Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder"

Transkript

1 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Plantedirektoratet 2011 Bidragyder(e): Frø og Planter Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Almindelige bestemmelser Generelt Kontroladresser Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Sikkerhedsregler og plantesundhedsmæssige forskrifter Kontrollens omfang og gennemførelse Hvad medbringes ved kontrolbesøget? Gennemførelse af kontrolbesøg Virksomhedsoplysninger Udfyldelse af formular GA 297 og GA 340 (Tillæg C og D) Behandling af formularer Kontrollørens opgaver Frist for indsendelse af formularer Opfølgning fra Frø og Planter Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring...6 Tillæg A: Oversigt over sagsgangen ved avlskontrol af frøarealer...7 Tillæg B: Fælles Excel-regneark Status for Kontrollen :...8 Tillæg C: GA 297. Plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport...9 Tillæg D: Formular GA 340. Plantepatologisk undersøgelse...10 Tillæg E: Sagsbehandling i Frø og Planter Introduktion Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Da den er skrevet til Plantedirektoratets kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 1

4 1. Formål Avlskontrol af frøafgrøder består i markinspektion for planteskadegørere. Markinspektionen er i visse tilfælde en forudsætning for, at der senere kan udstedes plantesundhedscertifikat for frøpartiet, idet nogle importlande har krav om en sådan markkontrol. Kontrollen udføres udelukkende efter bestilling fra det frøfirma, der har indgået kontrakt om dyrkning af frøafgrøden. Ved markinspektionen skal det undersøges, om der er nærmere angivne planteskadegørere i afgrøden. Frøfirmaet skal, ved anmodningen om kontrol, anføre hvilke skadegørere, der skal kontrolleres for. 2. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere Bekendtgørelse nr. 34 af 23. januar 2009 om planteskadegørere Bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter Bekendtgørelse nr. 233 af 10. april 2008 om udførsel af planter og planteprodukter mm. Plantedirektoratets prisliste for serviceydelser Almindelige bestemmelser 3.1. Generelt Avlskontrol udføres udelukkende fra Plantedirektoratets lokalafdelinger i Ringsted, der dækker Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster, samt i Odense, der dækker Fyn og Jylland. Et frøfirma, som ønsker markinspektion, bestiller kontrollen ved at udfylde og sende formular GA 297, Anmeldelse om plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport, til Frø og Planter. En oversigt over sagsgangen findes i tillæg A. Frø og Planter modtager formularerne, tildeler dem et avlskontrolnummer og taster bestillingerne i et fælles Excel-regneark Status for Kontrollen 2011.xls, se tillæg B (L:\FROPLA\PLANTER\ Avlskontrol frømarker\avlskontrol 2011/Status for kontrollen 2011). Herefter sendes bestillingerne til lokalafdelingerne. Frø og Planter taster følgende oplysninger fra formular GA 297 i det fælles Excel-regneark: Avlskontrolnummer Frøfirma (Rekvirent) Kontroladresse (Avler) Tidligste høsttidspunkt Afgrøde Areal (ha eller m 2 ved væksthusafgrøder) Lokalafdeling 2

5 3.2. Kontroladresser Frø og Planter udsender de modtagne bestillinger til lokalafdelingerne, efterhånden som disse modtages, og bliver registreret i det fælles Excel-regneark. Der skal udføres markinspektion i forbindelse med samtlige bestillinger. Markbesigtigelsen kan udføres uden forudgående varsling og uden kontakt til avleren. Frø og Planter har opfordret frøfirmaerne til at fortælle de enkelte avlere, at deres mark vil blive inspiceret i forbindelse med avlskontrol Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Hver mark skal inspiceres én gang inden høst. Det optimale tidspunkt afhænger af flere faktorer, f.eks. mulighederne for at færdes i afgrøden, hvilke skadegørere der er specielt alvorlige i den pågældende afgrøde, og vejret i den pågældende dyrkningssæson. Dog kontrolleres roemarker 2 gange, hvis der er bestilt kontrol for både rizomania og andre skadegørere, da rizomania-kontrol skal udføres så tidligt i vækstsæsonen, at symptomer på evt. andre skadegørere ikke kan ses endnu. Arealerne skal, som udgangspunkt, besigtiges så tæt på høst som muligt, dog inden afmodning/ nedvisning, og i høje afgrøder, som f.eks. majroe, kan det være nødvendigt at besigtige i god tid inden høst. Ved en sen kontrol undgås det, at der overses symptomer på sent udviklede skadegørere, f.eks. kan bladskimmel brede sig meget hurtigt i spinat. Tilsvarende kan et bladlusangreb (med tilhørende potentiel virusoverførsel) udvikle sig hurtigt. Frøfirmaets vurdering af det tidligste høsttidspunkt er oplyst på formularen. Det faktiske høsttidspunkt kan dog ligge tidligere, specielt i varme og tørre år, eller hvor afgrøden er påvirket af planteskadegørere eller ukrudt. Der er eksempler på, at afgrøden er høstet op til 3-4 uger før det tidligst angivne tidspunkt. Ved tilrettelæggelse af kontrollen skal der tages hensyn til afgrødeudviklingen i det pågældende år, og kontrollen skal udføres på et tidspunkt, hvor det er muligt at iagttage særligt alvorlige planteskadegørere. For eksempel bør kontrol af roemarker for rizomania udføres i starten af juni, og gerne i en varm periode, idet der her er optimale betingelser for at se symptomer. Som udgangspunkt skal markafgrøder inspiceres senest: 15. juni: roer (rizomania) 30. juni: majroe, purløg, raps og korn (vintersæd) 15. juli: blomkål, hvidkål, grønkål og kinakål, spinat, ærter, rucola, roer og korn (vårsæd) 31. juli: persille og radise I væksthusafgrøder, som f.eks. agurk, Capsicum, og Gerbera, lægges kontrollen ligeledes så sent som muligt, så evt. symptomer på skadegørere kan nå at udvikle sig. Kontakt evt. avleren for at høre om den aktuelle kulturs udvikling. 3

6 3.4. Sikkerhedsregler og plantesundhedsmæssige forskrifter Sikkerhedsforskrifter ligger på intranettet under Sikkerhed > Sikkerhedsforskrifter for distrikterne. Plantesundhedsmæssige forholdsregler er beskrevet i Den generelle Kontrolinstruks, der findes på intranettet under Regler > Kontrolinstrukser > Den generelle Kontrolinstruks. Husk at spørge om seneste sprøjtning i marken før du påbegynder kontrollen, og udsæt kontrollen, hvis marken lige er sprøjtet. 4. Kontrollens omfang og gennemførelse 4.1. Hvad medbringes ved kontrolbesøget? Kontrolløren medbringer følgende udstyr for at kunne udføre kontrollen korrekt: - Poser og redskaber til udtagning af eventuelle planteprøver. Anmeldelses-formular fra frøfirmaet. 4.2 Gennemførelse af kontrolbesøg Det er vigtigt at hele arealet gås igennem for symptomer på skadegørere, dels fordi nogle importlande har 0-tolerance over for visse skadegørere, dels fordi selv et lille angreb under gunstige forhold kan udvikle sig betydeligt i tiden fra kontrol til høst. På større arealer uden sprøjtespor må du efter bedste evne dække arealet jævnt. Hvis det er vanskeligt at færdes i afgrøden, eller er det svært at kontrollere den f.eks. på grund af lejesæd eller ukrudt, så noter det i rapporten. Ved kontrollen skal der først og fremmest ses efter de skadegørere, som frøfirmaet har anført i bestillingen. Tydelige symptomer på andre skadegørere noteres dog, og det er også nyttigt at være opmærksom på skadedyrsangreb, da f.eks. bladlus kan sprede virussygdomme. På Plantedirektoratets hjemmeside findes oversigter over relevante skadegørere i en visse frøafgrøder. Desuden findes en liste over skadegørere med angivelse af, om de findes i Danmark. Oversigterne findes på under Gartneri > Eksport ud af EU > Eksport af frø > Planteskadegørere (tabellen). Er der symptomer på nogle af de skadegørere, som frøfirmaet har angivet eller på EUkarantæneskadegørere, sendes plantemateriale med symptomer til undersøgelse i Plantedirektoratets Laboratorium. Materialet vedlægges formular GA 340. Af tidligere års kontroller ser det ud til, at et markbesøg tager 1-4 timer, og at arealets størrelse er af mindre betydning for tidsforbruget end afgrødens beskaffenhed og typen af skadegørere, som der skal kontrolleres for Virksomhedsoplysninger Ved bestilling af kontrol oplyser frøfirmaet (i formular GA 297): Frøfirmaets navn, adresse og Avlerens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nr Arealets størrelse og beliggenhed, inkl. kortskitse Udlægspartiets referencenr. og/eller mærke Planteart, sort, kategori og generation 4

7 Tidligste høsttidspunkt Skadegørere, som kontrollen skal omfatte. Frøfirmaets kontaktperson Er kortskitsen ikke i overensstemmelse med virkeligheden, eller må du bruge uforholdsmæssig megen tid på at tyde den, kan du kontakte avleren eller Frø og Planter. Vi vil herefter rekvirere nyt materiale fra frøfirmaet Udfyldelse af formular GA 297 og GA 340 (Tillæg C og D) Den øverste halvdel af formular GA 297, der rummer oplysninger om dyrkningsstedet og udlægspartiet, udfyldes af frøfirmaet. Frø og Planter opbevarer en kopi af formularen og sender, originalen til lokalafdelingen.. I det nederste felt af formular GA 297 skal du anføre resultatet af kontrollen. Feltet Plantedirektoratets bedømmelse af avlen udfyldes. Oplys, om afgrøden er sund og uden skadegørere, se afsnit 4.1. Feltet skal også dateres og underskrives. Hvis du indsender materiale til laboratorieundersøgelse, skal det noteres i formular GA 297. Formular GA 340, der består af en original med 3 kopier, skal bruges, hvis du indsender plantemateriale til laboratoriet. Du skal udfylde følgende felter: Skriv Ikke VAKS Akt øverst på formularen avlskontrolnummer (A11xxx), som fremgår af formular GA 297 avlerens navn og adresse samt frøfirmaets navn plantenavn og sort formodet skadegører samt angrebsgrad og placering symptomer/sygdomsforløb (kort, men præcist, det er en stor hjælp) indsendelsesdato, samt dit navn og lokalafdeling. Prøven mærkes med en LIMS stregkode fra din rulle. Identisk stregkode sættes på kontrolrapporten (GA 297) samt alle sider på GA 340 (original og de 3 kopier). Du skal i alt bruge 6 identiske stregkoder. Laboratoriet returnerer den hvide original af formularen sammen med et analysebevis med resultat af undersøgelsen og arkiverer den røde kopi. Endvidere sender laboratoriet kopi af analysebeviset sammen med den gule kopi til Frø og Planter. 5. Behandling af formularer 5.1. Kontrollørens opgaver Kontrolløren udfører markbesigtigelse af frøarealet og udfylder formular GA 297 samt eventuelt formular GA 340, se afsnit 4.4. Er der indsendt plantemateriale til undersøgelse, skal den blå kopi af formular GA 340 arkiveres på lokalafdelingen. Originalen samt rød og gul kopi sendes med plantematerialet til Plantedirektoratets Laboratorium Efter kontrolbesøget sendes den udfyldte formular til Frø og Planter, og der arkiveres en kopi på lokalafdelingen. Resultatet af laboratorieundersøgelsen arkiveres ligeledes. Hvis der i prøven er påvist en skadegører, skal der gives besked til frøfirmaet. 5

8 Tidsregistrering foretages i det fælles Excel-regneark (se afsnit 3.1). Du skal taste følgende data: Dine initialer Dato for kontrolbesøg Det samlede tidsforbrug inkl. forberedelse og kørsel (oprundet til nærmeste hele time) Om der er indsendt prøve til laboratoriet (ja/nej) Frist for indsendelse af formularer Udfyldte formularer sendes til Frø og Planter senest 7 dage efter kontrolbesøget. Oplysninger om kontrollerne tastes i det fælles Excel-regneark senest 7 dage efter kontrolbesøget. Hvis kontrollen ikke kan gennemføres, f.eks. fordi afgrøden var skårlagt eller høstet på kontroltidspunktet, meddeles dette straks telefonisk til Frø og Planter Opfølgning fra Frø og Planter Se tillæg E. 6. Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring Denne instruks træder i kraft 15. april 2011, hermed ophæves tidligere instrukser på området. 6

9 Tillæg A: Oversigt over sagsgangen ved avlskontrol af frøarealer Frøfirma bestiller avlskontrol ved at udfylde og sende formular GA 297 til Frø & Planter. Kontrol-data indtastes i fælles Excel-regneark. Formularen sendes til lokalafdeling Odense eller Ringsted. Kontrolløren udfører markkontrol og udtager evt. planteprøver til laboratorieundersøgelse. Rapport sendes til Frø & Planter. Timeforbrug mv. indtastes i fælles Excel-regneark Frø & Planter sender avlskontrolrapport og faktura til frøfirma. Laboratoriet tester den indsendte prøve og sender resultatet til Frø & Planter og til lokalafdelingen. 7

10 Tillæg B: Fælles Excel-regneark Status for Kontrollen : (L:\FROPLA\PLANTER\ Avlskontrol frømarker\avlskontrol 2011/Status for kontrollen 2011) Status for Kontrollen 2011.xls 8

11 Tillæg C: GA 297. Plantesundhedskontrol af frømarker med henblik på eksport Formularen findes på Plantedirektoratets hjemmeside under Gartneri > Eksport ud af EU > Eksport af frø > Frømarker: 9

12 Tillæg D: Formular GA 340. Plantepatologisk undersøgelse Formularen består af en original med 3 kopier i gennemslag i hhv. rød, gul og blå. Formularen bestilles i papirarkivet i Sorgenfri. 10

13 Tillæg E: Sagsbehandling i Frø og Planter. 1. Frø og Planter anmoder firmaer om bestillinger ved brev ultimo marts. 2. Modtagne bestillinger nummereres fortløbende (A11xxx), indskannes og tastes i Excel (se afsnit 3.1). Nummereringsstempel findes hos LSP. Når skemaerne er nummereret, indskannes de husk også at kopiere kortskitsen - og gemmes til senere brug når avlskontrolmeddelelsen skal udstedes. 3. Bestillinger sendes til lokalafdelingerne senest medio april. 4. Frø og Planter påser i perioden juni - september, at rapporter og tastning i Excel håndteres rettidigt af kontrollørerne. 5. Efter udført kontrol returneres avlskontrolrapporterne fra kontrollørerne samt evt. resultater fra laboratorieprøver. 6. Frø og Planter udsteder avlskontrolmeddelelser til de enkelte firmaer, når samtlige firmaets rapporter foreligger. Fakturering sker snarest herefter. Avlskontrolmeddelelsen skrives på den nederste halvdel af bestillingsformularen, som er gemt i enheden. Det originale avlskontrolskema med kontrollørens påtegninger samt evt. undersøgelsesresultater og en kopi af avlskontrolmeddelelsen arkiveres i Frø og Planter. I meddelelsen til firmaet skal det altid anføres, hvis der har været udtaget prøver til undersøgelse, og undersøgelsesmetoden skal anføres. Informationer til frøfirmaet, som ikke direkte vedrører avlskontrollen eller de skadegørere, som der er rekvireret undersøgelse for, gives ikke i avlskontrolmeddelelsen. 7. Frø og Planter fakturerer frøfirmaerne for kontrollen (grundgebyr og kontrollørens timeforbrug) og for laboratorieanalyser. Instruks for laboratoriets analyse og fakturering af prøver: Prøven vurderes indledende visuelt af en erfaren laboratoriemedarbejder, således at der kun iværksættes analyse af prøven, hvis symptomerne på planten svarer til det mulige skadegørerbillede fra en af de af skadegørere, som frøfirmaet har bestilt kontrol for. Der faktureres for analyse/forbrugt tid i laboratoriet. Laboratoriet skriver, hvad virksomheden skal faktureres for på formularen med analyseresultatet (gul kopi af formular GA 340) og sender den til Frø og Planter. Der skal ikke faktureres for analyser for EU-karantæneskadegørere, idet det betragtes som en del af den danske overvågningsindsats Frø og Planter skal følge op med information til kontrollører, som gentagne gange indsender prøver med symptomer, der ikke hænger sammen med de skadegørere, som der er bestilt inspektion for. Ligeledes skal der informeres til alle involverede kontrollører, hvis der inden for en sæson indsendes prøver med samme atypiske symptomer, der efter en vurdering i laboratoriet viser sig at være forårsaget af abiotiske faktorer, som for eksempel vejrlig. Der faktureres ikke for sådanne prøver 11

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen - Aktivitet 3201 m.fl. 1. marts 2010 (Sagsnr. 10-360-000001) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Planter & Landbrugslov, juni 2015

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 Rekvirerede ydelser i forbindelse med dyrkning af læggekartofler Varenummer Beskrivelse Pris ex moms 53662400 Plantepas til læggekartofler - Startgebyr, trykning af plantepas

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Dato: 24. juni 2015 23. juli 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål

Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål Instruks for Audit af virksomheder, som fremstiller træemballage til eksportformål 2013 Aktivitet 3053 J.nr. 11-3613-000003 Involverede lokalafdelinger: Vejen, Ringsted, Randers Kolofon Instruks for Audit

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 25 i lov

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 (EU overvågningsprogram) hhv. Produkt 53204 (øvrig overvågning; national overvågnings-prioritet) 25. februar 2016 (Sagsnr.

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Sagsnummer 11-5561-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn BEK nr 941 af 11/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, 11 i lov om planteskadegørere,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Instruks for eksportkontrol af:

Instruks for eksportkontrol af: Instruks for eksportkontrol af: Planter og planteprodukter (akt. 53033) Frugt og grønt (akt. 53033) CITES (akt. 53171) J. nr. 14-33310-000002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Instruks for eksportkontrol af:

Instruks for eksportkontrol af: Instruks for eksportkontrol af: Planter og planteprodukter (akt. 53033) Frugt og grønt (akt. 53033) CITES (akt. 53171) J. nr. 15-33310-000002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere