Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune"

Transkript

1 Version

2 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen... 6 Processer og arbejdsgange... 6 Finansiering og økonomiske rammer for digitaliseringsprocessen... 7 Procedure for anskaffelse af it-systemer o.a Realiserings af digitaliseringsstrategien... 7 Organisering af digitalisering... 7 Bilag Bilag Bilag Version

3 Indledning Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi tager afsæt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi ønsker Regeringen, kommuner og regioner at digitalisering skal bruges til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er det værktøj, der skal gøre det muligt at etablere og udvikle den gode kommunale service. Der er naturligvis en del projekter, der kan sammentænkes mellem den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I forbindelse med Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, har KL udsendt en Handleplan i september Digitaliseringsstrategien tager højde for de aktiviteter, som følger af KL s handleplan. Der er to strategiske mål med den fælles digitaliseringsindsats: Den fælles digitaliseringsproces skal skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem effektivisering. Konkret at strategiens initiativer bidrager til råderummet med 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Desuden skal den kommunale service udvikles, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor attraktiv for borgere, virksomheder og for medarbejdere. 1 I KL s vejledning til hvordan kommunerne når de fremsatte e2015-mål fremgår det, at: Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov.. Dermed skal udbredelse af digitale løsninger i det offentlige føre til både kvalitetsforbedring og effektivisering. Digitalisering er en driftsopgave i Ishøj Kommune, der berører hele organisationen, således at processer og arbejdsgange, bliver styrket og forbedret for både medarbejdere, borgere og virksomheder i kommunen. Herigennem skal Ishøj Kommunes samspil med borgere og lokale virksomheder udbygges og være med til at udvikle kommunens serviceniveau gennem bl.a. nye og optimerede sagsgange. Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi er godkendt af Byrådet/Direktionen den XX Formål Fokus på digitalisering i Ishøj Kommune skal fremme brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten med borgeren. Organisationsudvikling og udvikling af arbejdsprocesser og arbejdsgange er en naturlig følge heraf for, at Ishøj Kommune kan høste gevinsten af digitaliseringsprocessen. Der vil i Ishøj Kommune være fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med den digitale udvikling, for at understøtte og udvikle kompetencer hos både borgere, virksomheder og medarbejdere. Digitaliseringsstrategien har til formål at: skabe et strategisk afsæt for Ishøj Kommunes digitaliseringsproces bidrage til at formulere digitaliseringsopgaven afgrænse projekter og beskrive visioner, mål og nyttevirkninger 1 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Version

4 planlægge, organisere og styre digitaliseringen, som i praksis består af mange delprojekter sikre en fælles forventningsafstemning mellem Direktionen/Styregruppen, Digitaliseringsgruppen og de enkelte Digitaliseringsudvalg (se under punktet organisation) Vision Ishøj Kommunes vision på det digitale område, er at være aktiv medspiller i den fællesoffentlige digitaliseringsproces. Ishøj Kommune vil implementere de vedtagne fælleskommunale løsninger og være en del af den digitale udvikling. Ishøj Kommune vil implementere egne udviklingsinitiativer på det digitale område, for at fastholde et højt og tilgængeligt serviceniveau som sikrer, at borgeren er i centrum. Ishøj Kommunes vision på det digitale område er: Vi er til for borgeren og det kommunale fællesskab. Vi skal i Ishøj Kommune være innovative og stille attraktive og effektive løsninger til rådighed for borgere og virksomheder, for at fastholde et højt serviceniveau i vores borgerbetjening. Visionen afspejler den forpligtigelse Ishøj Kommune har til at deltage i den fællesoffentlige digitale udvikling. Mål For at kunne nå visionen fastlægges følgende overordnede mål som pejlemærker i processen 2 : 1. At borgerne i stigende grad oplever de tilvejebragte løsninger som brugervenlige og enkle, ligesom kommunikationen mellem kommunen og borgerne, samt mellem kommunen og virksomhederne, alt i alt opleves som nemmere. 2. At ledelsen er synlig i processen, herunder at ledelsen går forrest i forhold til at prioritere ressourcer og skabe opbakning til aktiviteter, der følger af organisationsudvikling og digitalisering af arbejdsgange. 3. At der skabes ejerskab centralt og decentralt gennem medarbejderinddragelse og kompetenceudvikling. 4. At digitale tiltag understøttes af effektive arbejdsgange og kompetente og engagerede medarbejdere (digitale ambassadører), der på forhånd har gjort sig bekendt med kommunens digitale tilbud. Kompetenceudvikling af medarbejdere er et ledelsesansvar. 5. At alle selvbetjeningsløsninger er let anvendelige og kan integrere med Ishøj Kommunes øvrige it-systemer. 6. At der gennem en bevidst kanalstrategi frigøres medarbejderressourcer fra personlig borgerbetjening til medbetjening via forskellige selvbetjeningsløsninger, telefoni og behandling af borgerhenvendelser via Digital Post. 2 Find handleplan til målsætningerne i bilag 1 Version

5 Indsatsområder Ishøj Kommune skal tilbyde borgere og virksomheder velfungerende, digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheder. Derved vil Ishøjs borgere døgnet rundt have mulighed for at følge sagsbehandlingen og benytte sig af kommunens digitale service. Implementering af fællesoffentlige løsninger En ny lov om obligatorisk digital selvbetjening gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at betjene sig selv digitalt. Med loven får alle borgere en digital postkasse pr. 1. november 2014, som offentlige myndigheder kan sende post til. Borgere har adgang til selvbetjeningsløsninger via og Ishøj Kommunes hjemmeside. I løbet af 2013 får alle virksomheder en digital postkasse. Virksomheder har adgang til selvbetjeningsløsninger via den fælleskommunale platform og på Ishøj Kommunes hjemmeside. Alle kommunale selvbetjeningsløsninger skal benytte NemID for at give borgerne sikker adgang. Borgerne skal på sigt have adgang til deres egen sag. Alle selvbetjeningsløsninger kan tilgås fra Ishøj Kommunes hjemmeside og borgerportalen: min side. Ishøj Kommunes kontaktcenterløsning, ishøjkviksvar.dk, er blevet tilgængelig i sommeren På Ishøjkviksvar.dk kan borgerne selv finde svar på en lang række spørgsmål, og her vil der være direkte adgang til digitale selvbetjeningsløsninger døgnet rundt. Ishøj Kommune anvender tekster fra borger.dk på kommunens hjemmeside ligesom lokale tekster tilføjes på borger.dk. Kommunen dokumenterer henvendelsesmønstret via den fælleskommunale dokumentationsmetode KOMHEN2.0 mindst én gang årligt (tælleuger) og følger aktivt op på resultaterne. Der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling for medarbejdere i Ishøj Kommune. Kompetenceudviklingen rettes i første omgang mod administrationen og rådhuset. Ishøj Kommune har uddannet digitale ambassadører. Digitale ambassadører er medarbejdere med særlige kompetencer inden for det digitale område, med godt kendskab til det offentliges digitale løsninger og evner til at formidle dette til borgerne, både ved at henvise borgere til digitale kanaler og ved at kunne medbetjene borgeren over telefonen eller ved personligt fremmøde i fx Borgerservice. Ishøj Kommune står desuden i spidsen for at undersøge muligheden for at udvikle et kommunalt fælles call center på Vestegnen. Call centret skal tilbyde borgerne support til at anvende de digitale løsninger. Kanalstrategi Ishøj Kommune vil, i forlængelse af KL s handleplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, udarbejde en kanalstrategi Version

6 Kanalstrategien og handlingsplan med målbare mål for serviceniveauet på alle kommunikationskanaler vedtages af Ishøj Byråd i december Ishøj Kommunes kanalstrategi peger på, hvordan vi mest effektivt kommunikerer med borgere, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder m.fl. og hvordan vi vil flytte henvendelser til de mest effektive kanaler. Undersøgelser viser, at brug af digitale kanaler, såsom selvbetjeningsløsninger og brug af kommunens hjemmeside, kan give betydelige besparelser på budgettet sammenlignet med personlig eller telefonisk kontakt. På samme tid forbedrer de digitale kanaler borgernes oplevelse af det kommunale serviceniveau, og der er en større sikkerhed i serviceniveauet. Ændrede kanaler i forhold til borgerbetjeningen frigiver ressourcer i kommunen, som igen kan være med til at bidrage til at højne serviceniveauet for den gruppe borgere (evt. virksomheder) som ikke selv kan bruge selvbetjeningsløsningerne. Kanalpriserne for henvendelser er ifølge KL: Ved selvbetjening 0kr. Telefonisk henvendelse 31kr. Elektronisk post 51kr. Almindelig post 52kr. Personligt fremmøde 57kr. Hele Ishøj Kommune skal omfattes af kanalstrategien, som skal udarbejdes i et samarbejde på tværs af kommunen. Kanalstrategien skal være med til at sætte en retning for borgerservicen for de borgere, der benytter sig af selvbetjeningsløsninger. Al borgerkontakt i Ishøj Kommune afspejler kommunens serviceniveau. Kanalstrategien består af flere delstrategier fra de forskellige digitaliseringsudvalg med angivelse af måltal for borgere på de enkelte kanaler. De kanaler, der gennem kanalstrategien skal sættes i spil og dermed benyttes bedst muligt i betjeningen af borgerne, kan for eksempel være: web-chat, SMS, digital post, brev, personligt fremmøde, osv. Ishøj Kommunes kanalstrategi skal bl.a. omhandle: Hvordan serviceniveauet skal være for borgere og virksomheder? Hvilke kanaler der er tilgængelige og mest funktionelle? Hvilke kanaler kan reduceres eller lukkes? Hvilke kanaler borgere og virksomheder foretrækker? Hvordan der måles på de forskellige kanaler? Du kan finde KL s handleplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi her. Styring af digitaliseringsprocessen Processer og arbejdsgange Digitalisering skal, som omtalt ovenfor, bruges i hele organisationen - Ishøj Kommune. Fra daginstitutioner til ældrepleje over intern kommunikation mellem medarbejdere til optimal brug af mailkommunikation. Digitaliseringen skal indgå som en del af udviklingen og effektivisering af arbejdsgangene i Ishøj Kommune. Effektivisering af arbejdsgange i Ishøj Kommune kan fx ske ved Version

7 overgang fra papirarbejde til digitale arbejdsgange både i arbejdet, hvor kommunen kommunikerer med borgere og virksomheder, men også i den interne kommunikation. Effektivisering kan også ske ved en bedre udnyttelse af de allerede anskaffede it-systemer. It-løsninger kommer i fremtiden også til at indgå mere direkte i borgernes liv, hvilket vil have en positiv effekt for både borgernes oplevelse og kommunens medarbejderes arbejdsgange. Finansiering og økonomiske rammer for digitaliseringsprocessen Direktionen/Styregruppen fastsætter et puljebeløb, som skal finansiere den digitale udvikling af Ishøj Kommune samt retningslinjer for uddeling af puljen til digitaliseringsprojekter samt målsætninger for, hvad digitaliseringspuljen skal opnå. Digitaliseringsgruppen udmønter digitaliseringspuljen efter fastsat beløb og principper fra Direktionen/Styregruppen. Procedure for anskaffelse af it-systemer o.a. Digitaliseringsgruppen udarbejder procedure/retningslinjer for anskaffelse af kommende itsystemer således, at arbejdsgange, økonomisk nytteværdi samt integration til andre itsystemer sikres, mens der ligeledes tømmes ud i eksisterende it-systemer, så Ishøj Kommune fremover udelukkende har nødvendige og brugbare it-systemer. I retningslinjerne skal blandt andet fremgå, hvornår der skal udarbejdes business cases om omfanget af denne. Realiserings af digitaliseringsstrategien KL har i forbindelse med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi udarbejdet en handleplan. Her præsenteres en tidsplan for de fokuspunkter, der løbende skal gennemgå en digital udvikling i kommunalt regi. Digitaliseringsgruppen vil på baggrund af KL s handleplan igangsætte de påkrævede digitaliseringsprocesser. Organisering af digitalisering Digitalisering i Ishøj er organiseret således, at Digitaliseringsgruppen refererer til Direktionen/Styregruppen. Direktionen/Styregruppen står dermed som øverst ansvarlige for digitaliseringsprocessen. Digitaliseringsgruppen er ansvarlig for gennemførelse af de tværgående initiativer i digitaliseringsprocessen. Ansvaret for de enkelte digitaliseringsudvalg er placeret hos den centerchef, der er ansvarlig for det givne område. Varetagelse af ansvarsområder er fordelt forud for arbejdet med digitaliseringsstrategien. Ishøj Kommune vil gennemføre de tværfaglige og fagspecifikke digitaliseringsopgaver ud fra samme model. Digitalisering vil fremadrettet være en naturlig del af driften i Ishøj Kommune. Derfor er organisering i forhold til Direktion og Digitaliseringsgruppen af permanent karakter. Læs mere om organisering af digitaliseringsprocessen i Ishøj Kommune i bilag 2. Version

8 Bilag 1 1 I samarbejde med KL stilles krav om, at selvbetjeningsløsninger gøres brugervenlige med vejledninger. Særligt for de løsninger, der bliver obligatoriske, vil der hver 1. december blive fulgt op på dette. Hvis Ishøj Kommune ikke skønner, at brugervenligheden er god nok, tilføjes hjælpetekster og informationer på ishøjkviksvar. 2 Direktionen indgår som styregruppe for digitalisering i Ishøj Kommune, mens at en del af centercheferne sidder med i Digitaliseringsgruppen. Centerchefgruppen bliver ligeledes inddraget løbende i digitaliseringsprocessen. Digitaliseringsgruppen giver en halvårlig status til Direktionen/Styregruppen. Vedtagne forslag m.v. bliver meldt ud fra Direktion/Styregruppe og/eller Digitaliseringsgruppe med synlig ledelsesopbakning. 3 Medarbejderinddragelse skal bl.a. ske gennem afholdelse af fællesarrangementer, hvor digitalisering er central og kompetenceudvikling en del af formålet. 4 I Ishøj Kommune er der uddannet digitale ambassadører, der skal udbrede det digitale budskab på den enkelte arbejdsplads. Medarbejdere fra de forskellige centre deltager i digitaliseringsudvalgene. 5 Der anskaffes ikke selvbetjeningsløsninger, der ikke opfylder de fællesoffentlige krav til brugervenlighed. 6 Der udarbejdes kanalstrategi til vedtagelse i december Borgerservice opkvalificeres til servicering af borgere gennem medbetjening, og der ansættes jobtræningspersoner som floorwalkere, når de fysiske forhold tillader det. Version

9 Bilag 2 Digitaliseringsudvalgene som fremgår af diagrammet forankres i de respektive centre og her er den primære opgave at drøfte en model og handleplan for, hvorledes vi vil organisere kommende projekter, som der kommer flere og flere af. Handleplanen skal bidrage til at understøtte processen for kanalstrategien. Direktion/Styregruppe Gevinst manager Digitaliseringsgruppe Teknik & Miljø Social & Sundhed, Borger & Beskæftigelse Børn & Kultur Direktionscenter (It, Kommunikation, Direktionssekretariat) Digitaliserings udvalg Digitaliserings udvalg Digitaliserings udvalg Digitaliserings udvalg Indsatsområder Indsatsområder Indsatsområder Indsatsområder Direktionen/Styregruppen Direktionen/Styregruppen er, sammen med borgmesteren, den øverste daglige administrative ledelse, med ansvar for drift og udvikling. Direktionens/Styregruppens rolle er at være bindeled mellem det politiske niveau og centrene/driftstederne, samt at sikre helhed og angive udviklingsretning for organisationen. Direktionen er en koncerndirektion. Det betyder, at Direktionen arbejder ud fra et fælles ansvar for hele organisationen og et fælles tankesæt. Den overordnede økonomistyring er placeret i Direktionen. Direktionen udarbejder strategiske mål for drift og udvikling. Disse mål omsættes i centre og på driftssteder til lokale strategiske, taktiske og operationelle mål. Direktionens/Styregruppens arbejdsform har til formål at fremme både Direktionens/Styregruppens og organisationens forandringsparathed, den er rustet til at tage organisatoriske udfordringer op, både dem der kommer udefra, og dem der er foranlediget af interne behov. Desuden sikrer Direktionens/Styregruppens arbejdsform, at den samlede organisations ressourcer bliver koordineret og anvendt målrettet og effektivt. Version

10 Konkret i forhold til digitaliseringsstrategi skal Direktionen/Styregruppen sikre: at der udarbejdes en overordnet, prioriteret og tværgående digitaliseringsstrategi. en politisk godkendelse af digitaliseringsstrategien. at der er sammenhæng mellem digitaliserings- og IT strategien. implementering. opfølgning - herunder at gevinsten hentes hjem. finansiering. formidling internt/eksternt af Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategier. Digitalisering sættes på som fast punkt på Direktionens dagsorden. Repræsentant/repræsentanter fra digitaliseringsgruppen deltager efter behov under punktet. Direktionen/Styregruppen udpeger en gevinstmanager, der har til formål at sikre, at rationaliseringsgevinster der vedrører digitaliseringsindsatsen, også kommer hjem. Gevinstmanager funktionen forankres i stabscenter et forslag kan være Økonomicentret. Digitaliseringsgruppen Formålet i digitaliseringsgruppen er at skabe et forum, som har ansvaret for at gennemføre digitaliseringsstrategiens konkrete tværgående initiativer og målsætninger og dermed en styrende og koordinerende funktion for de samlede digitaliseringsinitiativer, der igangsættes i organisationen. Centerchefgruppen har ansvaret for løsningen af en række tværgående opgaver vedrørende personale, administrative rutiner, orientering om aktuelle sager af fælles interesse, gennemgående/faste opgaver af driftsmæssig karakter, ligesom der kan være tale om ad hoc opgaver af udviklings- eller udredningspræget karakter. Formanden for digitaliseringsgruppen skal sikre dagsorden, referat, møder med Direktionen mv.. Formand: Helle Pernille Madsen, Centerchef, Borger- og Socialservice Medlemmer: Kim Lutz Niegsch, Centerchef, IT Susanne Poulsen, Centerchef, Børn og Undervisning Per Tostenæs, Centerchef, Kommunikation Hans Wolfsberg Schmidt, Centerchef, Plan, Byg og Miljø Lene Jensen, Ekspeditionssekretær, Ledelsessekretariatet Claes Steen Jakobsen, Afdelingsleder, Borger- og Socialservice Gevinst manager: Kjeld Eywin Olsen Sekretær: Nana Angell Hald, Udviklingskonsulent, Direktionssekretariatet Version

11 Digitaliseringsgruppen vil løbende have følgende faste opgaver og ansvar: At være den gruppe som har ansvaret for at implementere tværgående initiativer og målsætninger og dermed have en ansvarlig og koordinerende funktion for de samlede tværgående digitaliseringsinitiativer, der igangsættes i Ishøj Kommune. Digitaliseringsgruppen vil være ansvarlig for at følge med i den digitale udvikling på landsplan, videregive relevante digitale tendenser til Direktionen/Styregruppen, samt komme med forslag til strategiske tværgående digitaliseringsprojekter. Gruppens opgaveområde er ikke begrænset til de borgerrettede digitaliseringsinitiativer, men omfatter også de digitaliseringsinitiativer der igangsættes med henblik på at effektivisere / digitalisere de interne arbejdsprocesser, herunder de konsekvenser det kan have for den måde, Ishøj Kommune fremover organiserer løsning af opgaverne på. Gruppen er ansvarlig for, at der skabes sammenhæng mellem de digitale tiltag og kræfterne i organisationen herunder muligheden for at implementere dem, både økonomisk og personalemæssigt. Digitaliseringsgruppen har kompetence til at træffe de nødvendige beslutninger for at varetage opgaverne. Digitaliseringsgruppen kan tage beslutning i eventuelle hasteafgørelser med henblik på senere forelæggelse for Direktionen/Styregruppen. Formulere og vedligeholde Ishøj s digitaliseringsstrategi og indstille den til godkendelse i Direktionen/Styregruppen. Tæt opfølgning af digitaliseringsstrategiens målsætninger, herunder igangsættelse af de af Direktionen/Styregruppen besluttede tværgående digitaliseringsinitiativer. Ansvarlig for løbende kontrol med de vedtagne og igangsatte tværgående digitaliseringsinitiativer. Ansvarlig for halvårlige statusnotater til Direktionen/Styregruppen. Sikring af at Fælles offentlige og/eller Fælles kommunale tværgående digitaliseringsstrategier og initiativer ansvarsmæssigt er forankret i Ishøj kommune i projekter, digitaliseringsudvalg eller fagcentre. Samtidig ansvarlig for løbende orientering til Direktionen/Styregruppen. Indstilling til Direktionen/Styregruppen om igangsætning af tværgående digitaliseringsprojekter og handleplaner, inden for rammerne af digitaliseringsstrategien. Bevillingskompetence til den centrale digitaliseringspulje i Ishøj Kommune. Puljens økonomiske midler anvendes til gennemførelse af borgerrettede digitaliseringsprojekter og i øvrigt efter eventuelle kriterier fra Direktionen/Styregruppen. Bevillingskompetencen ligger i Direktionen/Styregruppen, så Direktionen/Styregruppen bevilger penge, når projekterne sættes i gang. Ansvarlig for at når den fælles offentlige/kommunale digitaliseringsstrategi implementeres/indkøbes, at der foreligger indstilling til Direktionen/Styregruppen om procedure for økonomi/budget samt fremadrettet faglig ansvar for metodeindførelse på det enkelte system. Digitaliseringsgruppen kan selvstændigt igangsætte mindre tværgående digitaliseringsprojekter. Digitaliseringsgruppen afholder møder efter behov, men som udgangspunkt en gang om måneden. Digitaliseringsudvalg Der nedsættes et digitaliseringsudvalg/en projektgruppe for hvert digitaliseringsprojekt, til at udvikle og gennemføre de enkelte digitaliseringstiltag fra digitaliseringsstrategien. Version

12 Digitaliseringsudvalgene vil være ansvarlige for realisering af projekter, der igangsættes inden for udvalgets områder. Udvalget har følgende hovedopgaver og ansvar: Til stadighed formulere og dokumentere de it-mæssige behov/løsninger, som skal understøtte fagområdets opgaver og forretningsprocesser samt behovet for udveksling af informationer med interne og eksterne samarbejdspartnere. At udarbejde en handleplan, der beskriver de konkrete initiativer, der er/bliver igangsat inden for digitaliseringsstrategiens og herunder KL-handleplanens fagrettede indsatsområder. Kommunens egne handleplaner ajourføres årligt i forbindelse med budgetprocessen. Digitaliseringsudvalgene har ansvaret for at følge KL s handleplan på det enkelte område. Digitaliseringsudvalgene har ansvaret for at orientere Digitaliseringsgruppen halvårligt om fremgang i processen. Sikre en styring af den digitaliseringsstrategiske it-anvendelse inden for det område udvalget har ansvar for, der er i overensstemmelse med vedtagne strategier. Implementere systemansvarlige for de systemer og områder, som udvalget har ansvaret for. Rollen som systemansvarlig beskrives i funktionsbeskrivelsen for systemansvarlige. Sikre, at de driftsenheder som udvalget har ansvar for overholder gældende procedurer for anskaffelse af it-systemer, programmer, hardware og it-services for så vidt angår digitaliseringsstrategiske tiltag. Udvalget har kompetence til at træffe de nødvendige beslutninger for at varetage opgaverne og ansvaret som beskrevet ovenfor. Den/de ansvarlige centerchefer har ansvaret for at udpege medlemmer af Digitaliseringsudvalg. Digitaliseringsudvalget afholder møder efter behov. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet af Digitaliseringsgruppen, juni Referencer Regeringen, KL, Danske Regioner, Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi , August 2011 KL, Handlingsplan for den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , 2011 Version

13 Bilag 3 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Vejledning til e2015 Sådan kommer I i mål KL s handleplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Version

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Udkast Digitaliseringsstrategi

Udkast Digitaliseringsstrategi Udkast Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning tendenser i tiden... 3 2 Tilblivelse og opbygning... 3 3 Forretningsmæssige målsætninger...

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere