Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11

2 6.4 Iværksætterprogram for vækstiværksættere Resume Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etablerings- og overlevelsesrate samt andel af vækstiværksættere skal øges inden I partnerskabsaftalen med regeringen er det aftalt, at andelen af vækstiværksættere skal øges fra de nuværende 4 % (125 vækstiværksættere) til 8 % (250 vækstiværksættere) i For at nå dette ambitiøse mål igangsættes et iværksætterprogram med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. Programmet tager udgangspunkt i og understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsserviceinfrastruktur, hvor der lokalt findes basistilbud til alle iværksættere, som tilbydes vejledning og rådgivning om start, drift og udvikling af virksomhed. Iværksætterprogrammet er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. De tilbydes bl.a. en Startpakke med gratis specialiseret rådgivning før virksomhedsstart (op til kr ) og en Vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning (op til kr ) til reduceret pris. For at fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, understøtter programmet desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. Initiativerne koordineres tæt med statens initiativer til udmøntning af globaliseringsaftalen og partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen. Indsatsens hidtidige arbejdstitel er Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere. Baggrund Indholdet i programmet udmønter følgende punkter i Vækstforums handlingsplan : 6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder 6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 6.4 Specialiseret rådgivning 6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet Punkterne og til dels programmets konkrete indhold er fastlagt på baggrund af en række anbefalinger fra tænketanken om iværksætteri mv. nedsat af Vækstforum i På baggrund af forprojektet Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere godkendt af vækstforum den 16. april 2007 har den nedsatte arbejdsgruppe drøftet det nærmere indhold i programmet og anbefaler en iværksættelse som beskrevet i det følgende. Arbejdsgruppen består af: Direktør Hans Bjørnholt, Silkeborg Iværksættercenter Direktør Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Erhvervskonsulent Aase Mørk, ViborgEgnens Erhvervsråd Direktør Erik Krarup/afdelingschef Lise Haahr Hanneslund, Væksthus Midtjylland Direktør Rene Damkjer, Agro Business Park Centerchef Henrik G. Larson, Teknologisk Institut i Århus Direktør Lars Stigel, Østjysk Innovation Direktør Søren Dalby, Innovation MidtVest Professor Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland Statsaut. Revisor Jørgen Jakobsen, Mortensen og Beierholm Udviklingschef Karsten Geertsen, Odder Kommune Afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland

3 Med kommunalreformen fastlægges en struktur med lokal erhvervsservice og regional specialiseret erhvervsservice. Staten har taget initiativ til oprettelse af regionale væksthuse under ledelse af kommunerne til varetagelse af specialiseret erhvervsservice for vækstiværksættere. Der er pr. 1. januar 2007 etableret et regionalt Væksthus Midtjylland med hovedsæde i Århus og en afdeling i Herning. Dette iværksætterprogram er et indholdsmæssigt og ressourcemæssigt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. Det primære mål er at sikre højt kvalificerede tilbud til ambitiøse iværksættere uanset hvor i regionen de kommer i kontakt med erhvervsservicesystemet. Programmet indgår i partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen, hvor parterne er enige om at etablere specialiserede rådgivningstilbud i regi af Væksthus Midtjylland. I aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen er afsat midler til en række tilbud til vækstiværksættere og vækstvirksomheder, herunder specialiserede rådgivningstilbud, formidling af rådgivningstilbud, hjælp til konkurstruede virksomheder, netværk med erfarne erhvervsfolk og serviceplatform for Væksthusene. Programmet tager udgangspunkt i og understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur. Udgangspunktet er, at der lokalt eksisterer et basistilbud til alle iværksættere, hvor der tilbydes vejledning og rådgivning om start, drift og udvikling af virksomhed, herunder udarbejdelse af forretningsplan, bistand fra advokat og revisor, hjælp til lokalisering, kontakt til lokale ressourcepersoner mv. Disse tilbud er i det følgende betegnet lokal erhvervsservice og i en række tilfælde udføres tilsvarende funktioner i udviklingsparker, innovationsmiljøer, forskerparker m.fl. Programmet er i hovedsagen målrettet iværksættere, som på baggrund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over de ovennævnte basistilbud. Disse iværksættere kan igennem den afklarende specialiserede erhvervsservice i Væksthus Midtjylland få adgang til programmets tilbud om problemløsende rådgivning mv. For at understøtte en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice, understøtter programmet desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring mv. I afsnittet Organisering og aktører er programmets samspil med andre initiativer beskrevet nærmere. 2

4 Der etableres årligt ca virksomheder i Region Midtjylland og der er tendens til et stigende antal. Nedenstående antal er opgjort efter Danmarks Statistiks Erhvervsdemografi, hvor kun reelt aktive nye virksomheder indgår 1. Kommune Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Region Midtjylland Antal nye virksomheder i region Midtjylland opgjort med Danmarks Statistiks Erhvervsdemografimetode, hvor kun reelt aktive virksomheder indgår. En meget betydelig del af den samlede vækst sker i en lille gruppe af de nyetablerede virksomheder de såkaldte vækstiværksættere. Det er i partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen målsat, at 8 % af iværksætterne i 2015 skal være vækstiværksættere 2 svarende til ca. 250 vækstiværksættere. 1 I Erhvervsdemografien indgår virksomheder, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Virksomheden medregnes fra det år, hvor den opnår dette aktivitetsniveau. 2 Her anvendes Erhvervs- og Byggestyrelsens definition på vækstiværksættere som er virksomheder, der 5 år efter etablering har mere end 5 ansatte og en omsætning på mindst 5 mio. kr. Herudover skal virksomheden have opnået en gennemsnitlig vækst i antal ansatte og omsætning på mindst 60 pct. fra etableringsåret og 5 år frem. 3

5 Indhold Programmet omfatter følgende: Startpakke med gratis specialiseret rådgivning før start og Vækstpakke med mulighed for køb af rådgivning til reduceret pris efter start. Etablering og understøttelse af specialiserede netværk Undersøgelse af behov for et regionalt mentornetværk Vækstgrupper Iværksætterkurser Fremme af iværksætteri fra eksisterende virksomheder ( Bo-hos-en-virksomhed ) Kompetenceudvikling for medarbejdere i det samlede erhvervsservicesystem Udvikling af redskaber og metoder Markedsføring af erhvervsserviceydelser Startpakke og Vækstpakke Den specialiserede rådgivning for vækstiværksættere er et supplement til de lokale og regionale vejledningsydelser, der tilbydes af de lokale erhvervsenheder, innovationsmiljøer, udviklingsparker, forskerparker m.fl og Væksthus Midtjylland. Iværksættere og nye virksomheder op til 3 år tilbydes rådgivning før, under og efter etablering af virksomhed. Iværksætteren/virksomheden skal have potentiale for vækst, herunder skal iværksætteren have ambitioner om at blive vækstiværksætter og forretningsmodellen skal have potentiale som vækstskabende. Denne afdækning af potentiale og behov sker i den lokale erhvervsservice mod en dækning af udgiften til op til 5 timers vejledning. Indsatsen har til formål at øge antallet af vækstiværksættere fra 4% til 8% ved at tilføre iværksættere viden og kompetence på et højt specialiseret niveau. Indsatsen skal endvidere bidrage til at de vækstpotentielle virksomheder overlever de første år. Rådgivningen har et fagligt fokus på forretningsudvikling, internationalisering, teknologi, idebeskyttelse og kapitalforhold, men tilpasses den enkelte iværksætters konkrete behov. Rådgivningen ydes af private rådgivere. Væksthuset fungerer som tovholder for det enkelte rådgivningsforløb. Rådgivningstilbuddene markedsføres under 3-4 brands målrettet forskellige iværksætter-typer og brancher, herunder gennem professionelt facilliterede netværk i de respektive brancher. Indsatsen organiseres som en Startpakke, der er gratis for iværksætteren. Den tilbydes før start og med et begrænset volumen. Der er mulighed for en begrænset forlængelse af startpakken mod en egenbetaling fra iværksætteren på 30 %. I Vækstpakken betaler iværksætteren 50 % for rådgivning efter start af virksomhed. Startpakken Startpakken er et tilbud om rådgivning før start af virksomhed til iværksættere med vækstpotentiale. Iværksætteren skal have modtaget vejledning i det lokale erhvervsservicesystem, jf. afsnittet Organisering/aktører. Den lokale erhvervsservice yder basisvejledning til bredden af iværksættere, identificerer iværksættere med vækstpotentiale og involverer den specialiserede erhvervsservice med henblik på specialiseret erhvervsservice og rådgivning. Rådgivningen har til formål at sikre, at virksomheden etableres på et solidt grundlag og at den valgte forretningsmodel kan indfri forretningsideens potentiale for vækst. Potentialet for vækst afgøres i høj grad allerede ved fastlæggelsen af den nye virksomheds forretningsmodel og 4

6 rådgivningen vil derfor primært have fokus på valg af forretningsmodeller, men kan herudover indeholder de samme elementer, som beskrives under afsnittet Elementer i Vækstpakken. Startpakken omfatter rådgivning for op til kr. og er gratis for iværksætteren. Rådgivningen ydes af primært private rådgivere. Væksthusets konsulenter medvirker til behovsafklaring og fungerer som tovholdere under hele rådgivningsforløbet. Væksthusets ydelser er gratis for iværksætteren. Såfremt iværksætteren har behov for yderligere rådgivning inden virksomhedsstart eller i den tidlige etableringsfase, er der mulighed for at tilbyde iværksætteren rådgivning for yderligere op til kr., hvoraf iværksætteren selv skal betale 30 %. Rådgivningen ydes af private rådgivere og Væksthusets konsulenter fungerer ligeledes som tovholdere under dette forløb. Rådgivningsforløbet skal være afsluttet senest 6 måneder efter virksomheden er etableret. Der udarbejdes en vejledning for ordningen, som beskriver forretningsgange, vilkår mv. Startpakken finansieres af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum) og Regionalfonden og administreres under reglerne for de minimis-støtte. Dette indebærer, at det forud for udbetaling af støtte skal kontrolleres, at støtten ikke medfører at det samlede de minimisstøttebeløb, som den pågældende iværksætter har modtaget i den relevante treårsperiode, overstiger grænsen på EUR. Vækstpakken Vækstpakken er et tilbud til iværksættere, der har etableret virksomhed indenfor de seneste 3 år og som har et vækstpotentiale. Rådgivningen kan tilbydes i forlængelse af den lokale og regionale rådgivning, men kan også tilbydes iværksættere, der ikke tidligere har modtaget rådgivning. Rådgivningen har til formål at tilføre iværksætte kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre et vækstforløb. Det omfatter f.eks. rådgivning om forretningsudvikling, strategi, ledelse, internationalisering, teknologi, IPR og økonomistyring. Vækstpakken omfatter rådgivning for op til kr., hvoraf virksomheden selv skal betale 50%. Rådgivningen ydes af primært private rådgivere. Væksthusets konsulenter medvirker til behovsafklaring og fungerer som tovholdere under hele rådgivningsforløbet. Væksthusets ydelser er gratis for iværksætteren. Rådgivningstilbuddet finansieres af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum) og Regionalfonden og administreres under statsstøttereglerne. Nedenfor er illustreret 4 eksempler på forløb. I alle tilfælde kontakter iværksætteren den lokale erhvervsservice, som etablerer kontakt til den regionale specialiserede erhvervsservice i Væksthuset. 5

7 Fire eksempler på vejlednings- og rådgivningsforløb Forløbet indledes med at iværksætterens potentiale identificeres i den lokale erhvervsservice, hvorefter den regionale erhvervsservice (Væksthuset) involveres. Væksthuset afdækker hvorledes potentialet kan indfries og udsøger forslag til professionelle rådgivere. For yderligere oplysninger om samspillet med den lokale og regionale erhvervsservice henvises til afsnittet Organisering og aktører. I det øverste eksempel tilbydes en Startpakke med en efterfølgende forlængelse, hvor iværksætteren finansierer 30 % af udgiften til rådgiveren. Efter CVR-registrering af virksomheden køber iværksætteren rådgivning i en Vækstpakke og finansierer 50 %. Det nederste eksempel illustrerer, at en CVR-registreret virksomhed kan købe Vækstpakken, selv om den ikke har adgang til den gratis Startpakke. Forløbet kan indledes i innovationsmiljøer, udviklingsparker, forskerparker m.fl. efter nærmere aftale med lokale erhvervsserviceenheder og Væksthuset. En Startpakke og en forlænget Startpakke skal være afsluttet senest 6 måneder efter virksomhedens CVR-registrering. En Vækstpakke skal være påbegyndt senest 3 år efter virksomhedens CVR-registrering. Det bemærkes, at etablerede virksomheder har adgang til virksomhedsudviklingsprogrammet VækstMidt. Elementer i Vækstpakken Rådgivningen, der tilbydes i Vækstpakken fokuserer primært på områderne forretningsudvikling, internationalisering, teknologi, idebeskyttelse og kapitalforhold, men kan tilpasses den enkelte iværksætters konkrete behov. Nye vækstpotentielle virksomheder opererer i udpræget grad i business to business markedet, hvor der i særlig grad er potentiale for vækst. Potentialet for vækst afgøres i høj grad allerede ved fastlæggelse af den nye virksomheds forretningsmodel. Der skal derfor tilbydes højt kvalificeret rådgivning om forretningsudvikling, herunder udvikling af forretningsideer, markedsforhold og strategisk udvikling. Mange iværksættere med vækstambitioner har eller har behov for internationalt fokus fra første færd. For at styrke virksomhedens vækstforløb skal der tilbydes specialiseret rådgivning om internationalisering, herunder eksport og sourcing. Indholdet af den specialiserede rådgivning kan f.eks. være internationale strategi- og handlingsplaner, internationale 6

8 forretningsmodeller og koncepter, implementering af international marketingplan, globale partnerskaber, sourcingvurdering, lokalisering og specialiseret eksportrådgivning. For at kunne udnytte de mange vækstmuligheder i den teknologiske udvikling, tilbydes der specialiseret rådgivning om teknologi, således at virksomhederne hurtigt og effektivt får adgang til de nyeste teknologiske landvindinger. Gennem Væksthusets netværk identificeres den højtspecialiserede teknologisk ekspertise, og en tilgang til denne - som den enkelte vækstvirksomhed har behov for, for at kunne udvikle sine produkter og services. I en globaliseret verden, hvor den udefrakommende forretningsmæssige konkurrence er stigende, er det vigtigt at kunne beskytte sine forretningsmæssige services, ydelser og produkter. Specielt for iværksættere, som ikke har den markedsmæssige og kapitalmæssige kraft til at beskytte sine forretningsdomæner. Ligeledes fordrer investerings- og kapitalstruktursystemerne, at der i stigende grad foreligger en tung IPR - som der investeres i - for at skabe vækst. Derfor tilbydes specialiseret rådgivning omkring IPR og beskyttelse (inkl. licensering). En optimal kapitalstruktur og finansiering af den enkelte virksomhed kan i mange tilfælde være helt afgørende for realiseringen af vækstpotentialer. Iværksætterne skal derfor have adgang til kvalificeret og uafhængig rådgivning om adgang til risikovillig kapital og til uafhængig vurdering af optimal finansiering og kapitalstruktur for den enkelte virksomhed. Udover disse primære fokusområder skal iværksætteren endvidere kunne tilbydes rådgivning, som er tilpasset den enkelte iværksætters konkrete behov. Det kan eksempelvis omfatte specialiseret rådgivning om økonomistyring, salg, ledelse, organisationsudvikling, personlig udvikling m.v. Rådgivningen udføres af eksterne, primært private rådgivere, f.eks. private konsulenter indenfor teknologi, salg, ledelses- og organisationsudvikling, GTS-institutter, vidensmiljøer m.fl. Endvidere kan inddrages ressourcepersoner fra regionens virksomheder, der er udstationeret i udlandet og som kan bistå vækstiværksættere med internationalisering ligesom det undersøges hvorledes regionale venskabsbyer kan bistå iværksættere med kontakt til samarbejdspartnere, kunder, videninstitutioner mv. Der vil også være mulighed for at inddrage branchespecifik rådgivning i f.eks. brancheforeninger med rådgiverkompetence. Væksthuset opbygger og vedligeholder kendskab til og kontakt med en stor kreds af nationale og internationale specialiserede rådgivere på de nævnte områder og fungerer som uvildig vejleder, der medvirker til problemafklaring og udsøgning af den eller de rådgivere, der skal tilknyttes iværksætteren/virksomheden. Begreberne vejledning og specialiseret rådgivning er nærmere beskrevet i afsnittet Organisering og aktører. Professionelt faciliterede specialiserede netværk Målgruppen for Startpakken og Vækstpakken omfatter bl.a. iværksættere, som ikke oplever behov for rådgivning, men som gerne deltager i netværk. Deltagelse i netværk med stærk facilitering kan i sig selv tilføre iværksætteren vigtige relationer og kompetencer. Endvidere kan deltagelse i sådanne netværk bidrage til at nedbryde barrierer hos iværksættere for opsøgning af viden og rådgivning. Der kan derfor etableres og understøttes netværk, som tiltrækker de selvhjulpne og ambitiøse iværksættere, og som i samarbejde med Væksthus Midtjylland professionelt faciliterer kontakt med rådgivnings-mulighederne. Netværk af erhvervsfolk som mentorer Erfarne erhvervsledere som mentorer for iværksættere og nystartede virksomheder er et væsentligt bidrag til vækst og udvikling blandt iværksættere og nystartede virksomheder. 7

9 Mentorerne kan bidrage til iværksætternes forretningsudvikling indenfor bl.a. salg, markedsføring, eksport og lignende. Erhvervsledernes egne netværk kan desuden skabe indgang til andre virksomheder, der har viden, finansiering eller købspotentialer, hvilket er essentielle kontakter for iværksættere og nystartere virksomheder. De erfarne erhvervslederes kvalifikationer, kompetencer og netværk anvendes derfor generelt som platform til at udvikle iværksættere og nye virksomheder. For at udvikle metoden til gavn for særligt de potentielle vækstiværksættere i regionen undersøges mulighederne for at udvikle et netværk, der kan samle de interesserede erhvervsledere regionalt, hvor mentorernes alsidige erfaringer bliver brugt overfor de vækstambitiøse iværksættere. Der nedsættes en gruppe til at udvikle initiativet med repræsentation af bl.a. lokal og regional erhvervsservice. Vækstgrupper Som supplement til de individuelle rådgivningstilbud, tilbydes vækstpotentielle iværksættere deltagelse i Vækstgrupper, hvor 8-10 iværksættere gennemgår et tematiseret og målrettet kompetenceudviklingsforløb. Vækstgrupperne er baseret på et fagligt tema, f.eks. strategisk udvikling, innovation, markedsudvikling, teknologi m.v. Deltagerne får i forløbet tilført en videnpakke, sparring samt mulighed for erfaringsudveksling. Endelig får deltagerne mellem de fælles møder tilført individuelle og virksomhedsspecifikke viden/udviklingsforløb. Vækstgrupperne kan endelig også omfatte en projektbegivenhed, som f.eks. deltagelse i messe. Iværksætterkurser Som led i en sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig erhvervsservice-infrastruktur, medfinansieres kurser for iværksættere om grundlæggende forhold omkring etablering af virksomhed. Kurserne udbydes og gennemføres af lokal erhvervsservice og kan målrettes grupper af iværksættere (eksempelvis de iværksættere, hvis personlige ambitioner ikke er på højde med forretningsideens potentialer, og hvor delformålet derfor kan være at finde partnere eller vække ambitioner.) Iværksætteri fra eksisterende virksomheder (Bo-hos-en-virksomhed) Erfaringer fra store virksomheder og fra forskning peger på store uudnyttede potentialer i virkeliggørelse af iværksætterpotentialer i mellemstore virksomheder. Derfor udvikles og afprøves koncepter, metoder og redskaber til fremme af iværksætteri i eksisterende virksomheder. Indsatsen vil i første omgang koncentreres om konceptet Bo-hos-en virksomhed. Initiativet gennemføres i et samarbejde mellem følgende parter Forskerpark Aarhus, BIRC Estate, Agro Business Park, IDEA Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Den drivende grundtanke bag Bo-hos-en-virksomhed er et tosidigt ønske om at skabe bedre vækst- og udviklingsbetingelser for såvel perspektivrige iværksættere som virksomheder, fordelt med rollerne hhv. logerende og vært, uden at disse betegnelser er dækkende. Hver part har noget at give hinanden såvel iværksætteren som den eksisterende virksomhed. Konkret baserer idéen sig på, at den eksisterende virksomhed stiller en arbejdsplads (skrivebord, it, telefon, adgang til mødefaciliteter, evt. kantine mv.) til rådighed for iværksætteren i en nærmere defineret opstartsfase. Endvidere kan der indgå praktisk hjælp og forretningsmæssig sparring til iværksætteren. Iværksætteren kan på den anden side bidrage med inspiration og nytænkning samt i øvrigt indgå som en senere væsentlig strategisk samarbejdspartner (eks. underleverandør) for virksomheden. Endelig kan virksomheden drage nytte af de netværk, som iværksætteren har berøring med. 8

10 Projektet opbygges omkring fire søjler: testforløb, værktøjs- og konceptudvikling, kompetenceudvikling og formidling. Projektet forventes at løbe som et 2-årigt pilotprojekt,og vil herefter blive evalueret. Kompetenceudvikling i det samlede erhvervsservicesystem Ambitionerne for den nye erhvervsservicestruktur stiller nye og i mange tilfælde større krav til kompetencerne hos de enkelte medarbejdere i erhvervsservicesystemet. Og den nye struktur medfører behov for opbygning af nye netværk mellem aktørerne. I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er målet en sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig erhvervsservice-infrastruktur, der er målrettet iværksættere og virksomheders behov på forskellige stadier i virksomhedens udvikling. For at sikre de nødvendige kompetencer hos vejledere og rådgivere, foretages en løbende vurdering af behovet for kompetenceudvikling og der iværksættes fælles kompetenceudviklingsaktiviteter for det samlede erhvervsservicesystem i regionen. Væksthuset igangsætter udviklingsaktiviteter i samarbejde med lokal erhvervsservice. Udvikling af redskaber og metoder Et væsentligt element i et sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig erhvervsserviceinfrastruktur er anvendelse af fælles redskaber og metoder. Det kan være redskaber og metoder til gennemførelse af de i dette program beskrevne indsatser og det kan være redskaber og metoder til anvendelse i den generelle lokale og specialiserede erhvervsservice. Udviklingsaktiviteter har ofte været finansieret med stop and go -midler. Ved at afsætte midler til udvikling, sikres at udviklingsaktiviteterne understøtter målet om et sammenhængende erhvervssystem. Markedsføring af erhvervsserviceydelser En sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig struktur forudsætter kendskab. Der er derfor behov for at markedsføre de samlede ydelser og muligheder i erhvervssystemet. En omfattende markedsføringsindsats iværksættes med fokus på lokale og regionale ydelser og med synliggørelse af det lokale niveau og Væksthuset. Indgangen er et fælles telefonnummer, hvor opkald stilles frem til den lokale erhvervsserviceenhed. Der kan anvendes TV-kampagner, reklamer på hjemmesider, brochuremateriale og hjemmesider med regional og lokal genkendelighed. Markedsføringen vil ske i et samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset. Formål Programmet iværksættes under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategis delmål om opbygning af internationalt orienterede vækstklynger og væksterhverv. Formålet med det samlede program er at sikre vækstpotentielle iværksættere optimale muligheder for at komme ind i og fastholdes i et vækstforløb. Formålet med Startpakken og Vækstpakken er at øge antallet af vækstiværksættere ved at tilføre iværksættere viden og kompetence på et højt specialiseret niveau. Indsatsen skal endvidere bidrage til at flere iværksættere etablerer egen virksomhed og at flere overlever de første år. Endelig er det formålet, gennem tilbud om henholdsvis gratis rådgivning og rådgivning til reduceret pris, at synliggøre for iværksætteren de potentialer, der ligger i at gøre brug af professionel rådgivning. 9

11 Gennem støtte til specialiserede og professionelt faciliterede netværk er det formålet at øge kendskabet til rådgivningsydelserne. Formålet med en indsats for erhvervsfolk som mentorer er at undersøge mulighederne for at etablere et regionalt mentorinitiativ med udgangspunkt i tidligere erfaringer og evt. målrettet mod nye udfordringer i en internationalt orienteret økonomi. Formålet med etablering af vækstgrupper er at tilbyde grupper af vækstpotentielle iværksættere et udviklingsforløb med mulighed for indbyrdes sparring og samarbejde. Med iværksætterkurser tilbydes undervisning i grundlæggende forhold omkring etablering af virksomhed og der bidrages til et sammenhængende erhvervsservicesystem. Formålet med en indsats for iværksætteri fra eksisterende virksomheder er at styrke virksomhedernes udnyttelse af nye forretningsideer og fremme knopskydning af nye virksomheder fra de etablerede virksomheder. Formålet med kompetenceudviklingsaktiviteter er at sikre stærke iværksætterkompetencer gennem videreførelse og udvikling af en sammenhængende erhvervsservice af høj og ensartet kvalitet og med stort internt systemkendskab. Formålet med udvikling af redskab og metoder er at understøtte målet om et sammenhængende erhvervsservicesystem gennem anvendelse af fælles redskaber og metoder. Formålet med markedsføringsaktiviteter er at øge kendskabet til ydelserne i erhvervsservicesystemet og dermed sikre kontakt med flest mulige iværksættere, herunder potentielle vækstiværksættere. Mål jfr. Vækstforums handlingsplan At understøtte iværksættere med vækstpotentiale - Indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder - Bedre rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder om kapitalforhold. - Andelen af vækstiværksættere skal øges fra 4 % til 8 % inden (Vækstforums oprindelige mål er 6 %. I partnerskabsaftalen med Regeringen af juni 2007 hæves målet til 8 %). - Overlevelsesraten efter 2 år for nyetablerede virksomheder skal øges fra 82 % til 90 % i En sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig erhvervsservice-infrastruktur, der er målrettet iværksætteres og virksomheders behov på forskellige stadier i virksomhedens udvikling. - Ny viden om, hvorledes etableringsraten i Region Midtjylland øges Relation til de 6 kriterier fastsat af Vækstforum 1. Programmet er højt fagligt specialiseret og rådgivningen kan tilbydes vækstiværksættere i hele regionen og i alle brancher, dog undtaget primære erhverv. 2. Programmet styrker Væksthus Midtjylland med en markant operatøraktivitet og gennemføres i tæt samspil med lokal erhvervsservice og har til formål at supplere denne. 3. Der udvikles en særlig indsats for iværksættere i landdistrikter og yderområder, herunder særlig opmærksomhed på brancher som er nært forbundne med udvikling i landdistrikterne. 10

12 4. Den specialiserede rådgivning i internationalisering bidrager markant til at relevante iværksættere tager højde for udfordringer og muligheder omkring international sourcing, eksport og internationalt samarbejde i øvrigt. 5. Rådgivningen gennemføres i et offentligt-privat samarbejde idet der formidles rådgivning fra såvel offentlige som private rådgivere. Også intrapreneurskab og mentorordninger gennemføres i samspil mellem offentlige og private aktører. 6. Programmet finansieres af regionen, EU mål 2, kommunerne samt private, ligesom der er mulighed for at indgå aftale med staten om medfinansiering fra globaliseringsmidler målrettet kvalificeret rådgivning til vækstiværksættere. Relation til megasatsningerne Energi og Miljø, Fødevarer og Sundhed Indsatsen vil understøtte samtlige tre megasatsninger gennem videnintensiv rådgivning for iværksættere med vækstambitioner på megasatsningernes markedsområder. Specielt rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke samt specialiserede netværk kan målrettes megasatsningernes videnfelter. Vækstgrupper kan ligeledes tematiseres indenfor de tre områder. Den samlede indsats for en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur vil understøtte megasatsningerne hvad angår etablering af nye virksomheder indenfor megasatsningernes områder. Overvågning af programmets fremdrift Den nedsatte arbejdsgruppe videreføres som følgegruppe for den samlede indsats. Følgegruppen overvåger programmets fremdrift, herunder udviklingsinitiativerne vedr. mentornetværk og intrapreneurskab. Overvågning af Startpakken og Vækstpakken vil ske gennem den løbende rapportering om antallet af igangsatte vækstforløb i Væksthuset. Derudover vil der være en løbende overvågning af rekrutteringsgrundlaget ved registrering af antallet af vejledninger hos den lokale erhvervsservice. Programmets fremdrift vil blive vurderet og justeret på fælles møder mellem aktørerne i den lokale og regionale erhvervsservice og i følgegruppen. Overvågning af de specialiserede netværk vil ske gennem registrering af start af netværk og deltagere. Overvågning af etablering af vækstgrupper og iværksætterkurser vil ske gennem registrering af antallet af etablerede grupper og kurser samt deltagere. Overvågning af kompetenceudviklingsaktiviteter for erhvervsservicemedarbejdere, den løbende udvikling af redskaber og metoder samt markedsføringsaktiviteter sker i følgegruppen. Status over initiativerne vil blive forelagt for Vækstforum i henhold til Vækstforums mødeplaner. Målgruppe Bruttomålgruppen er alle iværksættere i regionen herunder særlig fokus på iværksættere på business-to-business markedet. Målgruppen for Startpakke og Vækstpakke er iværksættere, som vurderes at have potentiale for vækst, herunder at iværksætteren har eller får vækstambitioner og at forretningsmodellen har vækstskabende potentiale. De primære erhverv er ikke i målgruppen for Startpakke og Vækstpakke. Målgruppen for de specialiserede netværk er selvhjulpne og ambitiøse iværksættere, der deltager i netværk for at få ny viden, inspiration og kontakter. 11

13 Målgruppen for indsatsen for iværksætteri fra eksisterende virksomheder er små og mellemstore virksomheder i regionen og deres ansatte, der har interesse for at igangsætte pilotprojekter. Målgrupperne for erhvervsfolk som mentorer er erfarne og kompetente erhvervsledere og iværksættere, der kan bidrage til en dynamisk forretningsudvikling blandt iværksættere og nystartede virksomheder. Målgruppen for vækstgruppeforløbene er iværksættere, der er visiteret af den lokale erhvervsservice til den specialiserede erhvervsservice i Væksthuset. Iværksætterkurserne afholdes af den lokale erhvervsservice og målgruppen er alle iværksættere, der gennem deres kontakt til den lokale erhvervsservice kan få tilført ny viden og kompetence til udvikling af deres forretning eller forretningside. Målgruppen for kompetenceudvikling er medarbejderne i den lokale og den specialiserede erhvervsservice i hele regionen. Målgruppen for udvikling af redskaber og metoder er medarbejderne i den lokale erhvervsservice og den specialiserede erhvervsservice i Væksthuset. Målgruppen for markedsføringen er iværksættere i regionen med særlige tilbud til ambitiøse iværksættere De enkelte initiativer tilrettelægges, så de i fuldt omfang er tilgængelige for iværksættere i landdistrikter og yderområder. Organisering/aktører Programmet gennemføres i tæt samarbejde med lokal erhvervsservice, Væksthus Midtjylland og andre erhvervsserviceaktører. Programmet understøtter det samarbejde, som i 2007 er under etablering mellem Væksthus Midtjylland, lokal erhvervsservice og andre erhvervsserviceaktører og supplerer det med muligheder for køb af ekstern rådgivning mv. Udmøntningen af hvert enkelt element skal understøtte opbygningen af den sammenhængende og gennemskuelige erhvervsserviceinfrastruktur, ligesom enkeltelementer direkte har til formål at fremme det sammenhægende system, herunder kompetenceudvikling, markedsføring mv. Generelle ydelser og specialiserede ydelser Den regionale iværksætterinfrastruktur kan identificeres i en række kerneområder. I guiden Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik har Reglab beskrevet en model med sådanne 10 kerneområder, som kan opdeles i generelle ydelser (rød venstre halvdel af nedenstående illustration fra guiden) og specialiserede ydelser (blå højre halvdel). Med den røde oval markeres fokus for indsatsen for specialiseret rådgivning for vækstiværksættere. 12

14 Kilde: Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik, Reglab 2007 Kommunerne finansierer og tilvejebringer de generelle ydelser i den lokale erhvervsservice (rød venstre halvdel), hvor basisvejledning for iværksættere udgør en væsentlig del. De lokale erhvervsserviceenheder er forskellige, men der er grundlæggende tale om information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Der kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Endvidere kan henvises til rådgivning, som i hovedreglen ydes af private rådgivere, eksempelvis advokater, revisorer m.fl. I forbindelse med denne kontakt med bredden af iværksættere, kan den lokale erhvervsservice identificere eliten blandt iværksætterne og involvere den specialiserede erhvervsservice med henblik på køb af privat rådgivning. Innovationsmiljøer, forskerparker, udviklingsparker m.fl. yder vejledning til iværksættere og kan via erhvervsservice sikre iværksætterne adgang til den specialiserede erhvervsservice. Væksthus Midtjylland tilbyder specialiseret erhvervsservice for vækstiværksættere, som har været i kontakt med de lokale erhvervsserviceenheder. Ydelsen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsens basisbevilling til Væksthuset. Den specialiserede erhvervsservice omfatter uvildig vejledning, hvor potentielle vækstiværksættere kan få kompetent problemafklaring i forhold til forretningsgrundlag, etablering, overlevelse og vækst. Vejledningen fokuserer på at afdække væsentlige problemstillinger og kompetencebehov og på den baggrund henvise til relevante offentlige aktører og private rådgivere. Væksthus Midtjylland beskriver i sin Strategi sit erhvervsservicetilbud således: Erhvervsservice må ikke være konkurrenceforvridende; dvs. at såfremt ydelserne tilbydes af private udbydere, må den offentligt finansierede erhvervsservice ikke udbyde dem. Et grundlæggende princip for erhvervsservicen er uvildighed. En erhvervsservicekonsulents virke må ikke være styret af egne interesser og/eller en på forhånd fastlagt løsning. Derfor kan erhvervsservicekonsulenten alene arbejde med problemafklaring og aldrig med problemløsning. En iværksætter/virksomhed kan ikke købe en fagspecifik ydelse hos erhvervsservicekonsulenten, heller ikke selvom den pågældende erhvervsservicekonsulent måtte være den bedste mand til opgaven. Problemløsning skal altid varetages af professionelle rådgivere - mens problemafklaring ikke kan foretages af den professionelle rådgiver, idet denne netop ikke er uvildig. En central opgave for erhvervsservicekonsulenten er således at identificere den rigtige problemløser/rådgiver og sikre, at iværksætteren/virksomheden får det optimale udbytte set i forhold til såvel problemet som iværksætteren/virksomheden. Et typisk udviklingsforløb i en erhvervsservicesag kan illustreres på følgende vis: 13

15 Problemløsere Rådgivning/- problemløsning Erhvervsservice Information Problemafklaring Vejledning Henvisning Evt. procesledelse/-bistand Opfølgning Et typisk udviklingsforløb i en erhvervsservicesag (Kilde: Væksthus Midtjylland) Som det fremgår af ovenstående figur, er erhvervsservicens primære indsatsfelt på det tidlige stade i et udviklingsforløb hos en iværksætter/virksomhed. Ofte på et tidspunkt hvor iværksætteren/virksomheden ikke har erkendt omfanget af sit reelle udviklingsbehov, men skal inspireres og motiveres til at sætte skub i perspektiverne. Herefter kan der følge procesledelse/- bistand sideløbende med den eksterne rådgivers problemløsning, alt afhængig af problemløsningens omfang og karakter (eks. sparring ifm. deltagelse i et længere internationaliseringsforløb). Endelig vil erhvervsservicen ofte omfatte opfølgning overfor iværksætteren/virksomheden, efterfølgende den eksterne rådgivers problemløsning. Iværksætterprogrammet styrker markant vækstiværksætterens mulighed for rådgivning og supplerer Væksthusets erhvervsservicetilbud. Væksthusets erhvervsservice vil gennem sin information, problemafklaring og vejledning identificere iværksætterens behov og dermed være i stand til at vejlede om valg af den optimale rådgivning, som kan bringe iværksætteren ind i eller videre i et vækstforløb. Rådgivningen er allerede tilgængelig på markedet, men prisniveauet er i mange tilfælde en betydelig barriere for vækstiværksætterens køb af rådgivning. Med Vækstpakken får iværksætteren mulighed for at købe en højt kvalificeret rådgivning for halvdelen af markedsprisen. Med Startpakken gives endvidere mulighed for en smagsprøve af en afgrænset volumen og uden udgift for iværksætteren. Forløbet kan beskrives som en 3-faset model, hvor der i første fase i den lokale erhvervsservice sker en indledende grovscreening af de potentielle iværksættere med henblik på at de ambitiøse med vækstpotentiale fortsætter i en fase 2, hvor den specialiserede erhvervsservice gennem vejledning og tilførsel af ekstern rådgivning kvalificerer grundlaget for forretningsplanen. Og endelig en tredje fase, hvor der følges op under etablering og ekspansion. En præsentation af de tre faser er vedlagt som bilag sidst i dette dokument. For hvert af programmets elementer til understøttelse af det samlede erhvervsservicesystem (fælles IT, kompetenceudvikling, iværksætterkurser og markedsføring) organiseres indsatsen individuelt i samarbejde med lokal erhvervsservice, Væksthuset m.fl. Den nedsatte arbejdsgruppe videreføres som følgegruppe for den samlede indsats. 14

16 Dimensionering af rådgivningstilbud Erhvervsservice-infrastrukturen og dimensionering af de enkelte elementer kan illustreres med nedenstående model: Som pilene angiver, læses modellen som et flow fra venstre mod højre, startende med potentialet af iværksættere længst til venstre, hvor de anførte antal er baseret på skøn. En andel af de potentielle iværksættere vælger at starte egen virksomhed umiddelbart (selvstartere, øverst) og indgår dermed i gruppen af nye virksomheder længst til højre. Andre potentielle iværksættere vælger at opsøge vejledning i den lokale erhvervsservice. Efter denne vejledning er der tre udfaldsmuligheder: Den potentielle iværksætter får specialiseret vejledning i Væksthuset, etablerer sin virksomhed umiddelbart eller vælger ikke at etablere virksomhed. Lokal erhvervsservice omfatter foruden kommunale enheder også innovationsmiljøer, udviklingsparker, forskerparker m.fl. Potentielle iværksættere, som har fået specialiseret vejledning i Væksthuset, kan enten modtage et tilbud fra Vækstpakken og derefter etablere virksomhed eller umiddelbart etablere sin virksomhed. Endelig kan det forekomme, at en potentiel iværksætter efter den specialiserede vejledning vælger ikke at etablere sin virksomhed, men antallet antages at være minimalt og indgår derfor ikke i modellen. I modellen indgår endvidere, at der blandt de etablerede virksomheder (til højre) er et antal vækstiværksættere, som opgøres efter den af Erhvervs- og Byggestyrelsen anvendte definition (se noter på sidste side). Tilsvarende kan der anføres et estimeret antal potentielle vækstiværksættere blandt de potentielle iværksættere til venstre i modellen. Det er i partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen målsat, at 8 % af iværksætterne i 2015 skal være vækstiværksættere svarende til ca. 250 vækstiværksættere. 15

17 Udgifterne i den lokale erhvervsservice til en grundlæggende registrering af de iværksættere, som får vejledning i den lokale erhvervsservice, finansieres af dette program med op til en arbejdstime pr. iværksætter. Ifølge Danmarks Statistik blev der i årligt etableret ca nye virksomheder i region Midtjylland stigende til ca nye virksomheder i Antallet er anført længst til højre i modellen med 3000 virksomhedsstart. Det forventes at 70 % af de iværksættere, der har modtaget vejledning i lokal erhvervsservice efterfølgende etablerer virksomhed. Det er erfaringen fra Viborg Amt ligesom der ifølge Reglab er en tilsvarende erfaring i Nordjysk Iværksætter Netværk. Det anslås, at 3000 potentielle iværksættere årligt søger vejledning i den lokale erhvervsservice. De 30 % af disse, som ikke starter virksomhed, er vist nederst på tegningen som 1000 starter ikke. De øvrige 2000 fra lokal erhvervsservice starter virksomhed og bidrager til de årlige 3000 nye virksomheder. De resterende 1000 faktiske nye virksomheder etableres således uden kontakt med lokal erhvervsservice, vist øverst som 1000 selvstartere. Det samlede antal af potentielle iværksættere, som enten starter virksomhed selv eller er i kontakt med den lokale erhvervsservice, er således Blandt de 2000 iværksættere, som har fået vejledning i lokal erhvervsservice og efterfølgende starter virksomhed, antages 500 at få specialiseret vejledning i Væksthus Midtjylland, jfr. Væksthusets målsætning om 500 vejledninger for potentielle vækstiværksættere årligt. Heraf følger, at blandt de iværksættere, som har modtaget vejledning i lokal erhvervsservice, etablerer 1500 deres virksomhed umiddelbart herefter uden yderligere vejledning eller rådgivning. Efter den specialiserede erhvervsservice i Væksthuset er det målsat at 400 skal kunne tilbydes en Vækstpakke med bl.a. specialiseret rådgivning. Andre 100 forventes således at starte virksomhed på grundlag af den specialiserede erhvervsservice i Væksthuset. Implementering Efter Vækstforums godkendelse af programmet indkaldes ansøgninger fra mulige operatører på programmets elementer. De udvalgte ansøgere forpligtes på at søge midler fra Regionalfonden Mål-2. Herefter indgås udkast til resultatkontrakter med operatører, som forelægges Vækstforum til godkendelse, hvorefter programmets elementer kan iværksættes. Køb af rådgivning sker enkeltvis for hvert enkelt udviklingsforløb. Implementering af hvert enkelt element sker sådan, at det bedst muligt understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur. Tidsplan Programmet iværksættes i januar 2008 efter følgende plan: 13. sept.: Vækstforum: Godkendelse af program Indkaldelse af ansøgninger fra operatører Udkast til resultatkontrakter med operatører 7. nov.: Frist for aflevering til Vækstforum 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af resultatkontrakter og indstilling til Regionsrådet om bevilling. 12. dec.: Regionsrådet: Bevilling Medio dec.: Informationsarrangement for primært lokal og specialiseret erhvervsservice. 1. jan. 08: Iværksættelse 16

18 Effekt Et vigtigt effektmål er, at iværksættere, som har modtaget specialiseret rådgivning har en højere værditilvækst end gennemsnittet og at der blandt iværksættere, som har modtaget specialiseret rådgivning findes en højere repræsentation af vækstiværksættere. Ved måling af andelen af vækstiværksættere anvendes den af Erhvervs- og Byggestyrelsen anvendte definition: Vækstvirksomheder er virksomheder, der 5 år efter etablering har mere end 5 ansatte og en omsætning på mindst 5 mio. kr. Herudover skal virksomheden have opnået en gennemsnitlig vækst i antal ansatte og omsætning på mindst 60 pct. fra etableringsåret og 5 år frem. Det vil sige, at det er årgange, der undersøges. (Kilde: Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006, EBST) Metoden anvender data fra Danmarks Statistik, hvorfra data foreligger efter tre år. For at opnå en hurtigere tilbagemelding på initiativernes effekt etableres en løbende kvantitativ effektmåling byggende på andre tilgængelige informationskilder (CVR, ATP m.fl.). Med anvendelse af denne metode kan der allerede efter programmets første år gennemføres en effektmåling. Handelshøjskolen i Århus Aarhus Universitet har erfaring med disse effektmålinger. Der skal indgås en aftale med Handelshøjskolen i Århus således at effektmålingerne kan igangsættes ved programmets start. Ved opgørelse af antal iværksættere anvendes metoden i Danmarks Statistiks Erhvervsdemografi, hvorved kun reelt aktive virksomheder indgår. Effektmålingerne skal omfatte det samlede erhvervsservicesystem og vil således omfatte både den lokale og den regionale erhvervsservice samt initiativer i dette program. På baggrund af de indledende registreringer af de iværksættere, som får vejledning i den lokale erhvervsservice kan iværksætteren følges gennem den lokale og regionale erhvervsservice, Startpakke/Vækstpakke frem til etablering af virksomhed. Målet med effektmålingerne er dels at kunne dokumentere, hvor mange iværksættere der starter virksomhed efter at have modtaget vejledning/rådgivning og dels at kunne dokumentere hvorledes disse iværksættere klarer sig med hensyn til vækst og overlevelse i forhold til gennemsnittet af iværksættere. Effektmålingen gennemføres i samarbejde med Væksthuset. Budget De samlede udgifter til initiativerne forventes at udgøre ca. 24 mio. kr. årligt jfr. nedenstående budget. Budgettet opdeles i to hovedgrupper: Udgifter på kr. 10 mio. til Startpakken og Vækstpakken, som er rådgivningsydelser rettet mod den enkelte iværksætter. Disse udgifter er omfattet af statsstøtteregler. Fælles omkostninger på kr. 13 mio. som ikke er omfattet af regler om egenbetaling fra iværksætteren Førstnævnte gruppe er omfattet af statsstøttereglerne, hvor hovedreglen er, at virksomheder og iværksættere selv skal betale mindst 50% af udgiften til rådgivning. Startpakken inkl. forlængelse administreres under reglerne for de minimis-støtte. Dette indebærer, at det forud for udbetaling af støtte skal kontrolleres, at støtten ikke medfører at det samlede de minimisstøttebeløb, som den pågældende iværksætter har modtaget i den relevante treårsperiode, overstiger grænsen på EUR. Dette loft forventes kun i meget sjældne tilfælde at være en barriere for modtagelse af støtte. De fælles omkostninger er ikke omfattet af statsstøtteregler. 17

19 Finansiering Iværksætterprogrammet finansieres af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum), privat egenbetaling, EU Regionalfond, EU Socialfond og EU-Kattegat-Skagerak-program (Interreg, KASK) som følger: Mio kr. Region Midtjylland 9,3 Private 4,4 EU Regionalfond 7,9 EU Socialfond 0,9 EU Interreg. KASK 0,5 I alt 23,0 De fleste elementer finansieres 50% af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum) og 50% af EU Regionalfonden. For rådgivningsydelser fratrækkes først iværksætterens egenbetaling. Vækstgrupper finansieres 50% af EU Socialfonden og 50% af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum) efter fradrag af deltagerbetaling. Iværksætterkurser finansieres af kommunerne og bidraget fra dette program fordeles som for vækstgrupper. Kompetenceudvikling for erhvervsservicemedarbejdere finansieres 50% af EU Socialfonden og 50% af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum). Udvikling af redskaber og metoder finansieres af Region Midtjylland (prioriteret af Vækstforum) og EU Regionalfonden. Endvidere er der mulighed for finansiering fra Interreg 4 i det nye Kattegat-Skagerak program (KASK) gennem etablering af et udviklingsprojekt med parter i Vestsverige og Sydnorge. I partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og regeringen er parterne enige om at etablere specialiserede rådgivningstilbud i regi af Væksthus Midtjylland. Af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til innovation og iværksætteri fremgår, at der til et Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen afsættes i 18

20 alt 42 mio. kr. i 2007 voksende til 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne skal bl.a. anvendes til: Specialiserede rådgivningstilbud på relevante områder og formidling af rådgivningstilbud til nye og mindre virksomheder, fx viden om patentbeskyttelse mv. samt tilbud om hjælp til konkurstruede virksomheder gennem et Early Warning System. Derudover skal nye og mindre virksomheder gennem husene kunne få adgang til specialiseret rådgivning fx fra GTS-institutterne, Vækstfonden, Dansk Design Center og Danmarks Eksportråd, Innovationsmiljøerne mv. Netværk med erfarne erhvervsfolk og formidling af uddannelsestilbud, fx oprettelse af private mentornetværk. Derudover skal der være adgang til uddannelser målrettet specifikke branchebehov samt tilbydes et kursus i udvikling og vækst i nye virksomheder. Fælles serviceplatform for iværksætter/væksthusene, fx kompetenceudvikling af iværksætter/væksthusenes vejlederkorps, systematiske afrapporteringer og effektmålinger af husene og etablering af fælles hjemmeside med brugervenlige værktøjer som rådgiverdatabase, internetbaseret virksomhedsskole samt henvisning til de tilbud, som husene stiller til rådighed regionalt for de nye og mindre virksomheder. Der er pr. juli 2007 ikke aftalt en nærmere udmøntning af denne del af aftalen. Det tilstræbes at koordinere initiativerne tæt. Forankring efter projektperioden Start- og Vækstpakken forankres i det samlede erhvervsservicesystem. En følgegruppe bidrager til at fastholde kontinuitet og udvikling i programmet. Programmet kan indarbejdes i en kommende handlingsplan for Vækstforum. Opbygning af specialiserede netværk forankres hos allerede eksisterende netværk eller nye operatører, der arbejde med netværk for ambitiøse iværksættere indenfor forskellige brancher eller segmenter. Netværkene kan efter projektperioden efterfølgende videreføre aktiviteterne. I det omfang følgegruppen iværksætter et indsats for regionalt mentornetværk, forankres netværket i Væksthuset. En fortsat udvikling kan indarbejdes i en kommende handlingsplan. Vækstgrupper forankres hos Væksthuset. Efter programperiodens udløb kan initiativet indarbejdes i en kommende handlingsplan. Iværksætterkurser forankres hos den lokale erhvervsservice, der visiterer iværksætterne og gennemfører aktiviteterne. En fortsættelse af initiativet efter programperiodens udløb kan ske ved indarbejdelse i en kommende handlingsplan for Vækstforum. Bo hos en virksomhed er et pilotprojekt til fremme af intrapreneurship, der involverer Forskerpark Aarhus, BIRC Estate, Agro Business Park, IDEA Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Pilotprojektet er to-årigt og vil herefter blive evalueret. En eventuel fortsættelse af projektet efter programperiodens udløb kan ske ved indarbejdelse i en kommende handlingsplan for Vækstforum. Kompetenceudviklingsforløb for erhvervsservicesystemets medarbejdere gennemføres af Væksthuset i samarbejde med det lokale erhvervsservicesystem. Udvikling af redskaber og metoder forankres i følgegruppen. En fortsættelse af initiativet efter programperiodens udløb kan ske ved indarbejdelse i en kommende handlingsplan for Vækstforum. Formidling Programmets resultater og fremdrift vil blive afrapporteret til lokale og specialiserede erhvervsserviceenheder og til Vækstforum. Der kan f.eks. oprettes et nyhedsbrev. 19

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere MEAmidt fra netværk til fletværk, Herning 16. juni 2010 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Erhvervsudvikling i en regional struktur Regionsrådet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

STRATEGI 2007 / 8 Væksthus Midtjylland. September 2007

STRATEGI 2007 / 8 Væksthus Midtjylland. September 2007 STRATEGI 2007 / 8 Væksthus Midtjylland September 2007 Indholdsfortegnelse Side: Side 2/12 1. Indledning 3 2. Strategiproces 3 3. Vision og hovedmålsætninger/indsatsområder 4 3.1 Hvad er erhvervsservice?

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER>

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

STARTmidt Accelerator. - en videreudvikling af iværksætterprogrammet STARTmidt for vækstiværksættere. Baggrund

STARTmidt Accelerator. - en videreudvikling af iværksætterprogrammet STARTmidt for vækstiværksættere. Baggrund STARTmidt Accelerator - en videreudvikling af iværksætterprogrammet STARTmidt for vækstiværksættere Baggrund Vækstforum vedtog på sit møde i december 2007 at igangsætte iværksætterprogrammet STARTmidt

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere