Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give"

Transkript

1 København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud: Tilforordnede: Allan Borgwardt Schmidt (formand), 3F Morten Lykke Simonsen, AMU Vest Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand), Britt Sveidal, Tradium DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Sekretariatet: John Krøier Jensen, 3F Christina Stougaard Hansen Erling Hybschmann, AMU Vest REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Overfladebehandleruddannelsen A. Overfladebehandler som fordelsuddannelse B. Muligheder for ny mesterlære i grundforløb 2 C. Videreuddannelse af faglærere i udlandet D. Fælles grundforløbsprøve E. Revision af svendeprøve for komponent-specialet F. Resultat af galvano-undersøgelse 4. AMU uddannelserne A. Erfaringer med AMU udbud B. AMU kursusudbud 2017 C. Nye AMU kurser 5. Markedsføring A. AUB projekter B. Skolehjem-film C. DM i Skills 2017 D. Film på jobindex 6. Statistik A. Praktikpladsstatistik B. AMU statistik 7. Nyt fra LUU 8. Handlingsplan Næste møde 10. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Referat af møde d. 7. april 2016 er lagt på hjemmesiden, se her A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Godkendes. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Ny mesterlære modeller på GF2 Udvalget besluttede, at udskyde beslutning vedr. brug af ny mesterlære, da udvalget havde brug for at undersøge nærmere, hvordan ordningen implementeres. Formandskabet har fundet løsning, der præsenteres under punkt 3.A. 2. Videreuddannelse af faglærer i udlandet Det blev besluttet, at udvalget på det næste møde drøfter, hvordan udvalget kan bidrage til, at faglærerne får den ønskede opkvalificering i udlandet. Behandles under punkt 3.C. 3. AMU kursusudbud 2017 Udvalget drøftede på sidste møde skolernes praksis i forhold til udbud af AMU-kurser. Opfølgning behandles under punkt 4.B. 4. Deltagelse i DM i Skills Formandskabet oplyser, at hands- on vil få en stand som dækker alle industriens uddannelser. Det besluttes at sættes på dagsorden til næste møde, om der er elever og/eller udvalgsmedlemmer som vil deltage på standen for at promovere overfladebehandleruddannelsen. Behandles under punkt 5. B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Godkendes. 2. Meddelelser (orienteringspunkt) 2. Meddelelser (orienteringspunkt) A. Formandskabet A. Formandskabet B. Udvalgets medlemmer C. Skolerne B. Udvalgets medlemmer Elise Ansager, 3F oplyser, at der er vedtaget en pulje til nyt udstyr på erhvervsskolerne. Der er i alt 50 mio. i puljen. D. Sekretariatet Brigitte Pudor oplyser, at man har gennemgået arbejdsmiljø i forbindelse med anvendelse af isocyanater på Side 2 af 9

3 Velux. Der er forventning om øget EU-regulering af området. C. Skolerne Britt Sveidal, Tradium oplyser, at skolen allerede har ansøgt om midler fra den nye pulje til nyt udstyr. D. Sekretariatet Orienterer om de foreløbige resultater fra den ministerielle arbejdsgruppe vedr. epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen blev nedsat i efteråret 2016 og forventes at levere endelige anbefalinger til Beskæftigelsesministeren i december Sekretariatet forventer, at arbejdsgruppens anbefalinger vil betyde nye udviklingsopgaver for IF og, at UU overfladebehandling vil blive involveret i dette udviklingsarbejde. 3. Overfaldebehandleruddannelsen Sekretariatet orienterer om, at der på EU niveau er ønske om mere regulering af arbejdsmiljøet ved håndtering af isocyanater. Der er en politisk proces i gang, hvor det skal afklares, om reguleringen skal ligge i REACH forordningen eller i EU s arbejdsmiljødirektiv. 3. Overfladebehandleruddannelsen A. Overfladebehandler som fordelsuddannelse (drøftelsespunkt) Industriens Fællesudvalg har indstillet overfladebehandler-uddannelsen til at være fordelsuddannelse. Det betyder, at eleverne har større sikkerhed for en praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage en elev. Såfremt overfladebehandleruddannelsen skal kunne levere det som ligger i fordelsordningen, kræver det, at branchens virksomheder stiller sig villige til at oprette praktikpladser til det antal elever, der søger uddannelsen. Det indstilles, at udvalgets medlemmer drøfter, hvorvidt branchens virksomheder kan levere det tilstrækkelige antal praktikpladser til at uddannelsen kan være en fordelsuddannelse. A. Overfladebehandler som fordelsuddannelse (drøftelsespunkt) Tradium oplyser, at ca. 1/3 del af de elever som starter på GF2 ikke har uddannelsesaftale ved start. Skolen har indtil videre kunnet få alle elever i praktik inden afslutning af GF2. Det har derfor ikke været nødvendigt at bruge den mulighed for skolepraktik (SKP), som der findes på uddannelsen. Næste skridt i processen er, at arbejdsgiverne skal endeligt beslutte, om de vil indstille Overfladebehandleruddannelsen som fordelsuddannelse. Beslutning: Trepartsaftalens indhold og afledte muligheder for overfladebehandleruddannelsen sættes på som et temapunkt på næste udvalgsmøde. B. Muligheder for ny mesterlære på grundforløb 2 (beslutningspunkt) Skolerne har efter reformen struktureret grundforløb 2 i 10 moduler, som har følgende indhold: RKV (1 uge) B. Muligheder for ny mesterlære på grundforløb 2 (beslutningspunkt) Tradium præsenterer indholdet af GF2, som indeholder 10 moduler og en eksamen. Side 3 af 9

4 Førstehjælp, brand, epoxy (1 uge) Praktik ( 1 uge) Konstruktioner, vådlakering (5 uger) Smedeteknik (2 uger) Komponenter, pulverlakering (2 uger) Komponenter, vådlakering (2 uger) Herudover er der afsat 6 uger til grundfag og valgfag Tradium vurderer, at modulerne kan bruges som model for planlægning af Ny mesterlære. Skolen har lavet vejledende model for Ny Mesterlæse for hhv. konstruktion og komponentvirksomheder. Denne vil blive præsenteret på mødet. Det indstilles, at udvalgets medlemmer distribuere modellen til relevante netværk, således at muligheden for Ny Mesterlære bliver synliggjort blandt praktikvirksomheder og potentielle elever. Tradium ser gode muligheder for, at en række af modulerne gennemføres på virksomheden som Ny Mesterlære. En forudsætning for, at det kan lade sig gøre er dog, at der er en tæt dialog mellem skole, elev og virksomhed. Dette skal sikre, at både virksomhed og elev er klar over, hvilke kompetencer der skal opfyldes ude i virksomheden. Et af de fag, som er svært er lægge ud på virksomhederne, er grundfaget kemi, som skal gennemføres på niveau F på GF2. Såfremt eleven kommer fra 10. klasse med udvidet niveau, vil eleven kunne få merit for kemifaget. De elever, som ikke har noget kemi i bagagen kan tage kemi på VUC og følge faget indtil de har nået F-niveau. For denne type elever har Tradium tilbud om en test, som eleverne kan tage for at validere deres færdigheder i kemi. Testen er meritgivende, hvis 80% af opgaverne er løst korrekt. Det er Tradiums oplevelse, at især EUV eleverne har store huller i forhold til faglig teori og derfor som udgangspunkt har brug for at tage grundfaget kemi. Der er afsat 2 uger til RKV på GF2, da det er skolens erfaring, at det er den tid det tager at lave en gennemarbejdet RKV. Ved Ny Mesterlære kan RKV en foretages i virksomheden, her vil det være virksomheden der vil være ansvarlig for at stille de opgaver, som skal bruges til at vurdere elevens kompetenceniveau. Det er Tradiums oplevelse, at Ny Mesterlære er en ordning for primært stærke elever og virksomheder, da den kræver gode ledelseskompetencer af virksomheden og gode selvledelseskompetencer hos eleven. Den nye fælles grundforløbsprøve er med til at sætte en tydelig ramme for, hvad eleven skal nå på GF2. Denne er således også en god rettesnor for virksomheder, som ønsker at gennemføre GF2 som Ny Mesterlære. Udvalget vurderer, at de fleste virksomheder i branchen ikke har den faglige bredde og ledelsesmæssige kapacitet der skal til for at anvende Ny Mesterlære. Side 4 af 9

5 Beslutning Udvalget beslutter ikke at gøre yderligere for at markedsføre mulighederne for Ny Mesterlære. Såfremt der skulle være en enkelt virksomhed som ønsker Ny Mesterlære kan denne henvises til Tradium, som vil tage hånd om at udarbejde en Ny Mesterlære aftale til den pågældende virksomhed. C. Videreuddannelse af faglærere i udlandet (orienteringspunkt) Udvalget har tidligere besluttet, at man skulle drøfte på hvilke måder udvalget kunne understøtte videreuddannelse af faglærerne i udlandet. Sekretariatet har efterfølgende fået oplyst af Tradium, at man allerede har videreuddannelse af faglærerne i udlandet i én uge årligt. Videreuddannelsen finansieres vha. midler fra EU s mobilitetsprogram. AMU Vest har mulighed for at bruge samme ordning. Formandskabet vurderer på den baggrund, at der ikke er brug for at udviklingsudvalget foretager sig yderligere i forhold til dette punkt. C. Videreuddannelse af faglærere i udlandet (orienteringspunkt) Tradium oplyser, at man planlægger at sende faglærere på uddannelse i udlandet i Uge 27, hvor der er lav aktivitet på skolen. Fra udvalgets side peges der på, at Uge 27 ofte også er lavsæson for tyske uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvilket kan betyde, at der er begrænset udbud af efteruddannelsesmuligheder. Det er uklart, om AMU Vest har søgt om mobiliteter til uddannelse af faglærere i udlandet. Et udvalgsmedlem peger på, at der er relevante efteruddannelsestilbud i korrosion både i Dresden og Hamburg. Udvalget opfordrer AMU Vest til også at søge mobilitetsmidler. D. Fælles grundforløbsprøve (beslutningspunkt) Aftalepartierne bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet, at der skal udarbejdes fælles nationale standarder for grundforløbsprøven på alle erhvervsuddannelser. Den fælles standard skal sikre, at alle de elever, der består grundforløbsprøven, har opnået et ensartet minimumsniveau. Reglerne om den nye, fælles grundforløbsprøve er trådt i kraft den 2. maj Det betyder, at grundforløbsprøver, som er gennemført efter denne dato principielt skal gennemføres efter de nye regler. Ministeriet har med brev af 6. juni 2016 opfordret skolerne til at få den fælles standard for grundforløbsprøve implementeret, så hurtigt som det er praktisk muligt. Af brevet fremgår det også, at den nye fælles standard for grundforløbsprøve skal sendes til høring hos det faglige udvalg. Udvalget kan over for de samarbejdende skoler tage standarden og eksemplet til efterretning eller give udtryk for ønsker om konkrete ændringer. D. Fælles grundforløbsprøve (beslutningspunkt) Grundtanken i det fælles oplæg til grundforløbsprøve som fremgår af bilag 1 er, at eleverne testes i en af de tre faglige temaer pulverlakering, vådlakering eller konstruktion. Som en del af GF 2 skal eleverne lave et projekt i hver af de faglige temaer, hvorefter der til sidst trækkes lod om, hvilket af de tre projekter eleven skal prøves i ved eksamen. Såfremt eleven ikke består grundforløbsprøven, er det skolen som vurderer, om der er perspektiv i at forlænge eleven og iværksætte en ny prøve. Resultat af drøftelse Udvalget finder prøvens niveau passende. Det bemærkes, at det er vigtigt at bruge prøvens resultat som et redskab til at rammesætte, hvilke styrker og svagheder eleven har i forhold til hovedforløbets krav. På den måde kan grundforløbsprøven blive et reelt udviklingsværktøj i forhold til elevens læreproces. Side 5 af 9

6 AMU Vest og Tradium har lavet udkast til fælles standard for grundforløbsprøve med eksempel på fælles opgave, se bilag 1 (eftersendes) Det indstilles, at udvalget drøfter skolernes oplæg til fælles standard for grundforløbsprøve, herunder hvorvidt der ønskes konkrete ændringer hertil. E. Revision af svendeprøve for komponent-specialet (drøftelsespunkt) Det lokal uddannelsesudvalg har drøftet, hvorvidt den nuværende svendeprøve er for let, for så vidt at den udløser flere 12-taller end gennemsnittet. Sekretariatet har undersøgt karaktergivningen på de to specialer og kan konstatere, at der er tegn på systematisk forskel i karakterfordelingen på de to specialer, jf. bilag 2 Det indstilles, at udvalget på baggrund af bilag 2 drøfter, hvorvidt der skal igangsættes en revision af svendeprøven for specialet komponenter. E. Revision af svendeprøve for komponent-specialet (drøftelsespunkt) Udvalget vurderer, at der er behov for at revidere svendeprøven på komponentspecialet. Ude i industrien betyder visuelle aspekter en del for produkternes salgbarhed, og dette bør afspejle sig i svendeprøven. Dette taler for, at subjektive kriterier også skal indgå i bedømmelseskriterierne for svendeprøven. Udvalget er enig i, at det også vil øge prøvens sværhedsgrad, hvis der indgår to emner i eksamen, som hver især tester eleven i forskellige discipliner. Det kan f.eks. være ved at have et emne, som tester elevens evne til at udføre præcis lagtykkelse i snævre områder, mens et andet emne tester elevens evne til at udføre finish. Beslutning: Det besluttes at igangsætte en revision af svendeprøven for komponent-specialet. Udvalget ønsker at det Lokale Uddannelsesudvalg på Tradium involveres i revisionsarbejdet. Nyt oplæg til svendeprøve skal behandles og endeligt godkendes af udviklingsudvalget. F. Resultat af galvano-undersøgelse (orienteringspunkt) Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig redegørelse for resultatet af den undersøgelse af uddannelsesbehovet inden for galvano-området, som blev gennemført i marts F. Resultat af galvano-undersøgelse (orienteringspunkt) Udvalget tager sekretariatets orientering til efterretning. 4. AMU uddannelserne 4. AMU uddannelserne A. Erfaringer med AMU-udbud (drøftelsespunkt) På mødet vil HR-ansvarlig fra Velux kort orientere om deres erfaringer og udfordringer med brug af AMU kurser fra Tradium. A. Erfaringer med AMU-udbud (drøftelsespunkt) Udvalgsmedlem Brigitte Pudor fortæller om Velux s erfaringer med at bruge AMU. Det har været en meget administrativt tung proces, fordi Velux har skullet koordinere med flere forskellige aktører for at få organiseret Side 6 af 9

7 : Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalget kan igangsætte initiativer, som kan løse nogle af de udfordringer, som redegørelsen fremhæver B. AMU-kursusudbud 2017 (beslutningspunkt) Tradium har er i gang med at revidere følgende fire AMU-kurser, så disse kan udbydes som åbnet værksted som led i EUD-skoleperiode: Kemisk forbehandling på industrianlæg (5 dage) Pulverlakering, materialer og processer (5 dage) Manuel pulverlakering (5 dage) 1-komponent vådlakering operatører (5 dage) Udviklingsarbejdet forventes færdig den,1. januar hhv. kurset, forplejning, ophold og transport. Velux har brug for, at der kun er en kontaktperson på skolen, som kan ordne alle ting omkring kurset. Tradium oplyser, at skolen efter de gældende regler ikke må arrangere virksomhedens forplejning, overnatning og transport, når deres ansatte skal på AMU-kursus. Skolen må kun stille forslag om, hvilke muligheder virksomheden kan benytte sig af, men kan ikke selv ringe og bestille. Udvalget finder det problematisk, at den administrative proces omkring det praktiske ved brug af AMU-kurser er så administrativt tungt. De fleste virksomheder har brug for ét samlet tilbud og én kontaktperson, for at kunne få det til at fungere. AMU Vest har ansøgt om at deltage i friinstitutions-ordningen, der er en del af Trepartsaftalen. Her vil man især fokusere på at lave AMU-ydelser mere tilgængelige for SMV er. Udvalget har givet bidrag til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings positivliste for ledige i Der er meldt en 6 ugers jobrettet pakke ind i forhold til hhv. konstruktioner og komponenter. Indholdet af de indmeldte pakke inden for overfladebehandling fremgår af bilag 3. IF-udvalget har anmodet UU om at drøfte følgende: 1. Hvorvidt der er 1-2 AMU-pakker, som udvalget mener bør markedsføres mere intensivt 2. Hvilke relevante branchenetværk, tidsskrifter osv. pakkerne bør markedsføres over for. 3. En stillingtagen til, hvilken merit på GF2 de valgte pakker bør give og hvordan dette kommunikeres (budskab) til hvem (målgruppe) samt hvor (platform). B. AMU kursusudbud 2017 (beslutningspunkt) Da punktet er ret omfattende besluttes det at udskyde behandling til næste møde. Det besluttes, at sekretariatet i den mellemliggende periode indhenter viden fra de lokale uddannelsesudvalg omkring, hvilke pakker de mener der skal markedsføres, hvilke relevante markedsføringskanaler de kan pege på samt deres input til, hvilken merit pakkerne bør give på GF 2. Det indstilles, at udvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til de tre punkter, som IF har anmodet UU om at drøfte. C. Nye AMU-kurser (orienteringspunkt) AMU Vest har udviklet kurset Pletreparation af malede metaloverflader. Kurset har en varighed på tre C. Nye AMU-kurser (orienteringspunkt) Sekretariatet forventer, at kurset bliver godkendt inden for den næste uges tid. Side 7 af 9

8 dage og er godkendt til udbud hurtigst muligt. Kursets indhold fremgår af bilag Markedsføring 5. Markedsføring A. AUB projekter (orienteringspunkt) Tradium har den 1. september 2016 ansøgt AUB om kr i tilskud fra AUB til praktikpladsfremmende indsats. Desværre har skolen fået afslag på ansøgningen. A. AUB projektet (orienteringspunkt) Tradium vil som følge af de manglende AUB midler alene foretage praktikpladsopsøgende indsats i forhold til de elever, der aktuelt mangler en uddannelsesaftale. B. Skolehjem-film (orienteringspunkt) Filmen om skolehjem forventes klar til distribution primo december i år. B. Skolehjem-film (orienteringspunkt) Filmen eftersendes til udvalget sammen med referatet. C. DM i Skills (orienteringspunkt) Tradium og AMU Vest deltager ikke på Skills. Det er skolernes vurdering, at der ikke er midler til at lave den form for event, som der skal til for at tiltrække sig de unges opmærksomhed på messen. Hands-on deltager med en stand på messen. C. DM i Skills (orienteringspunkt) Udvalget peger på, at det vil være relevant at være repræsenteret på Scandinavia Coating Messen den marts 2017 i Øksnehallen. Her samles branchens folk. DI Aluminium DK (Jim Hansen) har en stand på messen. Udvalget ønsker, at sekretariatet undersøger muligheden for at rykke udvalgsmødet til en af messe-dagene og om muligt deltage med et oplæg på DI s stand. D. Film på jobindex (orienteringspunkt) Tradium har produceret nogle korte film om overfladebehandleruddannelsen, som skal synliggøres på jobindex. Skolen har gode erfaringer med at bruge jobindex som kanal for rekruttering af overfladebehandler-elever. Skolen vil på mødet præsentere de film, som skal bruges i kampagnen på jobindex. D. Film på jobindex (orienteringspunkt) Skolen har fået produceret to nye film med henholdsvis en elev og en virksomhedsleder. I filmene redegør de for overfladebehandleruddannelsens kvaliteter. Filmene er optaget på Dan-Color. Det aftales, at link til filmene udsendes sammen med referatet. 7. Statistik (orienteringspunkt) A. Praktikpladsstatistik Aktuel statistik for indgåede og igangværende uddannelsesaftaler t.o.m. august 2016 fremgår af følgende tabel: Statistik (orienteringspunkt) A. Praktikpladsstatistik Udvalget ønsker, at sekretariatet til næste møde undersøger, hvilke godkendte praktikvirksomheder der aktuelt er uddannelsesaktive. Udvalget har en tese om, at det er den samme, lille gruppe af virksomheder, som er uddannelsesaktive. (PRK) Indg. aftaler i perioden Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) 7 Et udvalgsmedlem peger på, at en ny undersøgelse fra EVA viser, at kun 20% af virksomhederne ved, hvad en Side 8 af 9

9 (PRK) Igangv. aftaler Total Ordinære uddannelsesaftaler EUV er. Der er således stærkt behov for opsøgende indsats for at udbrede kendskabet til EUV en. ult. perioden Total B. AMU statistik Der er er statistik t.o.m. 1. kvartal Denne fremgår af bilag 5 8. Nyt fra LUU (orienteringspunkt) B. AMU statistik AMU Vest oplever en vigende efterspørgsel på AMU-kurserne, også fra ledige. Dette skyldes formodentligt de overordnede konjunkturer, mere end problemer med kursernes kvalitet. Hele off shore branchen er i nedgang som følge af lave oliepriser. 8. Nyt fra LUU (orienteringspunkt) Medlemmer af LUU kan under dette punkt orientere om de punkter fra LUU møderne, som har relevans for udviklingsudvalget. 9. Handlingsplan 2017 (drøftelsespunkt) Handlingsplan 2016 er udført, hvilket fremgår af bilag 6 9. Handlingsplan 2017 (drøftelsespunkt) Udvalget ønsker at få følgende punkter på handlingsplanen for 2017: Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til punkter for 2017 handlingsplan. Udvikling af epoxy og isocyanat sikkerhedskurset. Her vil udvalget gerne drøfte opfølgning på anbefalingerne i den ministerielle arbejdsgruppe vedr. epoxy og isocyanat. Hvis muligt vil udvalget gerne have 3F s repræsentant i arbejdsgruppen med på mødet for at uddybe anbefalingerne. Fordelsuddannelse - særligt en drøftelse af, hvad det betyder markedsføringsmæssigt. Opfølgning på udviklingsredegørelse Næste møde (orienteringspunkt) 10. Næste møde (orienteringspunkt) Sekretariatet undersøger muligheden for at holde næste Næste møde afholdes den 5. april 2017 hos Industriens Uddannelser. ting den marts eller i januar-februar måned, så- udvalgsmøde enten i forbindelse med Scandinavian Coaledes at der ikke går for lang tid til næste møde. Mødekalender for 2017 er vedlagt i bilag Eventuelt 11. Eventuelt Side 9 af 9

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Brigitte Pudor Gullev Afbud Jan Lærke, Dansk Byggeri Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Elise Andsager, 3F Benny Vinther Jensen René Damgaard,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2017 JHU Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Torsdag den 15. juni 2017 Udvalgsmødet starter hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, 7000 Fredericia DI-repræsentanter: Christine

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Connie Sørensen. Afbud:

Connie Sørensen. Afbud: København den 17. maj 2013 DMT-repræsentanter: Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann Tilforordnede: Karen Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Onsdag den 22. juni 2016 kl. 9.00-13.30, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Direktionens mødelokale Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 25.februar 2013 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Anette

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere