Personalepolitik. Chauffører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Chauffører"

Transkript

1 Personalepolitik Chauffører Revideret: Januar 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ansættelsesforhold Alkohol og rusmidler Dress code Ferier og øvrige fridage Gaver Kommunikation Mobiltelefon Pensionspolitik Personalesammensætning Personlige data Rabatter Rygning Sygdom / Nærværspolitik Uddannelse... 9 Bilag 1: Værksted, materiel og skader Bilag 2: Værdier og vision Side 2 af 12

3 1. Indledning Personalepolitikken for Dania Trucking A/S indeholder de virksomhedspolitikker, der gælder for alle timelønnede ansatte (en tilsvarende håndbog er udarbejdet for øvrige personalegrupper). Personalepolitikken er revideret januar 2012 og godkendt af arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgets medlemmer på møde d Personalepolitikken er af natur dynamisk, og den vil løbende kunne drøftes på SU møderne. Det er politikkens formål at bidrage til, at vi i fællesskab stræber efter at sikre en effektiv og sikker arbejdsplads, der har fokus på værdier og en stærk kultur. Det er vores ønske at politikken synliggør vores intentioner om, at trivsel, sundhed og udvikling forbliver en del af vores travle hverdag. Januar 2012 Dania Trucking A/S Anders B. Christiansen Administrerende Direktør Tel Mob Kvittering for modtagelsen af personalehåndbog Udleveret til: Dato: Kvittering for modtagelse: Side 3 af 12

4 2. Ansættelsesforhold Dania Trucking AS er medlem af ATL Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik og herigennem har vi indgået overenskomst med 3F for chauffører. Den ved overenskomsten fastsatte størrelse for aflønning, kan evt. suppleres af lokalaftaler. Kontakt gerne din tillidsmand hvis du ønsker yderligere information om f.eks. hvad lokalaftalen dækker over. Det er samtidig en klar holdning, at vi overholder, bruger og efterlever ordlyden i disse overenskomster. For de områder hvor der er valgt en tillidsmand, er der mellem firmaet og de tillidsvalgte indgået aftale om, at denne kan rekvirere en kopi af berørte ansættelseskontrakter Som følge af de Maritime Sikringsregler, (ISPS) er det et krav i forbindelse med ansættelsen, at man er i besiddelse af ren straffeattest. Afregning af løn Foregår for chauffører og mekanikeres vedkommende pr. 14. dag og følger i øvrigt de i overenskomsten fastsatte regler om dokumentation m.m. For at vi kan udbetale den korrekte løn, skal vi senest KL mandag i den uge hvori lønnen udbetales have din timeopgørelse. Denne kan evt. tilgå os via fax eller mail. Den enkelte chauffør registrerer selv sine timer og sender efterfølgende timeopgørelsen jf. ovenfor. Denne registrering er baseret på gensidig tillid og beviseligt misbrug af denne tillid vil blive betragtet som tyveri, og vil uden ophold føre til at ansættelsesforholdet bringes til ophør. Ferie og fridage Vi søger, under hensyntagen til den daglige drift, så vidt muligt at tilgodese den enkelte medarbejders ønske i så vid udstrækning som overhovedet muligt. Ansøgning om ferie sker ved henvendelse til nærmeste chef. Sommerferie ønsker skal være afleveret inden udgangen af januar. Ønsker der fremsættes efter dette tidspunkt vil blive tildelt under hensyntagen til hvor der måtte være ledigt pladser på den endelige ferieplan. 3. Alkohol og rusmidler Det overordnede formål med denne politik er at medvirke til at skabe et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø for hele organisationen; et arbejdsmiljø hvor der er et minimum af ulykker og skader. Det er ikke tilladt at drikke alkohol i virksomhedens lokaler hverken i eller uden for de normale arbejdstider. Den administrerende direktør kan dog ekstraordinært vælge at fjerne påbuddet i forbindelse med jubilæer, receptioner, julefrokoster osv. hvor der bliver taget passende hensyn til både sikkerhed og andre ansatte. Rusmidler, inklusiv misbrug af medicin, er uden undtagelser forbudt. Der må ikke føres bil i påvirket tilstand. Enhver indtagelse af alkohol i firmaets vogne herunder også under hvil eller udenfor arbejdstiden - er forbudt. Der må ikke forefindes alkohol i førerhuset på vores lastvogne ej heller i uåbnet eller tom emballage, da dette kan medføre misforståelser. De Side 4 af 12

5 for alkohol gældende retningslinjer, er naturligvis også gældende for alle øvrige rusmidler hash, div. piller og lign. Overtrædelse af alkohol politikken vil resultere i bortvisning Kontrol: Kontrol på baggrund af begrundet mistanke såvel som stikprøver kan blive foretaget. Kontrollen kan udføres af et medlem af ledergruppen, eventuelt ved ekstern bistand fra professionel udøver. Der skal endvidere være et menigt medlem af samarbejdsudvalget til stedet. Såfremt ingen af SU udvalgets menige medlemmer har mulighed for at deltage, skal der udpeges en uvildig suppleant i stedet. Alkoholtest, som uden rimelig tvivl, påviser en påvirkning, vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet og medføre bortvisning. Udeblivelse eller nægtelse af test vil ligeledes medføre bortvisning. Behandling: Hvis medarbejdere er afhængige af alkohol, medicin eller rusmidler, så vil ledelsen være behjælpelig med at afklare og vejlede omkring ophør af misbruget gennem vores forsikringsordning og/eller en ekstern samarbejdspartner. Alle henvendelser til vil blive behandlet fortroligt. 4. Dress code For en del medarbejderes vedkommende udleverer firmaet, ud over sikkerheds udstyr, også arbejdsbeklædning. Dette kan variere og derfor tager håndbogen ikke specifik stilling til dette og anviser ikke nogen konkrete løsningsmodeller. For alle medarbejdere gælder det dog, at vi forlanger at man uanset faggruppe stiller i beklædning der passer til opgaven, samt at man er pænt og præsentabelt påklædt. For chauffører gælder specifikt, at der efter 3 måneders ansættelse udleveres arbejdstøj i henhold til de til enhver tid gældende interne regler herom. Det accepteres ikke at man møder i arbejdstøj påtrykt firmanavne fra konkurrerende virksomheder. Er der ikke udleveret arbejdstøj, skal man stille i neutralt tøj. 5. Ferier og øvrige fridage Du er berettiget til ferie i henhold til gældende overenskomst. Bryllup (eget): 2 dage (bryllupsdagen samt efterfølgende arbejdsdag). Sølvbryllup (eget): 1 fridag. Dødsfald inden for den nærmeste familie: Der bliver givet den nødvendige frihed uden løn fra arbejdet samt 1 fridag i forbindelse med begravelsen af tætte slægtninge (ægtefælle, partner, børn, forældre og søskende). Side 5 af 12

6 6. Gaver I tråd med den generelle politik for A.P. Møller Mærsk gruppen er det ikke tilladt for dig og din familie at modtage gaver af værdi, penge, rejser eller lignende fra forretningskontakter. Dette inkluderer ligeledes at benytte services fra leverandører uden at betale for det. Gaver såsom en flaske vin, en æske chokolade, cigarer, slips eller tørklæder må gerne accepteres. Det samme gælder for gaver modtaget til årsdage og fødselsdage, hvilket er almindeligt for sådanne lejligheder. Alle gaver i øvrigt af en værdi over ca. kr. 300 skal godkendes af nærmeste leder i overensstemmelse med vores Code of Conduct. Gaver over kr. skal registreres hos Finans. Ved særlige anledninger giver virksomheden følgende til ansatte: Anledning Barsel Bryllup Begravelse + nærmeste familie Hospitalsindlæggelse /alvorlig sygdom Gave Blomster/gave Blomster/gave Krans/blomster Blomster 50 års fødselsdag Gave Øvrige runde fødselsdage (60,65,70,75) Gave 10 års jubilæum Blomster/gave 25 års jubilæum Blomster/gave + fest eller reception efter eget valg (max kr.) + gratiale (= én uges løn). + 1 fridag Fratrædelse v/min. 3 års ansættelse Udlært Pension Gave Pennesæt med navn el. lign. Gave 7. Kommunikation Al pressekontakt skal uden undtagelse foretages af den administrerende direktør Der må ikke offentliggøres eller distribueres fotos fra kontor eller terminalområdet. For at holde alle vores medarbejdere løbende informeret afholdes infomøder som udgangspunkt kvartalsvist. Side 6 af 12

7 8. Mobiltelefon Mobiltelefoner i bilen (fastmonteret eller løse) er udelukkende til korte beskeder af firmamæssig karakter. Telefonen må ikke bruges privat. Ved større regninger vil der blive foretaget kontrol og private samtaler vil blive modregnet i lønnen. Ved vedvarende misbrug kan der blive tale om en personalesag. 9. Pensionspolitik Virksomheden følger reglerne i gældende overenskomst (indbetaling til PensionDanmark). 10. Personalesammensætning Med udgangspunkt i vores værdi Our Employees er det vores mål på Dania Trucking A/S at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og sikre stærke teams. Det er vores ønske at sikre en rummelig arbejdsplads med dygtige medarbejdere uanset køn, alder, race, religion mm. Ved såvel ansættelser som ved behov for reduktion af medarbejderstaben vil fokus være på at se bredt på kvalifikationer og performance i forhold til virksomhedens behov og den enkeltes position hvor både færdigheder og den personlige indstilling vægtes. Det er således som udgangspunkt ikke et spørgsmål om anciennitet men om indsats, når personalesammensætningen vurderes. 11. Personlige data Det er dit ansvar at give HR afdelingen besked omkring ændringer i dine personlige data, som har indflydelse på lønudbetaling eller informationer, der inkluderer: Lovlig navneændring Personlig adresse eller hjemme adresse Privat telefonnummer Kontaktinformation til brug ved nødstilfælde (nærmeste pårørende) 12. Rabatter Der er indgået aftale med Dansk Supermarked, således at alle fastansatte får udleveret rabatkort. Med rabatkortet følger information vedrørende diverse rabatter, regler for brug af kortet mm. Rabatten opnås ved tilmelding på 13. Rygning På linje med den danske rygepolitik er rygning forbudt indendørs. Vedrørende biler: Det skal indskærpes, at der hvis der i den enkelte bil er markeret, at den chauffør der primært bemander bilen ikke ønsker at der ryges i bilen, så SKAL dette respekteres! Side 7 af 12

8 14. Sygdom / Nærværspolitik Retningslinjer ved fravær Første sygedag Sygemelding skal ske tidligt som muligt og gerne senest 2 timer før aftalt mødetid. Såfremt du allerede i en weekend eller en aften før mødetid forventer sygdom, så kontakt venligst en disponent. Anmeldelse af sygdom skal ske telefonisk til nærmeste leder eller disponent. Sygemelding pr. SMS eller mail accepteres ikke. Indenfor 5 hverdage Din leder kontakter dig for at høre, hvordan det står til efter ca. fem dages fravær. Efter ca. 14 dage Ved længere fravær kontakter din leder dig igen, for at høre hvordan det går. Forventes fraværet at trække ud aftales det, at du og din leder afholder en omsorgssamtale. Inden 4 uger Omsorgsamtalen skal munde ud i en aftale om forventet varighed og mulighed for (delvis) genoptagelse af arbejdet. Forventes det at fraværet varer mere end otte uger, videresender HR disse oplysninger til kommunen. Der aftales endvidere, hvordan den videre opfølgning skal forløbe. Medarbejderen og lederen kan opstarte udarbejdelse af en mulighedserklæring, som herefter afleveres til lægen, for at få et bedre grundlag for at planlægge tilbagevenden til arbejdspladsen. Andre samtaler Du kan ligeledes inviteres til en omsorgssamtale af din leder, hvis dit fravær på anden måde vækker bekymring. Du er også selv velkommen til at ønske en samtale. Omsorgssamtaler Omsorgssamtalen afholdes på arbejdspladsen af nærmeste leder og medarbejderen. Der kan inviteres anden kollega med til samtalen. Lægeattesterede erklæringer Der findes to typer lægeattesterede erklæringer: en mulighedserklæring, hvor lægen vurderer omfanget af en sygemelding eller funktionsnedsættelse. Ved sygdom af kortere varighed kan lederen anmode om, at lægen udarbejder en varighedserklæring. Tilbage i job - forløb Såfremt der er behov for at planlægge en gradvis opstart efter sygdom eller skade på grund af nedsat arbejdsevne, kan HR og medarbejderens hjemkommune deltage i planlægningen. Forløbet kan være en jobprøvning, en jobpraktik eller delvis raskmelding, og kan eventuelt starte med afprøvning af arbejdsfunktioner uden for egen jobfunktion, hvilket ikke påvirker ansættelsesforholdene. Forløbet er med henblik på at sikre tilbagevenden på normale vilkår. Side 8 af 12

9 Ved permanent nedsat arbejdsevne Såfremt medarbejderen kan varetage den primære arbejdsfunktion i begrænset omfang søges en løsning med henblik på sikring af fastholdelse. Dette vil typisk ske i samarbejde med relevant fagforening og/eller medarbejderens hjemkommune. Der findes flere muligheder eksempelvis nedsat tid eller diverse hjælpemidler. 15. Uddannelse I de forskellige overenskomster er taget stilling til ret og pligt til efteruddannelse. Side 9 af 12

10 Bilag 1: Værksted, materiel og skader Værkstedet Små reparationer, som f.eks. skift af pærer og lign. altså ting som kan skifte på 5-10 minutter skiftes af chaufføren. Reservedele må udelukkende udleveres af værkstedspersonalet, da alle dele skal skannes og registreres i værkstedssystemet. Det er ikke tilladt selv at hente reservedele på lageret uden hjælp fra værkstedspersonalet. Hvis du får nedbrud på materiellet under transport skal kontakten til værksted gå via kørselskontoret, da der ellers ikke er styr på eventuelle forsinkelser som vores kunder skal informeres om. Dagligt tjek af materiellet Det er chaufførens ansvar at tjekke bil (inkl. motorolie og kølervæske) og materiel dagligt. Kontrol skal udføres ved opstart. Alle skader skal omgående meldes til kørselskontoret. I forbindelse med vores værksted findes tromler med motorolie, sprinklervæske, kølervæske samt AdBlue. I København finder du tilsvarende produkter i den container der er opstillet i Frihavnen. Disse produkter er udelukkende til firmaets vogne, og må ikke bruges privat. Misbrug af disse produkter vil blive betragtet som tyveri. Tankning af Genset chassis sker på Danias eget værksted. Der må ikke tankes Genset på bilens tankkort uden forudgående aftale med kontoret. Hvis du forvolder en skade Hvis en chauffør laver skade på materiellet (eller gods eller andet) skal dette anmeldes til kørselskontoret eller den teknisk ansvarlige for at sikre at vores materiel hele tiden er fuldt funktionsdygtigt. Skader som bevist IKKE anmeldes kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Så snart chaufføren kommer hjem, udfærdiges en skriftligt rapport om hændelsesforløbet - helst med billeddokumentation. Er der modpart i forbindelse med skaden, kan det være en god ide at udfylde skadesanmeldelsen sammen, således begge parter kan underskrive blanketten som tegn på at man har samme opfattelse af det skete ofte ændrer tingene sig en anelse specielt når der er et betalingsmæssigt aspekt indblandet! Skader på gods Hvis du laver en skade på gods, så skal dette også anmeldes. Når en skade er sket skal vi søge at mindske generne for vore kunder mest muligt. Sørg derfor altid for at lægge en besked til kunden hvis der ikke er repræsentanter for kunden på stedet når uheldet sker. Udover at lægge besked til kunden, sørg da for at rydde op efter dig. Skader på andres ejendom Som ved øvrige skader gælder, at hvis vi forvolder skade på andres ejendom, skal vi naturligvis stadig opretholde en høj grad af troværdighed. Stik aldrig af fra de skader du eventuelt forvolder. Udvis ansvarlighed og få informeret skadeslidte så vidt muligt. Informer kørselskontoret, så de er på forkant når skadeslidte henvender sig. Side 10 af 12

11 Vogne Der ikke må foretages konstruktive ændringer i lastvognene. Intet ekstraudstyr eller lygter må monteres. Vognene skal holdes rene og ryddelige såvel indvendigt som udvendigt. Vogne må ikke bruges til/fra arbejde eller til andre private formå og skal henstå på vort bevogtede parkeringsareal, når de ikke er i drift, med mindre der indgås anden, specifik aftale herom. Side 11 af 12

12 Bilag 2: Værdier og vision Dania Trucking er en del af A.P. MØLLER - MÆRSK koncernen. Værdierne er en sammenfatning af det som skal kendetegne vores arbejde og herigennem den måde hvorpå vi bliver opfattet hos vores samarbejdspartnere både eksterne og interne. A.P. Møller-Mærsk gruppens værdier: Humbleness frit oversat Vær lydhør overfor andre og respekter andres synspunkter Constant Care frit oversat Tænk fremad og vær omkostningsbevidst Rettidig omhu! Uprightness frit oversat Vær ærlig og sig tingene som de er! Our Employees frit oversat Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde for dygtige medarbejdere Our Name frit oversat Vær bevist om at udvise en adfærd i dit arbejde, der gør at vores navn forbindes med dem alle. Vores kunder forventer derfor: At vi er effektive og konkurrencedygtige At vi leverer rettidigt At vi behandler kundens gods fuldt forsvarligt At vi sikrer godsmodtager en positiv oplevelse At vi har orden i vores papirer og alle data vedr. leveringer således der kan faktureres hurtigt og korrekt At vi er omkostningsbevidste Alle disse forhold kræver, at alle ansatte i Dania Trucking AS spiller sammen vores styrke er vores dygtige medarbejdere. Dania Trucking A/S vision: Mission: We connect the ocean to your door Vision: To be the number 1 trucking company in Denmark in respect of national container transports engaged in satisfying customer s expectations focusing on cost efficient, competitive and a reliable service. Objectives: Our goal is to be considered as attractive by all stakeholders, including owners, employees and customers. We want to be the markets preferred carrier as to price, service and reliability. We aim for profitable business solutions and grow long-term relations with important transport customers in Denmark and abroad: Shippers, importers, forwarders, shipping lines and agents. We want to extend opportunities to our customers needs and make service profitable. We will offer extended solutions and diverse products were needed Side 12 af 12

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Formål og mål Denne procedure beskriver retningslinjerne for markering af mærkedage mv., samt afholdelse af arrangementer af markedsføringsmæssig

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked

Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked Personalepolitikker og retningslinier for Borger og Arbejdsmarked I forbindelse med at flere afdelinger organiseres under Borger- & Arbejdsmarked fra 1. august 2013 er der udarbejdet fælles personalepolitikker

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED

SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR RETTEN I NÆSTVED Politik. Retten i Næstved værdsætter og har brug for alle sine medarbejdere og tilstræber derfor, at antallet af sygedage blandt medarbejderne er så lavt som muligt.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere