CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS"

Transkript

1 CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

2 Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Service - og kanalstrategi Forord Lidt historik Den offentlige sektor er i disse år under massivt økonomisk pres, samtidig med at borgerne har høje forventninger til serviceniveauet. Digitalisering er et vigtigt element i arbejdet med at frigøre ressourcer. Danmark har gode forudsætninger for at realisere potentialerne ved digitalisering, fordi borgerne har stærke IT-kompetencer, mange foretrækker digital service, og fordi de offentlige myndigheder arbejder tæt og forpligtende sammen om digitalisering. I kommunerne skal en service- og kanalstrategi sikre en tilgængelig og kvalifi ceret borgerbetjening ved at udnytte de servicemuligheder, teknologi og kanaler stiller til rådighed. Gennem en strategisk vægtning af borgernes henvendelser for eksempel pr. telefon, , digitale selvbetjeningsløsninger og personligt fremmøde, bidrager en service- og kanalstrategi til den mest effektive udnyttelse af de ressourcer, der anvendes på borgerbetjeningen. Service- og kanalstrategien bidrager også til, at borgeren både oplever stor tilgængelighed og en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Kanalstrategi Den første samlede kanalstrategi for Københavns Kommune fokuserede på to hovedelementer: Åbning af et fælles kontaktcenter og en generel prioritering af den måde, kommunen håndterer borgernes henvendelser via selvbetjening, telefonisk, personligt fremmøde og til sidst kontakt med ekspert i fagforvaltning. Citizen.2012 Service- og kanalstrategien for indførte kanalprioritering på en række udvalgte ydelsesområder, således at prioriteringen afhang af ydelsen og ydelsens digitaliserbarhed. Strategien baserede sig på 12 konkrete digitale og organisatoriske effektiviseringsprojekter, herunder etablering af Københavns Borgerservice. De 12 projekter realiserede tilsammen et effektiviseringspotentiale på 23,5 mio. kr. Citizen.2015 Med denne service- og kanalstrategi for udmønter Københavns Kommune en række af de fællesoffentlige initiativer til øget digitalisering i den offentlige sektor, formuleret i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og KL s e-2015-program. Kernen i strategien er indførslen af obligatorisk digital post og obligatorisk digital selvbetjening i den kommunale borgerbetjening. Citizen.2015 rummer desuden initiativer til at digitalisere og effektivisere sagsbehandlingen og en omfattende hjælp-at-hente-pakke målrettet Københavns borgere og virksomheder.

3 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Hvor kommer vi fra? Baggrund... side 4 2. Hvor vil vi gerne hen? Vision og pejlemærker... side 5 3. Hvordan gør vi det? Strategi og initiativer... side 6 4. Hvordan sikrer vi det? Forankring...side 13

4 Side 4 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Hvor kommer vi fra? Baggrund Med den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi indføres obligatorisk digital service, som alle danskere berøres af. Konkret indføres der fra 2012 til 2015 ved lov obligatorisk selvbetjening på en række serviceområder, herunder en lang række kommunale ydelses- og serviceområder. Ultimo 2014 bliver det også ved lov obligatorisk for borgerne at kommunikere digitalt med det offentlige gennem en digital postkasse. Målet er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem borgerne og de offentlige myndigheder skal foregå digitalt i KL s e2015-program pålægger kommunerne at opsummere deres forberedelser til denne udvikling i service- og kanalstrategier som den foreliggende Citizen.2015-strategi. Nationale initiativer og lovgivning Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi Mål om fuld digital kommunikation med borgerne Lov om obligatorisk digital post Samlelov om obligatorisk digital selvbetjening Citizen.2015 København Kommunes udmøntning Obligatorisk digital kommunikation Hjælp at hente Effektiv digital kommune

5 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side 5 2. Hvor vil vi gerne hen? Vision og pejlemærker Obligatorisk digital service og kommunikation betyder, at den kommunale service tilpasser sig de mange, der i dag forventer at kunne gå på nettet i deres kontakt med kommunen. Men andre kan opleve det som påtvunget og en begræsning af de muligheder, de tidligere har haft. Citizen.2015-strategiens tre pejlemærker bygger videre på kommunens gode erfaringer med at sikre tilbud, hjælp og muligheder til alle typer af københavnere og samarbejdspartnere, der skal i kontakt med kommunen, samtidig med at kommunen effektiviserer sine arbejdsgange. Københavns Kommune leverer Borgerservice med respekt for borgernes tid, penge og særlige behov Vi indfører obligatorisk digital service og kommunikation Vi gør det nemt at være digital københavner Vi hjælper de borgere der ikke kan selv I 2015 sendes 80 procent af al post digitalt til borgerne. I 2015 indløber 80 procent af ansøgningerne på områder med obligatorisk selvbetjening digitalt. Københavns Kommune gør borgerne digitale og realiserer potentialet. Strategiske mål og eksempler på initiativer Vi sikrer, at der er hjælp at hente, når borgere og virksomheder skal betjene sig selv på nettet. Fx udbyder vi e-læring på kk.dk, uddanner ambassadører, afholder borgerkurser og tilbyder hjælp via telefon og chat. Vi hjælper de københavnere, der ikke er digitale. De borgere, der aldrig bliver digitale, får ordentlig hjælp, fx ved at styrke den telefoniske rådgivning og kontakt i svære sager og skærpe den sociale og sproglige profil i borgerservicecentrene.

6 Side 6 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Hvordan gør vi det? De tre typer initiativer i Citizen.2015 Budget 2013-forslag Obligatorisk digital kommunikation Fra fysisk til digital post Obligatorisk digital selvbetjening Fuldt integrerbare digitale blanketter * Budget 2013-forslag Hjælp at hente Vi gør det nemt at være digital københavner Vi hjælper de københavnere, der ikke kan selv Budget 2014-forslag Forvaltningerne udarbejder et tværgående effektiviseringsforslag for de områder hvor der indføres obligatorisk selvbetjening i december 2013 (se også side 9). På baggrund af erfaringerne med pilotprojekterne om skærmteknologi og talegenkendelse udarbejdes effektiviseringsforslag på de to områder. Budget 2013-forslag Digital og effektiv kommune Fælles skærmteknologi Talegenkendelse i sagsbehandlingen Styrket borgerkontakt Fælles videnstøttesystem Samling af BIF s og KBS kontaktcenter Samlet investering: 48 mio. kr. Årlig nettobesparelse: ca. 32 mio. kr. Styrkelse af den digitale indgang Københavns Kommune satser og investerer løbende i den digitale indgang for borgerne. De vigtigste initiativer i de kommende år er: Forvaltningernes etablering af et fælles webmiljø, som skal udvikle kk.dk til at blive borgernes foretrukne indgang til kommunen. Aktiv deltagelse i det fælles offentlige arbejde med at sikre brugervenlige selvbetjeningsløsninger og fælles indgang til det offentlige via borger.dk. Implementeringen af en ny teknisk platform, der skal sikre en mere enkel og tilgængelig hjemmeside. * Med Citizen.2015 forslaget om Fuldt integrérbare digitale blanketter indfører SOF selvbetjening på enkeltydelser. I budget 2013 er indregnet et bruttopotentiale på 897 t. kr. i 2014 og t. kr. fra Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indfører først obligatorisk selvbetjening på enkelt-ydelser i 2015.

7 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side 7 3. Hvordan gør vi det? Vi indfører obligatorisk digital post Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi målsætning for 2015: 80 pct. af alle breve fra offentlige myndigheder afsendes digitalt til borgerne 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgere modtages digitalt. Lovgivningsmæssig ramme: Folketinget har med Lov om offentlig digital post vedtaget automatisk og obligatorisk tilslutning af borgere og virksomheder til Offentlig Digital Post. Loven omfatter alle former for meddelelser fra det offentlige, også afgørelser. Loven sidestiller retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af breve, der sendes med traditionel papirpost. Det betyder, at meddelelser sendt som digital post får samme bindende virkning, som papirpost har i dag. Det forventes, at borgerne tilsluttes i november Det forventes, at virksomhederne tilsluttes i løbet af Hvad vil borgerne opleve? Når der indgår personfølsomme oplysninger i kommunikationen mellem kommune og borger, vil borgerne opleve, at det konsekvent sker gennem digital post. Vi implementerer fuld digital kommunikation Kommunen opretter en central postenhed, som vil hjælpe forvaltningerne med implementeringen af digital post. Et vigtigt element i implementeringen af fuld digital kommunikation er, at kommunen med udgangspunkt i fælles principper (se side 8) udarbejder konkrete retningslinjer til medarbejderne for: Hvordan vi vejleder om mulighederne ved digital post i vores udgående breve, alt afhængig af om det er borgerrettede eller virksomhedsrettede breve. For eksempel henviser vi altid borgeren til digital post via og for yderligere information til kk.dk/digitalpost. Hvilke oplysninger der skal fremgå af vores autosignatur. For eksempel at adressen fjernes, og at der tilføjes vejledning til borgeren om, hvordan de sikkert kan sende personfølsomme oplysninger (via digital post) Hvorvidt adresser skal fremgå af kk.dk eller erstattes af direkte links til borger.dk Borgere, der ikke har mulighed for at bruge digital post, kan blive fritaget (se side 12). Med en omfattende hjælp at hente -pakke hjælper kommunen alle borgere med at bruge digital post.

8 Side 8 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Fælles principper for, hvordan vi kommunikerer digitalt med københavnere og samarbejdspartnere UDGÅENDE POST Modtager Hvis brevet indeholder 2013 (indtil obligatorisk Digital Post for virksomheder) 2015 Borger Personfølsomme oplysninger Doc2mail doc2mail Ikke-personfølsomme oplysninger Alm. og ellers via Doc2mail Doc2mail Virksomhed/andre myndigheder Personfølsomme oplysninger Til virksomhedens sikre eller via doc2mail Doc2mail Ikke-personfølsomme oplysninger Alm. eller via Doc2mail Doc2mail Til kommunens egne forvaltninger eller enheder Personfølsomme oplysninger Ikke-personfølsomme oplysninger Alm. (interne mails er sikre) Alm. (interne mails er sikre) INDGÅENDE POST Afsender Hvis henvendelsen indeholder 2013/2014 (indtil Digital Post bliver obligatorisk) 2015 Borger Personfølsomme oplysninger Ikke-personfølsomme oplysninger Der etableres en kontaktside på 1. Er henvendelsen vedr. en eksisterende sag eller opstart af nysag, eller drejer henvendelsen sig om personfølsomme/værdi-oplysninger,linkes man videretil (for login til Digital Post) 2. Er henvendelsen vedr.generelle spørgsmål,udfyldes kontaktformular via (videnstøttesystemforeslår mulige svar, inden der bliver mulighed for at afsende henvendelsen) Virksomhed/ andre myndigheder Personfølsomme oplysninger Ikke-personfølsomme oplysninger Sikker eller via (Digital Post) Alm. Linkes til fra kontaktformularen Kommunens egne forvaltninger Personfølsomme oplysninger Alm. (interne mails er sikre) - Ikke-personfølsomme oplysninger Kommunens sagsbehandlere bruger Doc2mail, når de sender post til borgere og virksomheder. Doc2mail kan se, om borgeren eller virksomheden er tilmeldt digital post og vælger automatisk, om brevet skal sendes som digital- eller papirpost.

9 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side 9 3 Hvordan gør vi det? Vi indfører obligatorisk selvbetjening Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fastlægger digitaliseringen af blandt andet de kommunale serviceområder i fi re bølger. Her bliver det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt efter følgende plan: KL s bølgemodel Område i fokus Borgerserviceområder Borgerserviceområder i komområdet samt Beskæftigelsesmunerne og staten, teknik og miljø SKAT Beskæftigelses-, social- og integrationsområdet Kommunale serviceområder Flytning Sundhedskort EU-sygesikringskort Skoleindskrivning Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO Hjælpemidler Kørekort (særlig aftale) Pas (særlig aftale) Dagtilbud (friplads) Sygedagpenge SKAT-Ejendom Vielse Indrejse/udrejse Foreløbige områder: Byggetilladelse Opkrævning Anmeldelse af byggearbejde Flere områder indgår og analyseres frem mod økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014 Foreløbige områder: Personlig tillæg Hjælp til forsørgelse Enkeltydelser Beboerindskud Flere områder indgår og analyseres frem mod økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014 Begravelseshjælp Skadedyrsbekæmpelse (anmeld rotter) Navne-og adresse beskyttelse Udlån/udleje af lokaler og ejen- domme Valg af læge 1. bølge 2. bølge 3. bølge 4. bølge

10 Side 10 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Hvordan gør vi det? Vi indfører obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsgraden i Københavns Kommune (juli 2012) Digitaliseringsgraden i Københavns Kommune (juli 2012) 100% 50% Flytning (ØKF) 73% 1. bølge dec Skoleindskrivning (BUF) Ingen løsning Optagelse i dagtilbud (BUF) 62% Sundhedskort (ØKF) 62% EU-sygesikringskort (ØKF) 73% Optagelse i SFO (BUF) Ingen løsning Hjælpemidler (ØKF) ingen statistik Kørekort (ØKF) pt delvis løsning Pas (ØKF) pt delvis løsning Dagtilbud (friplads) (BUF) 62% Udlån/leje af lokaler og idrætsanlæg (KFF) 98% 2. bølge 2014 Sygedagpenge (BIF) 0% Skat- og ejendom (inkl. lån) (ØKF) 0% Vielser (ØKF) i drift september 2012 Indrejse/udrejse (ØKF) 0% Begravelseshjælp (ØKF) 0% Skadedyrsbekæmpelse/anmeld rotter (TMF) 20 % Valg af læge (ØKF) 62% Navne- og adressebeskyttelse (ØKF) pt delvis løsning 100% 50% Effektiviseringspotentiale i 2013, 1. bølge KL og regeringen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 enige om et potentiale på 41 mio. kr. svarende til ca. 4 mio. kr. for Københavns Kommune. Københavns Kommune har i forbindelse med tidligere budgetaftaler og Citizen.2012 realiseret et potentiale på områderne på 7,7 mio. kr. Effektiviseringspotentiale i 2014, 2. bølge KL og regeringen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 enige om et potentiale på 255 mio. kr. for de 13 områder i bølge 2 svarende til ca. 25 mio. for Københavns Kommune. Projekterne og potentialerne kvalifi ceres i løbet af 2012 og 2013 og indgår som et samlet effektiveriseringspotentiale i kommunens budgetforhandlinger for Effektiveringspotentiale , 3. og 4. bølge KL og regeringen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 enige om et samlet potentiale på mindst 300 mio. kr. for de resterende kommunale områder. 3. og 4. bølge har særligt fokus på social-, beskæftigelses- og miljø- og teknikområderne. Potentialerne indgår i kommunens budgetforhandlinger for 2015 og 2016 med undtagelse af enkeltydelser (SOF), der er indregnet i Budget 2013 med forslaget om Fuldt integrerbare digitale blanketter.

11 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side Hvordan gør vi det? Vi gør det nemt at være digital københavner Den ene del af hjælp at hente -pakken rummer initiativer, der skal sikre, at de digitale løsninger og muligheder er tilgængelige for københavnere i alle aldre og med alle færdigheder. Initiativerne bygger videre på erfaringer fra Citizen.2012-strategien med målrettet kommunikation om de digitale muligheder kombineret med medbetjening og differentieret service. Hjælpeaktiviteterne og informationen om dem baner dermed vejen for digitalisering med et menneske bag og kort til hjælpen, når du som københavner får brug for den. Det kan være gennem Chat og co-browsing i Kontaktcenteret Borgerservice 2go eguides til borgere og medarbejdere Kommunikations- og markedsføringskampagner, som koordineres med borger.dk s nationale initiativer. Fælles videnstøtteløsning til Digitale assistenter Digital undervisning på bibliotekerne Flere borgerservice Kvik-initiativer... så vi når målet om, at 80 procent af den skriftlige kommunikation med københavnerne foregår digitalt i 2015.

12 Side 12 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Hvordan gør vi det? Vi hjælper de borgere, der ikke kan selv Den anden del af hjælp at hente -pakken rummer initiativer, der skal sikre ordentlig service til de københavnere, der ikke er - og måske aldrig bliver - i stand til at bruge de digitale muligheder. For disse københavnere er der hjælp at hente over telefonen eller ved den personlige betjening i kommunens borgerservicecentre. Citizen.2015 styrker de to kanaler gennem Øget telefonisk rådgivning Sociale og sproglige kompetencer i Borgerservice Styrket borgerkontakt Digitale ambassadører og undervisningsmiljøer og vi arbejder målrettet med ambitionen om, at de, der ikke kan selv bliver færre Undtagelser for den digitale kommunikation Hovedprincippet for den obligatoriske tilslutning til digital post er, at de, der kan, skal modtage deres post digitalt. Borgere og virksomheder kan dog søge om fritagelse for obligatorisk digital post. Kriterierne for undtagelse er ifølge loven: Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer modtagelse af digital post (f.eks. ordblinde, demente og handikappede) Hvis borgeren ikke har adgang til computer i eget hjem/virksomhed Sproglige barrierer Praktiske vanskeligheder, for eksempel ophold i udlandet hvor det er vanskeligt at få en NemID Ansøgning om fritagelse sker ved at indsende en blanket til Københavns Borgerservice. Den skriftlige erklæring er grundlaget for fritagelsen, og den skal ikke dokumenteres eller prøves. Det vil sige, at fritagelse baserer sig på en høj grad af tillid og et ønske om at minimere administrationen. Jeg nåede ikke at bruge computer i mit arbejdsliv, så jeg er aldrig kommet i gang med det, og jeg har heller ikke haft lyst. Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, bare spørg min kone! Borger.dk trækker på Verner for at personifi cerer borgeren, der i sin levetid næppe kommer til at kontakte de offentlige myndigheder digitalt.

13 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Side Hvordan sikrer vi det? Forankring Hvis målet om en digitaliseringsgrad på 80 procent på kommunens postudsendelse og sagsbehandling, kræver det et tæt og koordineret samarbejde mellem forvaltningerne. Et sigte med denne strategi er, at den når bredt ud i forvaltningerne, hvor frontmedarbejdere og andre med kontakt til københavnerne skal være bekendt med de mange nye tiltag. Derfor forankres strategiens målsætninger og projekter som et samarbejde på tværs af kommunen, typisk med projektledelsen placeret i én forvaltning. I forhold til Hjælp at hente -pakken har Københavns Borgerservice ansvaret for at udvikle og kommunikere om initiativerne, mens det er forvaltningernes ansvar at implementere dem. Aktiviteterne retter sig således både mod københavnerne (borgere og virksomheder) og medarbejdere. Københavnere Markedsførings- og kommunikationskampagner for Digital post og Obligatorisk selvbetjening koordineret med de fællesoffentlige kommunikationinitiativer og i samarbejde med forvaltningerne. Aktivering af kommunens frontmedarbejdere, fx. lærere, hjemmehjælpere, sundhedsplejersker og pædagoger så kommunens digitale service kommunikeres i borgernes hverdag. Medarbejdere Fælles retningslinjer for frontmedarbejdere og sagsbehandlere om digital post og selvbetjening: Sådan kommunikerer vi digitalt i Københavns Kommune Digital post-roadshow til alle interesserede enheder elæring til medarbejdere Strategiske mål og opfølgning Opfølgning på digitaliseringsgraden på de obligatoriske selvbetjeningsområder i bølgemodellen, samt digital post Opsætning og opfølgning på nye/fremrykkede selvbetjeningsløsninger hvor Københavns kommune har ambition om at gå forrest.

14 Side 14 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune Vi indfører obligatorisk digital service og kommunikation Vi gør det nemt at være digital københavner Vi hjælper de borgere der ikke kan selv Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet Københavns Borgerservice Specialestuderende IT-Universitetet 1 Samarbejdsaftale med ITU Mål: Vidensdeling omkring digitalisering Bedre selvbetjeningsløsninger for borgere Hurtigt fra idé til konkret projekt

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere