Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok"

Transkript

1 Dato: 24. juni juli 2015 Sagsnummer: Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok

2 Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone Kontrol af marker i den udpegede undersøgelseszone Denne vejledning er udarbejdet af Center for Planter & Landbrugslov NaturErhvervstyrelsen Bidragydere: Center for Planter & Landbrugslov og Center for Jordbrugskontrol Foto: SkyFish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyrupsgade København V Tlf.: ISBN Side 2/16

3 Introduktion Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Da instruksen er skrevet til NaturErhvervstyrelsens kontrollører, kan internt sprogbrug stedvist forekomme, og der er henvisninger til data og markkort, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Der vil være en revision af kontrolinstruksen årligt eller efter behov. Der kan forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. Side 3/16

4 Indhold Indholdsfortegnelse Formål... 5 Hjemmel for kontrollen... 5 Kontrol... 6 Inden kontrol... 6 Prøvetagning visuel kontrol... 7 Timereregistering Bilag A: Oversigt over kartoffelbrok udbruddet 2014 og båndlæggelsesperioder af smittede marker Bilag B: Kort over bevægelsesmønsteret der skal følges i marken Bilag D. Registreringsark til indsendelse af jordprøver Bilag C. Registreringsark til indsendelse af kartoffelknolde Bilag til kontrolinstruksen 1: Skema for de enkelte bedrifter med de marker, der skal kontrolleres for, om der er kartoffelbrok Bilag til kontrolinstruksen 2: Kort over de marker, der skal kontrolleres på de enkelte bedrifter Side 4/16

5 Instruks til kontrol af undersøgelseszone i forbindelse med udbrud af kartoffelbrok Formål For at afgrænse udbruddet af kartoffelbrok har NaturErhvervstyrelsen i 2015 oprettet en undersøgelseszone omkring smittede marker. Undersøgelseszonen omfatter marker inden for en radius på 500 meter fra smittede marker. Marker i undersøgelseszonen, hvor der er sat kartofler, vil blive undersøgt for kartoffelbrok. Undersøgelsesmetoden er visuel kontrol af knolde. Hvis kartoflerne er taget op, vil der blive taget jordprøver. Denne instruks angiver, hvordan kontrollen skal udføres på marker i undersøgelseszonen.. De bedrifter, der har fået konstateret kartoffelbrok, har fået pålagt en række restriktioner. NaturErhvervstyrelsen foretager sideløbende med kontrollen af undersøgelseszonen en kontrol af om disse restriktioner bliver overholdt. I bilag A kan du læse om kartoffelbrok og udbruddet i 2014 Hjemmel for kontrollen Kartoffelbrok er en karantæneskadegører 1, der skal bekæmpes. Kartoffelbrok udgør ingen sundhedsmæssig risiko for mennesker eller dyr. Kartoffelmarker, der er angrebet af kartoffelbrok, kan give et mindre udbytte, og de inficerede kartoffelknolde er misdannede. Bekæmpelse af kartoffelbrok, reguleres af Bekendtgørelserne: nr af 6. november 2014 om planteskadegørere. nr. 9 af 11. januar 1985 om bekæmpelse af kartoffelbrok, nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter. nr. 198 af 12. marts 2009 af lov om planteskadegørere, 1 Rådets direktiv nr. 69/464 af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok og Bekendtgørelse nr. 9 af 11. januar 1985 om bekæmpelse af kartoffelbrok samt plantesundhedsdirektivet Rådsdirektiv 2000/29 bilag 1 Side 5/16

6 Jævnfør lov om planteskadegørere 5 stk. 1 kan NaturErhvervstyrelsen udtage prøver af planter, planteprodukter, jord med mere til undersøgelses af for forekomst af planteskadegørere. Dyrkningsrestriktioner og marker i undersøgelseszone Marker smittet med kartoffelbrok. Der er forbud mod at dyrke kartofler i mellem 5 til 15 år Bufferzone. Der må ikke dyrkes kartofler på marker i bufferzonen, bortset fra kartoffelsorter, som er resistente mod typen af kartoffelbrok, der findes på den nærliggende smittede mark. Der må ikke dyrkes læggekartofler i bufferzonen Marker i undersøgelseszone. Marker med kartofler i 2015, vil blive undersøgt for kartoffelbrok Smittede marker må ikke sammendyrkes med marker i bufferzone. De skal adskilles af fysiske barrier/bræmmer Kontrol Inden kontrol Avlerne skal varsels inden kontrollen. Dette gøres telefonisk af kontrolløren, der skal udføre kontrollen. Inden kontrollen vil Center for Planter & Landbrugslov sende en kontrolmeddelelse vedlagt nedenstående bilag: Bilag A er en oversigt over kartoffelbrok udbruddet i 2014 og båndlæggelsesperioder af smittede marker Bilag B Kort over bevægelsesmønsteret der skal følges i marken Bilag D er et registreringsark til indsendelse af jordprøver Bilag C er et registreringsark til indsendelse af kartoffelknolde Bilag 1 er et skema, der viser de marker, der skal kontrolleres. I skemaet står hver enkelt mark på sin egen linje. Ud for hver mark står CVR nummer for avler, markbloknummer og marknummer, anmeldt kartoffeltype, markens indtegnede areal fra avlernes indtegning i IMK samt antal kartoffelplanter, der skal tages op pr. mark. Side 6/16

7 Bilag 2 til kontrolmeddelelse er oversigtkort over de marker, der skal gennemgås i den visuelle kontrol. Af bilaget fremgår CVR nummer for avler, markbloknummer, marknummer. Ud for de marker, der skal kontrolleres, fremgår, at der dyrkes kartofler. Sikkerhedsforskrifter Inden påbegyndelsen af kontrollen på en bedrift, rengøres og desinficeres støvler, stok, bukser og andre hjælpemidler med et anerkendt desinfektionsmiddel, for eksempel Virkon S. For at undgå at eventuel smittespredning, skal støvler, stok, bukser og diverse hjælpemidler for jord og planterester, og støvler, stok, bukser og andre hjælpemidler rengøres for jord og desinficeres igen når kontrolløren træder ud af en mark og ind i en anden. NaturErhvervstyrelsens generelle sikkerhedsforskrifter for lokalafdelingen følges. Forskrifterne er udarbejdet af sikkerhedsudvalget og findes på intranettet under Personale og i Den genelle Kontrolinstruks. Husk at spørge om seneste pesticidspøjtning af marken, før du påbegynder kontrollen og udsæt kontrollen, hvis marken lige er sprøjtet. Prøvetagning visuel kontrol Kontrolmetoden i undersøgelseszonen er som udgangspunkt visuel kontrol af opgravede knolde. Kartoffelplanter skal graves op, og hver enkelt kartoffelknold fra planten kontrolleres visuelt for synlige symptomer på kartoffelbrok. Der skal opgraves 180 kartoffelplanter pr. ha.; Prøvetagning visuel kontrol samt i bilag 3. Bevæge-mønster i marken: Prøve lokalisering For at kunne finde tilbage til et sted med en positiv prøve, skal kontrolløren: 1. Noterer startpunktet i marken på markkortet, hvis muligt med GPS koordinater 2. Notere bevægelser og prøvemønster på markkort, i hver enkelt mark så præcist som overhovedet muligt 3. Notere evt. uregelmæssigheder, observationer og pejlepunkter 4. Noterer punktet, hvor der er fundet en kartoffelplante med symptomer på kartoffelbrok, hvis muligt med GPS koordinater. Det er vigtigt ikke at opdele marken i mindre delmarker på markkortet. Side 7/16

8 Bevægemønster I bilag B kan du se bevægemønster i marken. Opgravning af kartoffelplanter bør starte i et hjørne af marken, som hvis muligt lokaliseres med GPS koordinater. Kontrolløren går på langs af dyrkningsretningen i marken. For hver 8 meter graves en hel kartoffelplante op, og de enkelte kartoffelknolde fra planten, undersøges for, om der er synlige symptomer på er smittet med kartoffelbrok. Når kontrolløren har nået enden af marken, går kontrolløren 7 meter på tværs af dyrkningsretningen og starter igen med at grave kartoffelplanter op for 8 meter i dyrkningsretningen. Hver gang at kontrolløren når enden af marken, og gå i marken igen. forskydes prøvetagningen med ½ langs-længde (ca. 4 meter) for at øge prøvetagningens effektivitet statistiske sikkerhed. I tilfælde af fund af kartoffelknolde med symptomer på kartoffelbrok Hvis en opgravet kartoffelknold har symptomer på kartoffelbrok, skal denne sendes til analyse. Derefter forlades marken med det samme, og resten af marken kontrolleres ikke. Efter at kartoffelknoldene er pakket ned i bøtterne, skal udstyret rengøres inden kontrollen af den næste mark starter. Det er vigtigt at kontrolløren har engang plastik handsker på under håndtering af kartoffelknolde der skal sendes til laboratoriet. Resten af bedriftens marker i undersøgelseszonen skal fortsat undersøges for, om der er kartoffelbrok. Hvis der konstateres kartoffelbrok i en mark i undersøgelseszonen, skal resten af den pågældende bedrifts resterende marker hvor der er sat kartofler i 2015, undersøges for om der er kartoffelbrok. Kontrollører skal ikke selv tage initiativ til at påbegynde denne undersøgelse, der vil blive planlagt af Planter & Landbrugslov i samarbejde med kontrolafdelingerne, hvis der er fund. Mærkning og forsendelse af kartoffelknolde til laboratorium De opgravede kartoffelknolde, der har synlige symptomer på kartoffelbrok, skal hurtigst muligt sendes til laboratoriet til videre undersøgelse. Knoldene skal i en tætsluttende plastikbøtter, og der sættes en stregkode på posen og den anden stregkode sættes på registreringsarket. Prøverne afsendes med kopi af registreringsarkene vedlagt, hurtigst muligt efter afslutning af prøver i en enkelt mark. Side 8/16

9 Undersøgelsesmetode ved jordprøve Redskab Der anvendes de samme rene jordspyd som til jordprøvetagning for kartoffelcystenematoder. Dybde Jordspyddet skal stikkes godt ned, - helst ned til ca. 20 cm. dybde, hvilket især er vigtigt i jordlag, der ikke er nypløjede eller hvor der er foretaget anden jordbearbejdning. Stikintensitet og undersøgelsesmønster Der tages 3 prøver pr. ha. Hver prøve består af 60 stik. Dvs. i alt skal der tages 180 stik pr. ha. Kontrolløren går på langs af dyrkningsretningen/pløjeretningen i marken. For hver 8 meter tages der et stik. Når kontrolløren når enden af marken, skal han gå 7 meter på tværs af dyrkningsretningen/pløjeretningen og går. Det svare til et stik pr. 56 m2. Mærkning og forsendelse af jordprøver til laboratorium Hver bøtte med jordprøver mærkes med en prøvelabel på siden af bøtten, ikke på låget, og den anden stregkode klæbes på registreringsarket. Prøverne afsendes med kopi af registreringsarkene vedlagt hurtigst muligt efter afslutning af prøver i en enkelt mark. Prøver fra et marknummer samles så vidt muligt i én kasse og ellers nummereres kasserne, og marknummer anføres samtidig. Bevægemønster i marken Jordprøvetagningen skal foregår efter det samme bevægelsesmønster som der benyttes ved visuel kontrol. 60 stik samles i én prøve. Der skal tages 180 stik per ha. Dvs. 3 prøver per ha. Der rundes op. Dvs. er marken 1,2 ha, tages der 4 prøver. Prøve lokalisering For at kunne finde tilbage til et sted med en positiv prøve, skal kontrolløren: 1. Noterer startpunktet i marken på markkortet. Hvis muligt tages der et GPS punkt i startpunktet 2. Notere bevægelser og prøvemønster på markkort, i hver enkelt mark så præcist som overhovedet muligt. Det skal om muligt noteres GPS-punkter for opstart af hver ny LAB-prøve (dvs. efter hvert 60. stik) 3. Indtegner prøvenumre undervejs i marken, hvor der er pejlemærker m.v. 4. Notere evt. uregelmæssigheder, observationer og pejlepunkter. Side 9/16

10 Det er vigtigt ikke at opdele marken i mindre delmarker, på markkortet. Mærkning og forsendelse af jordprøver til laboratorium Hver bøtte mærkes med en prøvelabel med stregkode på siden af bøtten, ikke på låget, og den anden stregkode klæbes på registreringsarket. Prøverne afsendes med kopi af registreringsarkene vedlagt, hurtigst muligt efter afslutning af prøver i en enkelt mark. Prøver fra et marknummer samles så vidt muligt i én kasse og ellers nummereres kasserne, og marknummer anføres samtidig. Fælles for både jordprøver og kartoffelknolde Plastikbøtter til jordprøver og labels Hvis der skal rekvireres nye labels, gøres dette direkte hos Lotte Hougs fra Fødevarestyrelsen laboratorium, Registreringsark Alle prøver for en enkelt mark noteres på samme registreringsark (bilag C og D), (hvis der er brug for flere sider, så skriv sidenummer på hver side og anfør, hvilken side ud af det samlede sidetal, f.eks. side 2 af 4). Der klæbes en stregkode på for hver prøve, der udtages. GPS koordinaterne for hver prøvestart skrives på arket sammen med evt. bemærkninger. Registeringsarket kopieres og der vedlægges en kopi i kassen. Registreringsarket skal desuden scannes og sendes pr. mail til: og (til scannes også kortskitser med oplysninger på) før eller samme dag, som prøverne afsendes. Husk at skrive Kartoffelbrok i ens emnefelt. Analyseresultater sendes til NaturErhvervstyrelsen i Nyrupsgade København V per mail, som orienterer avler og kontrollører om resultatet. Prøvekasserne sendes til: Fødevarestyrelsen Sektion for Plantediagnostik Søndervang Ringsted Timereregistering Timerne skal registreres under Side 10/16

11 Symptomer på kartoffelbrok Kartoffelbrok er en plantesygdom, der angriber kartofler og vilde arter af natskyggefamilien, men ikke andre arter. Kartoffelknolde der er smittet med Kartoffelbrok, udviser symptomer i form af at kartoffelknolden udvikler blomkålslignende svulster. Ved angreb kan overdelens vækst være hæmmet. Ved stærkt angrebet, kan der små grønlige vorter på stænglens knopper eller på bladene. Kartoffelbrok spredes via sporangier, der kan og hvile i jorden i op til 30 år. Kartoffelknold smittet med kartoffelbrok Kartoffelplanter angrebet af kartoffelbrok Opgravet kartoffelplante smittet med kartoffelbrok Smittet plantedel af kartoffelplante En gennemskåret sund kartoffelknold En smittet række af kartoffelplanter Side 11/16

12 Bilag A. Oversigt over kartoffelbrok udbruddet 2014 og båndlæggelsesperioder af smittede marker I efteråret 2014 blev der i Midtjylland konstateret fund af svampen (Synchytrium endobioticum), som forårsager kartoffelbrok. Svampens hvilesporer kan overleve i jorden i op til 30 år, og de transporteres med jord og kartoffelknolde. Sporerne kan opformeres hurtigt ved dyrkning af kartofler. Kartoffelbrok er en karantæneskadegører, hvis bekæmpelse er reguleret af EU og dansk lovgivning. Kartoffelbrok er en skadegører, der angriber natskyggefamilien. Vi har som plantesundhedsmyndighed pligt til at identificere udbruddets omfang og forebygge spredning. Marker smittet med kartoffelbrok bliver pålagt forbud mod kartoffelavl i en periode. Der oprettes en bufferzone omkring de smittede marker for at forebygge spredning af smitte. I bufferzonen er det ikke tilladt at dyrke kartofler, medmindre det er en sort, der er resistent overfor den specifikke type af kartoffelbrok (patotype), der findes på den nærliggende smittede mark. Patotypen skal være bestemt ved undersøgelser i et laboratorium, og der skal være resistente sorter i forhold til den identificerede patotype. Restriktionernes varighed for smittede marker og marker i bufferzone er i nogle tilfælde bestemt af smittetrykket i de enkelte smittede marker, som angivet nedenfor: Ved fund i en mark af mindst én prøve i form af sporangier og/eller fund af kartoffelknold inficeret med kartoffelbrok Inficeret knold eller sporangie-antal >= 5 pr. g jord (NAER karakteristik: Højt infektionsniveau) 0,05 pr. g jord <= sporangie-antal < 5 pr. g jord (NAER karakteristik: Middel infektionsniveau) sporangie-antal < 0,05 pr. g jord (NAER karakteristik: Lavt infektionsniveau) Karenstid for smittet mark 15 år 10 år uden avl af kartofler og planter-tiludplantning 5 år uden avl af kartofler og planter-tiludplantning, fulgt af 5 år uden avl af ikkeresistente kartofler, læggekartofler uanset sort og planter-til-udplantning. Vi anser hele marken for at være smittet, når der fundet bare en levende svampespore (sporangie) i markens jord, og/eller der er fundet en kartoffelknold, der er synligt smittet med kartoffelbrok. Hvis der er levende smitte i en mark, opformeres smitten, hvis der dyrkes kartofler. Dyrkningsrestriktioner, der lægges på en smittet mark, har til formål at hindre opformering og spredning af smitten. Smitten spredes typisk med kartofler, jord på kartofler, maskiner og lignende. Efter karenstiden, tager NaturErhvervstyrelsen jordprøver, for at undersøgen om marken er fri for smitte. Side 12/16

13 Bilag B. Kort over bevægelsesmønsteret der skal følges i marken Der er det samme bevægelsesmønstreret ved visuel kontrol og jordprøvetagning. Bevægelsesretningen er langt med pløjeretningen/dyrkningsretningen. For hver 8 meter graves en hel kartoffelplante op. Når kontrollen har nået enden af marken, går kontrolløren 7 meter på tværs af dyrkningsretningen og går tilbage i marken. Hver gang at kontrolløren når enden af marken, og gå i marken igen. forskydes prøvetagningen med ½ langs-længde (ca. 4 meter) for at øge prøvetagningens effektivitet statistiske sikkerhed. Side 13/16

14 Bilag D. Registreringsark til indsendelse af jordprøver Registreringsark for jordprøver for kartoffelbrok (produkt nr ) Avler navn: Avler cvr nr: Kontrollør: Dato: Mark nr: Prøver i alt fra marken: Markblok nr: Prøveintensitet: Stregkode Bemærkninger Stregkode Bemærkninger Blanket(ter) scannes og sendes pr. mail til og med Kartoffelbrok skrevet i emnefeltet Side 14/16

15 Bilag C. Registreringsark til indsendelse af kartoffelknolde Registreringsark for kartoffelknolde for kartoffelbrok (produkt nr ) Avler navn: Avler cvr nr: Kontrollør: Dato: Mark nr: Kartoffelknolde i alt fra marken: Markblok nr: Prøveintensitet: Stregkode Bemærkninger Stregkode Bemærkninger Blanket(ter) scannes og sendes pr. mail til og med Kartoffelbrok skrevet i emnefeltet Side 15/16

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyrupsgade København V Tlf.: Side 16/16

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014

Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014 NaturErhvervstyrelsen Den 2. februar 2015 Sagsnr.: Ad hoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af andet møde, den 17. december 2014 Tilstede: Jens Kristian Ege Olsen (Landbrugets Kartoffelfond,

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014.

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. NaturErhvervstyrelsen Den 8. december 2014 Sagsnr.:14-3041-000001 Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. Tilstede: Jens Kristian Ege Olsen (Landbrugets

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Planter & Landbrugslov, juni 2015

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere

Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere Den 21. juni 2016 Sagsnr.: 16-3510-000001 THUTHO - PLANTER Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2017 Oktober 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter J. nr. 16-37410-000002 ISBN: 978-87-7120-814-6 2 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 (EU overvågningsprogram) hhv. Produkt 53204 (øvrig overvågning; national overvågnings-prioritet) 25. februar 2016 (Sagsnr.

Læs mere

Kartoffelcystenematoder. Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

Kartoffelcystenematoder. Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder Kartoffelcystenematoder Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder Juni 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter & Landbrugslov Grafiker/bureau: - Tryk: - Fotos: EPPO Oplag: - ISBN:

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen - Aktivitet 3201 m.fl. 1. marts 2010 (Sagsnr. 10-360-000001) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1.

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1. Vejledning om anmeldelse af marker til avl af læggekartofler Journal nr: 15-37410-000001 Formål Alle autoriserede læggekartoffelavlere skal anmelde de marker, der skal benyttes til avl af læggekartofler

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 Rekvirerede ydelser i forbindelse med dyrkning af læggekartofler Varenummer Beskrivelse Pris ex moms 53662400 Plantepas til læggekartofler - Startgebyr, trykning af plantepas

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg

Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg Juni 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter Grafiker/bureau: - Tryk: - Fotos: Colourbox, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Planter & Landbrugslov Den 11. august 2014 Sagsnr.: 11-3041-000011 Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 Til stede: Christian Feder, Carl Heiselberg,

Læs mere

Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt?

Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt? Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt? Steen Lykke Nielsen Jørgen Søgaard Hansen Niels Gøtke DJF, Aarhus Universitet Plantedirektoratet FødevareErhverv 1 Elm 2 Elmesyge

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2016 Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2016 Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2016 Instruks for marksyn Juni 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter Fotos: Augustenborg Slot NaturErhvervstyrelsen ISBN: 978-87-7120-794-1 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Sagsnummer 11-5561-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Plantedirektoratet Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 05. oktober 2009

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til udtagning af jordprøver til analyse for planteskadelige jordboende nematoder

Vejledning til udtagning af jordprøver til analyse for planteskadelige jordboende nematoder Vejledning til udtagning af jordprøver til analyse for planteskadelige jordboende nematoder TEKST: LARS MØLLER GARTNERIRÅDGIVNINGEN A/S LRM@VFL.DK Tidspunkt Jordprøver for nematoder udtages sidst på efteråret

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Overskæring af læggekartofler

Overskæring af læggekartofler Overskæring af læggekartofler Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov i samarbejde med Lars Bødker, Videncentret for Landbrug Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark

Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Typer af sortbensyge / blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark Steen Lykke Nielsen & Tina Tønnersen, AU, DJF Lars Bødker, Videncenter for Landbrug 1 Erwinia-komplekset Tidligere navn Nye navn Erwinia

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011

Introduktion. Efterafgrøder. Efterafgrødeforsøg 2011 Introduktion Udbytte og kvalitet af kartofler er af stor betydning for den endelige afregning som landmanden får for sine kartofler. Frit levende nematoder kan have stor indflydelse på udbyttet i marken.

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2017 Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2017 Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2017 Instruks for marksyn Juni 2017 Udgiver: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Redaktion: Plante Sag.nr.: 17-3510-000004 ISBN: 978-87-7120-910-5 2 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Beredskabsplan. For håndtering af udbrud af planteskadegørere

Beredskabsplan. For håndtering af udbrud af planteskadegørere Beredskabsplan For håndtering af udbrud af planteskadegørere Kolofon Hovedtitel Beredskabsplan for håndtering af udbrud af planteskadegørere Version 1.0 af 6. januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om planteskadegørere

Ændringsskema Bekendtgørelse om planteskadegørere NaturErhvervstyrelsen Planter Den 01. november 2016 Sagsnr.: 16-0114-000011 KRBA (Ændring af gældende BEK nr. 1179 af 6. november 2014) Ændringsskema Bekendtgørelse om planteskadegørere EU-retsakt, som

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du e KARTOFLER Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Kartofler er sunde. De indeholder plantefibre og gode næringsstoffer, bl.a. mange forskellige vitaminer og mineraler. Kartoflen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere