Handlingsplan for øget gennemførelse. EUC Sjælland 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse. EUC Sjælland 2017"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse EUC Sjælland

2 Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Skolens navn: EUC Sjælland Institutionsnummer: Dato: 31. januar 2017 Bestyrelsesformandens underskrift: 2

3 Indhold Indledning til handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse på EUC Sjælland Klare mål... 6 Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål... 7 Iværksatte aktiviteter ift. en styrkelse af samarbejdet m.h.p. øget overgang til EUCSJ:... 9 Ideer til fremadrettede aktiviteter for at øge overgangen til EUCSJ s uddannelser:... 9 Indsatser i forhold til fastholdelse Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes...17 Indsatser Praktikpladsopsøgende arbejde...19 EUC Sjællands kommentarer og vurderinger til tabel Praktikpladsopsøgende arbejde i praktikcentret og EMMA...20 Færre VFU aftaler...21 Del og restaftaler...21 Korte aftaler...22 Nedgang i elever i praktikcenter og flere uddannelsesaftaler...22 Elever der ikke fortsætter i hovedforløb...22 Data for elever i skolepraktik...24 Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale...25 Tabel 4: Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale efter 12 måneder i skolepraktik...26 EUC Sjællands kommentarer og vurderinger til tabel 2, 3 og Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde...29

4 Mål for EUC Sjællands praktikpladsopsøgende arbejde og fastholdelse under hovedforløb...29 Målsætning og vision for praktikcentret...30 Det praktikpladsopsøgende arbejde indeholder følgende organisering og indsatser: Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag...35 Pædagogisk ledelse...35 Team- og faggruppearbejde Strategi- og innovationsseminar...36 Styrket undervisningsdifferentiering Årligt tema

5 Indledning til handlingsplan for øget gennemførelse har på EUC Sjælland været implementeringens år, hvor en stor EUD-reform er blevet foldet ud, til gavn og glæde for mange unge der har valgt en uddannelsesvej på EUD. Vi har også i 2016 fået en ny organisation, der sætter fokus på kerneydelsen vores undervisning. Der er blevet ansat flere uddannelsesledere, hvis opgave det er at komme tættere på lærere og elever. Pædagogisk ledelse er højt prioriteret på EUC Sjælland bliver derfor året, hvor ledelsen rykker ind i maskinrummet. Vi håber på, at den pædagogiske ledelse - sammen med lærerne - i fælleskab kan udvikle undervisningen, som betyder at der på EUC Sjælland vil blive gennemført endnu bedre undervisning og at vi som et resultat af det kan rekruttere og fastholde flere unge til EUD. John Norman Direktør 5

6 Handlingsplan for øget gennemførelse på EUC Sjælland Klare mål Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10 klasse. Skema 1: Indikator for klare mål 1 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Indikator a Ansøgertal Institutionsniveau Landsplan b (%) Resultat Resultatmål Resultat Resultat ,50% Note: Data til opgørelse af ansøgere kommer fra optagelse.dk På landsniveau er indikatoren for mål 3 opgjort som andel ansøgere efter 9. og 10 klasse Da det ikke er muligt at lave en tilsvarende andelsberegning på institutionsniveau, er indikatoren på institutionsniveau målt i absolutte tal. Tallene på Institutionsniveau og landsplan er således ikke sammenlignelige, og udviklingen i antal ansøgere er ikke korrigeret for ændringer i antallet af elever, som har afsluttet Grundskolen (populationen) Indikatoren på institutionsniveau opgøres som antal elever efter 9. og 10 klasse søger en erhvervsuddannelse 1.del af grundforløb som første prioritet (i marts måned det pågældende kalenderår) Indikatoren på landsplan opgøres som andel af elever som efter klasse søger en erhvervsuddannelse. 1. del af grundforløb som første prioritet (i marts måned det pågældende kalenderår. Datakilde: Datavarehuset, styrelsen for it og læring 6

7 Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig mod? Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og hvordan? Hvilke resultater forventer I at opnå med indsatsen? Hvorfor forventer I at indsatsen vil virke? Hvordan vil I evaluere på indsatsen? Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventet virkning? Der er en mindre nedgang i optaget 2016 i forhold til året før I 2017 vil skolen fortsætte det intensive arbejde med at sikre rekrutteringsgrundlaget på EUD området. EUC Sjælland vil fortsat have stort fokus på samarbejdet med UU-centre, kommunale skoleforvaltninger, grundskoler m.fl. Det er en væsentlig del af skolens samlede strategi om at kunne få vækst og rekruttere flere elever til erhvervsuddannelserne. Det tætte samarbejde har bl.a. givet en række møder med omkring 30 folkeskoler, hvor en del af disse, efterfølgende har henvendt sig om særlige tilrettelagte folkeskoleaktiviteter. Skillsstafetten for folkeskolernes 8. klasser, var en kæmpe succes i 2016, med over deltagere. Den succes bliver fulgt op af endnu et stafetarrangement i Igen både i Køge og Næstved. Brobygning for klasser, introduktion til EUD i 8. klasse, EUD-10, vil i 2017 fortsat blive prioriteret højt. Der gennemføres kombinationsforløb på produktionsskolerne 7

8 INTRO BROBYG IDV Planlagte folkeskoleaktiviteter EUC Sjælland Køge afd. (UUV ressortområde) EUC Sjælland Næstved afd. (UUSS ressortområde) 8. årgang Obligatorisk udbud af introduktionsforløb til 8. årgange efter BEK. nr. 440 af 13/04/2015 Obligatorisk udbud af introduktionsforløb til 8. årgange efter BEK. nr. 440 af 13/04/ årgang Skills for 8. årgangselever under UUV ressortområde. Skills for 8. årgangselever under UUSS ressortområde 9. årgang Obligatorisk udbud og gennemførelse af brobygningsforløb for 9. årgange IUPV efter BEK. nr. 440 af 13/04/2015 Obligatorisk udbud og gennemførelse af brobygningsforløb for 9. årgange IUPV efter BEK. nr. 440 af 13/04/ årgang Obligatorisk udbud og gennemførelse af obligatoriske og frivillige brobygningsforløb for 10. årgange efter BEK. nr. 440 af 13/04/2015. Elever fra 10. klasses centre, fri og efterskole. Obligatorisk udbud og gennemførelse af obligatoriske og frivillige brobygningsforløb for 10. årgange efter BEK. nr. 440 af 13/04/2015.Elever fra 10. klasses centre, fri og efterskole. 10. årgang (EUD 10) Udbud og gennemførelse af 6 ugers obligatorisk brobygning og EUDrettede valgfag for EUD 10 elever indskrevet i CK10 (Campus Køge 10. kl.) Elever fra Køge, Stevns og Greve kommune. EUC Sjælland samarbejder med UUV, KHS og SOSU Sjælland om denne aktivitet. 6. årgange Erhvervsskolernes dag(e) for 6. årgangsklasser under UUV s ressortområde. Samarbejde mellem KHS, SOSU Sjælland og EUC Sjælland på Campus Køge årgang 10. kl Linjefagsundervisning EUD. Samarbejdsprojekt med 10 CK. EUD - faglinjerne Krop og stil (fashionisterne) og Sci/Tek (Tekniktalenter og robotnørder) udbydes og gennemføres for elever fra 10. klasse på Campus Køge. Udbud og gennemførelse af 6 ugers obligatorisk brobygning og EUD rettede valgfag for elever indskrevet i EUD 10 klassen på Vordingborg Ungdomsskole, Næstved Ungdomsskole og Aktivet Faxe. Elever fra Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner. EUC Sjælland samarbejder med UUSS, ZBC og SOSU Sjælland om denne aktivitet. Erhvervsskolernes dag(e) for 6. årgangsklasser under UUSS s ressortområde. Samarbejde mellem ZBC, SOSU Sjælland og EUC Sjælland i Næstved Håndværkslinjen på EUC Sjælland. Samarbejdsprojekt for årgange på Midtskolen Faxe. Fusionsskole med > 1000 elever. Opdelt i 2 spor. Håndværklinje (Konstruktion og håndværk) og Sundhedslinjen (Sundhed, stil og design). Eleverne kommer på EUCSJ Næstved 20 dage fordelt på 20 uger. Samarbejde om den obligatoriske projektopgave for 9. klasse i uge 14. Samarbejdsprojektet kører på 4. år. Projekt Legehus. Samarbejdsprojekt med Holmegårdsskolens 4 8. klasser. Konstruktion af legehuse. Fokus på matematik og dansk, håndværkstraditioner og arbejdspladskultur. 8

9 Iværksatte aktiviteter ift. en styrkelse af samarbejdet m.h.p. øget overgang til EUCSJ: En ny struktur på intro- og brobygningsområdet, som peger frem mod GF1. Introduktionskurser og brobygningsforløb er blevet organiseret i uddannelsesklynger /faglige fællesskaber. De faglige fællesskaber relaterer sig tæt til fagretningerne på GF1. Årsagen til den nye struktur er at give eleverne optimal mulighed for kvalificering af fremtidigt uddannelsesvalg, gennem afprøvning af flest mulige uddannelser på kort tid, og at sikre en progression i det faglige indhold fra 8. klasse til 10. klasse. Revitalisering af Erhvervsskolernes dag for 6. klasser i UUV s ressortområde. Der blev i 2016 gennemført et forløb med ca tilmeldte elever, hvoraf de ca. 500 valgte den tværfaglige/helhedsorienterede event EUC Racing på EUC Sjælland. Vi forventer, at der i 2017 vil blive gennemført endnu et arrangement. Stigning i antallet af enkeltdagsbesøg. Flere skoler har på opfordring af EUCSJ været på besøg én enkelt dag ifm. deres linjefagsundervisning/temaundervisning. Eksempelvis Ellemarkskolen, Ølby og Ejby skoler. Samarbejde om EUD 10 Campus Køge (tværkommunalt samarbejde mellem Køge, Stevns, Greve og Vordingborg). EUCSJ deltager i projekt Vælg med hjertet, og skal i 2016/17 på besøg på ca. 20 folkeskoler. Ideer til fremadrettede aktiviteter for at øge overgangen til EUCSJ s uddannelser: EUC Sjælland udbyder håndværkslinjer til de større byskoler i Køge Bugt området. (med Midtskolenaktiviteten som skabelon) Projekter Velfærdsdesign Øget tilstedeværelse på grund- og folkeskoler, SFO er mv. gennem events som f.eks. konstruktion af produkter, som skolen kan få glæde af, og som passer ind i deres læringsmiljøer. Der vil kvartalsvis blive udarbejdet en ledelsesmæssig opfølgning på resultatet af de enkelte indsatser, herunder en samlet evaluering af hvordan indsatserne bidrager til en øget rekruttering. 9

10 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Indikator a Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb Supplerende indikator b Institutionsniveau Landsplan Resultater/forventede Resultatmål Resultat Resultat resultater e ,28% Frafald på grundforløb Anslået ,73% 20,50% Supplerende indikator c Anslået ,69% 15,80% Frafald på hovedforløb Supplerende indikator d 6,30% 6 5 3,46% 8,40% Overgang fra grundforløb til hovedforløb 61,40% ,33% 53,70% Note: Data for indikatorerne baserer sig på ministeriets forløbsstatistik på et kalenderår (ikke skoleår som tidligere anvendt) a) Indikatoren opgøres som andel elever, som påbegynder et grundforløb og efterfølgende (senest 3 måneder herefter) kommer i hovedforløb b) Den supplerende indikator opgøres som andel elever der senest 3 mdr. efter start på et grundforløbet afbryder uden omvalg c) Den supplerende indikator opgøres som andel elever, der gennemføre grundforløbet og senest 3 mdr. efter start på hovedforløbet, afbryder d) Den supplerende indikator opgøres som andel elever, der gennemfører grundforløbet og senest 6 mdr. herefter opnår en uddannelse og skoleaftale Datakilde; admsys, styrelsen for it og læring. 10

11 Indsatser i forhold til fastholdelse. Som i 2016 vil der i 2017 fortsat være et stort fokus på fraværet og frafaldet på EUC Sjælland. Vi har igangsat en række indsatser og projekter som skal dæmme op for fraværet og frafaldet. Et initiativ vi vil fortsætte med i 2017 er, at alle GF 1 elever testes ved uddannelsesstart i læsning og matematik Alle GF2 elever skal til en samtale, hvor de faglige niveauer afdækkes m.h.p. om der er brug for opkvalificering og hvor forventningerne til uddannelsens gennemførelse afstemmes. Det er undervisere der gennemfører disse samtaler, da de har større kendskab til afgangsniveauer. På GF1 igangsættes i 2017 særlige initiativer for at sikre, at eleverne får en større fælleskabsfølelse. Der vil ud over undervisningen blive sat forskellige initiativer i gang som foredrag, ekskursioner, idrætsaktiviteter m.m. På EUC Sjælland bliver der arbejdet meget med, at eleverne bliver grundigt introduceret til de håndværksmæssige fag. Som supplement til de praktiske opgaver i værkstederne bliver der gennemført forskellige virksomhedsbesøg, hvor eleverne får et indblik i forskellige virksomheder og brancher, herunder kravene på arbejdsmarkedet. EUC Sjælland deltager i et EU støttet udviklingsprojekt under Erasmus-programmet, hvor der er fokus på faglighed, bedre studiemiljøer og større fastholdelse af elever, studerende og kursister. Projektet gennemføres i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus Køge. 11

12 Kontaktlærerarbejdet skal professionaliseres, og som en del af dette arbejde igangsættes kompetenceudvikling af kontaktlærerne. Vi har på EUC Sjælland fået Nationalt Center for Erhvervspædagogik til at udvikle et særligt kompetenceudviklingsforløb. Udviklingen af forløbet er baseret på en forudsætningsundersøgelse (interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt kontaktlærerne på EUC Sjælland) Vi har med dette forløb en forventning til at kontaktlærerarbejdet bliver mere ensartet og systematisk. For at supportere den nye organisering af EUD-afdelingerne på en optimal måde, under hensynstagen til elevtallet på de respektive lokationer, implementeres en ny struktur på vejledningsområdet. Studie- og uddannelsesvejledernes indsatser rettes mod uddannelser, organiseret i de klynger, som relaterer sig i videst muligt omfang til de enkelte uddannelseslederes ansvarsområder på tværs af lokationer. Dette giver f.eks. optimal mulighed for support til kontaktlærere, styrket samarbejde med ledere, stærkt fagligt kendskab til de enkelte uddannelsers lovhjemlede forhold, karakteristika og egenart, i bestræbelserne på bl.a. mindre fravær og frafald og at højne trivslen for eleverne. Der vil fortsat blive arbejdet systematisk med fravær og frafaldstal hver uge. Baseret på de enkelte afdelingernes fravær og frafaldstal vil der blive iværksat en række indsatser hvor der er tale om høje fraværsog frafaldstal. Der vil i 2017 være et tættere samarbejde mellem kontaktlærere og vejledere for her at analysere på årsager og sammenhænge i fraværsmønstre. Vi analyserer eventuelle udsving og får dermed viden om årsager til et eventuelt stigende fravær/frafald. Såfremt begrundelserne for fravær/frafald har relation til elevernes læringsudbytte og/eller motivation, vil den pædagogiske ledelse (uddannelseslederne) i samarbejde med lærerne vurdere, hvorvidt der er behov for justeringer eller ændringer i praksis, i forhold til undervisningens indhold og/eller den støtte eleven får. 12

13 13 Derudover anvendes ETU-, MTU- og VTU-resultaterne til at arbejde med konkrete indsatser i afdelingernes handlingsplaner. Handlingsplanerne skal, som minimum, indeholde mål for øget fastholdelse og gennemførelse, samt mål for udvikling af differentiering i undervisningen, således at den enkelte elev motiveres og udfordres i sit faglige niveau. Arbejdet med disse indsatser ledes af uddannelseslederne, som sikrer en involvering på de enkelte team i processen og beslutning om konkrete tiltag og handling. EUD-chefen sikrer, at der løbende bliver fulgt op/evalueret på om afdelingerne lever op til skolens målsætning. Hvert kvartal følger uddannelseslederne/chefgruppen op på de enkelte indsatser.

14 Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Indikator a Andel elever med fag på ekspertniveau Midlertidig indikator b Andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske Midlertidig indikator c Andel elever, der er i gang med EUX Midlertidig indikator d Institutionsniveau Landsplan Resultatmål Resultat Resultat ,3% 5,0% 10 0,4% 5,2% Andel elever, der følger talentspor Note: Der eksisterer endnu ikke data for indikatorerne, da de alle baserer sig på ny registreringspraktik. Data er først offentligt tilgængelig i Datavarehuset i september (jf. bilag 1 i vejledningen). a Indikatoren opgøres som andel af fuldførte elever med minimum ét fag på ekspertniveau i skoleåret 2015/2016 ift. alle fuldførte elever i skoleåret b Den midlertidige indikator opgøres som andel elever med tilgang i skoleåret 2015/16, der har eller har haft fag på højre niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg ift. alle elever med tilgang i skoleåret. c Den midlertidige indikator opgøres som andel eux-elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret 2015/2016 ift. alle elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret. d Den midlertidige indikator opgøres som andel elever, der følger talentspor med tilgang i skoleåret 2015/2016 ift alle elever med tilgang i skoleåret. Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 14

15 Vi arbejder på EUC Sjælland fortsat med at kunne tilbyde vores elever fag på højniveau og etablering af talentspor. Der er et særligt fokus på at samarbejde med virksomhederne om at spotte talentet. Bestyrelsen har for de kommende år lagt en strategi for hvordan der skal arbejdes med dygtige, motiverede og talentfulde unge bl.a. i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. På nuværende tidspunkt er der forberedelser i gang på Frisør- og Personvognsmekaniker-området, men også på EUX er der planer med talentudvikling og tilbud om fag på ekspertniveau. På GF2 er mange udfordret af det faglige niveau og den manglende fleksibilitet i tid. Det er ikke alle med 2 i dansk og matematik, der kan gennemføre GF2 på 20 uger, selv med støtte og hjælp fra dygtige undervisere. Alle valg om flere udfordringer skal kunne ses på eksamensbeviset, så vi kan tydeliggøre, at eleven har ambitioner. Skema 4: Indikatorer for klare mål 3 resultatmål 3.2 Mål 3: Institutionsniveau Landsplan Institutionsniveau Landsplan Erhvervsuddan Resultater 2013 Resultater 2014 nelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Indikator a Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 15 Beskæftigelsesfr ekvensen for færdiguddanned e Antal færdigudda nnede Beskæftigelsesfr ekvensen for færdiguddanned e Antal færdigudda nnede Beskæftigelsesfr ekvensen for færdiguddanned e Antal færdigudda nnede Beskæftigelsesfr ekvensen for færdiguddanned e Antal færdigudda nnede 0, , , , Note: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede dækker beskæftigelsesfrekvensen for elever året efter endt uddannelse (her 2014) for samtlige uddannede i afslutningsåret (dvs. elever færdiguddannede i 2013). Beskæftigelsesfrekvensen opgøres ud fra ATP. Data er offentligt tilgængelige i Datavarehuset fra november a Indikatoren på institutionsniveau og landsplan opgøres som Nyuddannedes gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens et år efter endt uddannelse fordelt på uddannelser. Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring.

16 Beskæftigelsesfrekvensen ligger relativt højt for EUC Sjællands elever. På 7 af 11 uddannelser ligger vi over landsgennemsnittet, én er på landsgennemsnittet og på tre ligger vi under landsgennemsnittet. Helt overordnet er det vanskeligt for skolerne at påvirke beskæftigelsesmulighederne. Det er først og fremmest bestemt af lokale konjunkturer og investeringsniveau, men indirekte har det selvfølgelig stor betydning om vi i kvantitet og kvalitet lever op til markedets krav og forventninger Høj beskæftigelse for EUC Sjællands elever (2013) Hele landet EUC Sjælland 16

17 Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Reformen sætter som resultatmål, at elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020 (resultatmål 4.1) Skema 5: Indikatorer for klare mål 4 Institutionsniveau Landsplan Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Resultatmål Resultat Resultat Indikator a Elevtrivsel Indikator b Aftagertilfredshed a Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i marts b Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i 1. kvartal 2017 Indsatser På EUC Sjælland har vi revurderet hele vores arbejde med pædagogik, didaktik og kvalitet med henblik på at skabe mere struktur, mere ensartethed og gøre det mere forpligtigende for ledere og medarbejdere. Følgende indsatser er på vej til at blive implementeret for at øge elevtrivsel, læring og kvalitet. Kvalitetsudvikling En del af kvalitetsarbejdet er knyttet til skolens forskellige udviklingsplaner, der benyttes som dokumentation for iværksatte tiltag samt dialogværktøj mellem direktion, chefer, uddannelsesledere og medarbejdere. Udviklingsplanerne indeholder kvantitative og kvalitative mål, som tager udgangspunkt i EUD-reformen, ETU, skolens strategiplan, det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, samt afdelingernes egne indsatser og udfordringer. 17

18 Elevtrivselsundersøgelse Skolen gennemfører en elevtrivselsundersøgelse om året, som opfølgning på de iværksatte indsatser. Der arbejdes målrettet med de uddannelser, som ligger under landsgennemsnittet. Der er en høj grad af elev- og medarbejderinvolvering, med øget fokus på pædagogiske og didaktiske temaer. 18

19 2. Praktikpladsopsøgende arbejde Data for eleverne 3 måneder efter grundforløb Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb? Institution EUC Sjælland OPGØRELSESPERIODE (Periode hvor kvalifikationen er opnået) 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) 2017 ( ) INDIKATORER Antal, institution Andel, institution Andel, Landsplan Antal, institution Andel, institution Andel, Landsplan RESULTATMÅL, andel I hovedforløb I ordinær aftale ,03 28, ,89 27, I skolepraktik ,06 12, ,72 12, I restaftale 4 0,60 1,03 4 0,50 1, I anden type aftale ,46 9, ,28 10, I uddannelse uden praktik 7 1,04 2,25 6 0,76 1,99 0 Ikke i hovedforløb Praktikpladssøgende 66 9,85 7, ,44 7, Ikke praktik-pladssøgende ,96 38, ,41 38, Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Herunder opgøres det, om eleverne er i gang med et hovedforløb, og i givet fald på hvilken måde. Tabellen viser desuden, hvor mange elever der ikke er i gang med et hovedforløb. Elever, der ikke er i gang med et hovedforløb, er elever, der har gennemført et grundforløb og som tre måneder efter enten er praktikpladssøgende eller ikke optræder i de øvrige statuskategorier i tabellen. Elever, der har afsluttet deres grundforløb i de angivne perioder, er medtaget i opgørelsen. 19

20 EUC Sjællands kommentarer og vurderinger til tabel 1 Vi har på EUC Sjælland udarbejdet en del statistisk materiale, som vi har analyseret og sammenholdt med datavarehusets opgørelser og man kan se, at der er en forskel i tallene. De tal det har været muligt for os at trække for 2016 peger på, at den særkørsel der er fortaget ikke stemmer overens. Det ses bl.a. i hvor mange ordinære aftaler vi har haft og det ser ud som om vi kun skulle have haft henholdsvis 161 ordinære aftaler i 2014 og 150 i Det passer ikke med hvor mange ordinære uddannelsesaftaler vi har indgået i de to år. Henholdsvis 308 i 2014 og 304 i 2015, som det fremgår af nedenstående tabel. De fleste ordinære aftaler indgås umiddelbart efter afsluttet grundforløb. Derfor passer det bedre, at der er indgået 233 ordinære aftaler 3 mdr. efter grundforløb i 2016, som er det tal vi har kunne trække. Det samme gør sig gældende for de andre tal i tabel 1. Vi forholder os derfor til de tal vi selv kan trække for 2016 i tabel 1. Praktikpladsopsøgende arbejde i praktikcentret og EMMA Vi har siden 2012 arbejdet målrettet på at udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde på skolen - herunder praktikcentrets praktikpladsopsøgende arbejde og arbejdet med EMMA. Vi gennemførte i 2014 et systematisk arbejde på skolen i forhold til EMMA-kriterierne, hvilket har medført en opstramning i forhold til optagelse i praktikcentret. Hvis ikke eleven er egnet både fagligt og socialt, arbejder vi som skole på at hjælpe eleven videre i en anden retning, som måske senere kan føre til uddannelse. Til gengæld vurderer vi, ud fra kan og vil, om vi tror på at det er muligt for eleven at gennemføre uddannelsen, selvom eleven har nogle udfordringer. Hvis vi vurderer det vil kunne lykkes, arbejder vi - sammen med eleven - videre på det. 20

21 Færre VFU aftaler Vi har arbejdet for at mindske brugen af VFU. Vi bruger primært VFU som afklaring af elever eller som springbræt til en læreplads, hvis virksomheden insisterer på dette møde med eleven. Men vi opfordrer hellere virksomhederne til at benytte sig af prøvetiden, sådan som den er tiltænkt. Som det fremgår af tallene, er vi gået fra 176 VFU ere i 2014 til 102 i Del og restaftaler Vi har også haft en nedgang i delaftaler, men håber vi kan komme endnu længere ned. Problematikken om delaftaler er flere. Mange virksomheder tager ikke EUX-elever i ordinære-, korte- eller restaftaler. Det kan skyldes de lange skoleophold, der betyder en udgift for virksomheden. Selv om udgiften er mindre, afholder det en del virksomheder fra at indgå disse uddannelsesaftaler. Derfor har vi mange EUX-lærlinge på delaftaler. Delaftaler kan desuden være en fordel i forhold til store byggerier hvor det måske kan være svært at få opfyldt alle praktikmål. Her kan en delaftale være en mulighed, hvorefter praktikcentret kan hjælpe med at finde en anden virksomhed i næste praktikperiode, hvor andre praktikmål kan opnås. Vi har haft en kraftig stigning i restaftaler. Men en restaftale indgås ikke så ofte efter de første 3 mdr. i et praktikcenter. Restaftaler indgås ofte når eleven er kommet lidt længere i sin uddannelse, måske efter en kort aftale eller en delaftale. Dette ses også af tallene. Vi havde 217 restaftaler i 2016, kun 13 af dem er indgået efter de 3 første mdr. i praktikcentret. Langt de fleste restaftaler er indgået med praktikcenterelever. Dog er der også elever der ikke starter i et praktikcenter og som selv finder et nyt firma, at indgå en restaftale med. 21

22 Korte aftaler Tendensen er, at de ordinære aftaler går ned i antal og de korte går op. I nogle fag er det mere udbredt end i andre. I tømrerfaget indgås der mange korte aftaler, det er ved at blive en del af kulturen. Vi arbejder så meget vi kan på at få ordinære- og restaftaler. Vi oplever at det kan begrænse brugen af VFU og til dels delaftaler. Men udbredelsen og brugen af korte aftaler frem for ordinære aftaler, er en tendens vi tror vil fortsætte. Nedgang i elever i praktikcenter og flere uddannelsesaftaler Vi har oplevet nedgang af elever til praktikcentret i Fra 160 årselever i 2015 til ca. 123 i Den nedgang tilskriver vi flere årsager. Efter 2014 hvor vi gennemførte vores nye tilgang til EMMA-kriterierne, fastholder vi ikke elever vi ikke tror på kan gennemføre uddannelsen. Efter den nye erhvervsskolereform i 2015 har vi som skole haft en generel nedgang i elevtal. Desuden er vores praktikpladsopsøgende strategi begyndt at virke - flere elever får en praktikplads på grundforløbet, hvilket også skaber en nedgang i elevtal til praktikcentret. Elever der ikke fortsætter i hovedforløb Nogle elever ønsker ikke at blive optaget i praktikcentret. Nogle fordi de ikke har råd, nogle fordi praktikcentrene stadig bærer på SKP s tidligere dårlige image. Disse elever prøver vi at finde praktikpladser til, selvom de ikke er i praktikcentret. En anden del af de elever der ikke fortsætter på hovedforløb er ikke egnede. De har meget stort sygefravær, andre problemer eller ønsker anden uddannelse/job. 22

23 23

24 Data for elever i skolepraktik Tabel 2: Gennemsnitlig tid for en skolepraktikelev i skolepraktik, medtaget VFU Institution EUC Sjælland OPGØRELSESPERIODE (perioden hvor elever der er påbegyndt følges i 10 mdr.) 2013/2014 ( ) 2014/2015 ( ) 2015/2016 ( ) 2016/2017 ( ) INDIKATORER Gennemsnitligt antal dage i SKP, Gennemsnitligt antal dage i SKP, Gennemsnitligt Gennemsnitligt medtaget VFU medtaget VFU antal dage i SKP Antal dage i SKP UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL Resultatmål Alle uddannelser Uddannelser inden for Omsorg, sundhed og pædagogik Uddannelser inden for Kontor, handel og forretningsservice Uddannelser inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser Uddannelser inden for Teknologi, byggeri og transport Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 Note: Tabellen viser, hvor mange måneder en skolepraktikelev i gennemsnit opholder sig i skolepraktik i de første 10 måneder efter, at de er begyndt. Populationen i denne opgørelse er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den angivne periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. Hvis en elev har flere skolepraktikaftaler på samme uddannelse i perioden, er opfølgningsperioden opgjort ud fra den første aftale. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken fratrukket varigheden af evt. delaftaler. Delaftaler fratrækkes, fordi eleven formelt set er indskrevet i skolepraktik, når vedkommende er i gang med en delaftale. Varigheden er opgjort i hele måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik er opgjort med virksomhedsforlagt undervisning

25 Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale Institution EUC Sjælland OPGØRELSESPERIODE (perioden hvor elever der er påbegyndt følges i 10 mdr.) INDIKATORER 2013/2014 ( ) Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven opnår 1. rest- 1. delaftale/korte /kombinationsaftale aftale 2014/2015 ( ) Gennemsnitligt antal dage SKP inden eleven opnår 1. rest- 1. delaftale/korte /kombinationsaftale aftale 2015/2016 ( ) Gennemsnitligt antal i dage SKP inden eleven opnår 1. rest- / 1. del-/ kombinationsaftale korte aftale UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL Alle uddannelser Uddannelser inden for Omsorg, sundhed og pædagogik Uddannelser inden for Kontor, handel og forretningsservice Uddannelser inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser Uddannelser inden for Teknologi, byggeri og transport Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal måneder, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af den første aftale. I tabellen er opgjort det gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden første kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. Perioden i skolepraktik er opgjort i antal måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. 25

26 Tabel 4: Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale efter 12 måneder i skolepraktik Institution EUC Sjælland UDDANNELSER Alle uddannelser OPGØRELSESPERIODE 2013/2014 ( ) 2014/2015 ( ) Antal uden Andel uden Andel, Landsplan Antal uden Andel uden Andel, Landsplan aftale aftale aftale aftale Uddannelser inden for Omsorg, sundhed , ,46 3,53 3 og pædagogik (n = xx) Uddannelser inden for Kontor, handel og 23,78 25,94 forretningsservice (n = xx) Uddannelser inden for Fødevarer, 13,57 13,95 jordbrug og oplevelser (n = xx) Uddannelser inden for Teknologi, , ,54 56,58 38 byggeri og transport (n = xx) Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 Note: Tabellen viser andelen af elever, der ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed i de første 12 måneder i skolepraktik. Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale kan have gennemført et eller flere VFU-forløb som en del af skolepraktikken i den periode, hvor de ikke har haft aftale. EUC Sjællands kommentarer og vurderinger til tabel 2, 3 og 4 Tabel 2. De tal vi kan trække for 2016 passer fint i forhold til tabellens tal for 2014 og Gennemsnittet for en elev i EUC Sjællands praktikcenter er 4,7 mdr. i Det dækker over store forskelle mellem elever. Nogle elever er kort tid i praktikcentret inden de får en ny praktikplads, andre er i praktikcentret i længere tid. Inden for frisørfaget - der hos os er det fag der bliver målt på under omsorg, sundhed og pædagogik - oplever vi elever som kommer hos os efter et praktikophold i en salon, hvor de er meget påvirkede af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan tage mange måneder at få eleven på ret køl igen. Andre elever har vi svært ved at finde egnede praktikpladser til, fordi branchens krav til arbejdskraften er meget smal. 2015/2016 ( ) RESULTATMÅL, andel 26

27 Virksomhedsdelen på Servicesassistentuddannelsen har vi store udfordringer med, da vi ikke kan finde praktikpladser til disse elever. Branchens virksomheder ønsker ikke at deltage i uddannelse af elever. Vi har henvendt os til de faglige organisationer for at få hjælp, men disse har desværre ikke kunne henvise EUC Sjælland til relevante virksomheder, da virksomhederne ikke har godkendte praktikpladser. Indenfor Smede, VVS og Tømrer har vi haft en del elever gennem praktikcentret. De tre uddannelser er kommende fordelsuddannelser, men alligevel oplever vi at nogle elever er et stykke tid hos os inden det lykkes at finde praktikpladser til dem. For smede er der praktikpladser til velfungerende elever, mens mere svage elever kan have svært ved at komme ind i branchen. Vi har optaget elever vi har vurderet var egnede og ville kunne blive smede, men som har skulle bruge et stykke tid i praktikcenteret, for at kunne klare at komme videre. For VVS gælder det samme, og det er først nu efter lavkonjunkturen, at branchen begynder at efterspørge lærlinge. Tømrerfaget er præget af mange korte aftaler, hvor elever kommer tilbage til praktikcentret flere gange i løbet af deres uddannelse. Desuden er her flere EUX-lærlinge som ikke kan få lange aftaler og derfor også kommer tilbage til praktikcentret af flere omgange. På personvognsmekanikerområdet har det været meget svært at finde praktikpladser til alle, selvom uddannelsen var kvotebelagt indtil Det ser ud til at vende og det er blevet lettere at skaffe praktikpladser. Men vi har indimellem også personligt og fagligt svage unge, som skal have vejledning og støtte til at gennemføre. Med lidt hjælp, har vi mange eksempler på svage elever der er blevet gode håndværkere og fungerer godt som svende. På elektriker-, murer- og struktørområderne, er der praktikpladser. Men periodevis har vi elever hvis faglige og personlige forudsætninger er en udfordring, men når de har været i praktikcentret kommer de videre og de gennemfører uddannelsen. Vi kan også være uheldige med vejrlig i perioder så vi ikke kan komme af med elever i vinterperioden. Det gælder for murer- og struktørområdet. 27

28 Malerfaget kan også blive ramt af vejrlig. F.eks. kommer vi til at modtage ca. 10 elever fra grundforløb 2 her i februar, dem regner vi først med at kunne skaffe praktikplads til i april, når det bliver forår. Tabel 3. Vi er i tvivl om hvorvidt de tal, der er fremkommet ved særkørslen, er rigtige for 2014 og F.eks. har der været en stigning i antallet af restaftaler, derfor virker det underligt at der i tabel 3 fremgår 162 dage før der indgås en restaftale i 2014, mens der går 205 dage i Vi har som sagt siden 2012 arbejdet for at udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde og praktikcentret. Det er nu lykkes os at knække kurven, så alle elever kommer hurtigere ud i en uddannelsesaftale. Der indgås flere restaftaler, flere korte aftaler, færre delaftaler og færre VFU er. Vi oplever, at vores strategi og organisation virker. Vi skal også bemærke at tallene for frisørelever er meget usikre. Da frisøreleverne udgør mindre end 10 elever, er populationen for lille til at give en ordentlig sammenligning. Tabel 4. Det ser ud til at særkørslen, der blev trukket i forhold til hvor mange elever der var i praktikcentret, er baseret på en bestemt dato. Vores egne tal viser, at der var 41 elever i perioden fra til uden uddannelsesaftale efter 12 mdr. De 41 elever fremkommer ved at medtage alle elever der er startet i praktikcentret i perioden og så gå 12 mdr. frem og 12.mdr. tilbage. Hvis vi kun måler på elever der er startet den og har gået til den , er der 0 elever. Hvis vi kigger på de 41 elever er historien følgende: De tre frisørelever kommer i praktikcentret efter mobning på deres tidligere arbejdsplads. De har alle været så hårdt ramt af mobning, at de var nødsaget til gennemføre det sidste år i praktikcentret. De har alle bestået deres svendeprøver og er nu ude på arbejdsmarkedet. Hver af de 41 elever har forskellige historier og baggrunde for en længere periode i praktikcentret. For os er målet, at de gennemfører uddannelsen og kommer i arbejde. De 41 elever skal sammenholdes med, at vi har haft ca. 400 elever gennem praktikcentret i 2014, ca. 340 elever i 2015 og 300 elever i

29 Havde disse elever ikke fået en hjælpende hånd via praktikcentret, ville de fleste være faldet fra uddannelsen, hvilket er rigtig mange elever som brancherne vil komme til at mangle. Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Mål for EUC Sjællands praktikpladsopsøgende arbejde og fastholdelse under hovedforløb Alle skal efter gennemført grundforløb have en praktikplads 29 Elever der ikke er uddannelsesparate, skal vejledes til anden uddannelse eller beskæftigelse, inden grundforløbets afslutning. Den menneskelige dimension skal være til stede. Eleverne skal opleve at de ikke står helt alene med praktikpladssøgningen. De skal altid kunne søge vejledning og hjælp og vide at skolen også opsøger praktikpladser til dem. Hver elev skal have en fast kontaktperson som de kender (kontaktlærer/praktikpladskonsulent) Skolen skal gøre det synligt hvordan det står til med praktikpladser, både over for elever og skolens personale Praktikcentret skal være et attraktivt og meningsfuldt sted for eleven. Praktikcentret skal bruges som buffer for praktikken. De faglige mål, som det kan være svært eller umuligt at opnå i praktikvirksomheden, skal praktikcentret kunne løfte. Frafald på anden del af uddannelsen efter praktikplads er opnået, skal minimeres. Årsagen til frafald skal kendes Meningsfuldt arbejde for faglærer/faglige pædagogiske vejledere (før kaldet instruktører), konsulenter og andet personale på EUC. Hovedformålet med arbejdet på en erhvervsskole er at uddanne dygtige mennesker til fremtiden. Når alle unge på skolen der ønsker det, får en praktikplads og kommer videre med deres uddannelse, bliver arbejdet som faglærer/faglig pædagogisk vejleder endnu mere meningsfuldt, tilfredsstillende og attraktivt.

30 Målsætning og vision for praktikcentret Eleven i centrum. Vi ønsker at skabe et stærkt fagligt og socialt miljø for både elever og medarbejdere. Elever skal mærke at praktikcentret tager faget alvorligt. Der skal arbejdes med relevante og udfordrende faglige opgaver Praktikcentret har til formål at få eleverne ud i praktik i virksomheder så hurtigt som muligt og så lang tid som muligt. Der arbejdes efter følgende prioritering - 1. restaftaler 2. korte aftaler 3. delaftaler 4. VFU, men kun som springbræt til en egentlig aftale eller som afklaring for eleven om egnethed til faget. Vi skal hjælpe elever med at finde den rette sti for deres uddannelse og deres liv. Praktikcentret er et uddannelsessted, så elever skal ville uddannelse. Hvis ikke eleven har fundet den rette sti, skal vi vejlede dem videre Praktikcentret skal samarbejde med resten af skolen. Det gælder på grundforløb hvor vi samarbejder med konsulenter, team og faglærere om de enkelte elever der måtte være på vej til praktikcentret. Det gælder for hovedforløb hvor vi samarbejder om eleverne og hvor vi sammen med faglærere udarbejder læringsforløb om faglige mål, som det kan være svært at opnå i virksomhederne. Disse forløb tilbydes virksomheder. Praktikcentret på EUC Sjælland har som mål at blive et sted som andre skoler har lyst til at besøge, fordi vi hele tiden udvikler os, skaber et godt læringsmiljø for vores elever og et godt arbejdsmiljø såvel elever som medarbejdere. 30

31 Det praktikpladsopsøgende arbejde indeholder følgende organisering og indsatser: 37 timers praktikpladsopsøgende kursus på grundforløb 2. Kursus gælder også for frisørelever på grundforløb 1. Det forventes, at alle grundforløbshold gennemfører det 37 timers praktikpladsopsøgende kursus, således at - eleverne oplever at være blevet undervist i praktikpladssøgning, så de kan overskue og kender til det uddannelsessystem de er blevet en del af - alle elever har en ansøgning og CV - alle elever har fået søgt praktikpladser og opfylder de andre formelle krav til optagelse i praktikcenter, hvis de ikke har fået praktikplads På skolen nedsættes en ERFA-gruppe, der løbende holder møder, som støttefunktion til lærere der underviser i faget. ERFA-gruppen vil også kunne samle op på om undervisningen gennemføres og med hvilken kvalitet. Dette i.s.m. praktikpladskonsulenter og praktikcentermedarbejderne, som er afhængige af at kurset gennemføres Kontaktlærerrollen på grundforløb indeholder også opgaver i.f.m. det praktikpladsopsøgende arbejde. Det er kontaktlærerens opgave i.s.m. såvel underviseren på kurset og praktikpladskonsulenten - at følge op på det praktikpladsopsøgende kursus. Desuden skal kontaktlæreren gennemføre tre helhedsvurderingssamtaler med eleven om egnethed, både fagligt og socialt. Det forventes, at arbejdet udføres som aftalt, og at eleven får klar feedback på hvordan det går. Det er lederen på det enkelte grundforløb, der skal følge op på arbejdet. Der nedsættes en erfagruppe for kontaktlærere, hvor arbejdet evalueres. 31

32 EMMA-redegørelse. Her er redegjort for hvordan vi som skole arbejder med EMMA og hvordan grundforløb 2 samarbejder med praktikcentret om EMMA. Det forventes, at arbejdet udføres som aftalt. Det er lederen på det enkelte grundforløb, der skal følge op på arbejdet. Der nedsættes en ERFA-gruppe for kontaktlærere, hvor arbejdet evalueres. Vi har rent organisatorisk samlet alt det praktikpladsopsøgende arbejde på EUC Sjælland under en leder. Det betyder, at der kan udføres et mere systematisk og synergifyldt arbejde på praktikpladsområdet. Praktikpladskonsulenter og praktikcentermedarbejdere samarbejder og supplerer hinanden, hvilket betyder at vi udnytter vores ressourcer optimalt. På skolen har vi ansat tre heltids praktikpladskonsulenter, der hver er tilknyttet forskellige fag. Eleverne møder konsulenten for deres fag, under praktikpladskurset på grundforløbet. Disse konsulenter er elevernes kontaktpersoner i forhold til praktikpladser og branchen gennem hele grundforløbet. For os er det vigtigt, at eleven ved præcis hvor de skal henvende sig og at de ved vi arbejder for at de skal få en praktikplads. I praktikcentret har vi 10 faglige og pædagogiske vejledere. Disse medarbejdere opsøger praktikpladser til praktikcenterelever, men også til grundforløb 2-elever, i de perioder hvor der ikke er så mange elever i praktikcentret. Efter den nye erhvervsskolereform 2015, har vi to optag om året, hvilket også medfører at arbejdet i praktikcentret kører i bølger mellem flere elever og færre elever. I perioder med færre elever arbejder medarbejderne på at få grundforløb 2-elever ud i praktik. Det sker i tæt samarbejde med de generelle praktikpladskonsulenter. 32

33 Det forventes, at vi får flere uddannelsesaftaler til elever på grundforløb 2, helst alle. Lederen for virksomhedscentret og praktikcentret følger hele tiden med i udviklingen og sørger for at forstærke indsatsen, der hvor det er nødvendigt. Vi evaluerer løbende på vores indsatser og tilpasser dem. Vi søger og får løbende tildelt AUB-projekter på alle fag. Disse projekter gennemfører vi i samarbejde med LUU. Projekterne understøtter det generelle praktikpladsopsøgende arbejde og sætter fokus på forskellige tiltag i de forskellige fag, det kan være virksomhedsarrangementer, elevrekruttering m.m. Disse projekter har ofte fokus på at opsøge ikke godkendte virksomheder og virksomheder som ikke udnytter alle de pladser de er godkendt til. Inden for nogle fag f.eks. tømrer, murer og struktør har vi efterhånden været alle virksomheder igennem i det område det giver mening for os at søge i. På trods af det, opsøger vi virksomhederne igen efter en periode. I andre fag er der stadig virksomheder vi ikke har besøgt og som vi vil besøge. Vi fortsætter med at søge AUB-projekter og arbejde systematik med dem. Vi vil fortsætte med at opsøge ikke godkendte virksomheder og virksomheder, der ikke udnytter alle de pladser de er godkendt til og alle de virksomheder vi allerede har i vores netværk. Vores mål er, at alle elever får en praktikplads på GF2. Det mål er desværre ikke realistisk, da der er fag hvor vi ikke kan opdrive nok praktikpladser, det gælder fag som ITsupporter, datatekniker og serviceassistent. De andre fag vi har på skolen kan være afhængige af f.eks. vejrlig, som beskrevet tidligere hos maler og murer. På tandklinikassistenter lykkedes det ved sidste grund-forløb at finde praktikpladser til stort set alle, mens det ser lidt sværere ud i år. For resten af vores fag, har vi været meget tæt på at det kan blive muligt. Antallet af praktikpladser i 2014: 754, 2015: 833 og 2016: 781 viser, at der er indgået flere uddannelsesaftaler i 2015 og på trods af et mindre optag af elever. Dette gode arbejde skal fortsætte og styrkes. Lederen for virksomheds- og praktikcentret følger løbende praktikpladstallet og tilpasser skolens indsats. 33

34 Vi er i praktikcentret med i to forskellige regionale projekter: Praktikpladser på store byggerier og Udvikling af praktikpladsordninger i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. EUC Sjælland er projektledere for praktikpladser på store byggerier. Formålet med dette projekt er at indgå partnerskaber med bygherrer, som derved er behjælpelige med at få flere praktikpladser på deres byggerier. Desuden er formålet at få bygherre og virksomheder til at stå for direkte rekruttering af elever. Projektet har kørt i 1,5 år. Der er opbygget et godt samarbejde mellem de otte bygge- og anlægsskoler som deltager i projektet. Det betyder, at der nu er meget samarbejde på tværs af skoler om at fordele praktikpladser. Hvis en skole har elever der mangler praktikpladser, får de via samarbejdet kontakt til ikke besatte praktikpladser. En af udfordringerne i projektet er, at vi ikke har elever nok. I de fag, hvor vi har for få elever og for mange praktikpladser, prøver vi på skolen at gå mere offensivt ud og reklamere med praktikpladser. Vi er i gang med at afprøve dette inden for struktør- og murerfagene. Vi har aftaler med 16 virksomheder, som har praktikpladser og som gerne vil være med til at reklamere for mulighederne med praktikpladser. Den måde at arbejde på, vil vi følge op og evaluere på. Hvis det ser ud til at give en effekt, er det en ny måde vi vil arbejde på fremover. Opsøgende arbejde i forhold til de elever der ikke ønsker optagelse i praktikcentret. Vi har haft 22 elever der stadig var praktikpladssøgende 3 mdr. efter grundforløbet. Vi vil fremover kontakte disse elever for at høre om vi kan hjælpe dem videre til en praktikplads. De har vi ikke tidligere gjort helt systematisk. 34

35 3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Som i 2016 vil vi i 2017 fortsat have fokus på en række forhold, som skal styrke skolens arbejde med pædagogik og didaktik. Pædagogisk ledelse Der er i den nye organisation skabt grobund for, at uddannelseslederne kan komme tættere på praksis. Der er ansat flere uddannelsesledere og færre chefer, for her at styrke den pædagogiske ledelse og sikre, at uddannelseslederne får en større viden om hvad der sker i praksis. På EUC Sjælland arbejder vi med den antropologiske ledelsestilgang, som betyder at uddannelseslederne periodevis deltager i antropologisk feltarbejde, hvor de følger og observerer undervisningen, interviewer lærere og elever om de udfordringer de har med den daglige undervisning. Den metoder betyder, at lederne får en større viden om praksis, og - baseret på deres observationer - har lettere ved at tage beslutninger i deres daglige ledelsesarbejde, ligesom lederne får et fælles sprog og en fælles forståelse som gør, at de kan lede den pædagogiske udvikling, der giver mening for lærerne. Det er uddannelseslederne der sikrer, at alle lokale uddannelsesplaner indeholder de lovmæssige krav og afspejler skolens målsætninger og indsatser. 35

36 Team- og faggruppearbejde. I 2016 blev der igangsat team- og faggruppearbejde. Vi har på EUC Sjælland fået en del erfaringer med dette arbejde. I 2017 vil vi fortsætte med teamarbejde, men på forskellig vis, afhængig af hvilken afdeling man kommer fra. Det der er afgørende er, at lærerne får et styrket fokus på elevernes læring og sikre kvalitet og udvikling af undervisningen. I 2017 vil der fortsat blive et styrket samarbejde mellem grundfagslærere og faglærere. Der sikres tid til udvikling af helhedsorienteret undervisning og forskellige tværfaglige projekter. Den helhedsorienterede undervisning beskrives i de lokale undervisningsplaner. Der arbejdes målrettet med optimering af de lokale undervisningsplaner - med øget fokus på elevernes læring og kvaliteten i undervisningen. Her skal lærerne tydeliggøre deres arbejde med EUD-reformens elementer, læringsmål, evaluering og feedback, undervisningsdifferentiering og helhedsorienteret undervisning. Det er uddannelseslederne der sikrer dagsordener, team- og faggruppemøder centreret om elevernes læring og trivsel. Det er uddannelseslederne der gennemfører teamudviklingssamtalerne (TUS) Teamsamarbejdet skal styrke fælleskabet om opgaveløsninger og udnytte potentialet i lærernes fælles forberedelse og udviklingen af nye undervisningsmaterialer. Strategi- og innovationsseminar Én gang om året gennemføres et fælles strategi- og innovationsseminar, hvor medarbejdere og ledelse vender erfaringerne fra året der gik og kan komme med forslag til det kommende års arbejde med pædagogisk udvikling og kvalitet i undervisningen. Som en del af det seminar, vil der efterfølgende blive udarbejdet en lokal strategiplan for de enkelte uddannelser og afdelinger. Den aktivitet fremgår af skolens årshjul for både bestyrelse, ledelse og medarbejdere. 36

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

Vejledning til handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Vejledning til handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Vejledning til handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Indhold Indledning... 2 1. Klare mål i handlingsplanen 2017... 6 Mål 1 i handlingsplan 2017... 8 Mål 2 i handlingsplan 2017... 10 Mål 3 i handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: UCplus A/S Institutionsnummer: 151412 Dato: 11. marts 2016 Bestyrelsesformandens underskrift: Indhold 1. Klare mål... 3 Mål 1: Flere elever skal

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Bygholm Landbrugsskole

Bygholm Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Skolens navn: Bygholm Landbrugsskole Institutionsnummer: 615300 Dato: 31. januar 2017 Bestyrelsesformandens underskrift: Indhold 1. Klare

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Nordjyllands Landbrugsskole

Handlingsplan for øget gennemførelse Nordjyllands Landbrugsskole Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Nordjyllands Landbrugsskole 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Dato: Bestyrelsesformandens

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016. SKT Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016. SKT Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 SKT Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 1 2 1. Klare mål Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Skema 1:

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Kjærgård Landbrugsskole

Handlingsplan for øget gennemførelse Kjærgård Landbrugsskole Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Kjærgård Landbrugsskole 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Dato: 8. marts 2016 Bestyrelsesformandens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Social og Sundhedsskolen Esbjerg 1

Handlingsplan for øget gennemførelse Social og Sundhedsskolen Esbjerg 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Social og Sundhedsskolen Esbjerg 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Social og Sundhedsskolen Esbjerg Institutionsnummer: 561415 Dato: 11.marts

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker de 13-Apr- 15 Klare mål Indikator landsplan

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Handlingsplan for øget gennemførelse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 1 2 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Vurdering af udviklingen i resultater

Vurdering af udviklingen i resultater Klare mål 1: elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Afdeling 2014 2015 2016 2017 ansøgninger ansøgninger ansøgninger, resultatmål ansøgninger ansøgninger, resultatmål 12 14 18 20 I alt

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Bygholm Landbrugsskole

Bygholm Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Bygholm Landbrugsskole Institutionsnummer: 615300 Dato: 9/3-2016 Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse AMU Nordjylland

Handlingsplan for øget gennemførelse AMU Nordjylland Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 AMU Nordjylland 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: AMU Nordjylland Institutionsnummer: 851420 Dato: 11. marts 2016 Bestyrelsesformandens

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførsel 2017 Kold College Side 0 af 28

Handlingsplan for øget gennemførsel 2017 Kold College Side 0 af 28 Handlingsplan for øget gennemførsel 2017 College Side 0 af 28 Indhold Indledning... 3 Klare mål... 4 Mål 1: "Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse"... 5 Mål 2:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF 1 Indhold Klare mål... 6 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse... 6 Udviklingen i resultater 2013-2015...

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Indledning Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag... 30

Indledning Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag... 30 Vejledning til handlingsplan for øget gennemførelse 2018 Indhold Indledning... 5 1 Klare mål i handlingsplanen 2018... 9 1.1 Mål 1 i handlingsplan 2018... 11 1.2 Mål 2 i handlingsplan 2018... 13 1.3 Mål

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Handlingsplan for øget gennemførelse Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1 1. Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

2. Praktikpladsops0gende arbejde Data for eleverne 3 maneder efter grundforl0b label 2.1: Hvad laver eleverne 3 maneder efter afsluttet grundforl b? Institution OPG RELSESPERIODE 2014 2015 2017 (Periode

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Tietgen Business eud og eux.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Tietgen Business eud og eux. Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Tietgen Business eud og eux. Rapporten præsenterer vores handlingsplan for øget gennemførelse 2017, og omfatter: Klare mål Rapporten præsenterer skolens data for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Handlingsplan. for øget gennemførelse Skolens Navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted. Institutionsnummer: Dato: 31.

Handlingsplan. for øget gennemførelse Skolens Navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted. Institutionsnummer: Dato: 31. Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Skolens Navn: Institutionsnummer: 565401 Dato: 31. januar 2017 Bestyrelsesformandens underskrift: Kent Christensen bestyrelsesformand Handlingsplan for øget gennemførelse

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

Fravær på erhvervsskoler og VUC

Fravær på erhvervsskoler og VUC Fravær på erhvervsskoler og VUC Temadag i ESB-netværket 16. april 2012 Hvad fungerer, når fraværet skal ned? 16. april 2012 Kvalitetspatruljen 1 Kvalitetspatruljen Projekt okt. 2010 - dec. 2012 Formål:

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10.klasse

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10.klasse Klare mål Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10.klasse Skema 1: Indikator for klare mål 1 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 grundforløbets 1. del Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Rybners Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 Rybners 1 Indhold Indledning... 5 Klare mål... 6 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere