Grøn prioriteringsplan April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn prioriteringsplan April"

Transkript

1 Grøn prioriteringsplan April

2 2

3 INDHOLD Forord... s Mål som ramme for prioritering af projekter... s Prioriterede projekter... s. 8 Oversigt over prioriterede projekter i s. 9 Oversigt over prioriterede projekter i perioden s. 10 Status vedrørende prioriterede projekter i s Økonomi... s. 12 Bilag 1: Oversigt over økonomirammen og prioriterede projekter... s Oversigt over ufinansierede projekter fordelt på geografiske områder... s. 16 3

4 4

5 Forord Grøn Prioriteringsplan 2004 opsummerer initiativer og planer på de grønne områder, som involverer Naturforvaltningen i Århus Kommune. Formålet med Grøn Prioriteringsplan er at orientere Århus Byråd, fællesråd og borgere om, hvilke grønne projekter Naturforvaltningen prioriterer at gennemføre i perioden 2004 til Grøn Prioriteringsplan indeholder projekter, der er prioriteret i 2004 og i perioden status vedrørende prioriterede projekter i 2003 projekter uden kendte finansieringsmuligheder. Prioriteringerne er opdelt geografisk, således at område Midt (M) dækker Christiansbjerg, Midtbyen, Frederiksbjerg, Vestbyen, Trøjborg, Havnen og Åbyhøj - svarende til Århus indenfor den ydre ringvej. Projekter i område Midt vil være markeret med gul farve i tabeller op på kort. at område Nord (N) dækker Vejlby, Risskov, Skæring, Egå, Lisbjerg, Lystrup, Elev, Elsted, Trige, Hjortshøj, Skødstrup, Løgten, Todbjerg, Hårup, Mejlby og Spørring. Projekter i område Nord vil være markeret med rød farve i tabeller og på kort. at område Syd (S) dækker Viby, Højbjerg, Skåde, Holme, Tranbjerg, Hasselager, Kolt, Mårslet, Beder, Malling, Ajstrup og Solbjerg. Projekter i områder Syd vil være markeret med blå farve i tabeller og på kort. at område Vest (V) dækker Hasle, Skejby, Tilst, True, Brabrand, Stautrup, Ormslev, Edslev, Tåstrup, Harlev, Framlev, Borum, Mundelstrup og Sabro. Projekter i område Vest vil være markeret med grøn farve i tabeller og på kort. at tværgående projekter (T) principielt dækkende hele Århus vil fremgå af tabeller, men ikke af kort. En del af projekterne udspringer af borgerønsker, som bl.a. via et samarbejde mellem fællesrådene og Naturforvaltningen er bearbejdet og omsat i projektbeskrivelser. Ønskerne er medtaget i det omfang, de hører hjemme i Grøn Prioriteringsplan. Det bør bemærkes, at der i budgetforlig er afsat en økonomisk ramme på 10 mio.kr. til realisering af Midtbybegrønnningsplanen. Der er foreslået projekter til realisering af 1. etape - svarende til ca. 3 mio.kr. i 2004 og af Midtbybegrønningsplanen. Disse er indarbejdet i Grøn Prioriteringsplan. Det bør endvidere bemærkes, at Solbjerg Skov forventes solgt til staten i 2004 eller De økonomiske forhold vedrørende et salg er endnu ikke afklaret. Naturforvaltningen April udgave 5

6 6

7 1. Mål som ramme for prioritering af projekter I Kommuneplan 2001 har Århus Byråd godkendt mål for udviklingen på det grønne område i Århus Kommune. Kommuneplan 2001 angiver i hovedtræk en grøn hovedstruktur, som sikrer, at byvækst sker under hensyntagen til grønne områder, således at byvækst kan placeres tæt ved naturen, men ikke i naturområder en sikring af grundvandet ved etablering af skove samt stop for anvendelse af pesticider i drikkevandsfølsomme områder behovet for nye rekreative muligheder, herunder skovrejsning, således at borgerne har gode muligheder for naturoplevelser samtidig med, at belastningen af naturen fordeles på større arealer en overordnet struktur af grønne korridorer som forbinder boligområder med grønne områder og de bynære landskaber behovet for at bevare natur og miljø i det åbne land samt landskaber med kulturhistoriske spor. Århus Byråd har desuden fastsat, at Naturforvaltningens mål - som de fremgår af budgetbemærkningerne for budget er at sikre, at kommunens grønne områder og kirkegårde drives effektivt og på et højt fagligt kvalitetsniveau at etablere, værne og forbedre æstetiske, rekreative og naturmæssige kvaliteter at medvirke til at sikre balance mellem bebyggelse, landskab og beplantning i kommunen, så alle borgere har nem adgang til grønne rekreative områder. Ovenstående mål er bl.a. udmøntet i en række temabaserede indsatsområder: Skovplan om udvidelse af skovarealer, herunder etablering af nye skove Midtbybegrønningsplan Tilgængelighed i Århus Kommune - handlingsplan Naturgenopretning - Årslev Engsø og Egådalen Stop for anvendelse af pesticider på kommunens arealer med drikkevandsinteresser. Naturforvaltningens prioritering af naturprojekter indenfor bevillingsrammen er sket med udgangspunkt i ovenstående mål og indsatsområder. 2. Prioriterede projekter De grønne områder indenfor Naturforvaltningen dækker følgende fagområder: skove, naturområder, parker, stier, legepladser, vejrabatter og kirkegårde. Prioriteringen af kommende projekter samt status for igangsatte projekter gennemgås efter geografiske kriterier på tværs af disse fagområder. Prioriteringen af projekter er sket indenfor den samlede ramme af KB-bevillinger, anlægsbevillinger, overførte beløb fra tidligere år samt eksterne indtægter. Strukturen i gennemgangen er oversigter over projekter i 2004 projekter i perioden status vedrørende projekter i

8 Spørring Mejlby Hårup Løgten Todbjerg Trige Skødstrup Elev Elsted Lystrup Hjortshøj N 11 Sabro Lisbjerg N 12 Egå Skæring Borum Mundelstrup Skejby Vejlby Risskov N 10 True Tilst V 22 Hasle M 6 V 23 M 8 Framlev Brabrand Åbyhøj M 1+9 M 3 M 4+5 Harlev Tåstrup V 25 Ormslev Stavtrup V 24 M 2 S 18 Viby M 7 S 13 Edslev Kolt Hasselager S 16 S 15 Tranbjerg S 17 Holme Højbjerg Skåde Mårslet S 20 Solbjerg S Beder 20 S 21 Malling Ajstrup 8

9 Oversigt over prioriterede projekter i 2004 Nr. Projekt Udgift i 2004 (kr.) Anlægs- periode M1 Midtbybegrønningsplanen - forslag til gennemførelse af 1. etape - 7 træplantningsprojekter i Århus Midtby (Bispegade/Mejlgade, Borggade, Christiansgade, Fredensgade, Frideriksgågade, Nørreport, Vor Frue Kirkeplads) - fremsendes til godkendelse i Århus Byråd i foråret etape M2 Åhavevej Ankomstcenter - tilpasse de tilgrænsende rekreative områder til et kommende ankomstcenter, som opføres af private investorer på lejet grund M3 Botanisk Haves Legeplads - renovering koordineret med Helhedsplanen for Den Gamle By og Botanisk Have M4 Mølleparken - renovering af 10 buster M5 Frederiksbjerg Øst - træplantning M6 Legepladsen Steen Bille - renovering koordineret med den igangværende helhedsorienterede byfornyelse på Trøjborg M7 Skanseparken - forbedring af stier M8 Langelandsgade Syd - videreførelse af træplantning på Langelandsgade Nord M9 Bypark ved Bymuseet - kontakt til å, stier m.v N10 N11 Åkrogen - omlægning og udvidelse af de rekreative strandarealer ved Restaurant Åkrogen (se note vedr. eksterne indtægter) Lisbjerg og Mollerup skove - indhegning af åbne grønne områder i skovene til græsning m.h.p. at holde den selvsåede busk- og trævæksten nede Nt.* N12 Lystrup Engsø - etablering af udenomsfaciliteter S13 Thors Mølle - restaurering af damme (se note vedr. eksterne Nt.* indtægter) S14 Bøgevangen - forbedring af stier S15 Søndervangen - stiforbindelse/ grøn korridor S16 Tranbjerg Skov - etablering af ny skov S17 Tranbjerg Hovedgade - udvikling og renovering af legeplads S18 Viby Torv - udvikling og renovering af legeplads S19 Kærgårdsparken- udvikling og renovering af legeplads S20 Solbjerg Skov - efterarbejde efter skovrejsning S21 Beder/Malling/Ajstrup - pilotprojekt om nye måder at samarbejde med borgerne på V22 Projekt Smukkere Veje - Edwin Rahrsvej V23 Hasle Bakker - indretning til rekreative formål (se note vedr. eksterne Nt.* indtægter) V24 Legeplads i Stautrup - etablering af ny legeplads V25 Årslev Engsø- afregning med amtet T26 Renovering af gaderabatter T27 Pulje til etablering af små stier som led i prioriteringen af tilgængelighed i de bynære landskaber. Udmøntes i samråd med fællesråd løbende T28 Omlægning til billigere drift løbende T29 Øgning af antal bænke T30 Pulje til bjørneklobekæmpelse - 10-årsplan for perioden 1998 til løbende til bekæmpelse af bjørneklo T31 Diverse skovprojekter I alt prioriterede projekter i Note *: Nettoudgifterne til Åkrogen (pkt. 10) dækker over udgifter på 6 mio. kr. og indtægter på 6 mio. kr., til Thors Mølle (pkt. 12) over udgifter på kr. og indtægter på kr., og til Hasle Bakker (pkt. 22) over udgifter på i alt 8,905 mio. kr. og indtægter på i alt 5,4 mio.kr., hvoraf der er udgifter på 4,0 mio.kr. og indtægter på 2,3 mio.kr. i Til disse tre projekter har Naturforvaltningen således indtægter på i alt 11,7 mio.kr. Projekternes geografiske placering er vist på kortet. 9

10 Oversigt over prioriterede projekter i perioden Område Midt Midtbybegrønningsplan - gennemførelse af 1. etape ( ) Sokkel på statue af Kong Christian d. X - koordineret med afklaring af Bispetorv (tidligst 2005) Rådhusparken- renovering af areal ved gamle legeplads (2005) Rådhusparken- renovering af pergola (2005) Silkeborgvej - vejtræer i Åbyhøj (2005) Marselis Boulevard - plantning ved mur (2006) Skjernvej- træplantning (2006) Frederiksbjerg Vest- genplantning af rødtjørn (2006) Område Nord Skødstrup og Løgten- træplantning (2007) Æblehaven i Lystrup- fritlægning af Elsted Å og beplantning (2007) Derudover vil et projekt fra 2004 fortsætte i perioden Det drejer sig om: Lystrup Engsø- rekreative investeringen i forbindelse med etablering af sø ( ) Åkrogen- Omlægning og udvidelse af de rekreative strandarealer ved Restaurant Åkrogen ( ) Område Syd Rømerhaven- renovering af haver (2007) Viby Park- oprensning af sø (2006) Derudover vil et række projekt fra 2004 fortsætte i perioden Det drejer sig om: Søndervang- Etablering af stiforbindelse/ grøn korridor ( ) Område Vest I område Vest igangsættes der et projekt i 2004, som vil blive videreført i Det drejer sig om: Hasle Bakker ( ) Tværgående projekter En række puljer er øremærket til konkrete projekttyper i de enkelte år i anlægsperioden. Det drejer sig om Pulje til omlægning af vejrabatter og stier til mere hensigtsmæssig drift ( ) Pulje til omlægning af stier i parker (2006) Pulje til etablering af små naturstier og lign. ( ) Pulje til omlægning til billigere drift ( ) Pulje til skovgræsningsprojekter ( ) Pulje til bjørneklobekæmpelse ( ) Pulje til smukkere veje (2007) Pulje til renovering af legepladser og udstyr (2007) En detaljeret oversigt over økonomirammen samt hvilke projekter, der er prioriteret hvornår, fremgår af bilag 1. 10

11 Status vedrørende prioriterede projekter i 2003 i følge Grøn Prioriteringsplan 2003 Projekt Skanseparken - beplantning og renovering af parkudstyret efter mange års nedslidning Botanisk Haves Legeplads - renovering Status Afsluttet ved udgangen af 2003 Udsat indtil 2004 fordi renoveringen afventer godkendelse af en helhedsplan for Den Gamle By Frederiksbjerg Øst - træplantning Udsat indtil 2004, idet der afventes koordinering med Stadsarkitektens Kontor og Vej & Kloak Vandkunst på Telefontorvet - renovering efter nedslidning af Afsluttet ved udgangen af 2003 vandteknik Vestre og Nordre kirkegårde - renovering af 2 kapeller Afsluttet ved udgangen af 2003 Sokkel på statue af Kong Christian d. X - Udsat indtil tidligst 2005 fordi renoveringen skal koordineres med en omlægning af Bispetorv Legepladsen Steen Bille udvikling og renovering af Udsat indtil 2004 fordi projektet skal koordineres med byfornyelse legepladsen Åhavevej Ankomstcenter Udsat indtil 2004 på grund af en byrådsbeslutning om udskydelse Indelukkets Legeplads - udvikling og renovering af Afsluttet ved udgangen af 2003 legepladsen Vorrevangsparkens Legeplads - udvikling og renovering af Afsluttet ved udgangen af 2003 efter fremrykning fra 2004 legepladsen Ølsted Legeplads - udvikling og renovering af legepladsen Afsluttet ved udgangen af 2003 Åkrogen Udsat indtil 2004 på grund af lokalplanhøring Viby Torvs Legeplads - udvikling og renovering af Udsat indtil 2004 på grund af kapacitetsproblemer legepladsen Kærgårdparkens Legeplads - udvikling og renovering af legepladsen Tranbjerg Hovedgades Legeplads - udvikling og renovering af legepladsen Udsat indtil 2004 fordi projektet afventer tilbagemelding fra pulje under Miljøministeriet. Lokale dagplejere har ansøgt om ekstra midler Udsat indtil 2004 på grund af kapacitetsproblemer Mindeparken - renovering af monument Afsluttet ved udgangen af 2003 Rømerhaven i Mindeparken - renovering af bassin Afsluttet ved udgangen af 2003 Thors Mølle - restaurering af damme Udsat indtil 2004 da der afventes nye retningslinier fra Miljøstyrelsen om differentierede krav til deponering af slam/ jord med kulbrinteindhold. De gældende retningslinier ville fordyre projektet Beder/Malling/Ajstrup - samarbejdsprojekt Udsat indtil 2004, idet der skal opbygges en skabelon for en internetløsning med links til al relevant information vedrørende lokalområderne Solbjerg Skov - skovrejsning Afsluttes i 2004 med indsats for bekæmpelse af flyvehavre, efterbedring samt publikumsfaciliteter Marienlyst Naturlegeplads - renovering m.h.p. at forbedre Afsluttet ved udgangen af 2003 sikkerheden Årslev Engsø- etablering af rekreative publikums- Afventer afregning med amtet foranstaltninger f.eks. stisystem rundt om søen, Brabrand Torv - renovering på grund af nedslidning Afsluttet ved udgangen af 2003 Smukkere veje - løbende projekt Årets bevilling er brugt i 2003 Hasle Bakker Udsat indtil 2004 da tilførelsen af overskudsjord var lavere i 2003 end Terrænopfyldning ventes derfor først afsluttet i Herefter kan den rekreative etablering igangsættes. Anlægsarbejdet ventes afsluttet i Stavtrup Legeplads - etablering Udsat indtil 2004 på grund af naboindsigelse Vejrabatter og stier - omlægning Årets bevilling er brugt i 2003 Pulje til øgning i antal bænke Årets bevilling er brugt i 2003 Pulje til bjørneklobekæmpelse Årets bevilling er brugt i 2003 Små naturstier m.v. - etablering Udsat indtil 2004, idet etablering af 2 konkrete projekter afventer endelig stillingtagen i samarbejde med de berørte fællesråd Bevillinger til udskudte projekter er overført fra 2003 til Endelig har Naturforvaltningen en lang række projekter, som er skitserede eller planlagte, men ikke finansierede. En oversigt over disse projekter fremgår af bilag 2. 11

12 3. Økonomi Det fremgår af nedenstående oversigt over økonomien, at der samlet set er balance mellem økonomirammen og udgifterne til prioriterede projekter i De økonomiske rammer og dispositioner vedrørende 2004 fremgår af nedenstående tabel. Dispositionsgrundlag Disponibelt beløb (1.000 kr.) Disponeret beløb (1.000 kr.) KB-bevilling - Træplantning KB-bevilling - Miljøforbedringer KB-bevilling - Skulpturer Anlægsbevillinger Overførte bevillinger Hasle Bakker - rådighedsbeløb baseret på indtægter - eksterne indtægter Forventede eksterne indtægter i øvrigt* I alt En detaljeret oversigt over bevillinger og projektøkonomien i relation til de enkelte projekter og fordeling på år er vedlagt som bilag

13 bilag 13

14 BILAG 1 - Oversigt over økonomirammen og prioriterede projekter fordelt på år og økonomi OBS., Pkt i () refererer til skema og kort i planens tekstdel Budgetramme (løbende priser) I alt KB-Træplantning KB-Miljøforbedringer KB-Skulpturer KB-bevillinger ialt Hasle Bakker* Legepladser - anlægsbevilling Tranbjerg Skov - anlægsbevilling Botanisk Haves Legepleds - rådighedsbeløb Midtbybegrønningsplan - forventet anlægsbevilling Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i alt Overført beløb vedr. Åhavevej Ankomstcenter Overført beløb til Thors Mølle** Overført beløb vedr. sokkel Kong Chr. d.x Overført beløb til naturstier Overført samarb.proj. Beder, Malling, Ajstrup Overført Årslev Engsø Overført Solbjerg Skov Overført Agenda Overførte bevillinger i alt Total budgetramme til priotering Finansierede prioriteringer (løbende priser) I alt KB-Træplantning, bevilling Prioriterede projekter: Projekt Smukkere veje - Edwin Rahrsvej (pkt. 22) Langelandsgade Syd - træplantning (pkt. 8) Omlægning til billigere drift - nedlæggelse af små bede (pkt. 28) Silkeborgvej - træplantning i Åbyhøj Træplantning på Skjernvej Marselis Boulevard - plantning ved mur Træplantning m.v. Skødstrup og Løgten Prioriterede projekter i alt Balance- Træplantning KB- Miljøforbedringer, bevilling Prioriterede projekter: Bøgevangen - forbedring af stier (pkt. 14) Renovering af gaderabatter (pkt. 26) Åkrogen - rekreative strandarealer (pkt. 10) *** 0 0 Lisbjerg og Mollerup skove - indhegning (pkt. 11) Søndervang - stiforb./grøn korr. (pkt. 15) Pulje til etab. af små naturstier og lign. (pkt. 27) Øgning i antallet af bænke (pkt. 29) Frederiksbjerg Øst - træplantning (pkt.5) Omlægning af stier m.v. i parker Bjørneklobekæmpelse (pkt. 30) Skanseparken - forbedring af stier (pkt. 7) fortsættes... 14

15 Diverse skovprojekter (pkt. 31) Oprensning af søen i Viby Park Indhegning af græsningsarealer i nye skove Genplantning af rødtjørn på Frederiksbjerg V Bypark ved Bymuseet (pkt. 9) Lystrup Engsø -rekrative investeringer (delvis finans. af 1,5 mio. kr. (pkt. 12) Æblehaven i Lystrup - frilægning af Elsted Å Renovering af legepladser og udstyr generelt Rev. af areal v. gl. legeplads i Rådhusparken Renov. af pergola i Rådhusparken Rømerhaven - renovering af haver Prioriterede projekter i alt Balance- Miljøforbedringer KB-Skulpturer, bevilling Mølleparken - renov. af 10 buster (pkt. 4) Balance- Skulpturer Hasle Bakker, opsamlede og overførte beløb Hasle Bakker (pkt. 23) Balance - Hasle Bakker Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Legepladsen Steen Bille - renovering (pkt. 6) Nyanlæg af legeplads i Stautrup (pkt. 24) Tranbjerg Skov bevilling (pkt. 16) Botanisk Haves Legeplads (pkt. 3) Viby Torvs Legeplads (pkt. 18) Legepladsen Kærgårdsparken (pkt. 19) Tranbjerg Hovedgades legeplads (pkt. 17) Midtbybegrønningsplan - forventet anlægsbevilling (pkt. 1)**** Prioriterede projekter i alt Balance- Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Overførte beløb Prioriterede projekter Åhavevej ankomstcenter (pkt. 2) Thors Mølle, restaurering af damme (pkt. 13) Sokkel på statue af Kong Christian d. X Overført beløb til naturstier (pkt.27) Overført samarb.proj. Beder, Malling, Ajstrup (pkt. 21) Overført Årslev Engsø - afventer afregning med amtet (pkt. 25) Overført Solbjerg Skov - efterarbejder (pkt. 20) Overført Agenda 21 - Lystrup Engsø (delvis finans. af 1,5 mio.kr.) (pkt. 12) Prioriterede projekter i alt Balance- Overførte beløb Totaloversigt, prioriterede projekter Balance-Total Note * Nettobudgettet på 1,693 mio.kr. dækker over indtægter på 4 mio.kr. og udgifter på 2,7 mio.kr. Note** Nettobudgettet på kr. dækker over indtægter på kr. og udgifter på kr. Note*** Nettobudget på 0 kr. dækker over indtægter på 6 mio.kr. og udgifter på 6 mio..kr. Note**** I forbindelse med budgetforlig blev det besluttet at der skal anvende 10 mio.kr. over 10 år til gennemførelse af Midtbybegrønnningsplanen. Forslag til gennemførelse af 1. etape er på vej til godkendelse i Århus Byråd i foråret

16 16

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Den 27. september 2006 Århus Kommune

Den 27. september 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. september 2006 Århus Kommune Økonomiområdet Teknik og Miljø Anlægsbevilling til etablering af rekreative anlæg i tilknytning til den

Læs mere

Klimatilpasning. Natur og Miljø. Mere vand i byen. Teknik og. Miljø. Århus Kommune. Forvaltningschef for Natur og Miljø Claus Nickelsen

Klimatilpasning. Natur og Miljø. Mere vand i byen. Teknik og. Miljø. Århus Kommune. Forvaltningschef for Natur og Miljø Claus Nickelsen Klimatilpasning Mere vand i byen Forvaltningschef for Claus Nickelsen Århus Kommune ÅRHUS CO 2 NEUTRAL I 2030 Vision Vision: i Århus går forrest i klimaindsatsen for at udvikle en bæredygtig g kommune

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Notat Den 25. februar 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Århus Kommune Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Konklusion Interessenthøringen giver ikke anledning til at ændre på forslag

Læs mere

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. maj 2011 Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume

Læs mere

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan 2006-2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Den 3. november 2008 Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18 8000 Århus C Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009.

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune 2015-2018 Processen.. Start januar 2014 11 møder i KUV afgrænsning af emner, procesplan, fyraftensmøde om kulturudgifter, temamøder om kanalstrategi,

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C Side 1 NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 23. december 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Se efter CO2-reduktion

Se efter CO2-reduktion Havhuse Segalt Hårup Vorre Bendstrup Brandstrup Løgten æst Todbjerg Hesselballe Grøttrup Skødstrup Studstrup Trige Pannerup Hjortshøj MKS Kankbølle Åstrup Elsted Elev Svinbo Ølsted Lystrup KÅN Skæring

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger.

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommune har i 2009 solgt 151 parcelhusgrunde, og der er

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1 BILAG 1: ÆNDRINGER

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 3 - juni 2016 FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 30. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 2. Afdeling. Den 30. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 30. september 2005 Plan til forbedring af de offentlige legepladser samt ansøgning om anlægs- og driftsbevillinger til realisering

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 31. marts 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366 Anlægsregnskaber

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Der er i 2008 solgt erhvervsgrunde med et samlet areal på 140,9 ha. Der er 56,4 ha erhvervsjord til salg.

Der er i 2008 solgt erhvervsgrunde med et samlet areal på 140,9 ha. Der er 56,4 ha erhvervsjord til salg. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. marts 2009 Grundsalg i 2008 og salgspriser for kommunens grunde i 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Budgetsamråd 18. juni 2015 kl. 18-21

Budgetsamråd 18. juni 2015 kl. 18-21 Budgetsamråd 18. juni 2015 kl. 18-21 1. Indledning og præsentation 2. Budgetter a. Gennemgang af driftsramme- og anlægsbevilling for 2016 og PU inkl. omprioriteringspuljen for 2016 b. Gennemgang af anlægsbevillinger

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse kort udgave 1 Xx Århus Kommune Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave.

Udskriv. Klik for at få en printervenlig udgave. Klik for at få en printervenlig udgave. Udskriv Arbejdsløshed Arbejdsmarked Befolkning Boliger Bolig Byggeri Energi og miljø Erhverv Finansielle forhold Indkomst Kultur og fritid Priser Retsvæsen Sociale

Læs mere

Indstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28.

Indstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni 2012 1. Resume Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af

Læs mere

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen.

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen. Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 12 Rev. 22. marts 2017 Side 1 af 11 Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse

Læs mere

Indstilling. Anlægsprogram for vejsektoren 2009 samt overslagsårene og udmøntningsplan for tilførte ressourcer til cykelhandlingsplanen

Indstilling. Anlægsprogram for vejsektoren 2009 samt overslagsårene og udmøntningsplan for tilførte ressourcer til cykelhandlingsplanen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2009 Anlægsprogram for vejsektoren 2009 samt overslagsårene 2010-2012 og udmøntningsplan for tilførte ressourcer til cykelhandlingsplanen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej 97. 8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd 1. december 2004 via Magistraten J.nr. 03/00442 Den Ref.: Tlf.nr. Ole Skou Rasmussen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009 for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. 1. Planlægningsforhold Arealplanlægning: Områderne

Læs mere