VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50"

Transkript

1 NomecoNyt VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50 MAJ 2007 VMI-afdelingen har grund til at smile. Mere end halvdelen af alle de varer, der sælges på landets apoteker, er nu håndteret af VMI. 1

2 NÅR TEKNOLOGIEN SVIGTER Liden tue kan vælte stort læs. Sådan lyder et godt, gammelt dansk ordsprog, som uden problemer lader sig overføre til vores moderne højteknologiske tidsalder. For også i dag kan en lille og tilsyneladende ubetydelig detalje være årsagen til, at det hele ramler. Det skete desværre i Nomeco fredag den 11. maj. Ved frokosttid gik alle vores IT-systemer ned. Det viste sig at være én el-ledning ud af de mange tusinde i serverrummet, der ikke var ordentligt af-isoleret, hvorved der kom 380V i stedet for de de normale 220V gennem systemet. Store dele af vores kommunikationsudstyr brændte derfor af. En tilsyneladende lille fejl udført af et professionelt firma for et år siden blev pludselig årsag til, at vi ikke kunne modtage ordrer, og VMI ikke kunne danne ordrer. Konsekvensen var, at eftermiddags- og aftenleverancerne til apotekerne blev berørt over store dele af landet. V støtte fra vore systemleverandører arbejdede store dele af Nomecos medarbejdere til langt ud på natten for at sikre, at så mange apoteker som muligt fik deres varer. Men vi ved, at det ikke lykkedes at nå ud til alle. Også lørdag og mandag måtte mange apoteker slås med eftervirkningerne af servernedbruddet. I dag er det altså ikke kun hølæs, der kan vælte. Nu er det medicinforsyningen i hele landet, som pludselig ikke fungerer optimalt på grund af fejl i en enkelt, lille ledning. IT-teknologien er rigtig smart og effektiv - og samtidig sårbar. Det har vi nu også erfaret i Nomeco. Venlig hilsen Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen 2

3 INDHOLD NÅR TEKNOLOGIEN SVIGTER 2 VMI HÅNDTERER HALVDELEN AF APOTEKERNES VARER 4 NYE RUTINER FOR RECEPTEKSPEDITION 8 OPTIMERING AF RECEPTUREN 12 NYT NAVN TIL LEVERANDØRDIVISIONEN: NOMECO HEALTHCARE LOGISTICS 14 MIKS-PRODUKTER TIL VET OG PET 14 LILLE FEJL SKABER MEGET ARBEJDE 15 SOMMERVIKARER SØGES 16 NYE RUTINER FOR RECEPTEKSPEDITION SIDE 8 3 3

4 VMI HÅNDTERER HALVDELEN AF APOTEKERNES VARER VMI har passeret den magiske grænse på 50 procent: Halvdelen af apotekerne benytter VMI, og halvdelen af al medicin og andre varer, der sælges på apotekerne, håndteres af VMI. En milepæl er nået i VMI-samarbejdet. Over halvdelen af alle de varer, der sælges på landets apoteker, er nu ordret og håndteret via VMI. Helt præcist er andelen 50,8 procent af totalen for alle varer fra samtlige grossister. Samtidig er 140, det vil sige halvdelen af alle apoteker, nu koblet på VMI. Det har taget knap syv år at nå så langt. VMI havde premiere i juni 2000 efter et par års udviklingsarbejde, der foregik i tæt samarbejde med Trekroner Apotek og den daværende apoteker Erik Lund-Jacobsen. Han havde gået og tænkt på, at det ville være smart at få grossisten til at styre varelageret, og i Nomeco havde vi tænkt nøjagtig den samme tanke. VMI blev derfor udviklet i et tæt samarbejde mellem apoteket og Nomeco. Det er baseret på et standardsoftware, som også bruges hos bl.a. Netto og andre dagligvarekæder, og Nomeco har så udbygget og specialiseret denne software. Foto: Niels Jensen 140 AF LANDETS APOTEKER ER NU KOBLET TIL VMI. DET ER HALVDELEN AF ALLE APOTEKER! STINE ENGELBRECHT LØNBERG HELLE SØGAARD VEJRE VIBEKE PEDERSEN 4 4

5 INGE NIELSEN 50 OVER 50 PROCENT AF DE VARER, DER SÆLGES PÅ LANDETS APOTEKER, ER NU ORDRET OG HÅNDTERET AF VMI! Succes skabt af tæt dialog Der ligger hårdt arbejde bagved den succes, som VMI har udviklet sig til. Systemet er under konstant udvikling og følger hele tiden med de skiftende krav, der stilles til apotekerne. Således klarede VMI de store krav i forbindelse med ændrede substitutionsregler, og serviceløsningerne på nettet forbedres og udbygges hele tiden. Endvidere sker der en løbende individuel tilpasning og automatisering af systemet. Stine Engelbrecht Lønberg er daglig leder af VMI og fremhæver, at netværksmøderne, der holdes med alle VMI-apoteker en gang om året, i høj grad er med til at definere udviklingen. Det er bl.a. her, vi hører om apotekernes erfaringer og får deres input og ideer til, hvordan vi kan udvikle det hele. En af de nyeste forbedringer, vi har i pipelinen, er en anden måde at prognostisere substitutionsvarerne på. Det skal sikre, at apoteket får varer med priskode A sendt i en mængde, der i beregningen tager hensyn til, om der er andre varer i den fortsættes på næste side... MARLENE BJERREGAARD KARLSEN GITTE VESTERGAARD MADSEN TRINE KRISTIANSEN LENE AAGAARD RASMUSSEN DORTE AAGAARD NIELSEN LAILA KVIESGAARD KRISTENSEN CHRISTINA LYNGBYE NYBROE 5 5

6 enkelte substitutionsgruppe, som apoteket kunne formodes at sælge. Baggrunden kunne være kundeønsker om varer, der ligger inden for bagatelgrænsen og har priskode B. Ideen kommer fra et VMIapotek, og det er altså vigtigt for os hele tiden at være i samklang med brugerne. Winwin-situation En af pionererne bag systemet er Nomecos logistikdirektør Per Hansen, der som projektleder stod i spidsen for at opbygge systemet i slutningen af 90 erne. Han beskriver VMI som en winwin-situation: Apoteket sparer ressourcer, og i Nomeco kan vi planlægge mere optimalt. Således hviler systemet økonomisk i sig selv. Samtidig pointerer han, at VMI er ret unikt, for det ene og alene er baseret på tillid: VMI benyttes masser af steder og også i apotekssektoren i andre lande, men typisk har grossist- og butiksleddet samme ejer. Her i Danmark er det baseret på tillid mellem grossist og et privatejet apotek, og dette set-up er ret enestående. Voldsom vækst de senere år De senere år er VMI udrullet med apoteker om året, så der har været en meget voldsom vækst. Den store interesse fra apotekernes side skyldes bl.a. de skærpede krav til substitution, som kom for et par år siden. Og når rygtet blandt apoteket spreder sig om, at det går godt, og børnesygdommene er overstået, så accelererer det, siger Stine. Hun spår dog, at antallet af nye VMI-apoteker vil stagnere, og kurven på et tidspunkt vil flade ud. Det optimale et VMI-apotek er gearet til at kunne outsource dele af sin logistik. Det kræver, at apoteket klart kan definere sine politikker og er i stand til at agere i forhold til det. Desuden skal apoteket være omstillingsparat. Få apoteker er i løbet af de sidste 3-4 år sprunget fra, og årsagen er typisk apotekerskift eller kædetilhørsforhold. Stine peger desuden på, at nogle apoteker får større ændringer i vareflowet end andre, når de kommer på VMI. Generelt må det siges, at en tæt dialog er alfa og omega, siger hun. Sammen med sine kolleger i VMI-afdelingen ser hun frem til fortsat at forbedre systemet. Der er masser af forbedringspunkter og et væld af gode ideer, der venter på at blive realiseret. Dette ser vi frem til at gøre i tæt samarbejde med VMI-apotekerne. TILVÆKST AF VMI-APOTEKER 140 apoteker bruger nu VMI. Der har i en årrække været stor vækst i antallet af nye VMI-apoteker, men tilvæksten er stagneret. ANTAL ÅR

7 VMI ER STADIG EN GOD IDE Apoteker Kurt Høy var med til at udvikle VMI og har nu indført det på sit eget apotek. Apoteker Kurt Høy fra Bramminge Apotek har fulgt VMI på tætteste hold. Han var souschef på Trekroner Apotek i slutningen af 90 erne, og dermed var han med til at udvikle systemet en udvikling, som han husker tog flere år. En af de store udfordringer for os var at få adgang til apotekets salgs- og lagerdata. DataPharm skulle åbne for, at vi kunne trække dem ud af systemet. Efter en del forhandling gik de med til det, husker han og tilføjer, at datatransmissionen i begyndelsen foregik med en diskette, der blev transporteret fra apoteket til Nomeco. Det var ifølge Kurt Høy også noget af en pædagogisk udfordring for Nomeco at lære alt om apotekernes varehåndtering og som han ganske rigtigt påpeger, så er logistik jo meget simpelt på papiret. Men når man først dykker ned i det, bliver det uhyre kompliceret. Alligevel fungerede VMI fra dag ét under de præmisser, der var dengang i sommeren 2000, hvor vi implementerede det. Der var systemet jo noget mere simpelt end i dag, og kravene var blot, at Nomeco bestilte og leverede varerne for os. Og det fungerede. Så begyndte vi at finde nogle hjørner undervejs, som vi måtte udvikle på. Kurt Høy fik da også VMI indført i Bramminge sidste år, da han selv fik apotek. Og han beskriver det som en utrolig udvikling, VMI har været igennem, når det gælder kompleksiteten i opsætningen. Men helt overvejende er personalet glade for det. Med VMI bliver det nemmere, og vi sparer ressourcer, da vi ikke skal tage stilling til og gennemføre varebestilling. Så VMI er da bestemt fortsat en god ide og der er stadig et udviklingspotentiale. Kurt Høy, der i dag er apoteker på Bramminge Apotek, var som souschef på Trekroner Apotek med til at udvikle VMI-systemet i slutningen af 90 erne. Han har to gange været med til at implementere VMI og finder, at det har været igennem en utrolig udvikling med hensyn til kompleksiteten i opsætningen. Foto: Niels Jensen 7

8 NYE RUTINER FOR RECEPTEKSPEDITION Apoteket sparer tid og letter presset på hylderne med afhentermedicin ved at vente med at ekspedere recepten, til kunden står i skranken. Sådan lyder erfaringen fra Albertslund Apotek. Just in time-ekspedition. Sådan kaldes den nye måde at håndtere recepter på, og udtrykket beskriver ret præcist, hvad der sker: Apoteket ekspederer først recepten, når kunden står der, og kunden får alligevel sin medicin til tiden. På Albertslund Apotek har man benyttet den nye receptserver som anledning til at indføre denne nye rutine. Når recepterne kommer elektronisk ind via receptserveren, udprintes de i øjeblikket automatisk. En rutineret medarbejder checker hurtigt stakken af recepter igennem for at frasortere forsendelser og recepter på varer, som vi måske ikke har på lager. Disse e-recepter håndteres af recepturen som hidtil, fortæller apoteker Vinnie Rye Krogh. Men resten af recepterne arkiveres i nummerorden, indtil kunden kommer for at afhente sin medicin. Og når kunden kommer, tager det 1 minut at ekspedere e-recepten ved direkte ekspedition især hvis kunden husker at medbringe sit sygesikringsbevis, som vi skanner og bruger som kontrol. Lettere arbejdsgange Vinnie Rye Krogh er godt tilfreds med den lettere arbejdsgang, som følger i kølvandet på denne nye praksis ved ekspedition af recepter. Det eneste sted, hvor det er blevet lidt mere tungt, er i forbindelse med flergangsrecepter, hvor den nemme funktion med genekspedition ikke længere kan bruges. Der skal man nu manuelt taste data ind. Kun to gange har man på apoteket været ude for, at apoteket ikke havde den vare på lager, som kunden kom for at hente. Det sikrer vi os imod ved at blade recepterne igennem, når de kommer ind, og med det samme taksere de typiske skaffevarer. På den måde kan vi være sikre på, at vi har varerne hjemme, siger Vinnie Rye Krogh. I 95 pct. af tilfældene lyder recepten på en højfrekvent vare. Det skyldes ifølge Albertslund apotekeren ikke mindst, at lægerne i stigende grad standardiserer deres ordinationer. Tidligere havde hver læge typisk deres eget foretrukne sortiment, så standardiseringen har givet færre specialiteter og øvrige skaffevarer. 8

9 På Albertslund Apotek printer man recepterne ud og arkiverer dem i nummerorden, indtil kunden kommer for at afhente sin medicin. Herefter tager det 1 minut at ekspedere e-recepten ved direkte ekspedition. Her viser apoteker Vinnie Rye Krogh kassen med e-recepter, og en del af dem har ventet så længe, at de sandsynligvis aldrig bliver hentet. Apoteket sparer altså en del arbejde med at ekspedere og derefter returekspedere dem. Is i maven Vinnie Rye Krogh viser den kasse frem, hvor recepterne nu står i nummerorden, og hvor man hurtigt kan finde den aktuelle recept frem, når kunden står der. Kunsten er i virkeligheden at have is i maven. Mange medarbejdere er vant til at rydde bordet, inden de går hjem, og det skal de altså ikke længere. Selv recepter med op til fem præparater ekspederer vi først, når kunden står der. Og det går som sagt så hurtigt, at kunderne dårligt nok har bemærket den nye rutine, siger hun og tager et tykt bundt recepter fra, som efter al sandsynlighed aldrig vil blive hentet. Denne her stak ville tidligere have været ekspederet og stået på hylden med afhentermedicin. Det vil sige, at vi havde brugt tid på at taksere den, finde den frem, sætte etiket på og gøre den klar til afhentning. Og så kunne vi have brugt lige så meget tid på at returekspedere den. Alt det dobbeltarbejde sparer vi nu, og det giver en god rationaliseringsgevinst, påpeger apotekeren. Plads på hylden og ro i recepturen Der er altså blevet god plads på hylden med afhentermedicin, hvor apoteket nu kan klare sig med halvt så meget hyldeplads. På afhenterhylden står nu kun de færdigekspederede recepter, som enten er faxet til apoteket, eller som kunden personligt har afleveret, og hvor præparaterne måske har været en skaffevare. Vinnie Rye Krogh anslår, at ud af de 800 recepter, apoteket får ind på en dag, så er det kun omkring 40, der kommer ind ad andre kanaler end via receptserveren, og som derfor finder vej til hylden. Så selv om man på apoteket godt kan mærke, at forbruget af lægemidler er steget, og at der bliver løbet stærkere og stærkere, så er der blevet meget mere ro i recepturen, som tidligere var præget af mere hektisk aktivitet. Ja, den er så godt som mennesketom i lange perioder i løbet af en dag. fortsættes på næste side

10 FREMTIDIG ROBOTHJÆLP I fremtiden kan man også forestille sig, at forskellige typer apoteksrobotter kan gøre noget af arbejdet, når det gælder receptekspedition. Eksempelvis er det i teorien muligt at få robotten til automatisk at sætte label på lægemidlet den største udfordring er imidlertid at få robotten til at placere labelen, hvor den ikke dækker vigtig information. Ingen roser uden torne Der har dog været driftsforstyrrelser i forbindelse med receptserveren, og nogle gange kan man på apoteket se, at der hænger en recept fast, som ikke vil ud. I sådanne tilfælde er man på Albertslund Apotek fleksibel og ekspederer på forventet efterbevilling. Systemet er heller ikke så godt, hvis kunden har bedt om at få et bestemt apotek skrevet på recepten, men alligevel står på et andet apotek for at hente sin medicin. Så må apoteket afreservere recepten. Ifølge Vinnie Rye Krogh hører det også til på minussiden, at lægerne får lov til at lægge for mange defekte recepter ind på receptserveren noget Lægemiddelstyrelsen lugede fra i starten. Men den praksis er man gået bort fra igen, og det giver nogle problemer. Og så glæder jeg mig til, at vi forhåbentlig snart kan klare receptekspeditionerne papirløst, så vi slet ikke behøver printe dem. Det kræver, at systemet kan sortere elektronisk, at vi på recepten kan få lægens oplysninger om tilskud, og at vi kan kontrollere recepten elektronisk. Så er vi fri for at have disse stakke af recepter stående, og e-recepterne bliver automatisk forældede og forsvinder efter 2 år. Men indtil dette er på plads, er apoteker og personale på Albertslund Apotek godt tilfreds med de fordele, der følger med receptserveren. mwh I OVER 95 PROCENT AF TILFÆLDENE LYDER RECEPTEN PÅ EN HØJFREKVENT VARE PÅ ALBERTSLUND APOTEK

11 Foto: Niels Jensen I sidste nummer beskrev vi, hvordan halve receptbakker kan skabe den nødvendige plads på de overfyldte hylder med afhentermedicin. Men der er også en anden løsning, som er gjort mulig med den nye receptserver: Vent med at ekspedere recepten, til kunden står i skranken. JEG GLÆDER MIG TIL, AT VI FORHÅBENTLIG SNART KAN KLARE RECEPTEKSPEDITIONERNE PAPIRLØST, SÅ VI SLET IKKE BEHØVER PRINTE DEM. Apoteker Vinnie Rye Krogh Foto: Niels Jensen Hvis et apotek ændrer sine rutiner omkring receptekspeditionen, så kan det få indflydelse på vareflowet - ikke mindst, hvis der er tale om et VMI-apotek. Hvis apoteket går til den yderste konsekvens og først henter recepten ned fra receptserveren, når kunden står i skranken, kan det betyde, at vi skal øge lagerføringen af visse typer varer. Ellers kan det påvirke servicegraden. Så en snak med grossisten er en god ide, siger Nomecos filialchef i København, Else Marie Enggaard

12 Foto: Niels Jensen På Kjellerup Apotek udvalgte man med hjælp fra Nomeco de substitutionsgrupper, der genererer mest arbejde og besvær i forbindelse med takstændring. Der er typisk tale om højfrekvente substitutionsgrupper, hvor den enkelte vare er præget af hyppige skift mellem A-, B- eller C- pris. Alle varer inden for de udvalgte substitutions-grupper tages ud af det normale plukkebord og placeres på hylder for sig. For eksempel sættes en halv hylde af til substitutions-gruppenummer 334. Apoteket har altså den nødvendige lagerplads, uanset om det billigste produkt i en given takstperiode hedder Corodil 10 mg 100 stk., Enalapril 10 mg 100 stk. eller Enacodan 10 mg 100 stk. Hvor mange substitutionsgrupper, der udvælges, afhænger af, hvor meget plads apoteket kan og vil afsætte til disse varer, så det er forskelligt fra apotek til apotek. Fordelen ved denne opdeling er, apoteket er fri for at skulle rykke så meget rundt på lægemidlerne i forbindelse med takstændringer, da de substituerbare produkter står samlet. Ulempen er, at apoteket bruger noget af sin centrale plads i recepturen til C-varer. OPTIMERING AF RECEPTUREN En rationel placering af varerne i recepturen gør apoteket mere effektivt. Ofte skal der bare små ændringer til. Mange apoteker ved, at der er store fordele at hente ved at optimere apotekets selvvalg og bagskranke, så det bliver mere logisk og overskueligt for kunderne. Men det er ikke alle, der er opmærksomme på, at man også kan gøre det samme i recepturen. En receptur skal være indrettet, så arbejdsgangene er så rationelle som muligt. Det vil sige, at de højfrekvente varer er lige ved hånden, så man ikke skal rende og lede efter dem, og så man sparer skridt. Pluk og ekspedition skal være så hurtig som mulig, og alle skal vide, hvor varerne står, fortæller Peter Søndergaard, der er teamleder i Markedsudvikling. Kunsten er altså at få placeret de høj- og lavfrekvente varer mest rationelt, så man kan klare så meget som muligt ud fra inventaret med de højfrekvente varer (typisk plukkebord/karrusel) og kun sjældent behøver at bruge det lavfrekvente inventarmedie (typisk rombic/fama). Det er selvfølgelig især vigtigt på apoteker, hvor det lavfrekvente inventarmedie står mange skridt fra plukkebordet. Substitutionsvarer en udfordring Når det gælder substitutionsvarer, er udfordringen hele tiden at have de rigtige varer liggende de rigtige steder. Det er vanskeligt, og vi har ikke nogle værktøjer, der 100 procent optimerer dette. 12

13 Men der findes forskellige løsninger alt afhængig af apotekets arbejdsgange. Er det fx de samme tre personer, der går i recepturen, og er det ufaglærte, der sætter varer på plads? Det er med til at afgøre, hvad der er bedst for apoteket, siger Peter. Han peger på, at flere og flere apoteker vælger at lægge udvalgte substitutionsgrupper for sig selv. Man afsætter fx en hylde til en bestemt substitutionsgruppe, og uanset om A-varen starter med a eller z, så er der plads til den på hylden. Løsningen minder om ATC-kodeopdelingen, men bruges altså kun på udvalgte grupper. Alternativt kan man holde de høj- og lavfrekvente for sig selv og opsætte dem efter ATC-koden. Men der findes som sagt ikke nogen standardløsninger, der er optimale for alle. Vi ser altid på det enkelte apoteks behov og indretning, og ofte er det små ændringer, der skal til for at få gjort arbejdsgangene mere rationelle, slutter Peter. mwh Nomecos teamleder i Markedsudvikling Peter Søndergaard og markedsudvikler Bjarne Jeppesen tilbyder alle apoteker hjælp til space management-opgaver. Kontakt den salgsansvarlige, hvis dit apotek har brug for et eftersyn. BJARNE JEPPESEN Foto: Niels Jensen Foto: Niels Jensen PETER SØNDERGAARD 13 13

14 NYT NAVN TIL LEVERANDØRDIVISIONEN: NOMECO HEALTHCARE LOGISTICS Den del af Nomeco, der retter sig mod at servicere medicinalindustrien, har fået nyt navn. Nu hedder divisionen Nomeco HealthCare Logistics, og navnet beskriver mere præcist divisionens opgaver: At hjælpe vores samarbejdspartnere i industrien med logistikken på sundhedsområdet. Det engelske navn signalerer også en mere international orientering. Nomeco har fået og får flere internationale kunder, og mange lægemiddelproducenter har engelsk som koncernsprog. Det gælder i øvrigt også Nomeco HealthCare Logistics. I daglig tale kalder vi divisionen for HCL. Og ja det er også den kemiske betegnelse for Hydrogenchlorid, nemlig saltsyre. MIKS-PRODUKTER TIL VET OG PET De nye regler om liberaliseret salg af veterinærmedicin til produktionsdyr har skabt en helt ny kategori af lægemidler: De såkaldte miksprodukter. Der er i øjeblikket 74 miksprodukter, og de kan både bruges til vet og pet (det vil sige produktionsdyr og hobbydyr), men sælges under to forskellige regelsæt. Alle apoteker har ret og pligt til at sælge apoteksforbeholdte lægemidler til hund, kat og andre hobbydyr, og disse produkter er fortsat i Lægemiddelstyrelsens takst til faste priser. Derimod kræver det en forhandlertilladelse at sælge de samme produkter til produktionsdyr, og her er priserne frie. Fælles for begge kategorier er, at myndighederne kræver batchkontrol

15 LILLE FEJL SKABER MEGET ARBEJDE Der bliver arbejdet hektisk i kulissen, når ordrerne ikke kommer rettidigt ind til Nomeco. Nomeco sætter ordrerne op med en deadline, så de bliver plukket på et bestemt tidspunkt, med en bestemt lokation og til at køre på en bestemt rute. Kommer ordrene ikke rettidigt ind, skal der manuelt ændres i disse opsætninger for hvert apotek, så apoteket kan få varerne leveret som aftalt. Kommer ordrerne ikke ind, slipper vi de normale opgaver og går i gang med et nødberedskab. Vi kontakter IT-leverandøren, apoteket, Nomecos egen IT-afdeling, lager og kørselafdeling for at få et overblik over, hvor situationen bevæger sig hen. Nedenstående historie er fra weekenden den april, hvor PharmaNet gik ned. LØRDAG Kl Ordrene via PharmaNet kommer ikke ind, og DataPharm kontaktes. Kl DataPharm håndplukker de filer, som Nomeco løbende melder ind med manglende ordre. Kl Alle ordrer er inde fra Århus, Kolding og Odense. Nu mangler Aalborg og København. VMI s ordresystem lukkes nu automatisk og må genåbnes, så ordrerne til Aalborg og København kan dannes. Kl På dette tidspunkt er der kun modtaget ganske få ordrer til Aalborg og ingen til København. Det er kritisk, at Nomecos elektroniske modtagelse af ordrer på dette tidspunkt lukker automatisk grundet weekenden. Kl lykkes det at åbne for den elektroniske modtagelse af ordre. Alle de manglende ordrer modtages. Ordrerne burde senest have været hos Nomeco kl Kl De sidste ordrer er båret igennem i København. SØNDAG Kl I Nomeco skaffer vi os et overblik over situationen. Hvilke kunder har vi modtaget ordrer fra? Hvem mangler, og hvilke ordrer har lagt sig på forkert rute? Kl Nomeco begynder manuelt at flytte ordrer, da stort set alle varer i København havde lagt sig på en forkert tur - nemlig eftermiddagsturen om mandagen. Derfor må der oprettes nye ture med de rigtige lokationer. Kl Alle ordrer er nu lagt på rigtig tur og med rigtig lokation. Kl Alle ordrer er flyttet til korrekt tur - troede vi. Kl Nomeco finder endnu et par ture, der ligger forkert. Herefter bliver varerne plukket og gjort klar, så ingen apoteker mærker noget til den svigtende ordremodtagelse om lørdagen

16 KONTAKTANNONCE Oplag: 1500 stk. Udkommer: Hver anden måned Næste gang: primo juli 2007 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S 16 SOMMERFERIEVIKARER SØGES I Nomeco holder vi også sommerferie. Derfor har vi brug for dygtige og energiske medarbejdere til at hjælpe os igennem sommerferieperioden på lageret fortrinsvis i København. Så hvis du har en nabo, en datter, en nevø eller i øvrigt kender nogen, der gerne vil have et sommerferiejob, hører vi gerne fra dem. Der er også mulighed for at få et deltidsjob efter sommerferien. Kravet er, at man er fyldt 18 år, har en ren straffeattest og kan læse dansk. Klik ind på og læs mere. Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V Telefon Ansv. redaktør: Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen Redaktør: Merete Wagner Hoffmann Kommunikationschef Grafisk design: Anne Mette Schroll Christa Job

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 NomecoNyt TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 Tiden er knap, når grossisten skal bestille varer hjem i forbindelse med ny takst. Problemet med A-varer i restordre er stigende, og systemet levner

Læs mere

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN NomecoNyt VETERINÆRMEDICIN JULI 2007 Apotekerne i Vet-Klub Danmark er generelt tilfredse med veterinærsalget, selvom liberaliseringen har betydet mere administrativt arbejde. Det første kvartal viser pæn

Læs mere

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN 1 NOVEMBER 2008 Nomeco Nr. 6 Nyt EN DUFT AF JUL PÅ APOTEKET 37 SERVICELØSNINGER Få overblikket i det nye hæfte Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NomecoNyt

Læs mere

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer 1 SEPTEMBER 2009 Nomeco Nr. 5 Nyt APOTEKERE 4- forskellige erfaringer med den ene daglige leverance. Glæd jer! 2 nye vine i sortimentet: Andeluna FOKUS på nettet Brug de mange nyttige informationer og

Læs mere

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA NomecoNyt > Nykøbing GORM OG THYRA F. Svane Apotek har fået to nye medarbejdere, som arbejder i døgndrift og helt uden at lave fejl. Og så behøver de hverken frokostpause eller weekendtillæg. JULI 2006

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert.

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert. 1 JANUAR 2009 Nomeco Nr. 1 Nyt Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert NY FILIALCHEF I AALBORG NY Serviceløsning Nu kan du selv frigive varer med kort udløb HOT OR NOT i julekataloget 2008 Elektroniske

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

NomecoNyt SEPTEMBER 2007

NomecoNyt SEPTEMBER 2007 NomecoNyt Apotekerne benytter i stigende grad serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside - men samtidig stiger antallet af opringninger til kundeservice. SEPTEMBER 2007 1 Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

NomecoNyt NOVEMBER 2007 NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150.

NomecoNyt NOVEMBER 2007 NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150. NomecoNyt NY MILEPÆL: Silkeborg Ørne Apotek blev VMI-apotek nr. 150. NOVEMBER 2007 1 Desværre, varen er i restordre Siden myndighederne i april 2005 indførte et tilskudssystem, der kun giver fuldt tilskud

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Underernæret? Nyt. Nomeco SIG NEJ TIL KUNDEN TEMA: gode øl til en god pris. Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe MAJ 2008

Underernæret? Nyt. Nomeco SIG NEJ TIL KUNDEN TEMA: gode øl til en god pris. Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe MAJ 2008 1 MAJ 2008 Nomeco Nr. 3 Nyt SIG NEJ TIL KUNDEN hvis Nomeco-skaffevaren kan købes et andet sted 3 gode øl til en god pris TEMA: Underernæret? Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe NomecoNyt

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr.

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr. Nomeco Nyt Nr. 2 - Marts 2010 På tur med en dosispakke Reception Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år Pris-dumping på medicin med kort udløb 1 3 Leder 2 Den rigtige vej Lige på grænsen til udløb 3 Dosispakning:

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem?

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem? Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2011 SALG Shopper dine kunder igennem? TEMA-NUMMER 1 Forsidebillede: Lars Helmersen Satser på mærkevarer 6 Gl. Kongevej: Her kommer kunderne også for at ose Foto: Lars Helmersen

Læs mere

Lean giver tid til børnene

Lean giver tid til børnene Lean giver tid til børnene Normeringer kan der ikke lige laves om på. Alderen på børnene, der starter i dagsinstitution er også politisk bestemt og heller ikke noget, som de enkelte daginstitutioner har

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret

Læs mere

NomecoNyt JANUAR 2008. apotek

NomecoNyt JANUAR 2008. apotek NomecoNyt Paul Bundgaard fra Roskilde Dom Apotek udleverer diabetesprodukter og er godt tilfreds med ordningen. Men markedet er presset, og der er ikke meget økonomi i det. JANUAR 2008 PharmaNet-nedbrud

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH Allerede første gang du taler med Peer, mærker du hans nærvær og ro. Via clairvoyance finder Peer ind til de tanker, som du har dybest inde og troede ingen kendte. Han hjælper dig med råd fra den åndelige

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat.

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre standardleverings- og rabatbetingelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267 af 7-03-206 :29 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 650 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon af 6 3-08-206 08:45 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

TÅGE OG BLÆST. Nyt. Nomeco. Super sommertilbud. Hvordan tænker en landmand? MEDICINSALGET tar med på ferie

TÅGE OG BLÆST. Nyt. Nomeco. Super sommertilbud. Hvordan tænker en landmand? MEDICINSALGET tar med på ferie 1 JULI 2008 Nomeco Nr. 4 Nyt Hvordan tænker en landmand? Få svaret hos VKD s dyrlæge Super sommertilbud Argentinsk vin - lækker til grillmad MEDICINSALGET tar med på ferie TÅGE OG BLÆST - at få medicin

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

af 6 09-2-206 0:4 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med?

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Nomeco Nyt Nr. 5 - november 2017 Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Sådan lyder et typisk spørgsmål i skranken. Nomecos MærkevareUnivers giver

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Hvordan kan ledelsesfokus øge overlevelsen i farestalden Chefkonsulent Merete L. Andersen Svinerådgiver Inga Riber Leder du dine medarbejdere? - Eller leder de efter dig? God ledelse

Læs mere

Robotter og arbejdsmiljø Påvirker robotterne arbejdsmiljøet og hvordan? 1. Baggrund for undersøgelsen

Robotter og arbejdsmiljø Påvirker robotterne arbejdsmiljøet og hvordan? 1. Baggrund for undersøgelsen Robotter og arbejdsmiljø Påvirker robotterne arbejdsmiljøet og hvordan? 1. Baggrund for undersøgelsen Robotter på private apoteker har nu fungeret i et godt stykke tid og flere og flere kommer til. CRE-

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2009. Version : 1.0

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2009. Version : 1.0 Kursusplan - efterår 2009 Version : 1.0 22.05.2009 Kursusplan 1 LOGISTIK GRUNDLÆGGENDE... 3 2 LOGISTIK VIDEREGÅENDE... 4 3 BOGHOLDERI GRUNDLÆGGENDE... 5 4 BOGHOLDERI VIDEREGÅENDE... 6 5 EKSPEDITION VIDEREGÅENDE...

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN..

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. Hypnoseværkstedet HYPNOSE MED BØRN * Nørrevej 6. 6340 Kruså *tlf. 74678290 1 VEJLEDNING I AT FORBEREDE BØRN PÅ HYPNOSEN. FØRST DET PRAKTISKE ANKOMST, PARKERING OG VENTEVÆRELSE

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER

FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER Else Marie Lehman FAMILIENS PLANLÆGNINGSKALENDER 2013 Lehman Bøger Familiens helt uundværlige planlæsningskalender 2013. Else Marie Lehman 2012 Lehman Bøger. 1. udgave. ISBN: 978-87-92989-04-8 Forfatter:

Læs mere

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I.

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I. Nomeco Nyt SE BAGSIDEN QUIZ Støt Brysterne Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! Nr. 5 - september 2015 MÆRKEVARELEVERANCEN TOP ER HELT I NY FILIAL? Brug Nomecos mange kompetencer,

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere