1. Overordnet beskrivelse af processen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overordnet beskrivelse af processen"

Transkript

1 NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens Ydelsescenter. Procesbeskrivelsen tager afsæt i det lovgrundlag, der er gældende frem til , hvor der indføres lovændringer med betydning for opgavefordeling mellem kommunen og Udbetaling Danmark i forbindelse med bl.a. administrationssager. Hvis kommunen skønner, at en Person, der modtager en offentlig ydelse, ikke kan administrere sin økonomi forsvarligt, kan kommunen påtage sig at administrere Personens økonomi. Enten gennem en ulovhjemlet frivillig aftale mellem Personen og kommunen eller der træffes afgørelse om administration (LAS 90, Integrationsloven 40, Pensionsloven 36, Førtidspensionsloven 35) herunder bestemmelse af, på hvilken måde offentlige ydelser udbetales. En typisk begrundelse for kommunal administration af en Persons økonomi vil være gentagne misligholdelse af huslejebetaling, der dermed indberettes til fogedretten. Andre årsager inkluderer misligholdelse af betalinger af el, varme eller lignende nødvendige faste udgifter. En Person, der kommer under administration, frivilligt eller under tvang, vil altid have mindst én sag i kommunens Ydelsescenter og kan eventuelt have sager i andre af kommunens områder, fx børne/unge-området eller pensionsområdet. 1.1 Hændelse, som igangsætter processen En af følgende: Personen anmoder om at blive sat under administration. Personens gentagne ansøgninger om ekstra hjælp til fx huslejerestance, restance på el og varme. Tredjepart henvender sig vedr. potentielt behov for administration af Personen. (Tredjepart kan være: Andet kommunalt serviceområde med mistanke om uforsvarlig økonomiforvaltning, kreditor (fx udlejer, forsyningsselskab), herberg, opholdssted, fogedret, andre personer (familie, venner, nabo). 1.2 Personen modtager pension eller forsørgelsesydelse fra Ydelsescenteret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/7

2 1.3 Sagen afsluttes, når administrationen af Personens økonomi ophører. 2. Aktivitetsbeskrivelser 2.1 Modtag henvendelse. Modtag henvendelse. Registrer henvender og henvendelse med tilhørende oplysninger og eventuelle bilag. At modtage og registrere en henvendelse, så den er klar til behandling. Personen eller tredjepart har henvendt sig vedr. potentielt behov for administration af Personen. Henvender og henvendelse med tilhørende oplysninger og eventuelle bilag er registreret på digital form klar til behandling. - Henvendelsen - Mailprogram - KMD Aktiv - Jobcenterløsningen 2.2 Opret sag At etablere en administrationssag. Indhent fra den eksisterende ydelsessag, der danner grundlag for oprettelse af en sag angående administration af Personens økonomi. Opret administrationssag og tilknyt til Personen. Start- Der er registreret en henvendelse. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/7

3 betingelse Der er oprettet en sag om administration af Personens økonomi. Person, Sag, Henvendelse. - KMD Aktiv 2.3 Oplys sag (delproces) Vurder oplysninger Kontanthjælp med nedenstående afvigelser. Der indhentes oplysninger, der kan danne grundlag for beslutning efter Lov om aktiv socialpolitik 90, Integrationsloven 40, Pensionsloven 36 om, hvorvidt Personen kan sættes under administration. Oplysninger indhentes fra kommunens egen sag, dels fra tredjepart (fx forsyningsselskaber, boligselskaber, fogedret, mv.). Det vurderes, om der er behov for at lægge budget. (Fx i tilfælde af opsigelse af frivillig administration vil der ofte ikke være behov for at budgetlægning). - Henvendelsen - Personens livssituation (hvorfor skal de under administration) - Diverse regninger (fx bolig, el) - Gæld - Den kommunale ydelse - Ydelses (Social Pension, Boligydelse, Aktiv etc.) Indhent supplerende oplysninger KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/7

4 2.3.3 Vurdér behov for partshøring Foretag partshøring 2.4 Læg budget for Personen At fastlægge et budget, der kan danne ramme for administrationsordningen. På baggrund af kendte oplysninger om Personens økonomiske forhold samt evt. yderligere oplysninger indhentet fra kreditorer fastlægges et budget og en grundlæggende betalingsplan. Hver udgiftspost tildeles en konto med en estimeret ramme. Rådighedsbeløbet beregnes. Der administreres efter et vigtighedsprincip, først husleje, derefter el, derefter gas etc., så længe der er plads indenfor rådighedsbeløbet. Sagen er oplyst, herunder indtægt er fastlagt og oplysninger om faste udgifter er modtaget. Et budget er dannet ved fastlæggelse af rådighedsbeløb som forskellen mellem indtægter og faste udgifter. Personens indtægter Personens udgifter - KMD Aktiv 2.5 Træf afgørelse At træffe afgørelse i administrationssagen. Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger besluttes, KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/7

5 hvorvidt der skal træffes afgørelse om tvangsadministration, en aftale om en ulovhjemlet frivillig administration eller ingen administration. Afgørelsen er en skønssag. Hvis der træffes afgørelse om tvangsadministration, sendes en skriftlig afgørelse med klagevejledning til Personen. Hvis en pensionist sættes under administration (frivilligt eller under tvang) informeres UDK om dette, så UDK kan overføre pensionsydelsen til kommunen i stedet. Sagen er fuldt oplyst. Der er truffet afgørelse om et af følgende: Tvangsadministration Frivillig aftale om administration Opsigelse af frivillig aftale om administration Afslutning af sagen (fordi der ikke er grundlag for administration eller, at et administrationsforløb afsluttes). Potentielt alle oplysninger fra Vurder oplysninger. - Fjernpost 2.6 Indgå frivillig aftale At indgå frivillig aftale om administration af Personens økonomi. Forslag til budget kan fremlægges for Personen. Der indgås aftale med Personen og udformes et aftalebrev, som Personen accepterer. Denne aktivitet sker sammen med Personen. Der er truffet afgørelse om indgåelse af en frivillig aftale. Aftale er indgået. Budget. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/7

6 2.7 Løbende administration (delproces) OBS: På pensionsområdet opretter nogle kommuner den løbende administration som en ny sag, der har reference til afgørelsessagen. Afgørelsessagen gøres således passiv Modtag og registrér indkomne regninger At modtage og registrere indkomne regninger. Regningen modtages og vurderes. Ikke relevante regninger fx uden for det lagte budget sendes straks til Personen med oplysning om, at de ikke kan betales ud af administrationsordningen. Hvis regningen er relevant for administrationssagen, registreres den på sagen på relevant konto, og mellemregningskontoen for Personens økonomi afstemmes. Dette påvirker det beløb, som udbetales til Personen (i processen vedr. den relevante forsørgelsesydelse). Løbende administration er iværksat på baggrund af aftale med Personen eller afgørelse om tvangsadministration. Der er modtaget en eller flere regninger fra en alternativ modtager. Regningen er registreret og relevante konti er justeret og afstemt. Alternativt er regning sendt til Personen. Regningen o Beløb o Dato o Modtager Liste over relevante regninger eller OPUS Registrér hændelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/7

7 At identificere og kategorisere en hændelse, som er indtruffet under den løbende administration. en vurderer og registrerer hændelsen. Ved administration af pensionister vil der hver måned være en hændelse, der indeholder månedens pensionsudbetaling fra UDK (dette vil sandsynligvis være håndbåret). Der er indtruffet en hændelse under den løbende administration. Hændelsen er kategoriseret som en af: Personens opsigelse af en frivillig aftale om administration, hvilket fører til genoplysning af sagen og afgørelse. En anden hændelse, der fører til genoplysning af sagen og afgørelse. En hændelse, der ikke får indflydelse på sagsforløbet. Information om hændelsen. 2.8 Afslut sag KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/7

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere