SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015"

Transkript

1 SKI Årsdage for offentligt indkøb marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle Anliggender, Thomas A. Brask Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

2 Temaer på agendaen Temaer Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes?

3 Operationer INTER- NATIONALT NATIONALT

4 Operationer Operationer nationalt og internationalt Nationale opgaver Arktisk Kommando Nationale opgaver Baltikum ISAF Kosovo FN Afrika (Mali) OOS

5 Forsvarets nationale kerneopgaver Suverænitetshævdelse til vands, til lands og i luften samt forsvar af dansk territorium, med magt, om nødvendigt. Territorialforsvar Suverænitetshævdelse Suverænitetshævdelse i danske farvande og Nordatlanten

6 Danske bidrag i internationale operationer Nationale operationer

7 Nationale operationer National krisestyring Overvågning og suverænitetshævdelse Afvisningsberedskab Sø- og flyredning (SAR) Helikopterberedskab Maritime Assistance Service Havmiljø og miljøberedskab Ammunitionsrydning Assistance til politiet Ambulanceflyvning MEDEVAC Den kongelige familie Transportberedskab Sneberedskab Istjeneste og sneberedskab Søopmåling 7

8 Forsvarets (koncern)virksomhedsmodel udgør den politiske, organisatoriske og strategiske ramme for FMI virke. Forsvarsministeriet (tidl. Forsvarskommandoen) Forsvarets interne produktion Forsvarets eksterne produktion Støtteproduktion Forsvarets Personelstyrelse Fors. Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Forsvarets Bygningsstyrelse Forsvarets Regnskabsstyrelse Værnsfælles Forsvarskommando styrkeproduktion beredskab & styrkeindsættelse Missioner Opgaver Opgaveløsninger Interne Ydelser Eksterne Ydelser Interne Behov Intern Afregning Betalinger

9 Ministerområdets organisering pr. 1. oktober 2014

10 Ministerområdets organisering pr. 1. oktober 2014

11 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) organisation pr. 1. oktober 2014 Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Stab Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse Planlægnings- og Koordinationsdivision Juridisk Afdeling Kapacitetsansvarlig LAND Kapacitetsansvarlig MARITIM Kapacitetsansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

12 Den røde tråd - Hele FMI leverer materiel til operative enheder, soldaterne og Forsvaret Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Stab Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse Planlægnings- og Koordinationsdivision Juridisk Afdeling Kapacitetsansvarlig LAND Kapacitetsansvarlig MARITIM Kapacitetsansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

13 FMI Mission. FMI er Forsvarets materiel- og IT-faglige videnscenter og logistiske myndighed, der anskaffer, vedligeholder og videreudvikler materiel- og informatikkapaciteter (IT) samt sikrer forsyninger til rettidig støtte for Forsvarets operationer..og understøtter derved. Forsvarets Mission Ved at kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.

14 FMI Vision. Vi skal være de bedste inden for staten inden for vores respektive faglige områder Citat: Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, på FMI chef-lederkonference, marts 2011.

15 FMI i nøgletal, dog ekskl. IKT området! Antal stillinger inden for FMI myndighedsområde Militære ca. 480 Civile ca Total ca Finansøkonomiske nøgletal for hele FMI (mio. kr.) Materieldrift (HRN, SVN, FLV, HJV) Materielanskaffelser Lønudgifter FMI samlet 980 Generel drift og VARYD m.m. 120 Samlet økonomi Intern værdi beholdninger for hele FMI (mia. kr.) Lagerbeholdning 29,9 Anlæg 20

16 Temaer på agendaen Temaer Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes?

17 Andre prioriteter har gjort, at Forsvaret historisk ikke har været et fyrtårn indenfor strategisk indkøb og kommerciel adfærd!

18 Starten på en intergalaktisk rejse - etablering af en koncernindkøbsfunktion på materielområdet i Forsvaret Strategi udarbejdet. Implementering i gang. Implementering af Category Management og udarbejdelse af kategoristrategier bliver kernedisciplin som led i udmøntning af forligsprojekt Kategoriprogram Ny vision og mission for indkøb Ultimo 2014 & fremad McKinsey budgetanalyse om Forsvaret viser markant potentiale på indkøbsområdet i hele FSV, herunder særligt på materielområdet. Anbefaler oprettelse af en koncernindkøbsfunktion på materielområdet med særligt fokus på optimering af strategisk indkøb samt oprettelse af ny indkøbsdivision Medio til primo 2012 FMI direktion og nøglemedarbejdere involveres Rammerne for udvikling af strategisk indkøbsfunktion og for realisering af potentialer afdækkes i BC til FSV øverste ledelse Rammeaftalerproduktion intensiveres Første hjemtagede besparelser Medio 2013 til d.d. Strategisk indkøb i Forsvaret Primo 2012 Rammerne for et Kategoriprogram for indkøb fastsættes i særskilt BC til FSV øverste ledelse Etablering af ny organisation FMI Procurement Academy for indkøb og SCM opstartes Primo 2013 Medio 2012 til primo 2013 Medioultimo 2012 Vision for Strategisk Indkøb i Forsvaret indenfor rammerne af ny Indkøbsdivision i FMI designes Forsvarsforlig vedtages E1 Kategoriprogram for Indkøb 750 mio. DKK (555 mio. DKK) samt øvrige forligsprojekter på indkøbsområdet Nyt og komplet FMI forvaltningsgrundlag for indkøb & SCM udarbejdes. Implementeringsplan vedtages. Workshops pr. disciplin indenfor strategisk indkøb gennemføres med ledelse og nøglemedarbejdere

19 Strategisk forandringsledelse er vigtigere end excel-ark!.. Hvordan skaber vi interesse for indkøb og de økonomiske potentialer, der ligger heri? Hvordan skaber du en brændende platform for din organisationers forandringer på indkøbsområdet? Hvilke værktøjer og virkemidler kan bruges til at vende organisatorisk modstand til motivation? Hvordan vendes modstand til succes? Forandringsledelse..! Intet Andet.!

20 1 Brændende platform Skab en brændende platform en følelse af absolut nødvendighed..! Forligsaftalen pålagde Forsvaret et samlet krav om besparelser på indkøbsområdet på 750 mio. kr. årligt med virkning fra og med 2017 Politisk forligsaftale var baseret på McKinsey-budgetanalyse fra 2011, som viste, at det var muligt at hjemtage en besparelse 750 mio. kr. over fem år, alene på indkøbsområdet FMI samlede andel af provenukrav 555 mio. DDK/750 mio. DDK = 75 % Fra og 2013 skulle de første besparelser realiseres Fokus på volumen, konsolidering og standardisering Samme niveau for Forsvarets fremtidige operative opgaveløsning som hidtil, herunder ingen kvalitetsforringelser eller reduceret brugertilfredshed Implementering af Kategoriprogram gennem fokus på effektive udbud (75%) og optimering af allerede indgående rammeaftaler (25%) Besparelseskravet krævede udvikling og implementering af en for Forsvaret helt ny tilgang til indkøb! Et håndfast eksternt krav skabte en brændende platform og mobiliserede interessen for indkøb i Forsvarets herunder FMI topledelse

21 1 Brændende platform Skab en brændende platform en følelse af absolut nødvendighed..! En følelse af absolut nødvendighed virkemidler McKinsey-budgetanalyse fra 2011 fik det politiske niveau og Forsvarets topledelse til at indse, at forandringen var akut og absolut nødvendig Den nuværende tilstand blev italsat som uacceptabel og den fremtidige idealtilstand som for god til (fortsat) at ignorere Dokumentation af forventede gevinster, potentialer og risici er afgørende i denne fase, også selvom dokumentationen og fakta efterfølgende viser sig ikke at holde stik, eller at være ligefrem fejlbehæftet. Det handler perception og om at konstruere en helt ny diskurs, baseret på artikulering af et helt nødvendigt og uomgængeligt behov for forandringer. En politisk kontekst for forandringen kan faktisk bidrage til at forstærke den brændende platform gennem mediering af et politisk pres på systemet..! Et håndfast eksternt krav skabte en brændende platform og mobiliserede interessen for indkøb i Forsvarets herunder FMI topledelse

22 1 Brændende platform Skabelse af følelse af absolut nødvendighed gennem udnyttelse af eksternt pres internt..! McKinseys budgetanalyse af indkøb anviste, at Forsvarets indkøb kunne styrkes væsentligt på flere områder! Væsentlige indkøbsbesparelser skulle hentes hjem i perioden

23 1 Brændende platform Følelsen af nødvendighed forstærkes gennem brug af afprøvede metoder, baseret på best practice..! Effektiviseringer og besparelser på indkøb via Forsvarets kategoriprogram Gruppe A aktiviteter: Intensiveret rammeaftaleproduktion med fokus på kommercielt styringsinteressante kategorier og aftaleområder skal FMI sikre Forsvaret op til 75 % af de samlede pålagte besparelser. Gruppe B aktiviteter: Optimering af eksisterende leverandørsamarbejde, Gennem forbedret supply chain management og nye strategiske indkøbsværktøjer, skal FMI realisere op til 25 % af de samlede pålagte besparelser. Gruppe C aktiviteter: Category management udarbejdelse af kategoristrategier udgør det strategiske fundament for A og B aktiviteter

24 1 Brændende platform Styrk og vedligehold følelse af nødvendighed ved at få fakta på bordet og synliggøre muligheder..! Forandringsbehov skal synliggøres på grundlag af fakta McKinsey-budgetanalyse fra 2011 dokumenterede konkrete gevinstpotentiale overfor Forsvarets øverste ledelse og FMI topledelse. Producent Grossist Efterfølgende Business Cases og interne potentialevurderinger i Forsvaret dokumenterede gevinster som følge af etablering af koncernindkøbsfunktion på materielområdet og udrulning af Kategoriprogram, baseret på category management som styringsprincip Intern faktarapport fra april 2011 anviste FMI direktion konkrete yderligere eksempler på, hvordan FMT kunne foretage mere intelligent indkøb, reducere antallet af leverandører, reducere LCC omkostninger på større materielkapaciteter og agere mere LEAN i indkøbsprocessen.

25 2 Ledende koalition Opbyg en ledende forandringskoalition og udnævn forandringsagenter..! Den ledende strategiske forandringskoalition for indkøbstransformationen Fuldt buy-in fra topledelsen i FMI som følge af McKinsey-analyse og forligsaftale Indkøb blev løftet op som en del af FMI direktionen med Indkøbsdirektøren som fuldgyldigt direktionsmedlem: Helt afgørende med direkte topledelsesforankring og mulighed for et talerør på allerhøjeste niveau. En af Indkøbsdirektørens vigtigste opgaver at genantænde og vedligeholde den brændende platform for transformationen i en omskiftelig kontekst. Hele direktionen gav deres fulde opbakning til en kommercialisering af indkøbsprocessen og til et markant stærkere mandat til den nyoprettede indkøbsdivision i indkøbsprocessen, dog stadig med fuld respekt FMI hovedopgave: understøtte Forsvarets brugere og operative opgaveløsning nationalt og internationalt gennem en effektiv materieldrift og logistik Interessen er fortsat fastholdt og forankret i FMI direktion på trods af perioder med skiftende prioriteter og stærkt politisk og organisatorisk pres for nye forandringer..!

26 2 Ledende koalition Opbyg en ledende forandringskoalition og udnævn forandringsagenter..! Den ledende strategiske forandringskoalition for indkøbstransformationen Direktionen i FMI fik sammen med chefer og nøglemedarbejdere i Indkøbsdivisionen samt nøglepersoner i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen de facto rollen som forandringsagenter i den ledende forandringskoalition. Forandringsagenter skal være `all in` på forandring og skal udvælges på baggrund af: mængden af vedkommendes netværkskapital vedkommendes indflydelses- og påvirkningskapacitet Vedkommendes track record Hvem sagde strategisk gidseltagning.? But please don t tell. Netværkskapital, indflydelses- og påvirkningskapacitet samt positiv track record..!

27 2 Ledende koalition Opbyg en styrende koalition gennem optimale rammer for involvering og beslutning..! Daværende medlemmer af direktionen blev inddraget for buy-in under ledelse af daværende direktør GL. P. P. Olsen Rammerne for gennemførelse af implementeringsopgaven af strategisk indkøb i Forsvaret. Virksomhedsstrategien inddragedes i forberedelserne Direktionen gav deres ønsker Delopgaver, f.eks. udarbejdelse af indkøbspolitik, leverandørpolitik, category management o.m.a. blev beskrevet i relation til: Påvirkninger på forretningen Cost savings. Cost avoidance. Totalomkostninger. Adfærd i FMT. Effektivitet i processer. Omfanget af forandringsledelses -opgaven Tilgængelig. Avanceret. Kompleks. Udpluk

28 3 Formuler en vision Skab fælles fokus og retning ved at formulere en ambitiøs og overbevisende forandringsvision! En vision for udviklingen af indkøb i FMI blev formuleret - med fokus på en kommerciel og professionel tilgang til indkøb i Forsvaret: Det gode indkøb er defineret ved: At FMT indkøb proaktivt sikrer forsyninger til vores soldater. At FMT fremstår som én professionel kunde overfor leverandøren. At FMT indkøb sker til lavest mulige totalomkostninger. Samtidigt indkøbtes og introduceredes et nyt logo for indkøbsfunktionen. Et logo, med Købmanden, der flytter ind understøtter nyskabelse og professionalisme Det visuelle logo er blevet et symbol på visionen for indkøb i FMI

29 4 Kommuniker visionen Kommunikér visionen igen og igen let forståelig kommunikation er altafgørende..! Kommunikation af visionen Rammerne for strategisk indkøb blev oversat fra godkendt business case til gode historier, flyers, billboards på kontoret og diskuteret live Kaffekopper og T-shirts med mission og vision for indkøb til alle direktionsmedlemmer og alle medarbejdere og chefer i Indkøbsdivisionen Dialogmøder omkring hvad er strategisk indkøb?, og hvad betyder det for os i praksis? blev afholdt over hele landet, både for chefer og medarbejdere og andre nøgleinteressenter Fokus har været på primære interne stakeholders blandt de militære eksperter og beslutningstagere for at sikre et stærkt samarbejde. Overkommunikation..

30 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab gennem målrettet inddragelse af alle relevante interessenter..! Workshops blev afholdt for nøgleinteressenter i FMI - for hver af de 11 spor, som var omfattet af det nye koncept for strategisk indkøb: Indkøbsstrategi Indkøbspolitik Leverandørpolitik Leverandøranalyse Leverandørevaluering & - vurdering Markeds-og indkøbsanalyser Performance management Risk management ifb.m. leverandørstyring Contract Management Buying center Category management 1. Workshop hvad handler emnet om og hvad betyder det for dig? 2. Workshop siden sidste workshop hvad er tilpasset, så det passer til vores virke?

31 Determinant Andel af totale omkostninger Betydning for slutproduktets kundeværdi Betydning for den teknologiske differentiering Betydning af fejl i leverancen $ $ $ 3.1 Gruppering af kategorier positionering ift. Økonomisk værdi for FMT (y-akse) <1% 1% - 5% 5% - 10% 10% - 20% >20% 3.1 Gruppering af kategori positioner ift. Usynlig Kompleksitet for Synlig for af leverandørmarkedet Værdsat af Meget vigtig for (x-akse) Helt afgørende virksomhedens virksomhedens kunderne, men købsbeslutningen for kunder ingen indflydelse på deres købsbeslutning Determinant kunder, men ikke af betydning for købsbeslutning ikke kritisk for købsbeslutningen købsbeslutninge n eneste købsdriver 1 Ikke af betydning 2 Bidrager med 3 Bidrager med 4 5 for teknologi- bredt tilgængelig førende teknologi, Bidrager med kritisk teknologi, Ikke af betydning for teknologidrevet Monopolistisk drevet Få leverandører og anerkendt Medium kan antal leveres Stort af antal kan kun leveres Stort antal differentiering leverandørmarke leverandører, leverandører, differentiering, teknologi flere leverandører af en/få leverandører ingen d. Modent men mange men flere dækker og høj men under leverandører Konkurrence teknologiudvikling marked udvikling med dækker kun kun udvalgte konkurrence. på leverandørmarkedet Fejl i leverancen barrierer Bemærkes af Vigtigt for Meget vigtigt for Kritisk for alle relevante høje indgangs- udvalgte områder områder Kan dække er ikke af kunderne, men virksomhedens kunderne, vil virksomhedens områder betydning for ikke kritisk kunder, vil påvirke dem kunder virksomhedens påvirke dem meget kunder Indkøbende virksomheds forhandlingskr aft* Begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden har ingen forhandlingskraft overfor leverandørerne Det er ikke muligt at vælge nye leverandører grundet høje begrænsninger Virksomheden er en lille indkøber, med minimal forhandlingskraft Der er flere begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden er en mellemstor indkøber, har nogen forhandlingskraft Få begrænsninger for valg af leverandør Virksomheden er en stor indkøber, har væsentlig forhandlingskraft Meget få begrænsninger for valg af leverandør * Bemærk leverandørmarkedet for kategorien er ikke FMTs marked, men det marked som leverandører til kategorien opererer på. Virksomheden er absolut dominerende på markedet har stor forhandlingskraft Ingen begrænsninger for leverandørvalg overhovedet 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Segmentering af leverandører Lille Kompleksitet af leverandørmarkedet Stor Flaskehals leverandør (Nøgleleverandør) Lille indkøbsvolumen Lav frihedsgrad Standard leverandør Lille indkøbsvolumen Høj frihedsgrad Strategisk leverandør (Systemleverandør) Stor indkøbsvolumen Lav frihedsgrad Volumen leverandør (Kapacitet/volumen lev.) Stor indkøbsvolumen Høj frihedsgrad Lille Strategisk eller økonomisk værdi for FMT Stor 1. Opdeling og prioritering af leverandøren Diamanten 6 mulige håndtag Opnår bedre rabatter Intensivere dialog Udnyt indkøbsstyrke Lavest mulige totalomkostninger Omstrukturering af relationer Strategisk sourcing Forbedring af produktspecifikation Volumenkoncentration Skab konkurrencefordele Procesforbedring Reducere logistikomkostninger Evaluering af bedste pris Global sourcing Fokusere på need to have versus nice to have Ikke billigste men bedste leverandør Karakteristika pr segment Indkøbsvolumen: Lav til middel. Hvis høj, ændres leverandøren til strategisk leverandør Frihedsgrad: Lav Leverandørantal: Oftest kun én og kun global Indkøbsstrategi: Ofte tvungen single sourcing. Voice-strategi (samarbejde) Produkter: Specielle systemer/produkter FMT commitment til køb: Stor FMTs afhængighed: Stor FMTs styrke overfor leverandøren: Ofte meget lille Switching costs: Høj, ofte meget kostbar Tidshorisont: Ofte lang Flaskehalsleverandør M Købmand KCM SCM ekspert Primær strategi pr. segment Mål: Reducer risiko og sikr forsyning Mulige tiltag Gør dig attraktiv som kunde 1. Forblive i flaskehals - kvadrant: Sikre forsyning og mindske risiko Opnå volumen 2. Flytte til standardkvadrant: Identificere og udvikle nye leverandører Ændre specifikationer, så indkøbte produkter/ services/komponenter standardiseres Adskille nøgle/kritiske komponenter fra standardkomponenter Fokus på produktspecifikationer (TCO, decomplexing af produkter, etc.) specielt før aftaleindgåelse Fokus på procesforbedring og relationer hvordan kan vi sikre forsyning, gøre os attraktive og dermed sikre mest mulig fokus fra leverandørens side Evaluering af bedste pris kun muligt før aftaleindgåelse Volumenkoncentration så få flaskehals leverandører som muligt Relevans af de 6 håndtag fra diamanten To måder at klassificere leverandører i de fire segmenter på: 1. Ud fra dokumentet KCM-identifikation af leverandøren Ud fra 10 spørgsmål fastlægges segmentet, som leverandøren tilhører Giver en hurtig og enkel top down -identifikation af leverandørens placering gennem tjekliste + dialog Primært værktøj til positionering af den enkelte leverandør 2. Category management fortæller, i hvilke segmenter den enkelte kategori er placeret (bilag i CM præsentation) Fortæller dermed også i hvilke(n) segment(er) leverandøren er placeret Leverandøren kan derfor være placeret i flere segmenter En bottom up -tilgang der sikrer, at man får en helhedsbetragtning af alle leverandørens ydelser Periodevist anvendes CM-placeringen på primært de største strategiske leverandører for at sikre en helhedsbetragtning af leverandørens ydelser 2. Hvilke håndtag og hvordan tilgår vi Leverandøren..? Politik realisering af strategi Før aftaleindgåelse: Leverandør/markedskendskab: Identificer leverandører til nye/alternative løsninger ikke flaskehals. Saml intern/markedsviden omkring leverandøren inkl. økonomisk overblik Produktspecifikationer: Adskil flaskehals-komponenter fra standard (de-complexing). Standardiser dele. Arbejde/sikre kontraktmulighed for udvikling/identifikation af alternative dele, som er standard. Incitament hvis muligt. Fokus på TCO. Overvej funktionsudbud Volumenkoncentration: Reducer/konsolider antallet af flaskehalsleverandører hvor muligt. Saml volumen på tværs af kapaciteter FMT Leverandør Procesforbedring/tid: Maksimalt tidsforbrug før aftaleindgåelse for at sikre de bedst mulige forhold situationen taget i betragtning S S Pris: Pris er ikke den vigtigste faktor derimod tilgængelighed og Q Q fleksibilitet i forsyningen. Prisen kan kun udfordres før aftaleindgåelse. C C Gerne prisregulering med i aftale. Udvikl langvarige aftaler for at skabe attraktivitet og sikre prioritering af FMT Efter aftaleindgåelse (som også skal være dækket af aftale): Integreret Relationer: Formaliseret leverandørsamarbejde på relevante niveauer. samarbejde Supply chain-fokus, dialog omkring kapacitetsudnyttelse & flaskehalse i forsyningskæden, forecast & prognoser (supply, quality & cost) Leverandørperformance: Indgreb foretages øjeblikkeligt ved performanceafvigelser. Ved fortsatte afvigelser nedsættes der en managementgruppe til løsning/opfølgning af problemer

32 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Seks håndtag til at opnå bedre indkøb samt til at effektivisere samarbejdet Opnår bedre rabatter Intensivere dialog Skab konkurrencefordele Omstrukturering af relationer Procesforbedring Strategisk sourcing Reducere logistikomkostninger Forbedring af produktspecifikation Fokusere på need to have versus nice to have Udnyt indkøbsstyrke Volumenkoncentration Evaluering af bedste pris Global sourcing Ikke billigste men bedste leverandør Lavest mulige totalomkostninger Diamanten

33 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Volumenkoncentration Reducer/konsolider antallet af leverandører Saml volumen på tværs af kapaciteter Omfordel volumen blandt leverandører Kombiner volumen fra forskellige varesegmenter Udvikl alliancer blandt KCM & strategiske indkøbere Rationaliser/standardiser dele Evaluering af bedste pris Benchmarkpriser Genforhandl/få prisnedsættelser Adskil priser og anvend target price Udfordr delpriser Brug konkurrerende tilbudsafgivning (f.eks. miniudbud, e-auktioner) Brug råvare-hedging/råvareandel/commodity-styring Sammenlign TCO for potentielle leverandører Udvikl langvarige kontrakter Global sourcing Udvid den geografiske supply base Undersøg nye leverandører Udnyt valutaudsving Drag fordel af handelsincitamenter Udnyt underleverandører optimalt

34 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Fjern barrierer og skab ejerskab til forandringen gennem målrettet kompetenceoverbevisning! Omstrukturering af relationer Analyser kernekompetencer Juster graden af vertikal integration Skab alliancer i forhold til markedsadgang Etabler joint ventures Anvend strategiske alliancer/partnerskaber Etabler/udvikl centrale leverandører Procesforbedring Omlæg fælles processer Optimer fysisk materialeflow Integrer logistik Understøt forbedring af leverandørprocesser Lav parallel udvikling/r&d Udvikl langvarige kontrakter Del produktivitetsgevinster Forbedring af produktspecifikation/kravsspecifikation Rationaliser/standardiser dele Erstat materialer/dele Brug funktionel/black-box indkøb Undersøg livscyklusomkostninger Udvikl langvarige kontrakter

35 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! Nyt og komplet forvaltningsgrundlag (bestemmelser og direktiver for rutiner, værktøjer, processer og adfærd) - for indkøb.

36 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! Opgave stillet! Ansvarsområdet i strategisk indkøb er 12 opgaver: Indkøbsstrategi Indkøbspolitik Leverandørpolitik Leverandøranalyse Leverandørevaluering & - vurdering Markeds-og indkøbsanalyser Performance management Risk management i forbindelse med leverandørstyring Contract Management Buying center - optimering af indkøb Category management Optimering af indkøbsprocesser Adfærd & metode besluttet! FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTBST 040-5, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering* FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for Indkøbsanalyser FMTVEJL 600-7, Markedsanalyser ID Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb *Omskrives p.t. til en FMT VEJL.

37 FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT IS Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb. FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Skab ejerskab og engagement gennem formalisering af roller og ansvar! FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for FMT Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for FMT Indkøbs- og markedsanalyser (Med rødt markeret =primært brug!) FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTBST 040-5, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for FMT Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for FMT Indkøbs- og markedsanalyser FMTBST , Bestemmelse for FMT Performance management for indkøb

38 5 Ejerskab, barrierer og kompetencer Facilliter ejerskab og engagement gennem fokus på strategisk kompetenceudvikling! Indhold 2013 på 15 dage: FMT Procurement Academy kommerciel del tavleundervisning rollespil videoer, gruppearbejde forhandlingsøvelser coaching-spil Indhold udbudsret KU/CBS skræddersyede kurser hos Kammeradvokaten målrettet Category Management kursusforløb hos DILF

39 6 Fokus på kortsigtede gevinster Udnyt kortsigtede gevinster til at skabe momentum for forandringen..! Besparelseskrav for 2013 og 2014 er realiseret! Hurtig gennemførsel af første store EU-udbud, efter nye principper Eks. afslutning af store EU-udbud vedr. strategisk transportkapacitet til Forsvaret i forbindelse med internationale missioner 25 % besparelse Afslutning af første store projekter, som har været gennemført efter de nye metoder Intensiv markedsføring af indsatser og realiserede gevinster Effektiv brug af ledelsesrapportering og opfølgning på væsentlige KPI Synliggørelse af effekt..! De kortsigtede gevinster betyder, at i dag arbejder FMI med store kategoriprogrammer som skal sikre at vi når i mål.

40 7 Fejring af succeser og fastholdelse Fejring af succeser og fastholdelse - fortløbende rapportering af fremdrift er vigtigt FMI ID har styrket fokus på opfølgning og contract management Synliggørelse af realiserede gevinster overfor FMI og FMN ledelse Ledelsesrapportering synliggørelse af effekter. Overblik over nyindgåede aktive rammeaftaler/udløbne Udviklet processer til optimering af tværfaglige opgaver og samarbejde KPI fastlæggelse og opfølgning FMI er godt på vej med øget tværfagligt samarbejde siden opstart! Buying Center (BC) er et specialistforum for en eller flere kategorier. Formålet med Buying Center er: - at sikre vidensdeling, optimering og besparelser. - at realisere effektiviseringer i indkøbs- og logistikprocesser - At understøtte den fortsatte implementering af category management som bærende princip for strategisk indkøb

41 7 Fejring af succeser og fastholdelse Fasthold, indtil forandringerne er forankret i kulturen mission og vision igen..! Ny vision og mission for indkøb formuleret i 2014 Vision ID vil med - fokus på helheden - være den bedste offentlige indkøbsorganisation i Danmark, og et kommercielt forbillede for vores allierede samarbejdspartnere. Mission ID udvikler og gennemfører værdiskabende og effektive indkøb og sikrer en professionel drift til gavn for vores kunder og Forsvarets ejere. Dette gør vi gennem dialog og samarbejde med brugere, markedet og leverandører med fokus på hele forsyningskæden

42 8 Kulturel forankring af forandring Forankring af forandringen i organisationen gennem udvikling af kulturen..! Ny strategi for ID udarbejdet i Implementering i løbet af Ejer- og kundeværdi EKSTERNE PERSPEKTIVER Værdiperspektiv Hvordan skaber vi værdi? Kundeperspektiv Hvordan engagerer og inddrager vi kunder? Understøttelse af den operative materieldrift Den operative struktur har det nødvendige normerede udstyr til at løse deres opgaver Fremstå som en attraktiv og professionel samarbejdspartner for vores kunder Med det forstår vi Kundetilfredshed, Samarbejde Performance, Forventnings-afstemning, Timing, Ressourcer Indkøbseffektivisering Effektive indkøb, under hensyntagende til gældende lovgivning og lavest mulige TCO Forventningsafstem ning, herunder udfordre vores kunders behov og krav Category Management Indfrielses af besparelsesmål i forsvarsforliget, E1 og E2 Reel og balanceret risikostyring (juridisk, operativt og kommercielt) Fælles forståelse og accept af håndtering af indkøbskategori INTERNE PERSPEKTIVER Procesperspektiv Hvad skal vi være gode til? Hvilke processer? Ressourceog læringsperspektiv Hvordan kompetenceudvikler og specialiserer vi Indkøb? Få fastlagt og implementeret nødvendige processer som sikrer samarbejder på tværs af forsyningskæden og optimal opgaveløsning Aftaleindgåelse, Analyse, Drift, MRP/indkøb, Kodificering Effektiv brug af ressourcer Fokus på innovation og forandringsparathed Fokus på at identificere og minimere HAMLET omkostninger Kompetenceudvikling Fokus på systemunderstøttelse, værktøjer og metoder Implementering af category management som bærende styringsprincip Relevant viden om FMN organisation og den operative opgaveløsning Implementering af Buying centre Tværfagligt/organisatorisk samarbejde (bedre inddragelse af "hinanden" i hele indkøbsprocessen)

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

VIRKSOMHEDSSTRATEGI. Delstrategierne visualiseres i FMT strategikort, som er bilag til virksomhedsstrategien.

VIRKSOMHEDSSTRATEGI. Delstrategierne visualiseres i FMT strategikort, som er bilag til virksomhedsstrategien. Rev: 2011-03-15 VIRKSOMHEDSSTRATEGI 1 INDLEDNING Med baggrund i det foreliggende opgavekompleks for Forsvarets Materieltjeneste (FMT), forsvarets mission, vision og strategier samt CH FMT resultatkontrakt

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! Ca. 14.000 ÅV Ca. 6.000 ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! Ca. 14.000 ÅV Ca. 6.000 ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chefstilling på øverste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400 og C300. Eksempler på funktionsbetegnelser

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related Forandringsproces i Orifarms indkøbsområde 25 oktober 2011 Agenda Orifarm Introduktion Orifarm Procurement projektet Forandringsprocesser og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

CONTRACT MANAGEMENT. - Forretningskritisk kompetence ved anskaffelser. 7. marts 2014 SKI Infodage

CONTRACT MANAGEMENT. - Forretningskritisk kompetence ved anskaffelser. 7. marts 2014 SKI Infodage CONTRACT MANAGEMENT - Forretningskritisk kompetence ved anskaffelser 7. marts 2014 SKI Infodage 1 AGENDA CONTRACT MANAGEMENT Hvad? Hvorfor? Hvordan? 7. marts 2014 SKI Infodage 2 HVAD ER CONTRACT MANAGEMENT?

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Underbilag 3 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk undervisning i FMT

Underbilag 3 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk undervisning i FMT Etablering og gennemførelse af juridisk undervisning i FMT 1. AKTUEL STATUS Et selvstændigt og meget omfattende juridisk compliance program er Juridisk Undervisning i FMT. Formålet med dette juridiske

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune sstrategi 2010-12 Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER sstrategi 2010-12...2 Strategiens opbygning og perspektiv...3 Fokus strategi 2010-12... 3 Operationalisering af strategien... 3 Indsatsområder...4

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Indhold Præsentation af Poul, Petrine og Preben DR og FM historisk DR og FM: Seneste udbudsproces DR og FM de næste 3-5 år 2 Hvem

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S

Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S Indkøbsundersøgelse Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S Effektiv forandring Introduktion Kære læser, Få optimeret indkøbet i din virksomhed Deltag

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Lad os blive endnu bedre til at udvikle sammen leverandører, kommuner, regioner og staten Hvad mener vi med 1. Gensidig kontrol?

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering. Luke Smith Senior Contract Manager

SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering. Luke Smith Senior Contract Manager SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering Luke Smith Senior Contract Manager Starten på gevinstrealisering Contract Management funktionen: - Reaktiv juridisk rådgivning Etablering af Center

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT FA09 Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT JOBPROFIL FORRETNINGSKONSULENT Funktion Funktionen understøtter direktionen med at implementere FA09 s kommende strategi og målsætningsprogram for

Læs mere