et håndfast eksternt krav skabte en brændende platform og mobiliserede interessen for indkøb i Forsvarets herunder FMI topledelse

21 1 Brændende platform Skab en brændende platform en følelse af absolut nødvendighed..! En følelse af absolut nødvendighed virkemidler McKinsey-budgetanalyse fra 2011 fik det politiske niveau og Forsvarets topledelse til at indse, at forandringen var akut og absolut nødvendig Den nuværende tilstand blev italsat som uacceptabel og den fremtidige idealtilstand som for god til (fortsat) at ignorere Dokumentation af forventede gevinster, potentialer og risici er afgørende i denne fase, også selvom dokumentationen og fakta efterfølgende viser sig ikke at holde stik, eller at være ligefrem fejlbehæftet. Det handler perception og om at konstruere en helt ny diskurs, baseret på artikulering af et helt nødvendigt og uomgængeligt behov for forandringer. En politisk kontekst for forandringen kan faktisk bidrage til at forstærke den brændende platform gennem mediering af et politisk pres på systemet..! Et håndfast eksternt krav skabte en brændende platform og mobiliserede interessen for indkøb i Forsvarets herunder FMI topledelse

22 1 Brændende platform Skabelse af følelse af absolut nødvendighed gennem udnyttelse af eksternt pres internt..! McKinseys budgetanalyse af indkøb anviste, at Forsvarets indkøb kunne styrkes væsentligt på flere områder! Væsentlige indkøbsbesparelser skulle hentes hjem i perioden

23 1 Brændende platform Følelsen af nødvendighed forstærkes gennem brug af afprøvede metoder, baseret på best practice..! Effektiviseringer og besparelser på indkøb via Forsvarets kategoriprogram Gruppe A aktiviteter: Intensiveret rammeaftaleproduktion med fokus på kommercielt styringsinteressante kategorier og aftaleområder skal FMI sikre Forsvaret op til 75 % af de samlede pålagte besparelser. Gruppe B aktiviteter: Optimering af eksisterende leverandørsamarbejde, Gennem forbedret supply chain management og nye strategiske indkøbsværktøjer, skal FMI realisere op til 25 % af de samlede pålagte besparelser. Gruppe C aktiviteter: Category management udarbejdelse af kategoristrategier udgør det strategiske fundament for A og B aktiviteter

24 1 Brændende platform Styrk og vedligehold følelse af nødvendighed ved at få fakta på bordet og synliggøre muligheder..! Forandringsbehov skal synliggøres på grundlag af fakta McKinsey-budgetanalyse fra 2011 dokumenterede konkrete gevinstpotentiale overfor Forsvarets øverste ledelse og FMI topledelse. Producent Grossist Efterfølgende Business Cases og interne potentialevurderinger i Forsvaret dokumenterede gevinster som følge af etablering af koncernindkøbsfunktion på materielområdet og udrulning af Kategoriprogram, baseret på category management som styringsprincip Intern faktarapport fra april 2011 anviste FMI direktion konkrete yderligere eksempler på, hvordan FMT kunne foretage mere intelligent indkøb, reducere antallet af leverandører, reducere LCC omkostninger på større materielkapaciteter og agere mere LEAN i indkøbsprocessen.

25 2 Ledende koalition Opbyg en ledende forandringskoalition og udnævn forandringsagenter..! Den ledende strategiske forandringskoalition for indkøbstransformationen Fuldt buy-in fra topledelsen i FMI som følge af McKinsey-analyse og forligsaftale Indkøb blev løftet op som en del af FMI direktionen med Indkøbsdirektøren som fuldgyldigt direktionsmedlem: Helt afgørende med direkte topledelsesforankring og mulighed for et talerør på allerhøjeste niveau. En af Indkøbsdirektørens vigtigste opgaver at genantænde og vedligeholde den brændende platform for transformationen i en omskiftelig kontekst. Hele direktionen gav deres fulde opbakning til en kommercialisering af indkøbsprocessen og til et markant stærkere mandat til den nyoprettede indkøbsdivision i indkøbsprocessen, dog stadig med fuld respekt FMI hovedopgave: understøtte Forsvarets brugere og operative opgaveløsning nationalt og internationalt gennem en effektiv materieldrift og logistik Interessen er fortsat fastholdt og forankret i FMI direktion på trods af perioder med skiftende prioriteter og stærkt politisk og organisatorisk pres for nye forandringer..!

26 2 Ledende koalition Opbyg en ledende forandringskoalition og udnævn forandringsagenter..! Den ledende strategiske forandringskoalition for indkøbstransformationen Direktionen i FMI fik sammen med chefer og nøglemedarbejdere i Indkøbsdivisionen samt nøglepersoner i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen de facto rollen som forandringsagenter i den ledende forandringskoalition. Forandringsagenter skal være `all in` på forandring og skal udvælges på baggrund af: mængden af vedkommendes netværkskapital vedkommendes indflydelses- og påvirkningskapacitet Vedkommendes track record Hvem sagde strategisk gidseltagning.? But please don t tell. Netværkskapital, indflydelses- og påvirkningskapacitet samt positiv track record..!

27 2 Ledende koalition Opbyg en styrende koalition gennem optimale rammer for involvering og beslutning..! Daværende medlemmer af direktionen blev inddraget for buy-in under ledelse af daværende direktør GL. P. P. Olsen Rammerne for gennemførelse af implementeringsopgaven af strategisk indkøb i Forsvaret. Virksomhedsstrategien inddragedes i forberedelserne Direktionen gav deres ønsker Delopgaver, f.eks. udarbejdelse af indkøbspolitik, leverandørpolitik, category management o.m.a. blev beskrevet i relation til: Påvirkninger på forretningen Cost savings. Cost avoidance. Totalomkostninger. Adfærd i FMT. Effektivitet i processer. Omfanget af forandringsledelses -opgaven Tilgængelig. Avanceret. Kompleks. Udpluk

28 3 Formuler en vision Skab fælles fokus og retning ved at formulere en ambitiøs og overbevisende forandringsvision! En vision for udviklingen af indkøb i FMI blev formuleret - med fokus på en kommerciel og professionel tilgang til indkøb i Forsvaret: Det gode indkøb er defineret ved: At FMT indkøb proaktivt sikrer forsyninger til vores soldater. At FMT fremstår som én professionel kunde overfor leverandøren. At FMT indkøb sker til lavest mulige totalomkostninger. Samtidigt indkøbtes og introduceredes et nyt logo for indkøbsfunktionen. Et logo, med Købmanden, der flytter ind understøtter nyskabelse og professionalisme Det visuelle logo er blevet et symbol på visionen for indkøb i FMI

29 4 Kommuniker visionen Kommunikér visionen igen og igen let forståelig kommunikation er altafgørende..! Kommunikation af visionen Rammerne for strategisk indkøb blev oversat fra godkendt business case til gode historier, flyers, billboards på kontoret og diskuteret live Kaffekopper og T-shirts med mission og vision for indkøb til alle direktionsmedlemmer og alle medarbejdere og chefer i Indkøbsdivisionen Dialogmøder omkring hvad er strategisk indkøb?, og hvad betyder det for os i praksis? blev afholdt over hele landet, både for chefer og medarbejdere og andre nøgleinteressenter Fokus har været på primære interne stakeholders blandt de militære eksperter og beslutningstagere for at sikre et stærkt samarbejde. Overkommunikation..

30 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab gennem målrettet inddragelse af alle relevante interessenter..! Workshops blev afholdt for nøgleinteressenter i FMI - for hver af de 11 spor, som var omfattet af det nye koncept for strategisk indkøb: Indkøbsstrategi Indkøbspolitik Leverandørpolitik Leverandøranalyse Leverandørevaluering & - vurdering Markeds-og indkøbsanalyser Performance management Risk management ifb.m. leverandørstyring Contract Management Buying center Category management 1. Workshop hvad handler emnet om og hvad betyder det for dig? 2. Workshop siden sidste workshop hvad er tilpasset, så det passer til vores virke?

31 Determinant Andel af totale omkostninger Betydning for slutproduktets kundeværdi Betydning for den teknologiske differentiering Betydning af fejl i leverancen $ $ $ 3.1 Gruppering af kategorier positionering ift. Økonomisk værdi for FMT (y-akse) <1% 1% - 5% 5% - 10% 10% - 20% >20% 3.1 Gruppering af kategori positioner ift. Usynlig Kompleksitet for Synlig for af leverandørmarkedet Værdsat af Meget vigtig for (x-akse) Helt afgørende virksomhedens virksomhedens kunderne, men købsbeslutningen for kunder ingen indflydelse på deres købsbeslutning Determinant kunder, men ikke af betydning for købsbeslutning ikke kritisk for købsbeslutningen købsbeslutninge n eneste købsdriver 1 Ikke af betydning 2 Bidrager med 3 Bidrager med 4 5 for teknologi- bredt tilgængelig førende teknologi, Bidrager med kritisk teknologi, Ikke af betydning for teknologidrevet Monopolistisk drevet Få leverandører og anerkendt Medium kan antal leveres Stort af antal kan kun leveres Stort antal differentiering leverandørmarke leverandører, leverandører, differentiering, teknologi flere leverandører af en/få leverandører ingen d. Modent men mange men flere dækker og høj men under leverandører Konkurrence teknologiudvikling marked udvikling med dækker kun kun udvalgte konkurrence. på leverandørmarkedet Fejl i leverancen barrierer Bemærkes af Vigtigt for Meget vigtigt for Kritisk for alle relevante høje indgangs- udvalgte områder områder Kan dække er ikke af kunderne, men virksomhedens kunderne, vil virksomhedens områder betydning for ikke kritisk kunder, vil påvirke dem kunder virksomhedens påvirke dem meget kunder Indkøbende virksomheds forhandlingskr aft* Begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden har ingen forhandlingskraft overfor leverandørerne Det er ikke muligt at vælge nye leverandører grundet høje begrænsninger Virksomheden er en lille indkøber, med minimal forhandlingskraft Der er flere begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden er en mellemstor indkøber, har nogen forhandlingskraft Få begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden er en stor indkøber, har væsentlig forhandlingskraft Meget få begrænsninger for valg af leverandør * Bemærk leverandørmarkedet for kategorien er ikke FMTs marked, men det marked som leverandører til kategorien opererer på. Virksomheden er absolut dominerende på markedet har stor forhandlingskraft Ingen begrænsninger for leverandørvalg overhovedet 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Segmentering af leverandører Lille Kompleksitet af leverandørmarkedet Stor Flaskehals leverandør (Nøgleleverandør) Lille indkøbsvolumen Lav frihedsgrad Standard leverandør Lille indkøbsvolumen Høj frihedsgrad Strategisk leverandør (Systemleverandør) Stor indkøbsvolumen Lav frihedsgrad Volumen leverandør (Kapacitet/volumen lev.) Stor indkøbsvolumen Høj frihedsgrad Lille Strategisk eller økonomisk værdi for FMT Stor 1. Opdeling og prioritering af leverandøren Diamanten 6 mulige håndtag Opnår bedre rabatter Intensivere dialog Udnyt indkøbsstyrke Lavest mulige totalomkostninger Omstrukturering af relationer Strategisk sourcing Forbedring af produktspecifikation Volumenkoncentration Skab konkurrencefordele Procesforbedring Reducere logistikomkostninger Evaluering af bedste pris Global sourcing Fokusere på need to have versus nice to have Ikke billigste men bedste leverandør Karakteristika pr segment Indkøbsvolumen: Lav til middel. Hvis høj, ændres leverandøren til strategisk leverandør Frihedsgrad: Lav Leverandørantal: Oftest kun én og kun global Indkøbsstrategi: Ofte tvungen single sourcing. Voice-strategi (samarbejde) Produkter: Specielle systemer/produkter FMT commitment til køb: Stor FMTs afhængighed: Stor FMTs styrke overfor leverandøren: Ofte meget lille Switching costs: Høj, ofte meget kostbar Tidshorisont: Ofte lang Flaskehalsleverandør M Købmand KCM SCM ekspert Primær strategi pr. segment Mål: Reducer risiko og sikr forsyning Mulige tiltag Gør dig attraktiv som kunde 1. Forblive i flaskehals - kvadrant: Sikre forsyning og mindske risiko Opnå volumen 2. Flytte til standardkvadrant: Identificere og udvikle nye leverandører Ændre specifikationer, så indkøbte produkter/ services/komponenter standardiseres Adskille nøgle/kritiske komponenter fra standardkomponenter Fokus på produktspecifikationer (TCO, decomplexing af produkter, etc.) specielt før aftaleindgåelse Fokus på procesforbedring og relationer hvordan kan vi sikre forsyning, gøre os attraktive og dermed sikre mest mulig fokus fra leverandørens side Evaluering af bedste pris kun muligt før aftaleindgåelse Volumenkoncentration så få flaskehals leverandører som muligt Relevans af de 6 håndtag fra diamanten To måder at klassificere leverandører i de fire segmenter på: 1. Ud fra dokumentet KCM-identifikation af leverandøren Ud fra 10 spørgsmål fastlægges segmentet, som leverandøren tilhører Giver en hurtig og enkel top down -identifikation af leverandørens placering gennem tjekliste + dialog Primært værktøj til positionering af den enkelte leverandør 2. Category management fortæller, i hvilke segmenter den enkelte kategori er placeret (bilag i CM præsentation) Fortæller dermed også i hvilke(n) segment(er) leverandøren er placeret Leverandøren kan derfor være placeret i flere segmenter En bottom up -tilgang der sikrer, at man får en helhedsbetragtning af alle leverandørens ydelser Periodevist anvendes CM-placeringen på primært de største strategiske leverandører for at sikre en helhedsbetragtning af leverandørens ydelser 2. Hvilke håndtag og hvordan tilgår vi Leverandøren..? Politik realisering af strategi Før aftaleindgåelse: Leverandør/markedskendskab: Identificer leverandører til nye/alternative løsninger ikke flaskehals. Saml intern/markedsviden omkring leverandøren inkl. økonomisk overblik Produktspecifikationer: Adskil flaskehals-komponenter fra standard (de-complexing). Standardiser dele. Arbejde/sikre kontraktmulighed for udvikling/identifikation af alternative dele, som er standard. Incitament hvis muligt. Fokus på TCO. Overvej funktionsudbud Volumenkoncentration: Reducer/konsolider antallet af flaskehalsleverandører hvor muligt. Saml volumen på tværs af kapaciteter FMT Leverandør Procesforbedring/tid: Maksimalt tidsforbrug før aftaleindgåelse for at sikre de bedst mulige forhold situationen taget i betragtning S S Pris: Pris er ikke den vigtigste faktor derimod tilgængelighed og Q Q fleksibilitet i forsyningen. Prisen kan kun udfordres før aftaleindgåelse. C C Gerne prisregulering med i aftale. Udvikl langvarige aftaler for at skabe attraktivitet og sikre prioritering af FMT Efter aftaleindgåelse (som også skal være dækket af aftale): Integreret Relationer: Formaliseret leverandørsamarbejde på relevante niveauer. samarbejde Supply chain-fokus, dialog omkring kapacitetsudnyttelse & flaskehalse i forsyningskæden, forecast & prognoser (supply, quality & cost) Leverandørperformance: Indgreb foretages øjeblikkeligt ved performanceafvigelser. Ved fortsatte afvigelser nedsættes der en managementgruppe til løsning/opfølgning af problemer

32 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Seks håndtag til at opnå bedre indkøb samt til at effektivisere samarbejdet Opnår bedre rabatter Intensivere dialog Skab konkurrencefordele Omstrukturering af relationer Procesforbedring Strategisk sourcing Reducere logistikomkostninger Forbedring af produktspecifikation Fokusere på need to have versus nice to have Udnyt indkøbsstyrke Volumenkoncentration Evaluering af bedste pris Global sourcing Ikke billigste men bedste leverandør Lavest mulige totalomkostninger Diamanten

33 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Volumenkoncentration Reducer/konsolider antallet af leverandører Saml volumen på tværs af kapaciteter Omfordel volumen blandt leverandører Kombiner volumen fra forskellige varesegmenter Udvikl alliancer blandt KCM & strategiske indkøbere Rationaliser/standardiser dele Evaluering af bedste pris Benchmarkpriser Genforhandl/få prisnedsættelser Adskil priser og anvend target price Udfordr delpriser Brug konkurrerende tilbudsafgivning (f.eks. miniudbud, e-auktioner) Brug råvare-hedging/råvareandel/commodity-styring Sammenlign TCO for potentielle leverandører Udvikl langvarige kontrakter Global sourcing Udvid den geografiske supply base Undersøg nye leverandører Udnyt valutaudsving Drag fordel af handelsincitamenter Udnyt underleverandører optimalt

34 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Omstrukturering af relationer Analyser kernekompetencer Juster graden af vertikal integration Skab alliancer i forhold til markedsadgang Etabler joint ventures Anvend strategiske alliancer/partnerskaber Etabler/udvikl centrale leverandører Procesforbedring Omlæg fælles processer Optimer fysisk materialeflow Integrer logistik Understøt forbedring af leverandørprocesser Lav parallel udvikling/r&d Udvikl langvarige kontrakter Del produktivitetsgevinster Forbedring af produktspecifikation/kravsspecifikation Rationaliser/standardiser dele Erstat materialer/dele Brug funktionel/black-box indkøb Undersøg livscyklusomkostninger Udvikl langvarige kontrakter

35 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! Nyt og komplet forvaltningsgrundlag (bestemmelser og direktiver for rutiner, værktøjer, processer og adfærd) - for indkøb.

36 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! Opgave stillet! Ansvarsområdet i strategisk indkøb er 12 opgaver: Indkøbsstrategi Indkøbspolitik Leverandørpolitik Leverandøranalyse Leverandørevaluering & - vurdering Markeds-og indkøbsanalyser Performance management Risk management i forbindelse med leverandørstyring Contract Management Buying center - optimering af indkøb Category management Optimering af indkøbsprocesser Adfærd & metode besluttet! FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTBST 040-5, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering* FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for Indkøbsanalyser FMTVEJL 600-7, Markedsanalyser ID Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb *Omskrives p.t. til en FMT VEJL.

37 FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT IS Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb. FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for FMT Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for FMT Indkøbs- og markedsanalyser (Med rødt markeret =primært brug!) FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTBST 040-5, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for FMT Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for FMT Indkøbs- og markedsanalyser FMTBST , Bestemmelse for FMT Performance management for indkøb

38 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Facilliter ejerskab og engagement gennem fokus på strategisk kompetenceudvikling! Indhold 2013 på 15 dage: FMT Procurement Academy kommerciel del tavleundervisning rollespil videoer, gruppearbejde forhandlingsøvelser coaching-spil Indhold udbudsret KU/CBS skræddersyede kurser hos Kammeradvokaten målrettet Category Management kursusforløb hos DILF

39 6 Fokus på kortsigtede gevinster Udnyt kortsigtede gevinster til at skabe momentum for forandringen..! Besparelseskrav for 2013 og 2014 er realiseret! Hurtig gennemførsel af første store EU-udbud, efter nye principper Eks. afslutning af store EU-udbud vedr. strategisk transportkapacitet til Forsvaret i forbindelse med internationale missioner 25 % besparelse Afslutning af første store projekter, som har været gennemført efter de nye metoder Intensiv markedsføring af indsatser og realiserede gevinster Effektiv brug af ledelsesrapportering og opfølgning på væsentlige KPI Synliggørelse af effekt..! De kortsigtede gevinster betyder, at i dag arbejder FMI med store kategoriprogrammer som skal sikre at vi når i mål.

40 7 Fejring af succeser og fastholdelse Fejring af succeser og fastholdelse - fortløbende rapportering af fremdrift er vigtigt FMI ID har styrket fokus på opfølgning og contract management Synliggørelse af realiserede gevinster overfor FMI og FMN ledelse Ledelsesrapportering synliggørelse af effekter. Overblik over nyindgåede aktive rammeaftaler/udløbne Udviklet processer til optimering af tværfaglige opgaver og samarbejde KPI fastlæggelse og opfølgning FMI er godt på vej med øget tværfagligt samarbejde siden opstart! Buying Center (BC) er et specialistforum for en eller flere kategorier. Formålet med Buying Center er: - at sikre vidensdeling, optimering og besparelser. - at realisere effektiviseringer i indkøbs- og logistikprocesser - At understøtte den fortsatte implementering af category management som bærende princip for strategisk indkøb

41 7 Fejring af succeser og fastholdelse Fasthold, indtil forandringerne er forankret i kulturen mission og vision igen..! Ny vision og mission for indkøb formuleret i 2014 Vision ID vil med - fokus på helheden - være den bedste offentlige indkøbsorganisation i Danmark, og et kommercielt forbillede for vores allierede samarbejdspartnere. Mission ID udvikler og gennemfører værdiskabende og effektive indkøb og sikrer en professionel drift til gavn for vores kunder og Forsvarets ejere. Dette gør vi gennem dialog og samarbejde med brugere, markedet og leverandører med fokus på hele forsyningskæden

42 8 Kulturel forankring af forandring Forankring af forandringen i organisationen gennem udvikling af kulturen..! Ny strategi for ID udarbejdet i Implementering i løbet af Ejer- og kundeværdi EKSTERNE PERSPEKTIVER Værdiperspektiv Hvordan skaber vi værdi? Kundeperspektiv Hvordan engagerer og inddrager vi kunder? Understøttelse af den operative materieldrift Den operative struktur har det nødvendige normerede udstyr til at løse deres opgaver Fremstå som en attraktiv og professionel samarbejdspartner for vores kunder Med det forstår vi Kundetilfredshed, Samarbejde Performance, Forventnings-afstemning, Timing, Ressourcer Indkøbseffektivisering Effektive indkøb, under hensyntagende til gældende lovgivning og lavest mulige TCO Forventningsafstem ning, herunder udfordre vores kunders behov og krav Category Management Indfrielses af besparelsesmål i forsvarsforliget, E1 og E2 Reel og balanceret risikostyring (juridisk, operativt og kommercielt) Fælles forståelse og accept af håndtering af indkøbskategori INTERNE PERSPEKTIVER Procesperspektiv Hvad skal vi være gode til? Hvilke processer? Ressourceog læringsperspektiv Hvordan kompetenceudvikler og specialiserer vi Indkøb? Få fastlagt og implementeret nødvendige processer som sikrer samarbejder på tværs af forsyningskæden og optimal opgaveløsning Aftaleindgåelse, Analyse, Drift, MRP/indkøb, Kodificering Effektiv brug af ressourcer Fokus på innovation og forandringsparathed Fokus på at identificere og minimere HAMLET omkostninger Kompetenceudvikling Fokus på systemunderstøttelse, værktøjer og metoder Implementering af category management som bærende styringsprincip Relevant viden om FMN organisation og den operative opgaveløsning Implementering af Buying centre Tværfagligt/organisatorisk samarbejde (bedre inddragelse af "hinanden" i hele indkøbsprocessen)

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! Ca. 14.000 ÅV Ca. 6.000 ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren

Læs mere

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! Ca. 14.000 ÅV Ca. 6.000 ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere