GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER"

Transkript

1 GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere til at føle sig hjemme i Danmark - på arbejdsmarkedet og i fritiden JUNI 2008

2 DANMARKS VÆKSTRÅD SLOTSHOLMSGADE KØBENHAVN K TELEFON: JUNI 2008 PUBLIKATIONEN KAN BESTILLES HOS: SCHULTZ INFORMATION HERSTEDVANG 12 DK-2620 ALBERTSLUND TELEFON: PRIS: GRATIS PUBLIKATIONEN KAN OGSÅ HENTES PÅ DANMARKS VÆKSTRÅDS HJEMMESIDE: DESIGN: ENTENELLER A/S TRYK: SCHULTZ GRAFISK A/S OPLAG: ISBN (TRYKT UDGAVE): ISBN (ELEKTRONISK UDGAVE):

3 EKOMMEN, UM ZU BLEIBEN ÄR FÖR ATT STANNA CI POUR RESTER FORORD 4 UDFORDRINGEN 6 BARRIERERNE 8 INITIATIVERNE 12 I Støtte til projekter om udenlandsk arbejdskraft II Netværksdannelse III Styrket sprogundervisning IV Fast-track for anerkendelse af udenlandske uddannelser Virksomhedsnetværk med jobbørs til medrejsende ægtefæller VI Nem adgang til det offentlige VII Flere internationale skoler eller modtageklasser V ALMAK IÇIN GELDILER VI KAN ALLE GØRE EN FORSKEL 20 ERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC ULLUT JÄÄDÄKSEEN

4 FORORD Danmark skal være et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden, og alle dele af landet skal rustes til den globale konkurrence. Danmarks Vækstråd bidrager til at indfri den vision ved at rådgive regeringen om den vækst- og erhvervspolitiske indsats. Med sin brede medlemssammensætning understøtter Danmarks Vækstråd en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. En stor udfordring for fortsat vækst og erhvervsudvikling i Danmark er, om vi kan sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. En rekordlav ledighed og en demografisk udvikling, hvor flere er på vej væk fra arbejdsmarkedet end ind på det, gør udfordringen presserende. Den offentlige sektor mærker også manglen på hænder, og det vil i sidste ende betyde, at vi ikke kan levere den offentlige service og velfærd, som vi ønsker. Det er derfor oplagt at kigge ud over landets grænser og hente udenlandske medarbejdere. Men især tre forhold afholder udenlandske medarbejdere fra at ville bo og arbejde i Danmark: Skattetrykket, praktiske problemer og den sociale kontakt med danskerne. Skattespørgsmålet er en del af arbejdsgrundlaget for regeringens skattekommission. Danmarks Vækstråd vil derfor i stedet fokusere på de praktiske problemer og udfordringen med de sociale relationer til danskerne. Andre initiativer, som aftalen om en jobplan, fokuserer også på dette, men primært i forhold til at få tiltrukket de udenlandske medarbejdere til Danmark. 4 KOMMET FOR AT BLIVE

5 Undersøgelser viser, at mødet med danskerne er afgørende for mange udenlandske familiers beslutning om, hvorvidt de vælger at blive boende og arbejde i Danmark i en længere årrække. Men mange udlændinge synes desværre, det er svært at blive en del af det danske samfund og få danske venner. Hvad skal der til, for at vi kan ændre det? Dette spørgsmål ønsker Danmarks Vækstråd at sætte fokus på. Vi anviser syv konkrete initiativer, der kan bidrage til, at udenlandske medarbejdere falder bedre til i Danmark. To af initiativerne vil Rådet selv være med til at gennemføre, og i det hele taget vil Rådets medlemmer gennem de regionale vækstfora og organisationernes baglande medvirke til en styrket indsats for integration lokalt og regionalt. Men udfordringen rækker længere end Danmarks Vækstråds beføjelser. Danmarks Vækstråd ønsker derfor med denne pjece at komme med forslag til de politiske beslutningstagere, som har et ansvar for at iværksætte konkrete initiativer. Vigtigst for resultaterne er dog den forskel, som den enkelte dansker medarbejder som leder kan gøre, for at Danmark bliver et mere velkommende og attraktivt arbejdsland. Vi kan alle gøre en forskel i forhold til at hjælpe nye medarbejdere og deres familier til rette i Danmark. Ved mødeborde og middagsborde. I foreninger og i forretning. Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd

6 UDFORDRINGEN Dansk økonomi er sund og stærk. Vi har en ledighed, der ikke er set så lav siden Men den positive økonomiske situation fortsætter ikke af sig selv. Den lave ledighed gør det vanskeligt for virksomhederne at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, og de må begrænse antallet af nye opgaver. Det gør det samtidig vanskeligere at tiltrække udenlandske investeringer, da adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at udenlandske virksomheder søger mod Danmark. Manglen på arbejdskraft er således en trussel mod fortsat vækst i Danmark og sætter velfærden under pres. For den offentlige sektor vil også mangle arbejdskraft. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er altså også en udfordring i forhold til at sikre god offentlig service til borgerne i fremtiden. Konjunkturerne vil måske lette trykket på arbejdsmarkedet på kort sigt, men problemet består på lang sigt og bliver ikke bedre, når vi kigger på den demografiske udvikling. De generationer, der i disse år er på vej ind på arbejdsmarkedet, er markant mindre, end de generationer, der forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Tendensen er den samme i landene omkring os, og det får også disse lande til at kigge efter arbejdskraft ud over landegrænserne. Den internationale konkurrence om kompetent arbejdskraft øges således. Konkurrencen er ekstra hård for Danmark på grund af landets lille størrelse, og især vores besværlige sprog giver særlige udfordringer. Det lægger et generelt pres på Danmark, så vi er nødt til at være mere attraktive på andre områder. Gevinsten ved at gøre en ekstra indsats for at fastholde udenlandske medarbejdere i Danmark er dobbelt. Ud over at have betydning for mængden af arbejdskraft bidrager udenlandske medarbejdere med ny viden, inspiration og værdifulde internationale netværk. Det er alt sammen vigtigt for Danmarks konkurrenceevne i en globaliseret verden. Det samme gælder de mange udlændinge, der kommer til Danmark for at studere, men tager tilbage til deres hjemland efter endt uddannelse. Hvis vi skal sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft, er der et stort potentiale i, at vi formår at tiltrække udenlandske studerende og fastholde dem efter endt uddannelse. Finansieringen af vores offentlige service giver dog en særlig udfordring. Hvis udenlandske medarbejdere skal være en god forretning i forhold til de offentlige finanser, er det afgørende, at hele familien falder til ikke mindst at en medfølgende ægtefælle også finder en plads på det danske arbejdsmarked. En række forhold er således med til at presse det danske arbejdsmarked og øge behovet for udenlandske medarbejdere. Hvis væksten i dansk økonomi skal fortsætte, og grundlaget for fremtidens velfærd skal sikres, er det afgørende, at vi kan sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. 6 KOMMET FOR AT BLIVE

7 Vidste du det... om manglen på arbejdskraft? 10 pct. af virksomhederne inden for industrien har oplevet produktionsbegrænsninger pga. mangel på arbejdskraft. (Kilde: DA s ArbejdsMarkedsRapport 2007). 33 pct. af virksomhederne inden for handel, transport og service har oplevet at begrænse antallet af nye opgaver pga. mangel på arbejdskraft. (Kilde: HTS 2007, gengivet i DA s ArbejdsMarkedsRapport 2007). Danske virksomheder producerer mindre, end de kunne. Fx viser tal fra DI, at Danmark mistede ordrer svarende til 32 mia. kr. fra pga. mangel på arbejdskraft. (Kilde: Oplysninger fra DI). Lønudviklingen i Danmark løber stærkt. Syv år i træk har lønudviklingen ligget over udlandets. (Kilde: Konkurrenceevneredegørelse 2007, Økonomi- og Erhvervsministeriet). Vidste du det... om udsigterne til mangel på velfærdsmedarbejdere? Ifølge LO (se ugebrevet A4, nr. 16, 2007) vil der om 15 år bl.a. mangle følgende personale i kommuner og regioner: Social- og sundhedspersonale: Her vil mangle personer. Kontorpersonale: Her vil mangle personer. Rengøringspersonale: Her vil mangle personer. Syge- og sundhedspersonale: Her vil mangle personer.

8 BARRIERERNE Det er dog lettere sagt end gjort. Flere studier viser, at der er en række udfordringer i forhold til at få udenlandske medarbejdere til at vælge at arbejde i Danmark. De færreste synes, at det danske skattetryk og vores leveomkostninger er attraktive. Flere udlændinge oplever også, at det er vanskeligt at skabe sociale relationer til danskerne. Samtidig møder de en række praktiske problemer med at flytte til og arbejde i Danmark. Udfordringerne med at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft i Danmark er ikke nye. Der er også allerede igangsat en række initiativer for at imødegå dem. Det er en kæmpe udfordring at få udenlandske medarbejdere til at vælge lige netop Danmark frem for andre lande. Denne udfordring har de hidtidige tiltag primært fokuseret på. Eksempelvis indeholder den politiske aftale om en jobplan en række tiltag. Og udfordringen med det danske skattetryk indgår i skattekommissionens arbejde, som afsluttes i begyndelsen af Eksempler på hvad der er sat i gang i forhold til udenlandsk arbejdskraft Aftale om en jobplan, februar 2008 Nedsættelse af en skattekommission, januar 2008 Nedsættelse af en arbejdsmarkedskommission, december 2007 Regeringens handlingsplan for international rekruttering: Danmark et godt sted at arbejde, oktober 2007 Regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, april 2007 Revisioner af Østaftalen, april 2006 og juni 2007, hvor kravet om arbejdstilladelse for østarbejdere på overenskomst bliver ophævet Lancering af hjemmesiden workimport.dk, januar 2007, der sammenfører det danske erhvervslivs rekrutteringsbehov med udenlandske jobsøgende Lancering af hjemmesiden workindenmark.dk, der samler oplysninger om at flytte til samt arbejde og bo i Danmark Handlingsplan for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og studieperioder, Danish National Action Plan for Recognition, KOMMET FOR AT BLIVE

9 Eksempel For eksempel flytter et canadisk par til Danmark, fordi manden får job i en stor dansk virksomhed i Sønderjylland. Hans kone er uddannet ingeniør og har arbejdet i fem år som mellemleder i en canadisk virksomhed. Men hun har svært ved at finde et job i Danmark, da hendes uddannelse ikke svarer til en dansk. Desuden synes hun ikke, at den danske sprogundervisning er tilfredsstillende, og hun har svært ved at få overblik over indgangen til de offentlige myndigheder. Familien ved ikke, om den vil blive i Danmark mere end nogle år, og derfor vil den gerne have, at børnene går i en international skole. Men det er ikke muligt i Sønderjylland. Familien er egentlig glad for de strukturelle rammer og livsbetingelserne i Danmark. Men de oplever alle, at det er vanskeligt at komme i kontakt med danskerne og knytte venskaber. De ender med at rejse hjem igen efter 10 måneder i Danmark, fordi de ikke trives.

10 Der er altså allerede taget hul på at få fjernet eller reduceret nogle af barriererne for at sikre mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Men initiativerne er i høj grad rettet mod at tiltrække udenlandske medarbejdere til Danmark. Det efterlader en udfordring i forhold til at få dem til at blive i landet, når de først har valgt Danmark. Vi har et efterslæb i forhold til at have et velegnet modtageapparat. Virksomhederne bruger store ressourcer på at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Det kan koste op mod 1/2 mio. kr. at hente fx en indisk ingeniør til Danmark. Det er spildte ressourcer, hvis medarbejderen rejser hjem igen efter kort tid, fordi han eller hans familie ikke trives i landet. I dag bliver udlændinge kortere tid i Danmark end tidligere. Blandt de indvandrere, der kom til Danmark i begyndelsen af 1990 erne, gik der op til 10 år, før halvdelen var genudvandret. Blandt dem, der indvandrede til Danmark i 2001, havde knap halvdelen forladt landet igen fire år senere. Det er især personer, der kommer til Danmark for at uddanne sig eller arbejde, der forlader landet hurtigt igen. Dermed nærmer genudvandringen sig det høje niveau fra 1980 erne. Det er altså ikke tilstrækkeligt at fokusere på at få tiltrukket udenlandsk arbejdskraft til Danmark, hvis en stor andel hurtigt rejser herfra igen. Der er flere årsager til, at udenlandske familier forlader Danmark igen, og en af dem kan være, at de ikke kan falde til. Det danske samfund er indrettet efter, at de fleste Vidste du det... at genudvandringen stiger? Pct. genudvandret Under 1 år 1-2 år 2-4 år 6-10 år Anm.: Årstallene angiver året for indvandringen. Man kan altså fx se, hvor stor en andel af dem, der er indvandret i 1990, der var genudvandret i løbet af det første år efter 1-2 år, efter 2-4 år og efter 6-10 år. Kilde: Vækstredegørelse 07, Økonomi- og Erhvervsministeriet, KOMMET FOR AT BLIVE

11 arbejder og får deres børn passet i institutioner. For mange udenlandske medarbejdere er arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen derfor den eneste tilknytning til det danske samfund. Det gør det ekstra svært for en medfølgende ægtefælle at falde til i Danmark uden et job eller andre nære kontaktflader til samfundet. Der er derfor behov for mere information og bedre muligheder for, at medfølgende ægtefæller hurtigere kan finde sig til rette og få et job. Det er ofte en forudsætning for at søge job i Danmark, at man kender sproget og den danske mentalitet. Hvordan gebærder man sig til en jobsamtale og i forskellige jobsituationer? Danske virksomheder og offentlige institutioner kræver også et kendskab til, hvad ansøgernes udenlandske uddannelse svarer til i en dansk sammenhæng. Kan en canadisk læge det samme som en dansk? Der er også mange praktiske problemer med at flytte til Danmark. Mange udenlandske medarbejdere synes, det er besværligt at overskue de danske regler og kontakten til myndighederne. Men et af de vigtigste elementer i forhold til at få udenlandske medarbejdere til at blive i Danmark handler om kontakten til danskerne. Næsten 3/4 af de udenlandske videnarbejdere i Danmark synes, det er vigtigt eller meget vigtigt, at befolkningen er åben og inviterende. Men langt de færreste er tilfredse med Danmark på dette punkt (Oxford Research, 2007). Vidste du det... om udlændingenes syn på danskerne? Procentandel af udlændinge, som overraskes positivt eller negativt efter ankomsten til Danmark Åben og inviterende lokalbefolkning Kulturelle barrierer 33 9 negativt overrasket positivt overrasket Mulighed for at møde expats Befolkningens sprogkundskaber 8 44 Kilde: The Expat Study 2006, Oxford Research, 2007.

12 INITIATIVERNE I Der er således stadig en række områder, hvor der kan gøres mere for at få udenlandske medarbejdere til at føle sig hjemme i Danmark og derved sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft. For at imødekomme de tidligere nævnte barrierer foreslår Danmarks Vækstråd følgende syv initiativer: Støtte til projekter om udenlandsk arbejdskraft Der findes ikke én løsning på, hvordan vi kan få udenlandske medarbejdere til at føle sig hjemme i Danmark. Men hvis vi skal gøre en indsats, er det først og fremmest nødvendigt at vide, hvor de særlige udfordringer og gode løsningsmuligheder ligger. Problemstillingen med at fastholde udenlandske medarbejdere er dog først for alvor aktualiseret de seneste år. Der er derfor meget lidt viden om, hvilke initiativer der virker. Der er behov for at afprøve forskellige veje og finde de gode løsninger. Det er også nødvendigt, at området er velbelyst datamæssigt, så den fornødne viden er til stede, om hvor og hvordan indsatsen bør lægges. Derfor opfordrer Danmarks Vækstråd de regionale vækstfora til at få igangsat projekter, som afprøver konkrete løsninger eller konkretiserer udfordringen i form af forbedret datagrundlag. Danmarks Vækstråd vil understøtte sådanne projekter og har besluttet, at gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft er et af tre temaer, som regionale projekter kan søge om økonomisk støtte til fra den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler i 2008, hvor der i alt er 50 mio. kr. til rådighed. Se vedrørende ansøgningsprocedure mv. 12 KOMMET FOR AT BLIVE

13 II Netværksdannelse Når udlændinge flytter til Danmark for at arbejde, er det vigtigt med kontakt til andre udlændinge eller danskere, hvis de skal falde til. Det gælder især for medfølgende ægtefæller, der ikke har nye kollegaer som en naturlig indgang til det danske samfund. Det danske foreningsliv og forskellige netværk er en vigtig del af den danske kultur og kan være en væsentlig indgang til sociale aktiviteter og netværk. Mange udenlandske familier mener, at netværk og sociale relationer til andre er vigtigt. Men samtidig er der stor efterspørgsel efter mere og dybere kontakt med danskerne. Næsten 2/3 af de udenlandske medarbejdere mener, det er vanskeligt at få nære venner blandt danskerne, og de fleste finder venner gennem arbejdspladsen eller evt. børnenes daginstitution. Danmarks Vækstråd opfordrer derfor til, at der etableres et netværk, der primært henvender sig til udenlandske medarbejdere. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder pt. med at etablere et sådant netværk, der vil gøre det muligt for forskellige nationaliteter også danskere at mødes til faglige og sociale arrangementer. Her kan der skabes kontakt og bygges bro mellem de udenlandske medarbejdere og danskerne. Danmarks Vækstråd støtter op om initiativet og mener, at Økonomi- og Erhvervsministeriet hurtigt bør etablere dette netværk og sikre, at der sættes initiativer i gang regionalt. Det afgørende ved et sådant netværk vil være, at der placeres et ansvar for at skabe de sociale kontakter, så det ikke bliver ved de gode intentioner. Danmarks Vækstråd ønsker selv at bidrage til netværket og opfordrer de regionale vækstfora, erhvervsorganisationer og videninstitutioner til at engagere sig i arbejdet og sikre en regional forankring. Samtidig opfordres både udlændinge og danskere til at blive medlemmer af netværket.

14 III Styrket sprogundervisning Det danske sprog er en afgørende vej til at forstå det danske samfund og blive en del af det. Mange store virksomheder sørger selv for danskundervisning af deres udenlandske medarbejdere. Men sprogundervisningen er vigtig for hele familien, hvis alle skal falde til. En udlænding, der kan tale dansk, forstår bedre den danske kultur og har flere jobmuligheder. Familier, der vælger at flytte til Danmark for at arbejde, er meget motiverede for at lære sproget. Men mange bliver skuffede over undervisningen. Udenlandske medarbejdere kommer hertil med vidt forskellige sprogkundskaber og indlæringsniveauer. Men det tages der ikke højde for ved oprettelsen af undervisningshold. Desuden er undervisningen ofte kun to gange om ugen. Danmarks Vækstråd mener, at sprogundervisningen bør styrkes og tilpasses forskellige niveauer. Sprogundervisningen kan udvides til også at omfatte pendlere, fx tyskere, der bliver boende i Tyskland, men arbejder fast i Danmark. Danmarks Vækstråd er opmærksom på, at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der er forankret i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og opfordrer til, at arbejdsgruppen indtænker ovenstående i sine løsningsforslag. Endvidere opfordrer Danmarks Vækstråd til, at Undervisningsministeriet skærper kravene til den kommunale sprogundervisning. Kommunerne skal udbyde sprogundervisning, der er mere intensiv og opdelt efter deltagernes uddannelsesniveau og sproglige baggrund også selvom det giver deltagerne lidt ekstra transport til undervisningen. Sprogundervisningen bør også i højere grad handle om dansk kultur og normer. 14 KOMMET FOR AT BLIVE

15 IV Fast-track for anerkendelse af udenlandske uddannelser Når en medfølgende ægtefælle vil søge job i Danmark, er det en fordel med en officiel vurdering af den udenlandske uddannelse. Så kan de danske virksomheder bedre gennemskue, hvad uddannelsen svarer til efter danske forhold. Men den officielle vurdering skrives kun på dansk, den tager tid og fokuserer i langt de fleste tilfælde kun på selve uddannelsen uden at inddrage praktisk erhvervserfaring. Det vil sige, at en person, der fx har gennemført en udenlandsk toårig sygeplejerskeuddannelse og efterfølgende arbejdet som sygeplejerske i 10 år, kan have svært ved at blive anerkendt og få job som dansk sygeplejerske, fordi den danske sygeplejerskeuddannelse varer 3 1/2 år. Danmarks Vækstråd opfordrer derfor til, at der i indgangen til den offentlige vurdering af udlændinges kvalifikationer, CIRIUS, oprettes et fast-track for medfølgende ægtefæller. Målet er, at ægtefæller til personer, der har fået job og opholdstilladelse i Danmark, kan få en hurtig vurdering af både sin formelle uddannelse og sine realkompetencer høstet gennem praktiske erfaringer. Regeringen bør forpligtige CIRIUS til altid at tilbyde vurderingen på engelsk. Danmarks Vækstråd opfordrer endvidere til, at regionerne etablerer et samarbejde med de faglige organisationer om modtagelse af indvandrere med forskellige uddannelser. Det kan indebære et tilbud om en dansk mentor inden for det relevante fagområde, der kan hjælpe med skridtet videre ind på arbejdsmarkedet. Lønmodtagerorganisationerne kan tilbyde et introduktionsmedlemskab, som indebærer forskellige former for rådgivning. Et vigtigt element i denne indsats er også, at kommunerne har de rette redskaber til at give beskæftigelsesrettede tilbud til medfølgende ægtefæller.

16 V Virksomhedsnetværk med jobbørs til medrejsende ægtefæller For udenlandske medarbejdere er arbejdspladsen ofte den primære indgang til det danske samfund. For medfølgende ægtefæller har det stor betydning at deltage i sociale fællesskaber fra begyndelsen, ligesom det ofte har stor betydning, at de selv finder et job. I sidste ende kan det være det, der afgør, om familien falder til og vælger at blive i Danmark. Virksomhederne lider store tab, hvis deres dyrt rekrutterede udlændinge hurtigt forlader landet igen. En indsats for udenlandske medarbejderes ægtefæller kan derfor være en effektiv måde for virksomhederne til at holde på de udenlandske medarbejdere. Virksomhederne har den primære kontakt med de udenlandske medarbejdere og derved også nem adgang til deres ægtefæller. Men ikke alle danske virksomheder har ressourcerne til at gennemføre sådanne initiativer. Derfor opfordrer Danmarks Vækstråd erhvervslivets organisationer til at etablere et netværk med konkrete aktiviteter og en intern jobbørs for de udenlandske medarbejderes ægtefæller. 16 KOMMET FOR AT BLIVE

17 Vidste du det... om virksomhedernes strategier for udenlandsk arbejdskraft? Blandt danske virksomheder, der deltog i en spørgeskemaundersøgelse, havde under halvdelen af dem, der har udenlandsk arbejdskraft ansat, en strategi for, hvordan de vil fastholde arbejdskraften. (Kilde: DI-survey, Mandag Morgen 13. maj 2008)

18 VI Nem indgang til det offentlige Når udenlandske familier kommer til Danmark, er der mange regler og love, de skal gennemskue. Hvis de skal falde hurtigt til, er det vigtigt, at de så enkelt som muligt kan få oplysninger om at flytte til og arbejde i Danmark. I dag mener mange udlændinge, at det er vanskeligt at finde rundt i myndighederne for at få de relevante informationer. Desuden opleves det som problematisk, at mange offentlige vejledninger og hjemmesider kun er på dansk og altså utilgængelige for nytilkomne udlændinge. Ifølge en undersøgelse synes næsten halvdelen af de udenlandske videnarbejdere, at det er vanskeligt at få overblik over relevante regler og lovgivning. Halvdelen af de udenlandske videnarbejdere i Danmark havde desuden ikke hørt om hjemmesiden workindenmark.dk, der ellers skulle imødekomme problemet og formidle praktisk viden om at flytte til og arbejde i Danmark (Oxford Research 2007). Danmarks Vækstråd opfordrer derfor til, at udlændinge bliver informeret om workindenmark.dk de steder, hvor de første gang stifter bekendtskab med Danmark, fx ambassader eller udlændingeservice. Danmarks Vækstråd opfordrer endvidere til, at workindenmark.dk kombineres med en national hotline, hvor udlændinge på flere forskellige sprog kan få svar på deres oftest forekommende spørgsmål om praktiske danske forhold. En hotline vil også kunne betjene fx mindre kommuner, der måske kun kommer i kontakt med få udlændinge med den type spørgsmål og kan have svært ved at svare kvalificeret. I forlængelse heraf opfordrer Danmarks Vækstråd kommunerne til evt. i samarbejde at oprette lokale velkomstcentre, hvor udlændinge kan henvende sig fysisk og på flere forskellige sprog få svar på sine spørgsmål samt evt. finde en karrierebørs, sociale mødesteder for medarbejderne og deres ægtefæller og lignende. I mødet med de offentlige myndigheder oplever de udenlandske medarbejdere også et specifikt problem i form af, at skattereglerne ikke fortolkes ens over hele landet, og der er uens praksis i forhold til fradrag for kost og logi. Det skaber både urimelige konkurrencevilkår for virksomhederne og stor usikkerhed for den enkelte medarbejder. Danmarks Vækstråd opfordrer derfor til, at der sikres en ensartet fortolkning af skattereglerne. SKAT er ved at kortlægge problemets omfang, og Danmarks Vækstråd opfordrer til, at dette arbejde afsluttes hurtigst muligt og afløses af konkret handling. 18 KOMMET FOR AT BLIVE

19 VII Flere internationale skoler eller modtageklasser Mange udenlandske familier kommer hertil for at bo og arbejde i en længere årrække. Men ikke nødvendigvis for resten af livet. Selvom familierne er motiverede for at falde til og bidrage til samfundet, vil de fastholde muligheden for at flytte videre igen. De ønsker derfor, at deres børn skal gå i internationale skoler eller en modtageklasse på en almindelig folkeskole. Engelsksprogede skoler er vigtige for at kunne fastholde udenlandske medarbejdere og deres familie. Der er i dag 15 engelsksprogede skoler i Danmark, hvor de fleste er koncentreret omkring København. Det er altså ikke muligt at gå i internationale skoler i hele landet. Desuden er det kun godt halvdelen af de udstationerede videnarbejdere, der er tilfredse med kvaliteten af de internationale skoler (Oxford Research 2007). Danmarks Vækstråd opfordrer derfor Undervisningsministeriet til at afdække behovet for undervisning på engelsk samt mulighederne for at styrke de private internationale skoler. Der skal sikres et tilstrækkeligt og geografisk dækkende udbud af skoler eller enkelte klasser. Desuden opfordrer Danmarks Vækstråd til, at Folketinget på længere sigt giver mulighed for, at kommuner på forsøgsbasis kan afprøve forskellige former for modtageklasser. Danmarks Vækstråd vil følge udviklingen og fremdriften i de foreslåede initiativer. Om et år vil Rådet tage initiativ til at gøre status på udviklingen vedrørende udenlandsk arbejdskraft.

20 VI KAN ALLE GØRE EN FORSKEL Disse syv forslag til initiativer fra Danmarks Vækstråd vil sammen med regeringens igangværende og kommende indsats kunne styrke Danmarks muligheder for at fastholde udenlandske medarbejdere i landet. Men selvom vi kan nå langt med konkrete kollektive tiltag, handler det i sidste instans om at få de udenlandske medarbejdere til at falde til og føle sig hjemme i Danmark. En effektfuld fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft er i høj grad et kulturspørgsmål, der kræver en indsats fra en række aktører. Ikke mindst civilsamfundet. Det er vigtigt for udenlandske medarbejdere, at de og deres familie føler sig velkomne og integrerede i samfundet. Mere end fire ud af fem mener, at dette er afgørende for deres ophold i Danmark. Men samtidig mener de ikke, at danskerne har en positiv attitude over for udlændinge eller er særlig tolerante over for andre kulturer på deres arbejdsplads. Mange udenlandske medarbejdere synes også, det er svært at få nære danske venner. Danskerne opleves ikke som uvenlige eller fremmedfjendske, men mere som lidt reserverede. Det er ikke en del af den danske kultur ofte at invitere sine kollegaer forbi til barbecue. Danskerne har i stedet ofte meget langvarige venskaber og adskiller traditionelt familie- og arbejdsliv. Det gør det svært for udlændinge at knytte danske venskaber og blive en del af det danske samfund. Mange udlændinge oplever også nederlag, når de forsøger at tale dansk. Ofte slår danskerne over i engelsk, hvis en udlænding taler lidt gebrokkent dansk. Måske skulle vi også være lidt mere tolerante over for, at dansk godt må tales med forskellige accenter? 20 KOMMET FOR AT BLIVE

21 De udlændinge, der flytter til Danmark for at arbejde, bør naturligvis være opsøgende og selv gøre en indsats for at falde til. Men hvis vi skal skabe et mere velkommende Danmark, indebærer det i mindst lige så høj grad, at danskerne bliver mere imødekommende og åbne. Det samme gælder virksomheder, erhvervsorganisationer og offentlige institutioner, der har en åbenlys fordel af, at vi kan holde på udenlandske medarbejdere i Danmark. Vi skal ikke ændre markant på vores kultur. Men hvis vi er mere åbne og positive over for udlændinge på vores arbejdsplads og i samfundet generelt, vil vi selv få en masse igen. Både på det personlige, kulturelle plan, men også samfundsmæssigt i form af bidrag til fortsat vækst og velfærd i Danmark. Kun i fællesskab kan vi skabe et mere velkommende Danmark, hvor udlændinge falder hurtigt til og har lyst til at bo og arbejde i en længere årrække. Dette er en afgørende opgave. Og det er en opgave, hvor vi alle kan gøre en forskel.

22

23 DANMARKS VÆKSTRÅD - MEDLEMMER Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Koncernchef Tom Knutzen, Danisco (personligt udpeget) Prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet (personligt udpeget) Adm. direktør Merete Eldrup, TV2 (personligt udpeget) Vækstforumformand Ulla Astman Nielsen, Region Nordjylland Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland Vækstforumformand Carl Holst, Region Syddanmark Vækstforumformand Kristian Ebbensgaard, Region Sjælland Vækstforumformand Jørgen Christensen, Region Hovedstaden Borgmester Anny Winther, Rebild Kommune Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune Forbundsformand Thorkild E. Jensen, CO-Industri Næstformand Lizette Risgaard, LO Direktør Poul Scheuer, Dansk Industri Direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv Vicedirektør Ane Buch, Håndværksrådet Vicedirektør Annette Toft, Landbrugsraadet Afdelingschef Vibeke Gaardsholt, Dansk Byggeri Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet Adm. direktør Johnny Hansen, Arriva Danmarks Vækstråd er nedsat af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Rådet rådgiver regeringen om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark og består af repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner, regionale vækstfora og arbejdsmarkedets parter. Vækstrådets vision er at bidrage til at gøre Danmark til et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden, hvor alle dele af Danmark rustes til den globale konkurrence. Danmarks Vækstråd vil være et bindeled mellem den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den regionale erhvervsudviklingsindsats og bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013

Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013 Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen Vækstforumformand Ulla Astman Vækstforumformand

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere