Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik"

Transkript

1 university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Jørgensen, N. O. G., & Henriksen, N. H. (2009). Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand. Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev, 2009, 6. Download date: 06. okt

2 Nyhedsbrev September 2009 AES Den 14. september gennemførtes retsmøde i AES sagen ved byretten i Hillerød. Sagen blev gennemført med tre dommere, og Kim Trenskow fra Kroman Reumert fremlagde vores sag. Gitte Nielsen fra AquaPri, underdirektør Ulla S. Hansen fra AES samt direktør Brian Thomsen var indkaldt som vidne i sagen. Sagen begyndte i oktober 2004, da vores AES bidrag steg stort som følge af ændringer i branchegrupperingerne. Vi var indtil da placeret sammen med 11 andre brancher, men med virkning fra 2005 blev vi trukket ud i en særlig gruppe med fiskeriet, og da fiskeriet desværre har oplevet en voldsom stigning i forekomsten af erhvervsskader, betød det, at AES bidrag steg voldsomt i perioden 2005 til Med virkningen fra 2008 er AES loven ændret, så vi nu er tilbage i folden med de øvrige husdyrproduktioner m.m., men faktum er, at vi har indbetalt for meget i perioden 2005 til Hovedkriteriet for at samle brancher i grupper er det såkaldte dobbelt homogenitetskrav som indebærer, at brancherne skal være sammenlignelige i forhold til skadesrisiko og produktionsmetoder. Vi har stærke argumenter for, at vi ikke kan sammenlignes med fiskeriet i forhold til hverken skadesrisiko eller produktionsmetoder (!), men nu afventer vi med spænding rettens dom, som afsiges den 9. november kl Spørgsmål i sagen kan rettes til direktør Brian Thomsen på mobil Udkast til finanslov Vi har som tidligere nævnt fremsendt tre ønsker til finansloven for 2010: 1. Fuld hjemtagning af EU støtte til den Europæiske Fiskerifond 2. Fortsættelse af støtten til konsulenter i fiskeri og akvakultur 3. Optagelse af regnskabsstatistik for akvakultur på finansloven Regeringen har i udkastet valgt ikke at søge fuld hjemtagning, og det er vi selvsagt skuffede over, og vi mener, det er en forkert beslutning, fordi den danske fiskeri og akvakultur sektor har behov for alle midler. Vi anerkender og kvitterer for, at Regeringen som led i Grøn Vækst har afsat 100 mio. kr. til investeringer i modeldambrug type 3 og FREA anlæg, men der er også et stort behov for investeringstilskud til andre teknologier, herunder fx havbrug, D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side - 2 Store investeringer i modeldambrug Side - 3 Fisk er sundt Side - 3 Akvakulturudvalget Side - 4 Revision af strategi Side - 4 Nye lokaler Side - 4 Nyt gælleprojekt Side - 4 Skillingbro Dambrug omlagt til økologi Side - 5 Råvareprisindex Side - 6 Dyrlægens Hjørne Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Senior rådgiver: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Chefkonsulent: Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

3 Formandens syn og holdninger Det er smagen, der gør det I Viggo Hesels interessante bog om Dansk ørrederhverv gennem 100 år fortælles, at de første danske dambrugsørreder blev sendt på det Københavnske marked i 1905, og derefter og da de små ørreder til og med sommetider smagte af mudder, var de usælgelige. Selvom vi nu skriver 2009, må vi desværre stadigvæk konstatere, at der er problemer med afsmag i nogle af vores fisk. Det må høre op nu, og jeg vil gerne gøre en af Dansk Akvakulturs store skikkelser, Magister Fredericksens ord fra 1905, til mine egne: Det københavnske marked (det globale marked, min tilføjelse) kan ikke en gang til tåle at blive belemret med en sekunda kvalitet. Vi har således periodisk haft problemer med afsmag i fisk, men der er ikke tvivl om, at den øgede forekomst af recirkulation har forstærket problemet, da der kommer mindre rent vand ind i dambrugene til at fortynde afsmagstofferne. Vi har imidlertid også vidst i 100 år, hvad man skal gøre ved problemet. De leveringsklare fisk skal holdes i rene damme med frisk vand længe nok til, at afsmagen er skyllet ud. Og naturligvis skal alle led i kæden, inklusive slagteriet opbevare fiskene korrekt lige inden slagtning. Vores gode fagkyndige kollega Niels Henrik Henriksen har sammen med N.O.G. Jørgensen forsøgt at identificeret de særlige problemer ved bl.a. modeldambrugene og har lavet en kogebog for, hvordan fiskene fra dambrug med afsmagsproblemer skal behandles inden de udleveres til salg. Foruden fortynding skal væggene i leveringsbassinerne holdes pinligt rene for begroning. Foreningen har sendt denne kogebog ud til alle dambrugere, så alle ved, hvad der skal gøres. Alle gør det bare ikke. Det er uacceptabel situation for hele erhvervet. I princippet er kvaliteten og kvalitetskontrollen et anliggende mellem leverandørerne og aftagerne, men jeg må desværre konstatere, at der indtil nu er taget for løst på problemet. På mødet for brancheudvalget for eksportører og fabrikker forleden er der derfor med bestyrelsens opbakning taget den klare beslutning, at kvalitetskravene til smag skal overholdes, og at fisk med afsmag fremover ikke kan sendes på markedet. Vi har således nu en god, om end dyr og besværlig løsning, til at sikre kvaliteten af vores fisk, inden de når ud til forbrugeren. Samtidig vil vi igangsætte en række forsknings- og udviklingstiltag for at komme kilden til problemet, dannelsen af de afsmagende stoffer i dambrugene, til livs. Fra vores kolleger, åleopdrætterne, ved vi, at det er vigtigt at undgå slamophobninger og stillestående vand. Vi håber yderligere at kunne belyse og forebygge problemet og dermed helt undgå en fordyrende efterbehandling. Vi har opnået store drifts- og miljømæssige fordele ved at omlægge dele af vores produktion til mere recirkulation. Men også ulemper: afsmag og andre sygdomsforløb er nogle af dem. Der vil altid opstå utilsigtede bivirkninger, når man laver store forandringer. Men lad det til slut være en opfordring til Miljøstyrelsen, om at nøjes med at forhandle de miljømæssige rammer med os, og blande sig uden om vores produktionsforhold. Erhvervet ved selv bedst, hvordan og hvor hurtigt produktionen omlægges, således at de utilsigtede bivirkninger formindskes mest muligt. Karl Iver Dahl-Madsen muslinger og modeldambrug type 1 m.m. Vi har opgjort vores investeringsbehov i 2010 til ca. 120 mio. kr. og har rettet henvendelse til fødevareministeren, erhvervsudvalget, fødevareudvalget og diverse folketingspolitikere, og vi ved, at vores kollegaer i de øvrige fiskeriorganisationer udviser en lignede ildhu, så der arbejdes fortsat på sagen. I udkastet lægges der op til, at støtten til konsulenter i fiskeri og akvakultur ophæves, og at midlerne overføres til fiskerifonden. Vi fastholder, at ordningen har medvirket positivt til vidensspredning i erhvervet, men vi erkender også, at tiden er løbet fra den slags ordninger, og hertil kommer, at én krone til EFF ledsages af én krone fra EU, og derfor giver det god mening at lukke ordningen og flytte midlerne over til EFF. Vi er glade for, at finanslovsudkastet indeholder forslag om, at regnskabsstatistikken nu optages på finansloven. Store investeringer i modeldambrug Vi har fulgt op på udviklingen indenfor akvakultur, og som det kan ses af tabellen, er der indtil nu investeret ca. 331 mio. kr. i ombygninger til modeldambrug. Foder opskrivninger Type 1 Type 3 I alt Antal Investering i mio. kr Investering i kr/kg Før foderkvote Ombygning prøver Ansøgninger I alt Nu foderkvote Der er investeret 114 mio. kr. i etablering af 25 type 1 anlæg og 217 mio. kr. i 18 type 3 anlæg. Anlæggene havde før ombygning en samlet fodertilladelse på godt tons, og efter ombygning og ansøgninger om mere foder har de nu en samlet fodertilladelse på godt tons. Investeringerne har således øget det tilladelige foderforbrug med over tons. Nettovæksten er dog noget mindre, da Skov- og Naturstyrelsen i samme periode har opkøbt/lukket anlæg med en samlet fodertildeling på ca tons, så vores samlede foderkvote er steget med ca tons. Modeldambrugene har en samlet foderkvote på over tons fisk, hvilket svarer til, at ca. hver anden fisk i dag kommer fra et modeldambrug. Regeringen og EU har bidraget til udviklingen gennem støttemulighederne i den Europæiske Fiskerifond. I 2008 er der således givet et samlet tilskud til akvakulturanlæg på ca. 63 mio. kr. hvoraf dog ca. 40 mio. kr. kan henføres til to anlæg og i 2009 er der meddelt tilsagn for i alt 22 mio. kr. Samlet har Regeringen og EU derfor over de sidste to år støttet anlægsinvesteringer i akvakultur med hele 85 mio. kr.

4 Fisk er sundt! Det er ingen vist længere i tvivl om, men skulle der være tvivlere tilbage, kan de med fordel læse det seneste faktablad fra DTU-Aqua. Her har seniorforsker Charlotte Jacobsen samlet op på tilgængelig viden om fisk og sundhed. Her slås det fast, at fisk har i hvert fald tre veldokumenterede sundhedseffekter: 1. Forebyggende effekt på udvikling af hjerte-kar-sygdomme (især hos patienter som har haft et hjertetilfælde) 2. Blodtrykssænkende (1-2 mm Hg) ved højt indtag 3. Reducerer fedt (triglycerider) i blodet Herudover er der påvist otte mindre veldokumenterede effekter som fx: 1. Afhjælper gener fra leddegigt hos nogle patienter 2. Reducerer forekomst af for tidlig fødsel 3. Reducerer fødselsdepressioner 4. Høj DHA-tilførsel til fosteret under graviditet medfører langtidsfordele i relation til intelligens, hukommelse, opførsel/ adfærd (søvn, aggressivitet, depression og opmærksomhed) 5. Indikation på reduktion af astmatilfælde og andre kroniske lungesygdomme 6. Indikation på reduktion af forekomst af tarmkræft 7. Reduktion af vægttab samt forbedring af helbreds-tilstanden hos cancer-patienter 8. Indikation på reduktion i forekomst af Type-1 diabetes hos børn Det anbefales, at vi spiser gram fisk om ugen, men de kolde kendsgerninger er, at vi voksne kun spiser 147gram og børn kun 77gram. Antager vi i øvrigt, at samtlige danskere skulle spise 100 gram fisk mere om ugen, ville det kræve yderligere tons spiseklare fisk. Antages en udbytte procent på 50 % taler vi om tons fisk. Og det er blot til Danmark! Det fremgår også af faktabladet, at der er ulemper ved at spise fisk i form af små mængder miljø-gifte, som fx dioxin og kviksølv, men det er så lidt, at de rigeligt opvejes af fordelene ved at spise fisk. Summa summarum: Fisk er en sund og næringsrig fødevare som indeholder mange sundhedsgavnlige stoffer, hvor effekterne af omega-3 fedtsyrerne er de mest veldokumenterede. I den forbindelse er det relevant at spørge, om europæiske forbrugere er klar over, at der altså er forskelle på fisk? Den seneste opgørelse fra Eurostat viser, at EU i 2008 importerede over tons frosne pangasius fileter fra Vietnam. Pangasisus er bl.a. kendetegnet ved at være stort set klinisk fri for omega-3, hvor fx ørreder og ål har et højt indhold af omega-3 fedtsyrer, og man kan med rette tro, at forbrugerne ikke er vidende om, at der altså er gode grunde til, at ørreder og ål er dyrere end pangasius. Vi ved jo godt, at vi må grave ekstra dybt i lommen, hvis automobilen skal udstyres med en V6ér, men slige overvejelser har vi næppe, når vi vælger fisk. Her har vi som branche både en mulighed og en udfordring i at få det budskab ud over rampen. Du kan se hele faktabladet på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk Akvakulturudvalget Arbejdet skrider fremad i akvakulturudvalget. Der er nedsat tre underudvalg som skal besvare en række overordnede spørgsmål. I arbejdsgruppe 1 ses der på kvoteregulering, stemmeværker og muligheder for at lette administrations- /godkendelsesprocedurerne. I arbejdsgruppe 2 ses der på anbefalinger til BAT, incitamentsstruktur til øget anvendelse af miljøteknologi, reduktionspotentialer for næringsstoffer N, P, BI5 i relation til produktions- og miljømålsætninger og medicin og hjælpestofproblematikken. Arbejdsgruppe 3 beskæftiger sig med placeringsmuligheder for opdrætsanlæg i forhold til bl.a. vand- og naturplanerne. Der er lavet en foreløbig synopsis for udvalgets rapport. Overskrifterne er nogenlunde på plads, og udvalgets medlemmer er i fuldt sving med at sætte kød på skelettet. Spørgsmål til udvalgsarbejdet kan rettes til foreningens formand Karl Iver Dahl-Madsen på mobil eller direktør Brian Thomsen mobil SÆT X I KALENDEREN Åbent Hus den Kl Hallundbæk Dambrug. Præstegårdsvej(9), Gl. Blåhøj, 7330 Brande. Se det nye flotte 250 t. produktions anlæg. Under opførelse. Færdigt projekt. Vi ses, vi gi r lidt til ganen. Projekt: Dansk Akvakultur Entreprenør: Svend Nielsen, Brande Udstyr: Grimstrup Maskinforretning Elementer: Give Elementfabrik A/S

5 Revision af Strategi 2015 På det seneste bestyrelsesmøde i september måned godkendte bestyrelsen procesoplægget, som skal lede frem til en evaluering og revision af vores nuværende strategi. Processen gennemføres denne gang på brancheniveau, så der bliver bedre tid til at drøfte branchespecifikke forhold. De enkelte brancheudvalg aflevere deres bemærkninger og forslag til bestyrelsen, og oplægget til ny strategi vil blive drøftet på et medlemsmøde, inden bestyrelsen slår de sidste søm i. Vi satser på, at strategien er på plads inden nytår. HALLUNDBÆK DAMBRUG HOLDER ÅBENT HUS Dambruger Søren Jøker, har nu taget sit nye dambrugsanlæg i brug, og der holdes i den anledning et åbent hus arrangement d. 23/10 fra kl. 10 til 14, hvor det bliver muligt at se det nye 250t anlæg, som er projekteret af Kaare Michelsen fra Dansk Akvakultur. Bortset fra en udskiftning af en del blød bund, er anlægget opført på ca. 3 måneder, og fremstår nu som et flot enkelt og overskueligt anlæg, med opdræts-og leveredamme samt laguner. Der er på dette anlæg anvendt en ny montageteknik af elementerne, hvor specielt belufterbrøndene er udført efter en ny metode, i nært samarbejde med jord og betonentreprenøren, som efterfølgende giver en nem og hurtig montering af de øvrige elementer. Nye lokaler Fredag den 11. september flyttede vi i andre lokaler her på Ferskvandscentret. DTU Aqua der før var vores naboer, ønskede at udvide, så vi blev spurgt om vi ville flytte. Vi blev så enige med Ferskvandscentret om nogle andre lokaler og indretningen af dem, hvilket så gør, at vi nu bor i Bygning J og har det meste af stueetagen. Etablering og modernisering af akvakulturanlæg Som bekendt er bevillingen til ovennævnte ordning opbrugt for 2008, og det har medført, at ordningen nu er lukket helt ned, så der ikke længere kan indsendes ansøgninger om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg. Der er imidlertid en række opdrættere, som ønsker at investere i deres anlæg, og det er selvsagt meget utilfredsstillende, at de nu stilles overfor et valg om enten at udskyde deres investeringer eller afskrive muligheden for tilskud. Vi har derfor anmodet FødevareErhverv om snarest at tage initiativ til at åbne ordningen, så opdrætterne igen får mulighed for at søge om tilskud til etablering og modernisering af anlæg. Vi har understreget overfor FødevareErhverv, at vores medlemmer er fuldt vidende om, at en modtageskrivelse ikke kan sidestilles med et tilsagn, og at der er risiko for afslag! Følgende udover Kaare Michelsen har deltaget i projektet: Entreprenør: Sven Nielsen, Brande Udstyr: Grimstrup Maskinforretning Elementer: Give Elementfabrik Skillingbro Dambrug ved Rebild omlagt til økologisk produktion Som det hidtil første opdrætsanlæg i det tidligere Nordjyllands Amt nu Rebild Kommune - er Skillingbro Dambrug med sine blot 8 tons tilladelig årlig foderforbrug, nu omlagt til økologisk produktion pr. september Nyt gælleprojekt. I samarbejde med KU-Life igangsætter Dansk Akvakultur et nyt projekt, som har til formål at forbedre viden om gælleamøben og effekten af pereddikesyre overfor parasitter. Herudover vil projektet afprøve medicinske alternativer til fiskedræberbehandling. Projektet påbegyndes her i efteråret 2009 og forventes afsluttet i Projektet finansieres af Henriksens Fond. Vi har modtaget følgende pressemeddelelse fra Leif Poulsen, Give Elementfabrik: Anlægget omlægges med støtte fra den Europæiske Fiskerifond. Dambruget drives af Niels Moes, som også ejer det nærved liggende Thingbæk Mølle Dambrug. De to dambrug vil i fremtiden komme til at indgå i et samlet center ved Rebild under det fælles motto: Kalk, Kilder og Kunst. Se evt. I den forbindelse planlægges gennemførsel af Naturskoleaktiviteter på det økologiske Skillingbro Dambrug, ligesom Niels Moes planlægger at lade det økologiske dambrug indgå i Økologisk Landsforenings såkaldte økologiske skolegårde. Her vil skoleklasser, der

6 har interesse heri kunne aftale besøg og foredrag om dansk økologisk fiskeopdræt. Dambrugets kerneprodukt vil dog fortsat være produktion af økologiske sættefisk og spisefisk. Sidstnævnte har Niels Moes planer om at skulle afsætte via centrets kommende fiskebutik/ røgeri efter ideer hjemhentet fra et besøg hos familien Zordel i Tyskland. Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på telefon eller mobil Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Q1 2009: Index = Holtermann Index (priser omregnet i EUR) LT Denmark Superprime Peru Fishoil Soya HP Non-GMO Rapeseed oil B-Wheat Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Q1 (01 jan) Q2 (01 apr) Q3 (01 jul) Q4 (01 okt) 2009 Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Nyt dambrug! Bassiner med 45gr. hjørner. Bassiner med afrundede hjørner. Runde bassiner med plane elementer. Diameter efter ønske. Belufter brønd. Højde 3 meter. Runde bassiner med formglat inderside. Diameter efter ønske. Elementer produceret på mål til dit dambrug. L-ELEMENTER L-150 x 240 L-240 x 240 L-300 x 240 L-400 x 400 Beregnet for tosidet tryk Plan fod. Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen Give Din kontakt - konsulent Leif Poulsen

7 DYRLÆGENS HJØRNE Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Lektor Niels Jørgensen, Institut for Jordbrug og Økologi, Københavns Universitet og Niels H. Henriksen, Dansk Akvakultur, Silkeborg Ørreder med afsmag af jord udgør et stigende problem i sommerhalvåret, og er blevet mere udbredt efter bygning af store anlæg med recirkulation. Afsmagen antages især at skyldes stoffet geosmin, der giver muddersmag, mens et andet stof, methylisoborneol (MIB) giver fiskene en jordagtige/muggen smag. Begge stoffer dannes af blågrønalger og bestemte trådformede bakterier (streptomyceter). Blågrønalgerne trives godt på overfladen af væggene i bassiner og kanaler, hvor de udnytter N og P i vandet og solens lys til vækst. Bakterierne forekommer også i biofiltrene, hvor de udgør en del af de aktive mikroorganismer i biofilmen. Fisk optager geosmin og MIB over gællerne og opkoncentrerer stofferne gange. I et aktuelt projekt har et institut på Københavns Universitet sammen med Dansk Akvakultur og fire dambrugere i et år fulgt koncentrationen af geosmin og MIB i vandet i opdrætsenhederne, leverdamme og biofiltre. I et af anlæggene, Nørå Dambrug, blev der i sommeren 2008 målt omkring 20 ng geosmin/l i produktionsenhederne og omkring 10 ng/l i leverdammen. Fiskene opholder sig typisk 5 dage i leverdammen før transport til fabrikken. I anlægget i Nørå forsynes leverdammen med grundvand (borevand), som ikke indeholder geosmin. Geosminkoncentrationen i både opdrætsenheden og leverdammen er højere end de ca. 5 ng/l, som ifølge tidligere forskning giver risiko for afsmag i fiskene på grund af opkoncentreringen i kødet. Derfor er der stor risiko for, at koncentrationen på 10 ng/l i Nørås leverdamme vil kunne medføre afsmag i fiskene. Det blev derfor på Nørå Dambrug valgt at minimere risikoen for afsmag ved at fokusere på leverdammen. I anlægget i Nørå var der synlige bevoksninger på væggene i leverdammen. For at teste om fjernelse af bevoksningen kunne reducere indholdet af geosmin, blev lever-anlægget tømt og væggene blev højtryksspulet. Rensningen af væggene reducerede geosmin til under 3 ng/l (målt 2 uger efter rensning), men efter 3 måneder var indholdet igen øget til 10 ng/l. En ny højtryksspuling bragte igen niveauet ned under 3 ng/l. For at reducere forbruget af vand til genopfyldning af leverbassinet, blev rensningen af bassinet i sommeren 2009 modificeret. Vandstanden blev sænket ca. 1 m og kanterne blev efterfølgende sprøjtet med en formalinopløsning. Resultatet var tydeligt: En uge efter behandlingen var geosminniveauet på 2 ng/l, hvilket er usædvanligt lavt for et dambrug i sommersæsonen. Behandlingen viser, at man med en relativt enkel behandling kan nedbringe dannelsen af geosmin. I forsøget blev der anvendt formalin, men brintoverilte produkter vil formentlig være mindst lige så effektive. Forsøgene i anlægget i Nørå viser altså, at koncentrationen af geosmin kan reduceres ved rensning af væggene. Det er dog en forudsætning, at dammen efter rensning opfyldes med vand med et lavt indhold af geosmin. Her vil grundvand være bedst, men åvand vil i mange tilfælde også have et tilstrækkeligt lavt indhold af geosmin. Med nuværende viden formodes det, at ophold i mindst 5-6 dage i leverdamme med lavt indhold af afsmagsstofferne i vandet er tilstrækkelig til at nedbringe afsmagsstofferne i fisken til et acceptabelt niveau. I øjeblikket undersøger vi, hvilken sammenhæng der er mellem indhold af smagsstofferne i vandet, det resulterende indhold i fisken og i sidste ende smagsoplevelsen. Det kan i øvrigt oplyses, at laboratoriet Eurofins nu tilbyder analyse af geosmin i vandprøver. Analysen koster fra kr. pr. prøve. Med den nuværende viden er det ikke muligt i biofiltret selektivt at fjerne de bakterier, der danner afsmagstofferne uden også, at dræbe de bakterier som fjerner ammoniak fra opdrætsvandet. Ej heller er det muligt økonomisk rentabelt at fjerne smagsstofferne fra vandet.

8 Møde med Silkeborg Kommune Den 31. august havde vi et møde med Silkeborg kommune. På mødet deltog udvalgsformand Hanne Bæk Olsen, repræsentanter for forvaltningen, Jan Rasmussen, Jens Jensen, Jørgen Jøker Trachsel, Kaare Michelsen og Lisbeth Jess Plesner. På mødet blev Dansk Akvakulturs strategi præsenteret. Desuden blev erhvervets udviklingsmuligheder, kommunens forvaltning og tilsyn diskuteret. Positivt afkast...her og nu! Alt til dambrug, hav- og ålebrug Ned til 5g, ca. 20 gange pr. døgn Spar foder, arbejdstid, ilt... her og nu. Positivt afkast af køb... typist 30% forrentning af kapital. R SpotFish udfoderanlæg til dambrug og havbrug. IT-management-system for alle. SpotFish Fish feeding systems Kontakt: Jan Bonde tlf.: eller kontoret Se videoklip Bopil Aqua a/s Fish feeding and management Klækkeudstyr transport- og sortergrej iltfordelere foderautomater fugleværn aluplader baljer spande handsker arbejdstøj sko støvler net vod ketcher sugekurve beluftere waders Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden Midtjysk Aqua ApS Vestermarken Klovborg tlf fax Bopil Aqua a/s Pilene 10 DK-6470 Sydals Tlf.: Se netbutikken på: Intervet/Schering-Plough Animal Health leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Nyt logo 180 x 136.indd :39:06

9 Eksport 2009/2008 Periode: Januar - Juni Ændring Tons Mio. kr. kr./kg Tons Mio. kr. kr./kg Tons Mio. kr. kr./kg Ørreder 1 Levende Fersk/kølet > 1 kg Fersk/kølet < 1 kg Frossen > 1 kg Frossen < 1 kg Filet Røget ,8 3,5 36,4 119,1 7,4 12,8 148,6 24,40 33,36 22,69 19,44 20,50 15,54 32, ,3 6,9 45,7 77,2 11,3 27,0 161,3 24,57 22,15 22,96 19,58 23,19 20,52 33, ,4-3,4-9,3 41,9-3,9-14,2-12,8-0,17 11,21-0,27-0,14-2,68-4,98-0,73 Ørred i alt ,7 24, ,8 25, ,1-1,26 Rogn ,1 41, ,6 64, ,5-22,75 Ål Levende Fersk/kølet Frossen Røget ,80 74,28 44,56 101, ,28 79,83 69,44 153, ,7-0,8-0,9-0,3-5,48-5,55-24,88-52,22 Ål i alt ,9 56, ,8 64, ,9-8,29 I alt , , ,5-2,71 Note: 1: Omregning til rund fisk: Fersk/kølet/frossen : 83 pct, røget og filet : 47 pct. 2: Inkludere fersk og frossen Kilde: Danmarks Statistik

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Nyhedsbrev Juli 2012 Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Den tyrkiske regering fortsætter med at yde direkte statsstøtte til akvakultur, og det betyder faldende afsætning og faldende priser for de danske

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

RENS-TEK - Andre Renseteknologier RENS-TEK - Andre Renseteknologier Ozon og Avancerede Oxidations Teknologier - Muligheder for fremtidens recirkulerede anlæg? Civilingeniør, M.Sc. Morten Møller Klausen, DHI Rens-Tek Temadag, Ferskvandscenteret

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Fremtidens kilder til omega-3 fedtsyrer hvor er vi på vej hen?

Fremtidens kilder til omega-3 fedtsyrer hvor er vi på vej hen? Fremtidens kilder til omega-3 fedtsyrer hvor er vi på vej hen? Charlotte Jacobsen Professor mso og gruppeleder Lipid- og oxidationsgruppen Afdeling for Fødevareindustriel Forskning chja@food.dtu.dk Introduktion

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Ny AES sag under opsejling

Ny AES sag under opsejling Nyhedsbrev Juni 2012 Ny AES sag under opsejling Den 3. april rettede Kromann Reumert på vegne af os henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I brevet anføres, at vi tiltræder opgørelsesmetoden

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

BILAG 2: GEOSMIN OG MIB

BILAG 2: GEOSMIN OG MIB BILAG 2: GEOSMIN OG MIB Geosmin og MIB. Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur Baggrund. Geosmin og MIB er lugt- og smagsstoffer der i vand naturligt kan dannes af forskellige mikroorganismer såsom blågrønalger

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere