Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset."

Transkript

1 Trørødskolen Gl. Holtevej Vedbæk Tlf Fax marts 2009 Referat af skolebestyrelsesmøde nr. 21 Tirsdag d. 19. februar 2008, kl. 19:00 på lærerværelset. Deltagere: Per Carøe, Pia Hesse Rasmussen, Tina Aggerholm, Flemming Dahl-Weile, Søren Frederiksen, Erik Mollerup, Alice Sørensen, Jesper Dissing, Peter Gottlieb, Bjarne Lomholt samt to elever: Jakob Hjelmsø 7b og Stefan Olkær 7b.. Suppleanter: Birgitte Rasmussen, Berit Thomsen. Mødeleder: Afbud: Per Carøe, Pia Lindø Susanne Munk Klansø, Dagsorden: 1. (19:00) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. (19:05) Godkendelse af referat af møde nr. 20. Godkendt med en ændring. Endelig udgave vedlægges. 3. (19:10) Elevrådet orienterer. Ingen bemærkninger fra elevrådet. PG foreslog en opslagstavle for elevrådet til udefra kommende meddelelser til eleverne. 4. (19:15) SFO. Redegørelse v. Lotte Reimer Orientering om SFO og specielt om budgettet for LSR skriver med på kontorets meddelelser fra nu af, så SB orienteres løbende. Budgettet blev uddelt. For SFO var det lagt med et basisbeløb + et beløb pr. barn. Der er beregnet løn til 12 pædagoger og 16 medhjælpere samt til vikarer. Fokusområdet: udeliv koster pr. måned vigtigt for at trække børnene udendørs. Budgettet reguleres kvartalsvis efter elevtallet. Åben skole har 132 børn indmeldt. Ud over forældrebetalingen er der et tilskud på 550 kr pr. barn. Der er 2 pædagoger medhjælpere. Der afholdes forskellige kurser for eleverne i løbet af året. Der er nogle fester og der er aftencafé 2 gange ugentligt. Børnetallet forventes at falde i løbet af skoleåret, hvilket der tages højde for i budgettet. Problematikken om udmeldelsesfristen, som er nedsat fra 3 til 1 måned, blev drøftet ligesom vedligeholdelsen af udearealerne. Der er fokus på problemet. Der var spørgsmål til om forsikringspræmien ændres ved indførelse af videoovervågning og til hvor meget skolens driftsomkostninger rammes af hærværk. 5. (19:45) Tilbagemelding fra Skoleforum. V. PC Orientering. Der havde været talt om præstegang, som nu aftales med den enkelte skole. 19. februar 2008 Side 1 af 5

2 Science-projektet: der er en fagkonsulent, Nancy Fuglsang. Den nye rengøringsaftale. Fritidstilbud for 4-5.klasserne. Kvalitetsrapport. De nationale tests er trukket tilbage i dette skoleår. Der bliver dog mulighed for nogle afprøvningsskoler. Udviklingsplan for skolevæsenet Gennemgår indsatsområder, som skolen også skal forholde sig til. Forslag om at lægge udviklingsplanen på skolens hjemmeside. 6. (19:55) Opdatering af principper: Princip 1 afsluttes. PG fremsender forslag til tekst om skemalægning. Princip 2 om skole-hjem samarbejdet diskuteres bl.a. ud fra TA s oplæg, udsendt til møde 20. Drøftelse og beslutning. Skemalægning. Udsendt af PG. I den fleksible skole skal det tage udgangspunkt i læringen. Aktiviteterne i løbet af dagen bør passe til det, børnene er gearet til. Det blev nævnt som et stort forældreønske, at mødetiden for 0-5. klasse fortsat er 8:10. Hvis de ændres, skal der være pasningsmuligheder. Der var enighed om at lægge vægt på indholdet og tilpasse rammerne ved tilrettelæggelse af skoledagen. Princippet skal være fleksibelt nok. Det tilføjes at man tilstræber, at skoledagen starter 8:10. Problematikken om mellemtimer for de elever, der ikke har fransk / tysk blev rejst. Princippet vedtaget med tilføjelse af mødetiden. Vikardækning. Der ønskedes en tilføjelse til vurderingen af vikarerne: vurdering af de menneskelige egenskaber. Drøftelsen kom ind på, hvorledes skolen vil optimere vikardækningen. Det vurderes på sigt, at en udlægning af vikardækningen til fløjenes egne lærere vil optimere timerne. Medarbejderrepræsentanten ønskede et højere ambitionsniveau for vikardækning bl.a. v. barsler. Det blev nævnt, at vikardækningens form også er budgetafhængig, så hvis de løse studentervikarer skal skiftes ud med faste lærere, vil der blive tale om betydelig større udgifter. Forældrebekymringen går især på de lange forløb. Det blev foreslået, at man skaber en samling fagorienterede undervisningsmaterialer, der kan bruges, hvis undervisningen ikke umiddelbart kan videreføres. Princippet bearbejdes yderligere idet man også vender økonomien. Der skelnes mellem korttidsfravær og langtidsfravær. Skole-hjem samarbejdet. PG sender sine kommentarer med ud til forberedelse til næste møde. Med TA s oplæg. 7. (20:30) Høringssvar vedr. SFK. Oplæg v.pg Bilag er udsendt direkte fra forvaltningen. Drøftelse og beslutning. Oplægget er godt i tråd med det arbejde, vi er i gang med, så PG anbefaler at man tilslutter sig. PC: i skoleforum understregede man at der skal skabes en klubstemning. 19. februar 2008 Side 2 af 5

3 8. (20:40) Rekruttering og fastholdelse af lærere. Oplæg v.fdw Drøftelse. FDW havde kontaktet seminarier og tale med vejledere og studerende om, hvad de lægger vægt på, når de søger en lærerstilling. Der skal være en klar vision for skolen helt ned på brugerniveau og den skal ligge på hjemmesiden. Det er vigtigt, at hjemmesiden er velfungerende. Det skal være klart, hvad der er skolens succeskriterier. De potentielle ansøgere skal have kendskab til skolen til arbejdsklimaet, møde lærerne og evt. møde PG som gæstelærer på seminariet. Åbent hus arrangementer for sidste års studerende. De studerende ønsker et godt skema med deres liniefag. Coaching når de starter og faglærere i ryggen til det, der ikke er deres liniefag. En mentor er vigtig ligesom en fast base i et lille team, når man starter. Der skal være en udviklingsplan for den enkelte. Der skal laves oplæg til korte beskrivelser på hjemmesiden af hvad vi gør. 9. (21:10) Input til planlægning af kontaktforældremøde. V.PC Bl. a. oplæg til forældremøderne i aug/sep. FDW og PHR arbejder med dato og program. 10. (21:30) Fastlæggelse af rammer for en drøftelse af disciplin, evt. på et halvdagsmøde. V. PC Fastlæggelse af dato og oplægsholder. PC og BL finder dato primo juni ramme (21:40) Skoleledelsen orienterer (bilag følger fra PG) Besluttet at anskaffe Lego-lab til skolen selv om vi ikke får det af kommunen. Vil være et løft for det naturfaglige område. Ansøgningsprocedure i gang for serviceleder. Møde torsdag d formiddag. TA anbefaler tuborgfonde.dk som kan søges vedr. jernalderhuset også til selvrisiko. 12. (21:50) Meddelelser 13: (22:00) Eventuelt Spørgsmål til varmekontoen. PG gjorde rede for et kompliceret forløb, som man stadig arbejder med. PHR opfordrer til at tænke over hjemmesiden. EM: følg med på EM: der er fokus i kommunen på hærværk m.v. fra SSP PC: Natteravnene i Birkerød. 14: (22:00) Lukket møde 15. (22:00) Næste møde. Møder i 2008:11/3, 15/4, 20/5, 17/6. Næste dagsordensmøde: 4/3, kl.8:15 Ref. BL Skolebestyrelsens årshjul: 19. februar 2008 Side 3 af 5

4 AUG Fordeling af opgaver i SB Evaluering af indsatsområder i forrige skoleår. SEP Udearealer Kontakforældremøde Nov. Budget høring Kvartalsregnskab april Den internationale dimension OKT Opdatering af principper Besøg fra SFO NOV Evaluering af kontaktforældremøde Trafik Regnskab juli kvartal Timefordeling Valgfag Budget fremlæggelse : herunder Skole-hjem samarbejde og andre priorieteringer DEC Kantine drift Godkendelse af budget JAN Virksomhedsplan / indsatsområder FEB Indskrivning af nye elever Timebudget MAR Læreransættelser Virksomhedsplan / indsatsområder APR MAJ Regnskab januar kvartal Forelæggelse af fagfordeling JUN Emner til drøftelse: Skolens struktur Trafikale forhold Forslag til udarbejdelse af kommissorium for et kommunikationsudvalg især med henblik på Skoleporten / hjemmeside. V.PC Regelgennemgang / politikker Elevråd Kvalitetsrapport Hjemkundskab Brugen af forældreintra gammeldags og utidssvarende TA. Emner fra seminaret i juni: August: principper og princip for personaleansættelser. September: fleksibel skole 19. februar 2008 Side 4 af 5

5 Oktober: lærerkurser i relation til rekruttering af lærere. November: struktur December: Lektier. Oplæg v. PG. Kædes sammen med elever med særlige forudsætninger 19. februar 2008 Side 5 af 5

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: Poul 22-2013/14: 5 min.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole 31-10- Sådan gør vi det til en god skole. Principper på Christianshavns Skole Indholdsfortegnelse 31-10- Målsætningen... 3 Principper for specialundervisning... 4 Principper for arbejdsfordeling... 7 Principper

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år

4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år Generalforsamling på Byens Skole, den 3. april 2008 1. Valg af dirigent og referent Forslag: Dirigent: Frode Frederiksen. Referent: Lone Stæhr. Godkendt af Generalforsamlingen. 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere