På vej mod Røgfri Skoletid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod Røgfri Skoletid"

Transkript

1 Rammer På vej mod Røgfri Skoletid 1

2 Røgfri Skoletid Røgfri Skoletid er for jer, der gerne vil sætte røgfrihed på dagsordenen i udskolingen på jeres skole. I dette katalog kan I finde inspiration til tobaksforebyggende aktiviteter målrettet folke- og privatskoler. Formålet med aktiviteterne er: at sætte rammerne for røgfrihed på skolen at gøre det rygeforebyggende arbejde synligt at sætte fokus på røgfrihed i skoletiden, uden forbud og løftede pegefingre. Kataloget De aktiviteter, der indgår i kataloget, følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for arbejdet med forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Aktiviteterne er nemme at igangsætte og flere kan varetages af eksterne rådgivere fra fx Kræftens Bekæmpelse eller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Kataloget er inddelt i tre kategorier, med hvert deres forebyggelsespotentiale. Kategorierne er: 1. Rammer 2. Synlighed 3. Aktiviteter Københavns Kommune anbefaler, at I arbejder med mindst én aktivitet inden for hver af kategorierne for at sikre effekt. Certificering Som skole har I mulighed for at blive certificeret, når I arbejder med Røgfri Skoletid. Certificeringen består af et diplom, som viser, at I som skole arbejder med røgfrihed og øget sundhed for elever. Diplomet suppleres med et Røgfri Skoletidslogo, som kan anvendes på skolens hjemmeside, i mails og i breve til forældre og elever mm. Kom godt i gang Der er 14 aktiviteter i Røgfri Skoletid, som er beskrevet i dette katalog. For at vælge aktiviteter og komme i gang gør I følgende: 1. Åbn bestillingsskemaet 2. Kontaktoplysninger på skolen udfyldes, og der afkrydses de ønskede aktiviteter i oversigten. 3. Bestillingsskemaet returneres til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på mail suf.kk.dk 4. En medarbejder fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kontakter jer og aftaler et indledende møde med dialog om det videre forløb. Har I spørgsmål til Røgfri Skoletid eller de enkelte aktiviteter, er I velkomne til at kontakte Mathias V. Nielsen på tlf eller på mail Så vender vi tilbage. God fornøjelse. Med venlig hilsen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune For at blive certificeret som røgfri skole skal I: arbejde med aktiviteter fra kataloget formulere en aktiv rygepolitik sætte en dato for indførelse af røgfri skoletid, som minimum for eleverne. 2

3 Aktiviteter I dette katalog finder I en oversigt over aktiviteterne i Røgfri Skoletid, som er kategoriseret i: 1. Rammer 2. Synlighed 3. Aktiviteter Rammer dækker over retningslinjer og regler for rygning på skolen samt fysiske strukturer for rygning. Synlighed dækker over, at der på skolen er et synligt fokus på forebyggelse af rygning, og at det i hverdagen er synligt for eleverne, hvor de kan få hjælp til at holde op med at ryge. Aktiviteter dækker over de praktiske aktiviteter og redskaber, der kan sættes i spil for at forebygge rygning. Uddybende beskrivelser af aktiviteterne ses på side Materiale til Røgfri Skoletid Som en del af arbejdet med Røgfri Skoletid kan I som skole få tilsendt plakater fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Plakaten informerer om Røgfri Skoletid og skaber opmærksom hed om skolens arbejde blandt elever, forældre og ansatte på skolen. Send en mail til eller aftal nærmere på et indledende møde. 3

4 Indhold Aktiviteter Side Rammer 6 1. Aktiv rygepolitik 6 2. Sæt en dato for indførelse af røgfri skoletid 7 3. Hjælp til etablering af røgfrie arealer og rygezoner uden for skolens område 8 4. Information til elever og forældre samt forældreinddragelse 9 Synlighed Uddannelse af rygestoprådgiver Very Brief Advice Rygestopevent 13 Aktiviteter Røgfri klasseaftale Undervisning i emnet tobak Undervisning i emnet vandpibetobak Aftale om røgfrihed Rygestoptilbud til eleverne Rygestoptilbud til ansatte og forældre Lungekassen 21 4

5 Fordi vi vil bruge penge på noget sjovere

6 Rammer Retningslinjer og regler for røgfrihed på skolen samt fysiske strukturer omkring røgfrihed. 1. Aktiv rygepolitik Resumé Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder hjælp og sparring til at udarbejde en aktiv rygepolitik på skolen. Ledelsen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for at udarbejde rygepolitikken. Ledelsen og ansatte på skolen har ansvaret for at inddrage elever. Udarbejdelsestid samt årlig opfølgning. For at forebygge og reducere rygning blandt elever i udskolingsklasser er det vigtigt, at eleverne har et sæt retningslinjer at agere ud fra. Alle skoler har røgfri matrikler, hvilket i nogle tilfælde desværre har gjort rygning mere synlig, da rygerne er samlet ved fx indgangen til matriklen. Synlig rygning har tendens til at normalisere rygning blandt elever og kan føre til smitte af rygning til ikkerygere. Det er derfor en vigtig opgave for skolen at gå forrest og indføre rygeregler på skolen, for at forebygge rygning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hjælper med at sætte rygning på dagsordenen og udforme en aktiv rygepolitik på skolen. Herunder tilbyder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen faglige input, der med fordel kan bruges som argumenter for arbejdet og indførelsen af en ny rygepolitik. Med en aktiv rygepolitik forstås en politik, der årligt diskuteres i personalegruppen, blandt elever, i skolebestyrelsen eller elevrådet. En aktiv politik kan fx indeholde regler om, hvorvidt personalet og elever må ryge sammen, regler for røgfri arbejdstid for ansatte og røgfri skoletid for elever, specificering af arealer uden for skolen, hvor der må ryges/ikke ryges mm. Hertil er det relevant at formulere retningslinjer for, hvordan reglerne bliver håndhævet, og hvordan det håndteres, hvis der er brud på reglerne. Inspiration til udarbejdelse af en rygepolitik 6

7 Rammer 2. Sæt en dato for indførelse af røgfri skoletid Resumé Der sættes en dato for indførelse af røgfri skoletid på skolen, som betyder, at der ikke må ryges i skoletiden hverken på eller uden for matriklen. Ledelsen fastsætter en dato for indførelse af røgfri skoletid. Årlig status, eventuelle justeringer og hjælp til at fastholde tiltaget. I dag er det ikke tilladt at ryge på institutioner, hvor primært børn under 18 år færdes herunder hører både skoler og klubber. Dette gælder for alle børn og voksne, der færdes på institutionen, og det gælder både indenfor og udenfor på matriklen. Studier viser, at rygeregler har stor betydning for, om unge ryger. Tendensen er klar: Jo mere restriktive regler for rygning, jo færre elever ryger. Restriktive rygeregler er med til at sende signal om, at rygning ikke er accepteret. Målet er på sigt at sætte en stopdato for rygning i skole tiden. Rygeregler vil fjerne den synlige rygning og generelt denormalisere rygning. Skolens ledelse beslutter en dato for indførelse af røgfri skoletid. Et vigtigt element er at få opbakning blandt eleverne. Elevrådet kan med fordel inddrages i beslutningen om indførelse af røgfri skoletid, da ejerskab blandt eleverne vil styrke implementeringen. Aktivitet erne i kataloget kan være med til at bane vejen for en kulturændring på skolen og gøre overgangen, til at der ikke må ryges i skoletiden, nemmere. Det anbefales at sætte en fast dato og informere om denne til alle elever og ansatte i god tid. I perioden op til indførelsen af røgfri skoletid kan der arbejdes med forskellige aktiviteter fra kataloget. Loven om røgfrie miljøer fra

8 Rammer 3. Hjælp til etablering af røgfrie arealer og rygezoner uden for skolens område Resumé Der tilbydes sparring ift. røgfrie- og rygezoner omkring skolen, og nudgingmetoder anvendes til at flytte rygerne på en hensigtsmæssig måde. Beslutninger om arealer træffes af ledelsen. Årlig status på arealerne samt planlægning og udførelse af eventuelle justeringer. Den nuværende lovgivning om røgfrie miljøer fra 2012 har været positiv ift. passiv rygning på skolens matrikel, da næsten al rygning er flyttet uden for skolens områder. Det betyder dog samtidig, at røgen nogle steder er blevet mere synlig, fx ved indgangen til skolen. Dette er uheldigt i forhold til at forebygge, at børn og unge begynder med at ryge. Synlig rygning har ofte den effekt, at det smitter, når unge ser andre ryge. Forskere har bl.a. undersøgt sammenhængen mellem ansattes rygning og andelen af rygere blandt eleverne. Et dansk studie blandt 9. klasser viser, at elever, der oplever, at lærerne ryger synligt udendørs, har 80% højere risiko for selv at ryge. Internationale studier har også fundet en tydelig sammenhæng mellem elevers synlige rygning og rygestart blandt ikkerygere. Derfor kan etablering af røgfrie arealer og rygezoner bidrage til at mindske smitten af rygning fra venner, ældre elever og ansatte samt medvirke til at gøre rygning mindre synlig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder sparring og servicetjek af røgfrie arealer og rygezoner omkring skolen. Hertil tilbydes viden om nudgingmetoder, som kan flytte rygerne, så rygning ikke er synlig lige uden for skolens område eller fx ved indgangen til skolen. Skolen beslutter, hvor der skal være røgfrie arealer såvel som ryge-zoner, og lægger en plan for, hvad skolen kan gøre for at usynliggøre rygning og på sigt arbejde mod røgfri skoletid. Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på og hør nærmere om mulighederne. 8

9 Rammer 4. Information til elever og forældre samt forældreinddragelse Resumé Informationsmateriale om Røgfri Skoletid udsendes til forældre og elever. Forældre tilbydes hjælp til rygestop og inddrages i arbejdet med elevers rygeforebyggelse. Lærerne på skolen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udsendelse af informationsmateriale til alle nye 7. klasses elever og deres forældre. afsat til fokus på rygning ved forældremøde. Forældre er rollemodeller, og deres holdninger og måde at leve på har indflydelse på, hvilke valg deres børn træffer. Det er vigtigt, at forældrene bliver mindet om, at de kan bidrage til, at deres børn får et røgfrit liv. Forældrene kan blandt andet være med til at forebygge rygning ved at lægge op til åben samtale om rygning med deres børn. Også forældre, der selv ryger, kan tage aktivt stilling til rygning. 80% af alle voksne rygere ønsker at stoppe med at ryge og forældre ønsker sjældent, at deres børn skal blive rygere. Derfor tilbydes forældrene også hjælp til rygestop og til at tage dialogen med deres børn. Informationsmateriale om arbejdet med at forebygge rygning kan udsendes via mail, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder også at informere via oplæg på fx forældremøder. Det kan være på et af de årlige møder, som er arrangeret af skolens lærere, hvor oplægget kan have en varighed af ca min. Oplægget vil være med PowerPoint og introduktion af snakomtobak.dk. Der vil også være mulighed for at lave en øvelse om klassens rygeregler. Sundhedsformidlere fra Kræftens Bekæmpelse kan ligeledes, i samarbejde med skolens ansatte, arrangere et selvstændigt forældremøde, hvor emnet kan være risikoadfærd i teenagealderen med temaerne rygning, alkohol og stoffer. Her vil der være mere tid til rådighed, hvorfor oplægget suppleres med forskellige øvelser. Book en sundhedsformidler fra Kræftens Bekæmpelse Inspiration og materiale til forældre om Snak om tobak 9

10 Fordi der er flere piger, der ser min vej

11 Synlighed Sæt rygning på dagsordenen og synliggør for eleverne, hvor de kan få hjælp til at holde op med at ryge. 5. Uddannelse af rygestoprådgivere Resumé Personalet på skolen uddannes som rygestoprådgivere. Ledelsen skal prioritere personalets tid ift. uddannelsen og de efterfølgende aktiviteter på skolen. Uddannelsen tager 2 dage ( ). Derudover afsættes der tid til rygestopaktiviteter på skolen. Der er evidens for, at samtaler og henvisning til rygestopforløb har en rygeforebyggende effekt. Det er ligeledes bevist, at der er størst chance for at blive røgfri, hvis man får hjælp til at stoppe med at ryge. Mellem 20 og 30 procent bliver røgfri, hvis de får hjælp i forbindelse med deres rygestop. Derimod har kun 4 procent succes med deres rygestop, hvis de ikke modtager nogen form for hjælp. En uddannet rygestoprådgiver på skolen kan afholde rygestopkurser og samtaler med eleverne samt være en motiverende faktor for elever, der ønsker at stoppe. Uddannelsen består af Kræftens Bekæmpelses XHALE- forløb. Skolen får selv mulighed for at afholde rygestopkurser/samtaler med eleverne efter uddannelsen. Skolen forpligter sig til at afsætte ressourcer til, at det uddannede personale afholder 1-2 rygestopkurser pr. år eller er til rådighed for samtale med elever fx 1 time om ugen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan bidrage til planlægning. Læs mere om uddannelsen her: Uddannelse som rygestoprådgiver Personalet på skolen tilbydes at blive uddannet som rygestoprådgivere for unge. Uddannelsen kan med fordel tilbydes skolesundhedsplejersken, der i forvejen har et sundheds- og trivselsperspektiv i forhold til eleverne. 11

12 Synlighed 6. Very Brief Advice Resumé Personale uddannes i VBA-metoden. Center for Sundhed præsenterer VBA-metoden. Præsentation på min på et personalemøde eller lignende. Very Brief Advice (VBA) er en nem og enkel metode til at indgå en positiv dialog med en ryger. Metoden består af tre korte trin: Spørg > Rådgiv > Henvis. VBA er oprindeligt udviklet til læger i almen praksis og på hospitaler, men kan bruges af alle. VBA er en dokumenteret og effektiv metode til at henvise til rygestop. Der er evidens for, at metoden og brugen af VBA virker i forhold til at forebygge og mindske rygning. Efter introduktion og uddannelse i VBA-metoden kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og skolen i fællesskab udarbejde en plan for, hvordan metoden anvendes i praksis. Inspiration om VBA-metoden Send en mail til og aftal et oplæg på jeres skole. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller en oplægsholder til rådighed, der kan præsentere VBA-metoden for personalet på skolen. VBA-metoden kan præsenteres for relevant personale, fx udvalgte lærere. 12

13 Synlighed 7. Rygestopevent Resumé En uddannet rygestoprådgiver står for afholdelse af et rygestopevent på skolen, hvor eleverne kan tale om deres rygning, have en motiverende samtale om rygestop eller prøve forskellige rygeforebyggende aktiviteter. Datoer for rygestopeventet planlægges i fællesskab med ledelsen og varetages af en rådgiver fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Eventet tager 3-4 timer en fast dag om ugen i fem sammenhængende uger. For at forebygge rygning blandt unge, er det væsentligt at være synligt til stede og påvirke de unges motivation igen og igen. Det handler om at gøre de unge bevidste om, at der er hjælp at hente ift. rygestop, hvis de får brug for det. Rygestopeventet er en god måde at fastholde den gentagne opmærksomhed og få de unge til at reflektere over egen og andres rygning. Formålet med rygestopeventet er at tale med unge om røgfrihed, at få dem til at tænke over deres rygevaner og motivere til rygestop, samt forebygge rygestart blandt de ikke-rygende elever. Der henvises til forskellige tilbud med hjælp til rygestop. Lærerne kan også tage klassen ned forbi standen i timerne, hvor rådgiverne også vil være til rådighed. Eleverne kan deltage i en konkurrence om biografbilletter og få generel information om rygning. Eksempler på eventaktiviteter: Kuliltemåling Quiz Udfordring mellem venner Alternativer til rygepausen Beskrivelse af event fra Kræftens Bekæmpelse Et rygestopevent foregår primært i elevernes pauser, hvor elever har mulighed for at besøge standen og få en snak om rygning samt prøve forskellige aktiviteter der sætter fokus på rygning. Rådgiveren er typisk til rådighed i 3-4 timer pr. gang og event afholdes fx hver tirsdag i fem sammenhængende uger. 13

14 Fordi jeg vil kunne kæmpe til det sidste

15 Aktiviteter Konkrete aktiviteter og redskaber der kan sættes i spil for at forebygge rygning. 8. Røgfri klasseaftale Resumé I 7. klasse beslutter eleverne sammen med deres klasselærer at indgå en aftale om at være røgfri til og med 9. klasse. Læreren har ansvar for månedlig opfølgning for eleverne og udlevering af klistermærker til elevernes Røgfri-pas. Opfølgning på aftalen i klassen. Årsagerne til, at unge begynder at ryge, er mange. Mange års forskning viser, at årsagen bag unges rygevaner er kompliceret og involverer mange forskellige faktorer. Vi ved, at børn og unge, hvis forældre, søskende og/eller ven/veninde er rygere, har større risiko for selv at begynde at ryge sammenlignet med andre unge, som lever i røgfrie omgivelser (Skolebørnsundersøgelsen 2014). Derfor er en røgfri klasse en oplagt arena til at forebygge rygning. Eleverne og læreren indgår i 7. klasse en aftale om, at den pågældende klasse vil være røgfri. Det er vigtigt, at der er opbakning til aftalen blandt alle elever. Aftalen er gældende til udgangen af 9. klasse, hvor skolen med fordel kan belønne klasser, der fortsat er røgfri. Den røgfri klasseaftale kan også suppleres med aktiviteten aftale om røgfrihed, som engagerer forældrene i arbejdet. Den røgfri klasseaftale indeholder: Et Røgfri-pas, hvor eleverne registrerer deres måneder som røgfrie. Klistermærker til eleverne for hver måned de er røgfri. Den månedlige opfølgning kan gøres forskelligt og kan fx være en kort gennemgang i klassen. Hvorvidt eleverne er røgfrie eller ej vil bygge på tillid. Eleverne modtager ét klistermærke ved hver månedlig opfølgning, hvor de er røgfri. Skolen kan med fordel lave lokale aftaler med fx kiosk, bager eller sandwichbar i nærområdet, hvor eleverne ved fremvisning af Røgfri-passet kan få rabat på udvalgte sunde varer. Det er op til skolen selv at finde en passende præmie til klasser, der overholder den røgfri aftale til og med 9.klasse. Dette kan fx være en biograftur, restaurantbesøg eller anden aktivitet for hele klassen. Læs om Christianshavns Døttreskolens erfaringer med Røgfri Klasseaftaler Send en bestilling på modelaftale, Røgfri-pas og klistermærker til 15

16 Aktiviteter 9. Undervisning i emnet tobak Resumé Udskolingsklasserne bliver undervist i emnet tobak. Lærerne kan selv varetage undervisningen eller booke sundhedsformidlere til at undervise i emnet tobak. Omfanget kan tilpasses skemaet, men vil typisk være 90 min. Undervisning giver mulighed for at påvirke hele klassen og skabe dialog. Rygning er et oplagt tværfagligt emne, der favner bredt fra alt om fysisk aktivitet til samfundspåvirkning i fx fagene dansk, idræt, samfundsfag og biologi. Studier viser, at viden og kommunikation om rygning har betydning, for om unge begynder at ryge eller ej. Desuden har unge rygere større succes med rygestop, hvis de har deltaget i en rygeforebyggende indsats, som fx undervisning, i deres skoletid. Der findes forskellige tilbud om undervisning i emnet tobak i folkeskolen. Nedenstående er to eksempler herpå. Det første er Lungeforeningens Liv i Lungerne og det andet er Kræftens Bekæmpelses Gå op i Røg. Begge undervisningsmaterialer varetages af lærerne selv. Gå op i røg er et undervisningsmateriale om rygning til klasse. Eleverne lærer, hvordan rygning påvirker os, vores krop og vores samfund. Gå op i Røg består af en webside og to hæfter, der kan bruges både i temaforløb og i fagundervisning. Det er muligt at bestille sundhedsformidlere til at afholde undervisning i enkelte øvelser fra Gå op i Røg, som varer 2-3 timer. Undervisningen har fokus på dialog og elevinddragelse. Materiale til Liv i lungerne Materiale til Gå op i røg Book en sundhedsformidler til skolen Liv i Lungerne er et undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til dansk, idræt, biologi, samfundsfag og sundhedsfag i klasse. Eleverne kan arbejde med 15 forskellige temaer om sunde lunger, sundhedspolitik, fysiske aktiviteter, mental sundhed og social ulighed i sundhed. Hvert tema rummer faglig viden og opgaver. Gennem arbejdet med film, kampagner og andre produktioner skal eleverne dokumentere viden og producere holdninger til sundhed og sundhedspolitik. 16

17 Aktiviteter 10. Undervisning i emnet vandpibetobak Resumé Udskolingsklasserne undervises i emnet vandpiberygning, som er målrettet fagene dansk, biologi og idræt. Undervisningen varetages af lærerne selv. Omfanget kan tilpasses efter behov, men vil typisk være 90 min. Vandpiberygning bliver af mange anset for en mindre skadelig form for rygning eller endda opfattet som helt uskadeligt. Blandt unge er der en stigende tendens til, at flere og flere prøver at ryge vandpib. Vandpiberygning er imidlertid ligeså skadeligt som cigaretrygning og i visse tilfælde mere skadeligt. Børn og unge kan samtidig opleve, at det er lettere at starte med at ryge vandpibe, sammenlignet med cigaretter, da vandpiberøgen bl.a. ikke føles nær så kraftig og varm som cigaretrøgen og ofte indeholder smag. Unge, der har røget vandpibe, har lettere ved at begynde med at ryge cigaretter efterfølgende. Det er derfor væsentligt at undervise unge om vandpiberygning både for at forebygge vandpiberygningens skadelige virkninger samt forebygge evt. efterfølgende cigaretrygning. Undervisningsforløbet om vandpibetobak er lavet i samarbejde med Lungeforeningen. Materialet er opdelt i tre forløb målrettet fagene dansk, biologi og idræt. Et forløb varer 1,5 time og indeholder oplæg, øvelser, film og opgaver. Materialet er målrettet undervisningen i 7. og 8. klasse. Undervisningsforløbet om vandpibetobak lægger op til aktiv undervisningsdeltagelse, hvor det er eleverne, der er med til at skabe viden, og hvor læreren i højere grad faciliterer processen. Lærerne varetager selv undervisningen. Materiale til undervisning om vandpibetobak 17

18 Aktiviteter 11. Aftale om røgfrihed Resumé Forældre indgår en 1-årig aftale med deres barn om, at barnet ikke begynder at ryge. Aftalen kan udsendes via mail eller præsenteres på et forældremøde el. lign. Præsentation kan foretages af lærerne selv eller af en rådgiver fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ca. 1 time med præsentation, udfyldelse og opfølgning. Forældre er rollemodeller og deres holdninger og måde at leve på har indflydelse på, hvilke valg deres børn træffer. Det er vigtigt, at forældrene bliver mindet om, at de kan bidrage til, at deres børn får et røgfrit liv. Kræftens Bekæmpelses aftale om røgfrihed er en skriftlig aftale mellem forældre og deres barn i udskolingen. Barnet lover ikke at ryge, og forældrene lover at støtte op om beslutningen. Når eleverne har underskrevet en aftale om røgfrihed, forpligter de sig til ikke at ryge i et helt år hverken til fester eller i hverdagen. Det gælder både cigaretter, vandpibe, anden tobak og e-cigaretter. Det er ikke et krav, at forældrene er røgfrie for at kunne indgå aftalen. Hvis eleven bryder aftalen opnås der ikke den afsluttende præmie, medmindre der skrives en ny aftale, som overholdes et helt år. Skabelon til en røgfri aftale Skolerne kan med fordel udlove præmier til eleverne, hvis de holder sig røgfrie et helt år. Det kan for eksempel være en tur i biografen eller lignende. 18

19 Aktiviteter 12. Rygestoptilbud til eleverne Resumé Der afholdes rygestopkursus for eleverne i skoletiden. Kurset varetages af rygestoprådgiver, men kurset skal være prioriteret (fx ift. at eleverne ikke får fravær etc.). Lokale skal stilles til rådighed på skolen. Ca. 1 time om ugen i fem uger. Børn og unge er mere sårbare end voksne over for rygningens skadelige virkninger. Unge bliver også hurtigere afhængige af nikotinen i cigaretter. Næsten hver anden ung ryger ønsker at stoppe med at ryge. Derfor er det vigtigt, at de unge tilbydes hjælp til rygestop, inden de skadelige virkninger og afhængigheden bliver for stor. Der tilbydes følgende rygestoptilbud til eleverne: 1. Rygestopkursus på skolen 2. Hjælp til rygestop via app en XHALE. Rygestopkursus på skolen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen aftaler en dato for et rygestopkursus på skolen, og eleverne tilmelder sig fx ved et rygestopevent på skolen, en tilmeldingsliste udsendt pr. mail, eller ved at lærerne spørger eleverne. Rygestop app en XHALE XHALE er en app til dem, der ønsker at teste deres motivation for rygestop, trappe ned eller stoppe med at ryge. I app en er der øvelser og værktøjer, der hjælper til at komme godt i gang. Er man klar til et rygestop, får man løbende beskeder med tips og hjælp, så der hele tiden er støtte til rygestoppet. Man kan fx vælge at få hjælp fra en af flere kendte ambassadører, som løbende sender videoer og beskeder. Det er muligt at følge med i rygestoppet på ens egen personlige side, hvor det også er muligt at se videoer og chatte med andre rygestoppere. Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på for booking af rygestopkursus på skolen. XHALE rygestop for unge 19

20 Aktiviteter 13. Rygestoptilbud til personale og forældre Resumé Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder rygestopkursus for personale på skolen og eksternt til forældre. Kurset til ansatte varetages af en rygestoprådgiver. Lokale stilles til rådighed på skolen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller lokale til rådighed for forældre. Ca. 2 timer om ugen i fem uger. Der er fortsat 17 % af den voksne befolkning, som ryger, og den tidligere støtte nedgang i antal rygere er ikke længere tydelig. Studier viser imidlertid, at tre ud af fire rygere ønsker at stoppe. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder gratis rygestopkurser på skolen og giver personalet støtte til at blive røgfri. Skoleledelsen er ansvarlig for at kommunikere tilbuddene ud til ansatte og forældre, fx via mail, til møder el. lign. Der stilles en rådgiver til rådighed, som kommer ud på skolen og afholder et rygestopkursus for de ansatte.personalet og forældre tilbydes ligeledes hjælp til rygestop via Stoplinien, hvor Københavns Kommune tilbyder en lang række forskellige rygestoptilbud, hvoriblandt flere har tilskud til nikotinerstatning. Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på for booking af rygestopkursus på skolen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens rygestop tilbud til ansatte og forældre 20

21 Aktiviteter 14. Lungekassen Resumé Lungekassen er et læringsværktøj, der ved hjælp af en række spil og lege informerer og skaber dialog om rygning. Center for Sundhed sørger for at levere Lungekassen minutter. Lungekassen er et undervisnings- og dialogværktøj, der sætter fokus på sundhed med udgangspunkt i lungerne. Kassen kan bruges af alle interesserede og undervisere kan variere niveauet, alt efter om Lungekassen anvendes som en del af et længere undervisningsforløb eller blot til en enkelt time, fx en vikartime. Kassen og dens indhold er designet til hal eller udendørs brug og fordrer fysisk aktivitet for de deltagende. Lungekassen indeholder beskrivelser og guide til alle opgaverne. For spørgsmål til Lungekassen kontakt: Lungekassen indeholder fem opgaver, hvoraf fire af opgaverne udføres i mindre teams. Den femte opgave opsummerer kassens øvrige indhold og lægger op til dialog. Lungekassen kan bruges af alle fag og egner sig godt til brug i vikartimer. Opgavernes fagspecifikke tema ses nedenfor: 1. Kom i gang: Idræt og biologi 2. Træk vejret: Samfundsfag, sundhed og biologi 3. Lækre lunger: Samfundsfag, kommunikation 4. Puzzlespilsstafet: Idræt og biologi 5. Holdningskort: Samler de fire hold-opgaver og sætter det, de unge har lært, i et dialogisk perspektiv. God at afslutte med, men kan også anvendes som begyndelse på arbejdet med kassen. Det er i denne del, at underviseren særligt kan styre niveauet eller dialogen ved at udvælge kortene eller læse dem op i en bestemt rækkefølge. 21

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse Forebyggerkursus Kræftens Bekæmpelse 3.-4. februar 2016, KB, København Undervisere: Louise Wohllebe Program dag 2 08.30 09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00 10.30 Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter Dagens program 10:00 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program v/ Sundhedsstyrelsen 10:10-10:30 Forebyggelse af rygning hos udsatte

Læs mere

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT.

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT. Kære X:IT deltagere Årets runde af X:IT workshops er nu slut, og du får her en sammenfatning af, hvad der blev diskuteret på møderne. På mange skoler går det rigtig godt med X:IT. Men der er også udfordringer

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen RØGFRI ARBEJDSTID - Processtrategi for implementeringen Hjerteforeningen 2017 Hvorfor Røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele arbejdstiden,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune. IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID Processtrategi Hvorfor

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI 1 Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune.

Læs mere

Events om rygning. Se et videoklip fra en event her: www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige.

Events om rygning. Se et videoklip fra en event her: www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige. Events om rygning Vejledning Kræftens Bekæmpelse har udviklet en eventpakke, som skal sætte fokus på rygning og motivere unge til at lade være med at ryge. Denne vejledning introducerer dig til de aktiviteter,

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Bedre sundhed og trivsel blandt unge AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG // 1

Bedre sundhed og trivsel blandt unge AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG // 1 Bedre sundhed og trivsel blandt unge AKTIVITETSKATALOG AKTIVITETSKATALOG // 1 AKTIVITETSKATALOG // 2 FORORD Kære samarbejdspartnere, Jeg er glad for, at I har lyst til at indgå i et gensidigt forpligtende

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

VBA-gruppens arbejde. Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden

VBA-gruppens arbejde. Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden VBA-gruppens arbejde Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden Program Rekruttering til rygestop To præmisser En skabelon til 4 rekrutteringsmetoder

Læs mere

VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING

VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING VEJLEDNING Kræftens Bekæmpelse har udviklet en eventpakke, som skal sætte fokus på rygning og motivere unge til at lade være med at ryge. Denne vejledning introducerer

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1 Fakta om rygning i København Fald i antallet af rygere i København Sundhedsprofilen 13 viser, at 17 % af københavnerne

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning.

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning. Rygestop RYGESTOP Du har måske røget i mange år, og derfor er rygning blevet en del af dagligdagen. Du har måske også før prøvet at stoppe, men har erfaret, at det kan være svært. For nogle er det lettere

Læs mere

Meget Korte Råd* Nye anbefalinger fra England

Meget Korte Råd* Nye anbefalinger fra England Meget Korte Råd* Nye anbefalinger fra England Effektiv strategi for kort rådgivning med baggrund i den nyeste teori og best practice fra England Implementeres blandt GP *) Engelsk nationalt koncept : VBA

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.09.04-P20-1-15 Dato: 31.5.2017 NOTAT Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING Cool Uden Røg undervisning og fotokonkurrence Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Formålet med forløbet er, at eleverne

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Røgfri Fremtid Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lancerer i 2017 partnerskabet Røgfri Fremtid, som skal bidrage

Læs mere

TEMADAG OM FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE RYGESTOPTILBUD RYGESTOPTILBUD

TEMADAG OM FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE RYGESTOPTILBUD RYGESTOPTILBUD TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE Temadagens formål Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om rekruttering i forhold til det kommunale rygestoptilbud samt få input til

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop Røgfri graviditet Rygestop er en gave til jeres barn TEST: Parat til rygestop Rygestop er den bedste gave En røgfri graviditet er noget af det vigtigste, I kan give jeres barn lige nu... Rygestop er altid

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Ungdomsuddannelser og arbejdet med rygning

Ungdomsuddannelser og arbejdet med rygning Ungdomsuddannelser og arbejdet med rygning - Tilbud og materialer fra Kræftens Bekæmpelse Temadag om unge og tobak, København og Kolding, 19.-20. januar 2016 Lene Winther Ringgaard (lener@cancer.dk), Projektleder,

Læs mere

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Temamøde om tidlig opsporing, Region Syddanmark 21-03-2012 Tine Curtis, marts 2012 Projekt Røgfrihed for alle Formål: At bidrage til fremadrettet

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Endokrinologisk Amb. 02.06.2014 Anne Kristine Van der Zaag, sygeplejerske Lisbeth Jul Olsen, sygeplejerske Forebyggelsescenter

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

om hjælp til rygestop hos

om hjælp til rygestop hos Hvordan honorere ønsket om hjælp til rygestop hos rygere med psykisk lidelse? Projekt Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Projektleder Mia Lundquist milj@struer.dk, 40 87 91 17 Projekt

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Rygeregler på efterskoler

Rygeregler på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret 2009-2010 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats foreløbige erfaringer Lene Stokholm Jensen projektleder - Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen Mobil 40 87 91 17 / mail lsj@struer.dk Projekt

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Hvordan får vi læger og sygeplejersker til at henvise til STOPLINIEN? (både i almen praksis og på sygehuse)

Hvordan får vi læger og sygeplejersker til at henvise til STOPLINIEN? (både i almen praksis og på sygehuse) Hvordan får vi læger og sygeplejersker til at henvise til STOPLINIEN? (både i almen praksis og på sygehuse) Sund By Netværkets tobaksgruppe 3. April 2014 Kvalitativ undersøgelse udarbejdet af Wilke Fase

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Ung uden røg EVALUERINGSRAPPORT. - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning. i Randers Kommune 2012-15

Ung uden røg EVALUERINGSRAPPORT. - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning. i Randers Kommune 2012-15 Ung uden røg - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning i Randers Kommune 2012-15 EVALUERINGSRAPPORT Udarbejdet af Inger Kruse Andersen & Jannie Martensen Randers Sundhedscenter November 2015

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Håndtering af rygning på væresteder

Håndtering af rygning på væresteder Håndtering af rygning på væresteder Haderslev Kommune Haderslev Kommune har ønsket at være en foregangskommune Tobaksforebyggelse kom på den politiske dagsorden i Sundhedsudvalget samtidig med kommunalreformen

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere