ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012

2 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre i Ishøj Kommune... 6 Fælles indsatsområder for kanalstrategien... 7 Telefoni... 8 Personlig henvendelse... 9 Lovpligtige selvbetjeningsløsninger Post Gevinster ved kanalstrategiske indsatser: Handleplan for bølgeplan 1 og Afslutning

3 Indledning Med denne kanalstrategi sætter Ishøj Kommune rammen for fremtidens borgerkommunikation. Kort sagt, så er en kanalstrategi en strategi for, hvordan man i kommunen vil kommunikere med borgerne 1 hvad angår den individuelle borgerservice. Ishøj Kommune er gennem KL s fælleskommunale digitaliseringsstrategi forpligtiget til at udarbejde en kanalstrategi for borgernes henvendelser til kommunen. Kanalstrategien skal sætte retning for, hvordan man mest hensigtsmæssigt kommunikerer med borgerne. Ligeledes skal strategien være retningsgivende for, hvordan borgerne flyttes over på de billigste 3 henvendelseskanaler, uden at borgerne oplever en forringet service. Med kanalstrategien vedtager Byrådet i Ishøj Kommune således målsætning, principper og indsatsområder for, hvordan kommunen de kommende år vil optimere henvendelsesmønstret til kommunen. Kanalstrategien er en del af Ishøj Kommunes Digitaliseringsstrategi. Formålet med digitaliseringsstrategien er at fremme brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstrategien skal leve op til retningslinjerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Hvor digitaliseringsstrategien omhandler de digitale henvendelser, dvs. henvendelser via selvbetjeningsløsninger eller digital post, indeholder kanalstrategien også andre henvendelseskanaler, fx telefon, og personlig betjening. I det følgende beskrives Ishøj Kommunes vision og formål med kanalstrategien. Der gives samtidig en status på, hvordan henvendelsesmønstret til kommunen ser ud i dag, hvad de forskellige henvendelser koster og hvilke indsatser der iværksættes for at få borgerne hen på billigere henvendelseskanaler. 1 Borgerne er i denne forbindelse en samlet betegnelse for al henvendelse udefra og indbefatter derfor også virksomheder, foreninger, andre myndigheder m.m. Dog er det primært borgere, der henvender sig til kommunen, hvorfor samlebetegnelsen borgere er valgt Med billigste menes den mest optimale kanal ift. ressourceforbrug og pris 3

4 Vision og formål med kanalstrategien Vision: Borgernes henvendelser skal flyttes til den billigste kanal med fokus på borgernes forskellighed og med en fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen. Borgerne skal fortsat opleve en god service, samtidig med at kommunens ressourcer anvendes bedst muligt. Ledere såvel som medarbejdere i Ishøj Kommune skal understøtte den digitale udvikling ved at tilegne sig kompetencer, så de kan henvise borgerne til relevante hjemmesider eller selvbetjeningsløsninger. Formål: Overordnet er formålet med kanalstrategien, at antallet af personlige og skriftlige henvendelser skal minimeres, samtidig med at antallet af digitale henvendelser skal stige. at antallet af borgere, der betjener sig selv skal stige. En øget selvbetjening vil medføre, at borgerne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet og dermed ikke skal vente i fysisk kø eller i telefon. At indførelse af selvbetjeningsløsninger vil føre til et fald i antallet af personlige, telefoniske og mailhenvendelser reduceres, så der frigøres ressourcer til andre opgaver. Dette kan gøres ved at nedprioritere servicen på andre og dyrere henvendelseskanaler, hvorfor det bliver mere attraktivt at benytte de gode selvbetjeningsløsninger Ishøj tilbyder. Det er derfor essentielt, at Ishøj Kommunes kanalstrategi er effektiv, kvalitetsbevidst og har borgeren i centrum: Effektiv: Ishøj Kommune vil levere en effektiv digital service, som på sigt vil flytte kommunikationen til de billigste kanaler og frigive ressourcer til borgere med særlige behov. Kvalitetsbevidst: Ishøj Kommune vil levere en digital service af høj kvalitet understøttet af gode, og effektive selvbetjeningsløsninger, fx med fokus på brugervenlighed for både borgere og medarbejdere. 4 Borgeren i centrum Ishøj Kommune er til for den enkelte borger og det kommunale fællesskab. Alle borgere skal opleve, en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov og mulighed for at betjene sig selv.

5 Service og henvendelseskanaler Kanalstrategien skal være med til at fremme processen mod nye henvendelsesmønstre og skal derfor sætte fokus på nuværende henvendelsesmønstre inden for kommunens forskellige serviceområder og bidrage til, at fremtidige henvendelser flyttes til de billigste kanaler. Ishøj Kommunes serviceområder: Borger- og Socialservice Familiecentret Center for Børn og Undervisning Center for Sundhed og Ældre Center Kultur og Fritid Center for Plan, Byg og Miljø Direktionscentret Center for Park og Vej Kanalstrategien består derfor af flere delstrategier for, hvordan borgeren flyttes til den billigste kanal, og der følges op på strategierne en gang årligt. Det er centercheferne og de respektive digitaliseringsudvalg, der har ansvar for dette, evt. i forbindelse med KOMHENtælleugerne. Kanaler: Digital selvbetjening (Outlook) Digital post (Doc2Mail) Chat Traditionel papirpost Telefonisk henvendelse Personlig henvendelse Priser for forskellige henvendelseskanaler Prisen for henvendelser varierer efter hvilken kanal, der bruges. Nedenfor fremgår den gennemsnitlige pris for forskellige henvendelseskanaler. Priserne tager udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens og KL s tidsanalyse fra 2012: 120 Gennemsnitlige kanalpriser kr 89 kr 84 kr 61 kr 37 kr 0 Personligt fremmøde Papirpost Telefon Selvbetjening

6 Kanalpriserne er gennemsnitlige og kan variere fra opgave til opgave. Men som figuren viser, er personligt fremmøde den henvendelsestyper, der er dyrest. Herefter følger papirpost og -korrespondance 4. Selvbetjening er den billigste kanal. Kanalprisen for selvbetjening forventes at falde fra 37 kr. til 21 kr. såfremt løsningen er så god, at borgerens indtastning går automatisk ind i fagsystemet. Henvendelsesmønstre i Ishøj Kommune Af seneste KOMHEN-tælleuge for Ishøj Kommune, fremgår det, at størstedelen af henvendelserne i dag går via telefon (32 %). 27 % benytter selvbetjeningsløsninger, mens 28 % møder personligt op. 9 % sender papirpost, 3 % bruger e- mail og 1 % anvender digital post, jf. figuren Hvad er KOMHEN? KOMHEN står for Kommunernes Henvendelsesdokumentation og er en fælles metode til at registrere kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder ud fra nogle fælles metodiske kriterier og faste intervaller. nedenfor. Indgående henvendelse (borgere) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 27% 32% 28% Forår 2012 Efterår % 10% 5% 0% 9% 3% 1% 1% Omvendt forholder det sig med Ishøj Kommunes medarbejderes henvendelsesmønstre udadtil. Inden for de 35 tælleområder (jf. bilag 1) går 83 % af henvendelserne via digital 4 Såfremt en fra en borger er af ren informativ karakter og således ikke indeholder personfølsomme oplysninger, der kræver yderligere korrespondance mellem medarbejder og borger, er en billig henvendelseskanal. 6

7 post og fjernprint 5. Ishøj Kommune benytter sig af KMDs Doc2Mail, hvormed alt post sendes til borgeren via e-boks, digital post og fjernprint. 9 % af henvendelserne foregår telefonisk, 4 % pr. mail og 3 % med papirpost, jf. figuren nedenfor. Udgående henvendelser (medarbejdere) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 9% 4% 3% Telefon Papirbrev Digital post Forår 2012 Efterår 2011 Fælles indsatsområder for kanalstrategien Fremover vil digitale selvbetjeningsløsninger og telefoniske henvendelser øges væsentligt på de områder, der er digitaliseringsmodne. Hvad er en bølgeplan? En bølgeplan angiver hvilke områder i hele den offentlige sektor, der skal omfattes af kravet om obligatorisk digital kommunikation, og hvornår dette skal være gældende. Der vil blive stillet nationale krav til brugervenlighed og til udformningen af vejledninger til digitale selvbetjeningsløsninger. Dette vil ske i samarbejde med KL og vil medføre, at det bliver nemmere for borgerne at selvbetjene sig på flere områder, end det er muligt i dag. Ultimo 2012 kommer den første bølge 6 af obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, og frem til 2015 følger bølge 2, 3 og 4. Ishøj Kommune har forskellige værktøjer, der kan medvirke til, at flere borgere selvbetjener sig eller henvender sig via de billigste henvendelseskanaler. Fx kan der på 5 Med fjernprint kan myndigheder sende breve digitalt, i stedet for at de skal printes, lægges i kuvert og sendes. Medarbejderen sparer arbejdstid, og det bliver muligt for borgere og virksomheder at modtage brevet som digital post på borger.dk eller virk.dk. Hvis borgere og virksomheder ikke er tilmeldt, printes og postes brevet som normalt, dog fra en fabrik. 6 7

8 udvalgte sagsområder differentieres i sagsbehandlingstiden og der kan indføres tidsbestilling på udvalgte serviceydelser. Således gøres det mere attraktivt for borgerne at anvende billigere henvendelseskanaler. Ledere og medarbejdere i Ishøj Kommune skal understøtte den digitale udvikling ved at gøre sig bekendt med relevante hjemmesider og selvbetjeningsløsninger, således at de kan orientere borgerne. Herudover skal administrationen tilegne sig kompetencer, så de kan være ambassadører og rådgive og vejlede borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger. Flytning: Fra blanket til selvbetjening. Primo 2011 indkøbte Borgerservice en selvbetjeningsløsning, så borgerne selv kan indberette flytteanmeldelse, og hvor data derefter går direkte ind i fagsystemet. Primo 2012 blev flytteblanketter afskaffet, og borgere henvises fremefter til digital flytning. Medio 2011 benyttede 15,8 % løsningen. Medio 2012 gik 42 % af alle flytninger via selvbetjeningsløsning altså en stigning på 166 % på 1 år på grund af bevidst kanalvalg. Nedenfor fremgår en række indsatsområder, der skal prioriteres i det fremtidige arbejde for at få borgerne til at benytte billige henvendelseskanaler. Telefoni Det er et mål, at flest mulige telefoniske henvendelser straksafklares 7. Telefoniske henvendelser er en forholdsvis billig henvendelseskanal, såfremt henvendelsen ikke skal viderestilles. I dag går 32 % af alle indgående henvendelser inden for de 35 tælleområder via telefonen. Mål: Det er målet i Ishøj Kommune, at 60 % af de telefoniske henvendelser på de 35 8 tælleområder skal straksafklares og med udgangen af skal 35 % af alle henvendelser gå via telefonen. Samtidig skal borgerne opleve, at de bliver mødt af kompetente medarbejdere, når de henvender sig telefonisk. Målet er ligeledes, at borgere og virksomheder i fremtiden oplever en bedre service i form af højere grad af straksafklaring og færre omstillinger. 7 Dvs. borgeren får svar på sit spørgsmål ved første henvendelse og skal ikke stilles om til anden medarbejder. 8 Se bilag 1 8

9 Det gør Ishøj Kommune: Anskaffelse og implementering af Kompetenceudvikling af medarbejdere i Ishøj Kommunes administration. Telefonomstillingen omdannes til et internt callcenter for Ishøj Kommune og telefonbetjeningen revurderes og optimeres i alle centre. Ishøj Kommune overvejer at udvide åbningstiden for telefonisk hjælp i et evt. kommende tværkommunalt callcenter på Vestegnen. Med callcentret vil det være muligt at udnytte stordriftsfordele, bl.a. i form af betjening af hinandens borgere. Personlig henvendelse Den personlig henvendelse er en dyr henvendelseskanal, og det er målet at reducere antallet af personlige henvendelser betydeligt. Dette skal bl.a. ske via implementering af brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Mål: I dag går 28 % af henvendelser på de 35 tælleområder til Ishøj Kommune via personligt fremmøde. Det er målet, at ved udgangen af 2015 skal kun 14 % af henvendelserne være personlige. Det gør Ishøj Kommune: Med projekt Fremtidens Borgerservice 9 bliver Borgerservice udvidet og kommer til at varetage flere opgaver, som hidtil har været varetaget i rådhusets fagcentre. Hensigten er, at der fremover skal være én indgang til kommunen, hvad enten henvendelsen er personlig eller telefonisk. vil løbende optimeres, så frontmedarbejderne i Borgerservice i højere grad kan straksafklare flest mulige spørgsmål og lettere sagsbehandlingsopgaver. Borgere med særlige behov, vil fortsat kunne få personlig betjening i Borgerservice eller ved møde med sagsbehandler. I takt hermed begrænses andre henvendelseskanaler. 9 Fremtidens Borgerservice er et projekt der arbejdes med i administrationen og som sigter på, at borgeren i fremtiden kun skal henvende sig et sted ved kontakt til Ishøj Kommune. 9

10 Ishøj Kommune vil i takt med udvidet telefonbetjening, indførelse af brugervenlige obligatoriske selvbetjeningsløsninger, og gradvis reducere åbningstiden for personlig henvendelse, og således høste effektiviseringsgevinster. Den fremtidige borgerservice vil tage udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver, så vidt muligt, guidet til selvbetjening, så de fremover er rustet til og har mod på at benytte sig af de digitale kanaler. Lovpligtige selvbetjeningsløsninger Ishøj Kommune tilbyder allerede i dag en række selvbetjeningsløsninger. Som minimum vil Ishøj Kommune indføre selvbetjeningsløsninger på de områder, som bliver obligatoriske ved lov. Fra d bliver en række selvbetjeningsløsninger obligatoriske for borgerne at bruge. Disse løsninger kan allerede nu tilgås fra Herudover har Ishøj Kommune indkøbt en række selvbetjeningsløsninger og endelig er der en række fællesoffentlige løsninger, der kan anvendes af borgerne: Obligatoriske selvbetjeningsløsninger pr , som kan tilgås via Opskrivning til dagtilbud og SFO Anmeldelse af flytning (indenlandsk) Bestilling af sundhedskort Skoleindskrivning (effektueres ved skoleindskrivningen i 2013) Væsentlige indkøbte selvbetjeningsløsninger Din boligstøtte Din barsel Søg fortsat underholdsbidrag Dit bibliotek Måleraflæsning Anmeld skadedyr Pensionsguiden Borgerportal Henvendelser om affald ishøjkviksvar.dk Fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger NemID Borger.dk E-boks SKAT (tastselv) Min SU Sundhed.dk Meld dig som bloddonor NemRefusion Virk.dk 10

11 Mål: I Ishøj går 27 % af alle henvendelser på de 35 obligatoriske tælleområder via selvbetjeningsløsninger. Det er målet, at dette tal stiger til 40 % i Det gør Ishøj Kommune: Ishøj Kommune vil fremover implementere nye selvbetjeningsløsninger på de obligatoriske områder og vil ligeledes være opsøgende på selvbetjeningsløsninger, der letter arbejdsprocesser samt borger- og virksomhedshenvendelser. Nye selvbetjeningsløsninger implementeres i tæt samarbejde med IT-afdelingen, kommunikationsafdelingen og de relevante fagcentre. Ishøj Kommune vil sørge for løbende at informere, iværksætte kurser og udarbejde informationsmateriale mv. for borgere, da kendskab til selvbetjeningsløsninger er afgørende for brugen af løsningerne og dermed Ishøj Kommunes effektiviseringspotentiale. Ishøj Kommune vil i løbet af 2013 kompetenceudvikle ledere og medarbejderne i administrationen, således at de kan vejlede borgerne i brug af selvbetjeningsløsninger. Det øvrige personale vil blive informeret om, på hvilke hjemmesider selvbetjeningsløsninger findes. Primo 2013 vil der internt i Ishøj Kommune oprettes et callcenter. Callcentret er forankret i Borgerservice og vil gøre det muligt for borgeren at få effektiv telefonbetjening inden for åbningstiden. Det overvejes i den forbindelse at indkøbe et system, hvor callcentermedarbejderne kan se borgerens pc-skærm og hjælpe med selvbetjening (co-browsing) Ishøj Kommune vil på og skabe overblik over de selvbetjeningsløsninger, kommunen stiller til rådighed. Ishøj Kommune lancerede primo august for medarbejdere og borgere. er en portal, hvor der findes svar på spørgsmål af informativ karakter inden for det kommunale område. I portalen findes der også henvisninger til selvbetjeningsløsninger samt til andre myndigheder. 11

12 Post Lov om Offentlig Digital Post 10 indebærer, at alle borgere over 15 år og alle virksomheder skal kunne modtage post fra det offentlige i en digital postkasse i stedet for at få posten med traditionel papirpost. Loven forventes at træde i kraft for borgere den 1. november 2014 og for virksomheder i løbet af Såfremt det er muligt, sendes al udgående post fra Ishøj Kommune via digital post og fjernprint. Dermed spares der udgifter til porto og pakning af post. Der er således et besparelsespotentiale forbundet med brug af digital post og fjernprint. Mål: Det er målet, at 25 % af Ishøj Kommunes borgere inden udgangen af 2013 har oprettet en digital postkasse. Ligeledes vil Ishøj Kommune fremadrettet arbejde målrettet hen mod målet om, at 60 % af alle henvendelser i 2015 foregår digitalt. Det er målet, at også indgående post til Ishøj Kommune reduceres. I dag foregår 14 % af henvendelserne til kommunen ved brug af papirpost. Det er målet i 2015, at indgående papirpost vil være reduceret til 4 %. Både for udgående og indgående post gælder, at visse typer post ikke egner sig til at blive sendt digitalt. Dette gælder fx meget omfattende materiale, kontrakter og forsendelser, der kræver underskrift. Hvad angår underskriftskravet så arbejder KL på at få lempet kravene hertil. Det gør Ishøj Kommune: Digitaliseringsgruppen er ansvarlig for, at der udarbejdes en fælles handleplan for, hvordan medarbejderne forpligtiges til at bruge digital post og hvordan borgerne motiveres til at henvende sig via den digitale postkasse. Kendskab til og brug af digital post skal bredes ud til alle medarbejdere i Ishøj Kommune. Det er de enkelte centerchefer som er ansvarlige for, at medarbejderne kender til og bruger digital post. 10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

13 Gevinster ved kanalstrategiske indsatser: En vellykket kanalstrategi vil medføre, at flere borgere flyttes over på billigere kanaler, hvilket frigiver ressourcer, bl.a. til at betjene borgere med særlige behov. For de fleste borgere vil de nye selvbetjeningsløsninger og betyde en øget service, da borgeren får mulighed for at selvbetjene sig og få svar på spørgsmål døgnet rundt. Handleplan for bølgeplan 1 og 2 11 Der skal udarbejdes handleplaner for flytning af borgere over på de selvbetjeningsløsninger som KL og Regeringen har aftalt skal være obligatorisk digitale. Der udarbejdes løbende handleplaner for de enkelte digitaliseringsudvalgs fagområder. Se i øvrigt bilag 2 for eksempel på handleplan/delstrategi fra Center for Børn og Undervisning. Bølge 1 (1. december 2012) Flytning Sundhedskort EU-sygesikringskort Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO Skoleindskrivning Digitaliseringsudvalg Børn og Undervisning Børn og Undervisning Bølge 2 (1. december 2013) Begravelseshjælp Friplads til dagtilbud Hjælpemidler Udrejse Kørekort (i Borgerservice) Navne- og adressebeskyttelse Pas (i Borgerservice) Digitaliseringsudvalg

14 Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Lån til betaling af ejendomsskat Sygedagpenge (kun oplysningsskema) Udlån/udleje af lokaler og ejendomme Valg af læge Vielse/partnerskab Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan-, Bygge og Miljøcenter Kultur og Fritid Direktionscenter Afslutning I kanalstrategien fremgår Ishøj Kommunens målsætning med fremtidens borgerkommunikation, hvad angår den individuelle borgerservice. Kanalstrategien er udarbejdet af Ishøj Kommunes digitaliseringsgruppe i samarbejdet med digitaliseringsudvalgene. Det er Digitaliseringsgruppen, der har det overordnede ansvar for implementering af tværgående digitaliseringsprojekter i Ishøj Kommune. Digitaliseringsgruppen har også en koordinerende funktion for kommunens samlede digitaliseringsinitiativer. Digitaliseringsudvalgenes opgave er at sørge for, at de digitaliseringsprojekter, der igangsættes inden for udvalgets område realiseres og følges til dørs. /Digitaliseringsgruppen, oktober

15 Bilag 1. Oversigt over de 35 tælleområder - Byggetilladelse - Optagelse i skolefritidsordning - Skoleindskrivning/optagelse - Vielse/partnerskab - Flytning - Pas - Kørekort - SKAT ejendom - SKAT person - Opkrævning - Administrationsaftaler - Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Boligindretning m.v. - Optagelse i dagtilbud, plads i anden kommune og opsigelse - Optagelse i fritidshjem, plads i anden kommune og opsigelse - Sundhedskort (gult) - EU-sygesikringskort (blåt) - Valg af læge og sygesikringsgruppe - Folkepension - Opsat pension - Varmetillæg - Personligt tillæg og helbredstillæg - Bistandstillæg og plejetillæg - Førtidspension - Invaliditetsydelse - Boligydelse - Boligsikring, ikke førtidspensionister - Boligsikring, førtidspensionister - Beboerindskud - Børnetilskud - Børne- og ungeydelse - Underholdsbidrag (børne/ægtefælle/uddannelse) - Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp) - Sygedagpenge - Barselsdagpenge - Dagpenge ved alvorligt syge børn 15

16 Bilag 2. Kanalstrategi for digital skoleindskrivning Center for Børn og Undervisning Digital skoleindskrivning - kanalstrategi Tema Skoleindskrivning vil digital selvbetjening Folkeskolelovens 38: Ansøgning om indskrivning af børn i folkeskolen og om optagelse af børn i skolefritidsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt. Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen. Kanal Veje til målet Deadline og tidsplan Loven træder i kraft den 1. december Da skoleindskrivningen til skoleåret 2013/14 er færdiggjort inden indføres 16

17 den digitale skoleindskrivning i Ishøj Kommune fra og med indskrivningen til skoleåret 2014/2015. Organisering Samarbejde med andre Økonomi Implementeringen af den digitale skoleindskrivning varetages af Center for Børn og Undervisning. Borger- og Socialservice Kommunikationsafdelingen Kommunens dagtilbud og skoler og årene frem Etablering Kr Drift Kr Kr Kr Kr I alt pr. år Kr Kr Kr Kr Status og opfølgning 17

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Indhold Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens opgavevaretagelse, økonomi, kommende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere