% 1,30% NEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ"

Transkript

1 Henning Reinholdt Broholms Allé 10 A-B kr kr kr kr % Nej Nej Mads Munch Randborg kr. 475 kr kr kr kr kr % 2,25% Nej John Lindgreen Randborg kr. 505 kr kr kr kr kr % 2,25% JA Gunnar Brandt Ringertoften kr. 641 kr kr kr kr kr % 1,93% Nej Bent Skovgaard Plantevej kr. 486 kr kr kr kr % Nej Nej Carsten Høyer Blidahlund kr kr kr kr kr % 2,00% Nej Elisabeth Larsen Bramsgården kr kr kr kr % Nej Nej Tage Andersen Tagensbo kr. 525 kr kr kr kr kr % Nej Nej O Jørgensen Hesseløgaard kr. 446 kr kr kr kr kr % 1,20% Nej Jette Lundsgaard Laubsgården kr. 458 kr kr kr kr kr % 0,72% JA Mads Munch Laubsgården kr. 458 kr kr kr kr kr % 1,30% NEJ Jørn Søby Rømersgade kr. 350 kr kr kr kr kr % Nej Nej Erik Wiborg Vendersgade kr. 560 kr kr kr kr kr % 1,77% Nej Jacob Lund Folkvarsvej kr. 616 kr kr kr. - kr % 2,20% Nej Helle Horn -EDC Svanen kr. 362 kr kr kr kr kr % 2,15% Nej John Lindgreen Nor-Dyb kr. 467 kr kr kr kr kr % Nej Nej Jørn Søby Tomsgården kr. 638 kr kr kr kr kr % 1,95% Nej Mads Munch Randborg kr kr kr kr % 1,90% Nej John Lindgreen Randborg kr kr kr kr kr % 1,92% JA Erik Wiborg Broholms Allé 10 A-B kr. 525 kr kr kr kr % 1,25% Nej Gunnar Brandt Milnersgården kr. 616 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej Erik Wiborg Jagtvej kr. 575 kr kr kr kr kr % 1,70% Nej Gunnar Brandt Vestergård kr. 634 kr kr kr kr kr % 2,38% Nej Jette Lundsgaard Klostergården kr. 403 kr kr kr % 0,57% NEJ Stig Wentrup Ørnegården kr. 610 kr kr kr kr kr % 1,51% Nej D.K. Jensen Grenågade kr. 626 kr kr kr kr kr % 2,02% Nej Jørn Søby Hyltebjerg Allé kr. 611 kr kr kr kr kr % 1,36% Nej Gunnar Brandt Hyltebjerg Allé kr. 592 kr kr kr kr kr % 1,20% Nej Jørn Søby Ryesgade kr. 518 kr kr kr % Nej Nej Erik Wiborg Willemoesgade kr. 590 kr kr kr kr % 2,00% Nej Ulf Wentrup Krusågade kr kr kr kr kr % 2,25% Nej Gunnar Brandt Helsingborggade kr. 554 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej Gunnar Brandt Ole Mimer kr. 666 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej John Lindgreen Dannebrogsgade kr. 776 kr kr kr kr % Nej Nej Bente Kjølhede Frb. Alle kr. 500 kr kr kr kr % 1,80% Nej Gunnar Brandt Ringertoften kr. 657 kr kr kr kr kr % 1,85% Nej Ove Jørgensen Borup kr. 575 kr kr kr kr kr % 1,84% Nej Jette Lundsgaard Strandvejen kr. 470 kr kr kr kr kr % 1,59% Nej Peter Westphall Godthåb kr. 600 kr kr kr kr kr % 2,95% Nej Ole Sundenæs Grenågade kr. 725 kr kr kr kr kr % 3,60% Nej Jette Lundsgaard Klostergården kr. 403 kr kr kr kr kr % 0,95% Nej Finn Malling Helgeshus kr kr kr kr kr kr % 2,78% Nej D.K.Jensen Rebekkavej kr kr kr kr % 2,55% Nej Lars Høgh Bornholmsgade kr. 877 kr kr kr kr kr % 3,50% Nej Jette Lundsgaard Havnegade kr. 618 kr kr kr kr kr % 2,07% Nej Jette Lundsgaard AB Skt. Kjelds Gade kr. 507 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej Carsten Høyer Falkoner Alle kr kr kr kr kr % 2,30% Nej Jakob Dalhoff Rådhusvej kr kr kr kr kr % Nej Nej Gunnar Brandt Webersgade kr. 830 kr kr kr kr % 2,75% Nej

2 Finn Malling Over Gaden o. Vandet kr. 789 kr kr kr kr % 2,00% Nej Jørn Søby Peblinge Doss kr. 613 kr kr kr kr % 1,77% Nej Jette Lundsgaard Holbergsgade kr. 502 kr kr kr kr % 2,20% Nej John Lindgreen AB Skt. Kjelds Gade kr. 511 kr kr kr kr % 1,99% Nej John Lindgreen Falkoner Alle kr. 428 kr kr kr kr % 2,03% Nej Asger Nymann Brahes Hus kr. 700 kr kr kr kr kr % 2,80% Nej Torben Lund AB Skt. Kjeldsgården kr. 612 kr kr kr kr % 2,00% JA Peter Ryaa Hostrup kr. 426 kr kr kr kr % 1,35% Nej Erik Jørgensen Ole Mimer kr. 889 kr kr kr kr kr % 2,89% Nej Hans Trebbien Nansensgade kr. 975 kr kr kr kr kr % 3,25% Nej Carsten Høyer Nansensgade kr kr kr kr kr % 2,40% NEJ T.v. Linstow Ndr. Frihavnsgade kr. 566 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej T.v. Linstow Drejøgade kr. 606 kr kr kr kr kr % 1,35% Nej T.v. Linstow Fiskedammen kr. 554 kr kr kr kr kr % 1,60% JA Torben Lund Vennebo kr. 520 kr kr kr kr kr % 2,10% JA Erik Jacobsen Paludan Mullers Vej kr. 989 kr kr kr kr % 3,59% JA T.v. Linstow Bernstorffsvej kr. 589 kr kr kr kr kr % 2,29% JA Jørn Søby Nyhavn 42 A-B kr. 900 kr kr kr kr kr % 2,62% Nej S.W.Petersen Duegården kr. 542 kr kr kr kr % 1,92% JA Asger Nymann Upsalagade kr. 868 kr kr kr kr kr % 1,70% Nej T.v. Linstow Jægergården kr. 675 kr kr kr kr kr % 2,19% JA John Lindgreen Valdemarsgade kr. 399 kr kr kr kr kr % 1,97% JA John Lindgreen Hostrups Have kr. 506 kr kr kr kr kr % 2,75% JA D. Ammitzbøll SørensenAlleenparken kr kr kr kr kr kr % 3,25% Nej Erik Wiborg Carls Gave kr. 710 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej Gennemsnit kr kr % 1,96% Minimum kr. 350 kr kr. - 24% 0,57% Maksimum kr kr kr % 3,60% Røde markeringer er valuarvurderinger der er stævnet for domstolene med påstand om undervurdering - rejst erstatsningskrav for underprissalg. Sagerne rejst i 4. kvartal 2009 verserer forsat! Lilla markering er valuarvurderinger af en af Dansk Ejendomsmæglerforeningen udpeget skønsmand i sager anlagt mod valuar der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening med påstand om undervurdering. Grøn markering er valuarvurderinger der efter Østre Landsrets domme hhv eller har fast det kontante handelsniveau efter sager ført at DE's prof. Forsikring AIG og advokat Thomas Dahl Jensen Mønjerød markering er alene Jette Lundsgaard A/B Laubsgården afgjort ved forlig imellem sagsøgerne og godkendt af Dansk Ejendomsmæglerforening og dettes forsikringsselskab AIG - samlet erstatning kr. 2,3 mio. i 2009 Brun markering erstatninssag anlagt i 2008 mod valuar Mads Munch med påstand om undervurdering og afgjort ved forlig med DE og AIG og udbetalt erstatning på kr. 2,3 mio. i John Lindgreen Randborg kr. 505 kr kr kr kr kr % 2,25% JA John Lindgreen Nor-Dyb kr. 467 kr kr kr kr kr % Nej Nej John Lindgreen Randborg kr. 505 kr kr kr kr kr % 1,92% JA John Lindgreen Dannebrogsgade kr. 776 kr kr kr kr. - kr % Nej Nej John Lindgreen AB Skt. Kjelds Gade kr. 511 kr kr kr kr. - kr % 1,99% Nej John Lindgreen Falkoner Alle kr. 428 kr kr kr kr. - kr % 2,03% Nej John Lindgreen Valdemarsgade kr. 399 kr kr kr kr kr % 1,97% JA John Lindgreen Hostrups Have kr. 506 kr kr kr kr kr % 2,75% JA John Lindgreen har først i vurderingsrapporter udarbejdet efter 2014 anført referenceejendomme. Han har anført sit eget vurderingsprincip hvor han fratrækker mellem kr /m2. fra den kontante handelsværdi der er på hans referenceejendomme. Det betyder at hans vurderinger skal hæves typisk med 80% for at nå den kontante handelsværdi for tilsvarende ejendomme handlet. Uanset hvad renteniveauet er eller hvilke priser der handles ejendomme til så tager John Lindgreen udgangspunkt i en beregnet afkastprocent der i John Lindgreens verden fra ligger lige omkring 2%. John Lindgeens vurdering af A/B Hostrups Have en af Frederiksbergs bedst beliggende og opførte ejendomme er mistænkelig lav og helt ude af trit med de aktuelle markedspriser og bankernes udlånsvillighed

3 Gunnar Brandt Ringertoften kr. 641 kr kr kr kr kr % 1,93% Nej Gunnar Brandt Milnersgården kr. 616 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej Gunnar Brandt Vestergård kr. 634 kr kr kr kr kr % 2,38% Nej Gunnar Brandt Hyltebjerg Allé kr. 592 kr kr kr kr kr % 1,20% Nej Gunnar Brandt Helsingborggade kr. 554 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej Gunnar Brandt Ole Mimer kr. 666 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej Gunnar Brandt Ringertoften kr. 657 kr kr kr kr kr % 1,85% Nej Gunnar Brandt Webersgade kr. 830 kr kr kr kr. - kr % 2,75% Nej Gunnar Brandt er eneste valuar medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening MDE der har fået Østre Landsrets Domme på korrekt vurdering ØLD A/B Hyltebjerg Allé og ØLD A/B Ringertoften Begge ØLD blev søgt opnået af Dansk Ejendomsmæglerforening deres forsikringsselskab AIG og denne advokat Thomas Dahl Jensen, og var begge tabt for Gunnar Brandt MDE i Byretten Dansk Ejendomsmæglerforening skrev aldrig om Østre Landsrets Dommene i "Ejendomsmægleren" og ingen valuarer MDE anerkender at Østre Landsret har lagt en retspraksis Gunnar Brandt har skønt han er eneste valuar, der har Østre Landsrets Domme på korrektheden i hans vurderingsprincipper, siden været udmeldt som skønsmand af DE Gunnar Brandts vurderingsrapporter har aldrig anført en eneste reference handel eller anført den omkostningsbestemte leje skønt at det er et normkrav. Gunnar Brandt anfører typisk en skønnet boligleje der er markant over den korrekte beregnede omkostningsbestemte leje. Herved opnår han en yield der typisk ligger på de magiske 2,0%. Gunnar Brandts vurderinger ligger på mellem 59% til 132% af priserne for tilsvarende ejerlejligheder. De handlede priser frem til medio 2008 lå typisk mellem 55%-75% og efter 2012 efter finanskrisen i niveau 50%-65% Jette Lundsgaard Laubsgården kr. 458 kr kr kr kr kr % 0,72% JA Jette Lundsgaard Klostergården kr. 403 kr. - kr kr kr. - kr % 0,57% NEJ Jette Lundsgaard Strandvejen kr. 470 kr kr kr kr kr % 1,59% Nej Jette Lundsgaard Klostergården kr. 403 kr kr kr kr kr % 0,95% Nej Jette Lundsgaard Havnegade kr. 618 kr kr kr kr kr % 2,07% Nej Jette Lundsgaard AB Skt. Kjelds Gade kr. 507 kr kr kr kr kr % 1,90% Nej Jette Lundsgaard Holbergsgade kr. 502 kr kr kr kr. - kr % 2,20% Nej Jette Lundsgaard har som udmeldt skønsmand i sagen om undervudering i A/B Plantevej helt usædvanligt afgivet besvarelse som et interval. Det er aldrig set tidligere idet den kontante handelsværdi ikke er et interval. I samme vurderingsrapport A/B Plantevej af maj 2013 skrev Jette Lundsgaard at A/B Ringertoften var handlet d til stærkt opskruede priser Jette Lundsgaard har efter ØLD i A/B Ringertoften ikke ville trække sin udtalelse om opskruede priser tilbage og udøver hermed manglende respekt for DE advokat Thomas Dahl Jensen og Østre Landsret Jette Lundsgaard har skrevet i flere af sine rapporter at efter år 2006 er afkastprocenten fuldkommen ligegyldig idet boligudlejningsejendomme alene handles på kvadratmeterpriser uafhængigt af nettolejen. Dette kvadratmeterprinscip uafhængigt af det driftsmæssige afkast er tillige udtrykt af valuar Jørn Søby EDC Erhverv og cand. jur. valuar Peter Winther Sadolin og Albæk Jette Lundsgaard vurderer generelt til kontante handelsværdier der ligger i den lave ende og har kun i en eneste vurderingsrapport anført referenceejendomme hvilket er et krav jf. vurderingsnormen. Jette Lundsgaard udarbejder og anfører korrekte omkostningsbestemte lejeberegninger, hvilket er årsagen til hendes lave afkastprocenter. Jette Lundsgaard som alle andre valuarer medlem af DE opdeler ikke værdien af ejendommen med særskilt værdien af de erhvervsmæssige arealerer og værdien af de boligmæssige arelser skønt at det er et krav Jørn Søby Rømersgade kr. 350 kr kr kr kr kr % Nej Nej Jørn Søby Tomsgården kr. 638 kr kr kr kr kr % 1,95% Nej Jørn Søby Hyltebjerg Allé kr. 611 kr kr kr kr kr % 1,36% Nej Jørn Søby Ryesgade kr. 518 kr. - kr kr kr. - kr % Nej Nej Jørn Søby Peblinge Doss kr. 613 kr kr kr kr. - kr % 1,77% Nej Jørn Søby Nyhavn 42 A-B kr. 900 kr kr kr kr kr % 2,62% Nej Jørn Søby EDC Erhverv fik som skønsmand tilside sat sin valuarvurdering ved ØLD af på A/B Hyltebjerg Allé idet værdien skulle være hævet 31% for at nå på hvad DE og AIG fik medhold i som rette værdi. I forvejen havde Jørn Søby som skønsmand lagt sig ca. 100% højere end hans vurdering i 2. Q 2006 af den tilsvarende ejendom A/B Tomsgården i et marked 2Q 2006 der var ca. 30% højere end i 2Q Som de fleste andre valuarer MDE anfører Jørn Søby ikke referenceejendomme og ej heller den omkostningsbestemte lejeberegning skønt begge er et normkrav I ejendomme hvor der både er bolig og erhverv undlader han som man skal at beregne værdien af erhverv for sig og værdien af bolig for sig. Jørn Søby anerkender ikke retspraksis fra de to Østre Landsrets Domme og uagtet at han ved Østre Landsret fik tilsidessat sin vurderingsrapport grundet mgl. Referenceejendomme vurderer han uden referencer.

4 T.v. Linstow Ndr. Frihavnsgade kr. 566 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej T.v. Linstow Drejøgade kr. 606 kr kr kr kr kr % 1,35% Nej T.v. Linstow Fiskedammen kr. 554 kr kr kr kr kr % 1,60% JA T.v. Linstow Bernstorffsvej kr. 589 kr kr kr kr kr % 2,29% JA T.v. Linstow Jægergården kr. 675 kr kr kr kr kr % 2,19% JA Torben von Linstow meget konsistent med et sikkert øje til hvad tilsvarende ejendomme handles til. Torben von Linstows yields ville ligge lavere om han brugte den omkostningsbestemte leje fremfor en skønnet boligleje Torben von Linstow er en af de få valuarer MDE der anfører referenceejendomme. Torven von Linstow opgøre ikke værdien af erhverv og bolig særskilt hver for sig. Det medfører en højeres yield på de ejendomme der har erhverv idet erhverv typisk giver en yield mellem 4%-6% Erik Wiborg Vendersgade kr. 560 kr kr kr kr kr % 1,77% Nej Erik Wiborg Broholms Allé 10 A-B kr. 525 kr kr kr kr. - kr % 1,25% Nej Erik Wiborg Jagtvej kr. 575 kr kr kr kr kr % 1,70% Nej Erik Wiborg Willemoesgade kr. 590 kr kr kr kr. - kr % 2,00% Nej Erik Wiborg Carls Gave kr. 710 kr kr kr kr kr % 1,75% Nej Erik Wiborgs vurderinger er meget svingende fra 31% til 60% af m2-priserne for tilsvarende ejerlejligheder. Erik Wiborg hævder at renten i USA og på andre landes renteinstrumenter har stor indflydelse på hans vurdering, men hans afkastprocenter fra ligger stabilt omkring 1,75%. Erik Wiborg anfører ikke referenceejendomme og borset fra Carls Gave vurderet i 2015 vurderer han meget lavt og langt lavere end tilsvarende ejendomme handlet. 140% Valuarboligværdier i % af tilsvarende ejerboliger, grønne markeringer er Østre Landsret Domme = retspraksis, røde Jørn Søby, lilla John Lindgreen, orange Asger Nymann 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

5 kr Valuarboligværdier anført i kr./kvadratmeter grønne markeringer er Østre Landsret Domme = retspraksis, røde Jørn Søby, lilla John Lindgreen, orange Asger Nymann kr kr kr kr kr kr kr kr. -

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere