BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395"

Transkript

1 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

2 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling Dokk1 Strøget Rådhus Rutebilsstationen Banegårdspladsen Bruuns Galleri EY

3 EJERLEJLIGHEDEN: Busgadehuset Butiksejerlejligheden er særdeles velbeliggende med adressen Østergade 1, 8000 Aarhus, beliggende på hjørnet af Østergade og Frederiksgade i Aarhus centrum, ca. 100 m. fra Strøget (Søndergade) i en ejendom der delvist ombygges til boliger. Butiksejerlejlighed Ejendommen er opført i 1900 med 5 etager og hertil kælder. Ejendommen har facade mod Østergade og sidebygninger med facade mod hhv. Frederiksgade og Busgaden. Udenomsarealet anvendes til parkering m.v. Ejendommen er p.t. opdelt i 2 erhvervsejerlejligheder og nærværende salgspræsentation omfatter erhvervsejerlejlighed nr. 1, som er udlejet til Normal, en nichebutikskæde i vækst inden for dagligvarebranchen. Hotel Scandic FAKTA: Matr.nr.: 243a Århus Bygrunde. Adresse: Østergade 1, st., 8000 Aarhus C. Ejendomsvurdering : Ejerlejligheden er endnu ikke selvstændigt vurderet. Grundareal: m 2, heraf vej 0 m². Areal iht. lejekontrakt: Stueetage 810 m 2 og kælderplan 307 m 2 i alt m². Landinspektøropmåling: Stueetage 772 m 2 og kælderplan 276 m 2 i alt m 2. Fordelingstal: 772/2.361.

4 EJERFORENING (under stiftelse): Ejerforening er under stiftelse og der foreligger foreløbige fordelingstal samt udkast til vedtægter og budget/regnskab. Den samlede endelige udgift til hhv. grundskyld og dækningsafgift kendes ikke, idet der endnu ikke foreligger en selvstændig offentlig vurdering af ejerlejligheden. PROJEKT: Som indledningsvist oplyst, ombygges ejerlejlighed nr. 2 delvist til boliger der søges solgt til det private boligmarked. Sælger har endvidere fremsendt anmodning til Aarhus Kommune om frastykning af en del af grundarealet. RENOVERING: I forbindelse med ombygningen af det ledige areal i hovedbygningen, jf. ovenfor istandsættes ejendommen udvendigt, således at den samlede ejendom fremstår med nyt tag og sandblæst facade, der er oppudset og malet. Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til ombygning, og der forventes at være en byggetilladelse fra Aarhus Kommune august/september 2015, hvorefter renovering og ombygning iværksættes.

5 LEJE OG DRIFT: Lejemålet omfatter iht. lejekontrakt samt allonge 810 m 2 i stueetagen, 307 m 2 i kælder og 2 p-pladser. Den årlige leje inkl. skatter og afgifter andrager kr ekskl. moms. Den gennemsnitlige leje for lejemålet andrager ca. kr pr. m 2, jf. lejerfortegnelse - bilag 1. Lejer ydes en lejerabat der nedtrappes frem til 2018 med hhv. 40%, 30%, 20% og 10% af lejen, jf. lejerfortegnelse - bilag 1. Endvidere modregner lejer udgift til istandsættelse af lejemålet i forbindelse med lejers indflytning i 2014, jf. lejerfortegnelse - bilag 1. Ejerlejlighedens udgifter til grundskyld og dækningsafgift er foreløbigt anslået med en andel af ejendommens samlede udgifter til grundskyld og dækningsafgift iht. fordelingstallet 772/2.361 jf. landinspektøropmåling. Ejerlejlighedens budgetterede andel af ejerforeningsudgifter andrager kr ekskl. moms. Heraf refunderer lejer kr ekskl. moms. Udlejers andel af ejerforeningsudgifter der ikke refunderes af lejer udgør således kr ekskl. moms. Driftsbudget er opstillet på baggrund af modtaget materiale fra sælger, anslåede normtal samt vore erfaringer fra salg af lignende ejendomme/ejerlejligheder. Der henvises i det hele til lejerfortegnelsen - bilag 1, lejevilkår - bilag 2 og driftsbudget - bilag 3. Driftsbudget ekskl. moms Leje p.a. pr. 1. juli 2015 iht. lejerfortegnelse, jf. bilag 1 ) kr Lejers refusion af ejerforeningens driftsudgifter, jf. bilag 3 kr kr Driftsudgifter Grundskyld (Fordelingstal 772/2.361 ), ansl. kr Dækningsafgift (Fordelingstal 772/2.361), ansl. kr Ejerlejlighedens andel af EF-udgifter (bilag 3 ) kr Driftsudgift pr. m² over jord (810 m 2 ) -304 kr./m² kr Administration, ansl. -19 kr./m² kr Driftsmæssigt overskud kr Ejerlejlighedens hensættelse til vedligeholdelse i ejerforeningen efter renovering og istandsættelse af ejendommen udgør ca. kr. 20 pr. m 2 over jord (810 m²).

6 KAPITALBEHOV OG STARTFORRENTNING: Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr ½ reg./tinglysningsafgift inkl. gebyr (anslået) kr Advokat m.v. anslået kr kr Refusion deposita kr Købers kapitalbehov ved kontant handel kr Købspris svarer til kr./m² ekskl. kælder mv.: kr Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital på: Startforrentning kontant handel X 100 = Køber refunderes lejerabat der pr. 1. juli 2015 andrager kr , jf. lejerfortegnelse bilag 1. Herudover refunderes køber lejers istandsættelsesudgifter hvilken saldo pr. 1. juli 2015 er opgjort til kr (bilag 1). Pr. 1. juli 2015 refunderes saldi kr idet det bemærkes, at refusion nedskrives løbende. Køber refunderes endvidere det af lejeren indbetalte kontante deposita og sædvanlig refusion af ejerlejlighedens indtægter og udgifter. 5,25%

7 ØVRIGE OPLYSNINGER: OVERTAGELSE: Ejerlejligheden overtages efter nærmere aftale. GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN: Ingen gæld. MOMS: Ejerlejligheden er momsregistreret. Køber overtager en evt. momsreguleringsforpligtelse. ENERGIFORHOLD: Ejerlejligheden opvarmes med fjernvarme. Herudover er der ventilationsanlæg. MILJØFORHOLD: Ejerlejligheden er ikke kortlagt iht. jordforureningsloven. FORSIKRINGSFORHOLD: Ejerlejligheden er forsikret på sædvanlige vilkår. MELLEMSALG & VILKÅR: Der tages forbehold for mellemsalg. Der tages endvidere forbehold for ændringer i de udbudte vilkår med henvisning til evt. ændringer af projektplanerne. TINGLYSNING: Køber og sælger betaler hver halvdelen af tinglysningsafgiften ved registrering af skøde. Det er i nærværende prospekt forudsat, at tinglysningsafgift beregnes ud fra salgspris. BILAG: Vedlagt er bilag 1: Lejerfortegnelse, bilag 2: Lejevilkår, bilag 3: Driftsbudget og bilag 4: Plantegninger. BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejerlejligheden, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til CBRE A/S, att. Claus Thomsen på eller telefon

8 CBRE - DANMARK CBRE er verdens førende ejendomsrådgiver inden for erhvervsejendomme med medarbejdere på kontorer i København og Aarhus. Vi yder professionel rådgivning til virksomheder og tilbyder en bred vifte af serviceydelser både i Danmark og udlandet. Vi sætter en høj standard for kvalitet af vores rådgivning og serviceydelser i et personligt og langvarigt samarbejde med vores kunder. CBRE A/S er en del af CBRE Group, Inc., som er verdens største virksomhed på området med medarbejdere (eksklusiv filialer) fordelt på mere end 300 kontorer i 50 lande. CBRE Group, Inc. er noteret på børsen i New York. CBRE Group er desuden et Fortune 500 og et S&P 500 selskab, og er som de eneste erhvervsejendomsrådgivere blevet udnævnt til at være blandt de 50 Best in Class selskaber af Business Week. CBRE A/S i Danmark blev etableret i 1998, og i dag har selskabet 54 ansatte fordelt på 2 kontorer i henholdsvis København og Aarhus. Denne præsentation er baseret på oplysninger modtaget fra opdragsgiver. CBRE A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

9 BILAG 1 - LEJERFORTEGNELSE: Ejerlejligheden: Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Lejelistedato: 1. juli 2015 Ejerlejlighedsnr.: 1. Matr. nr.: 243a Århus Bygrunde Nr. Lejer Adresse Indflytning Type Areal m² Areal m² Antal Årlig leje Gældende leje p.a. Deposita I alt Kælder i alt p-pladser pr. p-plads 2015 kr./m² Detailhandel 1 Normal ApS Østergade 1, st Butik Østergade 1, kld Depot Østergade 1, (Gård) Parkering Normal ApS Over jord 810 Ekskl. parkering LEJERABAT OG MODREGNINGSRET FOR ISTANDSÆTTELSESUDGIFTER: Lejerabat Lejeaftalen omfatter hhv. lejekontrakt med leje af 807 m 2 (600 m 2 i stueetage og 207 m 2 i kælder) samt allonge med leje af 310 m 2 (210 m 2 i stueetage og 100 m 2 i kælder). Lejer ydes lejerabat på hhv. 40%, 30%, 20% og 10% i lejeaftalens første 4 år. Perioden for lejerabat iht. lejekontrakt udløber pr. 1. juli Perioden for lejerabat iht. allonge udløber pr. 1. januar Den resterende lejerabat udgør pr. 1. juli 2015 kr ekskl. moms. Modregningsret for istandsættelsesudgifter Idet lejer har finansiereret udlejers udgift til istandsættelse er der aftalt modregningsret for disse istandsættelsesudgifter der er opgjort til i alt kr ekskl. moms. Heraf har udlejer p.t. refunderet kr ekskl. moms. Resterende modregningsret for lejer er således opgjort til kr ekskl. moms pr. 1. juli Refusion af lejerabat og modregningsret for istandsættelsesudgifter Den resterende lejerabat samt den resterende modregningsret andrager pr. 1. juli 2015 hhv. kr ekskl. moms med tillæg af kr ekskl. moms i alt kr ekskl. moms der refunderes køber. Der tages forbehold for den anførte opgørelse af lejerabat samt modregningsret, idet opgørelse afventes fra administrator.

10 BILAG 2 - LEJEVILKÅR: Ejerlejligheden: Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Ejerlejlighedsnr.: 1 Matr. nr.: 243a Århus Bygrunde Lejer Opsigelses- Uopsigelighed Uopsigelighed Markedsleje- Moms varsel/mdr. lejer Udlejer Indeks Min. Max. Pr. regulering Mulighed Normal ApS 6 mdr NPI 1,00% 5,00% 1. juli fraskrevet Ja

11 BILAG 3 - DRIFTSBUDGET Ejerlejlighed nr. 1 Østergade 1, 8000 Aarhus C Matr. nr.: 243a Århus Bygrunde Driftsbudget 2015 Fordelingstal % Grundskyld (erhverv) 1) Dækningsafgift 1) EF-Budget 2) I alt Samlede ansl. EF-udgifter ekskl. moms Samlede udgifter til skatter og afgifter 1) Udlejers udgifter til ejerforening ,70% Udlejers udgifter til skatter og afgifter 1) ,70% Udgifter total udlejers Budgetteret refusion lejer Normal ApS ,70% Se note 1 Se note I alt refunderes Noter 1) Sælger oplyser, at ejerlejlighedens forudsatte andel af de aktuelle skatter og afgifter kan ændre sig, idet den er baseret på den samlede ejen- dom før opdeling til ejerlejligheder. Sælger indestår ikke for en evt. regulering heraf overfor lejer.

12 BILAG 4 - PLANTEGNINGER: Landinspektørtegning stueetage - 1a Plantegning - stueetage Bemærk indtegnet evt. fremtidig adgang fra Frederiksgade til 1. sal. Mulighed herfor aftalt med lejer iht. lejekontrakt. Landinspektørtegning kælder - 1b

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA

CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA EJENDOMMEN: Ejendommen Djursgade 31 er yderst velbeliggende i Grenaa Midtby mod udviklingsområdet Dampvæveri-grunden.

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE HØJBOVEJ 1A, 8600 SILKEBORG SAG 16307 OMRÅDET Silkeborg Kommune har omkring 90.000 indbyggere, og Silkeborg er kendt som en af Danmarks smukkest beliggende

Læs mere

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG Dansk Design Centers unikke domicil, tegnet af Henning Larsen Architects, opført år 2000, beliggende overfor Tivoli, tæt på Rådhuspladsen,

Læs mere

KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE

KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE Højbovej 1A, 8600 Silkeborg Sag 16307 Kontantpris kr. 21.800.000 Afkast 5,47 % Ca. 3.000 m² kontor Grundareal på ca. 6.000 m² Stor synlighed fra Ringvejen Mange udviklingsmuligheder

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag 11747 Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 17.000.000 kr. 2.396.450 kr. Ejendommen er opført

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Vestergade 15-17, Aarhus C

Vestergade 15-17, Aarhus C Vestergade 15-17, Aarhus C Arkitektonisk flot cityejendom sælges Samlet etageareal: 1.285 m² - heraf 892 m² bolig og 393 m² butik / erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.425.740,- 200 meter fra Magasin Afkast

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014 VURDERINGSRAPPORT Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C Aarhus Kommune Vurderingsdato den 1. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING 2 VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT UDFØRT ARBEJDE OG INFORMATIONSGRUNDLAG

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

HISTORISK RESIDENS MED UNIK BELIGGENHED OG PROJEKTMULIGHED BERNSTORFFSHØJ, GENTOFTE

HISTORISK RESIDENS MED UNIK BELIGGENHED OG PROJEKTMULIGHED BERNSTORFFSHØJ, GENTOFTE HISTORISK RESIDENS MED UNIK BELIGGENHED OG PROJEKTMULIGHED BERNSTORFFSHØJ, GENTOFTE 2 INTRODUKTION: CBRE udbyder i samarbejde med KAAS & MARKSØ den Britiske Ambassadebolig Bernstoffshøj til salg. Der er

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Lersø Parkallé 107, Kbh. Ø

Lersø Parkallé 107, Kbh. Ø Lersø Parkallé 107, Kbh. Ø Fuldt udlejet kontorejendom sælges Samlet etageareal: 3.300 m² Hovedlejere Bispebjerg Hospital og Ordnung God lokation i etableret erhvervsområde med gode p-forhold Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere