KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE"

Transkript

1 KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE Højbovej 1A, 8600 Silkeborg Sag Kontantpris kr Afkast 5,47 % Ca m² kontor Grundareal på ca m² Stor synlighed fra Ringvejen Mange udviklingsmuligheder CAPITAL MARKETS

2 Silkeborg er meget mere end smuk natur. Byen har et af Danmarks mest aktive erhvervsnetværk, og kommunen forventer en befolkningstilvækst, der er dobbelt så stort som landsgennemsnittet.

3 OMRÅDET Silkeborg Kommune har omkring indbyggere, og Silkeborg er kendt som en af Danmarks smukkest beliggende byer, omkranset af søer, åer og skove. Silkeborg har fokus på erhvervslivets vilkår og blev i 2013 kåret som Østjyllands bedste vækstkommune. ErhvervSilkeborg er områdets store erhvervsnetværk, der tæller 800 medlemmer, hvoraf en stor del er vækstorienterede virksomheder. I 2016 åbner SilkeborgMotorvejen, hvilket gør det endnu mere attraktivt at være erhvervsdrivende i Silkeborg. Det forventes, at omkring biler i døgnet vil benytte den nye motorvej. Ejendommen ligger i området, der lokalt kaldes Balle, i den nordvestlige del af Silkeborg. Her er både bolig og erhvervsområder, og ejendommen er beliggende lige op til boligområdet. Jf. kommuneplanramme nr. 12-C-20 er området udlagt til midtbycenter, hvor der kan etableres bebyggelse til center og butiksformål som butikker, kontorer, restauranter, caféer, biograf, m.m. Ejendommens fysiske rammer og indretning åbner mulighed for en omdannelse til flere af disse formål og det samme gør matriklen, hvor udeområderne byder på stort antal P-pladser og et stort grønt område. Ejendommen har facade ud til Nordre Ringvej, og den megen trafik giver gode muligheder for stor synlighed via skiltning. Silkeborg Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen, hvoraf det fremgår, at der frem til 2026 vil være en tilvækst på 9,5% mod en stigning på landsplan på 4,3%.

4

5 EJENDOMMEN Ejendommen er en hesteskoformet kontorejendom beliggende med stor synlighed lige ud til Nordre Ringvej i Silkeborg. Ejendommen er i 2 plan og opført i 1986 i røde sten nederst og eternitplader øverst. Tagbeklædningen er af bølgeeternit. Den indvendige indretning er bygget op med lette vægge, der gør det let at ændre lejemålenes størrelser og indretninger. P.t. er der indrettet i alt 10 kontorlejemål. På 1. sal er der indrettet 4 lejemål, hvor loftet er ført til kip. I stueplan er der etableret 6 lejemål og i kælderen 2 lejemål. Der er adgang til lejemålene via 4 indgangspartier. Ejendommen har en god beliggenhed og gode rammer, og giver mulighed for både en optimering som kontorejendom og en investering med tanke på områdets status som midtbycenter jf. kommuneplanramme nr. 12-C-20, idet ejendommen helt eller delvist kan omdannes til retail formål. En omdannelse til boliger er en mulighed, der kræver et tillæg til lokalplanen. Arealerne omkring ejendommen er fuldt befæstede køre og parkeringsarealer, grønne områder imellem ejendommens 3 længer samt græsarealer mod Ringvejen. Desuden er her et udhus på 40 m². Såvel indvendigt og udvendigt er det muligt for developeren at udnytte de gode rammer til skabe nogle flotte og attraktive lejemål, både til brug for kontorer og forskellige former for retail. OFFENTLIGE FORHOLD & EJEN- DOMSVURDERING Zonestatus: Vej: Kommuneplaner: Lokalplaner: Servitutter: Byzone. Ejendommen er beliggende ved offentlig vej. 12-C-20 Centerområde ved Håndværkervej, Balle. 12-E-20 Glarmestervej, Balle Erhvervsareal ved Viborgvej Del, Ballevej I.P. Jakobsens Vej. Der henvises til tingbogsattest af den 24. marts 2015, som kan rekvireres hos CBRE A/S. Ejendomsvurdering 2014 kr Heraf grundværdi kr FAKTA Matrikel nr.: 499b Silkeborg Markjorder. Grundareal: m² Bygningsarealer jf. BBR-meddelelse: Bebygget areal: m² Bygningsareal, kontor: m² Kælder: 189 m² Udhus: 40 m²

6

7 ØVRIGE OPLYSNINGER OVERTAGELSE: Ejendommen overtages efter nærmere aftale. GÆLD UDEN FOR KØBESUMMEN: Der overtages ikke gæld ud over købesummen. REFUSION: De af lejerne indbetalte deposita refunderes af sælger. Deposita fremgår af lejerlisten. MOMS: Lejen tillægges moms. Ejendommens momsfradragsprocent udgør 100%. ENERGIMÆRKE: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser, og der foreligger energimærke af med energiklassifikation C. EL, VAND OG VARME: El leveres af EnergiMidt. Vand og varme leveres af Silkeborg Forsyning. Nogle af lejemålene har klimaanlæg. Forbruget betales af lejerne. ØVRIGE OPLYSNINGER TINGLYSNING: Køber og sælger betaler hver halvdelen af tinglysningsafgiften vedrørende registrering af skødet. SKATTEMÆSSIG AFSKRIVNING: Ejendommen er ikke afskrivningsberettiget jf. Afskrivningsloven. Der kan dog afskrives med 4% årligt på ejendommens installationer. BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedr. besigtigelse af ejendommen bedes, efter aftale med ejeren, rettet til CBRE. BILAG: Bilag 1: Beliggenhed. Bilag 2: Lejerliste. Kortet nedenfor viser SilkeborgMotorvejens linjeføring igennem Silkeborg by. MILJØFORHOLD: Jf. en attest af fra Region Midtjylland er der ingen oplysninger om jordforurening på matriklen. FORSIKRINGSFORHOLD: Ejendommen er forsikret hos Alm. Brand, police nr Forsikringen dækker: Bygningsbrand, kasko, hus og grundejer, insekt og svamp, udvidet rørskade, stikledninger og restværdi.

8

9 DRIFTSBUDGET Driftsbudget (ved fuldt udlejet ejendom). Årlig leje pr kr Lejernes ansl. refusion af driftsudgifterne kr Lejernes henlæggelse jf. fællesregnskabet kr Årlig indtægt i alt kr Dr iftsudgifter jf. fæ lles dr iftsbudget: Grundskyld Fælles el Vand inkl. vandafledning Vedligehold Administration Renovation Vicevært Snerydning Rengøring Forsikring Renhold af fællesarealer Klimaanlæg kr Anslåede udgifter udenfor fæ llesr egnskabet: Øvrig administration Øvrig udvendig vedligeholdelse m² a kr Kontant over-/under skud ved kontant handel kr Gennemsnitlige driftsudgifter pr. m² lejebærende areal kr. 138 Driftsudgifterne er angivet eksklusiv moms Fra 2015 betales der ikke længere dækningsafgift i Silkeborg Kommune. KONTAKT Peter Svendsen Ejendomsmægler & Valuar Civiløkonom, HD (FR), MDE T: (+45) E:

10

11 BILAG 1 - LEJEFORTEGNELSE Højbovej 1A, 8600 Silkeborg Ejendomsnr.: Matr. nr.: 499b, Silkeborg Markjorder Adres- Ind- Areal Årlig Leje/ Leje- O psigelsesvarsel Afståelse/Moms F ri Uopsigelighed N r. Lejer se flytning T ype m 2 leje m 2 Deposita reg. N æste reg. lejer/ udlejerfremleje (+/ -) pr. Udlejer Lejer 1 Sotea ApS i alt A+B, st kontor * 3% / 6 Ja/Ja Ledig A C1 kontor Ra2hauge D st tv kontor % NPI Nej/Nej + 4 Ra2hauge D1 tv kontor % NPI / 6 Nej/Nej + 5 Slank og Sund E st kontor % NPI / 6 Nej/Ja Feline Holidays F st kontor % NPI / 6 Ja/Ja Ledig F 1. kontor Lyngsøe Edb A/S C st kontor % NPI / 3 Ja/Ja McPhone Tele ApS E kontor % NPI / 6 Nej / Nej McPhone Tele ApS kld lager % NPI / 6 Nej / Nej Lemche & Co. ApS D kld lager % NPI / 6 Nej/Nej Kontorareal *= depositum stillet som garanti. Kld/lager I alt Faktiske deposita/garanti, udlejede lejemål Estimerede deposita, ledige lejemål Deposita i alt ved fuld udlejning N oter: Deposita stillet som garanti indgår ikke i de akkumulerede deposita, og indgår dermed ikke i beregningen af ejendommens forrentning. Kun faktisk deponerede deposita indgår i afkastberegningen. McPhone Telemarketing ApS er ydet følgende betalingsordninger vedr. leje og deposita: - pr. 1 oktober 2016 indbetales restdeposita således, at det samlede depositum udgør 6 måneders aktuel husleje - lejer kan opsigelejemålet i uopsigelighedsperioden mod at tilbagebetale modtaget lejerabat - i perioden til ydes en lejerabat på kr i den aktuelle periode - i perioden til ydes en lejerabat på kr i den aktuelle periode. Herefter betales fuld leje.

12 PLANSKITSER Stueplan 1. sals plan Kælderplan

13 KAPITALBEHOV OG STARTFORRENTNING: Kapitalbehov ( anslået ved fuldt udlejet ejendom) Kontantpris kr Deposita og forudbetalt leje kr /2 registreringsafgift kr Advokat, anslået kr Investeret kapital kr F or r entning, fuldt udlejet ejendom Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning på 5,47% ved kontant handel af den investerede kapital: Kontantpris pr. lejebærende m 2 kr Kontantpris pr. kontor m² kr kr. kr x 100 = 5,47% Gennemsnitlige driftsudgifter pr. m 2 lejebærende areal kr. 103

14

15 CBRE - DANMARK CBRE er verdens førende ejendomsrådgiver inden for erhvervsejendomme med medarbejdere på kontorer i København og Aarhus. Vi yder professionel rådgivning til virksomheder og tilbyder en bred vifte af serviceydelser både i Danmark og udlandet. Vi sætter en høj standard for kvalitet af vores rådgivning og serviceydelser i et personligt og langvarigt samarbejde med vores kunder. CBRE A/S er en del af CBRE Group, Inc., som er verdens største virksomhed på området med medarbejdere (eksklusiv filialer) fordelt på mere end 300 kontorer i 50 lande. CBRE Group, Inc. er noteret på børsen i New York. CBRE Group er desuden et Fortune 500 og et S&P 500 selskab, og er som de eneste erhvervsejendomsrådgivere blevet udnævnt til at være blandt de 50 Best in Class selskaber af Business Week. CBRE A/S i Danmark blev etableret i 1998, og i dag har selskabet 52 ansatte fordelt på 2 kontorer i henholdsvis København og Aarhus. Denne præsentation er baseret på oplysninger modtaget fra opdragsgiver. CBRE A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler. CBRE

16 - løsningen til din næste ejendomshandel!

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V udbydes til SALG Dansk Design Centers unikke domicil, tegnet af Henning Larsen Architects, opført år 2000, beliggende overfor Tivoli, tæt på Rådhuspladsen,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Trepkasgade 4, Aarhus C

Trepkasgade 4, Aarhus C Trepkasgade 4, Aarhus C Boligudlejningsejendom på det attraktive Frederiksbjerg Samlet boligareal: ca. 473 m² samt kælder ca. 45 m² 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Fuldt udlejet Afkast 1. år: ca. 4,1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Velholdt boligudlejningsejendom med gode udenomsarealer Samlet etageareal: 401 m² - heraf 307 m² bolig Fire beboelseslejligheder og to garager Velholdt og i god stand - bla.

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm Sag 94500011014 Domicilejendom med meget synlig beliggenhed . Mægler: Johnny Hallas Dato: 30. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hammervej

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere