Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra : den 19. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012"

Transkript

1 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige alternativer. Alle de velfungerende A/B foreninger er typisk stiftet før Den akutte og markante krise i andelsboligsektoren vedrører i hovedsagen nyere foreninger stiftet i 2007 og Det drejer sig i København om ca foreninger, der med overvejende sandsynlighed alle vil gå i betalingsstandsning og konkurs. Der er en lang række årsager hertil, som er følgende: Konstante prisstigninger fra : En andelsboligforening er typisk stiftet ved en gruppe af lejernes køb af en boligudlejningsejendom, hvor medlemmerne derefter har adgang til at leje en særlig bolig. Stiftelsen blev før 2008 typisk gennemført med 100% finansiering og afdragsfri uden at lejerne behøvede at indskyde andet end det kontante depositum som de allerede havde betalt. Ved stiftelsen blev lejen typisk hævet fra kr. 500/m2 til en boligydelse på mellem kr /m2 som andelshavere. Jo større en procentdel af lejerne der gik med til at stifte andelsboligforeningen jo stærkere et stiftelsesgrundlag. I blev der set flere stiftelser hvor så få som 60% af lejerne gik med som nye andelshavere fremfor at forsætte som lejere på lejelovens regler om omkostningsbestemt leje. Før 2007 var tilslutningen oftest over 80% af lejerne der ønskede at blive andelshavere fremfor at forsætte som lejere. Fra 1962 og frem til 2006 oplevede den type boligejendomme kontinuerte og voldsomme stigninger. Det kulminerede i perioden hvor priserne steg i gennemsnit 37% p.a.! I hele perioden steg de kontante handelspriser på boligejendomme og havde man købt en boligejendom i 1962, ville den typisk være steget 11% p.a. i samtlige 44 år. Det betød at prisen i 2006 var vokset med 100 gange det man betalte for ejendommen i Det er indlysende, at andelshaverne har høstet gigantiske kapitalgevinster. Netop de stigende priser var årsagen til, at man ofte kunne overtale mellem 70-90% af lejerne til at købe boligejendommen, hvor de boede for at stifte en andelsboligforening. Den højere boligydelse man måtte acceptere ved købet ville hurtigt tjene sig hjem, når foreningens formue begyndte at stige. AB samlede offentlig aktuel kontant samlet stigning AB i Stiftet efter købesummer vurdering handelsværdi værdistigning % p.a. antal % % % % % 2 Summa * Denne tabel er et udtog af analyse af 26 tilfældige andelsboligforeninger frem til og med 2006.

2 Den lempelige finansiering: Fordi priserne på boligejendomme igennem 4 årtier havde vist stadig stigende kontante handelsværdier, så blev det driftsmæssige afkast uinteressant i forhold til forventningen om store værdistigninger. Der blev således i årene ikke ualmindeligt at se ejendomme handlet med så lave driftsmæssige afkast, som ned til under 1% af ejendommens købesum. Uden hensyn til de lave driftsafkast tilbød finansier realkredit og bank typisk 100% belåning af ejendommens købesum med 100% afdragsfrihed. I blev ejendommene typisk handlet til priser på kr /m 2. Med en rente på 4% p.a. blev finansieringsbyrden således typisk kr. 800/m 2. En ejendom med 120 lejligheder og et areal på m 2 kom således til at koste kr. 200 mio. Da alle troede, at priserne kun kunne stige, accepterede finansier at køber/andelshaverne alene stillede en sikkerhed på typisk kr /m 2 andelsareal. Men da andelshaverne skulle acceptere en forhøjelse af deres omkostningsbestemte leje på kr. 500/m 2 til typisk kr. 900/m 2 som andelshaver, var der typisk 10-30% af lejerne, der foretrak at forsætte som lejere. I de kriseramte sager stiftet i , var der ofte 30-40% af lejerne der ikke gik med i A/B foreningen. Det betød, at finansier for at give et lån på kr. 200 mio. kun fik kr. 3-4 mio. i sikkerhed for lånet. Da det kostede mere end 3-4 mio. bare i købsomkostninger sad finansier således med et lån, hvor der ikke var anden sikkerhed i lånet end ejendommen. Hos finansier skal så store lån behandles og bevilges af bestyrelsen. Alle de kriseramte lån blev altså lånesagsbehandlet og bevilget af finansverdenens mest kompetente og mægtigste mænd i de største realkredit og bankvirksomheder. Men det er ikke godt kredithåndværk, at give store lån uden anden sikkerhed end det aktiv, der finansieres. Det er også det, der hedder lån uden sikkerhed eller non recourse lån. I den sidste periode 2007 og 2008 var renten begyndt at stige, så for at beskytte den nystiftede andelsboligforening imod yderligere stigninger, overtalte finansier andelshaverne til at hjemtage swap lån med 30 årig fast rente. Desværre glemte man at den slags lån er meget kursfølsomme. Falder renteniveauet så stiger kursværdien på lånet og modsat. For at få driften til at hænge sammen udbetalte man også lån med 10-årig rentetrappe. Rentetrappe betyder, at hvis man skal betale f.eks. 4% i rente, så betaler man kun 3% i det første år, men trinvis stiger renten for at blive 5% i det sidste år. Den lempelige finansiering uden krav om at stille sikkerhed for lånene var i væsentlig grad årsagen, at priserne på boligejendommene var vokset så voldsomt. Det var også årsagen til, at 3 ud af 4 boligejendomme der blev handlet, blev købt af lejerne, der så stiftede en andelsboligforening. Valuarernes opvurderinger: I forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen fik man i reglen en valuar fra Dansk Ejendomsmæglerforening til at opvurdere den kontante handelsværdi med 30% dagen efter at ejendommen var købt. I A/B Duegården på Frederiksberg blev ejendommen således opvurderet i 2007 fra en købesum på kr. 360 mio. til kr. 490 mio. Det betød at dagen efter stiftelsen fik andelsbeviset for andelshaverne en maksimal andelskrone på kr /m 2. Hokus pokus fra den ene dag til den anden var lejerne ved at blive andelshavere pludselig blevet millionærer om deres lejlighed var på 100 m 2. Det havde ikke gjort det mindste om de kontante handelspriser var steget med 37% i 2007, som de havde gjort det i Men i 2007 kom subprimekrisen i USA og det betød stagnerende priser i København. Uden at fremlægge en eneste referencehandel opvurderede DE s valuarer således ejendommene op i den blå

3 himmel, uden at have det ringeste belæg for det. Disse opvurderinger har betydet en ulykke for mange af de andelshavere der uden at søge forudgående rådgivning købte andelsbeviser til disse opskruede værdier. Andelshaverne blev lokket med store kapitalgevinster for at skulle acceptere en boligydelse der typisk var 50%-75% højere end den leje de betalte som lejere. Den stiftende advokat: I København havde 3 advokatfirmaer specialiseret sig mod god betaling at stifte de nye A/B foreninger og hjælpe lejerne til at blive andelshavere. Modellen var den samme hver gang. 1) Ejendommen blev købt på en betinget købsaftale, 2) Realkredit og bank afgav 100% belåning med fuld afdragsfrihed, 3) Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb der ofte var betydeligt blev udskudt til senere genopretning, 4) En valuar MDE kom med sin 25-35% opvurdering, 5) Andelshavernes indskud indskrænkedes til deres kontante depositum som de allerede havde indbetalt, 6) Advokaten forklarede andelshaverne at de stort set kunne gå med som andelshaver uden risiko da de ikke hæftede for mere end andelskroneindskuddet kr /m 2, 7) Skulle alting gå galt så kunne de bare lade ejendomme gå fallit, lade kreditor overtage på tvangsauktion og atter blive lejere til den lave omkostningsbestemte leje. Lejerne blev som andelshavere til ejendomsinvestorer, med ejendomsfinansiering, swap lån, rentetrappe, valuarvurdering og Andelsboliglov. Ingen kan vel forvente at en gennemsnitborger kan stilles til ansvar for at have forstået konsekvensen og omfanget af de juridiske og økonomiske dispositioner. Derfor lyttede lejerne til de tillidsvækkende rådgivere fra realkredit/bank, advokat og rådgivende ingeniør og andelsboligforeningerne blev stiftet som perler på snor. Alle ville tjene penge på forretningen og alle have kun grund til at være glade. Advokaterne glemte dog at fortælle de kommende andelshavere om de risici der var ved at gå fra at være en beskyttet lejer til som andelshaver at blive medejer af en boligudlejningsejendom. Ingen blev således præsenteret for følsomhedsanalyser er worst case scenarier. Det blev heller ikke oplyst at man som andelshaver hæfter ubegrænset til evig tid for boligydelsens betaling, lige indtil man finder en ny køber til andelsbeviset. A/B foreningernes vej til konkurs: Foreningerne, der blev stiftet i 2007 og 2008, købte boligejendommene på toppen af markedet samtidigt med at renten var stigende. Mange af de stiftende advokater havde underbudgetteret foreningens udgifter og overbudgetteret indtægterne. Ofte havde de endda indlagt i budgettet at A/B foreningen skulle have store indtægter ved salg af nye andelsbeviser efter valuarens opskruede og falske værdiansættelser. For at sikre sig mod rentestigninger havde man låst renten fast i 30 år eller også så skete det i løbet af hvor rentepilen pegede opad. Bankerne glemte at fortælle andelshaverne at et lån med fast rente i f.eks. 30 år er meget kursfølsomt. Således glemte bankerne at fortælle at om renten mod forventningen i 2010 skulle falde i årene derefter, så ville kursværdien på gælden stige meget kraftigt med den virkning at andelsboligforeningen da kunne blive teknisk insolvent. Andelskronen på en teknisk insolvent A/B forening er negativ hvilket betyder at sælger skal betale køber en kontant erstatning når køber overtager andelsbeviset. Hurtigt skulle de vise sig, at de nye foreninger år efter år kørte med store driftsunderskud. Det blev stadig vanskeligere at sælge andelsbeviserne og da rentefaldende kom i 2011 og 2012 opdagede man pludselig, at lånene fik indfrielseskurser på % af det nominelle beløb. Sidst skete der det, at realkreditten og bankerne fra 2009 ikke længere tilbød finansiering af boligejendomme med mere end 50% i lån og så fuld afvikling fra dag 1. Det betød, at

4 handelen med boligejendomme stort set ophørte i 2008 og hvad A/B foreningernes ejendomme egentligt er værd i et marked, hvor der ikke er handler er et godt spørgsmål. I ejendomsmæglerfirmaet Sadolin og Albæks juni 2011 nyhedsbrev anførte de, at boligejendomme kunne handles til min. 3% i driftsmæssigt afkast. Det betød, at de ejendomme som A/B foreningerne købte i 2007 og 2008 med sikkerhed var mindre værd end da man købte dem. Alle de nystiftede foreninger stod med store likviditetsproblemer, de var/er stærkt insolvente og egenkapitalen er tabt. De har ingen udsigt til at blive solvente og bankerne kræver markante stigninger i boligydelsen. Når boligydelsen stiger til over kr /m 2 og foreningen er insolvent, så kan andelsbeviserne ikke sælges. Det betyder, at mange af disse foreninger har tomme andelslejligheder uden boligafgift. Udlejes de samme lejligheder betinger Lejeloven en maksimal leje på typisk kr. 500/m 2 og det er ingen trøst for A/B foreningen. De kunstige finansielle hjælpeordninger: Realkreditten har derfor tilbudt de nødstedte A/B foreninger rekonstruktionsforslag med bidragssatser så lave som ned til 0,08% p.a., og rentefrihed på 2. prioriteterne og fuld afdragsfrihed bare andelshaverne ikke indgiver frivillig konkursbegæring og bare de accepterer en boligydelse på ca. kr /m 2 med en fast årlig stigning på 4% p.a. Samtidig har den samme finansier overfor alle de vel fungerende A/B foreningen og det er langt de fleste, hævet bidragssatser fra 0,20% til 0,65% og er blevet meget sparsomme med nye lån. På denne måde betaler de mindst solide kunder bankens laveste priser og de mest solide kunder betaler bankens højeste priser. På andelsforeningsmarkedet og erhvervskundemarkedet hersker der nemlig en fuldkommen uigennemsigtighed på, hvad man som lånekunde betaler for et lån og hvilke krav der stilles til sikkerhed. I modsætning til hvad der er en realitet hævder de samme banker, at krisen har betydet, at de ringeste kunder må opleve kraftigt stigende priser og de bedste kunder kun i mindre udtrækning stigende priser. Det er omvendt. Søg de rigtige løsninger: Det mest oplagte ville være, at de bankbestyrelser der bevilgede lånene uden sikkerhed, at de erkendte, at der var tale om en fejldisposition. Vi kan alle begå fejl og det sker også i samfundets/bankernes allerøverste top. Det gode råd er derfor at erkende fejlen og rette fejlen. Det gør man bedst ved at refinansiere A/B foreninger med en eftergivelse af 30-50% af gælden og en omlægning fra 30-årige fastlån til fast rente i f.eks. 3 eller 5 år. Det ville betyde et nyt forsættelsesgrundlag for de nødstedte A/B foreninger, en normal boligydelse og en positiv andelskrone. Men det er stort set umuligt at få en bankbestyrelse til at erkende, at de lån som de lånesagsbehandlede og bevilgede uden sikkerhed i 2007 og 2008, at de lån skulle man aldrig have bevilget på de lempelige vilkår. I stedet for at erkende og rette fejlene skiftevis truer og lokker man andelshaverne til ikke at indgive frivillig konkursbegæring. Det er der indlysende mange advokater, der tjener formuer på. De fleste af de nødlidende A/B foreninger stiftet i har derfor en uafklaret situation og andelsbeviserne er usælgelige. A/B Klostergården på Østerbro er netop en af den slags nødlidende andelsboligforeninger. I 2010 indgav foreningen frivillig konkurs og siden har advokat Bo Lauritzen undladt at forlange

5 aflæggelse af årsregnskaber. Det seneste aflagte årsregnskab er tilbage fra kalenderåret I en normal sag hvor låntager ikke kan betale ville långiver i A/B Klostergården fremme en overtagelse af ejendommen på tvangsauktion. I A/B Klostergården og mange som denne har finansier ingen interesse i en overtagelse, da andelshaverne jf. andelsboligloven dagen efter overtagelsen er berettigede til at forsætte som lejere på lejelovens almindelige regler. Dagen efter en tvangsauktion ville andelshaverne derfor komme ned på en boligleje tæt på det halve af det som de betaler i andelsboligydelse. Hvad der er endnu mere overraskende er at kurator i foråret 2012 solgte 6 nye andelsbeviser for hver kr. 1 i A/B Klostergården til 6 nye andelshavere. Det bekymrede ikke kurator det mindste at det senest aflagte regnskab var fra 2009 samt at foreningen grundet fast rente swap lån er stærkt insolvent samt at der de facto ikke har været en Andelsboligforening siden I denne sag er den aktuelle (august 2012) restgæld til Nordea der har finansieret A/B Klostergården ca. kr. 175 mio. Den realistiske handelspris på ejendommen med sædvanlige finansieringsvilkår (belåning 60-80%, 30 års annuitetsafvikling og en bidragsprocent på 0,75%) er næppe over kr mio. Den lave pris skyldes det forhold at ejendommen er en nødlidende A/B forening, et betydeligt vedligeholdelses efterslæb og den aktuelle knappe finansiering. Nordea hævder, at de ikke har nogen tabsrisiko i A/B Klostergården samt at der efter Nordeas opfattelse er fremlagt en løsningsmodel i 2010 som andelshaverne bare kan accepterer. Løsningsmodellen er at andelshaverne accepterer markante forhøjelser af boligydelsen der i løbet af de næste 10 år vil hæve boligydelsen fra ca. kr. 900/m2 til kr /m2. Andelshaverne har hidtil nægtet at medvirke hertil. RD/DanskeBank tilbagekøbte A/B Lyngby Søpark: Landets største pengeinstitut RD/Danskebank indgik i efteråret 2011 aftale om tilbagekøb af den nødlidende A/B forening Lyngby Søpark s ejendom, Agnetevej 5 m.fl Lyngby. Foreningen blev stiftet i 2007 med en købesum på kr. 208 mio. Der har været driftsmæssige underskud siden stiftelsen og restgælden var i efteråret 2011 omkring kr mio. Foreningen havde ingen udsigt til økonomisk redning og et dusin lejligheder var uden indtægter. Derfor købte RD/Danskebank ejendommen tilbage til foråret Herefter kommer andelshaverne tilbage til at blive lejere efter lejelovens regler. Andelshaverne tabte godt nok deres indskud kr. 500/m 2, men det var jo allerede tabt. Til gengæld kan de fremover forvente en boligleje på ca. kr. 600/m 2 fremfor en boligydelse på kr /m 2. Det er prisværdigt, at RD/Danskebank har givet dette sympatiske tilbud til andelshaverne. Men det kommer til at koste banken en lille formue med et tab på kr mio. Ejendommen der har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb vil næppe give et driftsmæssigt afkast over kr. 3½ mio. Med en restgæld på kr. 230 mio. betyder det et driftsmæssigt afkast på ca. 1,5% p.a. Men da ejendommen bliver en pariaejendom som ingen ønsker at eje medmindre, at man kan få 4-5% i driftsmæssigt afkast, så kommer den kontante handelsværdi ned omkring kr mio. Det betyder, at RD/Danskebank kan afskrive et tab på deres lån på kr mio. Tabet bliver ca % af det lån på kr. 200 mio. som bankens bestyrelse bevilgede i Derfor havde det nok været klogere for RD/Danskebank at have eftergivet A/B Søholm Park kr. 100 mio. af gælden og så ladet andelsboligforeningen forsætte på et ny og levedygtigt

6 grundlag. På denne måde ville bankens tab være blevet mindre og A/B foreningen kunne have forsat. Saxo Bank Properties købte Lyngby Søpark for kr. 115 mio. I foråret 2012 solgte RD/DanskeBank ejendommen Lyngby Søpark til kapitalvirksomheden Saxo Property igennem et datterselskab Lyngby Søpark Aps. Købesummen blev tinglyst til kr. 115 mio. Salget skete uden forudgående annoncering og var således et salg under bordet i et lukket og uigennemsigtigt marked til en VIP kunde. Såvidt vides kunne de tidligere andelshavere se frem til atter at blive lejere på lejelovens almindelige regler. Det betød at de kom tilbage på omkostningsbestemt leje ca. kr. 600/m2. Alle dem der siden A/B Lyngby Søpark blev stiftet i 2007 havde været boliglejere ca. 40% af lejemålene var upåvirkede af stiftelsen af A/B foreningen eller Saxo Propertys overtagelse af ejendommen i Det var mig oplyst boliglejeadvokat Henrik Høpner, der hjalp andelshaverne til at komme tilbage som lejere i Lyngby Søpark efter 5 års søvnløse nætter som andelshavere. I skrivende stund (august 2012) er Saxo Property i gang med en gennemgribende genopretning af ejendommens vedligeholdelsesefterslæb. Denne istandsættelse kommer næppe til at koste under kr /m2 svarende til mio. Samtidig får alle lediggjorte lejligheder en såkaldt Boligreguleringslovens 5 stk. 2 modernisering hvorefter lejen hæves fra ca. kr. 600/m2. til kr /m2. Det er Saxo Propertys forretningsmodel at ejendommen efter 5-10 kan videresælges med fortjeneste. Det interessante er dog om Saxo Property for at overtage ejendommen har fået usædvanlige og lukrative finansieringsvilkår. Man kan nemt forestille sig at Saxo Property er blevet tilbud afdragsfrihed i 30 år, en bidragsprocent helt ned til 0%, et ombygningslån uden rente og meget mere bare for at RD/DanskeBank kan få løftet ejendommen af bøgerne for overtagne ejendomme. RD/DanskeBanks reelle tab på denne finansiering der blev gjort i 2007 er derfor næppe under kr mio. for et lån der i 2007 var på ca. kr. 208 mio. De tidligere lejere der blev gjort til andelshavere og blev lovet guld og grønne skove må sidde tilbage med en mærkelig fornemmelse. Ingen finansier i den finansielle sektor ønsker en åbenhed og en offentlighed om hvad der skete i A/B Lyngby Søpark. Det kunne jo tænkes at de andre nødlidende A/B foreninger ville presse finansier til samme dyre model eller forlange en markant nedskrivning af gælden for at sikre et nyt og bæredygtigt stiftelsesgrundlag. For kr. 4 mia. pariaejendommen. Alle de A/B ejendomme, der enten vil blive overtaget af deres finansier som ovenfor beskrevet eller indgiver frivillig konkursbegæring og sælges på tvangsauktion, de vil blive til pariaejendomme i det professionelle marked. De eneste reelle ejere til boligejendomme i et stærkt reguleret lejemarked som det danske, hvor en boligleje fastholdes på et kunstigt lavt niveau på typisk kr /m 2 i årlig leje, det

7 er lejerne for at de kan stifte en A/B forening. Men i øjeblikket stiftes ingen A/B foreninger da bankerne ikke tilbyder lån til stiftelse af nye A/B foreninger. Samtidigt, så er det sådan, at har en ejendom en gang været en falleret A/B forening så skal man ikke regne med at lejerne på ny om 5 eller 10 år vil være klar til på ny at købe ejendommen for at stifte en A/B forening. Derfor kommer disse ejendomme til at blive pariaejendomme, som ingen har lyst til at eje. Det betyder også, at disse ejendomme kommer til at få markedets laveste kontante handelspriser. Så kan det da godt være, at bankerne alligevel kan sælge dem til restgælden bare man tilbyder køber en 30 årig rentefrihed og afdragsfri finansiering, men det er jo blot at skjule tabene. Det er min vurdering, at finansier på de væste A/B sager stiftet i kommer til at realisere tab ikke under kr. 2 mia. Der er derfor grund til at tænke sig grundigt om og spørge, hvad der tjener banken, andelshaverne og samfundet bedst. Her er listen med en række af de mest oplagte. navn post nr. stiftet købesum areal Kr/m2 gæld-kontantværdi tabsrisiko skæbne AB Ringertoften kr kr kr ( ) BRF AB Lyngby Port kr kr kr ( ) AB Lyngby Søpark kr kr - kr ( ) Købt af RD AB Broholms Allé 4-6 A-f kr kr kr ( ) AB Duegården kr kr kr ( ) Nykredit AB Lørups Ridehus kr kr kr ( ) RD AB Hostrups Have kr kr kr ( ) Nykredit AB Thyra Danebod kr kr kr ( ) Nykredit AB Kildegården kr kr kr ( ) AB Klostergården kr kr kr ( ) Nordea AB Fuglegårdsvænget kr kr - kr ( ) AB Helgesensgade kr kr kr ( ) AB Østerbrogade 56 A kr kr kr ( ) Summa eller gns. kr kr kr kr ( ) Erklæring fra Wismann Property Consult A/S: Denne artikel er ikke skrevet med andet formål end at sikre åbenhed og indsigt i, hvad det var der skete i årene Det har således på ingen måde været vores hensigt at stille nogle af aktørerne i et dårligt lys. Debt er vores ambition, at artiklen vil medvirke til en større forståelse for hvad der skabte krisen i Andelsboligsektoren. Forespørgsler til indholdet kan rettes til Wismann Property Consult A/S. Med venlig hilsen Lars Wismann, projektchef & direktør cand. merc., statsaut. ejd. mgl. & valuar karakterer inkl. mellemrum

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011 JP debat e-mail: debat@jp.dk Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 29. juli 2011 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte

Læs mere

dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Privatboligen Andelsforeninger andelsslaver andelslejere

dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Privatboligen Andelsforeninger andelsslaver andelslejere Til: Privatboligen dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Andelsforeninger andelsslaver andelslejere Banker og realkredit skjuler potentielle tab på mellem kr. 2-2½ mia. i 15-20 nødlidende, overbelånte

Læs mere

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster!

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Debat-Berlingske cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 10. maj 2015 Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Charlotte Dyremose fra Det Konservative

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag:

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag: 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag: 15. Offentlig vurdering: Andelsboligforeningernes ejendomme har den 01-03-2013 fået udmeldt en ny off. vurdering pr. 01-10-2012. Generelt

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K

Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Salgsprospekt af andelslejligheden Gothersgade 156 B, 2.sal, 1123 København K Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 12.725 incl. 100% finansiering af andelskronen AB Gothersgade 156 A,B og C, 1123 København

Læs mere

De offentlige vurderinger er helt tilfældige. Det koster andelshaverne formuer!

De offentlige vurderinger er helt tilfældige. Det koster andelshaverne formuer! TV 2 nyhederne Teglholm Allé 16 2450 København SV Telefon: 39 75 75 75 Telefax: 39 75 75 00 Mail: tv2@tv2.dk Til redaktionen: Dette er et blændende godt emne! Det vedrører mange, der er en demokratisk

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv.

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 4.697 incl. 100% finansiering af andelskronen AB af 27/3 1963 matr. nr. 6 Q Glostrup By, Glostrup

Læs mere

Bidragssatser - sammenligninger:

Bidragssatser - sammenligninger: Kilde: Wismann Property Consult A/S Opdateret d.01-07-2013 Realkreditten og bankerne oplyser, at bidragssatserne skal afspejle bankens kapitalomkostninger. I Realkredit opereres der ikke med kreditrating

Læs mere

A/B Ringertoften advarsel og gode råd!

A/B Ringertoften advarsel og gode råd! Til A/B Ringertoften, bestyrelsen info@ringertoften.dk Bilag A.: DTZ værdifastsættelse dateret 25-08-2009, valuar Mikale Hartmann MDE, kr. 251.250.000 B.: Lundsgård & Johansen, valuarvurdering dateret

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift.

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift. Skatteminister Peter Christensen Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K. sendt per e-mail: skm@skm.dk SKAT Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 18 18 att.: Skattedirektør Jens Perch

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag:

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag: 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag: 15. Offentlig vurdering: Andelsboligforeningernes ejendomme har den 01-03-2013 fået udmeldt en ny off. vurdering pr. 01-10-2012.

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015 Børsen Erhvervsejendomme Journalist Peter Rasmussen Bilag: Avisartikel over 5 sider cand. merc., ejendomsmægler og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

A/B bidragssatser sammenligninger:

A/B bidragssatser sammenligninger: Realkreditten og bankerne oplyser at bidragssatserne skal afspejle bankens kapitalomkostninger. I Realkredit opereres der ikke med kreditrating og kreditklasser. Når et lån bevilges er man kreditværdig

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning:

Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning: 1 Hvidbog til A/B foreninger! den 29. juni 2015 Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning: 1. Hvorfor de offentlige vurderinger er fuldkommen vilkårlige.

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 49 Offentligt Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Høring i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 8. november 2017 Oplæg

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Vurdering 2008 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Nørre Farimagsgade

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt, at de valuarer der næsten alle

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Bidragssatser sammenligninger:

Bidragssatser sammenligninger: Realkreditten og bankerne oplyser at bidragssatserne skal afspejle bankens kapitalomkostninger. I Realkredit opereres der ikke med kreditrating og kreditklasser. Når et lån bevilges er man kreditværdig

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM Der har altid været skrevet skrækhistorier om ejendomssektoren og måske ikke altid helt uden grund, men hvis man får en god rådgivning og lytter til den, så er der kun i meget

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ 1 07-02-2005 Henning Reinholdt Broholms Allé 10 A-B 2920 1.224 1.224 kr. 4.500.000 kr. 9.100.000 kr. 7.435 kr. 25.271 29% Nej Nej 2 03-08-2005 Mads Munch Randborg 2100 1.237 1.080 kr. 475 kr. 9.700.000

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt valuarerne, der næsten alle er Medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sin faktura efter klagernes opsigelse af formidlingsaftalen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sin faktura efter klagernes opsigelse af formidlingsaftalen. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. RealMæglerne Østerbro Frøslev & Partnere ApS Østerbrogade 91 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget):

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget): 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget): I maj måned 2009 accepterede Dansk Ejendomsmæglerforeningen DE med

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 17-23 Sverrigsgade 24. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 17-23 Sverrigsgade 24. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 1723 Sverrigsgade 24 Billed taget d. 22022015 Beliggende Hallandsgade 1723 Sverrigsgade 24, 2300 København S. Matr.nr. 25 ab,

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

AB Duegården har modtaget Nykredits brev, dateret 30. maj 2011, hvori Nykredit redegør for sin opfattelse af sagen.

AB Duegården har modtaget Nykredits brev, dateret 30. maj 2011, hvori Nykredit redegør for sin opfattelse af sagen. AB Duegården Duevej 2000 Frederiksberg Den 24. august 2011 Til Nykredit Bankdirektør Bjørn Mortensen Afdelingsdirektør, advokat Elisabeth Stamer Bestyrelsesformand Steen E. Christensen Vedrørende AB Duegården

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Århusgade 60-62. Billed taget d. 06-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Århusgade 60-62. Billed taget d. 06-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Århusgade 6062 Billed taget d. 06032015 Beliggende i Århusgade 6062 2100 København Ø Matr.nr. 2092 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante handelsværdi

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Wismann Property Consult A/S side 1 af 11 København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 version 3: 23-12-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Fire skønsmænd nøje udvalgt

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse af andelsboligen: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse af andelsboligen: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 16-16A. Billed taget d. 24-11-2014

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 16-16A. Billed taget d. 24-11-2014 1 Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Herluf Trolles Gade 1616A Billed taget d. 24112014 Beliggende i Herluf Trolles Gade 1616 A, 1052 København K Matr.nr. 403 Øster Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 12. Billed taget d. 30-01-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 12. Billed taget d. 30-01-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende AB Herluf Trolles Gade 12 Billed taget d. 30-01-2015 Beliggende i Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Matr.nr: 419 Øster Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Holsteinsgade 53-55. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Holsteinsgade 53-55. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Holsteinsgade 5355 Billed taget d. 22022015 Beliggende Holsteinsgade 5355, 2100 København Ø Matr.nr: 3469 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende. AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2. Billed taget d. 29-08-2013

Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende. AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2. Billed taget d. 29-08-2013 1 Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2 Billed taget d. 29-08-2013 Beliggende på Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2, 2000 Frederiksberg Matr.nr. 14 FG Frederiksberg. 2 1. Rekvirent

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan stole på

Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan stole på EM minister Brian Mikkelsen Arbejdsgruppen (bedes dristribueret af Line Nørbæk) 1 Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet 20-02-2017 B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Nørrebrogade 233-237. Billed taget d. 09-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Nørrebrogade 233-237. Billed taget d. 09-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Nørrebrogade 233-237 Billed taget d. 09-03-2015 Beliggende på Nørrebrogade 233-237 2200 København N Matr.nr: 1572 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81. Billed taget d. 03-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81. Billed taget d. 03-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81 Billed taget d. 03-02-2015 Beliggende på Nordre Frihavnsgade 81, Strandboulevarden 59, 2100 København Ø Matr.nr:

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Hedebygade 11. Billed taget d. 23-01-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Hedebygade 11. Billed taget d. 23-01-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende AB Hedebygade 11 Billed taget d. 23012015 Beliggende Hedebygade 11 1754 København V matr. nr. 539 Udenbys Vester Kvarter Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26:

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kornblomsten. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kornblomsten. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Kornblomsten Billed taget d. 22-02-2015 Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen,

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet Den 12. august 2013 oplyste Realkreditankenævnet, at nævnet har kompetence til også at

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Det fremgår af kommissoriet, at formålet med arbejdsgruppens arbejde er at skabe et solidt grundlag for en sund og stabil andelsboligsektor.

Det fremgår af kommissoriet, at formålet med arbejdsgruppens arbejde er at skabe et solidt grundlag for en sund og stabil andelsboligsektor. AB i Krise Den 21. marts 2017 Notat vedrørende arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger Det fremgår af kommissoriet, at formålet med arbejdsgruppens arbejde er at skabe et solidt grundlag

Læs mere

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads. Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads. Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015 1 Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015 Beliggende Borups Plads 26-30. Humlebækgade 39-51, Lundtoftegade 2-10, Stefansgade 48-62, 2200 København

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere