DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol"

Transkript

1 T EKN S RE S 1Q AF T LSTAN DSRAPPORTE DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afstutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 15. april 2013 Påtale 14. april 2016 Stikprøve 20. maj 2009 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja i Syns- og Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Ejendommens beliggenhed Billedtekst Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej I Oversigtsbilleder Facade mod øst 16. april :38 Sagen lukket

2 Facade mod vest Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-jul-i 2 i 1:28 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 06-jul-12 11:28 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 29-okt-12 10:22 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra khb 29-okt-i 2 10:22 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 08-nov-12 13:54 Kontrolbesøget blev udsat i 2-nov-i 2 11:30 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 15-nov-12 13:33 Kontrolrapport udarbejdet 15-nov-12 15:24 Kontrolrapport udarbejdet 20-nov-12 09:03 Høring iværksat 05-dec-12 04:00 s tidsflrst udløb 06-dec-12 09:37 Søgt ny deadline: 13. dec dec-12 09:37 Ny deadline for BS kommentar: 13. dec dec-12 09:38 Høring iværksat 14-dec-12 04:00 s tidsflrst udløb 18-dec-12 16:20 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 16-jan-13 09:44 Kontrolrapport godkendt af NS 17-jan-13 16:09 Indstilling til nævn 06-feb-13 14:32 Indkaldelse til nævnsmøde 12-feb-13 09:37 Udsat til senere behandling 13-mar-13 13:45 Indkaldelse til nævnsmøde 15-apr-13 13:57 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget april :38 Sagen lukket 2

3 Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Feltet er ikke udfyldt. Da der til tider kan findes gamle tegninger på ejendommene, som Al kan indeholde nyttige oplysninger for Huseftersynet, er det i brugernes interesse, at den sagkyndige præciserer, at de har været efterspurgt og evt, årsagen til, at de ikke er fremlagt.(jvnf. HB kap. 3 afsnit 4.01)1 dette felt skal henvises til løbenummeret på tilstandsrapport_for_fællesejet, se_herunder. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Ok. Al 16. april :38 Sagen lukket 3

4 Bygningsbeskrivelse Boligtype Rækkehus Hustype Typehus Ejendommen Tagets restlevetid Note Dødsbo Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og n12 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Beboelse C Carport/udhus Udhus/skur 0 i Al Litra A ejerlejlighed : (1 af 5 ejerlejligheder), 72 m2 bolig, opført Litra B udestue: (udestue med åben forbindelse til stue), 15 m2 bolig. Litra C carport/udhus (fælleseje): for denne litra skal udarbejdes selvstændig tilstandsrapport Begrundelse for fejl: fejlregistrering af litra C. Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Ok Al Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Nej ikke kunne besigtiges? 16. april :38 Sagen lukket 4

5 3. Bemærkninger til Ja: AB - Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt at termoruder? lys- og/eller temperaturforholdene, vejrforholdene og rudernes renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synlige skader vil fremgå af tilstandsrapporten. Flere termoruder er mere end 10 år gamle. Erfaringsmæssigt er levetiden for en termorudes tæthed år. 4. Fravalg at sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 16. april :38 Sagen lukket 5

6 Bygning A (Beboelse - 87m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.4 Hætter/Aftræk K1:Aftræksslange fra emhætte mangler isolering. Note: Ved afkøling af ventilationsluften kan det give Al Beskrivelse af skade/mangel:korrekt Karakter/note: K3/forholdet medfører som nævnt risiko for fugtskade Begrundelse for fejl: forkert karakter Vægtes på laveste A niveau, da forholdet er nævnt tagrum og på loft. Jeg mener karakteren Kl er OK - cia dette har stået på i mere en % år, og jeg ser ikke at der dryppet vand ned på loftkonstruktionen. Slangerne sidder tæt tilsluttet ventilatoren med spændebånd kommer der heller ikke damp ud loftrummet. Dvs, at vandet der kondenserer inde i slangen kun kan løbe ned i emhætten og komfuret. Billedet viser noget isolering på et stykke pap, men den ligger ikke direkte under ventilatoren. Under forudsætning aftætsluttende samlinger mellem aftrækskanal og emfang, kan det ikke afvises at forholdet kunne begrænses til skade på komfur og emfang - er det ikke alvorligt nok? Herudover er der risiko for ophobning af kondensvand i aftræksslangen da denne ligger vandret/med lunke på isoleringen. I dette tilfælde er niveauet allerede nedjusteret fordi forholdet er delvist nævnt. Al 16. april :38 Sagen lukket 6

7 Er 1.9 Vindafstivnina Inaen bemærkninaer Beskrivelse af skade/mangel: der er kraftig krumning på spærene (spærhoved Karakter/note: UN/der er ikke etableret vindafstivning (i tilgængeligt tagrum), og krumning skyldes sandsynligvis manglende/mangelfuld vindafstivning. Det bør undersøges om vindafstivning, af bygningens samlede tagkonstruktion, er etableret i øvrige tagrum. (tømrer på stedet oplyste i øvrigt at der, i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen, blev konstateret problemer/skævheder i spærkonstruktionen) Begrundelse for fejl: overset forhold Hvordan skulle jeg kunne se de skævheder som tagkonstruktionen har. Spærene var delvis dækket af plader og gammelt isolering som har hængt ned i flager, således at skævheden ikke kunne ses. Når man ser tagstenene udvendigt ligger de lige i kollonner. Gavlenderne er også lige som tagstenene. Hele tagkonstruktionen er et stort fælles tagkonstruktion som hænger sammen med gennemgående lægter. Lejlighedskel går op under tagbelægning. Vindafstivningen sidder i begge ender. Kontrollanten spurgte en tilfældig forbipasserende håndværker om forholdene / problemer med spærkonstruktionen - det et troværdigt svar en tilfældig forbi passerende håndværker giver? Var han tømrer på stedet? Måske siger han et eller andet for at sige noget!!!! Kun del af spærkonstruktion i tagrummet, havde været dækket af plademateriale. Forbipasserende var tømrermester, som i sin tid havde afgivet tilbud på tagarbejdet. Dennes_udtalelse_har_ingen_indvirkning_på_fejlens_vægtning! 16. april :38 Sagen lukket 7

8 1.10 U ndertage/understrygnin Ingen bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: undertaget hænger/mangler opstramning. Forholdet skyldes sandsynligvis (delvis) krumning i spærhoved, se herover. Karakter/note: Kl/da undertaget er intakt vurderes forholdet mindre alvorligt. Begrundelse for fejl: overset forhold Punktet er hårdt dømt Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet ikke justeret, da der_ikke_vurderes_at_være_formildende_omstændigheder. 16. april :38 Sagen lukket 8

9 111 Ventilation Beskrivelse af skade/mangel: isoleringen er flere steder presset helt ud mod undertaget, hvilket medfører forringede ventilationsforhold tagrummet. Karakter/note: K3/forholdet medfører risiko for fugtskader i tagrummet. Bearundelse for feil: overset forhold Isoleringen blevet tilrettet efter at jeg besigtiges loftrummet, og på det tidspunkt var der frisk luft i loftrummet, Da der, som tidligere nævnt, var monteret pladebeklædning på underside spær på besigtigelsestidspunktet, vurderes ventilationsspalte ved tagfod ikke forringet - nærmere forbedret Isolering Kl: Loftlemmen mangler isolering. 16. april :38 Sagen lukket 9

10 2. Ydervægge i bygning A 2.0 Ydervægge Beskrivelse at skade/mangel: der er revnedannelse i murværk/sten ved entredør Karakter/note: Kl Begrundelse for fejl: overset forhold Jeg syntes at den er dømt meget hårdt () da begrundelse for fejlen er den samme, som efterfølgende. Ok, fejlens vægt nedjusteres da forholdet hovedsageligt har kosmetisk betydning. Al 16. april :38 Sagen lukket 10

11 2.0 Ydervæaae Al Beskrivelse af skade/mangel: der mangler tætning omkring el-målerskab. Karakter/note: K2 Begrundelse for fejl: forholdet er ikke beskrevet i nærværende rapport. Vægtes på laveste A niveau da forholdet er beskrevet, dog i tilstandsrapport (fælleseje). Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den saokvndiae. Ok I Al 16. april :38 Sagen lukket 11

12 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer 3.2 Vinduer Kl: Vindue i værelse mod nord mangler justering. I. Al Beskrivelse af skade/mangel: defekt glasliste ved værelsesvindue mod vest (haven) Karakter/note: K2/har medført begyndende nedbrydning i træet (ud/indvendig) Begrundelse for fejl: ikke registreret forhold i nærværende rapport. Vægtes på laveste A niveau da forholdet er beskrevet, dog i tilstandsrapport (fælleseje). Hvorfor er det en fejl når det er beskrevet. Forholdet er beskrevet i forkert tilstandsrapport, men nedjusteret da forholdet dog er Al beskrevet. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 16. april :38 Sagen lukket 12

13 hvordan er 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- belægning Kl: Enkelt gulvflise mangler vedhæftning til underlaget. Hvor - det bryggers eller bad? Al Begrundelse for fejl: manglende stedfæstelse. Ja - kan man lave 2 fejl af den samme skade? Det er i badeværelset skaden er sket. 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger belægning I. manglende stedfæstelse/forkert karakter. Al 2. revnedannelse i klinke i brusekabine. r j. Beskrivelse af skade/mangel: enkelt gulvklinke i brusekabine har begyndende revnedannelse og mangelfuld vedhæftning til underlaget. Karakter/note: K3/medfører risiko for fugtindtrængning/skade på tilstødende gulve/vægge, og rørinstallationer. Begrundelse for fejl: overset forhold Jeg har beskrevet at et enkelt gulvflise mangler vedhæftning. Revnen var ikke at se på det tidspunkt, og at folk efterfølgende har gået og banket på gulvklinkerne for at finde enkelt gulvflise. Det ses også meget tydeligt at revnen er ret nyt, da den er meget lys - normalt vil sæbe og skidt sætte sig i revnen og gøre den mørk. Forskellen ses tydeligt da kanterne på fliserne er mørke. Desuden er det natursten - de er meget skrøbelige, og knækker let. Revne vurderes ikke at være af nyere dato. 16. april :38 Sagen lukket 13

14 var 6.2 Vægkonstruktion/ belægning Ingen bemærkninger Al ih Beskrivelse at skade/mangel: manglende tætning af montagehuller på væg Karakter/note: K3/ medfører risiko for fugtindtrængning/skade på vægge. Begrundelse for fejl: overset forhold brusekabine. Hvis der har siddet et genstand med de skruer har man ikke kunnet gennemskuet gennembrydningen i vægbeklædningen. Hvis? - der monteret genstand eller ikke? Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet allerede nedjusteret. i 6.4 Gulvafløb K3: Der er synlig betonkant mellem afløbsskål og rist. Note: Der er risiko for fugtindtrængning omliggende konstruktioner og følgeskader. Hvilket gulvafløb/hvor er det placeret? Al Begrundelse for fejl: manglende stedfæstelse. Ingen kommentar ok. Al Al 16. april :38 Sagen lukket 14

15 6.7 Rumaftræk Inaen bemrkninaer Beskrivelse af skade/mangel: mangelfuld samling/tætning mellem loftventil og aftrækskanal i brusekabine. Karakter/note: K3/forholdet medfører risiko for fugtskader i tag/loftkonstruktion. Begrundelse for fejl: overset forhold Ingen kommentar Den har siddet der i mange år, hvor er skaden blevet af? den er der ikke. Punktet hårdt dømt. Det er ikke muligt at bedømme om forholdet har medført fugtskade og/eller skimmelvækst på træværk og bagside loftbeklædning i tagrum. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet ikke justeret, da_der_ikke_vurderes_at være_formildende_omstændigheder. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.2 Vægbeklædninger Kl: Enkelt flise mangler vedhæftning i bryggers. 16. april :38 Sagen lukket 15

16 11. VVS-installationer i bygning A 111 Vandinstallationer vandstop. Al Beskrivelse af skade/mangel: korrekt Karakter/note: korrekt Begrundelse for fejl: indbygget vandstop i maskinen sikrer ikke mod vandudstrømning ved utæthed/sprængning af vandtilførsels-slange! Vægtes på laveste A niveau, da forholdet er nævnt Ingen kommentar Ok Al 16. april :38 Sagen lukket 16

17 11.1 Vandinstallationer I. Beskrivelse af skade/mangel: begyndende tæring på vandrør i teknikskab i bryggers. Karakter/note: K2/forholdet skyldes overfladetæring som følge af kondensdannelse, men der vurderes ikke at være nævneværdig svækkelse af røret. Begrundelse for fejl: overset forhold Skabet var på besigtigelses tidpunktet fyldt med oplagsmaterialer. Kan man beskrive hvert enkelt lille punkt som man ikke kan se for møbler eller andet oplagsmateriale? Jeg syntes punktet er for hårdt dømt. Er konstruktioner utilgængelige skal dette noteres under utilgængelige bygningsdele. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet ikke justeret, da der_ikke_vurderes_at_være_formildende_omstændigheder. 16.apriI2Ol3ll:38 Sagenlukket 17

18 at Bygning B (Beboelse - 15m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækninge Beskrivelse at skade/mangel: fejimonteret zink-løskant langs tagkanter (monteret ovenpå tagpap) Karakter/note: Ki/medførerer risiko for vandindtrængning under afdækning, og hermed misfarvning af Eternit sternbeklædning. Begrundelse for fejl: overset forhold Det er et påstand at disse kanlister er utætte da de kan være lagt ned i en strimmel fugemasse, således at der er tæt. Hvad er den rigtige løsning - pappet ligger op over afslutnngsprofllet, men når dette profil er langt ned en strimmel fugemasse oven på pappet - er dette ikke tæt? Det påståes ikke at kantlister er utætte, blot at der er risiko herfor. Zinkløskant skal olaceres_mellem_1._og_2._lag_tagpap_(hvis_der_er_2_lag) 2. Ydervægge i bygning B 2.Q Ydervægge IB: Ingen bemærkninger II 16. april :38 Sagen lukket 18

19 2.0 Ydervægge Beskrivelse af skade/mangel: sokkel-afdækning er monteret udenpå beklædning mellem vinduer mod vest. Karakter/note: K2/forholdet medfører risiko for fugtindtrængning/nedbrydning i beklædning. Begrundelse for fejl: overset forhold Jeg mener punktet er hårdt dømt. Se herunder. 16. april :38 Sagen lukket 19

20 3. Vinduer og døre i bygning B 16. april :38 Sagen lukket 20

21 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 16. april :38 Sagen lukket 21

22 7.0 Gulvkonstruktion og Ingen bemærkninger qye Beskrivelse at skade/mangel: gulvkonstruktionen er uventileret, og BS har iht. materialebeskrivelsen vurderet gulvet opbygget som strøguiv. Karakter/note: under forudsætning at at gulvet er udført som strøguiv, hvilket det dog ikke umiddelbart vurderes at være, skal forholdet karakteriseres K3. Begrundelse for fejl: overset forhold Ja gulvet er strøopbygget. men det er der mange gulve der, hvor de er isoleret, har de heller ingen ventilation. Punktet er meget hårdt dømt. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet ikke justeret, dø der_ikke_vurderes_at_være_formildende_omstændigheder. 16. april :38 Sagen lukket 22

23 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B 9.2 Loftbeklædning Kl: Tidligere tagvindue i loft ligger der synlig isolering ind over. Al Beskrivelse af skade/mangel: der er samtidig fugtskjolde på tilsætninger omkring ovenlys. Karakter/note: Kl/da der ikke kan konstateres forhøjet fugtindhold i træet, vurderes forholdet grundet tidligere utætheder. Begrundelse for fejl: manglende note/beskrivelse af forholdet. Vægtes på laveste A niveau, da forholdet er delvis nævnt Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen fejl ved dette punkt. Det er bemærket at det er et tidligere tagvindue, og underforstået har været utæt tag. Når det indvendige gerekter har sidddet i nogle år - skulle der så være fugt i træet? Jeg mener punktet er hårdt dømt. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. I dette tilfælde er niveauet nedjusteret fordi forholdet er delvist nævnt. Al i 1. VVS-installationer i bygning B 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 16. april :38 Sagen lukket 23

24 Bygning D (Udhuslskur - 6m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning., Beskrivelse af skade/mangel: der er ikke monteret rygning, og der er tidligere montagehuller i pladerne. Karakter/note: Kl/der er lettere misfarvning på gulv, hvilket kan skyldes fugtindtrængning. Begrundelse for fejl: overset forhold Ingen kommentar - det er en fejl. Ok 2. Ydervægge i bygning D 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger II 16. april :36 Sagen lukket 24

25 2.2 Beklædninger I ln Beskrivelse af skade/mangel: beklædning er placeret uhensigtsmæssigt tæt på terræn hvilket, især ved tagnedløb, medfører risiko for opfugtning/nedbrydning af beklædning. Karakter/note: K2 Begrundelse for fejl: overset forhold Ingen kommnentar. o.k 3. Vinduer og døre i bygning D 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 16. april :38 Sagen lukket 25

26 3.1 Døre I Beskrivelse af skade/mangel: begyndende nedbrydning i dør. Karakter/note: K2 Begrundelse for fejl: overset forhold Det kan ikke ses på billedet at der er begyndende trænedbrydning. Kontrollanten har ikke stukket en skruetrækker i træet. Jeg mner punktet er hårdt dømt. Der er begyndende delaminering i fyldning. Herudover er der sikkert en grund til at der er sømmet liste på, ved bund af dørpladen. Med fejlens niveauplacering er pointtallet som udgangspunkt lagt på det midterste trin (). Herefter kan trinet (og niveauet) justeres op eller ned ud fra de eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. Genereret HE-nr Kontrolrapport status 5ide 16. april Sagen lukket 26

27 4. Fundamentlsokler i bygning D 4.2 Sokkel K3: Kan ikke ses, om der er træstolper i jord eller den står oven på terræn. At sokkel/fundamentsforhold ikke kan vurderes, skal ikke registreres som skade. Al Oplysningen skal i stedet noteres under materialebeskrivelsen og/eller under utilgængelige bygningsdele. Jeg kan ikke se at der er nogen fejl - punktet er med og det er oplyst at det ikke kan besigtiges, at er bygningen ikke forankret til fundamentet, kan bygningen flyve ved storm. jeg mener at K3 som skade er OK. Jeg mener ikke der skal stå noget om utilgængelige bygningsdele under materialebeskrivelse eller under utilgængelige bygningsdele. Hvor er grænsen for hvor meget vi skal skrive under utilgængelige bygningsdele? Hvis der vurderes at være en skade/risiko for skade, skal dette beskrives/noteres - ellers ikke. Al 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning D 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Tagkonstruktion/-belægnirrglskorston x 2 x 2 Ydervægge x 3 Vinduer og døre x 4 FundamenUsokler x i 5. Kældre/krybekælclre/terrændæk x 6. Vådn.im (badeværelse, toilet, bryggers) i i x 7. Gulvkonstruktion og gulve x B Indervægge/skillevægge i 9 Lofter/etageadskilletser i 10 Indvendige trapper 11 WS-installationer x i x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejerlejligheden er i pæn stand i h.t. dets alder. Ejerlejligheden er udført som et rækkehus med påbygget udestue. Litra D er en udhus tilhørende ejerlejligheden. Litra C er carport og udhus er opført ved indkørelsen. Litra A og B udvendigt, samt litra C er fælles bygningsdele for lejlighed A-D. Litra A og B er samlet under litra A i fælles tilstandsrapporten. Beskrivelse af fælles dele er beskrevet i fælles tilstandsrapport for lejlighed A-D. Lettere forvirrende/uforståelig tekst? Tilstandsrapporten for ejerlejligheden skal under Andre bygningsoplysninger henvise til løbenummeret på tilstandsrapporten for fællesejet Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 16. april :38 Sagen lukket 27

28 - yder- 0. Onlvsninaer om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmægler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Nej, Home 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 2 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? 0 år i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Nej udskiftet tag, lernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage - kælder! krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej - gulve? Nej -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej i 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 16. april :38 Sagen lukket 28 Nej Nej

29 er 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Ved ikke opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og I eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Pkt. 02. Ingen mægler - Home ikke ejendomsmægler? 0 Ejeren har aflevereat nøglen til Home for at kontrollanten kunne få nøglen. Home havde tidligere huset til salg. Home har ikke huset til salg. Ejeren ringer til mig, og hvor han kommer for at lukke døren op_-_udfylder_sælgeroplysningen_m.v. OK. o Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A B B B B 2.0 Ydervæ ge A A A B B Sadeltag Gitterspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Betonsten Ensidigt fald Built-up Bjælkespær Taghældning - Hulmur 1-15 grader Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Letbeton Træ BagrniJr Vinduer og døre A B Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A B Beton Beton Let pladekonstruktion 15.0 Kældre/krybekældre/terrændæk 16. april :3B Sagen lukket 29

30 Letbelon A Terrændæk A Støbt beton B Krybekælder B Andet, Type Linolium på træguiv 6.0 Vådrum badeværelse, toilet og bryggers) A A Vægkonslruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Væg-til-væg tæppe A B Klinkegulv på beton Gulv på strøer eller bjælker Hvor er der hvad? 0 Forudsættes gulv i bygning B udført som strøgulv, skal manglende ventilation beskrives under_skader,_se_pkt._7_bygning_b Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 8.0 lndervæ 9ge/skillevæqge A Inder-/skillevægge - I Væg mellem stue og værelse er udført i træskelet og gipsplader! 0 Tidsfristen er udløbet uden kommentarer fra den sagkyndige. 9.0 Lofter/etageadskillelser 10.0 Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A B Fjernvarme Fjernvarme 16. april Sagen lukket 30

31 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 57 30% 30% BS har registreret 4 Skønsmand skader (ud af 13), men fejlagtigt noteret disse i tilstandsrapport for fællesejet Litra A: Begyndende trænedbrydning i vinduer mod øst (forkert orientering - korrekt orientering er mod vest) Litra A: Revne sokkel mod syd (forkert verdenshjørne - revne er mod øst) Litra A: Klinker mangler vedhæftning ved udvendig trapper mod nord ved nogle af lejlighederne (forkert orientering - korrekt orientering er mod øst) Litra C; Trænedbrydning i pladebeklædning i sydøst og i nordøst hjørne af redskabsrummene. Træbeklædningen qår ned til terræn. 0 0% ikke angivet ikke angivet april :38 Sagen lukket 31

32 i i 0 0% 0% Bygning litra A Revne sokkel mod syd er korrekt, da den ene tilstandsrapport dækker alle fælles dele udvendigt - hele bygningen. Hvorfor har kontrollanten ikke registreret revne sokkel mod øst tilstandsvurderingen? Den er der ikke. Sønsrr?and 30% 30% Ovennævnte giver ikke anledning til ændringer. Syns- og 0 0% ikke angivet ikke angivet Skønsmand 0 Revisionens usikkerhed - 0 Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Ukompliceret bygning, uændret siden BS besigtigelse = lav usikkerhed Ikke angivet Ikke angivet Lav Uændret Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Syn og skønsmanden kommer fra Dette er en rådgivnings ingeniørvirksomhed som min, og den ligger kun ca. 20 km fra mit en mands firma i Jeg mener Syn og skønsmanden er inhabil i denne sag, da han arbejder i firmaets interesse, som har interresse i, at vippe mig ud af området med tilstandsrapporter. Denne tilstandsrapport, som jeg ser det i bakspejlet også den dårligste tilstandsrapport jeg har lavet til dato. Kan det være rigtigt at jeg skal dømmes på mit arbejde ved et enkelt dårligt rapport? Der er mange sammenfaldne fejl i denne tilstandsrapport - jeg har det dårligt med dette. Jeg lærer nyt ved kontrollerer bygning sammen med andre - jeg mangler et erfa-gruppe til at opdaterer informationer med og diskuterer dirverse problematikker mv. Nu ser jeg det som om at jeg er færdig med at lave tilstandsrapporter, da forsikringsselskaber udlukker bygningssagkyndige med påtaler i forbindelse med tilbud på ejerskifteforsikringer - hvad skal jeg gøre? Jeg tager den kontrolrapport ret alvorligt - jeg tager dette til efterretning. Jeg vil i den efterfølgende tid nu, tænke lidt over, hvordan jeg kommer videre. 16. april :38 Sagen lukket 32

33 Vil undlade at kommentere forholdet vedr. inhabilitet, samt et evt, ønske om at vippe nogen af pinden, men blot gøre opmærksom på at den tekniske revision er kontrolleret og godkendt af Disciplinær og Klagenævnet, inden den sendes til BS. Er der fejl i den tekniske revision skal/vil dette naturligvis blive rettet, hvilket der dog kun i begrænset omfang menes at være grundlag for dette tilfælde. 16. april :38 Sagen lukket 33

34 Nævnets afgørelse 16. april :38 Sagen lukket 34

35 Endelig afgørelse Dato: 22. marts 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 10. oktober har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 5. december 2012 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 30. december 2012 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møder den 11. februar og den 19. marts Nævnet indhentede i den mellemliggende periode supplerende oplysninger (vedhæftet) fra syns- og skønsmande om ejen dommens status som ejerlejlighed. der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 11.1 bygning A frafaldes fejlangivelsen Al, da vandtilførselsslangen er forskriftsmæssigt monteret og trykarmeret og derfor ikke vurderes at indebære en skadesrisiko. Under punkt 7.0 bygningt B frafaldes fejlangivelsen, da strøgulve normalt ikke fordres ventileret som egentlige krybekældre. Nævnet har endvidere revurderet pointfradraget for ejendommens kompleksitet fra 30 til 15 %, da kompleksiteten ikke vurderes at afvige fra en tilsvarende ejendom af samme alder. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. 16. april :38 Sagen lukket 35

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere