ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012

2 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre i Ishøj Kommune... 6 Fælles indsatsområder for kanalstrategien... 7 Telefoni... 8 Personlig henvendelse... 9 Lovpligtige selvbetjeningsløsninger Post Gevinster ved kanalstrategiske indsatser: Handleplan for bølgeplan 1 og Afslutning

3 Indledning Med denne kanalstrategi sætter Ishøj Kommune rammen for fremtidens borgerkommunikation. Kort sagt, så er en kanalstrategi en strategi for, hvordan man i kommunen vil kommunikere med borgerne 1 hvad angår den individuelle borgerservice. Ishøj Kommune er gennem KL s fælleskommunale digitaliseringsstrategi forpligtiget til at udarbejde en kanalstrategi for borgernes henvendelser til kommunen. Kanalstrategien skal sætte retning for, hvordan man mest hensigtsmæssigt kommunikerer med borgerne. Ligeledes skal strategien være retningsgivende for, hvordan borgerne flyttes over på de billigste 3 henvendelseskanaler, uden at borgerne oplever en forringet service. Med kanalstrategien vedtager Byrådet i Ishøj Kommune således målsætning, principper og indsatsområder for, hvordan kommunen de kommende år vil optimere henvendelsesmønstret til kommunen. Kanalstrategien er en del af Ishøj Kommunes Digitaliseringsstrategi. Formålet med digitaliseringsstrategien er at fremme brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstrategien skal leve op til retningslinjerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Hvor digitaliseringsstrategien omhandler de digitale henvendelser, dvs. henvendelser via selvbetjeningsløsninger eller digital post, indeholder kanalstrategien også andre henvendelseskanaler, fx telefon, og personlig betjening. I det følgende beskrives Ishøj Kommunes vision og formål med kanalstrategien. Der gives samtidig en status på, hvordan henvendelsesmønstret til kommunen ser ud i dag, hvad de forskellige henvendelser koster og hvilke indsatser der iværksættes for at få borgerne hen på billigere henvendelseskanaler. 1 Borgerne er i denne forbindelse en samlet betegnelse for al henvendelse udefra og indbefatter derfor også virksomheder, foreninger, andre myndigheder m.m. Dog er det primært borgere, der henvender sig til kommunen, hvorfor samlebetegnelsen borgere er valgt Med billigste menes den mest optimale kanal ift. ressourceforbrug og pris 3

4 Vision og formål med kanalstrategien Vision: Borgernes henvendelser skal flyttes til den billigste kanal med fokus på borgernes forskellighed og med en fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen. Borgerne skal fortsat opleve en god service, samtidig med at kommunens ressourcer anvendes bedst muligt. Ledere såvel som medarbejdere i Ishøj Kommune skal understøtte den digitale udvikling ved at tilegne sig kompetencer, så de kan henvise borgerne til relevante hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger. Formål: Overordnet er formålet med kanalstrategien, at antallet af personlige og skriftlige henvendelser skal minimeres, samtidig med at antallet af digitale henvendelser skal stige. at antallet af borgere, der betjener sig selv skal stige. En øget selvbetjening vil medføre, at borgerne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet og dermed ikke skal vente i fysisk kø eller i telefon. At indførelse af selvbetjeningsløsninger vil føre til et fald i antallet af personlige, telefoniske og mailhenvendelser reduceres, så der frigøres ressourcer til andre opgaver. Dette kan gøres ved at nedprioritere servicen på andre og dyrere henvendelseskanaler, hvorfor det bliver mere attraktivt at benytte de gode selvbetjeningsløsninger Ishøj tilbyder. Det er derfor essentielt, at Ishøj Kommunes kanalstrategi er effektiv, kvalitetsbevidst og har borgeren i centrum: Effektiv: Ishøj Kommune vil levere en effektiv digital service, som på sigt vil flytte kommunikationen til de billigste kanaler og frigive ressourcer til borgere med særlige behov. Kvalitetsbevidst: Ishøj Kommune vil levere en digital service af høj kvalitet understøttet af gode, og effektive selvbetjeningsløsninger, fx med fokus på brugervenlighed for både borgere og medarbejdere. 4 Borgeren i centrum Ishøj Kommune er til for den enkelte borger og det kommunale fællesskab. Alle borgere skal opleve, en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov og mulighed for at betjene sig selv.

5 Service og henvendelseskanaler Kanalstrategien skal være med til at fremme processen mod nye henvendelsesmønstre og skal derfor sætte fokus på nuværende henvendelsesmønstre inden for kommunens forskellige serviceområder og bidrage til, at fremtidige henvendelser flyttes til de billigste kanaler. Ishøj Kommunes serviceområder: Borger- og Socialservice Familiecentret Center for Børn og Undervisning Center for Sundhed og Ældre Center Kultur og Fritid Center for Plan, Byg og Miljø Direktionscentret Center for Park og Vej Kanalstrategien består derfor af flere delstrategier for, hvordan borgeren flyttes til den billigste kanal, og der følges op på strategierne en gang årligt. Det er centercheferne og de respektive digitaliseringsudvalg, der har ansvar for dette, evt. i forbindelse med KOMHENtælleugerne. Kanaler: Digital selvbetjening (Outlook) Digital post (Doc2Mail) Chat Traditionel papirpost Telefonisk henvendelse Personlig henvendelse Priser for forskellige henvendelseskanaler Prisen for henvendelser varierer efter hvilken kanal, der bruges. Nedenfor fremgår den gennemsnitlige pris for forskellige henvendelseskanaler. Priserne tager udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens og KL s tidsanalyse fra 2012: 120 Gennemsnitlige kanalpriser kr 89 kr 84 kr 61 kr 37 kr 0 Personligt fremmøde Papirpost Telefon Selvbetjening

6 Kanalpriserne er gennemsnitlige og kan variere fra opgave til opgave. Men som figuren viser, er personligt fremmøde den henvendelsestyper, der er dyrest. Herefter følger papirpost og -korrespondance 4. Selvbetjening er den billigste kanal. Kanalprisen for selvbetjening forventes at falde fra 37 kr. til 21 kr. såfremt løsningen er så god, at borgerens indtastning går automatisk ind i fagsystemet. Henvendelsesmønstre i Ishøj Kommune Af seneste KOMHEN-tælleuge for Ishøj Kommune, fremgår det, at størstedelen af henvendelserne i dag går via telefon (32 %). 27 % benytter selvbetjeningsløsninger, mens 28 % møder personligt op. 9 % sender papirpost, 3 % bruger e- mail og 1 % anvender digital post, jf. figuren Hvad er KOMHEN? KOMHEN står for Kommunernes Henvendelsesdokumentation og er en fælles metode til at registrere kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder ud fra nogle fælles metodiske kriterier og faste intervaller. nedenfor. Indgående henvendelse (borgere) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 27% 32% 28% Forår 2012 Efterår % 10% 5% 0% 9% 3% 1% 1% Omvendt forholder det sig med Ishøj Kommunes medarbejderes henvendelsesmønstre udadtil. Inden for de 35 tælleområder (jf. bilag 1) går 83 % af henvendelserne via digital 4 Såfremt en fra en borger er af ren informativ karakter og således ikke indeholder personfølsomme oplysninger, der kræver yderligere korrespondance mellem medarbejder og borger, er en billig henvendelseskanal. 6

7 post og fjernprint 5. Ishøj Kommune benytter sig af KMDs Doc2Mail, hvormed alt post sendes til borgeren via e-boks, digital post og fjernprint. 9 % af henvendelserne foregår telefonisk, 4 % pr. mail og 3 % med papirpost, jf. figuren nedenfor. Udgående henvendelser (medarbejdere) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 9% 4% 3% Telefon Papirbrev Digital post Forår 2012 Efterår 2011 Fælles indsatsområder for kanalstrategien Fremover vil digitale selvbetjeningsløsninger og telefoniske henvendelser øges væsentligt på de områder, der er digitaliseringsmodne. Hvad er en bølgeplan? En bølgeplan angiver hvilke områder i hele den offentlige sektor, der skal omfattes af kravet om obligatorisk digital kommunikation, og hvornår dette skal være gældende. Der vil blive stillet nationale krav til brugervenlighed og til udformningen af vejledninger til digitale selvbetjeningsløsninger. Dette vil ske i samarbejde med KL og vil medføre, at det bliver nemmere for borgerne at selvbetjene sig på flere områder, end det er muligt i dag. Ultimo 2012 kommer den første bølge 6 af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, og frem til 2015 følger bølge 2, 3 og 4. Ishøj Kommune har forskellige værktøjer, der kan medvirke til, at flere borgere selvbetjener sig eller henvender sig via de billigste henvendelseskanaler. Fx kan der på 5 Med fjernprint kan myndigheder sende breve digitalt, i stedet for at de skal printes, lægges i kuvert og sendes. Medarbejderen sparer arbejdstid, og det bliver muligt for borgere og virksomheder at modtage brevet som digital post på borger.dk eller virk.dk. Hvis borgere og virksomheder ikke er tilmeldt, printes og postes brevet som normalt, dog fra en fabrik

8 udvalgte sagsområder differentieres i sagsbehandlingstiden og der kan indføres tidsbestilling på udvalgte serviceydelser. Således gøres det mere attraktivt for borgerne at anvende billigere henvendelseskanaler. Ledere og medarbejdere i Ishøj Kommune skal understøtte den digitale udvikling ved at gøre sig bekendt med relevante hjemmesider og selvbetjeningsløsninger, således at de kan orientere borgerne. Herudover skal administrationen tilegne sig kompetencer, så de kan være ambassadører og rådgive og vejlede borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger. Flytning: Fra blanket til selvbetjening. Primo 2011 indkøbte Borgerservice en selvbetjeningsløsning, så borgerne selv kan indberette flytteanmeldelse, og hvor data derefter går direkte ind i fagsystemet. Primo 2012 blev flytteblanketter afskaffet, og borgere henvises fremefter til digital flytning. Medio 2011 benyttede 15,8 % løsningen. Medio 2012 gik 42 % af alle flytninger via selvbetjeningsløsning altså en stigning på 166 % på 1 år på grund af bevidst kanalvalg. Nedenfor fremgår en række indsatsområder, der skal prioriteres i det fremtidige arbejde for at få borgerne til at benytte billige henvendelseskanaler. Telefoni Det er et mål, at flest mulige telefoniske henvendelser straksafklares 7. Telefoniske henvendelser er en forholdsvis billig henvendelseskanal, såfremt henvendelsen ikke skal viderestilles. I dag går 32 % af alle indgående henvendelser inden for de 35 tælleområder via telefonen. Mål: Det er målet i Ishøj Kommune, at 60 % af de telefoniske henvendelser på de 35 8 tælleområder skal straksafklares og med udgangen af skal 35 % af alle henvendelser gå via telefonen. Samtidig skal borgerne opleve, at de bliver mødt af kompetente medarbejdere, når de henvender sig telefonisk. Målet er ligeledes, at borgere og virksomheder i fremtiden oplever en bedre service i form af højere grad af straksafklaring og færre omstillinger. 7 Dvs. borgeren får svar på sit spørgsmål ved første henvendelse og skal ikke stilles om til anden medarbejder. 8 Se bilag 1 8

9 Det gør Ishøj Kommune: Anskaffelse og implementering af Kompetenceudvikling af medarbejdere i Ishøj Kommunes administration. Telefonomstillingen omdannes til et internt callcenter for Ishøj Kommune og telefonbetjeningen revurderes og optimeres i alle centre. Ishøj Kommune overvejer at udvide åbningstiden for telefonisk hjælp i et evt. kommende tværkommunalt callcenter på Vestegnen. Med callcentret vil det være muligt at udnytte stordriftsfordele, bl.a. i form af betjening af hinandens borgere. Personlig henvendelse Den personlig henvendelse er en dyr henvendelseskanal, og det er målet at reducere antallet af personlige henvendelser betydeligt. Dette skal bl.a. ske via implementering af brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Mål: I dag går 28 % af henvendelser på de 35 tælleområder til Ishøj Kommune via personligt fremmøde. Det er målet, at ved udgangen af 2015 skal kun 14 % af henvendelserne være personlige. Det gør Ishøj Kommune: Med projekt Fremtidens Borgerservice 9 bliver Borgerservice udvidet og kommer til at varetage flere opgaver, som hidtil har været varetaget i rådhusets fagcentre. Hensigten er, at der fremover skal være én indgang til kommunen, hvad enten henvendelsen er personlig eller telefonisk. vil løbende optimeres, så frontmedarbejderne i Borgerservice i højere grad kan straksafklare flest mulige spørgsmål og lettere sagsbehandlingsopgaver. Borgere med særlige behov, vil fortsat kunne få personlig betjening i Borgerservice eller ved møde med sagsbehandler. I takt hermed begrænses andre henvendelseskanaler. 9 Fremtidens Borgerservice er et projekt der arbejdes med i administrationen og som sigter på, at borgeren i fremtiden kun skal henvende sig et sted ved kontakt til Ishøj Kommune. 9

10 Ishøj Kommune vil i takt med udvidet telefonbetjening, indførelse af brugervenlige obligatoriske selvbetjeningsløsninger, og gradvis reducere åbningstiden for personlig henvendelse, og således høste effektiviseringsgevinster. Den fremtidige borgerservice vil tage udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver, så vidt muligt, guidet til selvbetjening, så de fremover er rustet til og har mod på at benytte sig af de digitale kanaler. Lovpligtige selvbetjeningsløsninger Ishøj Kommune tilbyder allerede i dag en række selvbetjeningsløsninger. Som minimum vil Ishøj Kommune indføre selvbetjeningsløsninger på de områder, som bliver obligatoriske ved lov. Fra d bliver en række selvbetjeningsløsninger obligatoriske for borgerne at bruge. Disse løsninger kan allerede nu tilgås fra Herudover har Ishøj Kommune indkøbt en række selvbetjeningsløsninger og endelig er der en række fællesoffentlige løsninger, der kan anvendes af borgerne: Obligatoriske selvbetjeningsløsninger pr , som kan tilgås via Opskrivning til dagtilbud og SFO Anmeldelse af flytning (indenlandsk) Bestilling af sundhedskort Skoleindskrivning (effektueres ved skoleindskrivningen i 2013) Væsentlige indkøbte selvbetjeningsløsninger Din boligstøtte Din barsel Søg fortsat underholdsbidrag Dit bibliotek Måleraflæsning Anmeld skadedyr Pensionsguiden Borgerportal Henvendelser om affald ishøjkviksvar.dk Fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger NemID Borger.dk E-boks SKAT (tastselv) Min SU Sundhed.dk Meld dig som bloddonor NemRefusion Virk.dk 10

11 Mål: I Ishøj går 27 % af alle henvendelser på de 35 obligatoriske tælleområder via selvbetjeningsløsninger. Det er målet, at dette tal stiger til 40 % i Det gør Ishøj Kommune: Ishøj Kommune vil fremover implementere nye selvbetjeningsløsninger på de obligatoriske områder og vil ligeledes være opsøgende på selvbetjeningsløsninger, der letter arbejdsprocesser samt borger- og virksomhedshenvendelser. Nye selvbetjeningsløsninger implementeres i tæt samarbejde med IT-afdelingen, kommunikationsafdelingen og de relevante fagcentre. Ishøj Kommune vil sørge for løbende at informere, iværksætte kurser og udarbejde informationsmateriale mv. for borgere, da kendskab til selvbetjeningsløsninger er afgørende for brugen af løsningerne og dermed Ishøj Kommunes effektiviseringspotentiale. Ishøj Kommune vil i løbet af 2013 kompetenceudvikle ledere og medarbejderne i administrationen, således at de kan vejlede borgerne i brug af selvbetjeningsløsninger. Det øvrige personale vil blive informeret om, på hvilke hjemmesider selvbetjeningsløsninger findes. Primo 2013 vil der internt i Ishøj Kommune oprettes et callcenter. Callcentret er forankret i Borgerservice og vil gøre det muligt for borgeren at få effektiv telefonbetjening inden for åbningstiden. Det overvejes i den forbindelse at indkøbe et system, hvor callcentermedarbejderne kan se borgerens pc-skærm og hjælpe med selvbetjening (co-browsing) Ishøj Kommune vil på og skabe overblik over de selvbetjeningsløsninger, kommunen stiller til rådighed. Ishøj Kommune lancerede primo august for medarbejdere og borgere. er en portal, hvor der findes svar på spørgsmål af informativ karakter inden for det kommunale område. I portalen findes der også henvisninger til selvbetjeningsløsninger samt til andre myndigheder. 11

12 Post Lov om Offentlig Digital Post 10 indebærer, at alle borgere over 15 år og alle virksomheder skal kunne modtage post fra det offentlige i en digital postkasse i stedet for at få posten med traditionel papirpost. Loven forventes at træde i kraft for borgere den 1. november 2014 og for virksomheder i løbet af Såfremt det er muligt, sendes al udgående post fra Ishøj Kommune via digital post og fjernprint. Dermed spares der udgifter til porto og pakning af post. Der er således et besparelsespotentiale forbundet med brug af digital post og fjernprint. Mål: Det er målet, at 25 % af Ishøj Kommunes borgere inden udgangen af 2013 har oprettet en digital postkasse. Ligeledes vil Ishøj Kommune fremadrettet arbejde målrettet hen mod målet om, at 60 % af alle henvendelser i 2015 foregår digitalt. Det er målet, at også indgående post til Ishøj Kommune reduceres. I dag foregår 14 % af henvendelserne til kommunen ved brug af papirpost. Det er målet i 2015, at indgående papirpost vil være reduceret til 4 %. Både for udgående og indgående post gælder, at visse typer post ikke egner sig til at blive sendt digitalt. Dette gælder fx meget omfattende materiale, kontrakter og forsendelser, der kræver underskrift. Hvad angår underskriftskravet så arbejder KL på at få lempet kravene hertil. Det gør Ishøj Kommune: Digitaliseringsgruppen er ansvarlig for, at der udarbejdes en fælles handleplan for, hvordan medarbejderne forpligtiges til at bruge digital post og hvordan borgerne motiveres til at henvende sig via den digitale postkasse. Kendskab til og brug af digital post skal bredes ud til alle medarbejdere i Ishøj Kommune. Det er de enkelte centerchefer som er ansvarlige for, at medarbejderne kender til og bruger digital post

13 Gevinster ved kanalstrategiske indsatser: En vellykket kanalstrategi vil medføre, at flere borgere flyttes over på billigere kanaler, hvilket frigiver ressourcer, bl.a. til at betjene borgere med særlige behov. For de fleste borgere vil de nye selvbetjeningsløsninger og betyde en øget service, da borgeren får mulighed for at selvbetjene sig og få svar på spørgsmål døgnet rundt. Handleplan for bølgeplan 1 og 2 11 Der skal udarbejdes handleplaner for flytning af borgere over på de selvbetjeningsløsninger som KL og Regeringen har aftalt skal være obligatorisk digitale. Der udarbejdes løbende handleplaner for de enkelte digitaliseringsudvalgs fagområder. Se i øvrigt bilag 2 for eksempel på handleplan/delstrategi fra Center for Børn og Undervisning. Bølge 1 (1. december 2012) Flytning Sundhedskort EU-sygesikringskort Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO Skoleindskrivning Digitaliseringsudvalg Børn og Undervisning Børn og Undervisning Bølge 2 (1. december 2013) Begravelseshjælp Friplads til dagtilbud Hjælpemidler Udrejse Kørekort (i Borgerservice) Navne- og adressebeskyttelse Pas (i Borgerservice) Digitaliseringsudvalg

14 Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Lån til betaling af ejendomsskat Sygedagpenge (kun oplysningsskema) Udlån/udleje af lokaler og ejendomme Valg af læge Vielse/partnerskab Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan-, Bygge og Miljøcenter Kultur og Fritid Direktionscenter Afslutning I kanalstrategien fremgår Ishøj Kommunens målsætning med fremtidens borgerkommunikation, hvad angår den individuelle borgerservice. Kanalstrategien er udarbejdet af Ishøj Kommunes digitaliseringsgruppe i samarbejdet med digitaliseringsudvalgene. Det er Digitaliseringsgruppen, der har det overordnede ansvar for implementering af tværgående digitaliseringsprojekter i Ishøj Kommune. Digitaliseringsgruppen har også en koordinerende funktion for kommunens samlede digitaliseringsinitiativer. Digitaliseringsudvalgenes opgave er at sørge for, at de digitaliseringsprojekter, der igangsættes inden for udvalgets område realiseres og følges til dørs. /Digitaliseringsgruppen, oktober

15 Bilag 1. Oversigt over de 35 tælleområder - Byggetilladelse - Optagelse i skolefritidsordning - Skoleindskrivning/optagelse - Vielse/partnerskab - Flytning - Pas - Kørekort - SKAT ejendom - SKAT person - Opkrævning - Administrationsaftaler - Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Boligindretning m.v. - Optagelse i dagtilbud, plads i anden kommune og opsigelse - Optagelse i fritidshjem, plads i anden kommune og opsigelse - Sundhedskort (gult) - EU-sygesikringskort (blåt) - Valg af læge og sygesikringsgruppe - Folkepension - Opsat pension - Varmetillæg - Personligt tillæg og helbredstillæg - Bistandstillæg og plejetillæg - Førtidspension - Invaliditetsydelse - Boligydelse - Boligsikring, ikke førtidspensionister - Boligsikring, førtidspensionister - Beboerindskud - Børnetilskud - Børne- og ungeydelse - Underholdsbidrag (børne/ægtefælle/uddannelse) - Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) - Sygedagpenge - Barselsdagpenge - Dagpenge ved alvorligt syge børn 15

16 Bilag 2. Kanalstrategi for digital skoleindskrivning Center for Børn og Undervisning Digital skoleindskrivning - kanalstrategi Tema Skoleindskrivning vil digital selvbetjening Folkeskolelovens 38: Ansøgning om indskrivning af børn i folkeskolen og om optagelse af børn i skolefritidsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt. Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen. Kanal Veje til målet Deadline og tidsplan Loven træder i kraft den 1. december Da skoleindskrivningen til skoleåret 2013/14 er færdiggjort inden indføres 16

17 den digitale skoleindskrivning i Ishøj Kommune fra og med indskrivningen til skoleåret 2014/2015. Organisering Samarbejde med andre Økonomi Implementeringen af den digitale skoleindskrivning varetages af Center for Børn og Undervisning. Borger- og Socialservice Kommunikationsafdelingen Kommunens dagtilbud og skoler og årene frem Etablering Kr Drift Kr Kr Kr Kr I alt pr. år Kr Kr Kr Kr Status og opfølgning 17

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0)

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1036013, Sag 995320 Indledning Som et led i

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 Sådan henvender borgerne sig til kommunerne - Resultatet af dataindsamling i 54 kommuner 22. april til 12. maj 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Borgerne rykker på

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice 2012 2015 Bilag 1: Kanalstrategiske mål Bilag 2: Kanalpriser og hvad kanalerne bruges til Bilag 3: Oversigt over aktiviteter Bilag 4: Aktivitetsplan 2011 og 2012 Indledning

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Hvornår? Uge 43, den 24. 28. oktober. Ugen efter skolernes efterårsferie.

Hvornår? Uge 43, den 24. 28. oktober. Ugen efter skolernes efterårsferie. Pixie for tælleugen Baggrund Hvorfor skal der tælles? For at kunne måle kanalstrategiens effekter er der behov for et billede af, hvordan kommunikationen foregår i dag, og hvordan den udvikler sig fremover.

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

fremtidige borgerbetjening

fremtidige borgerbetjening Dragør kommune Dragør kommunes fremtidige borgerbetjening Udviklingen af Borgerservice efter overgangen til udbetaling Danmark 1.3.2013 Borger og Social 28-09-2012 Indhold INDLEDNING...3 DEL1. NUVÆRENDE

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Fortsat behov for indsamling af KOMHEN data i 2016 Den kommunale sektor har ved efterårets KOMHEN tælleuge indfriet målet om 80%

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Livssituationer i Borgerservice

Livssituationer i Borgerservice Livssituationer i Borgerservice 1 Baggrund KL har været i dialog med en række kommuner for at få input til, hvordan kanalstrategi og den helhedsorienterede vejledning bedst muligt understøttes efter opgaveoverdragelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere