Odder-modellen. En ændring af praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder-modellen. En ændring af praksis"

Transkript

1 Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale Tandpleje. 3. Sundhedskoordinator i Odder Kommune. Korrespondance til Overtandlæge Marit Jøssing.

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Introduktion... 3 Viden... 3 Problem... 3 Mål for Odder-modellen... 4 Udvikling og metoder... 5 Organisationsudvikling... 5 Metoder... 5 Resultater... 9 Tandsundhed... 9 Brugertilfredshed Medarbejdertilfredshed Ressourceforbrug Diskussion Tandsundhed Bruger- og medarbejdertilfredshed Fortsat udvikling Konklusion Bilag Bilag 1. Tandsundhed Odder og landstotal Bilag 2. Tandsundhed Odder Bilag 3. Tandplejens idealer Bilag 4. Kvalitativ evaluering

3 Introduktion Sammenfatning Tandplejen i Odder har siden arbejdet med en omlægning af daglig praksis fra behandlende til sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje. En gennemgang af tandplejehistorier fra egne journaler viste at medarbejderne tidligere havde behandlet huller i stedet for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse for at reducere og standse cariesudviklingen. Dette medførte ofte at cariesaktive børn og unge blev behandlingstrætte. Mål Målet var en forbedret tandsundhed der blev suppleret med et mål om livslang tandsundhedsforbedring, tandbevidsthed og tandtrivsel. Dette mål er nået hvis de 18-årige sendes videre til deres voksentandplejeliv med sunde tænder eller ganske få fyldninger og med indarbejdede vaner, som betyder at de børster tænderne rene 2 gange om dagen og bruger tandtråd 1-2 gange om ugen. Desuden skal de 18- årige have viden om kost og drikkevaners indflydelse på tandsundheden og være så trygge ved at komme på en tandklinik, at de fastholder et regelmæssigt tandplejeforløb igennem hele livet. Udvilkling og metoder Der er arbejdet med målrettet organisationsudvikling, kompetenceudvikling og opgavefordeling for tandplejens medarbejdere. Risikovurdering, individuel tandplejeplan og beslibning af mælketænder til renhold er blevet en del af daglig praksis. Forældrene er blevet inddraget og en anerkendende pædagogik er udviklet. Resultater Tandsundheden er forbedret mere i Odder end på landsplan i perioden. Brugertilfredshed er målt dels ved brugerundersøgelse dels ved fokusgruppeinterviews. Der er stor grad af brugertilfredshed med Tandplejens service, kommunikation og tilbud. Medarbejdertilfredshed er vurderet ved fokusgruppe-interview. Medarbejderne beskriver øget trivsel, engagement og arbejdsglæde. Fremtid Der skal fortsat arbejdes med udvikling af kommunikationen og med medarbejdernes kompetencer. Smileys kan anvendes til at vurdere accept af tandbehandling samt ved undersøgelse ved 6, 10 og 16 år. Desuden skal findes en metode til måling af tandlægeangst /glæde /tilfredshed med at gå til tandlæge. 2

4 Introduktion Siden efteråret har Odder Kommunale Tandpleje arbejdet med at udvikle tandplejen, så fokus i den daglige praksis er på tandsundhedsfremme og forebyggelse frem for på boring og fyldning af huller. Formål med denne rapport er at beskrive hvordan Odder-modellens praksis adskiller sig fra tidligere, hvordan tandsundheden har udviklet sig og hvordan brugerne og medarbejderne opfatter forandringerne. Desuden beskrives de faser Tandplejen har gennemgået og hvad der har været vanskeligt i forløbet. Endelig gives der nogle bud på en fortsat udvikling af denne model for tandpleje. Viden Caries Caries-sygdommen er stadig den mest udbredte kroniske sygdom i verden. Sygdommen skyldes en ubalance i mundhulens miljø. I mundhulen udvikles syre, hver gang der tilføres kulhydrater. Derfor foregår der en konstant afkalkning af tænder. I perioder uden syrepåvirkning vil der foregå en genindlejring af kalk i tænderne. Denne remineralisering er langsommere end afkalkningen. Afkalkningerne i tænderne kan udvikle sig videre indtil der er et hul, som vi bliver nødt til at behandle med en fyldning, eller standses så der bliver et caries ar eller kronisk caries. Vi ved at cariesprocessen kan standses ved simple og lette tiltag: Renhold: tandbørstning med fluortandpasta og brug af tandtråd. Fluor-behandling. Lakering (fisssurforsegling) af afkalkninger i tændernes tyggeflader. Reduktion af sukker indtag Når vi i dag taler om et barn eller en ung med sunde tænder, er det et udtryk for at det er lykkedes at kontrollere balancen i mundhulen, så der ikke har udviklet sig egentlige huller. Man kan se udbredelsen af caries som et isbjerg. Kun de egentlige huller kan ses med det blotte øje. Men under vandet findes alle de afkalkninger, som kan remineraliseres ved genopretning af balancen i mundhulen. For at nedbringe antallet af huller, må vi arbejde forebyggende med afkalkningerne. Vi ved at holdbarheden af fyldninger er begrænset. Når en tand første gang har fået en fyldning, skal denne repareres eller skiftes adskillige gange i barnets / den unges levetid. I arbejdet med Odder-modellen har vi bestræbt os på at omsætte denne viden til vores daglige praksis. Angst for tandlæger Rod Moore anslår at ca 4% af alle voksne danskere lider af tandlægeskræk i så udtalt grad at de helt undgår behandling (odontofobi). Ca. 6% er så bange at de udsætter behandlingsaftaler og kun opsøger tandlæge sporadisk. Andre 30% har mildere former for tandlægeskræk. Disse personer angiver ofte barndomsoplevelser hos tandlæger som årsag. Problem Dårlig tandsundhed og fokus på behandling frem for forebyggelse I årene til var tandsundheden i Odder blandt børn og unge dårligere end landsgennemsnittet for de fleste årgange. Se bilag 1. I gennemgik vi journaler på 10 patienter, som konstant havde haft mange, nye huller i tænderne. 3

5 Eksempler: Lise født oktober 1989 Indtil januar : 90 besøg Boret huller ved 38 besøg Undersøgt 40 gange 2 mælkekindtænder blev boret i alt 9 gange inden det blev nødvendigt at trække tænderne ud. Ingen notater i journal om instruktion i tandbørstning, kostvejledning eller anbefaling af fluortandpasta. Kristian født september Indtil januar.: 52 besøg Boret huller ved 30 besøg. Undersøgt 14 gange 2 mælkekindtænder blev boret 8 henholdsvis 9 gange inden det blev nødvendigt at trække tænderne ud. Ingen notater i journal om instruktion i tandbørstning, kostvejledning eller anbefaling af fluortandpasta.. Tandpleje-historierne viste, at vi havde brugt det meste af patienternes og tandplejens energi til at bore huller og omlave gamle fyldninger. Vi havde ikke ydet en indsats, som kunne standse sygdomsudviklingen. Med de mange boringer var det forståeligt, hvis børnene udviklede modvilje overfor tandlæger og tandklinikker. Mål for Odder-modellen Efter gennemgang af tandplejehistorierne blev det besluttet at omlægge tandbehandling i Odder Kommune til fokus på forbedret tandsundhed via forebyggelse og sundhedsfremme. Der blev opstillet kvantitative mål for tandsundheden, som i første omgang blev beskrevet som det gennemsnitlige antal flader berørt af caries (defs og DMFS) og antal børn med sunde tænder. For eksempel opstillede vi mål for de 15 årige: I skal gennemsnittet af DMFS være højst 2 og mindst 50% skal have sunde tænder. Disse mål blev senere suppleret med: I Odder Kommunale Tandpleje ønsker vi livslang tandsundhedsforbedring, tandbevidsthed og tand-trivsel. Dette mål er nået hvis de 18 årige sendes videre til deres voksen-tandplejeliv med sunde tænder eller med ganske få fyldninger og med indarbejdede vaner som betyder at de børster tænderne rene 2 gange om dagen og bruger tandtråd 1-2 gange om ugen. Desuden skal de 18-årige have viden om kost og drikkevaners indflydelse på tandsundheden, og være så trygge ved at komme på en tandklinik, at de fastholder et regelmæssigt tandplejeforløb igennem hele livet. Odder- modellen tager således udgangspunkt i og konkretiserer Sundhedslovens delmål for den kommunale tandpleje: Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. 4

6 Udvikling og metoder Organisationsudvikling I efteråret blev der iværksat en række tiltag, der skulle realisere det overordnede mål og omlægge praksis fra symptombehandling til forebyggelse. Forløbet i udviklingsprocessen: Efterår Introduktion af begrebet teamtandpleje og den nyeste viden indenfor forebyggelse af huller. Fællesmøde om nye behandlingsprincipper. Gennemgang af en række tandplejehistorier fra egne journaler. 2 dages internatmøde om Tandplejens udvikling. En anerkendende metode blev benyttet til at fastlægge: Hvad skal brugerne sige om Tandplejen ude i byen? Hvordan skal medarbejdere og ledere være for at opnå dette? Hvad skal være i fokus for at opnå det ønskede? Indsatsområder og handleplaner for de næste 2 år. Ud fra tandsundhedstal for blev der opstillet mål for tandsundheden hos børn og unge i Odder i (se bilag 2). På et fællesmøde blev risikovurdering og individuel tandplejeplan diskuteret. Kursus for alle i den nyeste viden om huller i tænderne med eksterne kursusgivere. Kurset var åbent for andre kommunale tandplejer og der var ca 60 deltagere. Temamøde om arbejdsglæde for tandplejens medarbejdere. Dette førte til beskrivelse af Tandplejens idealer (se bilag 3) Evaluering af handleplaner fra internatet i. Alle var gennemført. Brugerundersøgelse, som viste stor tilfredshed blandt tandplejens brugere. 2-dages internat for alle medarbejdere om anerkendende kommunikation. Fastlæggelse af handleplaner for de næste 2 år. Internt kursus (teori og øvelser) for alle klinikassistenter om fjernelse af tandsten. Gennemgang af udvalgte afsnit af den nye lærebog om forebyggelse og behandling af huller i tænderne ( Dental caries. The disease and its clinical management, redigeret af Ole Fejerskov og Edwina Kidd) på fagmøder for tandplejere og tandlæger. Intern temadag for tandplejere og tandlæger om undersøgelse, risikovurdering, tandplejeplaner, visitation til tandregulering og udskrivning til privat praksis ved 18 år. Kursus for alle medarbejdere om den økologiske balance i mundhulen. Kursus for alle medarbejdere om erosioner syreætsning af tænder. Metoder De metoder vi anvendte overfor den enkelte patient blev tilført risikovurdering, individuel tandplejeplan, inddragelse af forældre og anerkendende kommunikation. Disse ændringer medførte behov for en ny opgavefordeling i tandplejeteamet og kompetenceudvikling af medarbejderne. Det blev hermed vigtigt at vurdere bruger- og medarbejdertilfredshed. 5

7 Risikovurdering Ved alle undersøgelser blev indført en vurdering af barnets /den unges risiko for at udvikle huller eller andre tandsygdomme. I risikovurderingen overvejes følgende : Risikovurdering: Huller i tænderne Hvordan er mundhygiejnen? Er der afkalkninger som tegn på begyndende huller? Sygdomsudvikling hos søskende? Hvordan har tidligere udvikling af huller været? Frembrud af tænder: Er der 6-års eller 12-års tænder i frembrud? Er tandskiftet symmetrisk? I 9-10 års alderen: Er der bekymring omkring hjørnetænderne? Bidudvikling: Er der plads til tænderne? Er der behov for opfølgende kontrol? Skal der visiteres af specialtandlæge i tandregulering? Traumekontrol: Er tænder beskadiget ved slag eller fald? Andet: Syreætsninger af tænder? Er der ømhed/ problemer i kæbeled og muskler? Slimhinder? Individuel tandplejeplan Alle børn og unge blev indkaldt til en klassisk tandundersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 15. måneders intervaller. Fra august blev intervallerne øget til 20 mdr. pga. en generel besparelse i Odder kommune. Risikovurderingen identificerede børn og unge med behov for hyppigere klinikbesøg og dannede baggrund for udarbejdelse af en individuel tandplejeplan. Planen skulle beskrive hvor ofte og hvornår barnet /den unge skulle komme på tandklinikken, hvad der skulle foretages ved besøget og hvem (klinikassistent, tandplejer eller tandlæge), som skulle udføre indsatsen. Indsatsen indtil næste undersøgelse skulle beskrives i tandplejeplanen. Denne plan blev fastlagt sammen med forældrene / den unge. En plan kunne typisk se sådan ud hos en patient med mange huller: PLAN: 1. Kontrol af mundhygiejnen, tandtråd, lakering af tænder fluor -pensling. Ved klinikassistent. 2. Behandling af cariesangreb/ beslibning til renhold. Ved tandlæge. 3. Kontrol af mundhygiejnen, tandtråd, fluor-pensling, kostvejledning hver 3. mdr, lakering af tænder når muligt. Ved klinikassistent. 4. Undersøgelse efter 15 mdr. Ved tandplejer eller tandlæge. I planen blev desuden indskrevet andre tilstande, som skulle kontrolleres. Beskrivelse af standardforløb blev ikke anvendt fordi risikovurderingen skulle sikre at alle de faktorer, som har betydning for sygdomsudvikling, blev inddraget og tandplejeplanen skulle fastlægges i samarbejde med børn, forældre og unge. I forbindelse med undersøgelsen foretog klinikassistenter indfarvning af tænderne, instruktion i tandbørstning og brug af tandtråd. Der blev penslet med fluor efter behov og ofte givet farvetabletter med hjem. Plaktal blev registreret (hvor meget bakteriebelægning der findes 4 standard- 6

8 steder i munden) ved alle besøg. Tandpasta med højt (1500ppm) Fluor-indhold blev anbefalet, da Odder har lavt (0,26 mg /l) Fluor-indhold i drikkevandet. Forældrene blev instrueret i brug af tandtråd mellem mælkekindtænderne så snart barnets tænder var så langt fremme at de stod tæt sammen. Derefter blev der anbefalet tandtråd til alle aldersgrupper. Anbefalingen var 1-2 gange ugentligt tilpasset den enkeltes sygdomsudvikling. Der blev udleveret tandbørster, tandtråd og tandpasta efter behov, så det var muligt umiddelbart at anvende vejledningen. Huller mellem mælkekindtænder blev ofte beslebet, så det var muligt at børste tænder på tværs og dermed holde hullet rent. Inddragelse af forældre Hvis det skulle lykkes at påvirke de hjemlige vaner, måtte forældrene inddrages. Børn op til års alderen kan ikke selv tage ansvar for deres mundhygiejne- og kostvaner. I august blev Tandplejens taxa-ordning nedlagt. I stedet for at transportere grupper af børn fra Odders landskoler til klinikkerne, blev der sendt indkaldelser hjem til det enkelte barn. Forældrene blev opfordret til at være til stede på klinikken ved alle besøg uanset om det var til undersøgelse, forebyggelse eller behandling. Anerkendende kommunikation I arbejdet med at fremme tandsundheden, blev den daglige hjemmetandpleje det vigtigste indsatsområde. Det fordrede en styrket indsats med kommunikations- og sundhedspædagogiske metoder og strategien var at udvikle en anerkendende kommunikation. Anerkendende kommunikation betyder at der bevidst rettes fokus mod muligheder og ressoucer i stedet for problemer og mangler. Der fokuseres på den indsats og de fremskridt som børn og unge gør uanset hvor ubetydelige de måtte være. Der roses og støttes i at gøre mere af det der virker. De unge opfordres til at give udtryk for deres egne ønsker til hvordan deres tandsæt skal fungere. Samtalen er ofte baseret på spørgsmål, eks: Hvilke ønsker har du for dit tandsæt i fremtiden? Hvad er det vigtigste du selv kan gøre for at opnå dette? Dine fortænder er sunde og rene. Fortæl /vis mig, hvad du gør for at holde dem rene? Den anerkendende kommunikation er baseret på en opfattelse af at den bedste motivation til forandring er den enkeltes drømme og ønsker for fremtiden. Der bruges meget tid på samtale ved besøgene og børn, unge og forældre inddrages i planlægningen. Fokus er flyttet fra boring og fyldning af huller til forebyggelse og hjemmebehandling af cariessygdommen. Børn og unge ved altid i forvejen om der skal bores ved et besøg. De har indflydelse på hvordan og hvornår forebyggelse og behandling foretages. Børn, unge og forældre bliver altid rost / anerkendt ved besøgene. Der tages udgangspunkt i det som fungerer godt og der vejledes og støttes i at udbrede de gode vaner. Tandplejeteamet Tandplejen har 3 medarbejder-grupper: Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Med indførelsen af Teamtandplejen fik alle faggrupper nye kompetencer og opgaver. Tandlægerne er nu teamledere med ansvar for at uddelegerede opgaver kan magtes. Tandlægerne fungerer som konsulenter for de øvrige i teamet. Tandlægerne har en forpligtelse til at følge med i udviklingen i fagområderne. Tandplejerne er blevet nøglepersoner i fht børn og unge da de står for hovedparten af undersøgelserne. De har fået mere selvstændigt arbejde med risikovurdering og tandplejeplaner og nye opgaver i form af beslibninger af mælketænder til renhold og udskrivning af 18-årige til privat praksis. Desuden udfylder de skema vedrørende bidforhold. Både tandplejere og tandlæger undersøger og udfylder SCOR-blanket (SCOR=Sundhedsstyrelsen Centrale Odontologiske Register) efter Sundhedsstyrelsens vejledning. Disse indberettes. 7

9 Klinikassistenterne har fået en vigtig rolle i den forebyggende indsats med egne patienter og egen aftalebog. Det betyder at de har fået mere selvstændigt arbejde med eget ansvar for instruktion i tandbørstning, lakering af tænder, fluorpenslinger, fjernelse af tandsten, tilvænning af bange børn til tandbehandling og møder med forældre til 1½ årige børn, som introduktion til tandpleje. Børn, forældre og unge møder således mange forskellige personalekategorier i deres tandplejeforløb. Dette kræver et tæt samarbejde mellem teamets medlemmer. Brugertilfredshed Ved begyndelsen af udviklingsprocessen blev der lagt vægt på at brugerne skulle være tilfredse med den nye praksis. I foråret gennemførte Tandplejen en brugerundersøgelse. Brugerne kunne svare dels via link på Oddernettet, dels på PC er opstillet på Tandplejens klinikker. Børn på år og forældre blev opfordret til at deltage i brugerundersøgelsen. I Perioden 1. marts til 1. juni gennemførtes en tilsvarende brugerundersøgelse, med ganske få justeringer af enkelte spørgsmål. Svarprocenten var 5,2 % af samtlige brugere og forældre til brugere af Tandplejen (en lille stigning ifht ). Desuden gennemførte tandlæge Niels Hansen, som led i en Masteruddannelse, fokusgruppe-interviews. I maj og august blev der gennemført interviews med grupper (3-4) af brugere fra Parkvejen skoles tandklinik: Forældre til børn på 3-6 år, forældre til børn 9-11 år og unge årige. Der blev gennemført 7 gruppe-interviews med i alt 15 forældre og 3 unge. Medarbejdertilfredshed En andet krav for praksisændringen var at medarbejderne skulle være tilfredse. Dette blev målt på følgende måder: På fællesmøde i Tandplejen i januar blev alle spurgt om tilfredsheden med den nye praksis. Fokusgruppe-interviews ved Niels Hansen med medarbejdere fra Parkvejen skoles tandklinik blev gennemført i august : 3 klinikassistenter, 2 tandplejere og 1 tandlæge. Hver faggruppe blev interviewet for sig. 8

10 Tandsundhed Resultater Sundhedsstyrelsen udsender hvert år i januar statistikker over den indberettede tandsundhed til alle kommuner. Der findes mange data til at beskrive tandsundhedsudviklingen. Af bilag 1 fremgår udviklingen i gennemsnitligt antal flader berørt af caries (defs og DMFS) for forskellige aldersgrupper i Odder sammenlignet med landstallene. En anden måde at beskrive tandsundheden på er at angive den procentvise andel af 7-årige med sunde mælketænder (figur 1) og af 15-årige med sunde blivende tænder (figur 2) Siden er andelen af 7-årige med sunde tænder i Odder steget kraftigere end på landsplan. I havde 76 % af de 7-årige i Odder kommune helt sunde mælketænder mod 58 % i. Landstallene er i samme periode steget fra 55 % til 65 %. Figur 1: Procentvis andel af 7-årige med sunde mælketænder Odder Danmark 0 I figur 2 ses den procentvise andel af 15 årige med sunde blivende tænder ( ingen tænder berørt af egentlige huller) Fra og frem til var tandsundheden for de 15-årige i Odder lavere end på landsplan. I havde 33 % sunde tænder mod 43 % på landsplan. Efter de nye tiltag er % -andelen i Odder steget til 57 % mod 47 % på landsplan. Figur 2: Procentvis andel af 15-årige med sunde blivende tænder Odder Danmark

11 Land region Odder En tredie måde at vurdere tandsundheden er at se, hvordan sygdommen fordeler sig inden for den enkelte aldersgruppe. I figur 3 nedenfor er gruppen af 15-årige fordelt efter hvor mange tandflader i deres mund, som er berørt af huller. Odders tal er sammenlignet med landstallene og tal for Region Midt. Det ses, at en større andel af Odder kommunes unge (57 %) har sunde tænder end på landsplan og i Region Midt (henholdsvis 47 og 48 %). Desuden er der færre unge i Odder, som har mere end 8 tandflader berørt af huller (landsplan 6,6 %, region 6,6 % og Odder 2,4 %). Figur 3: Procentvis fordeling af 15-årige efter 0, 1-4, 4-8, >8 tandflader berørt af caries. 100% 80% 60% 40% 20% 0% fordeling af flader 15-årige > Som det ses af figurerne er der opnået en fremgang i tandsundhed i Odder som er større end på landsplan. I bilag 2 ses tandsundhedsudviklingen for 3, 5, 7,12, 15 og 18 årige i Odder. Dels gennemsnitlig carieserfaring og dels fordeling i forhold til antal tandflader berørt af caries. Brugertilfredshed Udvalgte resultater fra Brugerundersøgelse Tilfredshed med Tandplejen alt i alt? I hvor høj grad synes du selv at du kan gøre noget for at holde tænderne sunde? I hvor høj grad ønsker brugerne at være med til at træffe beslutning om valg af behandling? Hvordan opleves det at have et medansvar i forbindelse med barnets tandsundhed? Hvordan opleves det at deltage i barnets tandpleje på klinikken? Børn Forældre Børn Forældre Børn Forældre Forældre Meget tilfreds/ Meget positivt 60 % 64 % 70 % 82 % 34 % 46 % Tilfreds/ I nogen grad/ Positivt 39 % 33 % Hverken eller/ I ringe grad 29 % 16 % 1 % 48 % 47 % Utilfreds / Slet ikke/ negativt 1 % 1 % 1 % 5 % 4 % 64 % 32 % 3 % 4 % 0 % Forældre 64 % 30 % 5 % 1 % Meget utilfreds/ meget negativt Ved ikke 1 % 1 % 9 % 3 % 66 % af forældrene og 84 % af børnene mener at antal besøg er passende for at opretholde en god tandstatus. 34 % af forældrene og 14 % af børnene mener at der er for få besøg. Der er generelt fremgang i brugertilfredsheden på de fleste spørgsmål i forhold til brugerundersøgelsen i. F.eks. er der en stigning fra 46 % til 60 % af meget tilfredse børn. Ingen forældre svarer at det er 10

12 negativt at opleve medansvar i forbindelse med forebyggelse / tandsundhed ( i svarede 10 % af forældrene at det var negativt). Konklusionen er at der er meget høj grad af brugertilfredshed og stort set ingen utilfredse børn eller forældre. Brugerundersøgelsen kan ses på Antal årige som vælger at gå hos private tandlæger Når de unge fylder 16 år kan de vælge at forlade den kommunale tandpleje til fordel for gratis behandling hos en privat tandlæge. I figur 4 ses at der i Odder siden har været en lavere andel årige som har valgt private tandlæger end i Region Midt eller på landsplan. Specielt er der et stort fald fra til. Procentvis antal årige, som vælger privat praksis. Fra optælling til Danmarks Statistik. Procent af årige i privat praksis Odder Region Midt Danmark 13, ,3 24,8 20,1 12,8 22,6 18,3 4,7 * * *Tal fra Danmark og Region Midt er endnu ikke tilgængelige Fokusgruppe-interview med brugere Interview blev gennemført ud fra en række spørgsmål, som forinden var udsendt til forældrene og de unge. Undersøgelsen er beskrevet i bilag 4. Herfra sammenfattende: Forældrene: Hvordan er det for dit barn at gå til tandlæge i Odder Kommunale Tandpleje? Tandplejen i Odder roses for at have gjort det at gå til tandlæge til noget, børn og unge er glade for. Det fremhæves at tandplejepersonalet er dygtige pædagoger og at de bruger humor i omgangen med børn og unge. Hvis børnene ikke kan klare det der er planlagt, så udskydes det til en anden dag. Forældrene er godt informerede om den måde eller den behandling eller den undladelse af behandling, som tandplejepersonalet vælger. Nogle forældre er glade og positive på kanten af det begejstrede og sammenligner med deres egne oplevelser hos tandlægen som barn. De er lettede og glade for at tandplejen har udviklet sig og at børnene ikke skal den samme mængde tandbehandling igennem, som de selv var. Enkelte forældre udtrykker de har haft meget bøvl med børnenes tænder i form af træls tandbørstning og for mange tandlægebesøg. Desuden har børnene i perioder haft smerter og ubehag og enkelte er blevet behandlet for tandbylder. Disse forældre ville have foretrukket at tandplejepersonalet havde grebet mere radikalt behandlingsmæssigt ind tidligere, selv om deres barn så fik en enkelt ubehagelig oplevelse. Hvad der er det vigtigste for tandplejepersonalet i forhold til brugernes tænder? Hvad er det vigtigste for brugerne selv? Det er klart for alle interviewede, at tandplejepersonalet vedholdende og målrettet arbejder for at få børn og unge til at passe deres tænder, så de kan opnå en god tandsundhed. Det gøres på en god måde og det udtales der respekt for. Man er klar over hvis noget (tandbørstningen) kan gøres bedre og at man selv skal gøre det. De interviewede er også enige om, at det er vigtigt for dem selv, at børn og unge får sunde tænder. Hvad synes du om måden klinikpersonalet taler med dig og dit barn på? Der er meget stor ros til tandplejepersonalet for den måde de kommunikerer. Flere bruger betegnelsen i 11

13 børnehøjde og fremhæver, at tandplejepersonalet taler til børnene, ikke til forældrene. Og det virker: Børnene er trygge og forstår, hvad der er blevet sagt, og det er ofte børnene der husker forældrene på at eksempelvis Tirsdag og Torsdag er Tandtrådsdag. Tandplejepersonalet har mange gode forslag til, hvordan man kan indpasse rådene om at passe tænderne i en travl hverdag. Og rådene fremsættes på en måde så man selv kan vælge om man vil bruge dem eller lade være. Der udtales stor respekt for tandplejens vedvarende pædagogiske indsats for at få børn og unge til at børste tænderne godt nok (og bruge tandtråd). De unge: De unge er stort set enige med forældrenes udtalelser, men udtrykker sig anderledes sprogligt. De unge føler sig rigtig godt tilpas i tandplejen og de oplever at de får gode råd og hjælp og føler sig godt rustet til at passe deres tænder. De er imponerede af at tandplejepersonalet er så engagerede og vedholdende. Kommunikationen foregår ligeværdigt og de unge oplever at tandplejepersonalet er levende interesseret i deres tandsundhed. Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredshed var også et vigtigt succeskriterium for arbejdet med den nye daglige praksis. På fællesmøde i Tandplejen fremkom følgende udtalelser. Arbejdet med Odder-modellen har medført at Personaleressourcerne udnyttes bedre. Alle faggrupper føler sig engagerede. Der er mere systematik i det forebyggende arbejde. Forebyggelsen vægtes altid først. Brugerne er medbestemmende ved behandlingsplanlægning og fastsættelse af intervaller. Der ses stigende engagement hos forældrene. Flere øjne på hver patient medfører åbenhed og diskussion af behandlingsprincipper. Der opleves kvalitetsudvikling i Tandplejen. Der opleves trivsel og arbejdsglæde. Fokusgruppe-interview Interviews blev foretaget ud fra en række spørgsmål, som forinden var udleveret til medarbejderne. Undersøgelsen er beskrevet i bilag 4. Sammenfattende: Det giver glæde for alle medarbejdere at børn nu sjældent græder på klinikken. Det er en befrielse at man ikke (som tidligere) skal presse børn og unge til behandling, som de ikke magter. Medarbejderne har frigjort sig fra opfattelsen af at det mest nødvendige er at få repareret hullerne. Det har givet plads og ro til at beskæftige sig med det egentlige tandproblem, de forhold i barnets liv, som betyder at der udvikles huller. Betydning af den nye måde at arbejde på? Alle medarbejdergrupper beskriver at ændringerne har givet en stor forøgelse af arbejdsglæden. Det har været svært at ændre på kommunikationsmåden, men der er ingen tvivl om at den anerkendende metode virker. Det giver glade, trygge børn og dermed glade forældre. At sætte tanker i gang om ændring af vaner kan ikke klares på eet tandlægebesøg. Medarbejderne er meget bevidste om at det kræver et langsigtet forløb hvor det er vigtigt at brugerne kan følge med og tænke sig om. Alle medarbejderne oplever at de har fået et større ansvarsområde og et større fagligt indhold i de daglige arbejdsopgaver. De tilkendegiver at det har været en lang og til tider svær proces men at resultatet er helt fantastiske arbejdsdage med et engagement og samarbejde, som også kommer brugerne til gode. Der sparres i dag på tværs af faggrupper. Tidligere tiders snævre opfattelse af hvad de enkelte 12

14 faggrupper kan og må er afløst af en opfattelse af, at det er den enkeltes kompetencer, stærke sider og lyst til opgaverne, der tages udgangspunkt i. Det betyder at faggrupperne oplever en høj grad af ligeværdighed. Betydning af ændret praksis for tandsundheden og trygheden ved tandbehandling? Der er glæde over den fortsatte fremgang i tandsundhed og en fornemmelse af at tandplejen når flere af de sygdomsaktive børn og unge end tidligere. Den anerkendende tilgang sikrer den enkelte en bedre oplevelse af besøgene og vurderingen er at Forældre, børn og unge har taget godt imod den dialogbaserede tilgang. Alle medarbejdere i Tandplejen har på et fællesmøde i august beskrevet det svære i udviklingsprocessen Svært at få forældrene på banen. Nu ikke længere løftede pegefingre og bedrevidende. Svært at gå fra kritisk til anerkendende kommunikation. Tidligere var der facit-liste nu fleksible mål. Svært når det ikke lykkedes at standse sygdomsudviklingen. Svært at læse forældrene. Svært at skulle afgive arbejdsområder. Tandplejerne: Svært at skulle arbejde med klinikassistent-assistence og svært at undvære hjælpen igen og at den, der hjalp skulle overtage området. Tandlægerne: Svært at afgive at være tovholder i forbindelse med det enkelte barn /den unge. Kender ikke børnene på samme måde mere. Der har været diskussioner i tandlægegruppen pga forskellige holdninger til behandlingsmetoder. Dette har været en stor faglig udfordring for tandplejerne. Svært at forklare forældrene at der er huller som kræver hjemmearbejde. Ressourceforbrug I udviklings-processen er der løbende ændret på personalesammensætningen for at tilpasse tandplejeteamet til den ændrede indsats og de nye opgaver. Figur 5. Udvikling siden i personaleforbrug til undersøgelse, forebyggelse og behandling af 0-18 årige. ( excl. tandregulering, omsorgs- og specialtandpleje og administration og ledelse) Antal børn pr. tandlæge Antal børn pr tandplejer Antal børn pr klinikassistent Børnetallet er steget indtil og er herefter faldende. I 2011 reduceres med 0,4 tandlæge, så børnetal pr tandlæge bliver

15 Diskussion Tandsundhed Målet om forbedring af tandsundheden må siges at være opnået idet tandsundheden i Odder Kommune i udviklingsperioden er forbedret mere end på landsplan. Det er vores opfattelse at dette i høj grad skyldes tandplejens nye praksis med forebyggelse frem for behandling, forældreinddragelse, anerkendende kommunikation og teamudvikling. Men også generelle sundhedspolitiske tiltag i odder Kommune kan spille en rolle. En Mad- og Måltids politik og efterfølgende en Nul-sukker politik blev vedtaget i Odder Kommunes byråd i november efter en lang debat, hvor mange borgere var involveret. Nul-sukker politikken har medført en betydelig reduktion i indtaget af sukker blandt børn og unge i den tid, de opholder sig i kommunens institutioner. Mere om sundhedspolitiske handleplaner kan ses på I figurerne 1 og 2 angives at kun børn og unge helt uden fyldninger og huller har sunde tænder. Man kunne argumentere for at en 18-årig med 1-4 flader berørt af caries også har sunde tænder. Hvis man således udvider begrebet, havde 80% af de 18-årige i Odder i sunde tænder mod 60% i. Cariesstatistikken er imidlertid også påvirket af de ændrede behandlingsmetoder. Når et mindre cariesangreb behandles med lakering (fissurforsegling) i stedet for boring og fyldning, forsvinder denne caries ud af statistikken. Fyldning af et hul i siden af en mælketand registreres statistisk som caries i 2 flader, men kun som caries i en flade, hvis behandlingen består i beslibning til renhold. De nævnte forhold har betydning, når vi ser på den gennemsnitlige carieserfaring, men er ikke betydende, når vi udelukkende ser på det stigende antal børn og unge med sunde tænder. En anden mulig forklaring på de forbedrede cariesstatistikker kunne være at registreringspraksis er ændret i begejstringen for den nye måde at arbejde på. Medarbejdergruppen i Odder har været meget stabil i mange år, så det er i høj grad de samme medarbejdere som har udfyldt SCOR-blanket både før og efter ændringerne blev indført. Desuden følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. registrering på SCORblanketten og denne vejledning gennemgås ca. 1 gang om året. En risiko ved at flytte fokus til forebyggende og sundhedsfremmende tandpleje kunne være at aktiv caries blev forværret og der opstod tandinfektioner. Tandplejen har ingen optællinger af om beslibninger af mælketænder har betydet flere smerter eller tandbylder. Men optælling af antal nødbehandlinger i sommerferierne (når tandplejen holder lukket) i perioden -, viser et kraftigt fald i antal henvendelser pga caries til de private tandlæger. Der er derfor ikke noget som tyder på at dette skulle være tilfældet. Bruger- og medarbejdertilfredshed Det andet mål med forandringen var at brugere og medarbejdere skulle være tilfredse med den nye praksis. Stigningen i graden af tilfredshed fra til i brugerundersøgelsen kan indikere, at Tandplejens arbejde med forældreinddragelse med fokus på sundhedsfremme og med anerkendende pædagogik overfor brugerne virker efter hensigten. Resultaterne af fokusgruppe-interviews peger i samme retning. Der er ganske få unge (16-17-årige) som vælger privat tandlæge. Dette kan tolkes som udtryk for at de unge er meget tilfredse med det tandplejetilbud, som de modtager. Kun et lille udsnit af tandplejens brugere har deltaget i undersøgelserne, som måske derfor ikke er repræsentativ. Man kunne dog forvente at evt utilfredse brugere havde benyttet muligheden for at give udtryk for kritik. En del forældre og nogle børn angiver at der er for få besøg i Tandplejen. Det understreger vigtigheden af 14

16 at den individuelle tandplejeplan bliver udarbejdet i samarbejde med børn, forældre og unge. Interviewene med medarbejderne viser at der er en fælles opfattelse af hvad intentionerne med tandplejens arbejde er og hvordan der skal arbejdes med at opnå dem. Medinddragelse, respekt for barnets integritet og glæden over engagementet og det gode arbejdsklima er gennemgående temaer i interviewene. Resultaterne hos brugere og medarbejdere viser at den anerkendende kommunikation er velegnet til at opnå varige tandsundhedsforbedringer og at metoden bliver godt modtaget. Medarbejderne mener dog at det er svært og tager lang tid at forandre indgroede kommunikationsvaner på klinikken. Tandplejen i Odder har 2 klinikker, som er omtrent lige store. Der er forskel på hvor hurtigt de beskrevne forandringer er blevet gennemført på klinikkerne. Tandsundhedsresultater omfatter alle børn og unge i Odder Kommune. Brugerundersøgelsen er gennemført på begge klinikker, men fokusgruppeinterviews med brugere og medarbejdere er udført på den af de to klinikker, som er længst i udviklingen af den anerkendende kommunikation og som har brugt beslibninger af mælketænder mest. Dette illustrerer at omlægningen er en udviklingsproces, som tager tid. Fortsat udvikling Den anerkendende sundhedspædagogik kan forbedres og tandplejepersonalet kan blive bedre til at lytte efter brugernes behov og ønsker, så de oplever en reel medinddragelse og medindflydelse. For at fastholde arbejdsglæden blandt medarbejderne i tandplejen er det nødvendigt fortsat at arbejde med kompetenceudvikling af teamet. Man kunne forestille sig at klinikassistenterne fik opgaven med at undersøge småbørn, at tandplejerne blev inddraget i Odder Kommunes generelle sundhedsfremme og at tandlægerne udvidede deres kompetencer som teamledere og konsulenter for det øvrige team. Tandsundhed som en del af oral helse Indtil denne evaluering blev igangsat var vores mål at forbedre tandsundheden og der blev udelukkende evalueret ved at se på tandsundhedsresultater. Under arbejdet med Odder-modellen er der kommet opmærksomhed på: at arbejdet med tandpleje for børn og unge opfattes som en basis for deres videre tandplejeforløb. at de vaner som grundlægges i løbet af de første 18 leveår sandsynligvis er af stor betydning for den enkeltes tandsundhed senere i livet. at accepten af tandlægebehandling og glæden/tilfredsheden ved at gå til tandpleje sandsynligvis er af betydning for om den enkelte fastholder regelmæssige tandplejevaner gennem livet. Derfor er opmærksomheden blevet rettet på begrebet Oral helse, som lægger betydelig vægt på individets egen vurdering. I artikel i Tandlægebladet nr. 6 af Sven Poulsen og Pia Vogelius beskrives oral helse. Fysiske Psykiske Sociale Oral helse Hvad Fravær af smerte Fravær af andre symptomer Fravær af tandlægeangst Glæde/ tilfredshed med at gå til tandlæge Accept af tandbehandling Tilfredshed med egne tand/ mundforhold Socialt acceptabelt tandsæt God livskvalitet 15

17 Denne definition kan indarbejdes i Tandplejens fremtidige arbejde med målsætninger og valg af metoder. Der kan f.eks: Anvendes smileys (Visuel Analog Skala) til at vurdere accepten af tandbehandling efter alle operative behandlinger samt efter us ved 6 år, 10 år, 16 år. På længere sigt kan dette registreres via SCOR-blanketten. Måles tandlægeangst/ glæde/ tilfredshed med at gå til tandlæge ved 18-års alderen. For nuværende findes der ikke et enkelt velegnet redskab til en sådan måling så det efterlyses. Arbejdes for at etablere en forsøgsordning hvor unge til 25 år kan vælge at fortsætte i Odder Kommunale Tandpleje. Mange forhold vedrørende den optimale tandpleje for børn og unge er fortsat uafklarede: Hvordan behandles caries i mælketænder optimalt? Hvordan forebygges og måles tandlægeangst? Hvordan fastholdes gode vaner for tandsundhedsfremme i voksenlivet? Konklusion Sammenfattende viser evalueringen at omlægning fra behandlende til sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje er mulig ved en målrettet indsats med personaleuddannelse og udvikling. Formodentlig har det været årsag til en forbedret tandsundhed og en høj brugertilfredshed blandt børn, unge og deres forældre samt et mindre ressourceforbrug i Odder Kommune. Desuden tyder interview med brugere og medarbejdere på, at den ændrede metode giver mere trygge, glade børn og dermed mindre tandlægeangst. Tak til alle de forældre og unge, som velvilligt brugte en aften på et fokusgruppeinterview. professor Sven Poulsen, Århus Tandlægeskole, som deltog i 2 indledende møder, hvor han bl.a åbnede vores øjne for begrebet oral helse og et bredere tandsundhedsbegreb. medarbejderne i Odder Kommunale Tandpleje for det store og vedholdende engagement i forandringerne af tandplejens indsats. 16

18 Bilag Bilag 1. Tandsundhed Odder og landstotal Gennemsnitligt antal flader berørt af caries. 3,00 Gennemsnitligt defs for 3-årige Gennemsnitligt defs for 5-årige 2,00 1,00 Danmark Odder Danmark Odder 0,00 3,00 3,00 Gennemsnitligt DMFS for 7-årige Gennemsnitligt DMFS for 12-årige 2,00 Danmark 2,00 Danmark Odder 1,00 Odder 1,00 0,00 0,00 8,00 8,00 Gennemsnitligt DMFS for 18-årige 7,00 6,00 5,00 Gennemsnitligt DMFS for 15-årige Danmark 7,00 6,00 5,00 Danmark Odder 4,00 Odder 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 17

19 Bilag 2. Tandsundhed Odder Blå søjler = mål for Gul = Grøn = Blå = Rød = sunde flader 1-4 flader 4-8 flader >8 flader 3 Fordeling efter defs 3-årige Gennemsnitligt defs for 3- årige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 Gennemsnitligt defs for 5-årige 100% Fordeling efter defs 5-årige 90% 2 80% 70% 60% 50% 1 40% 30% 20% 0 10% 0% Fordeling efter DMFS 7-årige 3 Gennemsnitligt DMFS for 7-årige 100% 90% 80% 2 70% 60% 50% 1 40% 30% 20% 10% 0 0% 18

20 3 Gennemsnitligt DMFS for 12- årige 100% 90% Fordeling efter DMFS 12-årige 2 80% 70% 60% 50% 1 40% 30% 20% 0 10% 0% Gennemsnitligt DMFS for 15-årige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling efter DMFS 15-årige Gennemsnitligt DMFS for 18-årige 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling efter DMFS 18-årige 19

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

PRAKSIS. tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010. VELKOMMEN til 1

PRAKSIS. tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010. VELKOMMEN til 1 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT Dialog en vej til sundhedsfremme 4 Man skal væk fra forsagelsesideologien og i stedet undersøge og udfolde

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere