Analyse af sikkerhedsbranchen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af sikkerhedsbranchen."

Transkript

1 Analyse af sikkerhedsbranchen.

2 Indhold Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding 12 Soliditet og likviditet 15 Afkast af investeret kapital 16 Forventninger til fremtiden 16 Faresignaler for seneste regnskabsår 17 Analysens forudsætninger 17 Bilag 1: Anvendte hoved- og nøgletal 18 Kontaktpersoner 2

3 Resumé Vores analyse har vist, at en lønsomhed over gennemsnittet i sikringsbranchen skabes ved en skarp og målrettet fokusering. Analysen viser endvidere, at de store virksomheder, som vælger at satse på de fleste forretningsled indenfor sikringsbranchen, ikke giver et afkast over gennemsnittet. Det kunne tyde på, at de store virksomheder ikke lykkes tilstrækkeligt med at realisere synergier ved stordriftsfordele. Dette kan hænge sammen med at kompleksitetsomkostningerne i form af markedsføring, uddannelse, administration og ledelse mv. bliver ganske enkelt for høje pr. kunde, og at de fokuserer bredt. Hvis de store virksomheder skal lykkes med at skabe et overskud over gennemsnittet, skal de i endnu højere grad differentiere deres produkter og derved opnå en bedre indtjening. Samtidig viser vores analyse, at de mindre virksomheder ved en skarp fokusering opnår et større afkast af den investerede kapital end gennemsnitet. Vi har under vores arbejde med analysen identificeret følgende væsentlige forhold: 8 ud af 10 virksomheder har overskud, men kun 6 ud af 10 har været i stand til at præstere overskud i alle tre år. Dette skal ses i forhold til elinstallatørbranchen, hvor 7 ud af 10 har præsteret overskud de seneste tre år. Overskuddet pr. omsætningskrone er gennemsnitligt på 4 ører. Det er lavere end for både el- og VVS-brancherne, der i 2007 var på 6 øre. Personalet er den væsentligste omkostning, da lønnen udgør 60 ører pr. omsætningskrone. De små virksomheder har i gennemsnit en afkastningsgrad på 24 %, som er betydeligt højere end gennemsnittet for branchen. Den høje afkastningsgrad er opnået på trods af, at pengebindingen pr. ansat i de mindste virksomheder er væsentlig højere end i de større virksomheder. 25 % af virksomhederne har en likviditetsgrad under 1. Det betyder, at virksomheden kan have en øget risiko for at komme i vanskeligheder, da den kortfristede gæld overstiger omsætningsaktiverne. 31 % af virksomhederne havde i 2008 et afkast på den investerede kapital på under 10 %. 13 % af virksomhederne risikerer betydelige vanskeligheder, da de både har en lav soliditet (under 15 %) og en lav afkastningsgrad (under 10 %). Det vil sige, at virksomheden enten har underskud eller en lav indtjening og samtidig har en lav egenkapital i forhold til balancesummen. De offentliggjorte tal for 1. kvartal 2009 tyder ikke umiddelbart på en negativ effekt fra finanskrisen. Se vores vurdering på side 7 Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 3

4 Om analysens tilblivelse Vi har i vores Real Estate markedsgruppe samlet et hold af rådgivere med særlig indsigt i virksomheder i sikkerhedsbranchen. At følge brancheudviklingen på nært hold er en integreret del af vores rådgivningskoncept. Vi har gennem længere tid haft og vil fremadrettet have fokus på sikkerhedsbranchen. Vores rådgivningskoncept dækker samtlige Deloittes kompetencer, men med fokus på de særlige forhold, der gælder for sikkerhedsbranchen. Dette sikrer en høj kvalificeret sparring og konkret vejledning til at dække dine behov. Analysen er udarbejdet af Deloittes markeds gruppe for Real Estate Grundlaget for analysen Analysen af sikkerhedsbranchen er lavet for første gang i maj 2009 og er baseret på 179 virksomheder ud af 590 virksomheder, som opererer indenfor branchen. Virksomhederne i analysen fordeler sig bredt, fra virksomheder der installerer, som sætter udstyr op, til virksomheder der står for løbende drift af kontrolcentraler, og vagtfirmaer. Grundlaget for analysen er officielle årsrapporter offentliggjort indtil april 2009, sammenholdt med andet officielt tilgængeligt materiale om sikkerhedsbranchen. For at målrette analyse og konklusioner har vi drøftet branchens udfordring med virksomheder i branchen samt brancheforeningen. En række virksomheder er udeladt af analysen, for at analysen skal give et mere korrekt billede af branchen. Eksempelvis virksomheder, hvor en stor del af aktiviteten ikke vedrører sikkerhedsbranchen samt virksomheder, hvor der ikke er tilgængeligt datagrundlag i den treårige periode analyse dækker. Herudover er virksomheder drevet i personligt regi ikke medtaget, da det ikke er muligt at fremskaffe valide regnskabstal. Virksomheder i personligt regi har typisk mellem 1-9 ansatte. Ud over generelle konklusioner om udvikling i branchen har vi analyseret mulige sammenhæng mellem branchens resultater og virksomhedernes størrelse. De omfattede virksomheder fordeler sig således i antal ansatte: Antal ansatte I alt 1 9 ansatte ansatte ansatte 39 Antal virksomheder 179 Vi håber, at du finder analysen interessant. Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om analysen eller vores markedsgruppe Real Estate, finder du vores kontaktoplysninger på bagsiden. God læselyst! Deloitte 4

5 Forretningskoncepter og aktiviteter I vores arbejde med analysen er vi kommet frem til, at forretningskonceptet for en typisk alarmvirksomheder kan illustreres således: Hardware Software Leverandører Opsætning og tilslutning Afprøvning Vejledning Vedligeholdelse Service Løbende overvågning Kommunikation med politiet Levering af vagtydelser Alarmudkald Rondering Installering og servicering Kontrolcentral Vagt Alarmvirksomhed (sikringsydelse) Markedsføring Kundemøder Rådgivning om valg af løsning Finansiering/køb Kunden Kilde: Egen tilvirkning Forretningskonceptet skal illustrere de forretningsled, hvor virksomhederne i branchen har mulighed for at generere indtjening. Forretningskonceptet beskriver ikke, hvilke ydelser eller produkter der kan genereres indtjening på. Dette er individuelt for virksomhederne afhængig af deres specialisering. Vores undersøgelse har identificeret følgende karakteristika: De store virksomheder i branchen har integreret alle forretningsled samt hovedparten af aktiviteterne i deres forretningskoncept. De mindre og mellemstore virksomheder har valgt at fokusere, således at de ofte ikke selv varetager vagtog kontrolcentralydelsen. Disse er i stedet outsourcet til specialister i branchen. Teknologi har betydning for valg af forretningskoncept, idet nogle systemer ikke kobles op til kontrolcentraler. Kun få aktører i branchen har kontrolcentraler, da det kræver en vis volumen i antal kunder. Forretningskonceptet anvendes overfor både privatog erhvervskunder. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 5

6 Nøgletalsanalyse Brancheomsætning 1 mia. kr Antal indbrud i Danmark Kilde: Egen tilvirkning ud fra Danmarks statistik, og oplysninger fra Brancheforeningen. 2 Kilde: Politiets statistikker Estimat 2008 Estimat 2009 Estimat Erhvervsejendomme Beboelse Fordelingen af markedet i Fordelingen af markedet i De få store virksomheder 24 % De få store virksomheder 25 % 3 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af officielle årsrapporter Øvrige virksomheder 76 % Øvrige virksomheder 75 % 6

7 Beskrivelse af branchen i Danmark Sikkerhedsbranchen har i årene fra 2001 til 2008 oplevet en markant vækst fra en samlet omsætning i 2001 på ca. 500 mio.kr. til et marked på forventet 8,3 mia.kr. i Hvis branchen er i stand til at fortsætte vækstraterne kan markedet i 2010 estimeres til 10,5 mia.kr. I perioden er antallet af virksomheder i branchen steget fra 350 til 590. Da branchen er kendetegnet ved få store og mange mindre virksomheder, har vi undersøgt fordelingen af aktørerne. Med de stigende værdier i de private hjem sammenholdt med konjunkturerne i samfundet tror vi, at antallet af indbrud fortsat vil stige i de kommende år Finanskrisens betydning Vi vurderer, at finanskrisen i et vist omfang vil påvirke sikkerhedsbranchen. Vi tror dog ikke på en væsentlig negativ effekt. Med mediernes fokusering på de mange røverier og overfald i private hjem er det vores vurdering, at sikring af private værdier og liv vil vokse betydeligt i de kommende år. I takt med at særligt banker, kiosker og tankstationer har øget sikkerheden væsentligt de senere år, er antallet af indbrud og røveriske overfald steget. Antallet af anmeldte indbrud i både erhvervsejendomme og private boliger er steget efter en årrække med fald. Stigningen i 2008 er markant på beboelsesejendomme, men også erhvervsindbruddene viser stigende takter. Det samlede antal indbrud i 2008 er det højeste i hele analyseperioden. Selv om det samlede marked har udviklet sig fra 4,7 mia. kr. i 2005 til 7,3 mia. kr. i 2007, er de stores andel af det samlede marked stort set uændret på ca. 25 %. Det vil sige, at de store virksomheder historisk har vækstet i samme takt som markedet og dermed ikke erobrer markedsandele fra de mindre virksomheder og at det ikke er lykkedes for de mindre og de nyetablerede virksomheder at øge deres markedsandele på bekostning af de store. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 7

8 Indtjening Når vi betragter nøgletallet Primært resultat pr. ansat viser det, at de små virksomheder er mere rentable end de store. Det primære resultat pr. ansat i de små virksomheder udgjorde 140 t.kr. i 2008, hvor gennemsnittet for de store i branchen var på 50 t.kr., hvilket stort set svarer til gennemsnittet for hele branchen. Dette tyder på, at der er kompleksitetsomkostninger i sikkerhedsbranchen, som synes at eliminere muligheden for stordriftsfordele. En del af forklaringen kan være, at markedsføringsomkostningerne, uddannelse og træning, ledelse og administration, geografisk koordinering m.m. er højere i de store virksomheder end hos de mindre lokale og regionale udbydere. Hovedparten af virksomhederne i branchen giver overskud. I de sidste 3 år har ca. 80 % af virksomhederne givet overskud i det enkelte år, men kun ca. 60 % af virksomhederne har givet overskud i alle 3 år. De 18 % af virksomhederne, der har underskud i 2008, fordeler sig jævnt efter størrelse. Sikkerhedsbranchen er en løntung branche. I forhold til omsætningen udgør lønomkostningerne ca. 60 %. Samtidig er overskudsgraderne lave. Gennemsnitlig er overskudsgraden på 4 % i de virksomheder, der oplyser omsætningstal. Til sammenligning viser Deloittes analyse af el- og VVS-brancherne en gennemsnitlig overskudsgrad på 6 % for begge brancher. De små virksomheder er mere rentable end de store, når vi måler på indtjening pr. ansat Hvis det er korrekt, at omkostningerne pr. kunde er større i de store virksomheder på grund af kompleksitetsomkostninger, vil det kræve, at virksomhederne kan differentiere deres produkt og kunden dermed vil få en højere oplevet værdi end ved at vælge en mindre lokal udbyder. Det kan eksempelvis ske igennem træning af personale, således at der kan gives bedre rådgivning, eller at man kan yde en total sikkerhedsrådgivning til kunden. 8

9 Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Overskud alle 3 år Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Underskud Overskud Hvornår bliver en kunde for dyr? Omkostninger pr. kunde Fordeling af indtjeningen 100% 90% 80% 70% 60% Profit Finansiering, skat mv. Afskrivninger Eksterne omk. Varekøb Lønomk. 50% Er din virksomhed her? 40% 30% 20% 10% Antal kunder 0% Kompleksitetsomkostninger Variable omkostninger Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 9

10 Balancesum i t.kr. pr. ansat Anlægsaktiver i t.kr. pr. ansat ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Arbejdskapital i t.kr. pr. ansat ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 10

11 Branchens pengebinding Når vi analyserer på branchens pengebinding, fremgår det, at virksomhederne med 1-9 ansatte skiller sig negativt ud fra resten af branchen. Balancesummen pr. ansat er ca. 200 t.kr. over gennemsnittet for branchen, hvilket indikerer, at de store virksomheder har stordriftsfordele vedrørende pengebindingen. Til gengæld viser analysen også, at fordelene allerede opnås for virksomheder på ansatte, hvorefter pengebindingen igen er højere for de største virksomheder. Til gengæld løber de store fra de små, når det gælder styring af pengebinding pr. ansat For de mindste og de mellemstore virksomheder er pengebindingen pr. ansat i hele den analyserede periode over gennemsnittet. Dette indikerer manglende fokus på fakturering og opfølgning på kunder. En anden forklaring på de høje pengebindinger hos de mindre virksomheder kan være dårligere betalingsbetingelser hos leverandører. Dette betyder med andre ord, at de mindste virksomheder har et poten ti ale for forbedring af pengebindingen og dermed likviditeten. Til sammenligning var bindingen i arbejdskapital pr. ansat i VVS-branchen 137 t.kr. og i elinstallatørbran - chen 120 t.kr. i gennemsnit i I en graf har vi set på investeringen i anlægsaktiver og her er billedet det samme. De mindste virksomheder har den største investering i anlægsaktiver pr. ansat, og de største virksomheder har den næsthøjeste investering pr. ansat. Endelig har vi analyseret pengebindingen i arbejdskapital pr. ansat. Arbejdskapitalen er den investering, der er i debitorer og varelager fratrukket varekreditorerne. Pengebindingen i arbejdskapitalen er i gennemsnit steget fra 169 t.kr. pr. ansat i 2006 til 191 t.kr. pr. ansat i Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 11

12 Soliditet og likviditet Nøgletallet soliditetsgraden er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Grafen viser udviklingen i soliditetsgraden opdelt efter antal ansatte. For selskaber med op til 50 ansatte har udviklingen været stabil dog med en stigende soliditetsgrad for de mindste selskaber. For selskaber med mere end 50 ansatte er soliditetsgraden faldet i perioden fra 33 % i 2006 til 29 % i Selvom virksomhederne gennemsnitligt har en forholdsvis høj soliditetsgrad uanset antal ansatte, så har ca. 25 % i 2008 en soliditetsgrad under 15 % Hvis likviditetsgraden er lavere end 1, er det en indikation af, at der er risiko for manglende likviditet til det kommende års drift. Gennemsnitlig er likviditetsgraden på ca. 1,2, og også her er det virksomhederne med ansatte, der har de bedste nøgletal. I 2008 er der 44 selskaber med en likviditetsgrad, der er lavere end 1, hvilket svarer til hver fjerde virksomhed. Det betyder, at hver fjerde virksomhed er i risiko for at lukke, hvis den nuværende finanskrise mod vores forventninger alligevel påvirker sikkerhedsbranchen negativt. Når vi betragter likviditetsgraden, som er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, kan den også give en indikation af, om selskabet er i risiko for at mangle likviditet. 12

13 Soliditetsgrad Likviditetsgrad 40% 1,60 35% 1,40 30% 1,20 25% 1,00 20% 0,80 15% 0,60 10% 0,40 5% 0, , ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 13

14 Fordeling af afkastningsgrad 100% Afkast af investeret kapital i 2008 Lavere end 10 % Højere end 10 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Soliditet Højere end 15 % Lavere end 15 % 21 % 13 % 56 % 10 % 30% 20% 10% > 15 % % 0-10 % < 0 % 0% Afkastningsgrad (opdelt i viksomhedsstørrelser) 25% 20% 15% 10% 5% ansatte ansatte ansatte Gennemsnit 14

15 Afkast af investeret kapital Afkastningsgraderne i branchen er blandt andet afhængig af det valgte forretningskoncept. For eksempel ejer nogle aktører selve alarmudstyret, hvor kunden betaler en leje (leasingmodellen), mens hovedparten af de mindre virksomheder sælger udstyret til kunden. Leasingmodellen og virksomhedsstørrelsen kan medføre højere grad af kapitalbinding, og dermed kan afkastningsgraden virke lavere end hos de små virksomheder. For delområder som eksempelvis tv-overvågning? (ITV) og kontrolcentraler kan vi ikke ud af det tilgængelige materiale konkludere noget omkring rentabiliteten, da der ikke er nok data tilgængelige for de enkelte delområder. Men det må forventes, at disse områder har en højere rentabilitet end andre dele af sikkerhedsbranchen. Konkurrencesituationen inden for disse områder vil være anderledes da der stilles visse krav til godkendelser og overholdelse af regler, set i forhold til andre dele af branchen, hvor etablering er forholdsvis enkel. 56 % af virksomhederne er solide og har et fornuftigt afkast. 13 % af virksomhederne har faretruende regnskabstal ved både at have en lav soliditet og et lavt afkast Som vi har været inde på i afsnittet om indtjening, indikerer regnskabstallene, at der ikke er stordriftsfordele at hente i sikkerhedsbranchen, men at der derimod er kompleksitetsomkostninger, der giver både lavere indtjening og lavere afkast af den investerede kapital. I 2008 havde 61 af virksomhederne en afkastningsgrad under 10 %. I 2007 var der 68 virksomheder, hvor afkastningsgraden var under 10 %. Dvs. at der sidste år er blevet færre virksomheder med lave afkastningsgrader. Faldet er sket i de mindste virksomheder, mens de store har oplevet en lille stigning og de mellemstore et tilsvarende fald. Isoleret set havde 52 % af virksomhederne i branchen en afkastningsgrad, der var større end 15 %. De store virksomheders mulighed for at differentiere produktet har ikke indtil nu givet adgang til bedre afkast end gennemsnittet for branchen, og det er et åbent spørgsmål, om det er muligt. Faresignaler for seneste regnskabsår 13 % af virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (mindre end 15 %) og et afkast af den investerede kapital på under 10 %. Disse virksomheder bør snarest muligt iværksætte tiltag, så de kommer væk fra dette område og som minimum får forbedret indtjeningen på kort sigt og dermed på længere sigt får en højere soliditetsgrad. Det er generelt de mindste virksomheder, der er bedst til at skaffe et afkast over gennemsnittet. Virksomhederne med under 10 ansatte har gennemsnitligt haft en afkastningsgrad på 24 % i 2008, hvilket er markant over gennemsnittet på 13 % og også over gennemsnittet for de mellemstore og store virksomheders på henholdsvis 15 % og 12 %. Den høje afkastningsgrad er opnået på trods af, at pengebindingen i de mindste virksomheder er væsentlig højere end i de større virksomheder. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 15

16 Forventninger til fremtiden Sikkerhedsbranchen har været inde i en lang periode med vækst. Væksten har primært været drevet af den generelle vækst i samfundet, den øgede fokus i pressen på de mange voldelige hjemmerøverier, generelt en stigende indbrudstendens og et par spektakulære pengetransport røverier, som samlet har givet en øget utryghed. En stor del af væksten i antallet af nye virksomheder er koncentreret i små enkeltmandsvirksomheder, da etablering i branchen er forholdsvist ukompliceret. Sikkerhedsbranchen er attraktiv og går en spændende og udfordrende tid i møde De høje vækstrater og mulighed for god indtjening gør det fortsat attraktivt at være i branchen. Da branchen samtidig har lave adgangsbarrierer, risikerer branchen dog tilgang af virksomheder, der ikke lever op til den standard og de normer, kunderne normalt forventer af en sikkerhedsvirksomhed. Derfor har brancheforeningen (Den Danske Brancheforening for sikkerhed og sikring) løbende fokus på, at medlemmerne skal styrke kvaliteten og dermed branchens image, blandt andet ved indførelse af krav om ISO-9001-certificering indenfor de enkelte fagområder (ITV, Vagt, Livvagt, AIA og Mekanisk Sikring). Baseret på vores analyse er det derfor vores vurdering, at finanskrisen kun i mindre grad vil påvirke branchens samlede omsætning. Visse områder som vagt, livvagt og brandsikring vil blive ramt hårdere end øvrige områder, at branchen via den stigende arbejdsløshed vil få nemmere ved at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer, at de mange tiltag fra brancheforeningen vil styrke branchens image og generelt øge tilliden til sikkerhedsbranchen, at medlemskab af brancheforeningen på sigt bliver et kvalitetsstempel, at der vil ske en konsolidering i branchen, hvor de små virksomheder vil lukke eller blive over taget af de mellemstore og store virksomheder, at branchen vil få hård konkurrence fra helt nye spillere på markedet, som tilbyder ydelserne i sammenhæng med eksempelvis fiber- og trådløse løsninger, at den debatten om tv-overvågning vil medføre stigende ønske fra befolkningen om øget overvågning på udsatte områder, hvilket vil påvirke branchens omsætningsmuligheder positivt og at sikkerhedsbranchen går en spændende og udfordrende tid i møde. Der ud over skal brancheforeningens medlemmer leve op til en række etiske krav og krav om løbende uddannelse. 16

17 Analysens forudsætninger Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. De er aktie- eller anpartsselskaber. 2. De oplyser omsætning, balance, årets resultat, primært resultat og har et antal medarbejdere på mindst 1. Alle har oplyst disse regnskabstal for de seneste 3 år uden huller i oplysningerne. Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af virksomheder, og "støj" fra virksomheder, der ikke giver de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er frasorteret. Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber. Anvendte hoved- og nøgletal Primært resultat Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger. Afkast af investeret kapital/afkastningsgrad Primært resultat / investeret kapital primo x 100 Investeret kapital Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Soliditetsgrad Egenkapital / samlet balancesum x 100 Likviditetsgrad Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser Anlægsaktiver Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Arbejdskapital Varelager + hovedebifore leverandørgæld Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 17

18 Kontaktpersoner Anja Svendgaard Dalgas Tlf.: Åboulevarden Århus C Henrik Daugård Nielsen Tlf.: Åboulevarden Århus C Mie Vibeke Stryg-Madsen Tlf.: Weidekampsgade København S Morten Kristiansen Tlf.: Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Erik Lennings Tlf.: Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Jesper Schaltz Tlf.: Weidekampsgade København S Palle H. Jensen Tlf.: Frodesgade Esbjerg 18

19

20 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011 Entreprenører Markedsnyt 2011 Oktober 2011 Indhold 3 4 5 7 7 8 11 13 15 17 17 17 17 18 18 18 20 21 22 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Nøgletalsanalyser 4.1 Branchens udvikling

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2016 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen i 2016 for gartnerier 32. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud, og

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning... 7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...8 Driftsresultat...

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2017 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche. Denne analyse

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere