Personalepolitik. Chauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Chauffører"

Transkript

1 Personalepolitik Chauffører Revideret: Januar 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ansættelsesforhold Alkohol og rusmidler Dress code Ferier og øvrige fridage Gaver Kommunikation Mobiltelefon Pensionspolitik Personalesammensætning Personlige data Rabatter Rygning Sygdom / Nærværspolitik Uddannelse... 9 Bilag 1: Værksted, materiel og skader Bilag 2: Værdier og vision Side 2 af 12

3 1. Indledning Personalepolitikken for Dania Trucking A/S indeholder de virksomhedspolitikker, der gælder for alle timelønnede ansatte (en tilsvarende håndbog er udarbejdet for øvrige personalegrupper). Personalepolitikken er revideret januar 2012 og godkendt af arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgets medlemmer på møde d Personalepolitikken er af natur dynamisk, og den vil løbende kunne drøftes på SU møderne. Det er politikkens formål at bidrage til, at vi i fællesskab stræber efter at sikre en effektiv og sikker arbejdsplads, der har fokus på værdier og en stærk kultur. Det er vores ønske at politikken synliggør vores intentioner om, at trivsel, sundhed og udvikling forbliver en del af vores travle hverdag. Januar 2012 Dania Trucking A/S Anders B. Christiansen Administrerende Direktør Tel Mob Kvittering for modtagelsen af personalehåndbog Udleveret til: Dato: Kvittering for modtagelse: Side 3 af 12

4 2. Ansættelsesforhold Dania Trucking AS er medlem af ATL Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik og herigennem har vi indgået overenskomst med 3F for chauffører. Den ved overenskomsten fastsatte størrelse for aflønning, kan evt. suppleres af lokalaftaler. Kontakt gerne din tillidsmand hvis du ønsker yderligere information om f.eks. hvad lokalaftalen dækker over. Det er samtidig en klar holdning, at vi overholder, bruger og efterlever ordlyden i disse overenskomster. For de områder hvor der er valgt en tillidsmand, er der mellem firmaet og de tillidsvalgte indgået aftale om, at denne kan rekvirere en kopi af berørte ansættelseskontrakter Som følge af de Maritime Sikringsregler, (ISPS) er det et krav i forbindelse med ansættelsen, at man er i besiddelse af ren straffeattest. Afregning af løn Foregår for chauffører og mekanikeres vedkommende pr. 14. dag og følger i øvrigt de i overenskomsten fastsatte regler om dokumentation m.m. For at vi kan udbetale den korrekte løn, skal vi senest KL mandag i den uge hvori lønnen udbetales have din timeopgørelse. Denne kan evt. tilgå os via fax eller mail. Den enkelte chauffør registrerer selv sine timer og sender efterfølgende timeopgørelsen jf. ovenfor. Denne registrering er baseret på gensidig tillid og beviseligt misbrug af denne tillid vil blive betragtet som tyveri, og vil uden ophold føre til at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Ferie og fridage Vi søger, under hensyntagen til den daglige drift, så vidt muligt at tilgodese den enkelte medarbejders ønske i så vid udstrækning som overhovedet muligt. Ansøgning om ferie sker ved henvendelse til nærmeste chef. Sommerferie ønsker skal være afleveret inden udgangen af januar. Ønsker der fremsættes efter dette tidspunkt vil blive tildelt under hensyntagen til hvor der måtte være ledigt pladser på den endelige ferieplan. 3. Alkohol og rusmidler Det overordnede formål med denne politik er at medvirke til at skabe et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø for hele organisationen; et arbejdsmiljø hvor der er et minimum af ulykker og skader. Det er ikke tilladt at drikke alkohol i virksomhedens lokaler hverken i eller uden for de normale arbejdstider. Den administrerende direktør kan dog ekstraordinært vælge at fjerne påbuddet i forbindelse med jubilæer, receptioner, julefrokoster osv. hvor der bliver taget passende hensyn til både sikkerhed og andre ansatte. Rusmidler, inklusiv misbrug af medicin, er uden undtagelser forbudt. Der må ikke føres bil i påvirket tilstand. Enhver indtagelse af alkohol i firmaets vogne herunder også under hvil eller udenfor arbejdstiden - er forbudt. Der må ikke forefindes alkohol i førerhuset på vores lastvogne ej heller i uåbnet eller tom emballage, da dette kan medføre misforståelser. De Side 4 af 12

5 for alkohol gældende retningslinjer, er naturligvis også gældende for alle øvrige rusmidler hash, div. piller og lign. Overtrædelse af alkohol politikken vil resultere i bortvisning Kontrol: Kontrol på baggrund af begrundet mistanke såvel som stikprøver kan blive foretaget. Kontrollen kan udføres af et medlem af ledergruppen, eventuelt ved ekstern bistand fra professionel udøver. Der skal endvidere være et menigt medlem af samarbejdsudvalget til stedet. Såfremt ingen af SU udvalgets menige medlemmer har mulighed for at deltage, skal der udpeges en uvildig suppleant i stedet. Alkoholtest, som uden rimelig tvivl, påviser en påvirkning, vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet og medføre bortvisning. Udeblivelse eller nægtelse af test vil ligeledes medføre bortvisning. Behandling: Hvis medarbejdere er afhængige af alkohol, medicin eller rusmidler, så vil ledelsen være behjælpelig med at afklare og vejlede omkring ophør af misbruget gennem vores forsikringsordning og/eller en ekstern samarbejdspartner. Alle henvendelser til vil blive behandlet fortroligt. 4. Dress code For en del medarbejderes vedkommende udleverer firmaet, ud over sikkerheds udstyr, også arbejdsbeklædning. Dette kan variere og derfor tager håndbogen ikke specifik stilling til dette og anviser ikke nogen konkrete løsningsmodeller. For alle medarbejdere gælder det dog, at vi forlanger at man uanset faggruppe stiller i beklædning der passer til opgaven, samt at man er pænt og præsentabelt påklædt. For chauffører gælder specifikt, at der efter 3 måneders ansættelse udleveres arbejdstøj i henhold til de til enhver tid gældende interne regler herom. Det accepteres ikke at man møder i arbejdstøj påtrykt firmanavne fra konkurrerende virksomheder. Er der ikke udleveret arbejdstøj, skal man stille i neutralt tøj. 5. Ferier og øvrige fridage Du er berettiget til ferie i henhold til gældende overenskomst. Bryllup (eget): 2 dage (bryllupsdagen samt efterfølgende arbejdsdag). Sølvbryllup (eget): 1 fridag. Dødsfald inden for den nærmeste familie: Der bliver givet den nødvendige frihed uden løn fra arbejdet samt 1 fridag i forbindelse med begravelsen af tætte slægtninge (ægtefælle, partner, børn, forældre og søskende). Side 5 af 12

6 6. Gaver I tråd med den generelle politik for A.P. Møller Mærsk gruppen er det ikke tilladt for dig og din familie at modtage gaver af værdi, penge, rejser eller lignende fra forretningskontakter. Dette inkluderer ligeledes at benytte services fra leverandører uden at betale for det. Gaver såsom en flaske vin, en æske chokolade, cigarer, slips eller tørklæder må gerne accepteres. Det samme gælder for gaver modtaget til årsdage og fødselsdage, hvilket er almindeligt for sådanne lejligheder. Alle gaver i øvrigt af en værdi over ca. kr. 300 skal godkendes af nærmeste leder i overensstemmelse med vores Code of Conduct. Gaver over kr. skal registreres hos Finans. Ved særlige anledninger giver virksomheden følgende til ansatte: Anledning Barsel Bryllup Begravelse + nærmeste familie Hospitalsindlæggelse /alvorlig sygdom Gave Blomster/gave Blomster/gave Krans/blomster Blomster 50 års fødselsdag Gave Øvrige runde fødselsdage (60,65,70,75) Gave 10 års jubilæum Blomster/gave 25 års jubilæum Blomster/gave + fest eller reception efter eget valg (max kr.) + gratiale (= én uges løn). + 1 fridag Fratrædelse v/min. 3 års ansættelse Udlært Pension Gave Pennesæt med navn el. lign. Gave 7. Kommunikation Al pressekontakt skal uden undtagelse foretages af den administrerende direktør Der må ikke offentliggøres eller distribueres fotos fra kontor eller terminalområdet. For at holde alle vores medarbejdere løbende informeret afholdes infomøder som udgangspunkt kvartalsvist. Side 6 af 12

7 8. Mobiltelefon Mobiltelefoner i bilen (fastmonteret eller løse) er udelukkende til korte beskeder af firmamæssig karakter. Telefonen må ikke bruges privat. Ved større regninger vil der blive foretaget kontrol og private samtaler vil blive modregnet i lønnen. Ved vedvarende misbrug kan der blive tale om en personalesag. 9. Pensionspolitik Virksomheden følger reglerne i gældende overenskomst (indbetaling til PensionDanmark). 10. Personalesammensætning Med udgangspunkt i vores værdi Our Employees er det vores mål på Dania Trucking A/S at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og sikre stærke teams. Det er vores ønske at sikre en rummelig arbejdsplads med dygtige medarbejdere uanset køn, alder, race, religion mm. Ved såvel ansættelser som ved behov for reduktion af medarbejderstaben vil fokus være på at se bredt på kvalifikationer og performance i forhold til virksomhedens behov og den enkeltes position hvor både færdigheder og den personlige indstilling vægtes. Det er således som udgangspunkt ikke et spørgsmål om anciennitet men om indsats, når personalesammensætningen vurderes. 11. Personlige data Det er dit ansvar at give HR afdelingen besked omkring ændringer i dine personlige data, som har indflydelse på lønudbetaling eller informationer, der inkluderer: Lovlig navneændring Personlig adresse eller hjemme adresse Privat telefonnummer Kontaktinformation til brug ved nødstilfælde (nærmeste pårørende) 12. Rabatter Der er indgået aftale med Dansk Supermarked, således at alle fastansatte får udleveret rabatkort. Med rabatkortet følger information vedrørende diverse rabatter, regler for brug af kortet mm. Rabatten opnås ved tilmelding på 13. Rygning På linje med den danske rygepolitik er rygning forbudt indendørs. Vedrørende biler: Det skal indskærpes, at der hvis der i den enkelte bil er markeret, at den chauffør der primært bemander bilen ikke ønsker at der ryges i bilen, så SKAL dette respekteres! Side 7 af 12

8 14. Sygdom / Nærværspolitik Retningslinjer ved fravær Første sygedag Sygemelding skal ske tidligt som muligt og gerne senest 2 timer før aftalt mødetid. Såfremt du allerede i en weekend eller en aften før mødetid forventer sygdom, så kontakt venligst en disponent. Anmeldelse af sygdom skal ske telefonisk til nærmeste leder eller disponent. Sygemelding pr. SMS eller mail accepteres ikke. Indenfor 5 hverdage Din leder kontakter dig for at høre, hvordan det står til efter ca. fem dages fravær. Efter ca. 14 dage Ved længere fravær kontakter din leder dig igen, for at høre hvordan det går. Forventes fraværet at trække ud aftales det, at du og din leder afholder en omsorgssamtale. Inden 4 uger Omsorgsamtalen skal munde ud i en aftale om forventet varighed og mulighed for (delvis) genoptagelse af arbejdet. Forventes det at fraværet varer mere end otte uger, videresender HR disse oplysninger til kommunen. Der aftales endvidere, hvordan den videre opfølgning skal forløbe. Medarbejderen og lederen kan opstarte udarbejdelse af en mulighedserklæring, som herefter afleveres til lægen, for at få et bedre grundlag for at planlægge tilbagevenden til arbejdspladsen. Andre samtaler Du kan ligeledes inviteres til en omsorgssamtale af din leder, hvis dit fravær på anden måde vækker bekymring. Du er også selv velkommen til at ønske en samtale. Omsorgssamtaler Omsorgssamtalen afholdes på arbejdspladsen af nærmeste leder og medarbejderen. Der kan inviteres anden kollega med til samtalen. Lægeattesterede erklæringer Der findes to typer lægeattesterede erklæringer: en mulighedserklæring, hvor lægen vurderer omfanget af en sygemelding eller funktionsnedsættelse. Ved sygdom af kortere varighed kan lederen anmode om, at lægen udarbejder en varighedserklæring. Tilbage i job - forløb Såfremt der er behov for at planlægge en gradvis opstart efter sygdom eller skade på grund af nedsat arbejdsevne, kan HR og medarbejderens hjemkommune deltage i planlægningen. Forløbet kan være en jobprøvning, en jobpraktik eller delvis raskmelding, og kan eventuelt starte med afprøvning af arbejdsfunktioner uden for egen jobfunktion, hvilket ikke påvirker ansættelsesforholdene. Forløbet er med henblik på at sikre tilbagevenden på normale vilkår. Side 8 af 12

9 Ved permanent nedsat arbejdsevne Såfremt medarbejderen kan varetage den primære arbejdsfunktion i begrænset omfang søges en løsning med henblik på sikring af fastholdelse. Dette vil typisk ske i samarbejde med relevant fagforening og/eller medarbejderens hjemkommune. Der findes flere muligheder eksempelvis nedsat tid eller diverse hjælpemidler. 15. Uddannelse I de forskellige overenskomster er taget stilling til ret og pligt til efteruddannelse. Side 9 af 12

10 Bilag 1: Værksted, materiel og skader Værkstedet Små reparationer, som f.eks. skift af pærer og lign. altså ting som kan skifte på 5-10 minutter skiftes af chaufføren. Reservedele må udelukkende udleveres af værkstedspersonalet, da alle dele skal skannes og registreres i værkstedssystemet. Det er ikke tilladt selv at hente reservedele på lageret uden hjælp fra værkstedspersonalet. Hvis du får nedbrud på materiellet under transport skal kontakten til værksted gå via kørselskontoret, da der ellers ikke er styr på eventuelle forsinkelser som vores kunder skal informeres om. Dagligt tjek af materiellet Det er chaufførens ansvar at tjekke bil (inkl. motorolie og kølervæske) og materiel dagligt. Kontrol skal udføres ved opstart. Alle skader skal omgående meldes til kørselskontoret. I forbindelse med vores værksted findes tromler med motorolie, sprinklervæske, kølervæske samt AdBlue. I København finder du tilsvarende produkter i den container der er opstillet i Frihavnen. Disse produkter er udelukkende til firmaets vogne, og må ikke bruges privat. Misbrug af disse produkter vil blive betragtet som tyveri. Tankning af Genset chassis sker på Danias eget værksted. Der må ikke tankes Genset på bilens tankkort uden forudgående aftale med kontoret. Hvis du forvolder en skade Hvis en chauffør laver skade på materiellet (eller gods eller andet) skal dette anmeldes til kørselskontoret eller den teknisk ansvarlige for at sikre at vores materiel hele tiden er fuldt funktionsdygtigt. Skader som bevist IKKE anmeldes kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Så snart chaufføren kommer hjem, udfærdiges en skriftligt rapport om hændelsesforløbet - helst med billeddokumentation. Er der modpart i forbindelse med skaden, kan det være en god ide at udfylde skadesanmeldelsen sammen, således begge parter kan underskrive blanketten som tegn på at man har samme opfattelse af det skete ofte ændrer tingene sig en anelse specielt når der er et betalingsmæssigt aspekt indblandet! Skader på gods Hvis du laver en skade på gods, så skal dette også anmeldes. Når en skade er sket skal vi søge at mindske generne for vore kunder mest muligt. Sørg derfor altid for at lægge en besked til kunden hvis der ikke er repræsentanter for kunden på stedet når uheldet sker. Udover at lægge besked til kunden, sørg da for at rydde op efter dig. Skader på andres ejendom Som ved øvrige skader gælder, at hvis vi forvolder skade på andres ejendom, skal vi naturligvis stadig opretholde en høj grad af troværdighed. Stik aldrig af fra de skader du eventuelt forvolder. Udvis ansvarlighed og få informeret skadeslidte så vidt muligt. Informer kørselskontoret, så de er på forkant når skadeslidte henvender sig. Side 10 af 12

11 Vogne Der ikke må foretages konstruktive ændringer i lastvognene. Intet ekstraudstyr eller lygter må monteres. Vognene skal holdes rene og ryddelige såvel indvendigt som udvendigt. Vogne må ikke bruges til/fra arbejde eller til andre private formå og skal henstå på vort bevogtede parkeringsareal, når de ikke er i drift, med mindre der indgås anden, specifik aftale herom. Side 11 af 12

12 Bilag 2: Værdier og vision Dania Trucking er en del af A.P. MØLLER - MÆRSK koncernen. Værdierne er en sammenfatning af det som skal kendetegne vores arbejde og herigennem den måde hvorpå vi bliver opfattet hos vores samarbejdspartnere både eksterne og interne. A.P. Møller-Mærsk gruppens værdier: Humbleness frit oversat Vær lydhør overfor andre og respekter andres synspunkter Constant Care frit oversat Tænk fremad og vær omkostningsbevidst Rettidig omhu! Uprightness frit oversat Vær ærlig og sig tingene som de er! Our Employees frit oversat Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde for dygtige medarbejdere Our Name frit oversat Vær bevist om at udvise en adfærd i dit arbejde, der gør at vores navn forbindes med dem alle. Vores kunder forventer derfor: At vi er effektive og konkurrencedygtige At vi leverer rettidigt At vi behandler kundens gods fuldt forsvarligt At vi sikrer godsmodtager en positiv oplevelse At vi har orden i vores papirer og alle data vedr. leveringer således der kan faktureres hurtigt og korrekt At vi er omkostningsbevidste Alle disse forhold kræver, at alle ansatte i Dania Trucking AS spiller sammen vores styrke er vores dygtige medarbejdere. Dania Trucking A/S vision: Mission: We connect the ocean to your door Vision: To be the number 1 trucking company in Denmark in respect of national container transports engaged in satisfying customer s expectations focusing on cost efficient, competitive and a reliable service. Objectives: Our goal is to be considered as attractive by all stakeholders, including owners, employees and customers. We want to be the markets preferred carrier as to price, service and reliability. We aim for profitable business solutions and grow long-term relations with important transport customers in Denmark and abroad: Shippers, importers, forwarders, shipping lines and agents. We want to extend opportunities to our customers needs and make service profitable. We will offer extended solutions and diverse products were needed Side 12 af 12

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig.

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig. styrer vi SILVAN efter vores værdier. Dig og SILVAN Personale o - handbog Mål: Vi skal skabe resultater ud over det normale markedsniveau, så vi fortsat kan udvikle SILVAN-Kæden. Det skal være interessant

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8

A-Å VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 P E R S O N A L E H Å N D B O G 1 VELKOMMEN 4 VISION & MISSION 5 VÆRDIER 6 HVEM ER MESSAGE? 7 VORES ORGANISATION 8 Personalehåndbogen er tilegnet os alle sammen i MESSAGE til refleksion og fælles reference.

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

Medarbejderhåndbog Danisco Danmark Medarbejderhåndbog Danisco Danmark 2 FIND FLERE SVAR PÅ DIP! Kære kollega Med denne håndbog håber vi at kunne give svar på og vejledning i mange af de spørgsmål, der opstår som ansat i Danisco. DA - Version

Læs mere

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG...

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... 3 VIRKSOMHEDENS HISTORIE... 4 IDEGRUNDLAG... 5 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER... 5 VORES VISION... 6 VORES MISSION... 6 VÆRES VÆRDIER... 6 BESTYRELSEN I AUNSBJERG

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere