Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt, 3F København den 24. oktober F-repræsentanter: Elise Andsager Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt Tilforordnede: Torben Pedersen, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Anette Christensen, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Tirsdag den 7. oktober 2014 kl Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej , 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE 1. Indledning OPSUMMERING AF DAGSORDEN 2. Meddelelser 3. TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE A. Tilkobling af valgfrie specialefag på industrioperatøruddannelsen B. Markedsføring af meritveje C. Fælles LUU-UU markedsføringsprojekt 4. Udvikling af EUD uddannelsen A. Overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb B. Varedeklaration for overfladebehandleruddannelsen C. Skolepraktik på overfladebehandleruddannelsen D. Nye bekendtgørelsesbilag for hovedforløbene for EUD, EUX og EUV E. Erhvervsuddannelse for voksne F. Udkast til nye praktikmål 5. Udvikling af AMU uddannelserne A. Nye AMU kurser B. Kerne pakker på overfladebehandlerområdet 6. Statistik A. Praktikpladsstatistik B. AMU statistik 7. Handlingsplan Næste møde 9. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Referat af møde d. 16. juni 2014 er lagt på hjemmesiden, se her Godkendt. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver På sidste møde blev det besluttet, at udviklingsudvalget tager dialog med UU industrioperatørudvalget om at få tilknyttet valgfrie specialefag inden for overfladebehandling. Behandles under punkt 3. A. 2. Markedsføring af meritveje Det blev på sidste møde besluttet, at Tradium tog kontakt til Silkeborg Tekniske Skole med henblik på at få tættere dialog om mulighederne for at skaffe lærerpladser inden for overfladebehandling for elever som går i skolepraktik på vognmaleruddannelsen. Opfølgning behandles under punkt 3.B. 3. Fælles LUU-UU markedsføringsprojekt. Der blev på sidste møde besluttet, at temaet for det fælles LUU-UU møde den 7. oktober blev drøftelser af et fælles LUU-UU markedsføringsprojekt. Behandles under punkt 3.C. 4. Omskoling af industrioperatører til faglærte overfladebehandlere Det blev på sidste møde besluttet, at udvalget i forbindelse med udmøntningen af EUV meritmodeller vil kigge på muligheden for at lave en meritmodel for faglærte industrioperatører. Behandles under punkt 4.E. B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Godkendt. 2. Meddelelser (orienteringspunkt) 2. Meddelelser (orienteringspunkt) A. Formandskabet Der er nu indgået aftale om udmøntningen af VEU milliarden. Hovedtrækkene af aftalen fremgår af bilag 1 A. Formandskabet Finanslovsforslaget indeholder en udmøntning af VEU milliarden. 2/3 af milliarden går til AMU og 1/3 går til akademiområdet. AMU initiativerne skal bidrage til en Side 2 af 9

3 vækst på AMU området. Desværre stadig fortsat fald i aktiviteten på AMU. Ud over dette drøfter parterne og ministeriet, hvordan AMU systemet gøres mere let tilgængelig for virksomheder og medarbejdere. Der er fra organisationernes side bl.a. ønske om, at det det skal være mere gennemskueligt, hvad AMU kurserne indeholder og hvordan man søger de tilskud, man som bruger er berettiget til. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer AMU Vest Har stor aktivitet på AMU området. Skolen har også stigning i aktiviteten på IDV (=indtægtsdækket virksomhed). Det betyder, at flere uddannes til mere snævre jobfunktoner. Skolen har pt. mange aktiviteter rettet mod uddannelse af udenlandsk arbejdskraft. Der undervises på engelsk eller bruges tolke. Grundet den store aktivitetsstigning har skolen kigget på mulighederne for udvidelse af de fysiske rammer. Dette er dog for dyrt til, at skolen ser det som en realistisk investering. På overfladebehandlerområdet søger man pt. efter en ny medarbejder, der kan være med til at lede og udvikle området. Der er pt. ansat fem faglærer i afdelingen. Tradium Fokuserer på EUD og har besluttet at neddrosle AMU aktiviteten. Det betyder, at AMU nu kun udbydes som åbent værksted som en del af et EUD forløb. Skolen oplever, at det er et problem at skaffe nok elever, der er pt. syv ledige praktikpladser. Nyt grundforløbshold med 10 elever startes op i den kommende uge. Gennemsnitsalderen for de nye elever er 25 år. Skolen har et AUB projekt i gang, hvor man blandt andet har besøg på andre skoler for at synliggøre overfladebehandleruddannelsen for potentielle elever. C. Meddelelser fra sekretariatet Industriens lean-kørekort IF har udviklet Industriens lean-kørekort og er i gang med at markedsføre det. Kortet består af 4 AMU-kurser og er tiltænkt medarbejdere i industrien, men også ledige, der ønsker at arbejde i industrien. Det særlige ved Industriens lean-kørekort er, at deltagerne ved endt forløb får et fysisk bevis på de opnåede kompetencer. C. Meddelelser fra sekretariatet Industriens Uddannelser tilbyder nu et lean kørekort til industriens medarbejdere. Kortet består af fire AMU kurser. Deltagerne på kurset får et særligt uddannelsesbevis, når de har taget alle kurser i pakken. Lean kørekortet understøtter, at virksomhedens lean-strategi også implementeres på gulvet. Pakken henvender sig til både beskæftigede og ledige. Det første hold elever tager pt. lean-kørekortet på EUC Syd. Side 3 af 9

4 Vælg til med AMU IF har sammen med en række andre efteruddannelsesudvalg fået bevilliget projektmidler til at videreudvikle amukurs.dk. Projektet hedder Vælg til med AMU og skal løbe over de næste to år. Hovedmålet i projektet er at udvikle Min Profil, således at brugerne får bedre overblik over, hvordan de kan bygge videre på de kompetencer, som de allerede har. Endvidere indgår der i projektet en målrettet markedsføring af de nye muligheder via de sociale medier og relevante netværk. Uddannelsestilbud til forniklingsbranchen Sekretariatet er pt. ved at undersøge, om det er muligt at udvikle et erhvervsuddannelsestilbud til virksomheden som arbejder med fornikling. Uddannelsestilbud til forniklingsbranchen Sekretariatet vil undersøge om Dansk Overfladeteknik vil være interesseret i en ny uddannelse inden for fornikling. Samt om der er andre relevante virksomheder. 3. TEMA: OVERFLADEBEHANDLERENS VÆKSTPO- TENTIALE 3. TEMA: OVERFLADEBEHANDLERENS VÆKSTPO- TENTIALE (beslutningspunkt) A. Tilkobling af valgfrie specialefag på industrioperatøruddannelsen (orienteringspunkt) A. Tilkobling af valgfrie specialefag på industrioperatøruddannelsen (orienteringspunkt) Sekretariatet har haft dialog med Tradium om, hvilke valgfrie specialefag det ville være relevant at tilkoble industrioperatøruddannelsen for at gøre denne mere attraktiv for overfladebehandlervirksomheder. Det er besluttet, at følgende AMU kurser bliver tilkoblet industrioperatøruddannelsens valgfri specialefagskatalog: komponent vådlakering operatører (5 dage) komponent vådlakering operatører (5 dage) Vandige malematerialer operatører (5 dage) Pulverlakering materialer og processer (5 dage) Manuel pulverlakering (5 dage) Kurserne vil blive tilkoblet IOP uddannelsen i december Det aftales, at der kigges på mulighederne for en bred markedsføringsstrategi, når valgfagene er tilkoblet. Det efterspørges, at sekretariatet undersøger, om det vil være muligt at udvikle et tilsvarende uddannelsestilbud til galvano-branchen. Sekretariatet oplyser, at den seneste undersøgelse af galvano-branchen viste, at virksomhedernes uddannelsesbehov er meget differentierede. B. Markedsføring af meritveje (orienteringspunkt) B. Markedsføring af meritveje (orienteringspunkt) Det blev på sidste møde besluttet, at Tradium kontakter Silkeborg Tekniske Skole (STS) med henblik vejlede SKP elever på vognmaleruddannelsen i retning af ledige praktikpladser inden for overfladebehandling. Tradium er i gang med at indgå en formaliseret aftale med Silkeborg Tekniske Skole. Aftalen vil betyde, at Tradium kan markedsføre overfladebehandleruddannelsen over for vognmaleruddannelsens skolepraktikelever. Side 4 af 9

5 Tradium vil på mødet orientere om resultaterne af denne kontakt. Herudover har Tradium haft dialog med de tekniske skoler i Århus og Aalborg vedr. mulighederne for at komme på besøg i deres SKP afdeling for bygningsmalere. Dette også med henblik på at skaffe flere elever til overfladebehandleruddannelsen. AMU Vest har pt. kun formaliseret samarbejde om udveksling af elever med EUC Vest. Skolen vil fremadrettet se på mulighederne for at få mere samarbejde med EUC Syd og Hansenberg mhp. at skaffe elever til overfladebehandleruddannelsen. C. Fælles LUU-UU markedsføringsprojekt (drøftelsespunkt) C. Fælles LUU-UU markedsføringsprojekt (drøftelsespunkt) Udviklingsudvalget skal senere på dagen drøfte fælles markedsføringsprojekt med de lokale uddannelsesudvalg. Temaet udspringer af udvalgets generelle drøftelse af en vækststrategi for uddannelsen på sidste møde. Sekretariatet har lavet oplæg til indhold af fælles AUB projektansøgning, se bilag 2 Det indstilles, at udvalget drøfter det i bilag 2 beskrevne oplæg til et fælles AUB projekt med særlig fokus på, hvad UU vil lægge vægt på, at der prioriteres i projektet. Henrik Vejen Kristensen fra Industriens Uddannelser fortæller om erfaringer med at skaffe elever til plastmageruddannelsen. Der er i år rekordstort optag af elever. Den primære årsag hertil er, at der er uddannelsesgaranti på plastmageruddannelsen. Derudover er det vurderingen, at plastindustriens kampagne bliv plastmager, har haft en positiv effekt. Kampagnen bruger både de sociale medier og et korps af unge rollemodeller. Henrik Vejen Kristensen oplyser, at plastudvalget har stor erfaring med at lave AUB projekter, hvor man har brugt ressourcer på at skaffe elever og på at skaffe praktikpladser til de elever som er optaget på uddannelsen. Blandt andet har man gode erfaringer med at bruge virksomhedsforlagt undervisning af en uges varighed for at afprøve match mellem virksomhed og elev. Udvalgets formand peger på, at overfladebehandlerindustrien har en særlig udfordring, nemlig at branchen ikke er særlig godt organiseret. Derfor handler det måske mere om at få klædt virksomhederne på til at de selv kan finde deres elever i deres lokalområde. Det drøftes om det er realistisk, med den nuværende kapacitet, at få op til 40 elever på uddannelsen. Konklusionen er, at det med den nuværende kapacitet kun er realistisk med et optag på 25 elever årligt. På den baggrund beslutter udvalget, at forslaget om at søge midler til et fælles AUB projekt droppes. Side 5 af 9

6 4. Udvikling af EUD uddannelsen 4. Udvikling af EUD uddannelsen A. Overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb (orienteringspunkt) Sekretariatet udarbejdede for sommerferien forslag til overgangskrav fra grundforløbet til hovedforløbet. Forslaget har været bearbejdet af UVM, således at det passer til de fastlagte skabeloner. Det endelige resultat forventes lovbekendtgjort i løbet af efteråret Det udkast som har været i høring er vedlagt i bilag 3. Sekretariatet forventer at det er dette som vil blive lovbekendtgjort, inklusiv sekretariatets tilføjelser og rettelser, som er markeret med rødt i bilaget. B. Varedeklaration for overfladebehandleruddannelsen (orienteringspunkt) Sekretariatet har haft udkast til varedeklaration til høring blandt udvalgets medlemmer. Udvalgets endelige forslag til varedeklarationer indsendes til ministeriet 1. oktober. Forslaget er vedlagt i bilag 4. A. Overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb (orienteringspunkt) Det noteres, at hvis en elev har været væk fra folkeskolen i mere end et år, så udgår GF 1. Skolerne oplyser, at de er trygge ved overgangskrav, som nu er lovbekendtgjorte. Udvalget tager dette til efterretning. B. Varedeklaration for overfladebehandleruddannelsen (orienteringspunkt) Det noteres, at der er fejl i beskrivelsen af arbejdsområder. De er pt. identiske på hhv. komponent og konstruktionsspecialet. De skal være forskellige. Sekretariatet vil sørge for, at dette rettes. Der efterspørges mulighed for visuel præsentation på ug.dk, hvor varedeklarationen skal ligge. Sekretariatet vil undersøge om dette er muligt. C. Skolepraktik i overfladebehandleruddannelsen (orienteringspunkt) Industriens Fællesudvalg har indstillet, at overfladebehandleruddannelsen kommer på positivlisten. Det betyder, at elever, som ikke opnår en ordinær uddannelsesaftale i grundforløbet kan fortsætte i skolepraktik. D. Nye bekendtgørelsesbilag for hovedforløbene for EUD, EUX og EUV (orienteringspunkt) Ministeriet vil efter sin tidsplan fremsende skabeloner for de nye bekendtgørelses-bilag for EUD, EUX og EUV og tilhørende uddannelsesordninger den 30. september De faglige udvalg har frem til 1. januar 2014 til at beskrive deres uddannelser i de nye skabeloner. E. Erhvervsuddannelse for voksne (drøftelsespunkt) Som en del af den politiske aftale om erhvervsuddannelserne skal der laves et særligt erhvervsuddannelse for voksne, kaldet EUV. Den nye voksenuddannelse henvender sig til personer, som er over 25 år, når de starter deres uddannelsesforløb. Notat omkring hovedelementerne i den nye EUV er vedlagt i bilag 5 C. Skolepraktik i overfladebehandleruddannelsen (orienteringspunkt) Formanden oplyser, at meldingen fra REU er, at udvalgene skal undersøge mulighederne for at have skolepraktik på flere uddannelsen. Dette fordi skolepraktik er en rekrutteringsparameter i forhold til de unge. D. Nye bekendtgørelsesbilag for hovedforløbene for EUD, EUX og EUV (orienteringspunkt) Udvalget tager punktet til efterretning. E. Erhvervsuddannelse for voksne (drøftelsespunkt) Formanden oplyser, at det forventes, at TUR modellen bliver grundlaget for EUV en. I denne model får den kommende lærling en logbog som skal udfyldes. Denne sendes til skolen, som på den baggrund laver en afklaring af, hvilket spor du skal ind på, og hvor lang tid kompetenceafklaringen tager. I det nye system kan en kompetenceafklaring tage mellem ½-10 dage. Side 6 af 9

7 Den nye EUV får tre spor, hvoraf to af dem (EUV 1 og EUV 2) henvender sig til voksne med relevant uddannelses- og erhvervserfaring. Det ligger fast, at uddannelsestiden for EUV 1 og EUV 2 skal være 10% kortere end for den tilsvarende ungdomsuddannelse. Det ligger også fast, at fagene i EUV en ikke må være andre end dem som ligger i ungdomsuddannelsen. Fagene skal blot være kortere eller udskiftes med et tilsvarende AMU mål, der kan tages på kortere tid. Udvalget skal udvikle afkortede EUV standardforløb for overfladebehandleruddannelsens to specialer. Endvidere skal udvalget udarbejde oversigt over standardmeritter for personer, som bliver optaget på EUV en. Dette for at understøtte den politiske intention om, at flest muligt voksne skal nå et faglært niveau på kortest mulig tid. EUV en kan være en måde at styrke tilgangen til overfladebehandleruddannelsen, idet den kan gøre det mere attraktivt for flere målgrupper at gå i gang med uddannelsen. Udvalget er allerede godt på vej med hensyn til at udmønte EUV en. For det første har udvalget i første halvår af 2014 vedtaget en række standardmeritter for relevant erhvervserfaring og tilstødende uddannelser, som kan indgå direkte i den nye EUV model. For det andet har udvalget på sidste møde besluttet, at udvalget i forbindelse med udmøntningen af EUV en skal kigge særligt på muligheden for at lave en meritmodel for faglærte industrioperatører. For ledige kan et EUV forløb kun igangsættes, hvis jobcentret finansierer en RKV afklaring. Der skal som nævnt i notatet udvikles et EUV standardforløb, som er 10% kortere end ungdomsuddannelsen. Herudover skal der udarbejdes en RKV nøgle, som foreskriver standardmeritter i forhold til praktikog skoleforløbet. Det afgørende forhold for placering i den nye EUV bliver relevant erhvervserfaring. Denne vil blive defineret som overgangskravene, inklusiv grundfagene. Dette vil betyde, at mange vil blive placeret i EUV 2 forløb, hvor der er mulighed for både grundforløb 2 og praktik i hovedforløbet. Generelt betyder reformen, at niveauet for de faglærte vil blive hævet, også for de voksne. De voksne skal nemlig nå de samme mål som de unge. Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter følgende: Væsentlige faglige krav til standard voksenforløbene for de to specialer Krav for optagelse i EUV 1 (2 års relevant erhvervserfaring) Meritter og kriterier herfor F. Udkast til nye praktikmål (drøftelsespunkt) Sekretariatet har udarbejdet udkast til nye praktikmål, disse er vedlagt i bilag 6 F. Udkast til nye praktikmål (drøftelsespunkt) Punktet drøftes med LUU på det efterfølgende UU-LUU møde. Praktikmålene er udarbejdet med udgangspunkt i eksisterende mål. Formålet med at omskrive praktikmålene er at gøre dem mere operationelle for virksomheder, elever og skoler, således at alle har en bedre forståelse af de opgaver og færdigheder, eleverne forventes at tilegne sig i praktikperioden. Side 7 af 9

8 Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter følgende: Har målene den rette detaljeringsgrad? Er alle relevante faglige områder inkluderet? Er de genkendelige og forståelige for de praktikansvarlige i virksomhederne? 5. Udvikling af AMU uddannelserne 5. Udvikling af AMU uddannelserne A. Nye kurser (orienteringspunkt) A. Nye kurser (orienteringspunkt) Tradium har udviklet to nye AMU kurser med tilhørende undervisningsmateriale inden for pulverlakering. Det drejer sig om følgende kurser: Ekspertkursus i kemisk forbehandling Ekspertkursus pulverlakering De to nye AMU kurser er vedlagt i bilag 7 Kurserne forventes godkendt snarligst og vil herefter blive markedsført via IU s nyhedsbrev og amukurs.dk Sekretariatet oplyser, at UVM s regler betyder, at kurserne ikke kan have ordene ekspert og avanceret i titlerne. På baggrund af det beslutter udvalget, at de nye kurser får trin 3 med i titlen i stedet for. Og at sekretariatet får redigeret titlerne på de eksisterende mål i porteføljen, så systematikken med trin angivelse kommer til at være et gennemgående element i porteføljen. Dette skul gerne give en bedre vejledning til brugerne af kurserne. B. Kerne pakker på overfladebehandlingsområdet (beslutningspunkt) B. Kerne pakker på overfladebehandlingsområdet (beslutningspunkt) Som en del af IF indsatsområderne for 2014 skal hvert udviklingsudvalg vælge 1-2 pakker, som man gerne vil markedsføre ekstra. Det skal være tale om pakker, som har høj gennemslagskraft i branchen. Sekretariatet har lavet oversigt over eksisterende pakker på overfladeområdet, hvor ud fra udvalget kan vælge, se bilag 8 Formanden oplyser, at beskæftigelsesministeriet om kort tid vil bede efteruddannelsesvalgene om at udarbejde indgangspakker til deres jobområder. AMU Vest peger på Off shore pakken som en kernepakke. Tradium oplyser, at man ser perspektiv i at sammensætte en komponentpakke af 5-6 ugers varighed, som giver adgang til beskæftigelse. Denne vil kun være en kernepakke inden for komponentdelen. Sekretariatet vil arbejde videre med at få disse pakker synliggjort på amukurs.dk 6. Handlingsplan 2014 (orienteringspunkt) 6. Handlingsplan 2014 (orienteringspunkt) Handlingsplan for arbejdet i UU overfladebehandling i 2014 fremgår af bilag 9. Handlingsplanen er opdateret med de opgaver, der knytter sig til EUD reformen. Punktet tages til efterretning. 7. Statistik (orienteringspunkt) 7. Statistik (orienteringspunkt) A. Praktikpladsstatistik Aktuel statistik for indgåede og igangværende uddannelsesaftaler fremgår af bilag 10 A. Praktikpladsstatistik Side 8 af 9

9 B. AMU statistik Den aktuelle AMU for de seneste fire år findes her B. AMU statistik 8. Næste møde (orienteringspunkt) 8. Næste møde Næste møde afholdes den 11.december 2014 hos Industriens Uddannelser, København V. Bemærk at der afholdes IF seminar og IU konference november, hvor to af udvalgets medlemmer er inviteret. På IF-seminaret den 6. november er erhvervsuddannelsen for voksne centrum for dagen. IU konferencen den 7. november vil sætte spot på robot og automatisering i industrien. Mødekalender for 2015 eftersendes snarest gørligt. 9. Eventuelt 9. Eventuelt AMU Vest oplyser, at arbejdstilsynet har meddelt skolen, at medarbejdere på udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, ikke kan få epoxy-beviset. Dette kan opfattes som en hindring af arbejdskraftens frie bevægelighed. Side 9 af 9

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Brigitte Pudor Gullev Afbud Jan Lærke, Dansk Byggeri Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Elise Andsager, 3F Benny Vinther Jensen René Damgaard,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 25.februar 2013 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Anette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. BILAG 1 17. september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4.

REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4. REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4. Der blev afholdt et formøde med eksterne deltagere fra Kubix samt

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p *

Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan dec Industriens Fællesudvalg Udtræk Easy-p * IF Statistisk oversigt EUD pr. jan. 2010 Tabel 1. Indgåede aftaler i perioden 1. jan. 2001 31. dec. 2009 Udtræk Easy-p * Uddannelsesaftaler Beklædningshåndværkeruddannelsen har i perioden fra 2001 til

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Onsdag den 22. juni 2016 kl. 9.00-13.30, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Direktionens mødelokale Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Nanna Lindstrøm Hessel, Henrik Lytsen. Birgit Thorup,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere