Lær at lære. Læring hvad er det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at lære. Læring hvad er det?"

Transkript

1 Lær at lære Hvordan lærer vi? Jeg vil nedenfor give nogle ideer og eksempler på hvordan vi lærer. Du kan sagtens lære på en anden måde. Alle mennesker har en personlig læringsstil. Artiklen er praktisk. Mange fif og eksempler kan du selv prøve af. Jeg har forsøgt at komme ud over boglig lærdom. Der er igennem tiderne skrevet meget om studie- og eksamensteknik. Her er sigtet bredere. Hvordan lærer du at gå på line? Bygge og sejle kajak? Svømme crawl? Gennemføre en maraton? Anvende et computerprogram? Sætte dig ind i et nyt fagområde? Artiklen starter ud med Læring hvad er det. Derefter følger et afsnit om Læringsstil. Herefter kommer der et langt afsnit, hvor du i punktform får Fif til lær at lære. Artiklen slutter af med en række Eksempler på læringssituationer, som du selv kan prøve af. Læring hvad er det? Du har lært noget når der er sket en mere eller mindre permanent ændring af dine færdigheder, kundskaber, værdier og handlemuligheder. Se figur 1. Du har været på et refleksionskursus i skoven. Du har lært, hvordan man orienterer sig ved hjælp af kort (færdighed). Efter et interessant oplæg om skovens fugle har du fået ny viden om disse skabninger (kundskaber). Efter opholdet har du fået en anden holdning til naturen. Skoven er vigtigt som et frirum (værdi). Du er blevet tryg ved skoven og har fået lyst til at lave din egen skovtur i fremtiden (handlemuligheder)

2 Figur 1: Læring Færdigheder Handlemuligheder Kundskaber Værdier Læring på et kursus Kilde: Peter Gorm Larsen (copyright) 2003, Ændringerne kan påvirke din forståelse (det kognitive). Dine følelser (det affektive). Dit forhold til andre mennesker (det sociale). Og endelig dine bevægelser (det motoriske). Det giver dig nye handlemuligheder. Du kan forstå teksten. Dermed kan du bedre lokalisere mulige køkkenmøddinger i fjordlandskabet. Musikken ændrer dine følelser. Du ser dagen på en ny måde. Efter en længere samtale med chefen kan du nu forstå hende. Det vil få dig til at handle på en ny måde. Efter intervaltræning er du i stand til at løbe hurtigere. Figur 2 viser et løbekursus, hvor vægten er lagt på det motoriske

3 Figur 2: Læringens fokus Det kognitive Det motoriske Det affektive Det sociale Læring på et løbekursus Kilde: Peter Gorm Larsen (copyright) 2003, Læringsstil Der findes mange forsøg på at inddele læringsstile. Nedenfor gives nogle eksempler som ikke udelukker hinanden. Se figur 3. Hanne lærer bedst ved at få en logisk forklaring (Den kognitive læringsstil). Lise lærer bedst ved at involvere sig følelsesmæssigt i læreren (Den affektive læringsstil). Søren lærer bedst ved at se figurer og video (Den visuelle læringsstil). Jørgen lærer bedst ved at - 3 -

4 høre læreren læse op (den auditive læringsstil). Ole lærer bedst ved teoretiske oplæg fra læreren (den skolastiske læringsstil). Hans lærer bedst ved selv at arbejde praktisk (den pragmatiske læringsstil). De to sidste læringsstile kan også kaldes for hhv. den deduktive læringsstil og den induktive læringsstil. Figur 3: Læringsstile Læringsstil Kognitiv Skolatisk Affektiv Pragmatisk Visuel Auditiv Kort over læringsstil Kilde: Peter Gorm Larsen (copyright) 2003, I de næste afsnit kommer eksempler og ideer til hvordan du lærer. Vær opmærksom på at måden at lære på er afhængig af hvad du skal lære. Der er forskel på om du skal lære at forstå Platons filosofiske tekster eller lære at lægge et trægulv i din stue. Pointen er her at du også kan få fif til at lære at lære ved f.eks. at løbe en maraton eller sætte et køkken op

5 Fif til lær at lære Du skal lære at koncentrere dig. Lukke irrelevante sanseindtryk og tanker ude. Fokuser på et givet problem, sagsforhold, opgave eller mål. Anvend din fulde hjernekraft og/eller muskelstyrke. Koncentrationen kan stå på i sekunder eller timer. Børn har svært ved at koncentrere sig. Du skal træne din koncentrationsevne. Bring dig selv i situationer hvor koncentration er en nødvendighed. Når du windsurfer kan få sekunders uopmærksomhed få dig til at vælte. Gå til eksamen eller dyrk konkurrencesport. Du skal evne at tænke både i fortiden, nutiden og fremtiden. Børn har vanskeligt ved at medtænke både fortiden (erfaringen), nutiden (behov for handling) og fremtiden (konsekvenserne) i sammenhæng. Du er f.eks. ved at bøje en meget varm asketræs liste. Den skal blive til en ribbe i din kajak. Hvor meget tør du bøje listen? Tænk på de andre otte lister du har lavet (fortiden). Mange er knækkede eller har fået en forkert form (erfaringen). Du har kun sekunder at tænke i. Listen skal bøjes nu inden den bliver kold og knækker (nutiden). Hvordan kommer kajakken til at sejle, hvis bøjningen bliver for lille? (fremtiden). Sæt dig i situationer, hvor du bliver tvunget til at tænke både i fortid, nutid og fremtid på engang. Prøv f.eks. at deltage i en løbekonkurrence på 10 km, hvor målet er at få en god tid. En anden situation kan være når du skal løse akutte konflikter mellem dine børn. Når du skal lære nyt skal du prøve at få et helhedsbillede af opgaven. I starten skal du ikke fortabe dig i detaljer. Du skal forestille dig målet. Se dig selv løbe i mål ved en maraton. Se den færdigbyggede kajak. Se dig selv sejle på fjorden. Se vinderprojektet. Se dig selv som kandidat i statskundskab. Se dig selv som kursusleder osv. Brug tid på at opbygge et billede af det færdige resultat inden du går i gang. Hvordan ser stuen ud når du er færdig? Først når denne proces er overstået kan du gå i gang med at dele projektet op i mindre dele

6 Du skal være motiveret for at lære. Der kan være mange motiver til at lære. Du ønsker f.eks. at blive jurist, fordi du mener at det vil give dig magt, ære og penge. Disse motiver kan bringe dig i gennem kedelige stunder. Meget læring skyldes at vi bliver nødt til at lære, for at forsøge os selv og vores familier. Motivet er nødvendighed. Hvis jeg ikke består eksamen i Pc-kørekort får jeg ikke jobbet. Motivet til at løbe en maraton er måske et ønske om at vise at du stadig er ung og stærk. Motivet kan bringe dig igennem hundrede af kilometers træning. Du kan opøve din evne til at lære ved at bringe dig i situationer, hvor læring bliver nødvendigt. Hvor motivet kommer til at handle om din overlevelse. Hvis jeg ikke lærer at få tændt ild i det fugtige træ kommer jeg til at fryse i nat. Hvis jeg ikke lærer at komme ud af kajakken når den er kæntret drukner jeg. Inden du går i gang med en læreproces er det en god ide at kortlægge dine motiver. Hvorfor vil jeg lære det her? Du er unik. Du lærer på din specielle i måde. Du har dit tempo og dit niveau. Du er måske auditiv, visuel, kognitiv eller affektiv? Med andre ord har du din egen læringsstil. Derfor skal du ikke blot acceptere en generel undervisning fra dine omgivelser som ikke tager højde for dig. Læring er en individuel proces. Du er herre i dit eget hus. Stil krav til dine lærere, vejledere, din uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. Med åben sind skal du kaste dig ud i forskellige læreprocesser med forskellige arbejdsformer for på den måde at blive klar over din læringsstil. Konsulter andre. Måske er din måde at lære på uhensigtsmæssig. Når du skal lære, må du være klar til at modtage kritik og anvisninger fra andre. Det hjælper ikke at blive rasende på matematik- eller svømmelæreren. Accepter andres faglighed. Vær klar over at du har blinde vinkler. Der er ting, som du ikke selv kan se, men som dine omgivelser kan se. Derfor skal du lytte og involvere andre i din læreproces. Træn dig selv i aktiv lytning. Du skal øve dig i at stille gode spørgsmål. Når du kan stille de rigtige spørgsmål og forstår at lytte er du kommet langt i forhold til at lære nyt

7 Vær selvstændig og udnyt dit potentiale til at lære ved egne ressourcer. Du kan sagtens bygge en kajak uden først at gå på et kajakbyggekursus. Lære at sejle uden at melde dig ind i en roklub med begynderundervisning. Lære at lave hjemmesider uden først at have gået på kursus. Ved selvstændigt at kaste dig ud i læreprocesser bliver der tale om kontant afregning. Du kan ikke give læreren eller kursusplanlæggerne skylden for at du ikke har lært noget. Det er ansvar for egen læring. Du bliver her tvunget til at lære at lære. Når du skal lære noget nyt så overvej logisk hvad du kan gøre for at lære det. Du vil lære at lave en PowerPoint. Skal du gå på kursus? Spørge en kollega? Gå selv i gang? Hvor lang tid har du til rådighed? Hvor mange penge vil du kaste i projektet? Hvilken læringsstil har du? Du kan lære at lære ved at tvinge dig selv til at bruge de forhånden stående midler. Du skal løse en opgave med begrænsede midler og materialer. Du bliver nødt til at se materiale og objekter i en ny sammenhæng. En gammel seng er ikke bare en gammel seng, men et stykke tømmer. Et sengegærde bliver til en kajakstævn. Du skal bygge en tømmerflåde, men har kun nogle gamle plasticrør hvor der har været rullet tæpper omkring. Du har ingen professionelle computerprogrammer der kan lave hjemmesider, men du skal lave en hjemmeside. Du skal lave en bro over en bæk i bunden af en sumpet dal. Du har kun noget tov og en gammel minicykel. Du blive tvunget til at eksperimentere og innovere. Når du skal lære kan du betragte det som et projekt. Det er et projekt at bygge en kajak, lave en hjemmeside, løbe en maraton, sætte et køkken op eller få en forståelse for den ældre stenalder. Du formulerer et mål, definerer opgaver, opstiller ressourcer, forudsiger risici, sætter deadlines og milepæle, anlægger succeskriterier og planlægger en afslutning. Der findes mange udmærkede projektstyringsprogrammer (f.eks. som du kan installere på din computer. Ved hjælp af projektstyringsprogrammer og modeller får du bedre - 7 -

8 styr på læreprocessen. Det er dog ikke alle læreprocesser som egner sig til den grad af formalisering. F.eks. projektet med at opdrage dine børn eller blive en bedre partner. Afsæt tid til refleksion over dine erfaringer. Skriv logbøger (personlige optegnelser) hvor du reflekterer over din egen læreproces. Prøv at anvende flere perspektiver. Hvorfor lærte jeg ikke noget på denne konference? Hvorfor fik jeg ikke noget ud af matematiktimerne? Hvorfor lærte jeg så meget i fysik i dag? Ved at tvinge dig selv til at skrive bliver du bevidst omkring din særlige måde at lære på. Du får sprogliggjort dine erfaringer. Det bliver til synlig viden. Logbogen kan være elektronisk. Du kan evt. knytte logbogen til en elektronisk kalender med arkiv eller et elektronisk projektstyringsprogram. Sæt ord, begreber, sætninger, associationer og metaforer på dine observationer og erfaringer. Vær ikke bange for at lave dine egne ord, begreber og teorier. Hvorfor svømmede jeg så godt i dag? Hvorfor gik projektet i vasken? Du skal forsøge at gøre tavs viden til synlig viden. Prøv at opstille hypoteser og modeller som kortlægger årsags- og virkningsforhold. Tegn figurer og mindmaps (hjernekort) på papir. Tal med dig selv. Stil dig selv kritiske spørgsmål. Anvend flere forskellige perspektiver. Sammenfat konkrete erfaringer i notater og artikler. Når du skriver, bliver du tvunget til at tænke logisk. Du fanger inkonsistenser (forkerte slutninger og usand viden). Lad ikke dine erfaringer forsvinde ud i den blå luft. Fortæl eller undervis andre i dine opnåede færdigheder, kundskaber, værdier og handlemuligheder. Hvis du kort og klart kan formidle din indsigt til andre har du forstået det. Du har lært. Derfor er det vigtigt at du fremlægger overfor andre. Du skal være udhvilet, velernæret og i psykisk balance når du skal lære. Du kan ikke lære hvis du er træt, sulten, fryser eller har psykiske problemer. Du kan ikke koncentrere dig. Find ud af hvilken tidspunkter på dagen du bedst kan koncentrere dig. Jeg lærer bedst om morgen og om formiddagen. Her skriver og læser jeg det - 8 -

9 tunge stof. Eftermiddagen afsætter jeg til s, telefon, møder og administration. Du skal være vedholdende, tålmodig og have fighter ånd. Læring er en svær proces. Ofte er det frustrerende. Der vil være situationer, hvor du ikke kan se skoven for bare træer. Accepter dette. Resultatet af læreprocessen viser sig måske først om måneder eller år. Jeg var ved at opgive mit universitetsstudium fordi de fleste bøger var på engelsk. Dag ud og dag ind måtte jeg kæmpe med de engelske ord. Jeg lavede ordbøger til de forskellige lærebøger. Arbejdet virkede uoverskueligt. Men jeg var stædig. I dag kan jeg læse og skrive alt på engelsk. Jeg holder det ved lige ved at abonnere på et engelsk tidsskrift. Ved at se engelske nyheder og tvinge mig selv til aldrig at læse danske undertekster under engelske film. En hyggelig film en fredag aften er en oplagt læringssituation, hvor du kan vedligeholde dine sproglige færdigheder. Vær systematisk, men ikke rigid i hvilke data, informationer og viden du tilegner dig. Du kan drukne i materialer. Omvendt kan du også vælge data, informationer og viden der er så få, specifikke, ensidige og snævre at det ikke er tilstrækkeligt til at igangsætte en læreproces. Vær kritisk, tvivlende og eksperimenterende med kilder når det handler om data, informationer og viden. Hvorfor læse en bog om lystfiskeri, når du kan gå ned på havnen og få en snak med en gammel fisker? Du skal øve dig i at skærpe din iagttagelses- og fortolkningsevne. Gør det dagligt. Undgå at sløve dine sanser med rutiner, underholdning og muzak. Gå på kunstudstillinger og diskuter værkerne med andre. Se film og diskuter dine iagttagelser. Når du går eller kører igennem landskabet skal du bruge tid på at analysere landskabet. Spor fra fortiden? Anvend geologiske, arkæologiske, etnologiske, sociologisk og politologiske begreber. Et kedeligt landskab er fyldt med data, information og viden. Det er ikke landskabet der er tomt, men dit hoved! - 9 -

10 Start med generelle og overordnede data, informationer og viden før du går til det specifikke. Begynd med at iagttage helheder og mønstre. Opstil foreløbige teorier og hypoteser der kan anvendes når du går videre til detaljen. Du kan ikke lære alt på baggrund af erfaring og evne til at tænke fornuftigt. Derfor er det nødvendigt systematisk at opsøge data, information og viden. Igennem 30 år har jeg vandret over en kedelig græsmark. Ved et tilfælde finder jeg et arkæologisk arkiv på nettet. Der har været en stenalderboplads på marken. Jeg går igen turen, men ser nu tre små afmærkninger i sten fra udgravningen. Marken har fået ny betydning. Uden informationen fra nettet ville jeg aldrig have sluttet mig til at der havde været en boplads på marken. Informationskompetence er forudsætning for læring. Se nærmere om begrebet hos Gem data, informationer og viden så det kan genfindes. Der findes en række tekniske hjælpemidler. Opret mapper med elektroniske informationer på din computer. Gem gode internetadresser som foretrukne eller anskaf et særligt program til at holde styr på adresserne, de mange logins og kodeord. (www.learntolearn.dk). Læreprocessen skal have mening for dig. Hvis du mener, at det er spild af tid at lære at differentiere i matematik eller lære anatomi skal du ikke forvente store resultater. Prøv bevidst at give kedelige opgaver en personlig mening. Knyt læringssituationer til noget følelsesbetonet (affektivt). Jeg gør det for min kærestes skyld. Hvad kan jeg lære i situationen hvor jeg står i kø hos bageren, venter i venteværelset eller slår græs i haven? Alt sammen har en mening, for hvad vil der ske hvis jeg ikke slår græs, ikke støvsuger, ikke lære anatomi og ikke står i kø? Omvendt kan der være opgaver, situationer og processer der bare er meningsløse for dig. Drop dem hvis de ikke giver dig nye handlemuligheder. Spild ikke energi på det og kom videre

11 Læreprocesser kræver ofte at du er en tvivler. Du skal ikke blindt tro på autoriter som mureren, tømreren, mekanikerne, lægen, IT-specialisten eller læreren. Hvem siger, at du ikke selv kan lægge trægulv i stuen? Sætte et køkken op? Sejle rundt om Mors i kano? Løbe en maraton? Skrive en god artikel? Udvikle din egen programmeringsmetode i databaseprogrammet? Er det rigtigt, at du skal gå på kursus for at lære at lave hjemmesider, sejle kajak, læse og forstå engelsk eller endog opdrage dine børn? Hvis du altid gør, hvad andre siger skal du ikke forvente at lære at lære. Hvis du altid er tilfreds skal du ikke regne med at lære noget nyt. Ofte lærer du nyt fordi du er utilfreds med en situation. Der er en uoverensstemmelse mellem faktisk tilstand og ønsket tilstand. Du er ikke tilfreds med at fliserne i din indkørsel ligger skævt. Derfor går du i gang med at lægge en ny indkørsel. Du er ikke tilfreds med billedkvaliteten på dit fjernsyn. Derfor går du i gang med at rette din parabol. Du er ikke tilfreds med at du har vanskelig ved tysk. Derfor går du i gang med at høre tysk radio når du støvsuger eller slår græs. Tilfredse idioter lærer ikke! Konflikter på grund af utilfredshed og manglende tro på autoriteter er brændstof der sætter gang i læringen. Derfor skal du ikke vige udenom konfliktsituationer. Hvis du er konfliktsky, medgørlig og nem skal du ikke forvente effektiv læring. Du bliver en passiv medløber der ikke kan udvikle og innovere. Læring kræver tro på egne evner. Du skal have selvtillid før du tør forandre dine færdigheder, kundskaber, holdninger og adfærd. Opbyg din selvtillid ved at registrere dine mange små succeser igennem livet. Selvtillid er en egenskab du kan anvende på mange områder. Selvtilliden fra et maratonløb eller en vellykket middag du har tilberedt kan godt anvendes når du skriver en opgave, sætter ny hukommelse i din computer eller holder et foredrag. Omvendt kan din manglende selvtillid indenfor et område følge med til andre områder. Hvis du føler du er dårlig til Volleyball føler du måske også du er dårlig til orienteringsløb i skoven

12 Når du skal lære er det vigtigt at du kan glide ind i nye miljøer hvor ekspertisen findes. At du er i stand til at få fif fra mureren, tømreren, reparatøren, fiskeren, konsulenten osv. Uden sociale kompetencer er det vanskeligt at lære komplekse ting. Tving dig selv til jævnligt at opsøge nye og fremmede vidensmiljøer. Hvordan fisker man med ruse? Opsøg et miljø med fiskere. Kan du lære at surfe? Meld dig ind i en surfklub. Hvordan får du din computer til at fungere? Find en passende nyhedsgruppe på nettet og bliv medlem af denne osv. Lad ikke andre tage dine problemer. Folk elsker at servere løsninger. Mange tjener penge på det. Folk der lever af at udfylde gabet mellem faktisk tilstand og ønsket tilstand. Har de samme opfattelse som dig af faktisk tilstand og ønsket tilstand? Er mureren klar over, hvordan du vil have dit badeværelse til at se ud? Hver gang du overlader et problem til andre har du sagt farvel til en læreproces. Du har givet udfordringen fra dig. Det er ikke dig der bliver klogere, men håndværkeren eller konsulenten! Påtag ansvar og udfordringer når det er muligt. Prøv også i nogle situationer at gøre andre afhængige af dig. Påtag dig lederskab. Du tilbyder at finde vej eller organisere festen. Din hukommelse har indflydelse på din mulighed for at lære. At du i forskellige situationer kan huske, hvad du skal gøre eller sige. Træn dagligt din hukommelse. Skriv ikke alt ned på papir. Tving dig selv til at huske. Skriv ikke en huskeseddel når du skal handle ind. Skriv ikke vejnavnet eller telefonnummeret op. Undgå at bruge kalender. Mange er blevet slave af deres kalender. De er hjælpeløse uden denne. Lav ikke for mange understregninger og notater når du læser en tekst. Bring dig selv i situationer, hvor du bliver tvunget til at huske. Deltag i eksamener, fremlæggelser, taler og foredrag. Langsomt bliver du bedre til at huske. Når du træner din hukommelse kan bruge forskellige huskeregler. Hvis du har en pinkode kan du huske denne ved at knytte cifrene til din mors fødselsdag, året for

13 Danmarks indtrædelse i EF osv. Det du skal huske kan du også knytte til stemninger, dufte, lyde, farver og berøringer. Hvis du skal til eksamen i anatomi kan det være en fordel at du har set lungerne fra en gris. At du har lugtet og rørt ved dem. Det kan hjælpe dig i eksamenssituationen. Du skal dagligt øve dig i at bruge alle dine sanser. Prøv engang imellem at nedskrive et notat om en oplevelse, hvor du får alle sansedata med. Accepter at din læring ikke er proportional med den tid du investerer i den. Du kan gå til forelæsninger uge efter uge uden at have forstået teorien. Pludselig kan du forstå det. Det var blot en tanke der fløj igennem hovedet da du cyklede hjem fra universitetet. Det var den brik som gjorde puslespillet færdigt. Du kan løbe dag efter dag uden at dine tider bliver bedre. Men pludselig en dag sker der noget. Træningen har givet resultat. Omvendt kan du også komme i den situation at du på få sekunder har gennemskuet problemet. De efterfølgende måneders undervisning og læsning er reelt spild af tid. Du har lært det. Endelig kan du komme i den situation at du har anvendt hundredvis af timer på at lære at tale fransk, men resultatet udebliver. Du lærer der sandsynligvis aldrig. Pointen er at erkendelse ikke er en lineær proces. Accepter at når du går i gang med en læreproces vil ting ændre sig undervejs. Nye kreative løsninger, færdigheder, kundskaber og holdninger kan sjældent planlægges på forhånd. Vær klar til at gribe disse muligheder. Erkendelse kan ikke planlægges. Produktion af erkendelse er ikke det samme som produktion af pølser på en pølsefabrik. Derfor skal du være skeptisk overfor underviseres rationelle undervisningsplaner. De bygger ofte på ideer om progression og gennemsnits mennesker. Antal fransk lektioner kan ikke umiddelbart konverteres til dine opnåede evner til at tale fransk. Inddel ikke din læring i faste tidsafsnit. Lad dig rive med når du har engagementet. Hvis det f.eks. handler om at lære et nyt computerprogram eller skrive en artikel er det ikke hensigtsmæssigt at arbejde fra 8 til 15. Eller endnu værre at arbejder

14 lektioner af 45 minutter. Arbejd også om aftenen og weekenden. Når du er i gang med en god læreproces glemmer du tid og sted. Det er som du leger. Du glemmer middagspausen og kaffen. Træn dig selv i at komme i disse læretrancer. Pas dog på ikke at blive til en nørd. Du skal være klar til at sprænge rammerne for tid og sted hvis du vil have gang i gode læreprocesser. Kan du forestille dig en kunstner arbejde efter et skema? Nej, de arbejder når de har inspiration. Det skal du også. Accepter at der er læreprocesser der ikke lykkes. At der er mål der må revideres eller opgives. Undgå en naiv tyrkertro på at du kan hvad du vil. Ingen kan løfte sig selv i håret. Hvis du har brugt 15 år af dit liv på at komme til at løbe 10 km under 40 minutter, men det aldrig er lykkes, skal du opgive dit mål for at du kan komme videre. Hvis du har kæmpet med matematikken år efter år, men stadig får dårlige karakterer, skal du ikke gå i gang med dit drømmestudie der er fyldt med matematik. Accepter at du gik på et aftenkursus i filosofi, men du ikke forstod det. At erkendelsen ikke kom og læreprocessen mislykkes. Det er for let bare at give andre skylden. Accepter at du ikke bliver filosof. Konkurrence kan i mange situationer stimulere læreprocesser. Hovedparten af os mennesker er ærekære. Vi elsker anerkendelse og ros. I de første skole år var der mange af os der konkurrerede om at få flest flueben eller klistermærker af dansklæreren. Vi anstrengte os. Hvis dit mål er at få en højere karakter end din sidemand kan du klare mange timers kedelig tysk grammatik. Konkurrencer i løb bære dig igennem mange kedelige træningspas. Du kæmper med at forbedre og udvikle din teknik i crawl for på den måde at kunne følge med de andre triatleter. Du går på det ene kursus efter det andet for at stå bedre i lønforhandlingerne eller for at få en ny titel med tiden. Hvem vil ikke gerne tjene kr. om måneden og kalde sig for administrerende direktør eller ekspert! Du skal kunne lade dig inspirere. Være åben over for nye indtryk. Være villig til at opgive gamle færdigheder, kundskaber, værdier og adfærd. Smide fordomme og kæpheste over bord. Klar til at skifte roller og ændre opfattelse af dig selv. Klar til

15 at omdefinere din identitet. Hvem er jeg? Engang var jeg lektor, tømmer, far, konsulent, studerende, cykelrytter, amatørarkæolog, omsorgsmedarbejder, gør det selv mand osv. Fleksibiliteten får du ved ofte at skifte jobs og interesser. Lærdom skal holdes ved lige. Sørg for at komme i situationer, hvor du kan anvende dine færdigheder, kundskaber, holdninger og handlemuligheder. Anvend f.eks. det computerprogram du lærte om på kurset. Teori skal naturligvis afprøves i praksis. Stå på skøjter når der er is på søen. Tal engelsk når det er muligt. Træn dig selv i at mestre uforudsete situationer ved at bryde grænser. Her bliver du nødt til at lære i situationen (just in time). Her kan du ikke bare køre på rutinen. Prøv at finde rundt i en storby uden kort. Undervis uden at du har forberedt dig. Gå ud i en skov uden kort og kompas. Tag ikke mad og penge med. Sejl ud uden at have hørt vejrudsigt. Rejs dig pludselig op og hold en tale. Du skal øve dig selv i at være impulsiv og spontan. Du skal træne dig selv i bare at handle uden at tænke dig om. Handle per intuition. Spring ud i noget man bare ikke gør. Et nyt miljø som du fra din barndom har fået advarsler om. Jeg brugte meget psykisk energi på at overvinden angsten for havnens dybe vand. I et havnebassinet høre der skibe til. Ikke mennesker! Jeg tog mig sammen og hoppede ud i havnen. Svømmede ud mellem molehovederne og ind på en nærliggende strand. Denne øvelse fylder mig stadig med frygt. Især fordi man ikke kan mærke bunden. Man tænker hele tiden på hvad der kan gemme sig i en havn af rustne stålwire og andet affald. Umiddelbart kan du heller ikke komme op på land, når først du ligger i havnebassinet. Angsten for at blive sejlet ned af et skib er der også. Jeg overvandt frygten og klarede opgaven. Det gav ny selvtillid. Derfor skal du eksperimentere med dig selv. Udfordringerne skal være lidt sværere end hvad du umiddelbart tror du kan klare. Du skal op til din nærmeste udviklingszone. En anden god øvelse er at tage ud i skoven med soveposen i et møgvejr. Tilbring de næste 24 time derude. Kan du klare det?

16 Effektiv læring i alle situationer kræver at du kan koncentrere dig om flere ting på samme tid. Det gør du allerede når du kører i bil samtidig med at du taler i telefon eller hører musik. Prøv at se tv-avis eller en film samtidig med at du spiller skak eller kort. Opgaven kan laves ekstra svær ved anvende et skakur. Du skal flytte indenfor to minutter. Spil et langsomt computerspil samtidig med at du laver lektier. Læs en bog samtidig med at fjernsynet kører eller huset er fyldt med larmende børn. Svøm eller løb samtidig med at din makker giver dig regnestykker efter den store gangetabel. Eksempler på læringssituationer Prøv mine eksempler, men pas på. Det kan gå galt. At gå på line Det er 10 år siden jeg opsatte min første line i haven. Det var ikke let. Kan man lære at gå på line? Hvor tyk skal den være? Hvordan får jeg strammet den op? Hvor køber jeg en stålwire osv. Mit drømmebillede var at jeg gik ubesværet på en line. Jeg gik i gang med at eksperimentere. Naboerne var nysgerrige. Vandrør blev gravet ned i haven. En wire blev sat op. Det holdt ikke! Jorden gav efter. Jeg købte cement og støbte rørene ned i beton. Hvordan laver man beton? Støbningen var fin, men nu bøjede vandrørene! Endelig fandt jeg frem til løsningen. Linen blev opsat mellem to gamle frugttræer. Opstrammere blev købt hos en skibsproviantering. En line måtte kasseres. Der var nylon i midten, så den kunne ikke strammes tilstrækkelig op. Jeg trænede og trænede. I en periode stod jeg hver aften på linen. Et par meget gamle fladslidte løbesko var ideelle til formålet. Min første milepæl var blot at kunne stå på linen

17 Siden lærte jeg at gå ned i knæene. Derefter at gå over linen. At gå baglæns. At vende ude på midten af linen og gå tilbage. I dag kan jeg gå på linen uanset om det er et halvt år siden jeg sidst har trænet. Jeg kan bare. Selvsikkert siger jeg til naboer, venner og familie at de får 1000 kr. hvis de kan gå over min 10 meter line. Jeg ved de ikke kan for der kræves mange timers træning. Mit ønske om at lære at gå på line skyldtes nysgerrighed. Det var leg. Der var ikke tale om konkurrence. Det var ikke fordi jeg ville opnå noget. Ingen tvang mig til at lære at gå på line. Jeg lærte det ikke for at opnå penge, magt eller prestige. Det var heller ikke nødvendigt at lære. Jeg vil give dig nogle praktisk fif, hvis du skal lære at gå på line. Luk dine øjne. Se dig selv gå på linen. Når du træder op på linen skal du koncentrere dig. Luk andre tanker og sanseindtryk ude. Alt handler om at føle linen under dine føder. Stå nogle sekunder på linen og tilpas dig situationen. Se frem ad og ned på linen. Spænd de muskelgrupper du skal anvende. Igennem din lange træning er din krop blevet klar over hvilke muskler det handler om. Du kan ikke med din egen bevidsthed umiddelbart selv kontrollere musklerne. Denne viden ligger i din krop. Folk der første gang stille sig op på en line er ikke bevidst eller ubevidst klar over hvilke muskelgrupper der skal anvendes. Derfor har de ikke en chance for at holde balancen. Sæt armene ud til siderne og find balancen. Gå stille og roligt over linen. Forsøg ikke at løbe. Du bliver ikke bedre til at gå på line ved at sætte begreber på processen eller bruge tid på at evaluere, hvad der gik godt og dårligt. Viden afsættes ubevidst i din krop. Træningen ændrer dine motoriske færdigheder. Evnen til at gå på line indlejre sig i din kognitive strukturere i kombination med optræning af de nødvendige muskelgrupper. Du kan ikke læse dig til at gå på line

18 Du skal være stædig, hvis du vil lære at gå på line. Du skal ville det. Sørg for at skabe små succesoplevelser. Få naboer, venner og familie til at se, hvad du kan. Det ansporer dig til at forsætte. Held og lykke med din line. At sejle i kajak For et års tid siden byggede jeg mig en grønlandsk havkajak. Jeg fandt tegningerne på nettet. Selve bygningen var en lang og svær proces. Jeg er ikke håndværker og anvender ikke dagligt mine hænder til den slags ting. Jeg er ikke trænet til at tænke praktisk, men akademisk. Hele kajakken er bundet sammen med snor. Den er betrukket med hør og malet med hjemmelavet maling. Det er en blanding af linoliefernis og kridt. Kajakken ligger perfekt i vandet. Er vandtæt og sejler udmærket. Jeg har både sejlet i store bølger og været ude på dybt vand. Nedenfor vil jeg give dig nogle fif når du skal lære at sejle i kajak. Det er mine egne fif, da jeg ikke har gået i nogen kajakklub og ingen har lært mig det. Pointen er at man faktisk lærer at sejle kajak per intuition. Det virker som om at de færdigheder og viden der skal til for at sejle kajakker og kanoer er indlejret i vores kroppe som et rudiment fra fortiden. Det er vanskeligt at komme ned at sidde i en kajak fra stranden. Især når der er pålandsvind med bølger. Men det kan lade sig gøre ved at lægge pagajen bag dig som en stabilisator. Det ene blad rører strandkanten, mens det andet rører kajakken bag det hul du skal ned i

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Aktivitetsudvikling for tweens og teens

Aktivitetsudvikling for tweens og teens Aktivitetsudvikling for tweens og teens - Et opgør med banetove Hvorfor går tweens (og teens) til sport? At have det sjovt (90 pct.) Det SKAL være sjovt og man skal hygge sig med de andre At have det godt

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012

JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012 JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012 KROP OG BEVÆGELSE Efter en lang pause med temaugerne sommeren over, var det nu tid til vores femte temauge, som var læreplanspunktet Krop og bevægelse. MANDAG: Vi

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese Udover at være kåret til Danmarks anden bedste foredragsholder er Torben Wiese også coach, forfatter og underviser i at ændre dårlige vaner til gode vaner. Torben er et energisk menneske med viljestyrke

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal 1 youtube.com Fessor har flest views. 977. Men fuck det. Nu får han så meget baghjul, at han aldrig gider se den film igen. Jeg har forberedt mig til den her dag i flere måneder. Høj frost og solskin.

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

HVORDAN DU VINDER OVER

HVORDAN DU VINDER OVER HVORDAN DU VINDER OVER ANGSTEN GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU VINDER OVER ANGSTEN Der er tidspunkter, hvor vi alle føler os bekymrede, angste, nervøse eller stressede. Der er tit en grund til det.

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere